Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу

Новий клас неінвазивних інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів для діагностики рівня периферійного кровонаповнення з керованою динамікою характеристик оптичного випромінювання. Діагностика гемодинамічних показників.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 04.04.2009
Размер файла 96,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Основними з опублікованих наукових праць є:

1. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи: (Монографія) / С.В.Павлов, В.П. Кожем'яко, В.Г.Петрук, П.Ф. Колісник- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. - 254 с.

2. Оптико-електронні методи і засоби для обробки та аналізу біомедичних зображень: (Монографія) / В.П.Кожем'яко, С.В.Павлов, К.І. Станчук- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 203 с.

3. Павлов С.В. Фотоплетизмографічні технології контролю переферічного кровообігу // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2007. -№1(13). - С. 146 - 156.

4. Павлов С.В. Методологічні аспекти побудови оптико-електронних „око-процесорних” систем діагностики периферичного кровонаповнення // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2007. -№2 (14). - С. 183-192.

5. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Тимофіїва Н.П., Тимофіїв І.В. Аналізметодів лазерної діагностики біотканин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.1997. №1.С.59-65.

6. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Тимофіїв І.В. Ельхатиб Мохаммед. Лазерні методи діагностики стану серцево-судинної системи // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. -1998. - № 2. - С. 139 - 144.

7. Павлов С.В., Рами Хамди, Колесник П.Ф., Троян А.С., Готра О.З. Анализ оптических методов оценки физиологических свойств кожи // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-1998. - №3.- С.137 - 141.

8. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Гальченко Я.О. Барило О.С. Оптичні методи оцінки мікроциркуляції в щелепно-лицьовій області // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-1999. - №3. - С.56 - 60.

9. Павлов С.В., Барило О.С, Гальченко Я.О., Мохамед Ельхатиб, Кожем'яко Н.В. Лазерний діагностичний комплекс аналізу мікроциркуляторних порушень при запальних процесах щелепно-лицьової ділянки // Українсь-кий журнал медичної техніки та технології. - 2000. - № 1-2. -С. 37 - 39.

10. Saldan I., Pavlov S., Kolesnic P., Zabrodskaya S., Nazarenko O. Optical Method for Analysis of Conjunctiva Microcirculation // Optoelectronic Information Technologies: Selected Paper from the International Conference SPIE “Photonics-ODS'2000”. - New-York, USA, 2000.-V.4425. - P. 124 -130.

11. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Понура О.І. Кожем'яко К.В. Застосування KVP-перетворень в засобах представлення інформації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2000. -№1.-С. 101-106.

12. Kozhemyako V.P., Pavlov S.V., Chepornyuk S.V., Kolesnic P.F., Zabrobskay S.A. Method of Cardio-Vascular System State Estimation by Level of Eye Conjunctiva Microcirculation // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2000. - Т.2,№4. - С.57 - 61.

13. Saldan I., Pavlov S., Kolesnic P., Saldan J. Optic-Electronic Systems for Analysis of Conjunctiva Microcirculation // Оптико-електронні інфор-маційно-енергетичні технології. - 2001. - № 1. - С. 221-227.

14. Салдан Й. Р., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Cтанчук К.І., Семенець О.М., Дауд Аммар Алі. Застосування оптико-електронних інформаційних систем для аналізу мікроциркуляції кон'юнктиви ока // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2001. - № 2. - С. 124 - 128.

15. Павлов С.В., Станчук К.І., Мохамед Ель-Хатіб, Семенець О.М. Методи обробки біосигналів із застосуванням фільтрації // Вимірювальна обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2001.- №2. - С. 96-100.

16. Павлов С.В., Мохамед Ель-Хатіб, Матохнюк М.В., Семенець О.М. Метрологічний аналізінформаційно-вимірювального каналуоптико-електронної системи для дослідження мікроциркуляції // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. -2001.-№ 3. - С.36 - 39.

