Рецепції Біблії в поезіях Тараса Григоровича Шевченка

Т. Шевченко як сіяч і вирощувач духовних якостей народу. Ставлення Т. Шевченка до церкви. Біблійні мотиви поем "І мертвим, і живим, і ненародженим", "Неофіти", "Псалми Давидові" та поезії "Ісая. Глава 35". Багатство ремінісценцій автора, взятих з Біблії.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2013
Размер файла 49,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо // Г. Грабович. - К., «Академія», 2000. - С. 134-146.

3. Даниленко І. Молитва в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // І. Даниленко. Слово і час. - 2006. - №6 (546) . - С. 15 - 20.

4. Дзюба І. Бог, релігія, церква в житті і творчості Шевченка // І. Дзюба. Сучасність. - 2004. - № 7 - 8. - С. 300- 389.

5. Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т.Шевченка. // В. Домашовець. - Оттава, 1992. - 159 с.

6. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу // О. Забужко. - К., СІЧ. - 1997. - № 3. - С. 4-9.

7. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація // Г. Клочек. - К., «Наукова думка» 1998. - С. 123-145.

8. Зеров М. Українське письменство // М. Зеров. - К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. - С. 340-450.

9. Івакін Ю. Коментар до «Кобзаря» Шевченка // Ю. Івакін. Поезія до заслання. - К., Дніпро, 2004. - С. 256-270.

10. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація // Г. Клочек. - К., Дніпро, 1998. - С. 68-90.

11. Кудрявцев М. «Не зрять Бога над собою...» (До проблеми історизму мислення Т.Шевченка у світі Євангельських істин) // М. Кудрявцев. Укр. літ. в загальноосв. шк. - 2001. - № 2. - С. 25-40.

12. Пахаренко В. Незбагнений апостол. Нарис світобачення Шевченка // В. Пахаренко. -- Черкаси: Брама - ІСУЕП , 1999. - 296 с.

13. Сверстюк Є. Тарас Шевченко // Є. Сверстюк . На святі Надії. - К., Дніпро, 1999. - С. 283-367.

14. Смілянська В.Л. «Святим огненним словом...» Тарас Шевченко // В. Л. Смілянська. Поетика. - К.: Наукова думка, 1990. С. 167-170.

15. Сулима В. Т.Шевченко: Кобзар, пророк, апостол // Сулима В. Біблія і українська література. - К., Наукова думка, 1999. - С. 183-219.

16. Франко І. Шевченкознавчі студії / Упор. М.Гнатюк // І. Франко. - Львів: Світ, 2005. - С. 230-300.

17. Шевченко Т. Давидові псалми: автографи Тараса Шевченка, давньослов'янські тексти, українські переклади // Т. Шевченко. - К.: Дім, Сад, Город, 2000. - С. 45-168.

18. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. // Т. Г. Шевченко. - К.: Наук. думка,

19. Шевченко Т. Г. Кобзар. Вірші та поеми // Т. Г. Шевченко. -- К., Наукова думка, 1999. -- 355 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз узгодження понять "Україна" і "Бог" у творчості Т.Г. Шевченка. Духовні переживання поета, ставлення до церкви і Біблії. Чинники, що впливали на його релігійні погляди. Градація періодів життя великого Кобзаря і еволюція його християнських уявлень.

  реферат [25,1 K], добавлен 24.12.2013

 • Дослідження творчої модифікації жанру послання у творчості Т. Шевченка, де взято за основу зміст і естетичну спрямованість образів, єдність композиції і засоби художньої виразності. Поема-послання "І мертвим, і живим, і ненародженим...", поезія "Заповіт".

  дипломная работа [55,2 K], добавлен 25.04.2009

 • Вже більше ста років пройшло як перестало битися благородне, мужнє серце геніального поета революціонера Тараса Григоровича Шевченка. Але світлий образ великого Кобзаря безсмертний, як і сам народ, що породив його.

  реферат [28,0 K], добавлен 05.02.2003

 • Основні напрямки у творчому житті видатного українського митця Тараса Григоровича Шевченка: художній та літературний. Переживання та прагнення у житті Шевченка. Значення аналізу поєднання малювання та написання віршів для повного розуміння Шевченка.

  реферат [10,7 K], добавлен 18.12.2013

 • Дитинство та юнацькі роки Т. Шевченка, знайомство з народною творчістю, поява хисту до малювання. Рання творчість та життя Тараса перед засланням, після арешту і на засланні. Аналіз творчості Шевченка, відображення думок і настроїв українців його часу.

  реферат [21,7 K], добавлен 18.11.2010

 • Україна як iсторичний момент у творчостi кобзаря. Україна як предмет ліричного переживання поета. Поезія Тараса Шевченка давно стала нетлінною і важливою частиною духовного єства українського народу. Шевченко для нас-це не тільки те, що вивчають, а й те,

  дипломная работа [44,0 K], добавлен 03.02.2003

 • Кріпацьке дитинство Т. Шевченка, розвиток його художніх здібностей та навчання у Академії мистецтв. Поява першої збірки "Кобзар", подальша літературна діяльність українського поета. Причини заслання Тараса Григоровича, його участь у громадському житті.

  презентация [679,2 K], добавлен 27.02.2012

 • Біблія на українській землі. Склад та структура Біблії. Своєрідність літературно-художньої форми Біблії, образотворчих засобів, у ній застосованих, її величезна жанрова та тематична різноманітність, оригінальність. Біблійні мотиви у світовій літературі.

  реферат [32,8 K], добавлен 06.10.2014

 • Мистецька спадщина Тараса Шевченка. Розвиток реалістичного образотворчого мистецтва в Україні. Жанрово-побутові сцени в творчості Шевченка. Його великий внесок в розвиток портрета і пейзажу. Автопортрети Т. Шевченка. Значення мистецької спадщини поета.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 22.09.2015

 • Проблема політичного ідеалу Т. Шевченка. Виступ проти будь-яких форм деспотизму і поневолення народу. Осудження системи імперського законодавства і судочинства. Творчість Т. Шевченка, його "Кобзар", та його велике значення для українського народу.

  реферат [17,5 K], добавлен 16.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.