Розрахунок асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

Розрахунок розмірів пазів та провідників обмоток статора. Розрахунок довжини статора і ротора. Коефіцієнт насичення і намагнічуючий струм. Параметри обмоток двигуна. Основні магнітні втрати у спинці статора. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2011
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 621.313.3

РОЗРАХУНОК АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

Бучацька Марина Петрівна

Розрахунково - пояснювальна записка містить:

__ Сторінок тексту, __ рисунків, таблиць, __джерел.

Ключові слова: асинхронній двигун, статор, ротор, ковзання, опір, потужність, момент.

Мета проекту: проведення проектно-конструкторської розробки АД з короткозамкненим ротором. Варіант виконання двигуна із ступенем захисту IP - 44.

У процесі роботи виконані проектні дослідження АД з короткозамкненим ротором потужністю 3 кВт, і висотою осі обертання вала Но=100 мм. Були виконані розрахунки: магнітного кола, параметрів обмоток, втрат, теплового режиму, робочого режиму, механічних і пускових характеристик, масо - вартісних показників.

Вступ

Асинхронні двигуни є основними двигунами, що використовуються у промисловості. Також вини є основними перетворювачами електричної енергії у механічну і складають основу електроприводу багатьох механізмів, Що використовуються у всіх галузях господарства.

Широке розповсюдження асинхронних двигунів викликано їх простою будовою, тривалістю працездатності, а також відсутністю ковзаючого контакту.

Найширше використовують двигуни з потужністю 0.06 - 400 КВт, але також використовують двигуни 1 МВт.

У зв'язку з великими потребами виробництво асинхронних двигунів зростає у всьому світі із року в рік.

Зміст

Вступ

Завдання до проектування

Свідка основних розрахункових даних

1. Розрахунок додаткових параметрів

2. Розрахунок магнітного кола

3. Розрахунок параметрів обмоток двигуна

4. Розрахунок втрат та ККД

5. Розрахунок робочих характеристик

6. Побудова механічних характеристик

7. Розрахунок теплового режиму

8. Розрахунок масо-вартісних показників

Висновок

Список літератури

Специфікація

Додатки

Завдання до проектування

Ст. гр. ЭМ-072 Таблиця 1

Величина

Позна

чення

Розмірність

Вар. № 5

1. Номінальна потужність

2. Номінальна фазна напруга

3. Номінальний фазний струм

4. Частота мережі живлення

5. Кількість пар полюсів

6. Висота осі обертання

PH

UH

IH

f1

p

HO

кВт

В

А

Гц

---

мм

3

380

4.08

50

2

100

7. Зовнішній діаметр статора

8. Діаметр розточки статора

9. Розрахункова довжина статора

10. Величина скосу пазів на роторі

11. Величина повітряного зазору

Da

D

L?

BCK

?

см

см

см

см

см

16.8

10.5

10

0.92

0.03

12. Кількість пазів статора

13. Форма пазів статора

14. Розмір

15. пазу

16. статора

17. ( дивись ескіз пазу статора)

18.

Z1

мал. №

hШ1

b1

bШ1

b2

hП1

---

---

см

см

см

см

см

36

5.3

0.05

0.71

0.3

0.49

1.58

19. Кількість пазів ротора

20. Форма пазів ротора

21. Розміри

22. пазу

23.

24. ротора

25.

26. (дивись ескіз пазу ротора)

27.

