Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

Аналіз клініко-функціональних та імунологічних особливостей перебігу хронічних неспецифічних захворюваннь легень у хворих з інфікованістю нижніх дихальних шляхів мікроміцетами і пневмоцистами. Обґрунтування принципів проведення медикаментозної терапії.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2009
Размер файла 54,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Структурним підґрунтям для фунгальної інвазії є наявність анатомічних порушень у легенях (порожнин, деформацій бронхів, ділянок пневмофіброзу - в 79,4 % випадків), значна тривалість запального процесу у бронхолегеневій тканині - (3,7 ± 1,0) років.

6. Інфікованість пліснявими мікроміцетами нижніх дихальних шляхів хворих із загостренням ХНЗЛ сприяє зростанню частоти визначення середніх та високих рівнів протиаспергильозних Ig E з 15,4 % у фазі загострення до 53,8 % у фазі ремісії; інфікованість дріжджоподібними мікроміцетами сприяє тривалому збереженню протикандидозних сироваткових Ig E на рівні 48,0 % обстежених.

7. Інфікування пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на ХНЗЛ здійснюється при несприятливих умовах зовнішнього та внутрішнього середовища (холодозалежність, вплив професійної шкідливості, алергізації організму); супроводжується інтенсивною бактеріальною інфікованістю нижніх дихальних шляхів [(1,88 0,33) штамів бактерій у харкотинні]. Кількість пневмоцист корелює з давністю останнього загострення (r = -0,28 ± 0,07), пов'язана зі станом функціональної недостатності альвеолярних макрофагів [пригніченням їх поглинальної активності (r = -0,28 0,09) та життєздатності (r = -0,28 0,12)], а також підвищеною кількістю клітин крові у фазі ремісії: Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій [CD3+ (r = 0,59 0,09), CD4+ (r = 0,69 0,07), CD8+-лімфоцитів (r = 0,50 0,10)], фагоцитів [моноцитів (r = 0,63 ± 0,07), нейтрофілів (r = 0,40 ± 0,07)], - що відображає підтримання пневмоцистами тривалих запальних реакцій та їх вплив на несприятливий перебіг ХНЗЛ, який підтверджується наявністю кореляційного зв'язку їх кількості з падінням легеневої функції (ОФВ1: r = -0,34 ± 0,05).

8. Базисне комплексне лікування загострення ХНЗЛ із використанням за показаннями системних антибіотиків і/або системних кортикостероїдних ліків веде до зникнення кандид у нижніх дихальних шляхах 66,9 % хворих, пліснявих мікроміцетів - у 28,3 % хворих, суттєвого зменшення кількості пневмоцист у 66,7 % хворих, що обумовлено зменшенням запального процесу та бактеріальної інфікованості як умов для розмноження мікроміцетів.

9. При стійкій інфікованості нижніх дихальних шляхів хворих на ХНЗЛ Candida (103 Од і вище в 1 мл харкотиння) на фоні незадовільної клінічної динаміки - з рясним виділенням негнійного харкотиння, недостатнім поновленням обструктивних бронхіальних порушень через 7-10 діб після початку базисного комплексного лікування - показано призначення протикандидозної терапії, що сприяє подовженню клінічної ремісії ХНЗЛ на 2,2 місяці.

10. Застосування курсу інгаляцій суміші природного фосфатидилхоліну й аскорбінової кислоти (лікарських засобів з антиоксидантними властивостями) на тлі закінчення курсу базисного лікування загострення ХНЗЛ призводить до зменшення інтенсивності запалення шляхом зниження активності вільнорадикальних процесів (з нормалізацією рівня активності антирадикального ферменту супероксиддисмутази в еритроцитах крові), з покращанням легеневого кровообігу (збільшенням відносного легеневого об'ємного пульсу), полегшенням виділення харкотиння, впливом на імунну систему (нормалізацією рівню сироваткових ЦІК), - і супроводжується зменшенням на 29,4 % інфікованості нижніх дихальних шляхів мікрофлорою, включаючи мікроміцети, що сприяє зниженню на 26,5 % частоти загострень у хворих.

11. Курс інгаляційного та ін`єкційного лікування б-2в-інтерфероном хворих на тлі базисної комплексної терапії загострення ХНЗЛ приводить до повного зникнення пневмоцист у дихальних шляхах у 67,9 % осіб внаслідок впливу на фагоцитарну ланку імунної системи (з нормалізацією відносної кількості моноцитів, активацією поглинальної здатності нейтрофілів) і сприяє подовженню клінічної ремісії захворювання додатково у 26,8 % хворих.

Практичні рекомендації

1. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів у хворих на ХНЗЛ є негативним фактором, який викликає посилення місцевих запальних процесів, гальмує зворотній розвиток запалення, здійснює додаткову алергізуючу дію, посилює розлади в імунній системі.

2. У групу ризику зі стійкої інфікованості мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів можливо включити хворих на ХНЗЛ:

- більш старшого віку, з великою давністю захворювання (більше 5-8 років);

- з наявністю хронічного обструктивного захворювання легень;

- з виразними порушеннями легеневої функції (зниженням ОФВ1 нижче 55 %);

- з великою тривалістю загострення ХНЗЛ (більше 2,5 місяців);

- які одержали 2-3 антибіотики та більше;

- які постійно одержують інгаляційні кортикостероїдні препарати;

- з виділенням гнійного харкотиння;

– з наявністю грамнегативних бактерій у харкотинні;

- з наявністю анатомічних порушень (порожнин, кістозних утворювань, деформацій бронхів, ділянок пневмофіброзу, гіпоплазії, субателектазів, ателектазів) і деструктивних змін у легенях (з хронічними гнійними процесами тривалістю 2,5 років та більше).

