Виробництво скла

Асортимент та характеристика продукції, використовуваної сировини, вимоги стандартів. Вибір технологічної схеми та її опис, фізико-хімічні основи, розрахунок матеріального балансу. Вибір, розрахунок кількості та технічна характеристика устаткування.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.07.2015
Размер файла 691,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Qз = 0,417 • 48 = 20,016м3

Приймаємо бункер циліндрично-конічної форми таких розмірів:

- діаметр циліндричної частини, м 4

- висота циліндричної частини, м 6

- висота конічної частини, м 2

- діаметр випускної відтулини, м 0,45

Об'єм циліндричної частини:

V1 = П•r2•Н1

V1 = 3,14 • 22 • 6 = 75,36 м3

Об'єм нижньої частини бункера:

V2 = 1/3 • Н2 (F1 + F2+ )

V2 = 1/3 • 2 • (3,14 • 22 + 3,14 • 0,2252 + ) = 9,41 м3

V = V1 + V2 = 75,36 + 9,41 = 84,77 м3

Кількість бункерів:

n = 20,016/84,77=0,24

Для зберігання склобою приймаємо 1 бункер.

Вибір змішувача шихти

Витрати шихти за годину складає -5,206 м3. Вибираємо змішувач шихти СБ - 138А (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 - Змішувач СБ-138А

Технічна характеристика змішувача ВА - 71:

Ємність по сухим компонентам, л 2200

Продуктивність, т/год. 15-18

Діаметр чаші, мм 2200

Розміри, мм

Довжина 3208

Ширина з відкритим затвором 3177

n =5,206/15=0,35

Приймаємо 1 змішувач.

Вибір завантажувача шихти і бою

Для завантаження шихти і бою в піч встановлюємо тонкошаровий завантажник ЗШ-2.

Для забезпечення нормальної роботи скловарної печі встановлюємо два завантажника шихти і бою ЗШ-2.

Завантажник ЗШ-2 призначений для безперервного живлення шихтою ванною скловаренной печі. Завантажник може працювати як при механічному транспортуванні шихти й скляного бою саморозвантажними ковшами, так і при пневматичному транспортуванні шихти в бункер завантажника. В останньому випадку до секції бункера приєднують вихідний кінець гільзи шнекового пристрою, а вдругу секцію бункера засипають бій ковшами.

Завантажник (рис. 3.9) має двосекційний бункер 1, одна секція якого призначена для шихти, друга - для склобою. Бункер змонтований на рамі 11з колесами 12 і підтримується двома стійками 2. Під бункером розташований стіл 16 з козирком 17, що має водяне охолодження. До козирка приєднані дві труби, які проходять уздовж стола й виходять через його задню стінку. До труб приєднують гнучкі шланги 13.

Стіл 16 поздовжніми швелерами опирається на ролики 15, установлені на рамі 11. Для попередження перекидання при русі вперед сті лутримується в горизонтальному положенні двома упорними роликами 14.

Рисунок 3.9 - Завантажник шихти ЗШ-2

На рамі змонтований також привід завантажника, що складає з електродвигуна 10, черв'ячного редуктора 7 і відкритої зубчастої передачі із шестірнями 8 і 9. Шестірня 9 закріплена на вихідному валу черв'ячного редуктора, а шестірня 8 на горизонтальному валу, на кінцях якого закріплені

кривошипи 5 у вигляді дисків з отворами під пальці. На пальці кривошипного пристрою надіті шатуни 6, які з'єднані зі столом 16 і приводять його у зворотно-поступальний рух. Хід стола, залежно від положення пальця на диску, можна змінювати в межах 140-250 мм.

При русі вперед уступ стола переміщає лежачий поперед нього шар шихти, що захоплює за собою й шар, розташований у вихідного отвору бункера. При зворотному русі стола лежача на ньому шихта впирається у вступник знову шихту й задню стінку бункера й зсипається в завантажувальну кишеню ванної печі [7].

