Удосконалення мовлення дітей старшого дошкільного віку шляхом використання ілюстрацій

Специфіка розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку. Використання ілюстрації в якості засобу розвитку мовлення. Огляд досвіду роботи вихователя, методичних прийомів навчання розповіданню за ілюстраціями для удосконалення мовлення дошкільників.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.08.2014
Размер файла 88,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

При складанні розповіді дитина повинна почати із зачину, тобто з другорядного: з того, де і коли розгортаються події. Це допоможе ввійти в тему, підведе до сприймання основного змісту -- розповіді про головного героя та його вчинки. Тому схема складання розповіді буде такою: розгляд ілюстрації, придумування заголовку до розповіді, складання початку розповіді; розказування послідовно про події, складання закінчення розповіді.

Діти дошкільного віку оволодівають умінням дібрати заголовок і розпочати розповідь. Складніше для них розгорнути хід подій, включити моменти опису зовнішності героя, природи. Для дітей важко зробити висновок. Тому вихователю на ці суттєві моменти потрібно звернути увагу при навчанні дітей розповідання. Як зазначає А.М. Богуш, провідним принципом навчання є розповідання за зразком вихователя. Навчання розповідання проводиться в такій послідовності: бесіда за ілюстраціями, використовуючи зміст художнього твору; зразок розповіді вихователя; розповіді дітей [2, с.189].

Зразок демонструють на перших 2-3 заняттях. Діти отримують конкретне уявлення, що таке розповідь і використовують його як еталон. Подаючи дітям розповідь-зразок, вихователь повинен у першу чергу враховувати мовленнєві завдання, які він ставить перед дітьми, вправляючи їх у даному виді розповіді. Об'єм розповіді-зразка, його сюжет, зміст, стиль, словниковий склад визначаються мовленнєвими завданнями. Завдяки зразку розповіді вихователь може показати, на що звернути увагу в ілюстрації і як точно й виразно можна сказати про зображене на ілюстрації. Зразок розповіді сприяє розвитку у дітей вміння користуватися описовою мовою, допомагає практично усвідомити поставлене завдання.

Після того, як діти навчилися розповідати за зразком, використовують складніший прийом -- план розповіді. Запитання, запропоновані дітям у вигляді плану і які виникають зі змісту ілюстрації, залишаються в пам'яті дітей до кінця розповіді і допомагають їм послідовніше й багатше розгорнути сюжетну лінію, самостійно складаючи розповідь.

У старшому дошкільному віці вихователь урізноманітнює методичні прийоми навчання розповідання за ілюстраціями. Варто використовувати в роботі з старшими дошкільниками такі прийоми, як: складання власної ілюстрації до літературного твору або якогось епізоду твору, порівняльний аналіз ілюстрації та картини на одну і ту ж тему (співставлення розкриття теми різними видами мистецтва), порівняння ілюстрацій різних художників до одного і того ж твору; обговорення ілюстрацій до творів, створених дітьми; колективна розповідь; опис образів літературних героїв, зображених на ілюстрації власним мотивуванням відношення до них; оцінювальне відношення до ілюстрації. Аналізуючи образ героя, дитина спирається на відображення його індивідуальних рис, спрямовує увагу на оцінку вчинків, окремих властивостей характеру, а також на опис зовнішності. Під час аналізу розповідей звертається увага на вміння висловити своє відношення до прочитаного і на використання художніх засобів. Таким чином, діти роздумують над прочитаним і передають своє сприймання літературного твору через ілюстрації.

Одним з прийомів, з допомогою якого можна зацікавити дітей ілюстрацією, є прийом, рекомендований Р.Й. Жуковською, коли дітей ніби ставлять на місце ілюстрованих персонажів. Тут в пригоді стануть книжки-картинки, книжки-ширмочки, які дають простір для розвитку мовлення і уявлень дітей. При розгляданні ілюстрацій з дітьми старшого дошкільного віку проводиться робота на спрямування уяви дітей; вміння розгорнути події, продовжити їх в часі. Дітям можна запропонувати скласти свою розповідь про те, що було до того моменту, що зображено на ілюстрації, а також домислити, що сталося з героями літературного твору, побудувавши своє закінчення. Вихователь може задати дітям питання: “Якщо б ти опинився поряд з героєм твору, то що б ти йому сказав; як би ти поступив?” Такі завдання активізують дітей, вони із задоволенням фантазують, а разом з тим розвиваються мовленнєво, бо як відомо, діти в дошкільному віці проявляють чуття до слова: “… те, що дошкільний вік є періодом, в якому спостерігається найбільше чуття до мовних явищ, - це твердо встановлений факт”, - робить висновок в одному із своїх досліджень Д.Б. Ельконін [4, с.197].

Придумуючи назву до ілюстрації, діти вчаться узагальнювати свою розповідь, аналізувати і виділяти головне в ілюстрації.

Основні завдання виховання при роботі з ілюстраціями полягають у тому, щоб навчити дітей сприймати її зміст, правильно висловлювати свої почуття, застосовуючи знання, одержані на заняттях.

Тому програмові завдання навчання дітей розповідання за ілюстраціями можна сформулювати таким чином: вчити дітей послідовно, творчо розповідати; удосконалювати композиційну цілісність розповіді; розвивати творчу варіативність розповідання; розвивати оціночне судження про зміст і якість придуманих розповідей, як своїх, так і ровесників; використовувати виразні засоби мовлення; вміти будувати речення, добираючи правильні слова та словосполучення.

Дитяча книжка, а разом з нею і діти багато би втратили, якби вона не була ілюстрована кращими зразками образотворчого мистецтва.

Отже, допоможемо дитині пізнати чарівний світ мистецтва та рідної мови.

2.2 Зміст занять з використанням ілюстрацій для удосконалення мовлення дітей старшого дошкільного віку

Розповідь з використанням ілюстрацій на тему:

«Мої враження від літа».

Мета : Вчити логічно, послідовно будувати розповідь, використовуючи досвід, дотримуючись логічної структури розповіді. Стежити за мовленням, не вживати повторів і пауз.

Для удосконалення мовлення на занятты «Мої враження від літа» ми використали бесіду про пори року ігровы моменти. Розповіді дітей з власного досвіду та зацікавлювали дітей наочністю.

Заняття на тему: «Чому синичка повеселішала?»

Мета: зв'язне мовлення: вчити дітей складати розповідь за серією ілюстрацій, використовуючи образні авторські звороти; вміти правильно будувати розповідь (зачин, кульмінація, розв'язки); висловлюватися зв'язно, логічно, послідовно.