3. Визначення пневмоцист у нижніх дихальних шляхах хворих на ХНЗЛ свідчить про наявність стану функціональної недостатності альвеолярних макрофагів.

4. При визначенні інфікованості мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів у хворих із загостренням ХНЗЛ показано проведення базисного комплексного лікування з використанням за показаннями системних антибіотиків і/або системних кортикостероїдних ліків, яке призводить до зникнення кандид - у 66,9 % хворих, пліснявих грибків - у 28,3 %, зменшення інфікованості пневмоцистами у 66,7 %.

5. Показанням для протикандидозної терапії у хворих на ХНЗЛ є незадовільна клінічна динаміка (з недостатнім поновленням бронхіальних порушень, рясним виділенням негнійного харкотиння) з наявністю Candida у харкотинні (103 Од/мл і вище) через 7-10 діб після початку базисного лікування. Рекомендується призначати ентерально курс флуконазолу: у перший день 300 мг/добу, потім до 2 тижнів - 150 мг/добу.

6. Інфікованість нижніх дихальних шляхів мікроміцетами є показанням для проведення курсу інгаляцій суміші 500 мг природного фосфатидилхоліну (Ліпіну) і 2 мл 10 % водяного розчину аскорбінової кислоти 1 раз у день протягом 5 днів у фазі згасаючого загострення ХНЗЛ на тлі закінчення курсу базисного комплексного лікування.

7. Інфікованість нижніх дихальних шляхів пневмоцистами є показанням для застосування лікарської форми людського лейкоцитарного рекомбінантного б-2в-інтерферону (Лаферону), який використовується при ліквідації гострих запальних явищ на тлі курсу базисного лікування щоденно протягом 5 днів 1 раз у день інгаляційно по 100 тис. МО на 5 мл дистильованої води й одночасно внутрішньом'язово в разовій дозі 1 млн. МО 1 раз на добу в перший та восьмий день курсу лікування.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Фещенко Ю.И., Рекалова Е.М., Бегоулева Ж.Б. Особенности течения хронического бронхита у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Укр. пульмонол. журн. - 1996. - № 2. - С. 26-30. Автор: ідея, клінічні дослідження, аналіз та обробка результатів, написання роботи; Ю.И. Фещенко - консультативна допомога; Ж.Б. Бегоулева - редакція статті.

2. Пневмоцистоз и его диагностика / И.М. Локтева, А.В. Сопиль, Е.М. Рекалова, А.Д. Вовк, С.Н. Антоняк, Ж.Б. Бегоулева, А.Д. Тимченко // Лабор. диагностика. - 1999. - № 4 (10). - С. 33-35. Автор: відбір, клінічне обстеження хворих, редакція статті; И.М. Локтева - ідея, проведення лабораторних досліджень, написання статті; А.В. Сопиль - лабораторні дослідження, А.Д. Вовк, А.Д. Тимченко - консультативна допомога; С.Н. Антоняк - відбір хворих; Ж.Б. Бегоулева - редакція статті.

3. Фещенко Ю.И., Рекалова Е.М., Бегоулева Ж.Б. Хронический бронхит в современной экологической ситуации // Актуальні питання морської медицини. Нові діагностичні мед. технології: Матер. наук.-практ. конф., Одеса, 1999. - № 3. - С. 5-7. Автор: відбір хворих, клінічні дослідження, написання роботи; Ю.И. Фещенко - консультативна допомога, ідея; Ж.Б. Бегоулева - редакція статті.

4. Изменение иммунологической реактивности под влиянием Чернобыльской катастрофы у больных хроническим бронхитом и здоровых жителей Киева (15 лет наблюдения) / Ю.И. Фещенко, Е.М. Рекалова, Е.Ф. Чернушенко. Л.П. Кадан, И.Ф. Круглова, Ж.Б. Бегоулева, Е.А. Подгайная, А.С. Фирсова, Г.Г. Симоненко // Укр. мед. Часопис. - 1999. - № 4. - С. 116-118. Автор: ідея дослідження, відбір і клінічне обстеження хворих, аналіз результатів, написання роботи; Ю.И. Фещенко, Е.Ф. Чернушенко - консультативна допомога; Л.П. Кадан, И.Ф. Круглова, Е.А. Подгайная, А.С. Фирсова - лабораторні дослідження, редакція статті; Ж.Б. Бегоулева - аналіз даних; Г.Г. Симоненко - відбір хворих, клінічні дослідження.

5. Использование ингаляций смеси липина с аскорбиновой кислотой при лечении больных хроническим бронхитом / Ю.И. Фещенко, Е.М. Рекалова, Ж.Б. Бегоулева, В.И. Коржов, В.М. Жадан, О.А. Арсенюк // Укр. пульмонол. журн. - 1999. - № 3. - С. 7-9. Автор: ідея, відбір хворих, клінічні дослідження, аналіз результатів, написання роботи; Ю.И. Фещенко, В.И. Коржов - консультативна допомога; Ж.Б. Бегоулева - аналіз даних; В.М. Жадан, О.А. Арсенюк - біохімічні дослідження.