17. Сєркова В.К., Станіславчук М.А., Павлов С.В., Шевчук С.В.,Мохаммед Ель-Хатіб, Шевчук О.В.Особливості використання принципу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною при діагностиціуражень судин у хворих на системний червоний вовчак // Український журнал медичної техніки ітехнології. - 2001. - №1. - С. 33 - 39.

18. Павлов С.В., Матохнюк М.В. Метод спектрального аналізу для обробки фотоплетизмографічних сигналів // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2002. - №1(3). - С. 114 - 120.

19. Павлов С.В., Превар А.П., Матохнюк М.В., Чернуха А.П. Застосування оптико-електронних та лазерних технологій при аналізі мікроциркуляторних змін у вогнищі гострого гнійного запалення в ділянці нижніх кінцівок // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2002. - №2 (4). - С. 148 - 153.

20. Павлов С.В., Мохамед Ель-Хатіб. Аналіз лазерних систем для біомедичних досліджень// Вісник ВПІ. - 2002 . - №1. - С. 65 - 71.

21. Павлов С.В., Хіміч С.Д., Мазур Н.В., Кателян О.В. Оптико-електронні методи аналізу периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2003. - №1-2(5-6). - С. 93 - 100.

22. Кожем'яко В.П., ПавловС.В., Хані Аль-Зубі. Методи та засоби ідентифікації біомедичної інформації на основі KVP - перетворень // Вісник ВПІ. - 2003. -№1. - С.58 - 63.

23. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Семенець О.М. Застосування методу Q-перетворення для аналізу біомедичної інформації // Вісник ВПІ. -2003. -№ 6. - С. 288 - 290.

24. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Яровий А.А., Кожем'яко К.В., Мутасім Абу Шабан. Концепції розвитку біопроцесорних таймерів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2003.- №1.-C.140- 143.

25. Павлов С.В., Данильчук М.М., Семенець О.М., Станчук К.І. Методи фільтрації біосигналів на основі апроксимації ортогональними степеневими многочленами // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2004. -№1. - C.131 - 136.

26. Мартинюк Т.Б., Павлов С.В., Бітюкова Ж.О., Белік Н.В. Паралельний метод класифікації біоелектричних сигналів за принципом різницевих зрізів // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2004. - № 2 (8). - С. 102 - 109.

27. Павлов С.В., Станіславчук М.А., Хоменко В.М., Ахмед А. Авад. Оптико-електронні технології при аналізі кровопостачання чутливих точок у хворих на фіброміалгію // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2005. - № 1(9). - С. 125- 129.

28. Павлов С.В., Ахмед Авад. Колісник П.Ф., Хомовський В.В., Кореляційний аналіз позитивних змін показників гемодинаміки та мікроциркуляції шляхом застосування фотоплетизмографічних технологій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2005.- №2.-147-151.

29. Павлов С.В., Ахмед А. Авад, Василініч Т.М. Застосування вейвлет-перетворення для аналізу фотоплетизмографічних даних // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.-2006.-1(11).-С.151- 155.

30. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Поплавський А.В., Бурденюк І.І., Кожем'яко І.А. Особливості побудови оптико-електронних засобів око-процесорного типу для оброблення зображень // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2006. - 1(11). - С. 47-54.

31. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Шевченко О.В., Дмитрук В.В. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система біомедичного призначення // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2006. - №2(12). - С. 192-196.

32. Ротштейн О.П., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Хомовський В.В., Марков С.М. Метод діагностики патологічних змін у сегментах хребта з застосуванням математичного апарату нечіткої логіки // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2006. - №2(6). - С. 62-66.

33. Павлов С.В., Колісник П.Ф., Семенец О.М., Ахмед Авад, Хомовський В.В. Оптико-електронні інформаційні технології контролю фотоплетизмографічних сигналів // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2006.- 3(7). - С.85-91.

34. Азаров О.Д., Павлов С.В., Мисловський В.П., Думенко В.П. Інформаційні технології перетворення фотоплетизмографічних сигналів // Оптико-елект-ронні інформаційно-енергетичні технології.-2007.-№1 (13).-С.128-133.