На занятті з розвитку зв'язного мовлення на тему «Чому синичка повеселішала?» ми продемонстрували ілюстративний матеріал по даній темі, який використовували для уточнення, узагальнення і систематизації знань дітей про предмет. Під час заняття ми використали бесіду, розповідь та дидактичні ігри.

Тематичне заняття. «Словник. Овочі і фрукти з використанням ілюстрацій і картинок.»

Мета : Збагатити активний словник дітей словами, що означають назви овочів та фруктів, їх якості і властивості. Вчити дітей описувати послідовно і зв'язно овочі і фрукти (натуральні і їх зображення).

Тематичне заняття було проведене за допомогою гри. Адже саме гра сприяє розвитку уваги, активізує мислитель ну діяльність, творчу думку дошкільників. Під час проведення заняття ми використовували частково - пошуковий метод, дошкільники самостійно виконували завдання по знаходженню овочів та фруктів.

Складання описової розповіді за ілюстраціями (картинами) на тему «Осіння пора».

Мета: Учити складати описові розповіді за ілюстраціями (картинами) за зразком вихователя, використовуючи образні засоби мови.

Під час заняття «Осіння пора» ми використали ігровий момент (створення ігрової сюжетної обстановки осіннього лісу.), ігрові вправи «Що сховалося»,»Поварі», «Відгадай загадку», «Розмова дерев». Провели дидактичну гру «Їстивне, неїстівне». Діти на занятті показали свої уміння малювати осінь.

Опис диких тварин за ілюстраціями і картинками.

Мета: Вчити описувати ілюстрації та предметні картинки із зобра женням диких тварин. Вчити називати дитинчат диких тварин, розвивати логічне, послідовне, зв'язне мовлення.

Матеріал: предметні картинки, ілюстрації, таблиця із зображенням диких і свійських тварин.

Для удосконалення мовлення дошкільнят на занятті «Дикі тварини» мми використали різні методи і форми роботи. А саме: наочні методи, словесні методи( бесіда, і розповідь), практичні методи навчання та ігри.Діти показали свої вміння розповідати про тварин та давати відповіді на запитання вихователя.Тема . Складання розповіді за двома ілюстраціями на тему:

"І зима настала".

Мета: систематизувати знання дітей про зиму, вчити складати порівняльну розповідь за двома ілюстраціями, вживати слова, що означають назви зимових явищ.

Під час проведення заняття «І зима настала» ми систематизували знання дітей про зиму. Дошкільнятам до вподоби були бесіди , слухання творів про зиму, відгадування загадок, використання проблемного запитання «Що стане з сніжинкою у теплому приміщенні?» Діти виконували пошукові дії, які спрямовані на виявлення властивостей предметів. На занятті ми використовували і ігрові моменти. Дітям дуже сподобалась пальчикова гімнастика.

Заняття за казкою «Маша і Ведмідь»

Мета: розвивати вмін-ня дітей класифікувати тварин, знаходити зайву, вміння доводити свої міркування, орієнтуватися на аркуші паперу. Розвивати увагу, уяву, зв'язне мовлення.

Для удосконалення розвитку зв'язного мовлення ми провели заняття за казкою«Маша і Ведмідь». На занятті використали частково-пошуковий метод .Дошкільнятасприйняли завдання. Осмислили його умови і самостійно знайшли шляхи його вирішення. Під час заняття використовувались ігрові моменти, робота з дидактичними картинками, бесіда та розповідь.

Заняття «У світі казки чарівної »

Мета: збагатити знання учнів усною народною творчістю рідного краю; розвивати логічне мислення, уважність, спостережливість; виховувати прагнення до добра і справедливості. Заняття з розвитку мови ми провели за допомогою словесних методів навчання (розповідь з елементами бесіди, читання, відтворення казки),наприкінці заняття ми використали метод розвитку творчих здібностей (конкурс «Назви казку за ілюстрацією», «Країна загадок».

Конспект заняття з розвитку мовлення на тему:

«Складання розповіді-роздуму «Що я знаю про тварин?»(для дітей старшої групи)

Програмовий зміст:Граматика: розвивати вміння дітей складати складно-підрядні речення та речення із вставними словами («на мою думку», «по-перше», «по-друге», «отже»).Звукова культура: продовжувати вчити дітей розрізняти голосні і приголосні звуки, визначати місце звука у слові, будувати звукову схему слова, формувати уявлення про те, що звук «і» пом'якшує попередній приголосний.Зв'язне мовлення: розвивати вміння стверджувати або заперечувати. Вчити складати розповідь-роздум про тварин, згідно запропонованої моделі та зразка вихователя.Розвивати мислення, увагу, пам'ять, граматичні вміння, мову, слух.Виховувати: розсудливість, спостережливість.

Для удосконалення розвитку мовлення було проведено заняття на тему:

«Що я знаю про тварин?» Під час заняття ми використовували інтерактивну технологію «метод прес» (діти відгадували загадку), а за допомогою бесіди дошкільники визначали стверджували або заперечували дані про тварин. Діти вчилися самостійно складати розповідь - роздум про тварин за зразком вихователя.

Висновки

Картини, ілюстрації до літературних та фольклорних творів застосовують в освітньому процесі як засіб розумового (ознайомлення з довкіллям, розвиток уяви, сприймання, уваги, мислення, мовлення, формування інтелектуальних здібностей, сенсорний розвиток), естетичного (розвиток художньо-естетичного сприймання, формування емоційної чутливості, збагачення емоційно-чуттєвої сфери та мовленнєвого (розвиток художньо-комунікативних здібностей, стимулювання ініціативи висловлювання, опанування різних типів зв'язного мовлення) виховання.

У методиці розвитку зв'язного мовлення дошкільнят Н.В. Гавриш виокремлює кілька видів занять зі складання розповіді за змістом картини, які подаються за ступенем ускладнення:

1. Складання розповіді-опису предметної картини.

2. Складання сюжетної розповіді за змістом ілюстрації

3. Порівняльний опис двох картин., ілюстрацій

4. Складання розповіді за ілюстрацією

При організації експериментального дослідження ми враховували наукові доробки вчених (О.І. Білан, А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, Г.І. Григоренко, Р.Й. Жуковська, Є.В. Зворигіна, С.Л. Новосьолова, В.І. Яшина та ін.).

