Застосування індивідуального підходу в навчанні дошкільників

Прийоми і методи індивідуального підходу в навчанні дітей дошкільного віку. Психолого-педагогічні особливості дітей. Дидактичні умови застосування індивідуального підходу. Методичні розробки занять з використанням індивідуального підходу навчання.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.11.2014
Размер файла 56,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Принцип балансу, який досягається через гармонійне поєднання власної активності, що зумовлює процеси саморозвитку, та дій дорослих, які активізують процеси розвитку. Для цього збалансовано застосовуються різні форми організації навчальних занять та використовуються психолого-педагогічні засоби, методи та прийоми профілактики дисгармоній у процесі розвитку індивідуальності дитини дошкільного віку;

2. Принцип гуманістичної спрямованості, який реалізується за умов:

- безперечного прийняття індивідуальності дитини та її батьків, їхньої дієвої підтримки та розуміння;

- відмови від примусового залучення батьків до співпраці, а дітей до діяльності;

- надання можливості вибору посильної та цікавої діяльності, різноманітних ролей, матеріалів;

- відмови від жорсткої регламентації життєдіяльності дитини, категоричного оцінювання;

3. Принцип цілісності, інтегрованості дитячої індивідуальності;

4. Принцип цілеспрямованого створення виховних психологічних ситуацій, тобто відповідних соціальних умов, обставин, за яких дитина в спілкуванні з дорослим засвоює соціальні норми поведінки;

5. Принцип варіативності програмових завдань, навчально-виховного змісту, матеріального середовища, розвивального обладнання, яке має забезпечуватися через збагачення методичного арсеналу педагогів розмаїттям методів і прийомів, форм роботи з дітьми, розвиток спроможності приймати та розуміти відмінності індивідуального розвитку кожної дитини (культурні, особистісні, фізичні, вікові, статеві тощо), з повагою ставитися до будь-яких своєрідностей та з огляду на це створювати варіативне середовище та облаштовувати приміщення групової кімнати [12, с. 5-7].

Аналізуючи практичну роботу вихователів у цьому напрямку й показуючи типові труднощі, з якими вони зіштовхуються, С. Ладивір вбачає одну з розповсюджених помилок у поверхневому ознайомленні з розробками та рекомендаціями науковців і методичних служб. Вона відзначає, що, не отримуючи очікуваного ефекту, значна частина педагогів відмовляється від подальшого використання рекомендованих методів і прийомів для підвищення ефективності виховного впливу різних видів дитячої діяльності на особистість дитини [16, с. 6].

Успішне здійснення індивідуального підходу забезпечується низкою психолого-педагогічних передумов, на думку В. Кузьменко, забезпечується за рахунок:

1. Поєднання індивідуально-диференційованого підходу до кожної дитини з вихованням та формуванням дитячого колективу, оскільки індивідуальність особи найбільш повно й глибоко розкривається лише у спільній поведінці, в колективній діяльності;

2. Спирання на позитивне в характері, у рисах особистості вихованця, що запобігає закріпленню негативних проявів;

3. Необхідність пошуку причин формування певних індивідуальних відмінностей, виявлення передумов виникнення ускладнень;

4. Єдність вимог до дитини з боку всіх дорослих - педагогічного персоналу дошкільного закладу, батьків, інших близьких дорослих;

5. Системність у здійсненні індивідуального підходу, дотримання певної послідовності, поетапності [11, с. 10-11].

Успіх індивідуально-диференційованого підходу значною мірою залежить від наявності дидактичного матеріалу. Оскільки на сьогодні дошкільні заклади не мають його в достатній кількості, то педагоги виготовляли його самі. При розробці дидактичного матеріалу потрібно прагнути, щоб він був багатофункціональним, різним за складністю й давав можливість здійснювати рівневі диференціацію та індивідуалізацію навчання [15, с. 6].

