Розрахунок режиму різання при точінні (одноінструментальна обробка)

Проведення технологічних розрахунків режиму різання при точінні деталі для токарно-гвинторізного верстату. Визначення технологічної послідовності переходів на токарній операції, вибір ріжучого інструменту та потужність різання для кожного переходу.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.07.2010
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра ТМ і КТС

Група МС-112

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Теорія різання»

ТЕМА: «Розрахунок режиму різання при точінні (одноінструментальна обробка)»

Житомир

Завдання

Варіант 6: = 74 мм, = 68 мм, = 60 мм, = 55 мм, L = 85 мм, = 65 мм, = 4 мм. Матеріал: сталь 25, = 480 МПа.

Порядок виконання роботи

1. Розрахунок проводитимемо для токарно-гвинторізного верстату мод. 16К20.

2. Призначаємо наступну технологічну послідовність переходів на токарній операції:

2.1. Підрізати торець в діаметр .

2.2. Чорнове точіння діаметру на довжину L.

2.3. Точити канавку шириною .

2.4. Чистове точіння діаметру на довжину (L -).

2.5. Чорнове точіння діаметру на довжину (-).

2.6. Чистове точіння діаметру на довжину (-).

2.7. Точити фаску.

2.8. Відрізати деталь.

3. Вибір ріжучого інструменту.

Згідно [1, табл. 3, с. 116] призначаємо інструментальний матеріал для всіх різців - твердий сплав Т15К6.

Згідно [1, с. 119-136] призначаємо інструменти для кожного переходу токарної операції:

3.1. [1, табл. 8, с. 121] Підрізний різець ГОСТ 18880-73: =0; =10; =10.

3.2. [1, табл. 7, с. 120] Прохідний упорний різець ГОСТ 18879-73: =0; =0; =90.

3.3. [1, табл. 10, с. 122] Відрізний різець ГОСТ 18884-73: =0; =12; =90.

3.4. [1, табл. 7, с. 120] Прохідний упорний різець ГОСТ 18879-73: =0; =0; =90.

3.5. [1, табл. 7, с. 120] Прохідний упорний різець ГОСТ 18879-73: =0; =0; =90.

3.6. [1, табл. 7, с. 120] Прохідний упорний різець ГОСТ 18879-73: =0; =0; =90.

3.7. [1, табл. 4, с. 120] Прохідний відігнутий різець ГОСТ 18868-73: =0; =0; =45.

3.8. [1, табл. 10, с. 122] Відрізний різець ГОСТ 18884-73: =0; =12; =90.

4. МОР при обробці на даній операції не застосовується.

5. Визначаємо глибину різання для кожного переходу:

5.1. t1 = 2 мм.

5.2. (мм).

5.3. (мм).

5.4. (мм).

5.5. (мм).

5.6. (мм).

6. Вибираємо табличне значення подачі на оберт для кожного переходу:

6.1. [1, табл. 11, с. 266]: = 0,7 мм/об.

6.2. [1, табл. 11, с. 266]: = 0,7 мм/об.

6.3. [1, табл. 15, с. 268]: = 0,15 мм/об.

6.4. [1, табл. 14, с. 268]: = 0,3 мм/об.

6.5. [1, табл. 11, с. 266]: = 0,7 мм/об.

6.6. [1, табл. 14, с. 268]: = 0,22 мм/об.

7. Коректуємо обране значення подачі за паспортними даними верстата з умови:

.

7.1. = 0,7 мм/об.

7.2. = 0,7 мм/об.

7.3. = 0,15 мм/об.

7.4. = 0,3 мм/об.

7.5. = 0,7 мм/об.

7.6. = 0,2 мм/об.

8. Призначаємо період стійкості всіх інструментів Т = 60 хв.

9. Визначимо розрахункову швидкість різання за формулою:

,

Значення коефіцієнта СV та показників степенів в цій формулі визначаємо за [1, табл. 17, с. 269] в залежності від виду обробки, матеріалу різальної частини, оброблюваного матеріалу:

9.1. СV = 47, x = - , y = 0,8, m = 0,2.

9.2. СV = 350, x = 0,15, y = 0,35, m = 0,2.

9.3. СV = 47, x = - , y = 0,8, m = 0,2.

9.4. СV = 420, x = 0,15, y = 0,2, m = 0,2.

9.5. СV = 350, x = 0,15, y = 0,35, m = 0,2.

9.6. СV = 420, x = 0,15, y = 0,2, m = 0,2.

Загальний поправочний коефіцієнт на швидкість різання:

.

В цій формулі:

За [1, табл. 1, с. 261] поправочний коефіцієнт, що враховує вплив фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу на швидкість різання для сірого чавуну:

, де = 1 і - за [1, табл. 2, с. 262].

За [1, табл. 5, с. 263] визначаємо поправочний коефіцієнт, що враховує вплив стану поверхні заготовки на швидкість різання: .

За [1, табл. 6, с. 263] визначаємо поправочний коефіцієнт, що враховує вплив інструментального матеріалу на швидкість різання: .

Отже, розрахункова швидкість різання для кожного з переходів:

9.1. (м/хв).

9.2. (м/хв).

9.3. (м/хв).

9.4. (м/хв).

9.5. (м/хв).

9.6. (м/хв).

10. Розрахункова частота обертання інструменту:

10.1. (об/хв).

10.2. (об/хв).

10.3. (об/хв).

10.4. (об/хв).

10.5. (об/хв).

10.6. (об/хв).

11. Коректуємо розрахункові значення частоти обертання шпинделя за паспортними даними верстата з умови:

:

11.1. об/хв.

11.2. об/хв.

11.3. об/хв.

11.4. об/хв.

11.5. об/хв.

11.6. об/хв.

12. Визначимо дійсну швидкість різання:

:

12.1. (м/хв).