6. Варианты нарушений иммунного статуса у больных хроническим бронхитом / Е.Ф. Чернушенко, Ю.И. Фещенко, И.Ф. Круглова, Л.П. Кадан, Е.М. Рекалова, И.В. Найда, А.С. Фирсова // Укр. пульмонол. журн. - 2000. - № 1. - С. 12-15. Автор: відбір хворих, їх клінічне обстеження, редакція статті; Е.Ф. Чернушенко, Ю.И. Фещенко - консультативна допомога; И.Ф. Круглова - ідея, проведення лабораторних досліджень, написання статті; Л.П. Кадан, И.В. Найда, А.С. Фирсова - проведення імунологічних досліджень.

7. Пневмоцистоз у взрослых с хроническими неспецифическими заболеваниями легких (Сообщение 1) / Е.М. Рекалова, Ю.И. Фещенко, И.М. Локтева, Ж.Б. Бегоулева, Т.Б. Рагузина // Укр. пульмонол. журн. - 2001. - № 4. - С. 36-38. Автор: ідея, відбір хвори, проведення клінічних досліджень, аналіз результатів, написання роботи; Ю.И. Фещенко - консультативна допомога; И.М. Локтева - ідея, проведення лабораторних досліджень; Ж.Б. Бегоулева, Т.Б. Рагузина - аналіз літературних джерел.

8. Рекалова Е.М. Пневмоцистоз в пульмонологии (обзор литературы) // Укр. пульмонол. журн. - 2001. - № 2. - С. 58-64.

9. Особенности иммунологической реактивности у взрослых с пневмоцистозом на фоне хронических неспецифических заболеваний легких (Сообщение 2) // Е.М. Рекалова, Ю.И. Фещенко, Е.Ф. Чернушенко, И.М. Локтева, Е.А. Подгайная, С.Г. Ясырь, Ж.Б. Бегоулева, Л.В. Арефьева / Укр. пульмонол. журн. - 2002. - № 4. - С. 42-45. Автор: ідея, проведення клінічних досліджень, аналіз результатів, написання роботи; Ю.И. Фещенко, Е.Ф. Чернушенко - консультативна допомога; И.М. Локтева - лабораторні дослідження, аналіз матеріалу; Е.А. Подгайная, С.Г. Ясырь - лабораторні дослідження; Ж.Б. Бегоулева, Л.В. Арефьева - редакція статті.

10. Рекалова Е.М. Условно-патогенная микрофлора при неспецифических заболеваниях легких (обзор литературы) // Укр. пульмонол. журн. - 2003 - № 3. - С. 65-69.

11. Пневмоцистоз як внутрішньолікарняна інфекція і заходи щодо його профілактики // Ю.І. Фещенко, І.М. Локтєва, С.М. Ніколаєнко, О.М. Рекалова, О.В. Мурашко, Г.В. Сопіль / Укр. пульмонол. журн. - 2004. - № 2. - С. 26-28. Автор: відбір, клінічне обстеження хворих, редакція статті; Ю.І. Фещенко -консультативна допомога; І.М. Локтева - ідея дослідження, проведення лабораторних досліджень, обробка матеріалу, написання статті; С.М. Ніколаєнко, О.В. Мурашко, Г.В. Сопіль - лабораторні дослідження.

12. Подходы к лабораторным исследованиям при пневмоцистозе // И.М. Локтева, Е.М. Рекалова, С.Н. Николаенко, Е.В. Мурашко, А.В. Сопиль / Лабор. диагностика. - 2004. - № 3. - С. 43-47. Автор: відбір хворих, клінічне обстеження, редакція статті; И.М. Локтева - ідея, проведення лабораторних досліджень, обробка матеріалу, написання статті; С.Н. Николаенко, Е.В. Мурашко, А.В. Сопиль - лабораторні дослідження.

13. Інтенсивність поглинання нативних та опсонізованих мікобактерій фагоцитуючими клітинами in vitro у хворих на туберкульоз та хронічні неспецифічні захворювання легень // І.Ф. Ільїнська, О.М. Рекалова, Л.В. Ареф'єва, Ю.О. Матвієнко / Укр. пульмонол. журн. - 2004. - № 4. - С. 42-47. Автор: відбір хворих, клінічне обстеження, редакція статті; І.Ф. Ільїнська - ідея, лабораторні дослідження, обробка даних, написання статті; Л.В. Ареф`єва - редакція статті; Ю.О. Матвієнко - лабораторні дослідження.

14. Рекалова Е.М. Взаимосвязь микрофлоры дыхательных путей с клиническими особенностями хронического обструктивного заболевания легких / Укр. пульмонол. журн. - 2005. - № 3. - С. 23-26.

15. Рекалова Е.М. Микромицеты у больных неспецифическими заболеваниями легких и показания к противогрибковой терапии / Сімейна медицина. - 2005. - № 2. - С. 38-43.

16. Рекалова Е.М. Особенности пневмоцистной инфекции у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких / Укр. хіміотерапевт. журн. - 2005. - № 1 -2. - С. 39-44.