Таким чином, основними дидактичними умовами, які сприятимуть успішній реалізації індивідуального підходу до формування особистості дошкільника є необхідний рівень сформованості основних компетентностей педагога. До останніх належать: знання загальних закономірностей індивідуального та особистісного розвитку дітей дошкільного віку; володіння методами вивчення індивідуальних особливостей та соціальної ситуації розвитку кожної дитини; спроможність здійснювати аналіз отриманої інформації; встановлення прогресу в розвитку кожної дитини; виявлення причин виникнення позитивних та негативних особливостей розвитку малюків; наявність навичок розроблення й комплектування індивідуалізованих освітніх програм; уміння працювати в команді фахівців різного рівня; залучення батьків до освітнього процесу з метою забезпечення наступності родинного і суспільного виховання, профілактики й корекції розладів сімейного виховання; сприяння виникненню різних видів самостійної практичної діяльності дитини. В першу чергу, до основних компетентностей педагога належить його вміння зробити навчання таким, що за змістом і ступенем складності відповідає можливостям дитини; збалансоване застосування різні форм, методів та прийомів організації навчальних занять; наявність необхідного дидактичного матеріалу.

2.3 Методичні розробки занять з дітьми дошкільного віку з використанням індивідуального підходу навчання

Врахування індивідуальних особливостей вихованців передбачає реалізацію вихователями індивідуального підходу - який полягає в урахуванні в освітньому процесі індивідуальних відмінностей кожної дитини, з варіативним використанням змісту, форм і методів роботи, що забезпечує її повноцінний особистісний розвиток.

Заняття з української мови на тему: «Раз словечко, два словечко»

Мета:

Навчальна: шляхом застосування індивідуального підходу до навчання активізувати мову дітей за допомогою ігор, ігрових вправ, продовжити роботу з розширення та збагачення словникового запасу дошкільнят;

Розвиваюча: вдосконалювати вміння підбирати слова з протилежним значенням, визначати заданий звук в словах, сприяти розвитку психічних процесів (уваги, пам'яті, логічного мислення);

Виховна: виховувати старанність, посидючість, вміння чітко виконувати вказівки вихователя.

Обладнання: ключі, картки з буквами, словами та малюнками.

Хід заняття

Діти, сьогодні я вас запрошую відвідати «Лабіринт слів». Якщо ми його пройдемо, то знайдемо там скарб від самого пана Грамотія. Але зможемо його отримати лише зібравши шість ключів. Для цього вам треба бути уважними, правильно виконувати завдання і правильно відповідати на запитання. Готові пройти стежками лабіринту та отримати скарб? Тож вирушаємо в дорогу. І ось на стежинці першим нас стріча папуга він віддасть вам перший ключ якщо ви вгадаєте, що він сказав, бо його щось зовсім ніхто не розуміє.

-Ророчка - сорочка( ми змінили звук ,,р,, на ,,с,,).

-Черерики - черевики( змінили ,,р,, на ,,в,,).

-Харат - халат ( змінили звук ,,р,, на ,,л,,).

-Руравичка - рукавичка ( змінили звук ,,р,, на ,,к,,).

-Арфик - шарфик ( додали звук ,,ш,,).

-Спітниця - спідниця (змінили звук ,,т,, на ,,д,,).

Ну ось і здобули ви першого ключика, тож далі вирушаємо ключики шукаємо.

Діти в мовленні існують слова які вимовляються однаково, а значення мають різне. Як що я вам скажу слово ,,ключ,, що ви собі уявляєте?

Так вірно, ключ може бути від замка, від машини, від вхідних дверей, гаєчний ключ, скрипічний ключ, птахи у вирій летять ключем.

Якщо я вам скажу слово коса, що ви собі уявляєте?

Справді коса може бути у дівчини, косою можна косити, морська коса.

Тепер послухайте слова лисичка , що це таке може бути?

Вірно - тварина лисичка та гриб лисичка.

Що ви уявляєте під словом гребінець?

Правильно , гребінець е у півника, та гребінець щоб розчісуватися.

Ось і другий ключик ви здобули. Далі будемо прямувати із картками працювати. Розгляньте картки з зображеннями, зараз ви будете слухати загадки, а відгадки шукати на картках та позначати фішкою.

1. Шумить, гуде, сніг кругом мете? (завірюха)

2. Зроду рук своїх не має, а узори на вікнах вишиває? (мороз)

3. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має , швидко стрибає?

