Проект бурякозбирального комбайна з конструктивною розробкою вібраційного лемішного копача

Розрахунок основних параметрів робочого органа бурякозбирального комбайна та потужності, що необхідна для його приводу. Матеріали зірочок і муфт, визначення їх основних розмирів. Перевірка вала на міцність та перевірочний розрахунок підшипників.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.04.2011
Размер файла 458,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Заправку комбайна паливом, робочими рідинами і мастильними матеріалами проводити у відповідності з правилами «Технічного обслуговування». Якщо в процесі експлуатації комбайна мають місце випадки підтікання мастильних матеріалів, тому несправні механізми, то до усунення неполадок змащування потрібно проводити частіше ніж вказано у відповідних операціях технічного обслуговування з метою забезпечення робото здатності комбайна і попередження поломок механізмів.

Запуск двигуна, його випробування і обкатку провести у відповідності з інструкцією по експлуатації двигуна.

5.2 Організація технічного обслуговування

Технічне обслуговування - це комплекс планово-попереджувальних робіт, направлених на підтримання довготривалої робото придатності комбайна. В систему технічного обслуговування входять:

1. технічне обслуговування при підготовці до роботи;

щозмінне технічне обслуговування (ЩТО, через 8-10 мотогод.);

перше технічне обслуговування (ТОЇ, проводиться через 60 мотогод.);

друге технічне обслуговування (ТО-2, при напрацюванні комбайна не менше 240 мотогод., співпадає з технічним обслуговуванням при зберіганні).

Кількість ремонтів і обслуговувань визначаємо залежно від запланованого напрацювання на одну машину.

Кількість капітальних ремонтів визначаємо за формулою:

(5.1)

де Нр = 150 га - заплановане річне напрацювання на одну машину;

N = 1 - кількість машин даної марки в господарстві;

Мкр = 900 га - міжремонтне напрацювання машини від останнього капітального ремонту.

Отже, .

Кількість поточних ремонтів розрахуємо за формулою:

(5.2.)

Кількість періодичних ТО-1 буде рівною:

де Мn = 300 га - напрацювання машини від останнього капітального або поточного ремонту.

Тоді за формулою (5.2) одержимо

.

Для машини будуть проводитись наступні ТО: щозмінне ТО, періодичне ТО-1 і після сезонне ТО.

(5.3)

де МТО-1 = 95 га - напрацювання машини від останнього капітального або поточного ремонтів, або ТО-1.

Отже,

Необхідну кількість щоденних ТО визначають за формулою:

(5.4)

де МЩТО = 12 га - напрацювання машини між щоденним ТО. Таким чином

.

По закінченні сезонних робіт для машини потрібно проводити після сезонне ТО при установці машини на зберігання. Тому кількість То буде рівною кількості машин в господарстві.

Отже, Nmon = 1.

Загальну річну трудомісткість ремонтних робіт і ТО розраховують за формулою:

ТН = ТкNk + ТПNп + ТТО-1NТО-1 + ТЩТОNЩТО + ТТОПNТОП (5.5)

де Тк - трудомісткість капремонту, год. Тк = 48 год.

Тп - трудомісткість поточного ремонту, год. Тп = 25 год.

Тто-1 - трудомісткість То-1, год Тто-1 = 5 год

Тщто - трудомісткість щоденного ТО, год. ТЩТО = 0,5 год

Тmon - трудомісткість після змінного ТО, год. Tmon= 10 год.

Отже, за формулою (5.5) одержимо, що загально річна трудомісткість буде рівною:

Тн = 48 - 0,17 + 25 - 0,33 + 5 - 1,08 + 0,5 - 10,9 + 10 - 1 = 36,8 год.

Таблиця 5.1. Роботи, що виконуються по кожному виду технічного обслуговування

Зміст робота і методика їх проведення

Технічні вимоги

Прилади, інструменти, матеріали

примітка

1

2

3

4

Щозмінне технічне обслуговування (ІДТО)

Перевірити і при необхідності долити охолоджуючу рідину в бачок основного двигуна

Вода повинна бути не нижче кромки горловини бачка.

Відро. Вода

Очистити від землі і залишків частини машини. Перевірити шляхом зовнішнього огляду надійність кріплення всі складових частин, підтягнути ослаблені різьбові з'єднання.