35. Kozhemiako V., Pavlov S., Markov S., Cheporniuk S. Optoelectronic Methodof the Effected Vertebra-Motive Segnents Definition for Osteochondrosis Diagnosis // Analysis of Biomedical Signals and Images: Proceeding of 13-th Biennial International Conference “Biosignal' 96. - Brno-Czech Republic, 1996. - P. 365-367.

36. Kozhemjako V., Pavlov S., E.Ponura, Nazarenko O. Eye-ProcessedKVP-Transformer of Images // Microelectronics Technologies and Microsystems: Proceedings of the 2-nd International Symposium. - Lviv, 1998. -P. 180-185.

37. Kojemiako V.P., Pavlov S.V., Savaliuk I.M., Rami R. Hamdi, Kojemiako N.V. Biomedical Optoelectronic Processor For Control Of Human Organism State // Biomedical Measurement and Instrument: Proceeding of the 8-th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine. - Dubrovnik-Croatian, 1998. - P. 2-70-2-71.

38. Кожем'яко В.П.,Салдан Й.Р., Павлов С.В., Довгалюк Ю.П., Хані Аль-Зубі. Оптико-електронні засоби “око-процесорного типу” реєстрації та обробки біомедичної інформації // Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики: Матеріали II Міжнародного Смакулового симпозіуму. - Тернопіль, 2000. - С. 246 - 247.

39. Кожем'яко В.П., Павлов С.В., Салдан Й.Р., Яровий А.А., Аль-Зубі Хані. Перспективність застосування оптико-електронних систем око-процесорного типу при реєстрації та обробці біомедичної інформації // Photonics-ODS'2002: II Міжнародна науково-технічна конференція з оптоелектронних інформаційних технологій. Вінниця, 23-25 квітня 2002 р. - Вінниця, 2002. - С. 53.

40. Павлов С.В., Барило А.С., Ахмед А.А. Авад. Оптоэлектронный сенсор для анализа микроциркуляции в ЧЛО // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології „СЕМСТ-1”: Міжнародна науково-технічна конференція. Одеса, 1-5 червня, 2004 р. -Одеса, 2004. - С. 223.

41. Павлов С.В., Коробов А.М., Каcарда В.І., Колісник П.Ф., Су Тао. Перспективи розвитку біомедичної оптики у проблемі комплексного діагностування людини// Применение лазеров в медицине и биологии: ХХV Международная научно-практическая конференция. Луцк, 24-28 мая 2006 г. - Харьков,2006. - С.124 - 125.

42. Павлов С.В., Юхимчук С.В., Василенко В.Б., Мысловский И.В. Проблемы проектирования оптико-электронных систем для исследования периферической микроциркуляции // Применение лазеров в медицине и биологии: ХХV Международная научно-практическая конференция. Луцк, 24-28 мая 2006 г. - Харьков,2006. - С.125 - 127.

43. Ротштейн О.П., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Марков С.М., Лівшиць І.І. Способ оценки стану серцево-судинної системи методом нечітких множин // Применение лазеров в медицине и биологии: ХХV Международная научно-практическая конференция. Луцк, 24-28 мая 2006 г. - Харьков,2006. - С.127 - 128.

44. Бариляк А.Я., Павлов С.В., Барило О.С., Шевчук І.В. Ефективність застосування лазерних технологій в стоматології // Применение лазеров в медицине и биологии: ХХVI Международная научно-практическая конференция. Ялта, 11-14 октября 2006 г. - Харьков,2006. - С.14-15.

45. Петрук В.Г., Кватернюк С.М., Солоненко В.І., Павлов С.В. Дослідження інтерактивного поляризаційного спектроекстинкциметра // Применение лазеров в медицине и биологии. II Шахбазовские чтения: XXVІІІ Международная научно-практическая конференция. - Ялта, 21-24 октября 2007 г. - Харьков, 2007. - С. 134 - 135.