4.Мов зелений їжачок, має безліч голочок,

Поспішає до оселі в новорічні дні веселі? (ялинка).

5.Під снігом біленьким ягідки червоненькі

Птахи прилітають ягідки ці збирають? ( ягоди горобини).

6.В нас зимою білим цвітом сад зацвів неначе літом? ( іній).

Поміркуйте:

-Хто із звірів не знає зими?

-Хто з птахів не боїться зими?

-Яким кольором ми будемо малювати зимову картину?

-Що необхідно взувати ,щоб не змерзнути?

-Чиї сліди можна побачити в зимовому лісі?

Молодці діти, третій ключик ви тримайте, далі в подорож рушайте.

Лабіринт цей не простий , несподіваний такий.

Четвертий ключик той знайде, хто протилежне слово назве.

Тупий - гострий - зима - літо

Низько - високо - темно - видно

Легкий - важкий - чистий - брудний

Мокрий - сухий - день - ніч

Твердий - мякий - верх - низ

Близько - далеко - радісно - сумно

Широкий - вузький - старий -молодий.

Ключик четвертий нарешті знайшли, діти, йдіть далі, шукайте ключі.

Діти, а щоб забрати п'ятого ключика, всі отримуйте картинки, їх гарненько роздивіться, та глядіть не помиліться, перший звук у слові називайте про зображене розповідайте (роздати дітям предметні картинки, а вони називають, що зображено та з якої букви починається слово).

Молодці тож крокуємо ми далі.

Всі розумні діти, вдалі, хто це нас тут зустрічає,

Ключик хто нам визволяє, та це тітонька сова - мудра голова.

Принесла нашим малятам ребуси, щоб прочитати (дітям пропонується прочитати прості ребуси - 7 Я; пі 2л; ,,К,, + картинка оси - виходить - сім'я; підвал; коси).

Діти ми з вами зібрали шість ключиків, тепер можемо отримати скарб короля Грамотія. Швиденько беріть ви до рук олівець і крокуйте до скарбу (дітям пропонується лабіринт аби вони не відриваючи руки провели доріжку до скарба).

Підсумок.

Вправно скарб ви всі шукали всі завдання виконали, та скажіть мені будь ласка, як ви розумієте значення такого прислів'я ,,Знання - то скарб, а вміння вчитися - ключі до нього,, ( розмірковування дітей)

Тож бажаю вам вчитися, навчатися, здобувати знання. А чи сподобалася вам наша подорож? Чим саме? Що було складним?

Заняття з природознавства на тему «Чим схожі рослини?»

Мета:

Навчальна: шляхом застосування індивідуального підходу до навчання закріпити, що вклячає малювання за досвідом знання дітей про те, що рослини мають стебло, корінь, квітку. Дерева - корінь, стовбур, гілки, листя; окремі дерева мають квіти. Ознайомити з тим, що у листка є сонячна енергія, вона зберігається в ньому досить довго. Листок - джерело життя рослини. Вчити дітей спостережливості. Збагатити словник дітей словами - хлорофіл, гербарій.

Розвиваюча: сприяти розвитку психічних процесів (уваги, пам'яті, логічного мислення);

Виховна: виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: Листя клена, гербарій рослин екологічної стежини, таблиця дерева, де є стовбур, корінь, листя.

Хід заняття

1. Науковий центр. Діти у мене в руках колекція рослин. Ця колекція рослин називається гербарієм. Давайте розглянемо цей гербарій. Які рослини тут знаходяться? (Гербарії рослин екологічної стежини) Тут є багато рослин, але вони всі різні, не схожі одна на одну. Але у них є щось спільне. А що саме?

Так, у кожної рослини є корінь, стебло, листя, цвіт, плід. Саме за цими ознаками ми відрізняємо рослину від іншого живого світу. Усі рослини Землі мають однакову будову: корінь - утримує їх у певному місці, живить рослину водою та поживними мінеральними речовинами з ґрунту. Стебло - тримає рослину над землею, спрямовує її до сонця і схожий на трубопровід, по якому від коріння до листя надходить волога. Листя рослини, хоч яку б вони форму мали, виконують дуже важливе завдання: випаровують зайву вологу і поглинають сонячне світло, переробляючи його на таку енергію, що допомагає рослині розвиватися. Листя також виробляє хлорофіл - речовину, за рахунок якої рослина росте і дужчає. Я бачу, що ви стомилися, давайте трішки відпочинемо.