Складові частини машини повинні бути чистими. Всі складові повинні бути укомплектовані, зовнішні болти і гайки надійно загвинчені

Щітка, чистик, обтираючий матеріал Інструмент, що додається до машини

Перевіряють відсутність протікання

Протікання води, масла, палива,

Інструмент, що додається до

води, масла, пального, електроліту, гальмівної рідини.

електроліту, гальмівної рідини - не допускається.

машини.

/

Перевірити і долити гальмівну рідину в головні гальмівні циліндри. Перевірити натяг поздовжнього, і стрічкового елеваторів. Через 30 год роботи підтягують болти кріплення копачів Перевірити рівень і долити пальне в бак основного пускового двигуна.

Рівень на 10-15 мм нижче верхнього краю бачка. Відстань між верхньою і нижньою вітками повинна бути 300-320 мм. Копачі повинні бути жорстко

Закріплені. Пальне повинне бути чистим і відстояним

Гальмівна

рідина БСК ТУ 6-10-1533-75 або «Нева» Інструмент, що додається Інструмент, що додається Дизельне паливо

Перше технічне обслуговування (ТО-1)

Перевірити і при необхідності

відрегулювати:

* тиск повітря в шинах колес

Нормальний тиск - 2,5-3,5 кгс/см2

Манометр шинний, насос

* механізм керування головним і пусковим двигунами

Злити відстій з паливного бака

Перевірити на слух роботу всіх складових частин машини

Виявити причини, що Викликають ненормальні шуми стук і усунути їх

Інструмент, що додається до машини

Промити фільтр бака гідравлічної системи

Ванна, волосяна щітка, керосин, викрутка гаєчні ключі 12, 14, 10 мм

Розбирати клапан при промиванні фільтра забороняється

Запустити головний двигун і перевірити роботу рульового

Несправності усунути

Інструмент, що додається до машини

Керування, гальм, контрольних приладів, освітлення, світлової, звукової сигналізації, механізмів керування

Відрегулювати робочі органи машини в залежності від ґрунтово-кліматичних умов

Інструмент, що додається до машини

Друге технічне обслуговування (ТО-2)

Перевірити стан електропроводки і ізолювати її

Пошкодження проводки не допускається

Ізоляційна Стрічка

Перевірити і при необхідності очистити фільтруючий елемент повітроочисника

Паперові фільтри повинні бути чистими

Ключ 19 мм, відро, м'який дріт 00,5-1,0 мм

Перевірити шляхом зовнішнього огляду технічний стан робочих органів, надійність кріплення всіх складових частин

Всі складові частини повинні бути укомплектовані, зовнішні болти і гайки надійно загвинчені

Інструмент, що додається до машини

Запустити головний двигун і перевірити роботу рульового керування, гальм, контрольних приладів, освітлення, світлової, звукової сигналізації, механізмів керування

Несправності усунути

Інструмент, що додається до машини

Відрегулювати робочі органи машини в залежності від ґрунтово-кліматичних умов

Інструмент, що додається до машини

Перевірити і при необхідності очистити фільтруючий елемент повітроочисника

Паперові фільтри повинні бути чистими

Ключ 19 мм, відро, м'який дріт 00,5-1,0 мм

Перевірити шляхом зовнішнього огляду технічний стан робочих органів, надійність кріплення всіх складових частин

Всі складові частини повинні бути укомплектовані, зовнішні болти і гайки надійно загвинчені

Інструмент, що додається до машини

Перевірити і відрегулювати зазори між клапанами і коромислами

Щуп повинен проходити в зазор між стержнем клапана і бойном коромисла від невеликого зусилля руки.

Ключігаєчні 12, 17,27 мм, викрутка, щуп 0,5 мм, пускова рукоятка, волосяна щітка

Перевірити надійність кріплення:

* балки жорсткості і картера ведучого моста;

* ведучих і керованих коліс

Різьбові з'єднання з відповідним крутним моментом

Комплект баєчних ключів

Перевірити натяг полотен поздовжнього і вивантажувального елеваторів

Відстань між верхньою і нижньою вітками повинна бути 300-320 мм

Лінійка

Злити відстій палива з бака основного двигуна і очистити вентиляційний отвір в кришці горловини

Кількість злитого палива повинна складати 5-7 л

Ключ гаєчний 19 мм, м'який дріт, обтираючий матеріал

В процесі експлуатації комбайна можуть виникнути несправності, які викликані зношенням деталей, порушенням регулювань чи неправильним обслуговуванням.

