Розробка креслення заготовки

Розробка та оформлення креслення литої та штампованої заготовок: технологічні вимоги та послідовність виконання відповідно з правилами ЄСКД та вимогами державних стандартів. Розрахунок припусків приблизним табличним, аналітично-розрахунковим методами.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 21.07.2011
Размер файла 394,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розробка креслення заготовки

Содержание

 • Вступ
 • 1. Розробка креслення литої заготовки
 • 2. Розробка креслення штампованої заготовки
 • Використана література

Вступ

Після попереднього вибору одного-трьох способів виготовлення заготовок на основі “матриці впливу факторів переходять до проектування заготовки, яка буде виготовлятись вибраним методом.

Головним при проектуванні заготовки є розрахунок припусків, який можна зробити приблизним табличним методом, виходячи з вибраного способу отримання заготовки і користуючись таблицями державних стандартів, або аналітично-розрахунковим методом на основі розмірного аналізу і розрахунку операційних припусків.

На основі розрахункових припусків, допусків та виконавчих розмірів можна оформляти креслення заготовки. Розрахункові допуски уточнюють відповідно до стандартних на той чи інший метод отримання заготовки.

Найчастіше застосовують заготовки, які виробляють литтям або об'ємним штампуванням, що відповідає умовам серійного і масового виробництва. Розглянемо оформлення креслення саме таких заготовок.

1. Розробка креслення литої заготовки

При розробці креслення заготовок, що отримують литтям, необхідно дотримуватись таких технологічних вимог:

1) відливки повинні мати прості зовнішні форми, з мінімальною кількістю ребер, виступів, внутрішніх порожнин;

2) конструкція відливка повинна забезпечити високий рівень його службових характеристик (міцність, жорсткість, герметичність та інші);

3) базові поверхні відливка повинні мати зручне розміщення для обробки різанням;

4) конструкція відливка за даних умов виготовлення повинна передбачати мінімальні витрати матеріалу.

При розробці креслення литої заготовки необхідно також дотримуватись ряду вимог щодо розміщення відливка у формі:

1) відливок у формі необхідно розташовувати таким чином, щоб загальна висота форми була мінімальною, а напівформи мали приблизно однакову висоту;

2) деталі типу тіл обертання рекомендується формувати з вертикальним розташуванням осі обертання (якщо вісь не є найбільшим розміром);

3) відливки, що мають довгі поздовжні розміри (патрубки, рами, плити) необхідно розташовувати так, щоб найдовший габарит був горизонтальним;

4) поверхні, пов'язані між собою точними розмірами, рекомендується розташовувати в одній половині форми (бажано в нижній), в нижній необхідно також розташовувати масивні та відповідальні елементи відливка;

5) тонкостінні елементи відливка бажано розташовувати вертикально або з нахилом, щоб в них не скопичувались газові бульбашки.

Після вибраного способу отримання заготовки, технологічного аналізу вимог до заготовки, а також із врахуванням розрахункових припусків визначають за державним стандартом основні характеристики відливка: клас точності розмірів, клас точності мас, ступінь жолоблення та ступінь точності поверхонь та величину зміщення частин відливка по площині роз'єднання (якщо форма з 2-х частин). Розрахункові дані узгоджуються з табличними даними державного стандарту.

Після встановлення положення відливка в формі та вибору площини роз'єднання відливка на основі технологічних вимог, переходять до подальшого розрахунку креслення відливка в такій послідовності [1]: визначають можливість отримання мінімальних товщин стінок; призначають напуски на отвори, западини, порожнини та інші місця, які литтям забезпечити не можливо; за державним стандартом в залежності від розміру западин, висоти формотвірних поверхонь, способу лиття та виду модельного комплекту призначають нахили на вертикальні стінки відливок; після формування контуру відливка в місцях переходу одного елемента до іншого, призначають радіуси переходу, які вибирають в залежності від матеріалу, товщини з'єднаних стінок та кута між ними по графіках і таблицях довідників.

1. Точність відливка 8-5-4-7 (ГОСТ26645-85) 1. Клас точності…

2. Не вказані нахили …, радіуси лиття … група матеріалу…

3. Матеріал-замінник … ступінь складності…

4. Термообробка HRC … (ГОСТ 7505-89)

5. На поверхні, що не обробляються,

2. Не вказані нахили… допустимі раковини ш… радіуси…глибиною …

3. Зміщення по площині

роз'єднання не більше…

4. Допустима задирка…

5. Термообробка HRC…

Рис.1. Оформлення креслення заготовки:

а - виготовленої литтям; б - виготовленої об'ємним штампуванням

Після визначення всіх даних, що стосуються розробки креслення заготовки, переходять до оформлення креслення заготовки, яке виконується відповідно з правилами ЄСКД та вимогами державних стандартів:

1) креслення відливка повинно мати усі дані, необхідні для виготовлення та контролю відливка. Вихідним документом є креслення готової деталі. В одиничному виробництві елементи відливка виконують на копії креслення деталі, лінію припуску дозволяється позначати червоним кольором;

2) в серійному і масовому виробництві на відливок розробляють окреме креслення, на якому тонкими суцільними лініями показують контур поверхонь, що обробляються, а також контур отворів, западин та виточок, що не виконуються литтям, на які призначені напуски. Ці напуски закреслюють навхрест тонкими суцільними лініями або штрихують (див. рис.1, а);

3) при викреслюванні відливка необхідно враховувати усі припуски з позначенням їх величин. Величини припусків вказують лінійним розміром (виконавчий розмір відливка і розмір деталі) або цифрою перед знаком шорсткості (рис.1, а);

4) контур відливка із врахуванням припусків зображають товстими суцільними лініями і проставляють виконавчі розміри (рис.1, а).

