Проектування протитечійного теплообмінника для підігріву водопровідної води

Розрахунок поверхневого протитечійного теплообмінника для підігріву водопровідної води скидною водою. Визначення середньологарифмічного температурного напору, числа і компоновки пластин в апараті. Особливості конструювання добового бака-акумулятора.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.08.2013
Размер файла 172,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

- 4 -

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольна робота

Гаряче водопостачання

Проектування протитечійного теплообмінника

для підігріву водопровідної води

Виконав

Малевич А.А.

I.Вихідні дані до роботи

Середньодобова потужність ГВП Q=136,416 кВт

Параметри води , що гріє: t/1=1500C, t//1=750C

Температура холодної мережної води - 10 °С

Температура гарячої води - 55 °С

Гідродинамічний опір теплообмінника по нагрівальному контуру

Схема підключення ГВП

II. Розрахунок поверхневого протитечійного теплообмінника (труба в трубі) для підігріву водопровідної води скидною водою

Параметри скидної води на вході в теплообмінник:

Параметри водопровідної води на виході з теплообмінника:

3. Визначити витрату скидної води

4. Визначення витрат водопровідної води:

5. Складаємо тепловий баланс:

6. Визначаємо потужність теплообмінника попереднього нагріву:

7. Визначаємо потужність підігрівачів I та II ступеню:

теплообмінник протитечійний поверхневий

8. Задаємося швидкістю скидної води: wск=1,5...2 (м/с)

; с=1000

9. Знаходимо число Рейнольдса:

Re>104 - турбулентний режим руху Pr=8,27

10. Знаходимо число Нусельта:

Nu=C*Reск0,8*Pr0,43=0.021*554000,8*8,270,43=324,754;

11. Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі:

(Вт/м2 * 0С)

(Вт/м2 * 0С) - коефіцієнт кінематичної в'язкості скидної води (tcер.=250С)

(Вт/м2 * 0С)

12. Визначаємо коефіцієнт теплопередачі:

( Вт/м2 * 0С)

13. Визначаємо логарифмічний температурний напір:

0С

14. Визначаємо довжину теплообмінника:

(м)

(м)

III. Розрахунок поверхневого пластинчатого теплообмінника I ступеня

460С 420С

Для I-го ступеня

420С 290С

1. Теплова потужність підігрівача першого ступеня:

QI=35,88(кВт)

2. Загальна витрата гарячої води на перший ступінь:

(кг/с)

m1(I)=m1(II)+mтм=0,295+1,845=2,14 (кг/с)

V1(I)=3,6*m1(I)=3,6*2,14=7,704 (м3/год)

3. Загальна витрата холодної води на першій ступені:

m2(I)=mв=0,81 (кг/с)

V2(I)=3,6*m2(I)=3,6*0,81=2,916 (м3/год)

Обираємо тип теплообмінника та розміри пластин. Попередньо приймаємо пластини типу РС 0,25.

Визначаємо середньологарифмічний температурний напір:

?tб=42-29=130С

?tм=46-42=40С

?tср=(?tб-?tм)/(ln?tб/?tм)=13-4/(ln(13/4)=7,640С

Для теплообмінника РС 0,25 берем КТ=2000 (Вт*м2 0С)

Визначаємо площу поверхні теплообміну в апараті:

2)

Число пластин в апараті:

n=(F/F0)+2=(2,35/0,25)+2=11 (шт.)

Число каналів по яким рухається теплоносій:

N=n-1=11-1=10 (шт.)

Розрахунок по контуру гарячої води

Задаємо N1=5 (шт.)

Vmin, додаток 3 [1]

<10 (м.вод.ст.)

Остаточно приймаємо N1=m1*X1=4*1=4 (шт.)

Розрахунок по контуру холодної води

Задаємо N2=5 (шт.)

<10 (м.вод.ст.)

Остаточно приймаємо N2=m2*X2=2*2=4 (шт.)

Остаточно приймаємо число пластин в апараті:

np=N1+N2-1=4+4-1=7 (шт.)

Перераховуємо коефіцієнт теплопередачі:

F= np*0,25=7*0,25=1,75 (м2)

KT=35,88*1000/(1,75*7,64)=2684 (Вт*м2 0С)

Отже маємо такий теплообмінник:

РС 0,25-2-1К

ТУ 26-01-655-87

Маса теплообмінника 475 т, розміри такі:

L=40, L1=140, L2=270, L3=395

Компоновка пластин теплообмінника:

Сх=4/(2+2)

IV. Розрахунок підігрівача 2-го ступеня

1. Теплова потужність підігрівача другого ступеня: QII=35,88(кВт)

2. Загальна витрата гарячої води на перший ступінь:

(кг/с)

V1(II)=3,6*m1(II)=3,6*0,295=1,06 (м3/год)

3. Загальну витрату холодної води на другій ступені:

m2(II)=mв=0,81 (кг/с)

V2(II)=3,6*m2(II)=3,6*0,81=2,916 (м3/год)

Обираємо тип теплообмінника та розміри пластин. Попередньо приймаємо пластини типу РС 0,25.

Визначаємо середньологарифмічний температурний напір:

?tб=75-55=200С

?tм=46-42=40С

?tср=(?tб-?tм)/(ln?tб/?tм)=20-4/(ln(20/4)=9,940С

Для теплообмінника РС 0,25 берем КТ=2000 (Вт*м2 0С)

Визначаємо площу поверхні теплообміну в апараті:

2)

Число пластин в апараті:

n=(F/F0)+2=(1,8/0,25)+2=9 (шт.)