Z2

мал. №

bM

hM

hШ2

b

bШ2

b”

hП2

---

---

см

см

см

см

см

см

см

28

5.7

0

0

0.05

0.51

0.1

0.15

1.93

28.Обмотка статора

29.Шаг обмотки у пазових діленнях

30.Число паралельних гілок

31.Число ефективних провідників у пазі

32.Число елементарних провідників в одному ефективному

33.Діаметр голого елементарного провідника

tip

y1

y2

y3

a1

Nп

Nэл

Dr

---

---

---

---

---

---

---

см

1.47

1-12

2-11

3-10

1

60

1

0.086

34.Радіальний розмір короткозамкненого кільця

35.Товщина короткозамкненого кільця

Ak

Bk

см

см

0.92

2.0

36.Виконання двигуна IP-44

Таблиця 2 - Свідка основних розрахункових даних

1. Визначення додаткових параметрів

1.1 Розрахунок розмірів пазів статора

де - корпусна ізоляція по висоті пазу (Таблиця 6 методичних вказівок до виконання курсової роботи)

Розрахунок висоти трапецеїдальних пазів статора:

1.2 Розрахунок розмірів провідників обмоток статора

Згідно до заданого значення діаметру голого елементарного провідника (), користуючись таблицею П7.1(методичні вказівки до виконання курсової роботи) визначаємо діаметр ізольованого елементарного провідника і його перерізу:

- діаметр ізольованого елементарного провідника;

- площа перерізу ізольованого елементарного провідника.

1.3 Розрахунок розмірів пазу ротора

Розрахунок перерізу пазу ротора:

1.4 Розрахунок довжини статора і ротора

Довжину статора і ротора приймають рівною розрахунковій довжині так як висота осі обертання

1.5 Визначення внутрішнього діаметру ротора

,

де - коефіцієнт що вибирається в залежності від висоти обертання, напруги мережі і кількості пар полюсів (Таблиця 3 методичних вказівок до виконання курсової роботи)

Рис. 1 - Форма пазів статора і ротора АД а) Трапецеїдальний паз статора б) Закритий паз ротора

2. Розрахунок магнітного кола

В результаті виконання розрахунків визначаються магнітні індукції на всіх ділянках магнітного кола, визначаються коефіцієнт насичення і намагнічуючий струм.

2.1 Розрахунок основного магнітного потоку

Коефіцієнт вибирається згідно до зовнішнього діаметру статора (Рис. 1 методичних вказівок до виконання курсової роботи)

,

де W1 кількість витків послідовно з'єднаних у обмотці статора (кількість фаз обмотки статора ).

- число пазів на полюс і фазу,

- коефіцієнт розподілення,

- коефіцієнт укорочення (одношарова обмотка),

- полюсне ділення ,

- коефіцієнт скосу пазів ротора,

- Обмоточний коефіцієнт статорної обмотки.

2.2 Розрахунок індукції у повітряному зазорі

Коефіцієнт полюсного перекриття ,

2.3 Розрахунок напруги повітряного зазору

- зубцеве ділення статора,

- зубцеве ділення статора,

- Коефіцієнт повітряного зазору, що враховує вплив зубчастості статора і ротора.

2.4 Розрахунок індукції в зубцях статора

Для трапецеїдальних зубців статора :

Найбільший розмір зубця

Найменший розмір зубця

Середня ширина зубця статора

,

Величина напруженості магнітного поля у зубці статора визначається в залежності від марки сталі і величини індукції (П5, таблиця П5.1. методичних вказівок по виконанню курсового проекту )

Для трапецеїдального пазу статора розрахункова висота пазу статора

2.6 Розрахунок індукції в зубцях ротора

Для напівзакритих пазів ротора

Середня ширина зубця ротора

2.7 Розрахунок магнітної напруги зубцевого слою ротора

Розрахункова висота пазу ротора

Величина напруженості магнітного поля у зубці ротора визначається в залежності від марки сталі і величини індукції (П5, таблиця П5.1. методичних вказівок по виконанню курсового проекту )

2.8 Розрахунок магнітної індукції в спинці статора

Розрахункова висота спинки статора

2.9 Розрахунок магнітної напруги спинки статора

Довжина середньої магнітної лінії спинки статора

Величина напруженості спинки статора по значенню магнітної індукції спинки (додаток 5 , таблиця П5.4 методичних вказівок для виконання курсового проекту).