Таблиця 5.2. Несправності машин та способи їх усунення

Несправність

Причина

Спосіб усунення

1

2

3

Неповне вибирання і пошкодження коренеплодів лемешами

Мала глибина ходу копачів

Збільшити глибину ходу лемешів

Неоднакова глибина ходу копачів

Перекіс рами машини

Перевірити тиск у колесах машини, який повинен становити:

у передніх - 0,34 МПа, задньому правому 0,16 МПа, задньому лівому - 0,25 МПа

Нестійка робота автомата водіння

Недостатнє або надмірне заглиблення копірів-розпушувачів

Встановити копіри-розпушувачі на глибину ходу 20-30 мм зміною довжини верхньої тяги паралелограмної підвіски, регулюючи кут входження лапи у ґрунт

Втрати окремих дрібних коренеплодів

Передчасне відключення ВВП комбайна (до вивантаження коренеплодів з машини)

ВВП потрібно вимикати після повного вивантаження коренеплодів з машини

Викопувальні лемеші рухаються збоку рядків

Копіри-водії зміщені відносно викопувальних лемешів

Змістити у бік лемешів кронштейни кріплення пралелограмних підвісок на передньому брусі рами автомата керування

Ланцюги набігають на ведучі зірочки

Забруднення ланцюгів

Очистити і змастити ланцюги

Машина зміщується вбік

Порушення регулювання сходження напрямних коліс малий зазор між нижньою тягою паралелограма і вилкою - уловлювачем Рульове колесо не знаходиться в середньому положені

Встановити кут сходження напрямних коліс, різниця між замірами по висоті центрів коліс повинна бути 40-80 мм Перевести копіри гідросистемою в робоче положення; опустити копіри кронштейнів у нижнє положення (зазор повинен бути не менше 30 мм) Встановити рульове колесо в

Повільний поворот керованих коліс або не повертаються зовсім при переміщенні золотника коліс

Недостатня кількість масла в корпусі гідро підсилювача

Перевірити рівень масла і долити його до необхідного рівня

6. Економічна частина

6.1 Доцільність та значення впровадження бурякозбирального комбайна новим викопуючим пристроєм

У сільському господарстві для збирання буряків використовується машина КС-6 з дисковим викопувальним органом, який включає 12 викопувальних дисків, 6 з яких - активні. Привід активних дисків включає конічний редуктор з круговими зубами, карданні передачі роздаточного циліндричного редуктора.

Загальна маса приводу в зборі 1450 кг, а ціна - 8900 грн. (конічний редуктор, складний у виготовленні і коштує 550 грн.).

У розроблюваному лемішному викопувані є 12 лемешів, шатунів, ексцентрикових валів та дві ланцюгові передачі. Це дозволило знизити масу викопувальних частин до 560 кг і значно знизити ціну вузла.

Вихідні дані необхідні для визначення ефективності застосування бурякозбирального комбайна з новим коренепідбирачем приведені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. Вихідні дані

Показники

Одиниця виміру

Позначення

Розробка

Базового

нового

Ширина захвату комбайна

м

В

2,7

2,7

Швидкість руху комбайна

м/с

v

1,8

2,0

Коефіцієнт використання робочого часу

ф

0,8

0,85

Тривалість робочого дня

год

Т

8

8

Максимальна допустима кількість днів збирання

ДНІВ

Д

30

30

Кількість обслуговуючого персоналу для збирання буряків

людей

Л

2

2

Маса коренезабірника в зборі

кг

1450

1000

Чиста маса підбирача без покупних частин

кг

820

450

Ціна бральної частини

грн

Цб

8900

-

Собівартість бральної частини

грн

Сб

4800

-

Вартість матеріалів в собівартості коренепідбирача

грн

Сн

3500

Вартість покупних виробів в бральній частині в оптових цінах з затратами на доставку

грн

Спв

-

200

Нормативний коефіцієнт відрахувань на реновацію

%

а

16,6

16,6

Щорічні відрахування на капітальний поточний ремонт і техогляди

%

г

12

12

Ефективна потужність двигуна комбайна

кВт

Ne

ПО

ПО

Потужність необхідна для приводу бральної частини

кВт

N0

14

12

Вартість дизпалива

грн

Цл

6,70

6,70

Тарифна годинна ставка:

Комбайнера

Грн./год

fгк

3,5

3,5

Помічника

Грн./год

fгп

2,8

2,8

Слюсаря

Грн./год

fгс

1,3

1,3

6.3 Розрахунок основних техніко-економічних показників впровадження бурякозбирального комбайна новим викопуючим пристроєм

Продуктивність бурякозбирального комбайна визначаємо за формулою:

W = 0,36 BVM ф, га/год, (6.1)

де В - ширина захвату бральної частини комбайана, м;

Vм - швидкість руху машини, м/с;

ф - коефіцієнт використання робочого часу.