17. Стан фагоцитарної ланки системного та місцевого імунітету хворих на хронічні обструктивні захворювання легень з різним типом мікроміцетів, виділених з нижніх дихальних шляхів // І.Ф. Ільїнська, О.М. Рекалова, А.С. Фірсова, В.М. Петішкіна / Укр. пульмонол. журн. - 2005. - № 4. - С. 55-58. Автор: відбір хворих, редакція статті, статистична обробка; І.Ф. Ільїнська - ідея, лабораторні дослідження, аналіз даних, написання статті; А.С. Фірсова, В.М. Петішкіна - імунологічні дослідження.

18. Хронічні бронхолегеневі захворювання в осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (20 років досліджень) // Фещенко Ю.І., Сушко В.О., Рекалова О.М., Чернушенко К.Ф. / Журн. АМН України. - 2006. - Т. 12, № 1. -С. 134-147. Автор: ідея статті, клінічні дослідження, аналіз результатів, написання статті; Ю.І. Фещенко, К.Ф. Чернушенко - консультативна допомога, організація досліджень; В.О. Сушко - ідея та організація досліджень, аналіз результатів, написання статті.

19. Фещенко Ю.И., Рекалова О.М., Кузовкова С.Д. Морфологические предпосылки для фунгальной инвазии в легкие и ее влияние на течение неспецифических заболеваний легких у больных // Укр. пульмонол. журн. - 2007. - № 2. - С. 17-21. Автор: ідея, відбір хворих, аналіз результатів, написання роботи; Ю.И. Фещенко - консультативна допомога; Кузовкова С.Д. - морфологічні дослідження, редакція статті.

20. Апоптоз нейтрофілоцитів та його роль в патогенезі запальних процесів в легенях туберкульозного та неспецифічного генезу / І.Ф. Ільїнська, О.М. Рекалова, Л.В. Ареф`єва, О.В. Гриценко, О.М. Зубрійчук // Укр. пульмонол. журн. - 2007. - № 2. - С. 32-38. Автору належить: відбір хворих та їх клінічне обстеження, редакція статті; І.Ф. Ільїнській - ідея дослідження, проведення лабораторних досліджень, написання статті; О.В. Гриценко, О.М. Зубрійчук - проведення імунологічних досліджень; Л.В. Ареф`євій - редакція статті.

21. Пат. 30912А Україна. МПК6 А 61 К 31/00, А 61 K 31/375, А 61 K 31/66. Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт / Ю. І. Фещенко, О. М. Рекалова, Ж. Б. Бегоулєва, В. І. Коржов, В. М. Жадан, О. А. Арсенюк (Україна). - № 98063181; Заявлено 18.06.98. Опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7 (ІІ). -С. 1.64. Автор: ідея досліджень, відбір і ведення хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи; Ю.І. Фещенко, В.И. Коржов - консультативна допомога, організація досліджень; Ж.Б. Бегоулева - аналіз даних; В.М. Жадан, О.А. Арсенюк - проведення біохімічних досліджень.

22. Пат. 31471А Україна. МПК6 А 61, K 38/21. Спосіб визначення показань до призначення препарату "Лаферон" при лікуванні хворих на хронічний бронхіт / Ю.І. Фещенко, О.М. Рекалова, К.Ф. Чернушенко, І.Ф. Круглова, Л.П. Кадан (Україна). - № 98094814; Заявлено 14.09.98; Опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7 (ІІ).- С. 1.75. Автор: ідея, відбір хворих, клінічні дослідження, аналіз, обробка результатів, написання роботи; Ю.І. Фещенко, К.Ф. Чернушенко - консультативна допомога; Ж.Б. Бегоулева - аналіз даних; І.Ф. Круглова, Л.П. Кадан - імунологічні дослідження.

23. Пат. 42534А Україна. МПК-7 А61К9/127, А61К31/00, А61K31/63. Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень / Ю. І. Фещенко, О. М. Рекалова, Ж. Б. Бегоулєва, В. О. Юхимець (Україна). -№ 2001032079; Заявлено 29.03.01; Опубл. 15.10.2001, Бюл. № 9 (І). - С. 4.27. Автор: ідея досліджень, відбір хворих, проведення клінічних досліджень, аналіз результатів, написання роботи; Ю.І. Фещенко, В. О. Юхимець - консультативна допомога, організація досліджень; Ж.Б. Бегоулева - аналіз даних.

24. Пат. 49320 А Україна. МПК-7 А 61 K 31/00, А 61 K 38/21, А 61 P 31/12, А 61 P 37/02. Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічний бронхіт / Ю. І. Фещенко, О. М. Рекалова (Україна). - № 2001107400; Заявлено 31.10.01; Опубл. 16.09.2002, Бюл. № 9 (1). - С. 4.53. Автор: ідея досліджень, відбір хворих, проведення клінічних досліджень, аналіз результатів, написання роботи; Ю.І. Фещенко - консультативна допомога, організація досліджень.

25. Пат. 55202 А Україна. МПК-7 А 61 B 10/00, G 01 № 1/28. Спосіб визначення стану функціональної недостатності альвеолярних макрофагів у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень / О. М. Рекалова (Україна). - № 2002075984; Заявлено 18.07.02; Опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3 (І). - С. 4.25.