2.10 Розрахунок магнітної індукції в спинці ротора

Розрахункова висота спинки ротора

2.11 Розрахунок магнітної напруги спинки ротора

Напруженість магнітного поля у спинці ротора визначається за таблицями намагнічування для спинки машин змінного струму

Довжина середньої магнітної лінії спинки ротора

2.12 Розрахунок сумарної магнітної напруги магнітного кола машини (на пару полюсів)

2.13 Розрахунок намагнічуючого струму статора

2.14 Розрахунок коефіцієнту насичення магнітного кола

Рис. 2. Ескіз магнітного кола чотирьох полюсного АД

3. Параметри обмоток двигуна

Визначаються активні та індуктивні опори обмоток статора, ротора, індуктивний опір гілки намагнічування схеми заміщення АД.

3.1 Розрахунок коефіцієнтів заповнення пазу статора

Площа пазу в світлі

Технологічний коефіцієнт заповнення вільної площі паза ізольованим провідниковим матеріалом

Одностороння товщина ізоляції в пазі статора

Периметр трапецеъдального напsвзакритого паза

Площа корпусної ізоляції

Площа пазу під клин

3.2 Розрахунок активного опору фази обмотки статора приведеного до розрахункової робочої температури

Питомий електричний опір міді при розрахунковій робочій температурі , що відповідає класу ізоляції „B” :

Середня довжина однієї лобової частини котушки

Середня довжина витка обмотки статора

3.3 Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіяння обмотки статора

Для всіх одношарових обмоток

Для напівзакритого трапецеїдального пазу

3.4 Коефіцієнт магнітної провідності диференційного розсіяння обмотки статора

Коефіцієнт, що враховує демпфуючу реакцію струмів, наведених в обмотці короткозамкненого ротора вищими гармоніками поля статора

в залежності від значень з урахуванням скосу пазів (таблиця 7 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)

Коефіцієнт, що враховує вплив відкритості пазів статора на провідність диференційного розсіяння

Коефіцієнт диференційного розсіяння обмотки статора вибирається згідно до типу обмотки (таблиця 8 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)

3.5 Коефіцієнт магнітної провідності розсіяння лобових частин обмотки статора

Для одношарової обмотки

3.6 Індуктивний опір розсіяння однієї фази обмотки статора

3.7 Активний опір стрижня ротора, приведений до робочої температури

Питомий електричний опір литої алюмінієвої обмотки, що відповідає класу ізоляції „B” , тоді

3.8 Активний опір ділянки короткозамикаючого кільця між двома сусідніми стрижнями при розрахунковій робочій температурі, приведений до струму статора

Переріз кільця

Середній діаметр короткозамикаючого кільця

3.9 Активний опір обмотки ротора

3.10 Активний опір обмотки ротора, приведений до обмотки статора

Коефіцієнт приведення опору обмотки ротора до обмотки статора

3.11 Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіяння ротора

де I2 - попереднє значення номінального струму в стрижні ротора.

3.12 Коефіцієнт магнітної провідності диференційного розсіяння ротора

Коефіцієнт диференційного розсіяння обмотки ротора визначається в залежності від

3.13 Коефіцієнт магнітної провідності магнітного розсіяння короткозамикаючих кілець литої клітки ротора

3.14 Коефіцієнт магнітної провідності скосу пазів

3.15 Індуктивний опір розсіяння обмотки ротора

3.16 Опір взаємоіндукції

4. Втрати і ККД асинхронного двигуна

В цьому розділі розраховуються величини складових втрат у двигуні при номінальному навантаженні

4.1 Основні магнітні втрати у спинці статора ()

Розрахункова маса спинки статора

Питомі магнітні втрати в залежності від марки сталі , показник (таблиця 8 методичних вказівок до виконання курсового проекту)

4.2 Основні магнітні втрати в зубцях статора ()

Розрахункова маса зубцевого слою

4.3 Основні магнітні втрати у двигуні

4.4 Електричні втрати в обмотці статора

4.5 Електричні втрати в обмотці ротора

4.6 Механічні втрати

- для кількості пар полюсів

Для двигунів із ступенем захисту ІР44

4.7 Додаткові втрати при номінальному навантаженні двигуна

4.8 Сумарні втрати

4.9 Потужність, споживана двигуном

4.10 ККД

5. Робочі характеристики двигуна

В основі аналітичного методу розрахунку робочих характеристик двигуна лежить схема заміщення з винесеним намагнічуючим контуром (Г - подібна схема), розрахунок виконується для номінального навантаження.