Започатковуючи констатуючий етап експерименту, нами було визначено критерії і показники розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі складання розповідей за ілюстраціями. Із-поміж них:

1) когнітивний критерій із показниками: обізнаність із ілюстраціями; розуміння дітьми ілюстрацій; сприймання різних видів ілюстрацій;

2) репродуктивно-мовленнєвий критерій із показниками: повнота відтворення змісту ілюстрації; відповідність розповіді за ілюстрацією художньому тексту; наявність у розповіді образних виразів і засобів художньої виразності, адекватних змісту художнього тексту;

3) творчо-мовленнєвий критерій із показниками: самостійність розповіді; творча імпровізація тексту за ілюстраціями; малювання і розповіді за власними малюнками.

Відповідно до кожного показника в межах виокремлених критеріїв було запропоновано дітям низку експериментальних завдань. Окреслені критерії і показники виступили підґрунтям для виокремлення рівнів розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі складання розповіді за ілюстраціями: високий, достатній, середній, низький.

На формуючому етапі дослідження було розроблено лінгводидактичну модель розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої ілюстрації, яка обіймала три взаємопов'язаних етапи: художньо-ознайомлювальний, мовленнєво-комунікативний і мовленнєво-творчий.

На прикінцевому етапі експериментального дослідження було проведено підсумкові зрізи з метою з'ясування ефективності розробленої методики навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями.

За підсумками нашого дослідження в експериментальній групі відбулися значні позитивні рівневі зрушення в розповідях дітей за ілюстраціями. Так, якщо на констатуючому етапі експерименту високий рівень був відсутнім як в експериментальній, так і в контрольній групах, то на кінець року його було зафіксовано у 20% дітей експериментальної і лише 4% - контрольної груп. На достатньому рівні перебували 42% старших дошкільників експериментальної і 18% - контрольної груп (на початку навчання було відповідно 14% і 16%). Якщо на середньому рівні на констатуючому етапі знаходилися 56% дітей експериментальної і 50% - контрольної груп, то після формуючого етапу експерименту цей показник становив 30% в експериментальній і 56% - у контрольній групах. Значно зменшилося дітей на низькому рівні: з 30% до 8% (в експериментальній) і з 34% до 22% (у контрольній групах).

Вважаємо, що саме професіоналізм вихователя, знання методик, використання нових наукових розробок, постійна самоосвіта та самовдосконалення є головною запорукою розвитку зв'язного мовлення. Методика навчання складання розповідей за творами живопису постійно збагачується новими творчими знахідками педагогів, цікавими методами та прийомами керівництва мовленнєвою діяльністю дітей.

Список використаних джерел

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». - К.: Світич, 2009.

2. Базовий компонент дошкільної освіти України //Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С. 11-12.

3. Білан О.І. Навчаємо розповідати за ілюстраціями (старший дошкільний вік): Навчально-методичний посібник /О.І. Білан. - Тернопіль: Мандрівець, 2012. - 160 с.

4. Білан О.І. Художньо-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку /О.І.Білан. - Львів: Проман, 2007. - 64 с.

5. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика навчання дітей рідної мови: Підручник /за ред. А.М. Богуш. - К.: Вища школа, 2007-- 542 с.

6. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до семи років: монографія /А.М. Богуш. - К.: Вид. Дім «Слово», 2004. - 376 с.

7. Гавриш Н.В. Навчання розповіді за картиною /Н.В. Гавриш // Дошкільне виховання. -- 2010. -- № 1. -- С. 7.

8 . Гавриш Н.В. Розвиток зв'язного мовлення дошкільнят /Н.В. Гавриш. - К.: Шкільний світ, 2006. - 119 с.

9. Зданевич Л.В. Розвиток зв'язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів живопису /Л.В. Зданевич, Н.В. Погрібняк. - Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. - 120 с.

10. Зінченко В.М. Організація психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах дошкільного закладу / В.М. Зінченко // Дошкільна освіта. - 2004. - №1. - С. 15-17.

11. Калмикова Л.О. Розвиток описового мовлення. Психолінгвістичний аналіз /Л.О. Калмикова //Дошкільне виховання. - 2003. - № 4. - С.19.

12. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції /К.Л.Крутій - Запоріжжя, 1998.

13. Крутій К.Л. Навчання дітей української мови: теорія і практика /К.Л. Крутій - Запоріжжя: TOB "ЛІПС" ЛТД, 2000. - C. l 1- 44.

14. Лепская H.И. Речевая стадия развития коммуникации ребёнка / Н.И. Лепская // Возрастная психолингвистика: хрестоматия: учеб. пособие // Сост. К.Ф. Седова. - М.: Лабиринт, 2008. - 330 с.

15. Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку /Н.І. Луцан - О.: ПНЦ АПН України, 2005.

16. Луцан H.I. Теорія і практика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності: дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.02 / H.І. Луцан - Одеса: ПУДПУ, 2005. - 466 с.

17. Маковецька Н.В. Навчання старших дошкільників суфіксального творення іменників і прикметників /Н.В. Маковецька - Одеса, 2000. - 108 с.

18. Науменко Т. Активізація мови малят /Т. Науменко//Дошкільне виховання. - 1989. - № 12. - С. 6-7.

19. Пиаже Ж. Психология ребёнка / Ж. Пиаже, Б. Инхельдер. - 18-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 160 с.

20. Пироженко Т.О. Комуникативно-речевое развитие ребенка. Монография /Т.О. Пироженко - К., 2002. - 310 с.

21. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду /А.И. Сорокина - М.: Просвещение, 1982. - 96 с.

22. Тихеева Е.И. Развитие речи детей /Е.И. Тихеева - М., 1981. - 159 с.

23. Трифонова П. Навички творчого розповідання //Дошкільне виховання. - 1997. - № 10. - С.10-15.

24. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников / Е.И. Удальцова - Минск, 1976. - 125 с.

25. Українське дошкілля: Програма виховання дітей в дитячому садку. - Львів, 1991.

26. Ушакова Т.Н. Взаємозвязок завдань (Розвиток зв'язного монологічного мовлення дітей) //Дошкільне виховання. - 1990. - № 6. - С.8.

27. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори /К.Д. Ушинський - М.: Просвіта, 1968. - 557 с.

28. Фесенко Л.І. Українська народна капка як засіб розвитку зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку /Л.І. Фесенко. - Одеса, 1994. - 176 с.

29. Флерина Е.А. Розповідання в дошкільній практиці /Е.А. Флерина - М.: Просвещение, 2010. - 145 с.

30. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. - М., 2000 - 240

31. Чумичова Р. Восприятие живописи и развитие образной речи /Р. Чумичова // Дошкольное воспитание. -- 1987. -- № 11. -- С. 44.

Додатки

Додаток А

Заняття "Пори року"

Мета. Вчити помічати ознаки кожної пори року. Формувати вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки прочитаного,

побаченого, почутого. Розвивати творчі здібності, збагачувати словниковий запас. Пробуджувати у дітей естетичні почуття, розвивати їхні пізнавальні інтереси. Виховувати любов до природи, бажання словами змальовувати красу навколишнього світу.

Обладнання: Репродукції картини за темою, платівка П.І. Чайковського “Пори року”, картки, прислів'я, фарби, аркуші паперу.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

1.Бесіда.- Відгадайте загадку:

Гарне, добре, по всіх

Людей дивиться,

А людям на себе

Дивитись не дозволяє (Сонце).- А що ви знаєте про сонечко?

2. Дидактична гра.

- Які пори року ви знаєте ?- Розставте у певному чергуванні назви пір року.(Дві команди виставляють ланцюжок із назв пір року: зима-весна-літо-осінь).- Давайте припадаємо назви місяців кожної пори року. (Чотири дитини підписують під назвою кожної пори року відповідні назви місяців).

Січень січе, лютий лютує,

Березень плаче, квітень квітує,

Травень під ноги стелить травицю,

Червень складає сіно в копиці,

Липень медовий бджілок чарує,

Серпень чудовий булки дарує.

Вечерень трусить груші в садочку.

Жовтень готує жовту сорочку,

Йде листопад - застеля килими,

Грудень надходить - початок зими.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

- Яка пора року вам найбільше до вподоби? Чому?

- Ось бачите кожен місяць, кожна пора року приносить свої радощі і красу. Важко сказати, яка ж пора року найкраща. Сьогодні на уроці ми пригадаємо ознаки кожної пори року і спробуємо всі наші спостереження за змінами у природі відобразити на малюнку “Пори року”.

ІV. Творча робота.

Зимові зміни у природі (Лунає музика П.І. Чайковського “Зимовий ранок”).

1. Спостереження за змінами у живій та неживій природі.

- Яку пору року нагадала ця мелодія?

- Так. Це була зима.

- Які зміни у живій природі відбуваються у цей час? Як нежива природа почувається взимку?

2.Конкурс “Хто знає - той відгадає”.

(Конкурс загадок про весну: діти готують свої питання заздалегідь).

3. Малювання весняного пейзажу.

- З приходом весни починає просипатися природа і повертаються птахи, деякі тварини після зимового сну, на деревах з'являються бруньки, а за ними і перші листочки. (На дошці вчитель до свого малюнка вносить відповідні зміни, діти малюють другу частину картини).Літні зміни у природі.(Лунає музика П.І. Чайковського “Пісня жайворонка”).

4. Конкурс на кращого декламатора. (Вірші про осінь діти готують або заздалегідь, або дітям пропонується пригадати ті з них, що вивчалися на уроках і на годинах позакласного читання).

V. Закріплення знань дошкільників.- На закінчення нашого заняття я пропоную сісти на килимок утворити квітку. Що це за квітка? (Ромашка , так вірно!)

Ромашки рвати ми ходили

Над річкою в густій траві

І раптом равлика зустріли

Із ріжками на голові.

Додаток Б

Заняття на тему: «Чому синичка повеселішала?»

Мета: зв'язне мовлення: вчити дітей складати розповідь за серією ілюстрацій, використовуючи образні авторські звороти; вміти правильно будувати розповідь (зачин, кульмінація, розв'язки); висловлюватися зв'язно, логічно, послідовно.

Граматика: вчити утворювати присвійні прикметники, прислівники, складати складнопідрядні речення.

Фонетика: вправляти у вимові звука [ц], звуконаслідуванні співу пташок, розвивати темп мовлення. Виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до неї.

Обладнання: оповідання Ю. Ярмиша "Чому синичка повеселішала?", скоромовки, вірші про весну, загадка; аудіозапис співу птахів.

Хід заняття

По груповій кімнаті розвішані ілюстрації із зображенням весняних явищ природи, птахів.

Пальчикова гімнастика

Загадка

Привітанням журавля

Я пробуджую поля,

Небеса і ручаї.

Я заквітчую гаї.

Пригадали, хто вона, Ця красуня чарівна? (Весна)

Вихователь звертає увагу на зображення весняних явищ природи на ілюстраціях.

Вступна бесіда про весну, приліт птахів.

Вихователь. Так, справді, це - весна-красна. Коли засміється пітна, засяє сонечко, прокинуться луки, ліси, поля; усе зацвіте, заспіває. За народними віруваннями, весну приносять на своїх крилах з вирію птахи. Вони у своїх дзьобиках несуть ключі, якими і відмикають ворота для весни.

- Які птахи прилітають з теплих країв? (Відповіді дітей.)

- Першими прилітають шпаки, жайворонки, потім дикі гуси, журавлі, лелеки.

- Які птахи зимували в наших краях?

- Як вони поводяться?

- Пригадайте оповідання Ю. Ярмиша "Чому синичка повеселішала?"

(Вихователь звертає увагу на серію ілюстрацій до твору Ю.Ярмиша "Чому синичка повеселішала?")

- Яким реченням починається оповідання?

- Як ви гадаєте, чому здивувалася пташка?

(Діти слухають аудіозапис весняного співу пташок.)

- Складімо розповідь за ілюстраціями до оповідання "Чому синичка повеселішала?" (Розповіді дітей.)

- То чому стало весело синичці?

- А якщо б почули її спів дуже близько, як би ми сказали?

- Пригадайте, якими словами закінчується оповідання "Чому синичка повеселішала?"

- Повторімо всі разом ці слова: "цинь-цинь, цинь-цинь". (Спочатку тихо, потім весело, голосно.)

- Як ще співають пташки?

- Тепер вивчимо скоромовку Г. Бойка "Ціпу-ціпу".

Я велика-превелика

Ціпу-ціпу задерика,

Я велика цяця,

Всі мене бояться: пі-пі-пі!

Додаток В

Заняття за казкою «Маша і Ведмідь»

Мета: розвивати вміння дітей класифікувати тварин, знаходити зайву, вміння доводити свої міркування, орієнтував-тися на аркуші паперу. Розвивати увагу, уяву, зв'язне мовлення. Закріп-лювати нумерацію чисел, вміння діяти з числовими множинами.