Після оформлення креслення відливка призначають технічні умови, в яких вказують вимоги державного стандарту та інші:

1) основну точнісну характеристику відливка в такій послідовності: клас точності розмірів, ступінь жолоблення, ступінь точності поверхонь, клас точності мас та допуск на зміщення поверхонь по площині роз'єднання, наприклад, точність відливка 8-5-4-7 ЗМ 0,8 ГОСТ 26645 означає клас точності розмірів - 8, ступінь жолоблення - 5, ступінь точності поверхонь - 4, клас точності мас - 7 і зміщення поверхонь - 0,8. Для різних розмірів одного і того ж самого відливка допускається застосування різних класів розмірної точності в залежності від вимог поверхонь та умов їх забезпечення;

2) непозначені на кресленні нахили та радіуси переходів або заокруглень;

3) матеріал-замінник;

4) вказівки термічної обробки та встановлені межі твердості;

5) відомості про види, кількості та розміри допустимих дефектів лиття;

6) допоміжні спеціальні вимоги.

Штамп креслення оформляється аналогічно штампу готової деталі, тільки нижче найменування деталі в дужках вказується “відливка.

2. Розробка креслення штампованої заготовки

Послідовність розробки креслення штампованої заготовки аналогічна розробці креслення заготовки, що отримується литтям, в першу чергу необхідно зробити аналіз креслення деталі та дотриматись основних технологічних вимог при виборі положення поверхонь роз'єднання штампа:

1) штамповка (поковка) повинна вільно вийматись зі штампа. Для цього площа будь-якого перерізу поковки вище чи нижче поверхні роз'єднання штампа повинна зменшуватись в міру віддалення від цієї поверхні за рахунок штампувальних нахилів;

2) в більшості випадків роз'єднання роблять в площині найбільших габаритних розмірів поковки;

3) для поковок-шестерень при будь-яких співвідношеннях розмірів перевагу віддають штамповці вздовж осі;

креслення заготовка лита штампована

4) за можливістю поверхні роз'єднання штампа повинні проходити по осі симетрії деталі, щоб в обох половинах штампа розміщувався однаковий об'єм металу;

5) лінія перетину поверхні роз'єднання з поковкою повинна проходити по тілу поковки. В цьому випадку невелике зміщення однієї з половин штампа легко замітити;

6) бажано, щоб поверхня роз'єднання штампа була плоскою, що спрощує виготовлення штампа, але може бути і ламаною, якщо це призводить до зменшення нахилів та зменшення витрат металу.

Після аналізу та врахування технологічних рекомендацій, вибору обладнання переходять до подальшого оформлення креслення штамповки відповідно до вимог державного стандарту в такій послідовності:

1) визначають основну технічну характеристику штамповки: клас точності, ступінь складності та групу матеріалу;

2) узгоджують розрахункові припуски і допуски з відповідними даними державного стандарту;

3) на отвори, заглиблення та інші елементи, що не можливо отримати штампуванням, призначають напуски; за необхідності розраховують і вказують намітки відповідно до рекомендацій [1];

4) призначають штампувальні нахили в залежності від форми і розмірів порожнин та заглиблень, а також радіуси переходу поверхонь;

5) відповідно до вимог державного стандарту товстими суцільними лініями викреслюють контур штамповки, вказують умовним позначенням Х-----Х площину роз'єднання штампа, проставляють виконавчі розміри з допусками;

6) призначають технічні умови в тій же послідовності і з тим же змістом, але зі своїми даними, що і для штамповки.

Оформлення креслення показано на рис.1, б.

Використана література

1. Руденко П.О., Харламов Ю.О., Шустик О.Г. Вибір, проектування і виробництво заготовок деталей машин. - К. 1993.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка конструктивних і технічних елементів деталей: зубчасте колесо, пружина; виконання ескізів і робочих креслень. Особливості оформлення складальних креслень виробів: загальні вимоги, специфікація. Розробка складального креслення рейтера оптичного.

  курсовая работа [619,7 K], добавлен 19.03.2012

 • Визначення службового призначення прошивного ролика і вивчення його конструктивних особливостей. Розробка креслення заготовки деталі "ролик" і розрахунок оптимальних параметрів для її обробки. Підбір інструменту і обґрунтування режимів різання деталі.

  курсовая работа [923,2 K], добавлен 07.08.2013

 • Визначення дійсних розмірів виробу і виконання складального креслення. Службове призначення розмикача, принцип його роботи. Розробка технологічного процесу зборки. Аналіз основних і допоміжних конструкторських баз. Вибір способу одержання заготівки.

  контрольная работа [131,4 K], добавлен 21.03.2009

 • Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі "корпус пристрою". Креслення заготовки, технологічне оснащення. Вибір методу виготовлення, визначення послідовності виконання операцій (маршрутна технологія). Розрахунок елементів режимів різання.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 16.02.2013

 • Структура, основні та допоміжні деталі частин виробів. Класифікація та різновиди різьбових з’єднань. Тип різьби та її основні розміри, позначення на кресленнях. Складальне креслення як технічний документ, його структура та зміст, вимоги до оформлення.

  реферат [28,5 K], добавлен 13.11.2010

 • Проектування взуття в середовищі USM2. Трасування стильових ліній конструкції на основі сканованого креслення. Побудова симетричних контурів щодо лінії перегину союзки. Технологічний процес складання заготовки жіночих туфель сандально-ремінцевого виду.

  курсовая работа [744,9 K], добавлен 03.03.2021

 • Загальні вимоги до складальних креслеників й особливості їх виконання. Визначення нарізевих з’єднань рейтера оптичного. Розрахунок зубчастого колеса, циліндричної зубчастої передачі та рейкової передачі. Загальні вимоги до виконання електричних схем.

  курсовая работа [971,2 K], добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.