5.1 Повна механічна потужність при обраному навантаженні

5.6 Ковзання при обраному навантаженні

двигун асинхронний статор ротор

Розрахункові опори

5.3 Еквівалентний опір робочого кола схеми заміщення, по якій проходить струм

Коефіцієнт приведення

5.4 Приведене значення струму в обмотці ротора

Струм робочої області схеми заміщення

5.5 Коефіцієнт потужності у робочому колі схеми заміщення

5.6 Активна складова струму

5.7 Реактивна складова струму

5.8. Активна складова струму статора ()

Активна складова струму ідеального холостого ходу

5.9 Реактивна складова струму статора ()

Реактивна складова струму ідеального холостого ходу

5.10 Струм статору АД

5.11 Коефіцієнт потужності двигуна

звідси

5.12 Споживана двигуном потужність

5.13 Частота обертання ротора

5.14 ККД при обраному навантаженні

5.15 Електромагнітний момент

5.16 Номінальний момент навалу двигуна

6. Побудова механічних характеристик

6.1 Максимальний електромагнітний момент

6.2 Критичне ковзання

6.3 Механічна характеристика по формулі Клосса

Результати розрахунків заносяться до таблиці

Таблиця 3 - Натуральна механічна характеристика АД

S

0.00

0.05

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

M

0.00

0.99

1.73

2.29

2.19

1.94

1.70

1.49

1.32

1.18

1.06

0.97

6.4 Струм, що вживає двигун у режимі пуску

6.5 Задаємося значенням напруги живлення менше номінальної і розраховуємо максимальний момент, що відповідає обраній напрузі

Розраховуємо залежність

При зменшенні напруги мережі живлення частота мережі збільшується. Механічна характеристика розраховується за формулою Клосса. Результати розрахунків заносяться до таблиці

Таблиця 4 - Механічна характеристика АД при зменшенні напруги живлення

S

0.00

0.05

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

M

0.00

0.84

1.47

1.94

1.86

1.65

1.44

1.26

1.12

1.00

0.90

0.82

6.6 Задаємося значенням питомого опору матеріалу ротора (?`>?) і визначаємо значення критичного ковзання sкр`

Визначаємо моменти сили за формулою Клосса

Таблиця 5 - Механічна характеристика АД при збільшенні питомого опору матеріалу ротора

S

0.00

0.05

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

M

0.00

0.46

0.88

1.59

2.03

2.24

2.30

2.26

2.18

2.07

1.95

1.84

6.7 Аналіз впливи зміни частоти напруги живлення на індуктивні параметри і залежності M(s).

При новому значенні частоти напруги f1нов =45 Гц

Максимальний електромагнітний момент

Критичне ковзання

Механічна характеристика по формулі Клосса

Таблиця 6 - Механічна характеристика АД при зміні частоти напруги

S

0.00

0.05

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

M

0.00

1.10

1.95

2.70

2.68

2.43

2.15

1.90

1.69

1.51

1.37

1.25

7. Тепловий розрахунок

Задача теплового розрахунку складається у визначенні перевищення температури різних частин машини. Результати теплового розрахунку показують правильність вибору електромагнітних навантажень, підтверджують можливість застосування в машині електроізоляційних матеріалів прийнятого класу нагрівостійкості.

Фізична картина теплових процесів в електричних машинах дуже складна, точне визначення розподілу температури шляхом теплового розрахунку практично неможливо, тому при проектуванні звичайно обмежуються наближеним тепловим розрахунком із застосуванням ряду коефіцієнтів, значення яких установлені досвідом практики.