46. Павлов С.В., Коробов А.М., Ганиш Н.В. Перспективи розвитку біомедичної оптики у проблемі комплексного діагностування та терапії людини // Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій: ІV Міжнародна науково-практична конференція - Київ, 10 жовтня 2007 р. - Київ, 2007. - Ч.I. -С. 83 - 87.

47. Патент №46070 А UA. МКВ G 04G1/00, 1/04, 3/00, A61 B5/00. Біопроцесорний таймер-годинник / В.П. Кожем'яко, С.В. Павлов, П.Ф.Колесник, С.М.Білан, І.М. Савалюк, Н.В. Кожем'яко, Рамі Р. Хамді. - № 98062879; Заявл. 02.06.1998; Опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. - 7 с.

48. Патент № 52616 UA, МКВ G 06 G 7/14, G 06 G 9/00. Спосіб розпізнавання зображень з око-процесорним виділенням визначників та пристрій для його здійснення / В.П. Кожем'яко, С.В.Павлов О.І.Понура, Хамді Р. Рамі, А.В. Кожем'яко, О.В. Кожем'яко. - № 98031282; Заявл. 12.03.1998; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. - 6 с.

49. Патент № 55612А UA. Спосіб визначення уражень судин у хворих на системний червоний вовчак / С.В.Павлов, С.В.Шевчук, М.В.Матохнюк. - № 2001128905; Заявл. 21.12.2001; Опубл. 15.04.2003, Бюл №14. -6 с.

50. Патент № 60514А UA. МКВ А 61 В 5/00. Спосіб визначення ступеня насичення киснем судин сітківки / Й.Р. Салдан, С.В.Павлов, О.М.Семенець, Ю.Й.Салдан, В.Й.Салдан. - № 2002118957; Заявл. 12.11.2002; Опубл. 15.10.2003, Бюл. №10. - 4 с.

51. Патент № 60627А UA. МКВ G 06 F 15/00. Пристрій для кореляційного аналізу біозображень / В.П.Кожем'яко, С.В.Павлов, Д.Ш.Гельман, О.М.Семенець. - № 2003010398; Заявл. 16.01.2003; Опубл. 15.10.2003, Бюл. №10. - 4 с.

52. Патент № 2178915 РФ. МКИ G 06 G 7/14, G 06 G 9/00. Способ глаз-процессорной обработки изображений и оптико-электрическое устройство для его реализации // В.П. Кожемяко, С.В.Павлов С.В., Е.И.Понура, Хамди Рейхи Рами, А.В. Кожемяко, О.В. Кожемяко. - № 98113270; Заявл. 03.07.1998; Опубл. 27.01.2002, Бюл. №1. - 14 с.

53. Патент № 9909 UA. МКВ А 61 B 5/02. Фотоплетизмограф / С.В.Павлов, Т.Б. Мартинюк, Т.І. Козловська. - № 200503828; Заявл. 22.04.2005; Опубл. 17.10.2005. - Бюл. №10. - 3 с.

54. Патент № 18563 A. МКВ А 61 B 5/026. Пристрій для визначення периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки / С.В.Павлов, О.В. Кателян, С.Д. Хіміч, Н.В. Мазур, О.В. Гладська. - № u2006005088; Заявл. 10.05.2006; Опубл. 15.11.2006. - Бюл. №11. - 3 с.

55. Патент № 18471 UA. МКВ А 61 B 5/02. Фотоплетизмограф / Т.Б. Мартинюк, С.В.Павлов, М.В.Матохнюк, Л.П.Зеленчук. - № u2006 04608; Заявл. 25.04.2006; Опубл. 15.11.2006. - Бюл. №11. - 2006. - 3 с.

56. Патент № 19123 UA. МКВ А 61 B 10/00. Спосіб виявлення позитивних чутливих точок у хворих на фіброміалгію / В.М.Хоменко, С.В.Павлов, М.А. Станіславчук, В.П. Думенко. - № u2006 01598; Заявл. 16.02.2006; Опубл. 15.12.2006. - Бюл. №12. - 3 с.

