Сучасні технології навчання іноземної мови у дошкільному закладі

Особливості вивчення англійської мови з дошкільниками як засобу соціалізації та особистісного становлення дитини. Сім законів ефективного навчання іноземної мови, обґрунтовані Тетяною Шкваріною. Мультимедійні технології вивчення мов у дошкільному закладі.

Рубрика Педагогика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.11.2016
Размер файла 19,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ

на тему:

Сучасні технології навчання іноземної мови у дошкільному закладі

Виконала: Капусняк Л.

студентка групи ФПД 31

Перевірила: Гайдук С.Є.

Львів - 2016

ПЛАН

1. Основні умови ефективного навчання іноземної мови за Тетяною Шкваріною

2. Сучасні технології навчання іноземної мови

3. Мультимедійні технології навчання іноземної мови

ВСТУП

У зв'язку зі стратегіями розвитку держави, та великим запитом суспільства - сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності навчання дітей дошкільного віку іноземної мови є одним із нагальних питань сучасної педагогічної системи. Отже, важливим питанням є пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей дошкільного віку до якісного іншомовного спілкування, оскільки на сьогодні ця проблема знаходиться на стадії дослідження. Сучасність вимагає відповідності змісту освіти життєвим потребам. Вивчення англійської мови з дошкільниками має свої специфічні сторони, але є результативним за умови виконання законів ефективного вивчення іноземної мови. Освітня лінія «Іноземна мова» входить до варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Іноземна мова в освіті дошкільників розглядається як засіб розвитку, виховання та особистісного становлення дитини; засобом соціалізації.

1. Основні умови ефективного навчання іноземної мови за Тетяною Шкваріною

Сучасні концептуальні підходи до навчання дітей іноземної мови враховують психофізіологічні можливості дітей дошкільного віку й вже сьогодні ми маємо «сім законів ефективного навчання іноземної мови» детально відпрацьовані і обґрунтовані Тетяною Шкваріною - доцентом кафедри практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Навчання іноземної мови в ДНЗ - це засіб соціалізації дошкільника. Тетяна Шкваріна визначає основні умови ефективного навчання іноземної мови:

1. Формувати іншомовну комунікативну компетентність. Дошкільний період результативний не стільки для навчання, скільки для розвитку, загальної освіти дитини. Метою вивчення іноземної мови в цей період має бути сприяння повноцінному, своєчасному розвитку дитини, її адаптації до життя в суспільстві. Тому важливо формувати саме іншомовну комунікативну компетентність.

2. Навчати іншомовного спілкування, а не іншомовної мови. Процес навчання іноземної мови має бути організованим і керованим грамотним педагогом так, щоб у дитини виникла потреба вживати іншомовний матеріал у власному мовленні. Така сформована потреба забезпечить дитині іншомовне спілкування у професійній діяльності дорослого життя.

3. Зразки мовлення - основа для формування іншомовної компетентності дошкільнят. Навчання іноземній мові базується не на повторенні певних слів за педагогом, а в процесі спілкування. Тому важливо спонукати дитину до використання мовленнєвих кліше та часто вживаних висловів за темами близького та зрозумілого дитині оточення: наприклад, привітання, подяка, називання себе, команди до виконання дій тощо. Такі зразки підбираються з урахуванням потреб спілкування і виступають опорою для засвоєння мовного матеріалу. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників реалізується саме у процесі засвоєння зразків мовлення.

4. Гра - провідний метод і форма навчання дошкільнят іноземної мови. На заняттях з іноземної мови діти повинні постійно перебувати в умовах уявної мовної ігрової ситуації. Важливо використовувати форми і методи, які базуються на різноманітних компонентах ігрової діяльності. Дидактична гра виступає провідним методом розвитку іншомовного мовлення дітей дошкільного віку.

5. Провідна роль пізнавальної та ігрової діяльності. За теорією діяльності обґрунтованої Л. Виготським, П. Гальперіним, О.Запорожцем, О. Леонтьєвим, у діяльності виділяють три взаємопов'язані складові: мотив, мету та виконання. Вивчаючи з дітьми іноземну мову, учитель обов'язково мотивує мовленнєву діяльність. Діяльність стає можливою лише тоді, коли є розуміння мети, яке породжується мотивом. А сам мотив залежить від потреби розмовляти іноземною мовою. На жаль, така потреба у дошкільників відсутня. Тому й необхідно поєднати іншомовну мовленнєву діяльність із пізнавальною та ігровою, які є «рідними» видами діяльності дитини дошкільного віку.