Матеріал: ілюстрації до казки, іграшковий ведмедик, олівці, зошити, перфокарти.

Хід заняття

Гра «Так чи ні».

- У нашій чарівній шкатулці заховався незвичайний гість. Відгадайте, хто це. Ви можете задавати запитання, що стосуються його зовнішнього вигляду, звичок, місця проживання, але не називаючи його.

Наприклад:

Діти: Це живе?

Вихователь: Так.

Діти: Це тварина?

Вихователь: Так.

Діти: Вона живе біля людей?

Вихователь: Ні.

Діти: Вона велика?

Вихователь: Так.

Діти: Вона має роги?

Вихователь: Ні.

Діти: Вона взимку спить?

Вихователь: Так.

Діти: Це - ведмідь.

- В яких казках зустрічається Ведмідь? («Колобок», «Рукавичка», «Три ведмеді», «Маруся і ведмідь»)

- До нас сьогодні в гості завітав ведмідь з казки «Маша і Ведмідь». Він хоче запросити нас до себе в гості.

Гра «Послідовність картинок».

- Уважно розгляньте картинки і скажіть на якій з картинок, подія відбувалася першою. На якій - другою, третьою.

– В одному селі жила дівчинка Маша з бабусею та дідусем.

От якось покликали її подружки до лісу збирати ягоди та гриби.

Дідусь з бабусею відпустили її та наказали:

- Піди, Машо, тільки від подружок ані на крок. Ліс великий, дрімучий, не приведи господи - заблукаєш.

- Прийшла Маша подружками в ліс. Почали вони збирати гриби та ягоди. Кущик, ще кущик, ялинка, знов ялинка - от і відійшла Маща далеко від подружок. Стала їх кликати та гукати - не чують подружки, не озиваються. Ходила, блукала дівчинка лісом - аж доки не зрозуміла, що заблукала.

Завдання: Як ввечері можна дізнатися чи є хтось у будинку, не заходячи туди.

- Побачив ведмідь Машу, радий-радісінький.

І каже він:

– Я тебе не відпущу! Житимеш зі мною. Піч топитимеш, кашу варитимеш та мене кашею годуватимеш.

Засмутилася Маша, та куди ти від ведмедя дінешся. Залишилася в хаті жити, господарювати.

Завдання: У ведмедя порвалася ковдра. Відшукайте клаптик та зашийте її.

- Почала Маша думати-гадати, як їй від ведмедя врятуватися. Тікати нікуди - навколо дрімучий ліс, де дорога не видно, запитати - не запитаєш.

Довго думала вона - і придумала.

Підсумок заняття.

Сьогодні ви довели, що завжди можете прийти на допомогу будь-кому.

Додаток Г

Заняття «У світі казки чарівної »

Мета заняття: збагатити знання учнів усною народною творчістю рідного краю; розвивати логічне мислення, уважність, спостережливість; виховувати прагнення до добра і справедливості.

Обладнання: книжки «Українські народні казки», «Казки народів світу», ілюстрації казкових героїв, малюнки різних тварин, іграшки

Хід заняття

І. Організаційна частина

-- Добрий день, дітки! Сідайте!

Всідайтеся тихо, діти,

Домовляйтеся не шуміти,

На занятті не дрімати,

А знання мерщій хапати.

-- Сьогодні ми з вами поговоримо про казочки, їх героїв, проведемо різні конкурси. То ж будьте активні, бо вкінці заняття будуть запитання.

ІІ. Основна частина

1. Розповідь з елементами бесіди

-- Дітки!Коли ви лягаєте спати, вам, напевно, мама або бабуся читає казочки.

-- А ви любите слухати казочки?

-- Про що ми дізнаємося у казках?

-- Як казочки завжди розпочинаються і як закінчуються?

-- Якою є ваша улюблена казка?

-- А ви знаєте, що казка прийшла до нас з давніх-давен? Передавалася вона з уст в уста, з покоління в покоління. Український народ любив казки, тому понавидумував їх дуже багато. В основу казочок покладалися легенди, перекази, притчі. У казкових героїв вони втілювали людей, висміювали або возвеличували їхні вчинки, риси характеру. Отже, казка - це казкова країна, де добро завжди перемагає зло.

-- Ой, діточки, я зовсім забула, що, йдучи дорогою до вас, зустріла Незнайка. Він гірко плакав, бо його вигнали з казкової країни. А знаєте чому? А тому, що він геть переплутав усіх казкових героїв та їх казки. Може, допоможемо йому пригадати? Але щоб пригадати, треба спершу його покликати

-- Ану всі разом: Незнайку! Незнайку!

(Заходить, плачучи, Незнайко)

-- Дітки, привітайтесь з Незнайком: добрий день!

-- Який же він добрий, - говорить Незнайко, - коли я забув усі імена казкових героїв?

-- А ми тобі допоможемо пригадати. Правда, дітки?

2. Робота над казкою

-- Діточки, давайте допоможемо Незнайку пригадати казочку. Я зараз буду читати казку, а ви потім скажете, як вона називається. А щоб Незнайку було легше її впізнати, то ми уривочок продемонструємо.

Читання і відтворення казки «Ріпка»

-- Ну що сподобалась вам казочка?

-- Хто скаже Незнайку, що це за казка?

Незнайко: Дуже вам дякую. Якщо ви ще допоможете мені пригадати казкових героїв, то я в боргу не залишуся.

3. Проведення конкурсів

-- А зараз, так як в казочках багато героїв звірів, ми Незнайку назвемо, в яких казках вони є. Але зробимо це у вигляді змагання. В кожному ряді я покладу на стіл м'яку іграшку-звірятко, і ви будете називати, в якій казці воно є. Який ряд назве більше казочок, той і переміг.

-- Молодці! Ви всі так добре працювали, що, напевно, втомилися. Тому зараз проведемо фізкультхвилинку, не просту, а казкову, яку робив колись Колобок. А допоможе нам Незнайко.

Конкурс «Назви казку за ілюстрацією»

-- А зараз ми за малюнками разом з Незнайком будемо називати казку. Хто кращий знавець казок?

-- Які ви всі розумні! І Незнайко здається починає згадувати казки. Але щоб остаточно їх пригадати, то йому потрібно разом з нами побувати у «Країні загадок».

«Країна загадок»

На городі, що за черга

Дід і баба тут стоїть.