26. Індивідуалізована імунокорекція в комплексній терапії хворих на хронічний бронхіт та її клініко-імунологічна ефективність / Ю.І. Фещенко, К.Ф. Чернушенко, І.Ф. Ільїнська, Л.П. Кадан, О.Р. Панасюкова, О.М. Рекалова, А.С. Фірсова, В.М. Петішкіна // (27 грудня 2001). [ftp архив]. Url ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2001/zip/iljinska.zip. Автор: відбір і лікування хворих, клінічне обстеження, редакція статті; К.Ф. Чернушенко, Ю.І. Фещенко - консультативна допомога; І.Ф. Ільїнська - ідея, лабораторні дослідження, написання статті; Л.П. Кадан, О.Р. Панасюкова, А.С. Фірсова, В.М. Петішкіна - проведення лабораторних досліджень.

27. Инфицированность грибами больных хроническими заболеваниями легких // Е.М. Рекалова, С.Г. Ясырь, О.А. Венгерова, Е.А. Беренда, И.А. Казачук, О.В. Страфун, К.В. Андрущенко / Успехи мед. микологии. - Т. 2. - М.: Нац. академия микологии, 2003. - С. 275-276. Автор: ідея, відбір, обстеження хворих, аналіз результатів, написання роботи; С.Г. Ясырь - мікробіологічні дослідження; О.А. Венгерова - бронхоскопічні дослідження; Е.А. Беренда, И.А. Казачук, О.В. Страфун, К.В. Андрущенко - відбір хворих, проведення клінічних досліджень.

28. Роль пневмоцист и другой сапрофитной микрофлоры в развитии обострений хронических заболеваний легких // Ю.И. Фещенко, Е.М. Рекалова, И.М. Локтева, С.Г. Ясырь, Ж.Б. Бегоулева, Л.П. Кадан, И.Ф. Ильинская, А.С. Фирсова, Т.Б. Рагузина / Успехи мед. микологии. - Т. 2. - М.: Нац. академия микологии, 2003. - С. 277-279. Автор: відбір, клінічне обстеження хворих, аналіз, обробка даних, написання роботи; Ю.И. Фещенко - консультативна допомога; И.М. Локтева - редакція статті; Ж.Б. Бегоулева - аналіз даних; С.Г. Ясырь, Л.П. Кадан, И.Ф. Ильинская, А.С. Фирсова - лабораторні дослідження; Т.Б. Рагузина - аналіз літературних джерел.

29. Рекалова Е.М. Микозы в пульмонологии / Doctor. - 2004. - № 2. - С. 46-50.

30. Два случая пневмоцистоза у иммунокомпетентных больных с неспецифическими заболеваниями легких // Е.М. Рекалова, С.Н. Пленов, С.Д. Кузовкова, Б.В. Родионов, Н.Г. Паливода, О.В. Хмель / Успехи мед. микологии. - Т. 4. - М.: Нац. академия микологии, 2004. - С. 238-240. Автор: ідея досліджень, відбір хворих, клінічні дослідження, аналіз результатів, написання роботи; С.Н. Пленов, С.Д. Кузовкова - проведення морфологічних досліджень, аналіз даних; Б.В. Родионов - консультативна допомога; Н.Г. Паливода, О.В. Хмель - відбір хворих, взяття препаратів легень.

31. Клинико-морфологические параллели при кандидозе легких у больных с неспецифическими заболеваниями легких // Е.М. Рекалова, С.Н. Пленов, С.Д. Кузовкова, Б.В. Родионов, Ж.Б. Бегоулева / Успехи мед. микологии. - Т. 4. - М.: Нац. академия микологии, 2004. - С. 235-237. Автор: ідея, проведення клінічних досліджень, аналіз результатів, написання роботи; С.Н. Пленов, С.Д. Кузовкова - проведення морфологічних досліджень, аналіз даних; Б.В. Родионов - консультативна допомога; Ж.Б. Бегоулева - редакція статті.

32. Вплив мікробного біоценозу нижніх дихальних шляхів на імунну ситему хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень / Ю.І. Фещенко, О.М. Рекалова, І.Ф. Іл'їнська, Ж.Б. Бегоулева, С.Г. Ясир // Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання. Матер. наук.-метод. конф. НМУ ім. О.О. Богомольця. - Київ, 2005. - С. 240-246. Автор: ідея, відбір хворих, проведенні клінічних досліджень, аналіз і обробка результатів, написання роботи; Ю.І. Фещенко - консультативна допомога; І.Ф. Іл'їнська, С.Г. Ясир - проведення лабораторних досліджень; Ж.Б. Бегоулева - аналіз даних.

33. Уровень противокандидозных иммуноглобулинов Е в крови иммунокомпетентных больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких // Ю.И. Фещенко, Е.М. Рекалова, И.Ф. Круглова, С.Г. Ясырь / Успехи мед. микологии. - Т. 5. - М.: Нац. академия микологии, 2005. - С. 116-119. Автор: відбір і клінічне обстеження хворих, аналіз та обробка результатів, написання роботи; Ю.И. Фещенко - консультативна допомога; И.Ф. Круглова, С.Г. Ясырь - лабораторні дослідження.

34. Рекалова О.М. Антимікотична терапія при лікуванні неспецифічних захворювань бронхолегеневої системи // Нова медицина. - 2006. - № 1. - С. 48-50.