Спрощений тепловий розрахунок, виконуваний для номінального навантаження, визначає середнє перевищення температури обмотки статора (як найбільш нагріваємої частини машини) над температурою навколишнього середовища.

7.1 Перевищення температури внутрішньої поверхні статора над температурою повітря всередині двигуна

Коефіцієнт збільшення втрат в порівнянні з отриманими при розрахунковій температурі, згідно до класу ізоляції

Коефіцієнт, що враховує частину втрат у сердечнику статора, що передаються повітрям всередині двигуна, в залежності від класу ізоляції і кількості пар полюсів (таблиця 11 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)

Коефіцієнт тепловіддачі з поверхні сердечника статора в залежності від виконання

(малюнок 4 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)

7.2 Перепад температур у ізоляції пазової частини обмотки статора

Розрахунковий периметр поперечного перерізу паза статора

Середня еквівалентна теплопровідність пазової ізоляції

Середнє значення коефіцієнта теплопровідності внутрішньої ізоляції котушки всипної обмотки (малюнок 5 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)

7.3 Перепад температури по товщині ізоляції лобових частин

Одностороння товщина витка ізоляції лобової частини котушки

Для всипної обмотки з круглого дроту

7.4 Перевищення температури зовнішньої поверхні лобових частин над температурою повітря всередині машини

Середня ширина котушки

Довжина вильоту лобової частини

7.5 Середнє перевищення температури обмотки статора над температурою повітря всередині машини

7.6 Середнє перевищення температури повітря всередині двигуна над температурою охолоджуючого середовища

Коефіцієнт підігріву повітря (малюнок 6 методичних вказівок по виконанню курсового проекту).

Умовний периметр поперечного перерізу ребер станини (малюнок 7 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)

Еквівалентна поверхня охолодження корпусу

Для двигунів із ступенем захисту ІР44 сума втрат, що відводяться у повітря всередині двигуна

7.7 Середнє перевищення температури обмотки статора і температури сталі над температурою оточуючого середовища

8. Розрахунок масовартісних показників

У даному розділі здійснюється розрахунок мас активних матеріалів, вартостей втрат активної енергії і компенсації реактивної енергії

8.1 Маса обмоточного дроту обмотки статора без ізоляції

Середня довжина напіввитку обмотки статора

Питома маса міді

8.2 Маса алюмінію короткозамкнутого ротора

Питома маса алюмінію

8.3 Заготована вага електротехнічної сталі

Питома вага сталі

8.4 Вартість втрат активної енергії при номінальному навантаженні

Середня собівартість 1кВт•ч енергії

Відносна величина втрат у мережі споживача

8.5 Вартість компенсації реактивної енергії

Середня собівартість 1кВт•ч енергії

Коефіцієнт участі двигуна у максимумі навантаження системи

відповідає коефіцієнту потужності при якому вживана реактивна енергія не потребує додаткової оплати

Висновки і заключення

У ході проробленої роботи був виконаний перевірочний розрахунок асинхронного двигуна потужністю 18,5 кВт із висотою осі обертання 180 мм. Був виконаний розрахунок магнітного кола, параметрів обмоток, енергетичних показників, механічних характеристик, теплових і ваговартівних показників.

Зроблено аналіз ручного розрахунку, розрахунку на ЕОМ і досвідченого даних діючого асинхронного привода з короткозамкненим ротором. У ряді аналізованих величин спостерігалася розбіжність за значеннями, що обумовлено поруч причин:

розрахунок вироблявся на ЕОМ, що дає, хоч і не значну погрішність, але при перерахуваннях допускалися округлення до 2-х, 3-х знаків дробової частини чисел. Сумарна погрішність для конкретних величин не перевищила 15%, що допускається умовами розрахунку.

більшість використовуваних залежностей носять чисто емпіричний характер, що прямо пов'язано c точністю розрахунку.

У ході розрахунку магнітного кола значних відхилень у значеннях розрахункових величин не спостерігалося. Розрахункові значення магнітних індукцій не цілком відповідають межам, зазначеним у [1].

