Кінематичні і геометричні параметри процесу різання

Сутність і кінематика різання. Залежність кутових параметрів процесу різання від умов. Процеси деформації і руйнування матеріалів. Усадка стружки і теплові явища при різанні. Охолодження і змащування при обробці. Фізичні характеристики поверхневого шару.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.10.2010
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис. 14

Залежність величини спрацювання h від часу роботи t різального інструмен-ту показана на рис.15 Тут 1 - період припрацювання на протязі якого відбувається інтенсивне стирання найбільш виступаючих частинок поверхні. Чим менша шорсткість поверхні інструменту, тим плавніше походить його припрацювання. 11-період нормального спрацювання, h поступово і плавно зростає з ходом часу роботи. 111- період прискореного спрацювання, різко підвищується температура різання і проходить інтенсивне спрацювання, яке може призвести до руйнування різальних кромок. Для збільшення терміну роботи інструменту необхідно зменшити h на першому періоді і збільшити другий період.

Рис. 15

Для нормальної експлуатації інструменту необхідно знати коли наступає третій період роботи і недопустити його, відправити інструмент на переточування. Для цього для визначення періоду нормальної роботи інструменту використовують декілька ознак (критеріїв):

1. Критерій блискучої смужки - при обробці сталі на поверхні деталі появляються блискучі смужки, а при обробці чавуну - темні плями. Це результат того, що різальна кромка в окремих місцях починає викришуватись і на поверхні деталі з'являються блискучі смужки - це початок третього періоду зношування. Через 1-2 хв. Наступить повне руйнування різальної кромки. Цього допускати не слід.

2.Силовий критерій. Інструмент вважають спрацьованим, якщо різко збільшується сила різання. Для визначення сил різання на верстаті повинні бути спеціальні прилади.

3. Технологічний критерій. Інструмент вважають спрацьованим, якщо розміри, або шорсткість обробленої поверхні не відповідають технічним умовам. Цей критерій використовують, в основному, для оцінки спрацювання інструментів для чистової обробки.


Подобные документы

 • Відмінність контактних процесів при взаємодії алмазного та нітридборного інструментів з оброблюваним матеріалом. Сили різання та теплові явища. Інтенсивність зносу різців та зносостійкість інструмента. Аналіз параметрів якості поверхневого прошарку.

  реферат [2,5 M], добавлен 02.05.2011

 • Сутність процесу, основні поняття і визначення. Параметри і фізичні явища, що супроводжують процес різання. Стійкість і матеріали різального інструмента. Металорізальні верстати. Точіння. Свердління, розточування. Фрезерування. Зубонарізування.

  методичка [1,2 M], добавлен 17.02.2009

 • Вид, призначення та характеристики деталі "Корпус", особливості технологічного процесу обробки. Вибір різальних інструментів виходячи із оброблюваного матеріалу та заданих початкових умов. Розрахунок режиму різання деталі "корпус" різними методами.

  контрольная работа [553,3 K], добавлен 04.07.2010

 • Особливості процесу різання при шліфуванні. Типи і основні характеристики абразивного матеріалу. Кінематичні схеми головного руху металорізальних верстатів, способи закріплення на валах елементів приводу та технологічний процес виготовлення деталі.

  курсовая работа [510,0 K], добавлен 14.10.2010

 • Розрахунок режимів різання розрахунково-аналітичним методом для токарної та фрезерної операції. Знаходження коефіцієнтів для визначення складових сили різання. Визначення загального поправочного коефіцієнту на швидкість різання. Види фрезерних операцій.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 04.07.2010

 • Визначення факторів впливу на швидкість різання матеріалів. Розрахунок сили та потужності різання при виконанні операцій точіння, свердління, фрезерування, шліфування. Застосування методів зрівноважування і гальмування для вимірювання сили різання.

  реферат [582,8 K], добавлен 23.10.2010

 • Різання інструментами з природних і синтетичних алмазів як один із важливих напрямків сучасної матеріалообробки. Закономірності контактних процесів у зоні різання алмазного та неалмазного інструментів. Обробка матеріалів склопластики, сплавів, волокон.

  реферат [3,9 M], добавлен 03.05.2011

 • Проведення технологічних розрахунків режиму різання при точінні деталі для токарно-гвинторізного верстату. Визначення технологічної послідовності переходів на токарній операції, вибір ріжучого інструменту та потужність різання для кожного переходу.

  контрольная работа [2,4 M], добавлен 07.07.2010

 • Аналіз актуальності плоттерного різання на прикладі підприємства "Растр-Технологія". Розгляд властивостей картону, важливих для макетів упакування. Порівняння параметрів рулонних та планшетних ножів. Огляд програм для конструктивного дизайну впакування.

  дипломная работа [78,5 K], добавлен 24.02.2011

 • Опис конструкції і призначення деталі. Вибір методу одержання заготовки. Розрахунок мінімальних значень припусків по кожному з технологічних переходів. Встановлення режимів різання металу. Технічне нормування технологічного процесу механічної обробки.

  курсовая работа [264,9 K], добавлен 02.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.