Тягнуть щось перед собою

І не витягнуть ніяк. (Ріпка)

Ти впізнаєш вмить її

Одяг весь у попелі

Мачуха все лається

Сестри насміхаються.

(Попелюшка)

В'ється річка невеличка

Хлопчик у човні сидить.

З берега матуся кличе,

Щоб обідом пригостить.

І вгадать цього героя

Справа зовсім не складна.

Казка ця усім відома

Про кого вона? (Про Івасика Телесика)

ІІІ. Заключна частина.

-- Наше заняття підходить до кінця. А хто мені може нагадати звідки взялася казка?

-- А за що нашого гостя, Незнайка, вигнали з казкової країни?

-- Яких героїв ви найбільше любите?

-- Малюнок з якої казки вам найбільше запам'ятався?

-- А яким героєм казки ви б хотіли бути?

-- Незнайку, а ми тобі допомогли згадати героїв казок?

Незнайко: Так, я вже усіх пригадав. Ви молодці. Гарно працювали і я вдячний вам, що ви пригадали мені казочки. Я тепер можу повертатися у казкову країну. Але перш, ніж я повернуся туди, я вам віддячу. Я дарую вашій групі книжечку, в якій є чарівна казочка. Ще раз дякую і до побачення!

-- До побачення, Незнайку! Надіюсь ти ще до нас завітаєш. Допобачення!

-- От і все. Наш гість нас покинув, але залишив про себе згадку. Погляньте, яка це чудова книжка. Герої, як живі. Але цю казочку ми прочитаємо наступного разу. Я дуже рада, що ви були сьогодні такі в мене розумники!

-- Наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!

Додаток Е

Конспект заняття з розвитку мовлення на тему :

«Складання розповіді-роздуму «Що я знаю про тварин?»

Програмовий зміст:Граматика: розвивати вміння дітей складати складно-підрядні речення та речення із вставними словами («на мою думку», «по-перше», «по-друге», «отже»).

Зв'язне мовлення: розвивати вміння стверджувати або заперечувати. Вчити складати розповідь-роздум про тварин, згідно запропонованої моделі та зразка вихователя. Розвивати мислення, увагу, пам'ять, граматичні вміння, мову, слух. Виховувати: розсудливість, спостережливість.Матеріал: набір парних роздаткових картинок із зображеннями тварин, м'яч, звукові фішки (на кожну дитину), набір символічних зображень реплік (демонстраційний та роздаткові - за кількістю дітей), мікрофон, диск, магнітофон.

Хід заняття

І етап. Спілкування.1. Відгадування загадок про тварин з використанням інтерактивної технології «Метод Прес».Вихователь пропонує дітям відгадати загадки.Завдання: відповідати потрібно використовуючи слова: «я думаю», «я вважаю, що це…», «тому, що», «отже, це…»

2. Дидактична вправа «Зайве слово»

Завдання: знайти зайве слово, пояснити, чому так вважаєш, використовуючи слова «на мою думку. «я думаю», «я вважаю, що це…», «тому, що».Наприклад: корова, свиня, заєць, вівця;горобець, зозуля, комар, синиця;щука, карась, окунь, жаба, сом.

Спільне визначення теми заняття:- Як ви думаєте, про кого ми будемо сьогодні говорити на занятті?

1.Дидактична гра «Парні картинки»

Завдання: знайти пару за картинкою із зображенням тварин, спільно удвох визначити , що знають про цю тварину, домовитись, хто буде відповідати.Діти по колу стають парами. Кожна пара в руках тримає картинку. У дорослого в руках - мікрофон.

Вихователь:

-Я знаю, що вовк хижа тварина.

Передає мікрофон парі дітей. Одна дитина з пари доповнює:

-А ми ще знаємо, що житло вовка називається лігво.

І передають мікрофон іншій парі, яка доповнює їхню відповідь.

Самостійна робота. Завдання: знайти значок для позначення м'якого приголосного

- Діти, скажіть, чим відрізняються дикі тварини від свійських?

- Викладіть слово «ліс» звуковими фішками. (Діти викладають звукову модель слова.)ІІ етап. Перетворювальна діяльність. Складання розповіді-роздуму про тварину.Дітям пропонується набір символічних зображень, що символізують наступні репліки: «Я знаю, що…» «По-перше,…» «По-друге,…» Наприклад:

· Я знаю, що собака - друг людини.

По-перше, собака охороняє будинок людини. По-друге, ходить з господарем на полювання. Отже собака - друг людини. Діти складають розповіді за схематичними позначками і після цього проводиться гра «Оціни розповідь товариша» (робота в парах).Завдання: домовитись між собою, хто буде спочатку розповідати, а хто слухати. Той, хто розповідає має говорити чітко за схемою, а хто слухатиме - визначити чи правильно побудована розповідь товариша.

ІV етап. Оцінно-контрольна діяльність

За умовним сигналом вихователя діти закінчують роботу в парах. За бажанням дошкільників він пропонує презентувати свою розповідь перед колективом дітей (2-3 розповіді), використовуючи при цьому ігровий прийом (запис розповіді на диск для ведучого програми).

Підсумок та аналіз заняття:

- Як, на вашу думку, чи допомогли ми ведучому телепрограми у підготовці передачі? Чим?

- Що нового ви дізнались про тварин з розповідей ваших товаришів?

- Чи сподобалось вам, як ви працювали на занятті?

- Щоб ще ви хотіли дізнатися про тварин?

Додаток Ж

Конспект заняття на тему: «Урожай на городі».

Мета: закріпити знання дітей про овочі, та їх характерні ознаки, форму; сформувати узагальнююче поняття «овочі»; закріпити поняття «круглий», «довгастий», розвивати мовлення та тактильні відчуття; закріпити прийоми наклеювання.

Словник: буряк, картопля, помідор, огірок, капуста, цибуля,морква;круглий,довгастий, солодкий,кислий.

Хід заняття

Діти, я сьогодні була на городі і подивіться, що я вам принесла (кошик). Діти заглядають у кошик. Вихователь пропонує дітям дістати дарунки з кошика. Діти дістають з кошика овочі і називають їх. Вихователь хвалить дітей за відповіді і пропонує відгадати загадки та послухати вірші:

1. Сидить бабка на грядках, вся закутана в хустках. (Капуста)

2.Ці хитрі огірочки,

Сховались під листочки. Коли ми їх збирали, під листочки заглядали.