35. Пневмоцисты у больных с различными заболеваниями бронхолегочной системы // Ю.И. Фещенко, И.М. Локтева, Е.М. Рекалова, А.Д. Вовк, С.Н. Николаенко, А.В. Сопиль / Успехи мед. микологии. - Т. 8. - М.: Нац. академия микологии, 2006. - С. 60-63. Автор: відбір, клінічне обстеження хворих, аналіз, обробка даних, написання роботи; Ю.И. Фещенко, А.Д. Вовк - консультативна допомога; И.М. Локтева - аналіз та обробка результатів, редакція статті; С.Н. Ніколаєнко, А.В. Сопіль - лабораторні дослідження.

36. Частота та варіанти порушень імунітету у хворих на хронічний бронхіт / І.Ф. Круглова, Л.П. Кадан, К.Ф. Чернушенко, О.М. Рекалова, І.В. Найда, А.О. Фірсова // Сб. тез 2 з'їзду фтизітрів і пульмонологів України, Київ, 1998. - С. 115.

37. Пневмоцистная инфекция у больных хроническим обструктивным бронхитом / Е.М. Рекалова, Ж.Б. Бегоулева, Л.П. Кадан, И.Ф. Круглова, Н.В. Пархоменко, И.М. Локтева, А.В. Сопиль // Сб. тезисов 9 нац. конгр. по болезням органов дыхания Всероссийское научн. общество пульмонологов: М., 1999. - С. 258.

38. Пневмоцистная инфекция у ВИЧ-инфицированных и больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких / И.М. Локтева, А.В. Сопиль, А.Д. Вовк, С.М. Антоняк, Е.М. Рекалова, Ж.Б. Бегоулева, Н.В. Пархоменко // Сб. тезисов 6 нац. конгр. “Человек и лекарство”: М., 1999. - С. 309.

39. Ингалирование фосфатидилхолиновых липосом и аскорбиновой кислоты при хроническом обструктивном бронхите / Е.М. Рекалова, Ж.Б. Бегоулева, Л.П. Кадан, И.Ф. Круглова, Н.В. Пархоменко // Сб. резюме 9 нац.конгр. по болезням органов дыхания: М., 1999. - С. 308.

40. Immunological Effectiveness of Recombinant a-2b Interferon ("Laferon") in Immunothe rapy in Patients With Chronic Bronchitis / I. Kruglova, L. Kadan, H. Rekalova, E. Chernushenko, J. Feshenko // European respiratory J.: Abstracts ERS annual congress: Madrid, Spain, 1999. - № P2233. - Р. 330.

41. Pneumocystis Carinii in Adult Patients With Chronic Obstructive Bronchitis / J. Begouleva, H. Rekalova, J. Feshenko, E. Chernushenko, I. Kruglova, L. Kadan, E. Pidgayna, N. Parchomenko, I. Lokteva, A. Sopil // European respiratory J.: Abstracts ERS annual congress: Madrid, Spain, 1999. - № P1321. - Р. 189.

42. The Use of Inhaled Phosphatidilcholin Liposome and Ascorbic Acid in the Therapy of COPD / H. Rekalova, J. Feshenko, J. Begouleva, V. Korzov, V. Yukhimets, L. Kadan, I. Kruglova // European respiratory J.:Abstracts ERS annual congress: Madrid, Spain, 1999. - № P1591. - Р. 236.

43. Пневмоцистна інфекція в сучасних умовах / И.М. Локтева, Е.М. Рекалова, А.В. Сопиль, Ж.Б. Бегоулева, Н.В. Пархоменко // Наукові та практичні аспекти боротьби з інфекціями в Українї на межі сторіч: Матер. пленуму, Київ - Одеса, 2000. - С. 83.

44. Ураженість Pneumocystis carinii у хворих на неспецифічні захворювання легень / Ю.І. Фещенко, О.М. Рекалова, І.М. Локтева, Ж.Б. Бегоулева, Л.П. Кадан, І.М. Круглова, О.А. Підгайна, Н.В. Пархоменко, О.Є.Бегоулев, Г.В. Сопіль // 8 конгр. світової федерації українських лікарських товариств: Матер. Конгр., Львів - Трускавець, 2000. - С. 252.

45. Пневмоциста как компонент микробиоценоза у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких // Е.М. Рекалова, И.М. Локтева, С.Г. Ясырь, А.В. Сопиль, А.В. Лезин, Ж.Б. Бегоулева / Зб. наук. праць “Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини”: Матер. 5-го з`їзду паразитоценологів України: Харків, 2001. - Вип. 7 (31). - С. 142.

46. Недостаточность фагоцитов как фактор риска инфицирования больных хроническими заболеваниями легких пневмоцистами // Ю.И. Фещенко, Е.М. Рекалова, Ж.Б. Бегоулева, Е.А. Подгайная, И.Ф. Круглова, А.С. Фирсова / Пульмонология. Приложение “12 нац. конгр. по болезням органов дыхания”: Сб. резюме. - 2002. - С. 31.

47. Роль алергії у розвитку пневмоцистної інфекції у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень / Ю.І. Фещенко, О.М. Рекалова, І.М. Локтева, Ж.Б. Бегоулева, О.І. Шпак, О.А. Підгайна, Н.А. Примушко, Л.В. Ролик, Н.В. Пархоменко, В.В. Поліщук // І з'їзд алергологів України: Київ, 2002. - С. 177.