Отже, для нового комбайна

WH = 0,36 • 2,7 • 0,85 = 1,65 га/год

для базового

Wб = 0,36 • 2,7 • 1,8 • 0,8 = 1,4 га/год

Продуктивність машини за зміну

W3M = WT, га/зміну (6.2.)

де W - годинна продуктивність комбайна, га/год;

Т - тривалість робочого дня, год.

Нового

W3M,Н = 1,65 • 8 = 13,2 га/зміну

Базового

Wзм,б = 1,4 • 8 = 11,2 га/зміну;

Річний об'єм збиральних робіт

Q = W tp, га/рік, (6.3)

де tр - річне завантаження машини;

W - годинна продуктивність комбайна, га/год

tp = TD, год (6.4)

Т - тривалість робочого дня, год,

D - максимально допустима кількість днів збирання, днів

tp.н = 8 • 30 = 240 год,

tp.б = 8 • 30 = 240 год,

Отже, для нової машини

QH = 1,65 • 240 = 392 га

для базової

Qб = 1,4 • 240 = 336 га,

Приймаємо, що річний об'єм збиральних робіт

QH = Qб = 392 га,

Затрати праці при збиранні цукрових буряків:

, люд-год/га; (6.5)

де Л - кількість людей, що обслуговують машину;

W - продуктивність комбайна за год, га/год;

Отже, для нового картоплекопача

люд.-год/га,

для базового

люд.-год/га

Річна економія затрат праці при застосуванні нового підкопуючого органу

(6.6)

де - затрати праці при збиранні буряка базовим і новим комбайном, люд-год/га,

Q - річний об'єм збиральних робіт, га.

Отже, = (1,43 + 1,21) · 392 = 86,24 люд.-год.

6.4 Визначення економічної ефективності застосування розроблювальної бральної частини

Вартість 1 кг чистої маси матеріалів, що йдуть на виготовлення підкопуючого робочого органу

грн./кг, (6.7)

де Сн - вартість матеріалів у собівартості підкопуючого робочого органу, грн.;

- чиста маса підкопуючого робочого органу базової машини без покупних частин, кг

грн./кг;

Затрати на виготовлення нового підкопуючого робочого органу без вартості матеріалів і покупних частин, що йдуть на 1 кг його чистої маси.

грн/кг (6.8)

де Сб - собівартість підкопуючого робочого органу, грн.;

Сп.в - вартість покупних виробів, що використовуються у новому підкопуючому органі в оптових цінах із затратами на доставку, грн.;

- маса підкопуючого робочого органу без покупних виробів, кг.

грн./кг,

Галузева собівартість нового підкопуючого робочого органу на стадії технічного завдання

С0 = Gг.нНКН + М) + Сп.вКтз, грн., (6.9)

де - чиста маса підкопувача, кг;

л = 0,8 - коефіцієнт конструктивної складності нового підкопувача у порівнянні з технологією виготовлення базового підкопувача.

Н - затрати на виготовлення нового підкопуючого робочого органу без покупних виробів, що припадають на 1 кг його чистої маси, грн./кг;

Кн - коефіцієнт зміни «Н» в залежності від обсягу випуску Кн = 1,1;

М - вартість 1 кг чистої маси матеріалів для нового підкопувана, грн./кг;

Спв - вартість покупних виробів нового підкопуючого робочого органу, грн.;

Ктз = 1,05… 1,1 - коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, маємо

Ктз = 1.0

Отже,

С0 = 450 (0.8 · 1.83 · 1.1 + 4.27) + 200 · 1.0 = 2845.89 грн.

Нормативний прибуток

, грн.; (6.10)

де С0 - галузева собівартість нового підкопуючого робочого органу;

Р0 = 14… 16% - норматив галузевої рентабельності, приймаємо

Р0 = 15%.

Отже

грн.

Оптова ціна нового підкопуючого робочого органу

U0 = С0 + Пн, (6.11)

U0 = 2045,89 + 426,88 = 3272,7 грн.