12.2. (м/хв).

12.3. (м/хв).

12.4. (м/хв).

12.5. (м/хв).

12.6. (м/хв).

13. Визначимо значення складових сили різання:

,

де - коефіцієнт, що враховує вплив механічних властивостей оброблюваного матеріалу та геометричних параметрів інструменту.

Значення коефіцієнта Ср та показників степенів визначаємо за [1, табл. 22, с. 273].

Поправочний коефіцієнт на якість оброблюваного матеріалу знаходимо в [1, табл. 9, с. 264]:

.

Решта поправочних коефіцієнтів (на геометричні параметри інструменту) знаходиться за [1, табл. 23, с. 275].

Отже, складові сили різання для кожного переходу:

3.1. (Н).

(Н).

------------

13.2. (Н).

(Н).

(Н).

13.3. (Н).

(Н).

------------

13.4. (Н).

(Н).

(Н).

13.5. (Н).

(Н).

(Н).

13.6. (Н).

(Н).

(Н).

14. Перевіряємо осьові сили за допустимою силою механізму подачі. Жодна із складових РХ для кожного з переходів не перевищує допустиме значення [РХ ] = 6 кН.

15. Визначаємо потужність різання для кожного переходу:

:

15.1. (кВт).

15.2. (кВт).

15.3. (кВт).

15.4. (кВт).

15.5. (кВт).

15.6. (кВт).

16. Визначаємо потужність на шпинделі верстата:

(кВт).

Перевіряємо розраховані режими різання за потужністю з умови:

Як видно, на 5-му переході відбувається перевантаження, оскільки потужність різання перевищує допустиму потужність шпинделя.

Визначаємо коефіцієнт перевантаження:

Призначаємо для цього переходу менше значення частоти обертання, при якому виконуватиметься умова

(об/хв),

фактично за паспортом верстата приймаємо об/хв.

17. Розраховуємо основний час обробки для кожного переходу:

,

де - довжина робочого ходу різця;

- довжина поверхні, яка обробляється;

і - відповідно величини врізання та перебігу різця, визначаються за [2, табл.2, с. 621].

і = 1 - кількість проходів.

17.1. (хв).

17.2. (хв).

17.3. (хв).

17.4. (хв).

17.5. (хв).

17.6. (хв).

Результати розрахунків зводимо в таблицю:

№ переходу

Зміст переходу

Ріжучий інструмент (різець)

Припуск на сторону, мм

Кількість проходів, і

Режим різання

Т,

хв

t,

мм

S0, мм/об

n, об/хв

v,

м/хв

PZ,

Н

PY,

Н

PX,

Н

N,

кВт

Т0,

хв

1

Підрізання торця

Підрізний

2

1

60

2

0,7

160

37

4365

2440

-

2,64

0,36

2

Чорнове точіння

Прохідний упорний

2,25

1

60

2,25

0,7

1000

232

1608

400

852

6,1

0,13

3

Точіння канавки

Відрізний

4

1

60

4

0,15

630

137

1555

482

-

3,5

0,11

4

Чистове точіння

Прохідний упорний

0,75

1

60

0,75

0,3

1600

349

267

79

158

1,52

0,05

5

Чорнове точіння

Прохідний упорний

3,5

1

60

3,5

0,7

1000

/

800

218

/

175

2526

607

1359

9

/

7,22

0,12

6

Чистове точіння

Прохідний упорний

1,25

1

60

1,25

0,2

1600

314

334

102

224

1,71

0,21

Література

1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т./ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1985. - Т2 - 496 с.

2. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / Под общ. ред. А.А.Панова. - М.: Машиностроение, 1988. - 736 с.


Подобные документы

 • Вид, призначення та характеристики деталі "Корпус", особливості технологічного процесу обробки. Вибір різальних інструментів виходячи із оброблюваного матеріалу та заданих початкових умов. Розрахунок режиму різання деталі "корпус" різними методами.

  контрольная работа [553,3 K], добавлен 04.07.2010

 • Розрахунок режимів різання розрахунково-аналітичним методом для токарної та фрезерної операції. Знаходження коефіцієнтів для визначення складових сили різання. Визначення загального поправочного коефіцієнту на швидкість різання. Види фрезерних операцій.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 04.07.2010

 • Припуск на оброблення поверхні. Визначення зусиль різання під час оброблення. Похибка установки деталі під час чистового шліфування. Розрахунок різання токарної операції. Похибка установлення при чорновому точінні. Частота обертів шпинделя верстата.

  курсовая работа [185,4 K], добавлен 18.06.2011

 • Класифікація і маркування металорізальних верстатів. Класифікація рухів на верстатах. Типові механізми проводів верстатів. Призначення і основні види точіння. Типи токарних верстатів та різців. Порядок розрахунку і вибору режиму різання при точінні.

  курсовая работа [760,4 K], добавлен 22.10.2010

 • Опис конструкції і призначення деталі. Вибір методу одержання заготовки. Розрахунок мінімальних значень припусків по кожному з технологічних переходів. Встановлення режимів різання металу. Технічне нормування технологічного процесу механічної обробки.

  курсовая работа [264,9 K], добавлен 02.06.2009

 • Розробка технологічного процесу виготовлення і обробки деталі: підбір необхідного ріжучого і вимірювального інструменту; складання операційних ескізів обробки, схем і конструкцій необхідних пристосувань. Вибір заготовки і раціонального режиму різання.

  курсовая работа [135,6 K], добавлен 25.12.2012

 • Визначення факторів впливу на швидкість різання матеріалів. Розрахунок сили та потужності різання при виконанні операцій точіння, свердління, фрезерування, шліфування. Застосування методів зрівноважування і гальмування для вимірювання сили різання.

  реферат [582,8 K], добавлен 23.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.