Технічною характеристика ЗШ-2

Продуктивність, т/год 1,65-6,3

Ширина столу, мм 600

Хід столу, мм

мінімальний 140

максимальний 250

Кількість робочих ходів за хвилину 4,5

Товщина шару шихти, мм 65-150

Ємність бункера, м3 0,505Ч2=1,1

Потужність електродвигуна, кВт 1,5

Габаритні розміри, м:

довжина 2,35

ширина 1,1

висота 2,0

Маса, кг 86

Приймаємо 2 завантажувача шихти і бою.

Розрахунок продуктивності печі

Кількість робочих днів печі на рік складає:

Т= 365 - (12·28/48)=358 діб

Продуктивність печі (Q) визначають двома способами: із виробничої програми, по кількості скломаси, фактично виробленою машиною (Q1) і з врахуванням коефіцієнту використання скломаси (Q2).

Q1=Е/Т

Q1=14757,182/358=41,22 т/ на добу

Q2=А/КВС·Т

Q2=13500/0,915·358=41,21т/ на добу

Приймаємо одну піч продуктивністю 50 т/ на добу

Піч відпалу

Технічна характеристика печі відпалу ЛДФ 204

Продуктивність, т/добу280

Товщинастрічки скла, мм 3 - 15

Швидкість рухустрічки, м/год 200 - 1000

Кількість залишковихнапружень, нм/см 35

Потужністьнагрівачів, кВт

Встановлена1348

Робоча 500

Потужністьелектродвигуна, кВт 188

Кількість валів320

Габарити, м:

Довжинаізольованоїчастини144

Загальна159

Ширина 3,52

Висота 3,55

Маса, т 252

3.2 Контроль та керування хіміко-тенологічними процесами

Контроль якості готової продукції (пляшок скляних для харчових рідин, банок скляних для консервів та флаконів) на заводі проводиться відділом технічного контролю (ВТК) на відповідність вимогам нормативно технічної документації (НТД) та технічних умов завода-виробника.

На заводі проводиться постійний, періодичний та «летючий» контроль якості готової продукції.

Постійний контроль виконують контролери скляного виробництва на лінії на ділянці візуального контролю і контрольно-інспекційні машини на лініях.

Періодичний контроль виконують інспектори з контролю якості продукції ВТК. «Летючий» контроль проводить начальник ВТК.

Результати контролю по всіх показниках якості заносяться в звітні документи контролю якості готової продукції.

Контроль і випробування продукції необхідно проводити в спеціально відведених приміщеннях, які відповідають всім вимогам безпеки праці та обладнані необхідними контрольно-вимірювальними пристроями. Всі контрольно-вимірювальні пристрої повинні бути повірені і атестовані.

При виявлені у виробах відхилень від вимог НТД інспектор з контролю якості продукції ВТК негайно повідомляє оператора склоформуючої машини, начальника зміни і, при необхідності начальника чи заступника начальника ВТК для прийняття мір по усуненню виявлених дефектів. Пакування забракованої продукції у палети забороняється.

При масовому браці продукції начальник зміни зобов'язаний негайно викликати на завод начальника дільниці контролю та пакування та начальника ВТК.

Приймання забракованої продукції в склад готової продукції (СГП) категорично забороняється.

Забракована продукція перетворюється в склобій.

Рішення про пересортування продукції або перетворення її в склобій приймає начальник ВТК або заступник начальника ВТК після заключення про якість продукції ВТК. Вид браку фіксується в звітні документи контролю якості продукції. ВТК здійснює контроль за маркуванням, пакуванням та умовами зберігання продукції.

Продукція (пляшки скляні для харчових рідин), яка зберігається в складі готової продукції більше 6 місяців підлягає плановій, щомісячній та поточній (перед відвантаженням) перевірці якості внутрішньої поверхні тари методом ополоскування метиленовим голубим хлоргідратом (ГОСТ 26586, ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003) і візуальному огляду стану внутрішньої поверхні.