6. Заняття в системі - базова форма навчання дошкільнят іноземної мови. Однотипні комплексні заняття у вивченні іноземної мови не мають результативності. Слід практикувати цикли занять за типом домінуючої навчальної діяльності, коли заняття не розпадаються на окремі, де виконується конкретний новий програмовий матеріал, а забезпечується чітка низка взаємопов'язаних циклів - тем, що в результаті й сприяє успішному засвоєнню іноземної мови.

7. Успіх породжує успіх. Завдання, які підбирає вчитель, мають бути посильними для дітей дошкільного віку й цікавими. Лише відчуваючи ентузіазм, керуючись внутрішньою мотивацією, дитина буде успішною. Навчання дошкільників іноземній мові слід організовувати таким чином, щоб ситуацію успіху дошкільник і вчитель відчували якомога частіше.

2. Сучасні технології навчання іноземної мови

англійський дошкільний шкваріна мультимедійний

Кількість і якість методик з навчання дошкільників іноземної мови різноманітна. Найефективнішою та привабливішою є ігрова методика: процес навчання - весела розвиваюча гра, в процесі якої задіяні дорослий та розвиваюче середовище. Важливим аспектом успішного опанування іноземної мови є створення під час спілкування ситуації успіху, радості від залучення до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою. В роботі з розвитку навичок соціальної комунікації велике місце віддається театралізації, драматизації віршів, казок англійською мовою. Закріплення англійської лексики з тем, пропонованих Програмою, відбувається під час різноманітних форм спілкування, у повсякденному житті. Лексичні і граматичні форми, які опанували діти під час сумісної діяльності, організованих форм роботи вони залюбки використовують у самостійних іграх. Важливим аспектом реалізації системного підходу до розвитку дошкільника є продуктивна діяльність, під час якої використовуються інтерактивні методи роботи з дітьми. Цьому сприяє система використання різновиду спеціальних ігор: рекогносцирувальні ігри-вправи, альтернативні ігри-вправи, диференційовані ігри-вправи, конструктивні, ситуативні ігри - вправи, та інші.

Рекогносцирувальні ігри-вправи спрямовані на формування механізмів аудіювання і говоріння. Завдання цьому типу вправ навчання аудіювання складається з формування механізмів сприйняття і внутрішнього проговорювання і відповідних слухових фонематичних навичок: створення фонематичного образу звуків, складів, слів, розуміння значення та призначення слів. Для досягнення поставлених завдань використовують пісеньки, лічилки, римовки, ігри-драматизації «Курочка Ряба», «Ріпка»,ігрові ситуації «Як говорять українські і англійські тваринки?», «У лісі», ігри з ляльками з театру «Тренер і спортсмени Jump!, Run!, Ply!, Swim!...», для імітації ігри «Телефон», «Папуги»

Диференційовані ігри-вправи формують механізм сегментації мовного ланцюжка, який передбачає розвиток інтонаційного слуху і навиків впізнавання та визначення окремих граматично-семантичних груп. Цьому сприяють загадки (артикуляційні, звукові, цифрові, предметні) вправи з використанням ляльок «Добре - погано», «Холодно-гаряче», «Тихо-голосно», в яких діти за підказками знаходять заховані іграшки.

Альтернативні ігри-вправи формують механізм оперативної пам'яті, включають навички пошуку, вибору слів за асоціативними ознаками і їх звуковому виду. Наприклад, «Дресирувальник і тварини», «Принеси.., будь ласка», «Яке число я загадав?», «Світлофор», «Лото», «Угадай, що я люблю».

Конструктивні ігри-вправи формують можливість прогнозування і осмислення висловлювань. Це такі вправи, як «Знайди скарб», «Вгадай, що я люблю», «Добрий-злий», Загадки у виконанні дітей, наприклад: I am white, I can swim and fly. I can 'not jump. I like fish; I say kria (a duck).