МЕДИТАЦІЯ - «Я - дерево» (під музичний супровід).

Я дерево. Я росту у саду. Мої ноги - то коріння в прохолодній, пухкій землі. Моє тіло - міцний стовбур, мої руки - то гілки. Вони піднімаються до неба, відчувають сонячне тепло, вбирають його, воно розливається по сьому тілу. Я дерево. Я бавлюся з вітром, який гойдає мої гілочки. Я вмиваюся краплинами дощу і радію його прохолоді.

Діти, сядьте за парти (Діти сідають.) Колись давно англійський вчений Прістлі провів такий дослід: «На вікні, добре освітленому сонцем, він накрив скляним ковпаком мишу. Через кілька годин миша померла. А під другий ковпак він помістив гілочку м'яти. Під цим ковпаком миша жила». Чому? Як ви думаєте? Так, бо рослини очищають повітря. А колись, двісті років тому, це було справжнім дивом. Своїм дослідом вчений довів, що рослини очищають повітря. Давайте ми з вами розглянемо два листки клена: зелений та жовтий. Який зелений листок? (Пружний, тугий, міцний) А жовтий? (Тоненький, тендітний, аж просвічується).

А чому це так? (Бо зелений листок живе, а жовтий помирає) Що ви бачите на листку? (Він пронизаний прожилками) Для чого ці прожилки? (Щоб ними він міг воду пити, яка надходить із коріння). А ще зелений листок називають зеленою лабораторією. У ньому є маленькі зелененькі зернятка. Простим оком їх не помітити. Коли сонечко світить, ці зернинки ростуть, а потім розпадаються на маленькі часточки. А ті знову ростуть. Так розвивається листочок. А від цього і росте рослина (навесні, влітку).

Та крім зелених зернинок є в листку й жовті, у деяких - фіолетові, червоні зернини. Коли сонечко світить мало, то зелені зернини пропадають, залишаються жовті, червоні. Це восени.

Діти, скажіть: а чи дихає листок? Так листок вдихає вуглекислий газ, а виділяє кисень, який так потрібний всьому живому… Отже, листок називають сонячною коморою. Бо в ньому зберігаються сонячні промінці. За допомогою сонячної енергії рослина живе, квітне, плодоносить. Коли рослина помирає, то забирає енергію з собою. Давайте пригадаємо: з яких частин складаються рослини? З яких частин складається дерево? Яке значення має кожна частина у рослини, дерева? Що ж значить листок для рослини.

Перейдемо у центр зображувальної діяльності і кожен з вас намалює свою улюблену рослину або дерево (Діти виконують завдання).

Заняття з математики на тему: «Подорож до казки»

Мета:

Навчальна: шляхом застосування індивідуального підходу до навчання познайомити дітей зі знаками більше >, менше <, навчити дітей порівнювати предмети за шириною та довжиною;

Розвиваюча: закріпити знання про геометричні фігури, пори року та їх послідовність; розвивати уважність, пам'ять, логічне мислення;

Виховна: виховувати старанність, посидючість, вміння чітко виконувати вказівки вихователя.

Обладнання: магнітофон, індивідуальні картки з позначенням «більше» та «менше», кольорові кубики, картки з цифрами, шарфи різної довжини.

Хід заняття

(Лунає магнітофонний запис пісні з мультфільму ,,Маша і Ведмідь,,)

Діти, що це за музика лунає, з якого мультику? Які казкові герої живуть в цій казці? Це вони напевно зібралися до нас в дитсадок, та десь забарилися.

О! Чекайте, що це!? (вихователь звертає увагу на два пакети) Це Маша з Мішою хочуть з вами пожартувати. Давайте утворимо дві команди Машину, та Мішину, ну ось добре, а тепер тримайте пакети. Розгляньте, що в них? (Діти дістають з пакетів по три шарфи різні за довжиною та шириною).