Ціна нового підкопуючого робочого органу

Цбн = 1,2 • Ц0 = 1,2 • 3273 = 3927,6 грн.

Питомі капіталовкладення в сфері експлуатації підкопуючого робочого органу органу.

, грн../га, (6.12)

де Цб - балансова ціна підкопувана, грн.;

W - годинна продуктивність комбайна, га/год;

t - річне завантаження підкопувана, год.

Отже, для нового викопувального органа

грн./га

для базового

грн./га.

Питома металомісткість підкопувача

кг/га (6.13)

де - маса зібраного підкопувана, кг;

Q - річний об'єм збиральних робіт, га.

Отже, для нового

кг/га,

для базового

кг/га

Собівартість збиральних робіт

С3 = 3П + A + R + P + Z + Ueм (6.14)

де ЗП - заробітна плата комбайнера і помічника, грн./га;

А - амортизаційні затрати на реновацію, грн./га;

R - затрати на ремонт і техобслуговування, грн./га;

Р - затрати на пальне, необхідне для роботи машини, грн./га;

Z - затрати на зберігання підкопуючого робочого органу, грн./га;

Цем - затрати на експлуатаційні матеріали, грн./га.

Затрати на заробітну плату механізатора

грн./га, (6.15)

де fгк fгn - тарифна ставка відповідно комбайнера і його помічника, грн./год;

W - годинна продуктивність копача, га/год.

Отже, для нового

грн./га,

для базового

грн./га,

Амортизаційні витрати на реновацію підкопувача

грн./га, (6.16)

де Цб - ціна підкопувача, грн.;

а - нормативний коефіцієнт відрахувань на реновацію, %;

W - годинна продуктивність комбайна, га/год;

t - річне завантаження підкопуючого робочого органу, год.

Отже для нового

грн./га,

для базового

грн./га.

Витрати на капітальний, поточний ремонт і техогляди підкопуючого робочого органу

(6.17)

де Цб - балансова ціна підкопувана, грн.;

r - норматив щорічних відрахувань на капітальний, поточний ремонт і техогляди, %;

W - годинна продуктивність комбайна, га/год;

tp - річне завантаження підкопуючого робочого органу, год.

Отже, для нового

гнр/га,

для базового

грн./га.

Витрати на дизпаливо, необхідне для роботи двигуна комбайна для приводу бральної частини:

(6.18)

де, Ne - потужність на привід бральної частини;

qn - питома витрата пального, г/екс.год;

Цп - вартість дизпалива, грн./кг;

W - продуктивність комбайна, га/год.

Отже для нової

грн./га

для базової

грн./га

Витрати та зберігання підкопуючого робочого органу

грн./га, (6.19)

де Тн - норматив витрат праці на підготовку для зберігання, люд-год.

fгс - годинна тарифна ставка слюсаря при виконанні робіт, пов'язаних з підготовкою підкопувана до зберігання, грн./год;

Q - річний об'єм збиральних робіт.

Приймаємо, що витрати на зберігання нового і базового підкопувана будуть рівними

грн./га.

Витрати на матеріали, що використовуються при експлуатації підкопувана

грн., (6.20)

де qм - питома витрата матеріалів на експлуатацію підкопувана;

Цм - прейскурантна ціна матеріалів.

Зведені дані виробів матеріалів приведемо у таблиці 7.2

Таблиця 7.2

Назва матеріал

Кількість

Ціна

Вартість

q, кг

грн./кг

Uм, грн.

1

2

3

4

Мастило консерваційне СКК, ГОСТІ 1099-64

Мастило захисне НГ-204, МРТУ 12Н №69-63

Гас тракторний

Фарба

Уайт-спірит ГОСТЗ134-52

Обтиральний матеріал

Шкірка шліфувальна, ГОСТ 6456-62, дм2

Масло автотракторне АК-15 ГОСТ 1862-63

0,64

0,33

1,75

0,1

0,05

0,20

2,0

1,0

2,2

37,9

14,0

9,0

2,4

0,8

0,75

2,5

1,41

12,51

1,75

0,09

0,12

0,16

1,5

2,3

Разом

20,04

Приймаємо, що витрати на матеріали в розрахунку на 1 га зібраної площі можна визначити за формулою

грн./га, (6.21)

де Цм - витрати на матеріали, що використовуються при експлуатації підкопувана, грн.;

Q - річний об'єм збиральних робіт, га.