Ситуативні ігри-вправи спрямовані на формування оцінки комунікативної функції висловлювання у порівнянні до ситуації спілкування. Наприклад, гра «Теремок», тварини, які знаходяться у теремкові уточнюють якості тих хто прийшли, вирішують впускати, або ні. До ситуативних ігор відносяться і рольові ігри, які моделюють ситуації спілкування з того чи іншого приводу. Ці ігри в свою чергу поділяються на репродуктивні, коли діти промовляють стандартний діалог, застосовуючи його в тій чи іншій ситуаціях і імпровізовані ігри, які потребують використання і видозміни різних моделей. Між цими іграми може виникнути і виникає імпровізація.

До ігор-змагань відноситься більшість ігор, які сприяють засвоєнню лексики і грамоти. В них перемагає той, хто краще володіє мовним матеріалом. Це кросворди, настільно-друковані ігри з лінгвістичними завданнями, виконання команд.

Ритмомузичні ігри - це традиційні ігри типу пісень, танців, хороводів, з обранням партнерів, які сприяють не стільки оволодінню комунікативними навичками, скільки самовдосконаленню фонетичної та ритмомелодійної сторони мови і занурення в дух мови.

Художні або творчі ігри - це вид діяльності, який стоїть на межі ігор і художньої творчості, шлях до якої лежить через гру. Їх в свою чергу поділяють на драматизації (постановку маленьких сценок англійською мовою), образотворчі ігри (графічні диктанти, аплікації, тощо), мовно-творчі (добір рими, колективне складання маленьких казок).

На кордоні ситуативних імпровізаційних ігор і творчих драматизацій знаходиться такий вид діяльності, як імпровізація на тему відомої казки, яку діти грали не один раз. Наприклад, гра в «Ріпку», «Зайчикова хатинка», в яких у залежності від кількості тих, хто грає і засвоєння нової лексики, з'являються нові персонажі і репліки. І в казці одну роль можуть грати одразу декілька героїв, що дає змогу шліфувати вміння використовувати англійську мову в знайомих дітям ситуаціях спілкування.

3. Мультимедійні технології навчання іноземної мови

В покращенні організації навчально-виховної роботи з дошкільниками та підвищення її якості велику допомогу педагогам можуть надати мультимедійні засоби навчання. Мультимедіа (від англійських слів multi - багато, media - середовище) - поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Матеріально-технічне забезпечення закладів дошкільної освіти бажає кращого, але ініціатива і натхнення вчителя англійської мови дозволяє ввести в навчальний процес комп'ютер. З його допомогою у дітей з'являється можливість вивчати нові слова і вирази, якщо педагог буде використовувати спеціально розроблені мультимедійні презентації, перебувати у іншомовному оточенні під час перегляду мультфільмів на англійській мові, виконувати інтелектуальні завдання, граючи в комп'ютерні ігри.

Мультимедійні засоби - це сукупність візуальних, аудіо - та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі. Важливим засобом організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників є мультимедійна презентація. Під мультимедійною презентацією ми розуміємо логічно пов'язану послідовність слайдів, об'єднану однією тематикою і загальним принципом оформлення. З її допомогою педагог може продемонструвати матеріал з теми, яка вивчається, розвивати у дітей логічне мислення. Мультимедіа сприяє створенню умов для організації роботи шляхом сполучення навчального матеріалу та забезпечення його успішного сприйняття з підключенням різних видів пам'яті: зорової, слухової, емоційної.

Якісно нові можливості мультимедійних засобів очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним уявленням.

Мультимедіа-середовище є значно вище за інформаційною щільністю. Як відомо, одна сторінка тексту містить інформацію, яку людина промовляє приблизно за 1-2 хвилини. За цей самий час повноекранне відео несе інформації у сотні раз більше.

В основу розробки презентації покладена її багатофункціональність, тобто можливість використання на різних заняттях і на окремих етапах. Зокрема, вона використовується: для пояснення нового матеріалу з метою ілюстрування розповіді вчителя; залучення дітей до діалогу; під час повторення, узагальнення і закріплення вивченого матеріалу. Комп'ютерні ігрові та навчальні програми мають розвивальний характер, є близькими до інтересів дитини, реалізують її прагнення до експериментування, творчості. Комп'ютерні ігри не замінюють звичайні ігри, а доповнюють їх, збагачуючи педагогічний процес новими можливостями.