Мабуть це наші казкові герої збиралися до вас в дитсадок та не могли вирішити які саме шарфики їм одягти. Давайте їм допоможемо. Спробуйте викласти шарфи від найдовшого до найкоротшого.

Який шарф у команді Маші найдовший? А найкоротший? Який шарф у команді Міші найдовший? Який найкоротший? Тепер викладіть шарфи від найширшого до найвужчого. Який шарф з команди Маші найширший? Найвужчий? Який шарф з команди Міші найширший? Найвужчий?

Молодці гарні шарфики обрали для Маші та для Міші. Тож подорожуємо далі. О! Погляньте, щось за кубики на килимку. Це мабуть Маша з Мішою гралися й залишили. Давайте розглянемо їх та теж пограємося. Які кубики залишили Маша й Міша? (червоні і жовті). У кожної команди набор червоних та жовтих кубиків. Нехай кожна команда збудує башточки з жовтих та червоних кубиків.

З скількох червоних кубиків збудувала башточку команда Маші? (3)

Скільки червоних кубиків використала команда Міші? (4)

Чия команда використала менше кубиків для будівництва?

Давайте позначимо кількість кубиків в командах цифрами.

Команда Маші позначте на наборному полотні цифрою кількість кубиків, що ви використали для будівництва червоної башточки. (дитина виставляє цифру 3. Тепер команда Міші позначте кількість використаних кубиків цифрою (дитина виставляє цифру 4).

Діти меншу кількість предметів або чисел можна позначати ось таким знаком <. Він має ось такий гострий куточок яким завжди вказує на менше число.

Ось погляньте як буде виглядати запис такого порівняння 3<4. Давайте його прочитаємо (діти разом з вихователем промовляють запис).

Тепер давайте з'ясуємо скільки кубиків кожна команда використала для будівництва жовтої башточки. Команда Маші, скільки жовтих кубиків ви використали для будівництва жовтої башточки?(4). А скільки жовтих кубиків для будівництва використала команда Міші? (2). Чия команда використала більше кубиків? (команда Маші).

Нехай на наборному полотні кожна команда викладе цифру відповідно до кількості кубиків (діти викладають цифру що позначає кількість кубиків).

А для порівняння більшості кубиків з являється інший знак, який називається ,,знак більше,,. Він позначає, що команда Маші використала більше цеглинок і повернувся до більшого числа іншим боком. Погляньте як він відкрив свого ротика ніби пташиний дзьобик, а скільки місця між його куточками. Тож поставимо знак між цифрами та прочитаємо запис 4>3. (діти промовляють запис).

Так, а ось погляньте наші герої надіслали нам конверт давайте поглянемо, що в ньому. Так вони надіслали нам картки аби ви порівняли кількість ведмедиків ти поставили відповідний знак < або >. Роздивіться скільки ведмедиків праворуч? А скільки праворуч? Позначте відповідними знаками. (робота з індивідуальними картками на позначення більшості та меншості предметів, вихователь разом з дітьми розбирає правильність виконання завдання).

Добре впоралися з завданням, а ось ще картки, Маша назбирала грибів, в один кошик білі гриби, а в інший маслят, порівняйте кількість грибів в кошиках, та позначте відповідним знаком.(діти вправляються у виконанні завдання, а вихователь також разом з дітьми перевіряє правильність його виконання).

Молодці, а тепер наші герої запрошують вас на фізхвилинку.

Фізхвилинка.( діти під музику з мультика виконують довільні рухи).

Діти поки ви розважалися Маша надіслала вам посилку . Поглянемо, що вона для вас приготувала. (дістати з коробки картинки різних пір року. Діти це Маша зібралася в ліс по ягоди та фрукти. А чи зможе вона їх там назбирати?

(ні) А чому? (бо зараз зима). Давайте пояснимо це Маші, поставимо послідовно всі пори року починаючи з тієї яка настала зараз. (діти виставляють картинки з порами року починаючи з зими та пояснюють коли настане літо, осінь аби Маша змогла зібрати ягоди та фрукти для варення).

