Виготовлення корпуса гідроциліндра Г 29-3

Розробка нового технологічного процесу виготовлення корпуса гідроциліндра типу Г 29-3, підвищення якості обробки, зниження собівартості виготовлення, застосування новітніх розробок в області технології машинобудування. Обробка на токарській операції.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.02.2011
Размер файла 571,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

логарифмуємо вираження:

0,6?lg (100S) - 0,3? lg V ? lg 11,76

Нехай lg (100S) =x1; lg V =x2, тоді

0,6? x1-0,3? x2? 1,069

2x1 - x2? 3,56

Мал.10.4. Обмеження по точності

10.2.5 Обмеження по стійкості інструмента

,

де Сv=350, табл.17, стор.270 [12] ;

x=0.15, табл.17, стор.270 [12] ;

y=0.35, табл.17, стор.270 [12] ;

m=0.2, табл.17, стор.270 [12] ;

KV=1,72·1,0·1,0·1,0=1,72.

Мал..10.5. Обмеження по стійкості інструмента

10.2.6 Розрахунок цільової функції:

(10.6)

10.3 Рішення графічним методом

Система обмежень:

(10.7)

На графіку (див. аркуш графічної частини №) побудуємо систему обмежень і цільову функцію.

Знайдемо оптимальну крапку, тобто ту, у якій цільова функція Z буде максимальною. Розглянемо крапки фігури, найбільш вилучені від початку координат - крапки А, Б и В.

Визначимо їхньої координати:

т. А: , т. Б:

т. В:

Знайдемо значення цільової функції в цих крапках:

ZБmax т. Б - оптимальна.

Розрахуємо швидкість різання й подачу, використовуючи отримані дані:

Звідси:

Висновок

При розробці дипломного проекту запропоновані наступні шляхи вдосконалювання технічного процесу:

розроблено новий технологічний процес виготовлення деталі в умовах середнє серійного виробництва;

розроблено заготівлю, отримана методом лиття в земляні форми;

визначено оптимальні режими проведення обробки на токарській операції;

спроектовано різець із механічним кріпленням ріжучої пластини, застосування якого дозволить скоротити час заміни ріжучої пластини й підвищити надійність кріплення ріжучої пластини;

спроектовано пристосування для контролю биття отвору;

спроектовано патрон токарський клинової з торцевим піджимом.

Зміни, внесені в технічний процес виготовлення деталі дозволили досягти основних цілей проекту, забезпечити заданий обсяг випуску деталей, знизити собівартість її виготовлення й підвищити якість виготовлення в порівнянні з базовим варіантом технологічного процесу.

Список джерел

1. Марки сталей і сплавів - Під ред. В.Г. Сорокіна - К., 2002

2. Методичні вказівки до виконання курсових проектів по дисципліні "Технологія галузі". Розмірний аналіз технологічних процесів виготовлення деталей машин. Сост. Михайлов А.В. - К., 2002.

3. Методичні вказівки до виконання курсових проектів по дисципліні "Технологія галузі". Сост. Михайлов А.В. - К., 1998

4. Михайлов А.В., Расторгуєв Д.А., Схиртладзе А.Г. Основи проектування технологічних процесів механоскладального виробництва. - К., 2004.

5. ДЕРЖСТАНДАРТ 26645-85. Виливка з металів і сплавів

6. Методичні вказівки: Економічне обґрунтування вибору заготівель при проектуванні заготівель. Сост. Боровков В.М. -К., 1999

7. Методичні вказівки: Вибір маршрутів обробки поверхонь деталей машин. Сост. Михайлов А.В., Пашко Н.М. -К., 2003г

8. Допуски й посадки ДЕРЖСТАНДАРТ25347-82, стр12-25.

9. Довідник технолога-машинобудівника. Т.2/ під ред.А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. - К., 2003.

10. Панов А.А. і ін. Обробка металів різанням: Довідник технолога. - К., 2005

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Технологічний аналіз конструкції деталі шестерня. Вибір типу заготовки і обґрунтування методу її виготовлення. Розробка маршрутного технологічного процесу виготовлення деталі. Вибір обладнання та оснащення. Розробка керуючої програми обробки деталі.

  дипломная работа [120,4 K], добавлен 28.03.2009

 • Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі "корпус пристрою". Креслення заготовки, технологічне оснащення. Вибір методу виготовлення, визначення послідовності виконання операцій (маршрутна технологія). Розрахунок елементів режимів різання.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 16.02.2013

 • Проектування підйомно-транспортних систем ткацького виробництва, дослідження технологічного плану ткацтва. Розробка засобів механізації та транспортної технології для здійснення ефективного технологічного процесу виготовлення тканини вказаного артикула.

  курсовая работа [102,4 K], добавлен 16.01.2011

 • Розробка технологічного процесу виготовлення і обробки деталі: підбір необхідного ріжучого і вимірювального інструменту; складання операційних ескізів обробки, схем і конструкцій необхідних пристосувань. Вибір заготовки і раціонального режиму різання.

  курсовая работа [135,6 K], добавлен 25.12.2012

 • Побудова граф-дерева технологічного процесу виготовлення деталі "втулка". Виявлення технологічних розмірних ланцюгів з розмірної схеми та за допомогою графів. Розмірний аналіз технологічного процесу. Розмірна схема відхилень розташування поверхонь.

  контрольная работа [2,5 M], добавлен 20.07.2011

 • Вибір методу виготовлення заготовки деталі "Корпус", установлення технологічного маршруту її обробки. Визначення розмірів, допусків, шорсткості поверхонь, виду термічної обробки з метою розробки верстату для фрезерування торцю та розточування отвору.

  курсовая работа [475,7 K], добавлен 07.07.2010

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "тяга": вибір методу виготовлення заготовки, устаткування і інструмента для кожної операції технологічного процесу, призначення послідовності виконання операцій, розрахунок елементів режимів різання.

  курсовая работа [459,6 K], добавлен 27.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.