При розрахунках втрат у двигуні спостерігалася розбіжність з експериментальними даними, це також може бути зв'язане з тим, що не були враховані всі втрати, що виникають в електродвигуні.

У процесі роботи машина нагрівається, це впливає на опір її обмоток. Тому при розрахунку утрат випливає значення опорів обмоток приводити до цілком визначеної температури.

Розбіжність механічних характеристик порозумівається тим, що формула Клосса носить чисто емпіричний характер, і може застосовуватися тільки для спрощеного розрахунку механічних характеристик.

Список літератури:

1. Методичні вказівки до курсового проектування “Перевірочний розрахунок асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором потужністю 0.6...100 квт” для бакалаврів-електротехніків /Сост. Петрушин В.С., Шевченко В.П., Мамзелев В.А. - Одеса, ОГПУ, 1994. - 66 с.

2. " Проектування електричних машин" /Сост. Копилов И.П., Горяинов Ф.А., Жмутів Б.К. і ін.; під ред. И.П.Копилова.- М.: Енергія, 1980. -496c .

Додатки

Рис 4 - Діаграми моментів сил за формулою Клосса при:

(1) незмінних параметрах;

(2) зменшенні напруги живлення;

(3) збільшенні питомого опору матеріалу ротора;

(4) зміні частоти напруги.

КР_ЭМ: - D:\Am\mm\marinb.iam 15.04.2010

P2н= 3.000 Uн1= 380.000 Iн1= 4.080 p= 2.000 f1= 50.000

Hw= 100.000 Da= 16.800 Di= 10.500 Dв= 2.415 Ld= 10.000

L2= 10.000 Nkr= 0.000 Dka= 0.000 Nka= 0.000 Bck= 0.920

delt= 0.030 z1= 36.000 h1= 1.235 h2= 0.050 hk1= 0.245

ho= 0.000 hп1= 1.580 b1= 0.710 bш1= 0.300 hш1= 0.050

b2= 0.490 z2= 28.000 bм= 0.000 h12= 1.550 hм= 0.000

hш2= 0.050 b= 0.510 bш2= 0.100 b"= 0.150 hп2= 1.930

Ke= 0.965 Tip= 1.470 Y1= 9.000 A1= 1.000 Uп1= 60.000

Ne1= 1.000 Qe1= 0.581 Dг= 0.086 dиз= 0.093 Uв= 0.000

Bизк= 0.025 Hизк= 0.035 Sc= 62.240 Aк= 0.920 Bк= 2.000

Roк= 0.044 Lреб= 0.180 Akt= 0.220 Alа1= 1.100 Alf1= 95.000

Alfв= 22.000

сталь -1 вентиляция -4 паз статора -3 паз ротора -1

Электромагнитные нагрузки, Тл:

Фd,Вб Bd Bz1m Bz2m Ba1 Ba2 kmj Imj* w1

0.0048 0.91 1.80 1.82 1.57 1.20 1.35 0.41 360.00

Параметры:

r Lp Lл Ld Lск X Kм/Кзап

7.25 1.78 1.65 2.03 9.32 0.40

4.96 1.80 0.38 2.55 1.41 12.44 0.63

Рабочие характеристики:

P2,кВт n2,об/мин s кпд,% cosФ I1,A P1,кВт

0.00 1499.7 0.0002 0.0 0.086 1.69 0.18

0.38 1492.5 0.0050 66.0 0.274 1.76 0.57

0.75 1485.0 0.0100 77.9 0.434 1.90 0.96

1.13 1477.2 0.0152 82.3 0.557 2.11 1.37

1.50 1469.0 0.0206 84.1 0.648 2.37 1.78

1.88 1460.4 0.0264 84.7 0.712 2.67 2.21

2.25 1451.3 0.0325 84.6 0.757 3.02 2.66

2.63 1441.5 0.0390 84.2 0.788 3.39 3.12

3.00 1430.9 0.0460 83.4 0.810 3.81 3.60

3.38 1419.4 0.0537 82.3 0.824 4.25 4.10

3.75 1406.6 0.0623 81.0 0.832 4.74 4.63

Номинальные данные:

