Риси поетики постмодернізму в романах "Перверзія" Юрія Андруховича і "Останній світ" Крістофа Рансмайра: типологічний аспект

Необхідність використання іронії як одного із провідних прийомів постмодерністської стилістики. Питання інтертекстуальності у творах. Постмодерністська концепція світу та людини в романах. Використання авторами елементів масової та елітарної літератур.

Рубрика Литература
Вид творческая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.05.2015
Размер файла 63,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У формуванні інтертекстуальної моделі текстів важливе значення мають ремінісценції з біблійних і міфологічних сюжетів. Це перш за все апокаліпсична картина всесвітнього потопу в «Останньому світі» Рансмайра та повільно потопаюче місто Венеція у «Перверзії» Андруховича. В обох творах у вигляді ремінісценції наявний трансформований із міфології сюжет про Орфея.

Поряд із ремінісценціями в романах активно функціонує і така форма інтертекстуальності, як алюзія. Вона впливає на семантику творів та їхню рецепцію. Художні образи «Перверзії» і «Останнього світу» мають зв'язок із міфологічними, біблійними і казковими персонажами, з образами із творів інших письменників.

Завдяки використанню численних алюзій, ремінісценцій, цитат, які є неодмінною рисою постмодерністських творів, автори досягають символічної багатозначності романів.

У творах Андруховича і Рансмайра простежується така особливість постмодерністської естетики, як поєднання елементів інтелектуальної та розважальної літератур. У «Перверзії» й «Останньому світі» спостерігається моделювання різноманітних реляцій між масовою та елітарною іпостасями. Письменники «переймають» у масової літератури різноманітні техніки стимуляції сприйняття, застосовуючи ефективні прийоми. Це, перш за все, використання жанрів масової літератури із характерною для них напруженістю сюжетної дії.

Складний проблемний пласт творів розчинений у формально пригодницькій фабулі. Намагаючись синтезувати розважальність і проблемність, письменники оперують різними прийомами, щоб поєднати інтелектуальний шар з розважальними сюжетними «блоками»: детективним, пригодницьким, любовно-еротичним, фантастичним. Крім того, Рансмайр використовує елементи такого популярного жанру масової літератури, як історичний роман. Для твору Андруховича характерна наявність великої кількості маргінальних жанрів (інтерв'ю, репортажів, доповідей та ін.). Таке поєднання є надзвичайно важливим, бо, стежачи за зовні розважальним сюжетом, читачі мимоволі задумуються над складними морально-філософськими проблемами сучасності (Додаток А).

Фінали романів, як і самі твори, є доволі песимістичними. Але ця характерна риса постмодернізму аж ніяк не шкодить змістові в цілому, адже у творах українського та австрійського письменників порушуються глобальні проблеми розвитку людського суспільства, так звані вічні питання сенсу буття, над якими слід задуматися кожному.

Таким чином, романи «Перверзія» Ю. Андруховича та «Останній світ» К. Рансмайра, при всій оригінальності кожного з них, справді типологічно споріднені та близькі у стильовому відношенні, філософському плані, виховному значенні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрухович Ю. «Перверзія»: [роман] / Ю. Андрухович. - Львів: Класика. - 1999. - 300 с.

2. Баліна К. Постмодерністська естетика творчості Ю. Андруховича / К. Баліна // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 9. - С. 40-41 .

3. Бетко І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.) / І. Бетко // Слово і час. - 2009. - № 3. - С. 54-64.

4. Бігун Б. «Останній світ» К. Рансмайра: звільнення від тексту чи непозбутність тексту? / Б. Бігун // Зарубіжна література - 2000. - № 29-32. - С. 24-30 .

5. Бігун Б. Феномен постмодернизма / Б. Бігун // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 3. - С. 3-8 .

6. Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх шкіл / Є. Волощук. - Київ: Генеза, 2004. - 464 с.

7. Галич А. Асоціонімний світ романів Юрія Андруховича початку ХХI століття / А. Галич // Слово і час. - 2008. - № 8. - С. 48-54.

8. Геращенко Н. Вивчення роману К. Рансмайра «Останній світ» із застосуванням інтерактивних технологій / Н. Геращенко // Зарубіжна література в школі. - 2007. - № 3. - С. 13-16.

9. Гладишев В. Як розгадати «сни людства»? / В. Гладишев // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 5-6. - С. 11-12.

10. Данильчук О. Юрій Андрухович - форпост українського постмодернізму /
О. Данильчук // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2005. - № 1. - С. 14-16.

11. Дейна М. Попередження К. Рансмайра. Система уроків вивчення роману «Останній світ» / М. Дейна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 3. - С. 19-23.

12. Запорожченко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) / Ю. Запорожченко // Слово і час. - 2009. - № 7. - С. 11-18.

13. Затонський Д. Закономерно ли возникновение постмодернизма? / Д. Затонський // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 5-6. - С. 7-8.

14. Затонський Д. Метаморфозы Овидия Назона, или Покушение на движущееся время / Д. Затонський // Модернизм и постмодернизм. - Харків, 2000. - С. 144-149.

15. Затонський Д. Роман К. Рансмайра «Останній світ» у дзеркалі літературознавства / Д. Затонський // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 5-6. - С. 103-105.

16. Ігнатів Н. Часові координати художнього простору. Час в автобіографічній прозі Ю. Андруховича / Н. Ігнатів // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - № 19-21. - С. 47-50.

17. Ільїн І. Общая характеристика постмодернизм / І. Ільїн // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 5-6. - С. 9-10.