3.На городі в нас гарненькі,

Помідори червоненькі. Дружно ми їх збирали І в корзиночку складали.

4.Цибуля - тітонька поважна, Боки круті, одежа золота. А як захочеш з'їсти - Покотиться сльоза.

5. Із землі вона зростає І брунастий колір має Її і смажать і печуть, Її варять і товчуть.(Картопля)

6. Помаранчева і гарна У землі сиджу не марно Собою пригощу дитину - Хай корисну з'їсть морквину.

- Ось скільки багато овочів виросло на городі. Вони всі корисні і дуже смачні. Ми їх всі полюбляємо.- Хто це до нас стукає? Це зайчики. Заходьте, будь ласка.

Давайте з ними привітаємось:- Доброго ранку, Зайчики!

- Зайчики питають, що ми тут робимо?- А ми тут розглядаємо овочі.

- Покажіть і нам,будь ласка,що у вас виросло на городі.

- Зараз. Дітки, подивіться один зайчик який? - Великий, а другий маленький. Давайте великому зайчику подаруємо великі овочі, а маленькі - маленькому.

У ході гри вихователь пропонує дітям розказати зайчикам, які овочі по формі та кольору.- Ось ми вам, зайчики , всі овочі подарували .

- Молодці дітки. Скільки всього у вас виросло на городі. Але ми дуже полюбляємо морковку та капусту.

- А давайте ми з дітками вам зваримо борщик з капустки.

Додаток З

Конспект заняття за темою : «Дарунки Осені»

Мета: конкретизувати й узагальнювати уявлення дітей про овочі та фрукти; закріплювати знання про те, звідки до столу потрапляють овочі та фрукти, хто їх вирощує, де їх використовують; навчати дітей розрізняти дари полів, садів; розвивати мислення; сприяти формуванню екологічно доцільної поведінки; виховувати пізнавальний інтерес; викликати у дітей бажання працювати заради спільної мети.

Матеріал: муляжі овочів та фруктів, ілюстрації із зображенням овочів та фруктів, дівчини Осені, аркуші паперу, різнокольорові олівці, інструменти для роботи на ділянці (лопата, граблі, відеричка).

Хід заняття

- Я зараз вам покажу зображення дівчини Осені й прочитаю вірш.

Спідничка яскрава й барвистаІ жовтогарячі стрічки,І темно-червоне намисто,І жовті,як віск, чобітки.Таким ось досаду заходить

Оце синьооке дівча.І де золотокосе побродить,

Там ліс спалахне , як свіча.- Діти, ви здогадалися, хто це? (Осінь.)

- А осінь яка? (Щедра осінь та багата)

Гра «Що сховалось»

Дітям пропонується розглянути малюнок, знайти яблуко та помідор, назвати одним словом, що сховав помідор, а що - яблуко.- Схоже, що ви все знаєте. Але давайте ще трішки поексперементуємо.

На городі підростає

Все, чого душа бажає:

Кабачки і помідори,

Гарбузів гладеньких гори,

Є редиска для салата - Овочів смачних багато.

Це городина для вас,

Будуть суп і борщ у нас.

І томати і огірки,І часник і буряки.- Діти, розгляньте, будь ласка, малюнки і назвіть рослини, у яких їстівні вершки, а потім - у яких їстівні корінці. (Діти розглядають і відповідають.)

- Молодці. Ви назвали все правильно. А тепер скажіть мені у яких рослин їстівне і те і інше? (Діти відповідають на запитання.)

- А я сьогодні вам приготувала невеличку загадку:

Осінь - матінка прийшла,

Всім дарунки принесла.

Дуже добрий урожай,

Що завгодно вибирай.

Нумо, хлопці та дівчата,

Що вам треба для салату,

Для борщу та компоту?

Всі швиденько до роботи!

А тепер скажіть, чи й справді з цього набору овочів можна зварити компот? (Компот з овочів не варять. Для нього потрібні фрукти.)

Гра «Поварі»

Діти об'єднуються у дві групи. Серед запропонованих муляжів овочів діти вибирають ті, які їм потрібні. Перша група «варить» борщ, друга - робить салат.- Діти, щось я вже стомилася, чи не так? Треба трохи перепочити, бо наша Осінь ще один дарунок нам приготувала.

Різних овочів з городу,

Хліба з поля нам дала.

А щоб трішки відпочили - Фізкульхвилинку принесла.

Гра «Відгадай загадку»- Діти, скажіть мені, а хто вирощує овочі і фрукти? (Відповіді)

-Правильно. Давайте тепер відгадаємо що ж вирощує садівник.

Сіяв садівник веселий овочі біль оселі,

І на грядках, засіяних густо,

ПОМІДИНІ зросли, РЕДИМОРКВИ зросли,

ЧАСНИБУЗ, ГАРБУРЯК та РІПУСТА, всім на смак!-

Які ж овочі виростив садівник?

(Діти відповідають.)- А тепер завдання не просте, але я думаю ви впораєтеся з ним. Я знову загадаю вам загадку, а ви говорити відповіді мені не будите, а красиво і охайо відобразите на малюнку.

Ми теж на весні копали город,

Самі саджали, сапали і от

- Розсівся, розлігся у нашій корзині

Червоний та жовтий, зелений та синій,

Здоровий такий різнобарвний народ.

Під спокійну музику діти малюють свої відповіді.- Ви справжні художники і дійсно кмітливі, бо відгадали все правильно(це гарбуз, помідор, гірок та слива)

- А зараз вирушимо на наш город де ми сіяли весною моркву і бурячок, доглядали за ними і прийшла осіння пора щоб збирати урожай. Одягайтеся тепліше, беріть відерця, лопатки і грабельки підемо збирати багатий урожай.

Додаток К

Конспект на тему «Дикі тварини»

Мета: продовжувати формувати уявлення дітей про багатоманітність тваринного світу. Розширити уявлення про диких тварин, їх пристосування до зимових умов життя. Спонукати до пошуково-дослідницької роботи по збору та обробці інформації. Розвивати пізнавальну активність, допитливість, комунікативні здібності. Виховувати ціннісне ставлення до природного довкілля.

Хід заняття

І. Підготовчий етап

1.Бесіда на тему «Що я знаю про диких тварин»

Мета: виявити знання про диких тварин. Розвивати інтерес до пізнання природи. Викликати потребу у здобутті нових знань, розширювати уявлення дітей про шляхи і способи їх набуття.

Хід бесіди

Загадки

Я руда, низького росту,

Хитра я і довгохвоста.