У комп'ютерних іграх діти долучаються до дослідницької роботи, оскільки вміють отримувати інформацію, правильно її аналізувати та інтерпретувати, роблять висновки та створюють гіпотези, коректують подальші свої дії.Існують різноманітні навчальні мультфільми для дітей дошкільного віку такі, як «Dora the Explorer», «Go, Diego, Go!», «The Mickey Mouse Club» тощо. Звичайно, для початку слід використовувати версію мультфільму рідною мовою, де є лексика англійської мови у мінімальному використанні. Пізніше можна пропонувати передивлятись серію іноземною мовою, порівнювати вживання слів, поповнювати знання лексики.

Отже, використання одночасно кількох каналів сприйняття інформації підсилює навчальний ефект, збагачує заняття, дає можливість дітям ефективніше засвоювати іноземну мову.

ВИСНОВОК

Для опанування дошкільниками англійської мови педагог повинен створити сприятливе іншомовне середовище, бути озброєним великою кількістю методів і прийомів навчання. Це різноманітні ігри, ігрові вправи, інсценізації. Використання мультимедійних презентацій, комп'ютерних ігор, мультфільмів не виключає застосування традиційних методів, а доповнює їх і допомагає у досягненні мети навчання іноземної мови - формування у дитини елементарних навичок спілкування цією мовою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лаврентьєва Г. Комп'ютер навчає, розвиває, розважає // Дошкільне виховання.

2. Освітні технології: [навч.-метод. посібник]. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. /За заг. Ред. О.М. Пєхоти. - К.: А. С.К., 2003. - 256 с.

3. Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи // Початкова школа. - 2010. - №11. - С. 41-43.

4. Новосёлова С.Л. Проблемы информатизации дошкольного образования // Информатика и образование. -1990. - №2. - С. 93-96.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Доцільність використання української мови під час опанування дітьми англійської. Державні освітні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку. Зміст і завдання вивчення іноземної мови в дошкільному закладі. Розробка систем завдань для дошкільнят.

  курсовая работа [66,6 K], добавлен 10.01.2015

 • Підходи до вивчення іноземної мови в загальноосвітньому навчальному закладі. Місце уроків іноземної мови у загальному процесі навчання. Основні вправи та практичні поради щодо їх виконання при поєднанні навчання усному та писемному іноземному мовленню.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 30.11.2015

 • Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови, порядок розробки технології, оцінка її ефективності.

  курсовая работа [43,5 K], добавлен 10.04.2010

 • Особливості викладання іноземної мови у школі. Дослідження психолого-педагогічних передумов навчання іноземної мови учнів різних вікових категорій та визначення основних методичних підходів до навчання іноземної мови на різних етапах шкільного навчання.

  курсовая работа [47,5 K], добавлен 19.02.2013

 • Основні функції іноземної мови як навчального предмета. Особливості та значення раннього навчання іноземної мови. Навчально-тематичний план роботи гуртка англійської мови "Нappy English" для початкового та основного рівнів навчання, а також його зміст.

  краткое изложение [22,7 K], добавлен 09.11.2009

 • Особливості викладання англійської мови у початковій школі. Характеристика та аналіз індивідуальних фізіологічних та психологічних особливостей молодших школярів, шляхи формування внутрішньої мотивації у вивченні іноземної мови; технологія навчання.

  курсовая работа [53,3 K], добавлен 12.03.2012

 • Метод гри у розвитку усного мовлення на уроках іноземної мови в початковій школі. Підсистема вправ для інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення учнів. Комп'ютерні навчальні програми. Використання мережі Інтернет у навчанні учнів.

  курсовая работа [151,9 K], добавлен 09.04.2013

 • Особливості граматичного підходу, вивчення іноземної мови на слух, з використанням виключно іноземної мови, особливостей перекладу та підхід за допомогою занурення в іншомовне середовище. Позитивні та негативні особливості кожного підходу, типи завдань.

  статья [21,4 K], добавлен 27.08.2017

 • Поняття початкового етапу вивчення іноземної мови в середній школі. Навчальні ігри як засіб формування пізнавальної активності учнів і розвитку їх комунікативних умінь: класифікація та особливості. Приклади рольових ігор при вивченні англійської мови.

  курсовая работа [38,6 K], добавлен 27.01.2011

 • Тест як один із засобів контролю вивчення іноземної мови. Проблеми тестового контролю у процесі навчання. Розробка завдань для контролю аудіювання в 3-му класі та тематичної атестації по темі «Школа» в 5-му класі. Особливості методики складання тестів.

  курсовая работа [73,7 K], добавлен 02.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.