Поточна перевірка перед відвантаженням проводиться, якщо термін зберігання пляшки в складі готової продукції після планової перевірки перевищує 20 днів.

Результати перевірки фіксуються в «Журналі перевірки стану внутрішньої поверхні запакованої тари з СГП» і надаються відразу після поточної перевірки або в 3-х денний термін після планової в СГП і відділ ЗЕД і продажу.

Процедура відбору зразків тари з СГП для випробувань описана в «Іструкції по плановому та поточному відбору зразків пляшки з СГП для перевірки якості внутрішньої поверхні».

Контроль за якістю починається з вхідного контролю сировинних матеріалів. Завезення кожної партії сировини супроводжується відбором проби та передачею її до центральної заводської лабораторії, де видається паспорт на сировину, її відповідність нормам та стандартам. Наступний контроль відбувається після змішування шихти. Вона повинна відповідати всім вимогам - однорідності, відповідності паспорту. На однорідність перевіряється кожен кюбель. Склад шихти перевіряється раз у зміну. Контроль за якістю скломаси здійснюється скловаром шляхом відбору проб перед протоком, а при необхідності, з робочої зони. Контроль проводиться візуально, на провар [8].

Якість відпалу, яка оцінюється по кількості залишкових внутрішніх напружень та їх розподіленню у виробі, визначає експлуатаційну надійність скляної тари. Поганий відпал приводить до зниження термостійкості та механічної міцності тари, а часто до її довільного руйнування без зовнішнього впливу. Останній етап - перевірка виробів на відсутність або наявність подвійних швів, посічок, плям від змащення форм, зморшок, покованості, потертості, задирок, ріжучих швів, слідів від ножиців, недоформованості шийки виробів. Цей контроль проводиться постійно.

Важливе значення має жорстке дотримання стандартних геометричних розмірів і повної сумісності скляної тари. Дефекти геометричних розмірів, а саме: непаралельність торця відносно площини дна, овальність шийки та корпусу, відхилення вісі шийки від вісі корпусу, відхилення маси від стандарту, зменшення або збільшення ємності виробів, - контролюється раз на зміну. Дефекти вироблення тари визначають її механічну витривалість і термостійкість, величину втрат склотари. Окремі дефекти вироблення можуть бути шкідливими для здоров'я споживача (ріжучі шви, задирки тощо).

Якість виробів може значно погіршитися при транспортуванні, зберіганні і завантажувально-розвантажувальних роботах. Незадовільна упаковка і умови зберігання приводять до появи щербин, відколів, тріщин, потертості. Кількість бракованих виробів прямо залежить від об'ємну скломаси. Зі збільшенням об'єму скломаси підвищується процент браку.

Дефекти скла: на поверхні і у товщі скла не допускаються: звилина, яка відчувається на дотик, прохідні насічки, приливи скла, ріжучі шви і задирки, щербини і відколи, частки закристалізованого скла, стороні включення, які мають навколо себе насічки тріщини або навколо яких можуть виникати при легкому постукуванні по включенням металевим стержнем, відкриті бульбашки та бульбашки, які можна продавити, всіх розмірів, лужні бульбашки, які вкриті зсередини білуватим нальотом, плями змащення форм, що не змиваються, «мошка» у вигляді скупчень.

Дефекти виробу: не допускаються на зовнішній поверхні виробів різко виражені зморшки, покованість поверхні, потертості, сліди відрізу ножицями і подвійні шви. Поверхня повинна бути гладкою.

Дефекти відпалу: якість відпалу, яка оцінюється по кількості залишкових внутрішніх напружень та по їх розподілення у виробі, визначає експлуатаційну надійність медичної тари. Поганий відпал приводить до зниження термостійкості і механічної міцності виробів, а часто до їх самовільного руйнування без зовнішнього впливу.