Отже, для нового і базового підкопувача, ці відрахування становитимуть

грн./га

Отже, повна собівартість збиральних робіт:

для нового

Сзн = 3,82 + 1,94 + 1,19 + 1,42 + 0,04 + 0,05 = 8,46 грн./га,

для базового

Сзб = 4,5 + 4,39 + 3,17 +1,95 + 0,04 + 0,05 = 14,4 грн./год.

Експлуатаційні витрати на підкопувач

U = 3П + R + Z + Ueм, (6.22)

де ЗП - витрати на зарплату, грн./га;

R - в итрати на капітальний, поточний ремонт і техобслуговування, грн./га;

Z - витрати на зберігання підкопувана, грн./га;

Ueм - витрати на експлуатаційні матеріали, грн./га.

Отже, для нового

UH = 3,82 + 1,19 + 1,42 + 0,4 + 0,5 = 6,52 грн./га;

для базового

U6 = 4,5 + 3,17 + 1,95 + 0,04 + 0,05 = 10,01 грн./га.

6.5 Визначення економічної ефективності бурякозбирального комбайна з новим виконуючим органом

Річна економія грошових засобів на експлуатаційних витратах при використанні одного підкопувача.

еp= Q (U6 - Uн), (6.23)

де Q - річний об'єм збиральних робіт, га;

Uб, Uн - прямі експлуатаційні витрати відповідно базового і нового підкопувана, грн./га.

Отже, еp = 392 (10,01 - 6,52) = 1368,08 грн.

Річна економія на експлуатаційних витратах при застосуванні випущеної партії нових підкопуючих робочих органів

еp = еp Вр (6.24)

де еp - річна економія на експлуатаційних витратах при застосуванні нового підкопувана, грн.

Вр = 1 шт. - річний випуск нових підкопувачів.

Єрп = 1368,08 · 1 = 1368,08 грн.

Розмір додаткових капіталовкладень, необхідних для річного випуску нових підкопувачів

, грн. (6.25)

де Вр - річний випуск нових підкопувачів, шт.;

Цб.б, Цб.н - балансова ціна відповідно базового та нового підкопувана, грн.;

Qн, Q6 - річний об'єм збиральних робіт відповідно з новим і базовим підкопувачем, га.

грн.

Строк окупності капіталовкладень на придбання нового підкопувача

, років (6.26)

де Кн - капіталовкладення на придбання нового підкопувача і вони становлять

еp - річна економія грошових засобів

Кп = Цвн = 3927,6 грн.

Економічна ефективність проекту

року

Економічна ефективність проекту

(7.27)

Отже, впровадження проекту є економічно доцільним.

Таким чином, приведені розрахунки показали, що новий підкопуючий робочий орган має перевагу у порівнянні з базовим варіантом, поскільки дає річну економію на експлуатаційних витратах у розмірі 1368,08 грн.

Зведені дані економічних обґрунтувань доцільності застосування нового підкопувача приведемо у таблиці 6.3.

Таблиця 6.3. Економічна ефективність використання розробленого бурякозбирального комбайна з новим підкопуючим робочим органом.

Показники

Одиниця виміру

Розробка

Різниця

Базова

Нова

1

2

3

4

5

6

1

Продуктивність комбайна

- за годину змінного часу

га/год

1,4

1,65

+0,25

- зміну

га/зм.

11,2

13,2

+2

2

Річний об'єм збиральних робіт

га

336

392

+56

3

Кількість обслуговуючого персоналу

чо л.

2

2

4

Затрати праці на збиранні буряка

люд. год./га

1,43

1,21

-0,22

5

Річна економія затрат праці при застосуванні нового копача

люд. год

-

86,24

-

6

Собівартість збиральних робіт

грн./га

14,4

8,46

-5,94

7

Експлуатаційні витрати на підкопувач

грн./га

10,01

6,52

-3,49

8

Річна економія грошових засобів на експлуатаційних витратах при застосуванні нового підкопувача

грн.

-

1368

-

9

Питомі капіталовкладення в сфері експлуатації підкопуючого робочого органа

грн./га

26,49

9,92

-16,57

10

Питома металомісткість технологічного процесу підкопування

грн./га

4,32

2,55

-1,77

11

Строк окупності капітальних вкладень на придбання нового підкопувача

років

-

2,87

-

12

Економічна ефективність проекту

-

35

-

Висновки

бурякозбиральний комбайн привод міцність

На основі виконаного проекту на тему: «Проект бурякозбирального комбайна з конструктивною розробкою вібраційного лемішного копача» можливе виготовлення і використання органа.