57. Патент № 28725 UA. МКВ А 61 B 5/02. Пристрій для дослідження периферійної мікроциркуляції кровотоку в щелепно-лицьовій ділянці / С.В. Павлов, О.С. Барило, О.О. Тимофєєв, С.М. Марков, І.В. Шевчук - № u 2007 06843; Заявл. 18.06.2007; Опубл. 25.12.2007. - Бюл. № 21. - 5 с.

АНОТАЦІЯ

Павлов С.В. Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.17 - Біологічні та медичні прилади і системи. - Вінницький національний технічний університет, Вінниця - 2008.

Дисертацію присвячено питанням створення нового класу неінвазивних інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів для діагностики рівня периферійного кровонаповнення з керованою динамікою характеристик оптичного випромінювання. Основна концепція роботи грунтуєтьсяна єдності теоретичних, алгоритмічних, конструктивних і технологічних аспектів розв'язку задач забезпечення медико-технічних вимог, стабільності функціонування та якості неінвазивних оптико-електронних систем та приладів комплексного діагностування периферійного кровообігу. Запропоновані на нових принципах методи моделювання, рекомендації для створення наукових основ проектування оптико-електронних систем та приладів. Запропоновано математичні моделі діагностики гемодинамічних показників, які враховують порушення периферійного кровообігу у хребетно-рухомих сегментах відповідно із експертною базою даних. Запропоновано коригуючі моделі пошарового розповсюдження оптичного випромінювання під час оцінювання рівня периферійної мікроциркуляції на заданій довжині хвилі зондуючого випромінювання. Сформовано зразкові шаблони-маски із застосуванням методу вейвлет-перетворення для виявлення рівня патологій периферійної мікроциркуляції, що дозволяє підвищити достовірність діагностування периферійного кровообігу. Дістала подальшого розвитку структурна організація оптико-електронних систем „око-процесорного” типу для діагностування периферійного кровонаповнення та мікроциркуляторних показників кон'юнктиви ока. Обгрунтовано вибір конструктивно-технологічних базисів. Наведено результатидосліджень на основі розроблених математичних моделей у медичній практиці, що демонструють істотне покращення медико-технологічного ефекту.

Ключові слова: біооко-процесор, оптичне випромінювання, оптико-електронні системи та прилади, фотоплетізмограма, оптичний сенсор, випромінювач, неінвазивність дослідження, оброблення сигналів та зображень.

ABSTRACT

Pavlov S.V. Noninvasive Optic-Electronic Devices and Systems for Diagnosis of Peripheral Blood-Flow Microcirculation.- Manuscript.

The thesis for Doctor of Technical Science on the speciality 05.11.17 Biological and Medical Devices and Systems. - Vinnytsia NationalTechnical University, Vinnytsia - 2008.

The thesis is dedicated development of new class of the non-invasive bioeye-processor optic-electronic devices and systems for diagnosis of peripheral blood-flow microcirculation with the control dynamic characteristics of optical radiation. A basic work conception is based on the unity of theoretical, algorithmic, structural and technological aspects of task solution for ensuring medical and technical requirements, stability in functioning and quality of non-invasive optic-electronic systems and devises for complex diagnosing of peripheral blood circulation. The methods are designed on new principles, as well as the recommendations for creation the scientific background for designing optic-electronic devices and systems. There dad been suggested the mathematical models for diagnosing haemodynamic indexes which account for influencing theperipheral blood circulation in the vertebral moving segments according with the expert data base.|received| There had been suggested the correcting models of every-layer distribution of optic radiation during the evaluation of level of peripheral microcirculation on the set wave length of radiation. There had been formulated the sample etalons with the application of wavelet-method for determination of level of pathology of peripheral blood microcirculation, which allows to improve the reliability of diagnosing of peripheral blood circulation. The structural organization of optical-electronic systems of the “eye processor” |figure,camp,mill| type for diagnosing the of peripheral blood saturation and microcirculative indexes of eye conjunctive had been further developed. There dad been substantiated the choice of designing and technological basis.There had been given the research results on the basis of the developed mathematical models in medical practice, which testify to the essential improvement of medical and technological effects.

