Форми і шляхи реалізації громадянського виховання школярів

Аналіз формування особистості громадянина у практиці сучасної школи. Розробка сценарію виховної години у формі гри-вікторини, спрямованої на формування патріотизму та національної свідомості учнів. Огляд досвіду вчителя-методиста Карлівської гімназії.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.02.2012
Размер файла 45,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Віддані ідеї української державності, вони можуть і повинні озброїти учнів суто громадянськими знаннями і навичками, сформувати у них громадянський досвід, компенсувати в ньому брак того, що необхідно для повноцінного розвитку громадянськості, подолати чи послабити негативні впливи, організовано залучити школярів до перетворення суспільного і етнічного середовища.

Щоб така робота була успішною, педагоги - вихователі самі повинні відповідати тим критеріям громадянськості, які висвітлені у теоретичній частині нашого дослідження. Результати соціологічного опитування показали, що морально - ціннісні орієнтації та громадянська позиція українських педагогів знаходяться на високому рівні, тому слід сподіватися, що цей рівень в майбутньому буде лише зростати, що повинно буде позитивно вплинути на вирішення завдань громадянської освіти в Україні.

Таким чином, можна впевнено стверджувати, що вдало організована виховна робота може значною мірою сприяти ліквідації певних прогалин в системі громадянського виховання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Виховання громадянина / Під ред. І. Поплужного. - К., 1997. - С. - 257.

2. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). К., 1994. - С. 56.

3. Загальна декларація прав людини. К., 1996. - С. - 194.

4. Конституція України. - К., 1996. - С. - 25.

5. Закон України «Про освіту». - К., 1991. - С. - 42.

6. Матеріали науково-практичної конференції “Ідеологія та ідейно-політичні засади державного будівництва України”. - К., 1993. - С. - 195.

7. Основи національного виховання/ За ред. В.Г. Кузя. - К., 1993 - С. - 96.

8. Словник соціологічних і політологічних термінів. - К., 1993. - С. - 603.

9. Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. 1997. № 1. - С. - 15.

10. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. № 1. - С. - 15.

11. Бутківська Т.В. Цінності від учителя до учня // Початкова школа. - 1997. № 2. - С. - 22.

12. Ващенко Т.Г. Діагностика моральних цінностей особистості школярів // Рідна школа. - 1996. № 2. - С. -25.

13. Вербицька П. Методологічні засади реалізації системи громадянського виховання в загальноосвітньому навчальному закладі // Джерела. - 2009. - № ?. - С. - 143.

14. Вербицька П. Методологічні засади громадянського виховання особистості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2009 - №1. - С. - 205.

15. Гильмеева Т.В. Профессионализм учителя в социологическом измерении // Социс. - 1998. №11. - С. - 40.

16. Закон України “Про громадянство України” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 50. - С. - 60.

17. Карпенчук С.Г. Володіти розумом, почуттями і волею //Рідна школа.1997.№ 5. - С. - 22.

18. Корольчук О.П. Студентство: виховання духовності і культури, спроба окреслити проблеми та перспективи // Освіта. - 1999. № 2. - С. - 25.

19. Крицька Л.В. Громадянські ціннісні орієнтації учнівської молоді // Педагогіка і психологія. -1997. № 1. - С. - 20.

20. Мазур Т.Г. Гуманізація стосунків в навчально-виховному процесі // Початкова школа. - 1996. № 9. - С. - 25.

21. Нікітіна Л.Є. Соціальне виховання дітей - фактор стабілізації суспільства // Педагогіка. - 1998. № 7. - С. - 40.

22. Скульський Р.П. Пріоритетні цінності у вихованні майбутніх вчителів // Педагогіка і психологія. - 1997. № 1. - С. - 20.

23. Старовойт Л.В. Модульна система в професійному навчанні // Рідна школа. - 1997. № 5. - С. - 22.

24. Стребна О.В. Зміст, методи, форми, громадянського виховання молодших школярів // Таврійський вісник освіти. - 2008. №2. - С. - 95.

25. Тараненко І.Г. Демократичні цінності у становленні громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. № 2. - С. - 23.

26. Тягло О.В. Злободенний напрям громадянської освіти // Виховна робота в школі. - 2009. №4 - С. - 56.

27. Уайт. П.В. Виховання громадянської мужності // Рідна школа. - 1997. № 5. - С. - 56.

28. Хорунжа Л.П. Гуманізація навчально-виховного процесу // Рідна школа. -1999. № 1. - С. - 25.

29. Чижевський Б.Г. Актуальні проблеми побудови системи виховання в умовах державотворення//Педагогіка і психологія. - 1997.№2. - С. - 22.

30. Шпак Г.В. Підвищувати методичний рівень педагога // Рідна школа. - 1997. № 6. - С. - 20.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Суть та значення громадянського виховання, шляхи його реалізації. Огляд результатів практичної роботи з формування громадянських якостей у школярів. Методичні рекомендації вчителям щодо здійснення громадянського виховання у загальноосвітній школі.

  курсовая работа [61,4 K], добавлен 06.01.2012

 • Аналіз педагогічних праць з правового виховання. Форми правової свідомості. Необхідність та ефективність юридичного виховання в сучасній загальноосвітній школі. Шляхи формування правосвідомості та культури особистості. Зміст виховного заходу "Закон і ми".

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 24.10.2010

 • Особливості економічного виховання, його актуальність, передумови та зміст. Формування свідомості особистості як ефективний метод економічного виховання, основні засоби його реалізації. Розробка сценарію виховного заходу з економіки "Брейн-ринг".

  контрольная работа [29,7 K], добавлен 08.06.2011

 • Національне виховання – джерело особистісного розвитку дитини. Використання краєзнавчого матеріалу в процесі розвитку національної свідомості учнів. Проблема національно–патріотичного виховання. Формування громадянина, вивчення фольклору українців.

  курсовая работа [46,5 K], добавлен 27.01.2014

 • Стан формування національної свідомості засобами народної педагогіки, чинники орієнтації на відродження національної гідності, патріотизму. Реалізація системи навчально-виховних завдань щодо формування національної свідомості вчителями-словесниками.

  дипломная работа [118,6 K], добавлен 21.11.2010

 • Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання. Основи формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок учнів. Характеристика головних рівнів санітарно-гігієнічної свідомості учнів.

  дипломная работа [76,8 K], добавлен 22.09.2011

 • Підходи до виховання громадянина. Громадянська освіта в школі - зарубіжний досвід. Формування у молодого покоління почуття патріотизму, відданості Батьківщині й відчуття належності до світової спільноти. Принципи громадянського виховання особистості.

  реферат [19,3 K], добавлен 27.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.