Дуже вдячна вам Маша за допомогу та ось надіслала вам свій улюблений килимок. Що на ньому зображено? (геометричні фігури). Які геометричні фігури ви бачите? (діти називають геометричні фігури перераховуючи їх властивості).

Так добра, а ще наша казкова героїня хоче подарувати таку скатертинку з геометричними фігурами своєму другові Міші. Давайте на столі кожен викладе з ниточок, паличок такі геометричні фігури які є на Машиному килимку. (діти на столі викладають геометричні фігури та кожен з дітей пояснює яку фігуру виклав). Молодці, дуже гарна скатертинка у вас вийшла.

Ну ось і скінчилася наша подорож. Чи сподобалася вона вам?Чим саме? Що виявилося складним? А щоб ви краще запам'ятали знаки з якими ми познайомилися, та розказали про них своїм рідним, я вам їх подарую, а ви вдома їх розфарбуєте. (вихователь роздає заготівки знаків < ,>).

Тож бажаю вам вчитися, навчатися, здобувати знання. А чи сподобалася вам наша гра? Чим саме? Що було складним?

Висновки до розділу 2

У другому розділі нами було визначено основні психолого-педагогічні особливості дітей дошкільного віку, з'ясовано основні дидактичні умови застосування індивідуального підходу до формування особистості дошкільника та підготовано методичні розробки занять з дітьми дошкільного віку з використанням індивідуального підходу навчання.

Зокрема, варто відмітити, що основними особливостями дошкільного віку є те, що складається нова соціальна ситуація розвитку, провідною діяльністю стає гра, під час якої дошкільники опановують інші види діяльності, виникають важливі новоутворення у психічній та особистісній сферах, відбувається інтенсивний інтелектуальний розвиток дитини, формується готовність до навчання у школі.

До основних дидактичних умов, які сприятимуть успішній реалізації індивідуального підходу до формування особистості дошкільника є необхідний рівень сформованості основних компетентностей педагога. До останніх належать: знання загальних закономірностей індивідуального та особистісного розвитку дітей дошкільного віку; володіння методами вивчення індивідуальних особливостей та соціальної ситуації розвитку кожної дитини; спроможність здійснювати аналіз отриманої інформації; встановлення прогресу в розвитку кожної дитини; виявлення причин виникнення позитивних та негативних особливостей розвитку малюків; наявність навичок розроблення й комплектування індивідуалізованих освітніх програм; уміння працювати в команді фахівців різного рівня; залучення батьків до освітнього процесу з метою забезпечення наступності родинного і суспільного виховання, профілактики й корекції розладів сімейного виховання; сприяння виникненню різних видів самостійної практичної діяльності дитини.

ВИСНОВКИ

Індивідуальний підхід - важливий принцип педагогіки, запорука фективності педагогічного процесу. Цей підхід базується на тому, що будь-який освітній вплив здійснюється крізь призму індивідуальних особливостей конкретної дитини. Індивідуальний підхід передбачає побудову всієї системи виховання з урахуванням фізичних і духовних особливостей особистості кожної дитини, що зумовлюється деякими природженими відмінностями або тими, що виникають внаслідок специфічних умов життя дитини та особливостей її виховання. Врахування індивідуальних відмінностей дитини є однією з важливих умов успіху у вихованні.

Крім того, використання індивідуального підходу сприяє впровадженню принципів толерантності та рівноваги в навчальному середовищі. Це допомагає дітям розвивати свій потенціал, оскільки вони можуть ставити собі цілі та досягати їх у процесі навчання. Уважно спостерігаючи за вихованцями та виявляючи їх інтереси, педагог допомагає дітям вирішувати хні проблеми такими шляхами, які б відповідали їхньому стилю навчання. Враховуючи широкий спектр можливостей, стилів навчання, потреб та індивідуальних особливостей вихованців, вихователь формує навички, необхідні для реалізації життєвих цілей.

Реалізація індивідуального підходу полягає у виборі таких засобів і форм впливу на дитину, які найбільш відповідають її психологічним особливостям, психічним станам, настроям у даний момент, інтересам і вподобанням, можливостям, завдяки цьому забезпечують оптимальний виховний ефект.