18. Калинська Л. Поетика постмодерністського українського роману / Л. Калинська. - Київ: Знання, 1998. - 31с.

19. Ковбасенко Ю. Світова література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів / Ю. Ковбасенко. - Київ: Грамота, 2011. - 336 с.

20. Нав'ярович Н. Знайти Овідія Назона або Діалоги з античністю про сучасне мистецтво. Уроки-діалоги за романом К. Рансмайра «Останній світ» / Н. Нав'ярович // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 7. - С. 8-14.

21. Назарець В. Матеріали до вивчення постмодерністських романів К. Рансмайра та П. Зюскінда / В. Назарець, Є. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних України. - 2008. - № 2. - С. 23-26.

22. Ненько І. Відображаючи життя як хаос. Про зумовленість ідейного змісту та поетики роману К. Рансмайра «Останній світ» постмодерністською позицією його автора / І. Ненько // Всесвітня література в навчальних закладах України. - 2002. - № 5-6. - С. 109-110.

23. Пахаренко В. Постмодерн / В. Пахаренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 5-6. - С. 3-6.

24. Печерських Л. Постмодерний роман: карнавальність у «Перверзії» Ю. Андруховича / Л. Печерських // Від бароко до постмодерну. - Харків, 2003. - Т. 2. - С. 120-127.

25. Рансмайр К. «Останній світ» / К. Рансмайр [пер. з нім. О. Логвиненка]. - Київ: Основи, 1994. - 206 с.

26. Рудаківська С. Вивчати постмодерністський художній твір відповідно до його мистецької природи та з урахуванням рівня підготовленості учнів / С. Рудаківська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2006. - № 5. - С. 52-56.

27. Семенюк Г. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітнього навчального закладу / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Ковальчук, - Київ: Освіта, 2006. - 512 с.

28. Стамат Т. Метаморфози як вихід з хаосу буття, спроба інтерпретації роману К. Рансмайра «Останній світ» / Т. Стамат // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003 - № 12. - С. 17-20.

29. Цибенко Л. Рансмайр і його роман «Останній світ» / Л. Цибенко // Всесвітня література в навчальних закладах України. - 2002. - № 5-6. - С. 105-108.

30. Шкловська О. Спроба почути роман К. Рансмайра «Останній світ». Урок-дослідження з елементами філологічного аналізу твору. 11 клас / О. Шкловська // Зарубіжна література в школах України (Київ). - 2010. - № 4. - С.22-26.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Використання неповних речень в художніх творах українського письменника Ю.М. Мушкетика. Поняття та класифікація неповних речень. Контекстуальні та ситуативні неповні речення в романі "Яса". Специфіка еліптичних неповних речень в творах Юрія Мушкетика.

  курсовая работа [33,7 K], добавлен 26.05.2008

 • Лексико-стилістичний аналіз роману Ю. Андруховича "12 обручів". Використання елементів експресії та загальновживаної лексики у творі. Стилістичне забарвлення слова. Експресивні функції пасивної лексики та лексики вузького стилістичного призначення.

  курсовая работа [79,9 K], добавлен 22.05.2012

 • Внутрішній світ людини в творчості Вільяма Голдінга, самопізнання людини у його творах та притчах. Місце та проблематика роману В. Голдінга "Володар мух", філософсько-алегорична основа поетики цього твору. Сюжет та образи головних героїв у романі.

  реферат [40,4 K], добавлен 01.03.2011

 • Традиційний підхід до вивчення простору в художній літературі. Специфіка художнього простору у постмодерному романі. Позаміський простір, міські хронотопи в романі Ю. Андруховича "Рекреації". Простір "реальної" та підземної Москви в романі "Московіада".

  дипломная работа [85,7 K], добавлен 07.11.2010

 • Історія виникнення, розвитку та напрямки постмодернізму в літературі. Життєвий і творчій шлях Патрика Зюскінда як відображення епохи постмодернізму. Особливості роману Патрика Зюскінда "Парфумер. Історія одного вбивці" в контексті німецького постмодерну.

  курсовая работа [56,7 K], добавлен 17.02.2012

 • Внутрішній світ підлітків та їх нагальні проблеми у творах англійських письменників В. Голдінга, С. Таунсенд, С. Хілл. Вплив літератури на світогляд людини. Складні аспекті творів: зображення світу підлітків з жорстокої сторони, не немає місця гуманності.

  курсовая работа [77,4 K], добавлен 08.05.2009

 • Багатогранне та досить суперечливе почуття Петербурга в творах видатного письменника Ф.М. Достоєвського. Заходи Сонця в описах міста письменника. Петербург як ірреальність, остання крапка в божевіллі людини в романах "Бідні люди" та "Злочин і покарання".

  реферат [38,3 K], добавлен 24.02.2012

 • Характеристика и многогранность творчества Ч. Диккенса. Добро и зло в художественной картине мира. Новое прочтение Диккенса и особенности библейских мотивов. Своеобразие рождественской философии, образы и сюжетные линии в романах и рассказах писателя.

  реферат [33,2 K], добавлен 01.05.2009

 • Ознакомление с механизмами творческого процесса в набоковских романах. Определение особенностей аллюзии и реминисценции. Изучение влияния различных литературных течений на формирование стиля писателя. Анализ игровых элементов в произведениях Набокова.

  дипломная работа [83,0 K], добавлен 02.06.2017

 • Исследование роли предметного мира в романе Чарльза Диккенса как писателя, человека и критика общества. "Домби и сын" - общественная панорама и первый успех автора. Поиск предметных источников его творчества, выявление особенностей символов в романах.

  контрольная работа [30,9 K], добавлен 29.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.