Key words: bioeye-processor, optic radiation, optic-electronic devices and systems, photopletismogram, optical sensor, light emission, noninvasive of investigation, signal and image processing

АННОТАЦИЯ

Павлов С.В. Неинвазивные оптико-электронные приборы и системы диагностики микроциркуляции периферического крообращения. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.11.17 - Биологические и медицинские приборы и системы.-Винницкий национальный технический университет, Винница - 2008.

Диссертация посвящена вопросам создания новых и развитию существующих решений не инвазивных интеллектуальных оптико-электронных систем и приборов для диагностики периферического кровообращения с управляемой динамикой характеристик оптического излучения. Основная концепция работы основывается на единстве теоретических, алгоритмических, конструктивных и технологических аспектов решения задач обеспечения медико-технических требований, стабильности функционирования и качества не инвазивных оптико-электронных систем и приборов для комплексной диагностики периферического кровонаполнения. Предложены корректирующие модели послойного распространения оптического излучения для оценивания уровня периферической микроциркуляции на заданной длине волны зондирующего излучения, которое заключается в регистрации отраженного светового потока біооко-процессорными оптико-электронными приборами и системами. В отличие от известных, разработанные учитывают, вместе с осевой силой света и углом излучения, расчетно-экспериментальные и справочники данные аналогов, а также априорные параметры характеристик отражения, на основании чего разработаны рекомендации относительно проектирования не инвазивных оптико-электронных біооко-процессорных систем диагностики периферического кровообращения. Впервые получены математические модели диагностики гемодинамичних показателей, которые учитывают нарушение периферического кровообращения в позвоночно-двигательных сегментах в соответствии с экспертной базой данных, что позволяет диагностировать состояние, как периферических сосудов, так и отдельных органов организма человека путем обработки фотоплетизмографичной информации. Получены образцы-маски на основе применения метода вейвлет-преобразования для выявления уровня патологий периферической микроциркуляции.

Практические исследования, изложенные в диссертации, позволили: предложить рекомендации по реализации схемотехнических решений построения интеллектуальных не инвазивных оптико-электронных приборов и систем диагностики периферческого кровообращения; разработать унифицированные оптико-электронные преобразователи световых потоков для регистрации фотоплетизмографичних данных; сформулировать требования относительно создания неинвазивних оптико-электронных приборов и систем диагностики периферического кровенаполнения сосудов; осуществить аппаратно-программную реализацию процесса для оценивания биомедицинских сигналов. На основе предложенных моделей, методик и рекомендаций изготовлены и апробированы неинвазивные оптико-электронные приборы и системы диагностики периферийного кровенаполнения и оценивания микроциркуляторних изменений конъюнктивы глаза, показан их медико-технологический эффект, который подтвержден результатами экспериментальных исследований.

Отдельные разработки диссертационной работы внедрены на базе Украинского научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница), Научно-производственной корпорации «Лазер и здоровье», (г. Харьков), Волынского областного санатория матери и ребенка «Пролесок», Винницкого национального медицинского университета, Винницкого областного центра планирования семьи и репродукции ребенка.

Также теоретические результаты диссертационной работы используются в учебном процессе на кафедре ЛОТ ВНТУ в рамках специализации "Лазерная и оптоэлектронная техника в биомедицинских системах и аппаратах" при изложении таких дисциплин, как: "Схемотехника биомедицинских оптико-электронных аппаратов", "Системотехника оптико-электронныхи лазерных систем", "Методы обработки и распознавания биомедицинских изображений", "Обработка биомедицинских изображений".

Ключевые слова: биоглаз-процессор, оптическое излучение, оптико-электронные системы и приборы, фотоплетизмограмма, оптический сенсор, излучатель, не инвазивность исследований, обработка сигналов и изображений.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.