Розрахунок стаціонарного стрічкового конвеєра для транспортування насипних вантажів

Проект стрічкового конвеєра для транспортування насипних вантажів: визначення ширини стрічки, колового і тягового зусилля на приводному барабані, потужності двигуна. Розрахунок і підбір вала, підшипників, шпонкового з’єднання, вібраційного живильника.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 07.05.2011
Размер файла 896,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Розрахунок стрічкового конвеєра для транспортування насипних вантажів:

1.1 Визначення ширини стрічки

1.2 Тяговий розрахунок

1.3 Визначення колового і тягового зусилля на приводному барабані

1.4 Визначення потужності двигуна

2. Розрахунок вала

3. Розрахунок підшипників

4. Розрахунок шпонкового з'єднання

5. Розрахунок вібраційного живильника

Список використаної літератури

1. Розрахунок стрічкового конвеєра для транспортування насипних вантажів

Вихідні дані:

Продуктивність: Q = 250 т/год.

Геометричні параметри: L1 = 10 м; L2 = 25 м; L3 = 8 м.

Кут нахилу: в = 14.

1.1 Визначення ширини стрічки:

Для визначення ширини стрічки задамося такими величина:

· швидкість стрічки х = 1,25 м/с за ДСТУ 22644-77 (1,стр.130)

· коефіцієнт зменшення поперечного перерізу вантажу на похилих ділянках, (1,стр.129,таб.4.10)

· коефіцієнт площі поперечного перерізу вантажу на стрічці, (при ) (1,стр.130,таб.4.11)

· - густина вантажу, = 600 кг/м3 (2,стр.11, таб.1.1)

Потрібна ширина стрічки визначається за формулою

Кінцеву ширину стрічки обираємо з нормального ряду за ДСТУ 226444-77 В = 1,0м.

1.2 Тяговий розрахунок:

Лінійна маса вантажу:

Лінійна маса стрічки:

Для транспортування вантажу обиремо стрічку 2М12U0-V10W:

товщина - 2,5мм;

вага - 2,9 кг/м.

Для транспортування вантажу візьмемо пряму роликову опору. Приймемо крок встановлення роликових опор на вантожонесучій ділянці та на зворотній ділянці. Також приймемо довжину ролика , а діаметр ролика , товщина стінки ролика .

Визначимо масу однієї роликової опори:

Тоді маса всієї роликої опори:

Лінійна маса ролика:

· на вантажонесучій ділянці

· на зворотній ділянці

Визначимо опір переміщення на всіх ділянках траси конвеєра і величину зусилля натягу стрічки в характерних точках траси конвеєра (точки переходу між ділянками траси: горизонтальна - криволінійна - похила).

w - коефіцієнт опору переміщення, w = 0,035 (1,стр.131)

- коефіцієнт зчеплення стрічки з поверхнею барабана;

(1,стр.115,таб.4.6)

- кут обхвату барабана стрічкою,

1.3 Визначення колового і тягового зусилля на приводному барабані:

Колове зусилля:

Тягове зусилля:

= 0,05

1.4 Визначення потужності двигуна:

- тягове зусилля на приводному барабані;

х - швидкість руху стрічки;

зпр- коефіцієнт корисної дії привода конвеєра, зпр=0,75

Попередньо обираємо двигун типу 4А132М4У3 з такими характеристиками:

Зі стандантартного ряду обираємо радіус барабана

(за ДСТУ 44644-77).

Визначемо кількість обертів барабана:

Передаточне число редуктора:

Необхідний крутний момент на валу приводного барабана:

З каталога фірми SEW EURODRIVE обираємо необхідний мотор - редуктор з такими параметрами:

RF 87 DV132ML4

Визначимо найменший потрібний натяг завантаженої ділянки під дією провисання стрічки:

- коефіцієнт кроку розміщення роликоопор, = 5…7

Оскільки Smin < S на вантажонесучій ділянці, то умова найменшого провисання стрічки дотримується.

Проведемо перевірку стрічки на міцність.

,

де для даної стрічки.

конвеєр стрічка привідний двигун

2. Розрахунок вала

В якості матеріалу для вала використовують звичайні конструкційні вуглецеві або леговані сталі. Обираємо сталь 45.

Визначимо реакції опор на валу :

Для побудови епюри еквівалентного моменту визначимо його величину у відповідних точках за формулою:

, де .

Визначимо діаметр валу в небезпечному перерізі за формулою:

- допустиме знакозмінне напруження для вала,

Приймаємо діаметр вала в небезпечному перерізу , а діаметр вала під підшипниками становитиме .

3. Розрахунок підшипників

Розрахунок підшипників проводимо за динамічною вантажопідйомністю:

де Рекв- еквівалентне розрахункове навантаження на підшипник,Н;

р - степенивий показник, для шарикопідшипників р = 3, для роликопідшипників р = 3,33.

де Fr- радіальне навантаження на підшипник, Н;

Fа- осьове навантаження на підшипник Н;

X - коефіцієнт радіального навантаження;

Y - коефіцієнт осьового навантаження;

V - коефіцієнт обертання;

КБ- коефіцієнт безпеки;

КТ- температурний коефіцієнт.

Номінальна довговічність підшипника:

Визначимо номінальну довговічність підшипників:

млн. обертів

V = 1,0 (при обертанні внутрішнього кільця підшипника відносно напряму навантаження);

Y = 0

X = 1,0

КБ =1,0 (3,стр. 198, таб.6.3);

КТ = 1,0.

Отже, еквівалентне розрахункове навантаження на підшипник для нашого випадку становитиме:

Тоді розрахункова вантажопідйомність підшипника:

Для встановлення на вал в опорах А і В обираємо шариквий радыальний сферичний №1311 з такими параметрами:

Обраний підшипник задовольняє умову

.