Однією з вимог індивідуального підходу є чітка диференціація методів і форм виховного впливу на учнів. Прийоми і методи індивідуального підходу не є специфічними, вони загально-педагогічні. Проте, варто пам'ятати, що використовувати чи перетворювати ту ж саму рису особистості різних дітей однаковими прийомами не можна. Завдання вихователя - відібрати із загального арсеналу засобів ті, які найбільш дієві в конкретній ситуації, відповідають індивідуальним особливостям дитини, що допоможуть зробити освітній процес більш ефективним. Заохочення як засіб стимуляції потрібно застосувати до кожного учня, але в першу чергу до тих учнів, в яких вчитель помічає такі риси, як нерішучість, відсутність інтересу. Заохочування по-різному впливає на учнів. На самовпевненого учня похвала може вплинути негативно: спонукати до самозаспокоєння, зазнайства, а на скромного - позитивно.

Індивідуальний підхід, як засіб реалізації особистісно-орієнтованого навчання, покликаний спрямувати педагогів на діяльність, за якою дитина не об'єкт виховних впливів, а суб'єкт, партнер взаємодії. Завдання вихователя полягає в тому, щоб побачити, зрозуміти, як діти сприймають знання і їх засвоюють, як вони спілкуються, співпереживають, виявляють емоційну чутливість, поспівчувати їм за потреби, допомогти, підтримати.

Використання індивідуального підходу створює умови для розкриття здібностей кожної дитини в процесі навчання. На заняттях діти виявляють власні знання, ставлення, навички, особливості темпераменту тощо. Отже, реалізовувати індивідуальний підхід означає брати до уваги індивідуальну своєрідність, неповторність кожної окремої дитини як особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) - Режим доступу до документу: http://portal.prolisok.org/osvita_ukraine_xxi.html

2. Дубогай О.Д. Теоретичні та методичні аспекти особистісно-орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей / О.Д. Дубогай // Дошкільна освіта. - 2005. - № 2 (8).

3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - М.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.

4. Закон України «Про дошкільну освіту». - Режим доступу до нормативного акту: http://www.osvita.org.ua/pravo/law00/part01.html

5. Закон України «Про освіту»: зі змінами від 11 червня 2008 р. - Режим доступу до нормативного акту:

http://www.osvita.org.ua/pravo/law00/part01.html

6. Ікуніна З.І. Індивідуалізація навчання дітей старшого дошкільного віку / З.І.Ікуніна // Дошкільна освіта. - 2010. - №1. - С.18-24

7. Коментар до базового компонента дошкільної освіти - Режим доступу до документу: http://www.ukrdeti.com/obgovor/ob4.html

8. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010 - 2016 н.р. - Режим доступу до документу: http://werchowzewosk1.at.ua/index/doshkilna_osvita/0-114

9. Крутій К. Індивідуальне заняття як форма організації навчання мови і розвитку мовлення / К. Крутій, Л. Зданевич - Режим доступу до документу: http://www.ukrdeti.com/2006/3_a8_2006.html

10. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання дітей шестирічного віку як фактор забезпечення безперервності дошкільної та початкової освіти // Початкова освіта. - 2004. - №3. - С. 4-6.

11. Кузьменко В. Індивідуальний підхід: десять кроків // Дошкільне виховання. - 2006. - №7. - С.10-14.

12. Кузьменко В. Індивідуальність в освітньому процесі ДНЗ // Дошкільне виховання. - 2005. - №8. - С. 5-8.

13. Кузьменко В. Наріжний камінь особистісно орієнтованої моделі. Урахування індивідуальних відмінностей дошкільників // Дошкільне виховання. - 2008. - №3. - С. 7-9.

14. Кузьменко В. Чому важливо розвивати індивідуальність дитини?: Особливості педагогічного керування процесом розвитку індивідуальності дошкільника // Дитячий садок. - 2005. - №33. - С. 8-10.