48. Микробный пейзаж у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких // Ю.И. Фещенко, Е.М. Рекалова, С.Г. Ясырь, И.М. Локтева, Ж.Б. Бегоулева / Укр. пульмонол. журн: Матер. ІІІ з`їзду фтизіатрів и пульмонологів України, Київ, 2003. - № 2. - С. 385-386.

49. Aspergilla and Pneumocystis Carinii in Respiratory Tract of The Patients With Chronic Pulmonary Diseases / E. Rekalova, S. Yasyr, I. Kozachuk, O. Strofun, O. Shpak, O. Vengerova, I. Lokteva, T. Raguzina // 6 Turkish Thoracic Society congress Abstracts: Antalya, Turkey, 2003. - V. 4, Suppl. 3. - PS182. - P. 48.

50. The Treatment of Cough With Interferon In Adult Patients With Stable Chronic Bronchitis / E. Rekalova, I. Iliinskaya, A. Firsova, J. Begouleva, T. Raguzina // European Respiratory J.: Abstracts 13 th ERS Annual Congress: Vienna, Austria, 2003. - V. 22, S. 47. - № P2731. - Р. 426.

51. Микотическая инвазия у больных неспецифическими заболеваниями легких // Е.М. Рекалова, С.Н. Пленов, С.Д. Кузовкова, Б.В. Родионов, Н.Г. Паливода / Микология и альгология - 2004. Мат. юбилейной конф… МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: “Прометей” МПГУ, 2004. - С. 111-112.

52. Four Variants of Exacerbations of Chronic Pulmonary Diseases / E. Rekalova, I. Ilyinskaya, S. Yasyr, A. Firsova, J. Begouleva, T. Raguzina // European Respiratory J.: Abstracts 14 th ERS Annual Congress: Glazgo, UK, September 4-8, 2004. - V. 24, S. 48. - P3197. - P. 512.

53. Immunological Differences of Four Variants of Exacerbations of Chronic Pulmonary Diseases / E. Rekalova, E. Chernushenko, I. Ilyinskaya, S. Yasyr, A. Firsova // Turkish Thoracic Society 7th Annual Congress Abstract Book: Belec, Antalya, 2004. - PP494. - P. 135.

54. Пневмоцисты у больных хронической обструктивной болезнью легких // Е.М. Рекалова, Ю.И. Фещенко, И.Ф. Ильинская, И.М. Локтева / Сб. резюме 15 нац. конгр. по болезням органов дихания: М., 2005. - С. 48.

55. Состояние нейтрофилоцитов у больных хронической обструктивной болезнью легких / Е.А. Подгайная, Л.П. Кадан, Е.М. Рекалова, А.С.Фирсова, В.Н. Петишкина // Імунологія та алергологія. - 2005. - № 3. - С. 83.

56. Serologic Immunoglobulin E Responses Against Aspergillus And Candida In Patients With Chronic Asthma // E. Rekalova, I. Ilyinskaya, S. Yasyr / European Respiratory J.: Abstracts 15 th ERS Annual Congress: Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005. - V. 26, S. 49. - P. 280 (P1878).

57. Сопоставление результатов исследования мокроты и бронхоальвеолярного смыва на пневмоцисты у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких / Е.М. Рекалова, И.М. Локтева, А.В. Сопиль, С.Г. Ясырь // Матер. наук.-практ. Конф. “Епідеміологія, сучасні методи діагностики та профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів: Київ, 2007. - С. 76-77.

АНОТАЦІЯ

Рекалова О.М. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.27 - пульмонологія. - ДУ “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України”, Київ, 2008.

Визначені найбільш значущі фактори, які сприяють інфікуванню нижніх дихальних шляхів мікроміцетами та пневмоцистами у 369 дорослих хворих із загостренням хронічних неспецифічних захворювань легень. Встановлений негативний вплив цих мікроорганізмів на перебіг захворювання, що проявляється у підсиленні та підтриманні тривалих запальних реакцій, імунних розладах, алергізуючій дії, - і супроводжується поглибленням легеневої недостатності. Сформульовані принципи терапії, яка починається із проведення курсу базисного протизапального лікування загострення, що приводить до санації нижніх дихальних шляхів від мікроміцетів та пневмоцист у більшості хворих. Необхідність подальшого лікування визначають з урахуванням стійкості інфікованості, роду мікроміцету, виразності клінічної динаміки. Застосування протикандидозних, антиоксидантних або імуномодулюючіх ліків сприяє санації від мікроорганізмів з подовженням клінічної ремісії.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, хронічний бронхіт, кандиди, плісняві мікроміцети, пневмоцисти.

ANNOTATION

Rekalova E.M. Fungal and Pneumocystis Infection of Lower Respiratory System at Patients With Chronic Pulmonary Diseases (Clinical Significance and Treatment Basis). - Manuscript.

Dissertation for scientific degree of a Doctor of Medical Sciences in speciality 14.01.27 - pulmonology. - State Institution “Institute of phthisiology and pulmonology named by F.G. Yanovsky of Academy of Medical Science of Ukraine”, Kyiv, 2008.