Термостійкість: флакони повинні витримувати перепади температури, які виникають під час використання. Склотара повинна витримувати перепади температур до 45 - 60 0С.

Якість тари - це кінцевий результат всього технологічного процесу. Отримання високоякісного продукту знаходиться у прямій залежності від ступеню досконалості всіх стадій виробництва, починаючи від видобутку та обробки сировини, приготування шихти, варіння скломаси і закінчуючи виробленням, відпалом та транспортуванням. Найбільшу небезпеку для виробів становлять остаточні напруження, які можуть зруйнувати їх.

Якість скла визначається його однорідністю, наявності включень, повітряних та лугових пузирів, а також кольоровістю та прозорістю.

Напруження відшукують за допомогою полярископу. На сьогоднішній день найбільш розповсюджений полярископ ПКС - 500 (рисунок 3.10)

Рисунок 3.10 - Оптична схема полярископу ПКС - 500

Пучок світла від електролампи (1) проходить конденсатори (2) та (3) попадає на дзеркало (4), а потім на поляризатор (5). Проходячи крізь виріб, що випробовується 6, плоскополяризоване світло при наявності напружень у виробі розкладається на два промені. Аналізатор (8) приводить коливання цих променів в одну площину, і в результаті виникає інтерференція світла. Аналізатор дозволяє побачити колір, яскравість та різкість інтерференційної картинки, яка залежить від кількості і розподілення напружень у готовому виробі за допомогою системи лінз (7) та (9).

Інтерференційна кольорова картина у виробі змінюється в залежності від різниці ходу променів.

По цим кольорам можна робити висновки про якість відпалу: добрий відпал - рівномірне фіолетово-червоне поле зору; задовільний відпал - червоно-жовтогарячий та синій кольори; про поганий відпал свідчать блакитний, зелений та жовтий кольори [9].

Контроль якості готової продукції, сировинних матеріалів та шихти наведено у табл. 3.4-3.6

Таблиця 3.4 - Контролю якості готової продукції

Об'єкт контролю

Параметр, що контролюється

Періодичність

Методика контролю

Держстандарт, ТУ

Виконавець

Тарне скло

Визначення оптичних викривлень, що видно у відображеномусвітлі

Вибірково з кожної партії

Випробування проводять у затемненому приміщенні. У пристрій для встановлення зразка поміщають зразок скла, послідовно пересуваючи зразок вздовж екрану, замічають ділянки найбільших викривлень, що мають вигляд ділянок розширених та звужених полос відображеного растру, що розташовані поруч. Потім вимірюють шаг відображеного растру металевою лінійкою.

ГОСТ 24980-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля параметров».

Лаборант ЦЗЛ, контролер ВТК

Визначення кількості та розмірі в пороків

Вибірково з кожної партії

Випробування проводять у прохідному світлі при розсіяному денному освітленні. Пляшку встановлюють вертикально. Візуально проводиться огляд з відстані 0,6 ± 0,1 м. У випадку виявлення пороків виконують підрахунок їх кількості, розмірів

ГОСТ 24980-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля параметров».

