Соціально-трудові відносини як система

Сутність соціально-правових відносин, історія їх становлення та стан на сучасному етапі економічного розвитку. Проблеми соціально-трудової сфери України та можливі шляхи їх вирішення. Світові моделі відносин соціального партнерства в сфері праці.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 10.08.2009
Размер файла 22,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Суб’єкти соціально-трудових відносин. Види соціального страхування. Обов'язки держави як суб'єкта соціально-трудових відносин, а також організації та профспілок. Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових відносин та шляхи їх вирішення.

  реферат [20,9 K], добавлен 15.08.2009

 • Тип відносин між роботодавцями і працівниками, за якого забезпечується узгодження їхніх соціально-трудових відносин. Законодавче забезпечення системи соціального партнерства. Поняття трипартизму та біпартизму. Соціальне партнерство в сучасний Україні.

  реферат [24,9 K], добавлен 10.05.2011

 • Поняття та основні риси глобалізації. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. Цілі, завдання, структура, пріоритетні напрями діяльності міжнародної організації праці. Проблеми формування соціально-трудових відносин в Україні.

  реферат [32,5 K], добавлен 14.10.2009

 • Соціально-економічні й політичні передумови розвитку соціального партнерства та трудових відносин в Ірландії. Система соціально-трудових відносин в Ірландії та її інститути. Cтpyктypа coцiaльнoгo пapтнepcтвa. Трудовий контракт.

  практическая работа [21,0 K], добавлен 06.04.2007

 • Сутність, форми і принципи соціального партнерства, механізми для функціонування розвинутого, здорового суспільного організму, держава в системі соціально-трудових відносин. Роль профспілок, об'єднання роботодавців як суб'єкти соціального партнерства.

  реферат [41,4 K], добавлен 18.05.2010

 • Сутність та зміст соціального моніторингу. Принципи ефективного управління. Моніторинг соціально-трудових відносин як складова соціального моніторингу. Сфера труда як головна сфера визнання, реалізації та захисту основних прав людини і громадянина.

  реферат [18,8 K], добавлен 13.08.2009

 • Загальна характеристика і предмет економіки праці. Економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи управління. Виникнення школи "наукового управління" або "наукової організації праці", закордонна теорія та практика в галузі трудових відносин.

  реферат [33,6 K], добавлен 03.09.2009

 • Праця як важлива і універсальна категорія, її властивості та форми. Елементи праці та їх роль в процесі її реалізації. Соціально-економічна роль праці в історичному розвитку, її зміст і характер на сучасному етапі. Можливі мотиви і стимули до праці.

  реферат [26,6 K], добавлен 08.08.2009

 • Аналіз впливу конфлікту на соціально-трудові відносини в організації. Дія соціально-психологічного клімату на громадське життя, що простежується у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Підходи до типологізації суперечностей, які зумовлюють колізії.

  статья [74,2 K], добавлен 27.08.2017

 • Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України. Система трудового права України в сучасних умовах. Загальні положення трудових відносин. Індивідуальні та колективні трудові відносини.

  курсовая работа [31,5 K], добавлен 06.08.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.