3.00 1430.9 0.0460 83.4 0.810 3.81 3.60

Пусковые характеристики:

M5m* = 0.23 Ko5 = 0.22 M7m* = 0.07 Ko7 = -0.18

s ki m1 Ms m5 m7 x1 x2" r2" I2"*

0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 9.32 12.44 4.96 1.00

0.10 1.64 1.68 1.65 -0.02 -0.01 9.03 12.95 4.96 1.57

0.20 2.62 2.16 2.13 -0.02 -0.01 8.61 12.18 4.97 2.52

0.30 3.23 2.19 2.16 -0.03 -0.01 8.33 11.71 4.98 3.10

0.40 3.62 2.08 2.04 -0.03 -0.01 8.15 11.42 5.01 3.48

0.50 3.91 1.95 1.91 -0.03 -0.01 7.97 11.14 5.04 3.76

0.60 4.10 1.81 1.76 -0.04 -0.02 7.88 10.99 5.07 3.96

0.70 4.26 1.69 1.61 -0.05 -0.03 7.82 10.87 5.12 4.10

0.80 4.37 1.57 1.46 -0.06 -0.06 7.77 10.77 5.17 4.22

0.90 4.47 1.48 1.47 -0.07 0.07 7.73 10.68 5.23 4.31

1.00 4.55 1.40 1.32 -0.11 0.03 7.70 10.61 5.29 4.39

Критическое скольжение

0.250 2.96 2.21

Перегревы статора, град:

Lв 0a 0i1 0l 0il 0s 0ai 0c

5.18 15.48 1.25 15.40 0.85 16.43 46.53 62.96

Массы,кг:

алюминий- 0.76 медь- 3.01

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вибір головних розмірів трифазного асинхронного двигуна з коротко замкнутим ротором. Розрахунок обмоток статора та розмірів його зубцевої зони. Розрахунок коротко замкнутого ротора та намагнічуючого струму. Параметри робочого режиму асинхронного двигуна.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 10.04.2011

 • Визначення головних розмірів магнітопровода статора. Розрахункова потужність двигуна. Розрахунок геометричних розмірів пазів і зубців статора. Число ефективних провідників в пазу. Геометричні розміри пазів і зубців ротора. Індукція в повітряному зазорі.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 01.03.2013

 • Методика зрівноваження обертових мас при проектуванні асинхронного двигуна. Статистичне та динамічне балансування. Розрахунок напружень та оптимальної товщини стінки труби при дії механічних та теплових навантажень. Розрахунок механізму на точність.

  курсовая работа [1006,6 K], добавлен 29.05.2013

 • Визначення потужності привідного асинхронного двигуна з фазним ротором. Побудова природної механічної характеристики двигуна. Розрахунок залежностей швидкості, моменту, струму ротора від часу. Розробка схеми керування двигуном з застосуванням контролера.

  курсовая работа [899,0 K], добавлен 25.11.2014

 • Рабочие характеристики асинхронного двигателя, определение его размеров, выбор электромагнитных нагрузок. Расчет числа пар полюсов, мощности двигателя, сопротивлений обмоток ротора и статора, магнитной цепи. Механические и добавочные потери в стали.

  курсовая работа [285,2 K], добавлен 26.11.2013

 • Призначення, переваги та недоліки двигуна постійного струму; дослідження його будови та принципу роботи. Види збудження в двигунах постійного струму та його характеристики. Розрахунок габаритних розмірів двигуна постійного струму паралельного збудження.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 01.11.2014

 • Розрахунок тракторного двигуна. Визначення сили й моментів, що діють у відсіку двигуна. Розрахунок навантаження, діючого на шатунні і корінні шийки і підшипники. Ступінь нерівномірності обертання колінчатого валу. Аналіз зовнішньої зрівноваженності.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.