15. Ладивір С. «Виховуючи всіх, виховувати кожного»: Індивідуалізація освітньо - виховного процесу // Дошкільне виховання. - 2005. - №12. - С. 3-6.

16. Ладивір С. Індивідуалізація виховання дитини в умовах дитячого садка // Дитячий садок. - 2004. - №16 (квітень) - С. 5-7.

17. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменологія развития: детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. / В. С. Мухина. - М. Академия, 2002. - 456 с.

18. Павелків Р.В. Вікова психологія: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Р. В. Павелків. - К.: Кондор, 2011. - 468 с.

19. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» / авт.-упоряд. Білан О.І. - Режим доступу до документу: http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files.pdf

20. Савчин М. Педагогічна психологія / М.В. Савчин. - К.: Академвидав. (Альма-матер), 2007. - 424 с.

21. Самойлова С. Виявлення індивідуальних особливостей дітей / С.Самойлова, О.Лисенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2012. - № 9. - С. 45-51.

22. Самойлова С. Методи вивчення індивідуальних особливостей дошкільників / С.Самойлова, О.Лисенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2012. - № 10. - С. 34-43.

23. Хаустова Р. Різні діти- різний підхід: [Диференціація, індивідуалізація процесу виховання у дошкільників] // Дошкільне виховання. - 1994. - №9. - С.13.

24. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Галина Александровна Широкова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2007. - 382 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проблема індивідуального підходу до учнів в педагогічній літературі; педагогічні умови його реалізації в умовах навчального закладу. Формування здатності відчувати красу мистецьких образів і осмислювати свої переживання в умовах індивідуалізації навчання.

  курсовая работа [180,0 K], добавлен 12.05.2014

 • Сутність індивідуального підходу на уроках історії України. Дидактичні умови підвищення якості знань учнів. Організація навчально-виховного процесу щодо підвищення якості знань учнів у застосування індивідуального підходу. Розробка конспекту уроків.

  курсовая работа [293,0 K], добавлен 22.05.2012

 • Сутність індивідуального підходу в вихованні та навчанні дітей шкільного віку, його значення та роль в педагогічному процесі на уроках фізичної культури. Погляди сучасних педагогів на виховання школярів, визначення психологічних особливостей дітей.

  курсовая работа [36,0 K], добавлен 18.05.2009

 • Психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості. Створення та реалізація особистісно-орієнтованого підходу до дітей. Практика застосування ігрових завдань в навчанні та вихованні.

  доклад [22,7 K], добавлен 07.06.2010

 • Педагогічні та психологічні основи індивідуалізації і диференціації. Врахування психічних особливостей учнів як психічна основа індивідуалізації навчання. Методика використання диференційованого та індивідуального підходу при навчанні математики.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 07.04.2014

 • Особливості індивідуального підходу до всіх дітей у шкільний практиці. Вивчення принципів диференціального навчання заслуженого вчителя України Балахівської середньої школи С.П.Логачевської. Аналіз впровадження диференціальних завдань у початковій школі.

  реферат [37,0 K], добавлен 17.11.2010

 • Особливості гендерних уявлень дітей, характеристика їх гендерної поведінки у різних видах діяльності. Реалізація гендерного підходу у вихованні дітей у дошкільному навчальному закладі: організаційно-психологічні умови, сучасні педагогічні технології.

  курсовая работа [218,0 K], добавлен 04.06.2013

 • Види навчання за психологічними задачами: теоретичне, практичне та образне, їх відмінні особливості та функціональні можливості. Різновиди зворотних зв'язків між учителем та учнями. Необхідність індивідуального підходу в педагогічній діяльності в школі.

  презентация [237,1 K], добавлен 22.04.2015

 • Особливості розробки загальних положень і рекомендацій у врахуванні індивідуальних особливостей учнів. Поняття індивідуалізації навчання, основна мета. Етапи організації індивідуального підходу до навчання молодших школярів, побудова системи виховання.

  курсовая работа [97,0 K], добавлен 02.08.2012

 • Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки. Порівняння видів диференціації та індивідуалізації. Використання різнорівневих завдань в середній школі та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності поділу навчання.

  курсовая работа [238,5 K], добавлен 19.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.