Лаборант ЦЗЛ

Таблиця 3.5 - Карта контролю оброблених сировинних матеріалів

Найменування

Місце відбору проби

Параметри для визначення

Періодичність визначення

Персонал, який проводить аналіз

НД на сировині

Пісок

Склад, відсік зберігання

Вологість, гранулометричний склад, повний аналіз

По прибуттю

Хімік-аналітик

ГОСТ 22551 - 77

Цех: після ситобурата з вагової лінії

Вологість, якість просіву

2 рази в зміну

Технік - лаборант

Повний аналіз

По необхідності

Хімік-аналітик

Глинозем

Склад: відсік зберігання

Втрати при прожарюванні

По прибуттю

Хімік-аналітик

ТУ2-України 3-93

Вологість, гранулометричний склад

Щомісячно

Технік - лаборант

Цех: сито ваговий дозатор

Вологість, якість просіву

2 рази в зміну

Технік - лаборант

Втрати при прожарюванні

По необхідності

Хімік-аналітик

Доломіт

Склад, відсік зберігання

Повний аналіз, вологість

По прибуттю

Хімік-аналітик

ГОСТ 23672 - 79

ГОСТ 23671 - 79

Цех: після ситобурата з вагової лінії

Вологість, якість просіву

2 рази в зміну

Технік - лаборант

Повний аналіз

2 рази в місяць або з потреби

Хімік-аналітик або технік - лаборант

Сода

Содовіз

Вміст основного компоненту, вологість, повний хімічний аналіз

По прибуттю

Технік - лаборант

ГОСТ 5100 - 85

Цех: вагова лінія

Вологість, якість просіву, повний аналіз

2 рази в місяць або з потреби

Технік - лаборант

Таблиця 3.6 - Карта контролю якості шихти

Параметри

Значення параметрів

Місце відбору

Періодичність контролю

Точність вимірювання

Методи і способи контролю

Персонал, який здійснює контроль

Хімічний склад

Згідно рецепту шихти

Стрічковий конвеєр

3 рази в зміну

± 0,1%

Згідно затвердженим методикам

Технік - лаборант

Лужність

Відхилення (однорідність) від розрахункового

Стрічковий конвеєр

3 рази в зміну

± 0,1%

Згідно затвердженим методикам

Технік - лаборант

Висновки

В загальній частині проекту обрано асортимент продукції що, буде випускатись. Обрано та обґрунтовано сировинні матеріали, які необхідно вводити для виробництва даної продукції, розраховано хімічний склад маси та готових виробів.

В технологічній частині було зроблено вибір та обгрунтування способу технологічної схеми, розраховано матеріальний баланс виробництва, відсоток непогодження якого складає 0,4%, який дозволив встановити кількість сировинних матеріалів, необхідних для випуску всього об?єму продукції.

В спеціальній частині підібрана та розрахована необхідна кількість основного технологічного обладнання, наведені його технічні характеристики; описаний контроль виробничих процесів; розроблені заходи з охорони праці, обґрунтована техніко-економічна доцільність проекту.

Виробництво відповідає виробничій програмі, тобто, асортимент продукції, матеріальний баланс виробництва з урахуванням втрат розраховані так, що доводять доцільність підприємства.

Список літератури

1. Технология стекла. Под. ред. Н.М. Павлушкина - М.:Стройиздат, 1983 -432 с.

2. Будов В.М., Саркисов П.Д. Производство строительного и технического стекла. - М.: Высш. школа, 1985. - 215 с.

3. Стекло. Спрвочник. [Текст] /Под. ред. Н.М. Павлушкина // - М.: Стройиздат, 1983 -487 с.

4. Методичні вказівки до курсового проекту і дипломного проектування для студентів IV-V курсів спеціальності 7.091609 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» спеціалізації «Технологія скла» денної та заочної форм навчання / С.І. Максиминович. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 1997. - 41 с.

5. Ящищин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч II Технологія скляної маси: Навчальний підручник. - Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. - 250 с.

6. Савченко В.Д. Механічне устаткування підприємств з виробництва силікатних матеріалів, [Текст]: підручник для навчальних закладів будівельних матеріалів / В.Д. Савченко, О.Ф. Шевченко. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. - 308 с.

7. Ящищин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч. III. Технологія скляних виробів: Підручник - Львів: Видавництво «Растр-7», 2011 р. - 416 с.

8. Скло України [Текст]/Под. ред. Н. Потаніна // - К.: Світ успіху. 2009. - 224 с.

9. Пащенко А.А. Общая технология силикатов [Текст] / А.А. Пащенко // - К.: «Высшая школа», 1983. - 356 с.

10. ГОСТ 12.3.002-75. Процессы производственные. Общие требования безопасности [1] - Введен 1976-01-07. - М.: Издательство стандартов, 1976. -8 с.