Число каналів, по яким рухається теплоносій:

N=n-1=9-1=8 (шт.)

Розрахунок по контуру гарячої води

Задаємо N1=4 (шт.)

Vmin, додаток 3 [1]

<10 (м.вод.ст.)

Остаточно приймаємо N1=m1*X1=1*4=4 (шт.)

Розрахунок по контуру холодної води

Задаємо N2=4 (шт.)

<10 (м.вод.ст.)

Остаточно приймаємо N2=m2*X2=2*2=4 (шт.)

Остаточно приймаємо число пластин в апараті:

np=N1+N2-1=4+4-1=7 (шт.)

Перераховуємо коефіцієнт теплопередачі:

F= np*0,25=7*0,25=1,75 (м2)

KT=35,88*1000/(2,25*7,64)=2684 (Вт*м2 0С)

Отже маємо такий теплообмінник:

РС 0,25-2-1К

ТУ 26-01-655-87

Маса теплообмінника 475 т, розміри такі:

L=40, L1=140, L2=270, L3=395

Компоновка пластин теплообмінника:

Сх=4/(2+2)

V. Розрахунок добового бака-акумулятора для системи ГВП

Розрахунок добового бака-акумулятора для системи ГВП

Таблиця розрахунку інтегрального графіка

Період в годинах,фп , фк

Частка середнього попиту, %

Потужність Q, кВт

фпк, год

Q(фп к), кВтгод

Сума Q3 , кВтгод

0 - 6

5

6,82

6

40,92

40,92

6 - 7

35

47,75

1

47,75

88,67

7 - 8

85

115,95

1

115,95

204,62

8 - 9

130

177,34

1

177,34

381,96

9 - 13,5

160

218,27

4,5

982,22

1364,17

13,5 - 15,5

130

177,34

2

354,68

1718,85

15,5 - 20

110

150,06

4,5

675,27

2394,12

20 - 22

180

245,55

2

491,1

2885,22

22 - 24

140

190,98

2

381,96

3267,18

Найбільша різниця потужностей по графіку Q =884,4 (кВт)

Визначаємо об'єм бак -акумулятора:

V = 3,6Q/c(tH - tв) = 3,6 ·884,4/4,2(55 - 10) =169 (м3)

Список використаної літератури

1. Малкін Є.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Енергоефективні будівлі і споруди» Київ-2007р.

2. Пластинчатые теплообменные апараты: Справочный каталог.-Х.: Прапор,1993г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості конструкції та умови експлуатації водно-повітряних теплообмінників з біметалічними трубами. Основні переваги використання такого типу труб у якості елементів нагріву. Визначення теплової потужності та економічної ефективності теплообмінника.

  курсовая работа [630,4 K], добавлен 20.10.2012

 • Місце та призначення теплообмінника у технологічній схемі виробництва пива. Тепловий розрахунок апарату. Конструкція основних вузлів, розташування трубок. Розрахунок теплової ізоляції. Умови безпечної експлуатації теплообмінника та питання екології.

  курсовая работа [883,8 K], добавлен 18.11.2014

 • Тепловий і гідравлічний розрахунок кожухотрубного теплообмінника. Визначення теплового навантаження та орієнтовної площі. Розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі для органічної рідини, води. Визначення сумарного термічного опору стінок, швидкості теплоносія.

  курсовая работа [253,7 K], добавлен 10.10.2014

 • Розрахунок теплообмінника "труба в трубі" для охолодження молока. Місце та призначення теплообмінника в технологічній схемі. Середня температура теплоносія, коефіцієнт теплопередачі. Діаметр внутрішньої труби. Розрахунок повного напору, що розвиває насос.

  курсовая работа [393,1 K], добавлен 18.12.2013

 • Проектування випарної установки для випарювання м’ясного бульйону. Розрахунок показників роботи кожухотрубного теплообмінника: теплове навантаження з урахуванням теплових витрат. розрахунок підігрівника, барометричного конденсатора, теплової ізоляції.

  курсовая работа [395,0 K], добавлен 22.10.2011

 • Опис конструкції кожухотрубного теплообмінника, принципи його функціонування. Вибір матеріалів для виготовлення основних вузлів і деталей виробу, що розроблюється. Особливості параметричного (теплового) розрахунку. Схематичне зображення апарату.

  контрольная работа [329,8 K], добавлен 24.04.2016

 • Будова та принцип роботи кожухотрубного теплообмінного апарата. Тепловий розрахунок теплообмінника, геометричних розмірів кожуха, днища, фланця. Перевірка міцності і герметичності з’єднань. Способи розміщення та закріплення труб у теплообміннику.

  курсовая работа [581,9 K], добавлен 15.01.2014

 • Проектування тарілчастої колони безперервної дії для розділення суміші метилового спирту і води при атмосферному тиску. Підбір розбірного пластинчастого підігрівача вихідної суміші з симетричною двухпакетною схемою компонування пластин. Розрахунок насосу.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.11.2013

 • Задача розрахунку і конструювання кожухотрубного теплообмінника з компенсатором, в якому відбувається конденсація етанолу водою. Опис та обґрунтування обраної конструкції. Проведення розрахунків, що підтверджують працездатність і надійність конструкції.

  курсовая работа [742,8 K], добавлен 26.03.2015

 • Фізичні основи процесу, опис технологічної схеми, устаткування. Техніко-економічне обґрунтування і опис переваг конструкції кожухотрубного теплообмінника, техніка безпеки при обслуговуванні устаткування. Матеріальний баланс, конструктивний розрахунок.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 15.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.