На курей я вельми ласа

- В них таке смачненьке м'ясо…

Вовку-брату я сестриця,

А зовуть мене…(Лисиця)

Я веселенький звірок,

Плиг з ялинки на дубок.(Білка)

Буркотливий, вайлуватий,

Ходить лісом дід кошлатий:

Одягнувся в кожушину,

Мед шукає і ожину.

Літом любить полювати,

А зимою -- в лігві спати.

Як зачує він весну -- Прокидається від сну.(Ведмідь)

Сірий, ікластий,

Хоче вівцю вкрасти.(Вовк)

Ігрова вправа "Назви дитинчат тварини" :

Зайчик - зайченятко,

Лисиця - лисенятко,

ведмедь - ведмежатко,

Білка - білченятко,

Вовк - вовченятко.

Діти сідають на стільчики.

- А зараз ми пограємо в гру «Запитайте, що вас цікавить». Уявіть себе тваринкою і розкажіть всім нам, що ви відчуваєте. Наприклад: «Я - лисичка. Запитайте, що вас цікавить».

Діти: - Де ти живеш? З ким би ти хотіла дружити? Кого ти боїшся? Що полюбляєш їсти? Що ти не любиш? Як до тебе ставляться люди

- А тепер настав час створити книгу «Дикі тварини взимку» (діти складають свої роботи у файли і створюють книгу-папку).

- До нас на заняття прийшов репортер передачі «Світ тварин очима дітей» і хоче запитати вас, щоб ви порекомендували зробити, щоб допомогти тваринам взимку. (Пропозиції дітей).

Вихователь:

- Діти, чи сподобалось вам наше заняття? Що вам сподобалось? Що нового дізнались ви? Чи хочете і надалі займатись подібною роботою?

- Тепер ви можете всім дітям дошкільного закладу розповідати про життя тварин взимку. Дякую. До побачення.

Додаток Л

Конспект заняття в старшій групі з розвитку мовлення

Тема «І зима настала» (комплексне заняття)

Програмовий зміст: Закріпити та уточнити знання дітей про зимові ознаки, уміння відгадувати загадки, закріпити вміння виконувати звуковий аналіз слів, добирати слова на потрібний звук. Формувати вміння будувати речення із сполучником тому що; вчити логічно і послідовно давати відповідь; вправляли у вимові звуки [з], [ж], [р], вчити добирати слова до рими; розвивати дрібну моторику рук; виховувати організованість, витримку, задоволення від вдалого прояву своїх знань.

Матеріал: загадка, мовна гра «Слівце додавай, віршика складай», артикуляційні вправи «Парканчик», «Лопатка», «Ворота», вправа на мовне дихання, чистомовка, дидактична гра «Сніжинки», картки зі зображенням зимових явищ природи, мовна вправа «Тому що на дворі мороз», олівці прості і кольорові, крижаний будиночок з доріжками, сніжинки, слайди з ілюстраціями для супроводження за допомогою мультимедійного проектора.

Хід заняття:

Діти подивіться, що я вам принесла.

(Вихователь дістає «зимову скриньку».) Цю скриньку передала для вас Білолиця Зима. А щоб дізнатися що там лежить треба відгадати загадку:

Що за диво, ну це ж треба:Зорі падають із неба -Білі, гарні та маленькі,Ще й пухнасті, холодненькі.Відгадай, що це, дитинко?Певно, знаєш: це…(сніжинка)

Вихователь дістає сніжинки, викладає їх на доріжки до Крижаного будиночку.

- Діти, що стає із сніжинкою у теплому приміщенні? (вона розтає). Правильно, щоб ваші сніжинки не розтали їм треба швиденько потрапити до Крижаного будиночку.

- А як сніжинки переміщуються? (вони летять, кружляють, падають, в`ються) Що тоді потрібно зробити з вашими сніжинками для того щоб вони потрапили до будиночку? (потрібно подути на них)

Вправа на мовне дихання. Сніжинки залетіли, а нам потрібно за ними в крижаний будиночок. Туди потраплять ті, хто старанно буде виконувати вправи: на перешкоді у нас парканчик, давайте покажемо який ми з вами вміємо робити парканчик (діти показують); дивіться нам відчинили ворота - покажіть, як це зробили (Діти показують). Дивіться у дворику лежить сніг і жодної стежинки немає, давайте зробимо, беріть лопатки і перегортайте сніг (діти язичком показують). Ось ми вже і біля зачарованих дверей, скоріше скажемо чарівні слова щоб вони нам відчинились. Тільки ж проговорюємо чітко, голосно.

Чистомовка:

Роз-роз-роз- ще тримається мороз.

Рож-рож-рож- пташечок проймає дрож.

Жить-жить-жить- всюди білий сніг лежить.

Ри-ри-ри- мерзнуть щічки в дітвори.

Заходьте до будиночку. Хто ж тут живе, а ну-ка, прислухайтесь

То у кого ж ми в гостях? (У зими)

І без подарунка, що ж робити? Знаю, давайте їй у подарунок віршика складемо:От випав сніг. Яка обнова! Зима тоді така…(чудова) Вона буває і серйозна:Суха і вітряна, й…(морозна) А як насуне хмара сива, Зима по-справжньому…(красива)

Летять кружляють, як пушинки

Легкі, білесенькі…(сніжинки)

Молодці, ви добре впоралися.

Ну що ж господині не видати, може вона в іншій залі на нас чекає.

Мовна вправа «Тому що на дворі мороз»- Діти, а як ви гадаєте:

1) Чому снігова ковдра не тане?

2)Чому не плачуть бурульки на даху?

3)Чому не зникають візерунки на вікнах?

4)Чому в малят червоні носики та щічки?

5)Чому з ротика йде пара, коли ми розмовляємо?

6)Чому річки та ставки вкриті кригою?

7)чому не можна довго стояти на одному місці?- Зиму ми не зустріли, мабуть у неї багато різних важливих справ напередодні весни, але вона про вас не забула і передала вам солоденьке. А що саме з`ясуєте самостійно. Сідайте за столи, розім'ємо пальчики

Завдання для дітей: з'єднати крапочки на малюнку і розфарбувати його (морозиво).

Підсумок заняття. Діти розглядаю картинки про різні пори року. З них діти вибирають лише ті, які відображають зиму, пояснюючи, чому вони зробили такий вибір.

Питання для дітей:

1)Чи сподобалась вам подорож?

2)Що взимку вам подобається більше?

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.