The most significant factors of lower respiratory tract infections with fungus and pneumocystis are determined at 369 immunocompetent patients with chronic pulmonary diseases. Their negative impact on course of diseases (strengthening and maintaining of prolonged inflammatory reactions, immune violations, allergization effect) promote persistence of inflammation with lung failure worsening. Indications and principles of treatment are determined. The standard course of antiinflammatory treatment used first of all, that results to spontaneous respiratory tract cleansing of fungi and pneumocystis at most patients. Need for further treatment depends on firmness of infection, fungus culture, clinical dynamics, that determine further cure with anticandidosis, antioxidant or immunomodulative treatment leading to cleaning of microorganisms with prolongation of clinical remission.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, chronic bronchitis, Candida, mold fungi, Pneumocystis.

АННОТАЦИЯ

Рекалова Е.М. Инфицированность микромицетами и пневмоцистами нижних дыхательных путей больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких (клиническое значение и обоснование лечения). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.27 - пульмонология. - ГУ “Институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины”, Киев, 2008.

Цель работы - оптимизация лечения больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) на основе выявления инфицированности нижних дыхательных путей микромицетами и пневмоцистами и установления их патогенетической роли в течении заболевания. Использованы методы: общеклинические, функциональные, биохимические, иммунологические, цитологические, микробиологические, гистохимические, статистические. Обследовано и пролечено 369 больных ХНЗЛ, проанализировано 100 клинико-функциональных и иммунологических показателей. Установлена высокая частота инфицированности нижних дыхательных путей микромицетами (у 56,0 %) и пневмоцистами (у 77,9 %) у больных с обострением ХНЗЛ, наиболее выраженная при хронической обструктивной болезни легких. Определена совокупность факторов, влияющих на инфицирование микромицетами: значительная давность хронического воспалительного бронхолегочного процесса - (3,7 ± 1,0) лет и длительность обострения - (3,5 ± 0,8) месяцев, использование ингаляционных кортикостероидных средств, инфицированность нижних дыхательных путей условно-патогенными грам-отрицательными бактериями. Доказано, что инфицированность плесневыми микромицетами (определена у 18,8 % больных) сопровождается выраженной дисфункцией основных звеньев иммунной системы (Т- и В-лимфоцитов крови, фагоцитов), а инфицированность кандидами (выявлена у 49,0 % больных) связана с чрезмерной кислород-зависимой активацией фагоцитов (в НСТ-тесте). Установлено, что одновременная инфицированность кандидами и плесневыми микромицетами потенцирует их отрицательное влияние на фагоцитарные клетки. Определено, что наличие анатомических нарушений (полостей, деформаций бронхов, участков пневмофиброза) и воспалительных изменений в легких способствует проникновению микромицетов в легочную ткань, что усугубляет имеющиеся патологические изменения. Доказано, что плесневые микромицеты чаще, чем кандиды, вызывают интенсивное воспаление с деструкцией тканей. Установлено, что инфицирование пневмоцистами связано с влиянием неблагоприятных факторов (с холодным временем года, недавно перенесенным обострением, наличием профессиональной вредности, аллергизации организма), сопровождается нарушениями местной иммунной защиты (снижением жизнеспособности и поглотительной активности альвеолярных макрофагов), размножением в нижних дыхательных путях бактерий и плесневых микромицетов. Установлено отрицательное влияние микромицетов и пневмоцист на течение основного заболевания, проявляющееся в усилении и поддержании затяжных воспалительных реакций, углублении дисфункции фагоцитов, аллергизирующем влиянии (увеличении частоты выявления сывороточных специфических Ig E), что связано с нарастанием легочной недостаточности (снижение ОФВ1). Показано, что инфицирование микромицетами и пневмоцистами является вторичным процессом, зависящим от наличия воспалительных изменений в дыхательных путях. Выявлено, что базисное комплексное лечение обострения ХНЗЛ с применением, по показаниям, системных антибиотиков и/или кортикостероидных средств приводит к санации 66,9 % больных от кандид, 28,3 % пациентов - от плесневых микромицетов и значительному уменьшению инфицированности пневмоцистами у 66,7 % пациентов, что обусловлено не прямым влиянием применяемых лекарственных препаратов, а редукцией условий для размножения микроорганизмов (воспалительного процесса). Определены показания для назначения противокандидозных средств (неудовлетворительная клиническая динамика при лечении обострения с недостаточным восстановлением бронхиальной проходимости и выделением мокроты, содержащей Candida в концентрации более 103 Ед/мл), что повышает эффективность лечения и способствует удлинению продолжительности клинической ремиссии ХНЗЛ на 2,2 месяца. При инфицированности пневмоцистами рекомендовано назначение иммуномодулятора б-2в-интерферона, способствующего санации от пневмоцист у 67,9 % больных, что позволяет продлить клиническую ремиссию ХНЗЛ у 26,8 % пациентов. Показано, что применение курса ингаляций фосфатидилхолиновых липосом и аскорбиновой кислоты на фоне базисного лечения способствует повышению эффективности лечения за счет антиоксидантного эффекта, улучшения легочного кровообращения и приводит к уменьшению на 29,4 % инфицированности нижних дыхательных путей микрофлорой, включая микромицеты, что позволяет на 26,5 % уменьшить частоту обострений. Предложено использовать определение пневмоцист в мокроте больных ХНЗЛ в качестве маркера состояния функциональной недостаточности альвеолярных макрофагов.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, хронический бронхит, кандиды, плесневые микромицеты, пневмоцисты.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.