4. Розрахунок шпонкового з`єднання

Найбільш небезпечною деформацією для шпонок і пазів є зминання від крутного моменту Т, Н·мм:

,

де - робоча довжина шпонки, рівна прямолінійній робочій частині бокової грані.

Для шпонок у виконанні А по СТ СЭВ 189-75(виконання 1 по ГОСТ 10748-79):

В редукторах для шпонок зі сталі 45 приймають при неперервному використанні редуктора при середньому режимі роботи . Приймаємо .

На валу встановлено шпонку, яку перевіряємо на напруження зминання:

· Шпонка 111870 ГОСТ 10748-79, діаметр вала d = 50,0 мм

<,

де ,

Т - крутний момент на тихохідному валу, Т = 605Н·м.

Отже, встановлена шпонка витримує навантаження.

5. Розрахунок вібраційного живильника

Визначимо ширину жолоба за формулою:

,

де ш - коефіцієнт заповнення жолоба, приймаємо ш = 0,8;

h Ї висота бортів жолоба, приймаємо h = 200мм.

Приймаємо ширину жолоба .

Потужність приводного електродвигуна визначаємо за емпіричною формулою:

,

де Ї коефіцієнт питомої втрати потужності, приймаємо =5,5 (1, стр.386, табл.13,6);

HЇ висота підйому вантажу (для нашого випадку Н=0м);

Ї коефіцієнт транспортабельності вантажу, приймаємо для стружки буряка =1,0 (1, стр.385)

Ї коефіцієнт корисної дії привода, приймаємо = 0,97.

Встановлюємо два електродвигуна, потужність кожного з них становитиме

.

Характеристики двигунів:

· тип - 4А80В2У3;

· n = 2850 об/хв.

· з = 83%.

Розрахунок ресор:

Застосування ресор забезпечує вібраційним машинам деякі переваги:

· простота обслуговування та виготовлення;

· значна жорсткість в напрямку, перпендикулярному до переміщення;

· висока надійність Ї вихід з ладу декількох ресор не викличе відмови в роботі машини в цілому;

· зміна кількості ресор у вузлах - один з найпростіших методів підбору необхідної жорсткості та забезпечення заданого режиму роботи машини.

Найбільш ефективна робота конвеєра відповідає резонансному режиму, тобто коли частота вібратора і частота власних коливань пружної системи конвеєра співпадають:

щЇ частота вимушених коливань;

н Ї частота власних коливань;

с Ї жорсткість пружної системи конвеєра.

Для плоских ресор, коли пружна система складається з плоских пружин:

Е Ї модуль пружності пружин, для сталі 55С2 ГОСТ 14959-79;Е=196000 МПа.

І Ї момент інерції поперечного перерізу пружини:

Ї довжина ресори, =200,0 мм

Ї коефіцієнт, який враховує спосіб закріплення опори (ресори),

Схема ресори:

Визначимо приведену масу частин, що коливаються:

,

- маса жолоба;

- маса вантажу, що знаходиться на жолобі;

- коефіцієнт приведення маси вантажу до маси жолоба, приймаємо

- товщина стінки жолоба, приймаємо = 2мм.

Розрахункова схема ресори:

Визначимо товщину ресори:

- допустиме напруження згину, =100МПа;

А -амплітуда коливань, приймаємо А=10мм;

- коефіцієнт заділки ресори, = 0,6.

Приймаємо =3,0мм.

Визначаємо ширину плоскої пружини за умови резонансного режиму:

Приймаємо =16,0мм.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розгляд параметрів скребкового конвеєра. Вибір робочого та тягового органу. Проведення розрахунку приводного валу і натяжного пристрою. Підбір підшипників, вибір шпонкового з'єднання, компенсуючої муфти та інших елементів машини (рами, колісного ходу).

  курсовая работа [415,6 K], добавлен 29.06.2014

 • Принцип роботи конвеєра та транспортера. Переміщення вантажів за рахунок зчеплення, яке виникає між опорною поверхнею вантажу і роликами. Застосування транспортерів в харчовій промисловості для транспортування готової продукції на складання та пакування.

  курсовая работа [96,0 K], добавлен 06.05.2011

 • Визначення потрібної потужності привода конвеєра, його кінематичний та силовий розрахунок. Розрахунок клинопасової та черв'ячної передачі. Розрахунок валів з умови кручення. Тип та схема розташування підшипників. Компоновка редуктора. Шпонкові з’єднання.

  курсовая работа [711,9 K], добавлен 26.12.2010

 • Розрахунок параметрів привода, плоскопасової передачі, тихохідної та швидкохідної ступенів, ведучого, проміжного та веденого валів. Вибір електродвигуна. Підбір підшипників і шпонок. Конструювання корпуса та кришки редуктора, зубчастих коліс та шківів.

  курсовая работа [5,7 M], добавлен 05.06.2014

 • Технічні характеристики і опис конвеєра, загальні принципи реалізації системи управління його приводами. Система керування електроприводом стрічкового конвеєра, загальні принципи модернізації. Організація виробництва та праці трудового колективу.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 22.10.2009

 • Вибір електродвигуна, кінематичний та силовий розрахунок приводу до стрічкового конвеєра. Розрахунок механічних та клинопасових передач, зубів на витривалість при згині, валів редуктора, шпонкових з’єднань. Обрання мастила та підшипників для опор валів.

  курсовая работа [611,9 K], добавлен 11.02.2014

 • Енергокінематичний розрахунок приводу конвеєра. Ескізне компонування редуктора. Розрахунок закритої циліндричної зубчастої передачі. Конструювання вала та перевірка його міцності на згин і кручення. Розрахунок підшипників кочення, шпонкових з’єднанань.

  курсовая работа [706,8 K], добавлен 29.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.