В результаті проведеної роботи зроблений розрахунок основний параметрів робочого органа, потужності, що необхідна для його приводу. Вибрані матеріали зірочок і муфт, визначені їх основні розміри. Проведено перевірку вала на міцність. Проведено перевірочний розрахунок підшипників.

Розроблені конструкції збірних одиниць і деталей вібраційного лемішного копача.

Розроблений робочий орган має ряд переваг:

При викопуванні коренеплодів зменшуються їх пошкодження.

Зменшується забрудненість буряків.

Зменшується маса вузла коренезабірного пристрою.

Зменшується потужність на привід копача.

Проведені розрахунки показали, що новий підкопуючий робочий орган має перевагу у порівнянні з базовим варіантом, оскільки дає річну економію на експлуатаційних витратах у розмірі 1368,08 грн.

Список літератури

1. Гудован Л.И. Машина коренеуборочная самоходная КС-6Б. - Т.: Збруч, 1979.

2. Довідник з охорони праці в сільському господарстві. Під ред. В.Д. Лехмана. - К.: Урожай, 1990.

3. Карпенко. А.Н., Хасанський. В.М. Сельскохозяйственные машины - М.: Агропромиздат, 1989.

4. Охрана труда в сельском хозяйстве: учебное пособие К.: Высшая школа, 1989.

5. Плоткін Я.Д., Янушевич O.K. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навчальне видання. - Львів: Світ, 1996.

6. Погорелый Л.В., Татьянко М.В., Брей В.В. Свеклоуборочные машины - К.: 1983.

7. Посацький С. Опір матеріалів - видавництво Львівського університету, 1973.

8. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві: К: Форт, 2001.

9. Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н. Ткачук и др. - К.: Техника, 1991.

10. Теория, конструкция, расчет с/х машин под ред. Е.С. Босого. - М: Машиностроение, 1987.

11. Шведик М.С. Дипломне проектування / Луцьк, ЛДТУ, 2000.

12. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин - М.: Машиностроение, 1987.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення конструктивних і режимних параметрів шнекового виконавчого органа комбайна. Вибір комплексу очисного устаткування та основних засобів комплексної механізації. Розрахунок продуктивності очисного комплексу, сил різання, подачі і потужності.

  курсовая работа [710,4 K], добавлен 06.11.2014

 • Вибір електродвигуна та визначення основних параметрів приводу. Розрахунок клинопасової та закритої циліндричної зубчатої передачі, веденого вала. Перевірний розрахунок підшипників кочення, шпонкових з’єднань, муфт. Змащування редуктора, вибір мастила.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 02.09.2010

 • Вибір та перевірка електродвигуна. Вибір матеріалів для виготовлення черв'ячної передачі. Розрахунок циліндричних передач. Проектний та перевірочний розрахунок. Розрахунок вала на опір втомі. Вибір підшипників кочення. Розрахунок їх довговічності.

  курсовая работа [723,6 K], добавлен 17.09.2010

 • Визначення структурних параметрів верстата, побудова його структурної та кінематичної схеми. Конструювання приводу головного руху: розрахунок модулів та параметрів валів коробки швидкості, пасової передачі, вибір підшипників і електромагнітних муфт.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.09.2011

 • Кінематичний розрахунок рушія та вибір електродвигуна. Розрахунок зубчастої передачі редуктора. Конструктивні розміри шестерні, колеса та корпуса. Перевірочний розрахунок підшипників та шпонкових з’єднань. Змащування зубчастої пари та підшипників.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 29.12.2013

 • Енергокінематичний розрахунок приводу конвеєра. Ескізне компонування редуктора. Розрахунок закритої циліндричної зубчастої передачі. Конструювання вала та перевірка його міцності на згин і кручення. Розрахунок підшипників кочення, шпонкових з’єднанань.

  курсовая работа [706,8 K], добавлен 29.03.2011

 • Основне призначення та загальна будова стрілочного приводу. Вибір електродвигуна, кінематичний і силовий розрахунок передавального механізму, конструювання другого проміжного вала. Визначення основних розмірів зубчастих коліс. Розрахунок підшипників.

  курсовая работа [173,4 K], добавлен 31.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.