11. ДНАОП 0.03-1.07-73. Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання [2] - Введен 1973-04-04. - М.: Издательство стандартов, 1973. - 10.

12. НАОП 1.6.10-1.05-81. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у скляній промисловості [3] - Введен 1981-10-03. - М.: Издательство стандартов, 1981. - 16 с.

13. ГОСТ 12.1.019-79. Электробезопасность. Общие требования. Правилам устройства електроустановок потребителем [4] - Введен 1980-01-07. - М.: Издательство стандартов, 1980. - 6 с.

14. ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление [5] - Введен 1987-01-07. - М.: Издательство стандартов, 1987. - 10 с.

15. Макаров, Г.В. Охрана труда в химической промышленности [Текст]/ Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина, П.И. Софинский, В.А. Стаобинский, Н.И. Торопов. - М.: Химия, 1989. - 496 с.

16. Баратов, А.Н. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. [Текст]: справ. изд. / А.Н. Баратов [и др.] - М.: Химия, 1987. - 272 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сучасний стан виробництва медичного скла, технологічне обладнання, обробка матеріалів. Вибір складу скла та характеристика сировини. Дозування компонентів та приготування шихти. Контроль якості виробів. Фізико-хімічні процеси при варінні скломаси.

  дипломная работа [138,2 K], добавлен 01.02.2011

 • Фізико-хімічні основи процесу коксування, порівняльна характеристика і вибір конструкції печей. Розрахунок матеріального і теплового балансів з застосуванням ЕОМ. Особливості опалювальної системи коксових печей та їх контрольно-вимірювальні прилади.

  курсовая работа [960,1 K], добавлен 08.10.2011

 • Структура та опис цеху пресування. Аналіз та вибір асортименту продукції. Розрахунок продуктів запроектованого асортименту. Проектування технологічного процесу. Опис апаратурно-технологічної схеми попереднього вилучення олії з насіння соняшника.

  курсовая работа [210,6 K], добавлен 02.12.2015

 • Описання теплової схеми котельні. Технічні характеристика та тепловий розрахунок казана. Вибір оптимального устаткування для запропонованої схеми котельні. Короткий опис схеми автоматики. Техніко-економічний розрахунок роботи котельні на природному газі.

  дипломная работа [288,1 K], добавлен 23.11.2010

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

 • Фізико-хімічні основи процесу очищення води методом озонування. Технологічна схема очищення з обґрунтуванням вибору основного обладнання. Принцип дії апаратів, їх розрахунок. Екологічне та економічне обґрунтування впровадження нового устаткування.

  дипломная работа [635,2 K], добавлен 10.04.2014

 • Розрахунок потужності і вибір двигуна відповідно до заданих параметрів. Перевірка вибраного двигуна в умовах пуску і перевантаження. Перевірка двигуна по кількості включень та по перегріву. Обгрунтування та вибір елементів схеми. Опис роботи схеми.

  курсовая работа [71,1 K], добавлен 13.05.2012

 • Розробка технологічної схеми зброджування сусла з крохмалевмісної сировини періодичним способом. Характеристика сировини, напівпродуктів і продуктів. Розрахунок продуктів і теплового балансу, бродильного апарату. Механічний розрахунок його параметрів.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 26.05.2012

 • Експлуатація промислових насадкових колон. Фізико–хімічні основи процесу ректифікації. Розрахунок основного обладнання. Матеріальний баланс ректифікаційної колони. Розрахунок та вибір кожухотрубного теплообмінника–холодильника кубового залишку.

  курсовая работа [629,7 K], добавлен 15.11.2015

 • Проект електроустановки підприємства, вибір елементів схеми електропостачання: визначення кількості проміжних опор по трасі лінії електропередачі, розрахунок потужності електродвигуна, вибір силового устаткування, струмоведучих і заземлюючих пристроїв.

  курсовая работа [323,9 K], добавлен 24.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.