Слюсар-ремонтник

Аналіз змісту навчання робітничої спеціальності "Слюсар - ремонтник 2 розряду". Аналіз знань та умінь, що набуваються згідно до кваліфікаційної характеристики робітника. Психолого-педагогічний зміст роботи викладача. Психологія самовизначення особистості.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.03.2012
Размер файла 61,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Луцький Національний Технічний університет

Кафедра комп'ютерних технологій і професійного навчання

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Професійна педагогіка"

на тему:

"Слюсар - ремонтник"

Виконав:

ст. гр. ПНК-21 Іваничук Д.В.

Перевірила:

Панасюк Н.Л.

Луцьк 2010

ЗМІСТ

робітнича спеціальність викладач самовизначення

Вступ

Розділі. Планово-організаційний аналіз змісту навчання робітничої спеціальності «Слюсар - ремонтник 2 розряду»

1.1 Аналіз знань та умінь, що набуваються згідно до кваліфікаційної характеристики (КХ) робітника

1.2 Аналіз навчального плану підготовки робітника даної професії і даного кваліфікаційного розряду

1.3 Аналіз зведено-тематичного плану і програм виробничого навчання і теоретичного навчання

1.4 Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення

Розділ 2. Психолого-педагогічний зміст роботи викладача ПТЗО. Педагогічне спостереження

Розділ 3. Психолого-педагогічне дослідження за темою «Психологія самовизначення особистості»

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Із здобуттям незалежності у нашій державі розпочались не лише політичні, а й соціально-економічні перетворення, котрі обумовили протиріччя в її системі професійного навчання. Зокрема протиріччя між потребами ринку і рівнем професійної підготовки спеціалістів, а також невідповідність між об'ємом учбової інформації й часом, відведеним на її засвоєння. У зв'язку з цим величезна відповідальність лежить на плечах педагога. Адже викладач - це не лише засіб передачі знань, умінь і навичок, а й особа відповідальна за розробку змісту навчання, навчального плану підготовки робітника певної професії, комплексу навчально-методичного забезпечення і саме головне, на викладачеві лежить відповідальність за формування особистості учня.

Актуальність дослідження полягає в тому, що саме кваліфіковані робітники є тією основою, на якій ґрунтується економічний і соціальний розвиток України. Також збільшення темпів, і ефективності розвитку економіки на базі прискорення науково-технічного прогресу, технічного переозброєння і реконструкції виробництва, інтенсивного використання створеного виробничого потенціалу можливе саме завдяки налагодженій роботі професійної школи. Тому підготовка кваліфікованих робітників є важливим завданням, яке залежить від готовності інженера-педагога до процесу навчання майбутніх робітників.

Метою виконання даної курсової роботи є формування професійно-педагогічних умінь підготовки навчально-методичної документації для інженера-педагога та професійно-педагогічного мислення на основі інтеграції знань психології і педагогіки, а також використання цих знань в професійній діяльності.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі виступає робітнича спеціальність "Слюсар-ремонтник, 2-й розряд".

Предметом дослідження є науково-методична документація яка складена на дану спеціальність і на випускників.

Відповідно до об'єкта, предмета та мети дослідження необхідно вирішити такі завдання:

1. Дати характеристику навчально-методичної документації для спеціальності " Слюсар-ремонтник, 2-й розряд ".

2. Розробити навчальний план, зведено-тематичний план для спеціальності Слюсар-ремонтник, 2-й розряд ".

3. Здійснити аналіз знань та умінь, що набуваються згідно до кваліфікаційної характеристики робітника за спеціальністю " Слюсар-ремонтник, 2-й розряд"

4. Провести педагогічне спостереження.

5. Розкрити суть психології професійного самовизначення особистості учня.

РОЗДІЛ 1. ПЛАНОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ РОБІТНИЧОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1.1 Аналіз знань та умінь, що набуваються згідно до кваліфікаційної характеристики (КХ) робітника

Кваліфікаційна характеристика

Професія - слюсар-ремонтник

Кваліфікаційний розряд - 2-й розряд

Слюсар-ремонтник 2-го розряду повинен уміти:

1) проводити розбір, ремонт, складання і випробування простих вузлів і механізмів обладнання, агрегатів і машин;

2) проводити ремонт простого обладнання, агрегатів і машин, а також середньої складності під керівництвом слюсаря більш вищої кваліфікації;

3) проводити слюсарну обробку деталей по 12-14-му квалітетам (5-7-му класу точності);

4) виконувати промивку , чистку змащування деталей і зняття заливу;

5) виконувати роботи із застосуванням пневматичних і електричних інструментів і на свердлильних станках;

6) проводити шліфування деталей за допомогою механізованого інструмента;

7) виготовляти прості пристосування для ремонту і збірки.

Слюсар-ремонтник 2-го розряду повинен знати:

1) основні прийоми виконання робіт по розбиранні, ремонті і складанні простих вузлів і механізмів, обладнання, агрегатів і машин;

2) призначення і правила застосування слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту;

3) основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;

4) основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри жорсткості;

5) назву, маркування і правила застосування масел, миючих складів, металів і мастил.

В табл. 1.1 вказані вимоги з розділу "Знати" та відповідні їм вимоги розділу "Уміти".

Табл. 1.1

Вимоги до знань та умінь, що набуваються згідно до кваліфікаційної характеристики робітника

п/п

Знати

Уміти

1

Основні прийоми виконання робіт

по розбиранню, ремонту і збірці

простих вузлів і механізмів,

устаткування, агрегатів і машин

Проводити розбирання, ремонт,

збірку і випробування простих

вузлів і механізмів устаткування,

агрегатів і машин

2

Призначення і правила

застосування слюсарного і

контрольно-вимірювального

інструменту

Проводити ремонт простого

устаткування, агрегатів і машин, а

також середньої складності під

керівництвом слюсаря вищої кваліфікації

3

Основні механічні властивості

оброблюваних матеріалів

Проводити слюсарну обробку

деталей по 12-14-му квалітетам (5-7-

м класам точності)

4

Основні поняття про допуски і

посадки, квалітетах і параметрах шорсткості

Виконувати промивку, чищення,

змазування деталей і зняття затоки

5

Найменування, маркування і

правила застосування масел,

миючих складів, металів і мастил

Виконувати роботи із застосуванням

пневматичних і електричних

інструментів і на свердлувальних верстатах

1.2 Аналіз навчального плану підготовки робітника даної професії і кваліфікаційного розряду

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління

освіти і науки

"___"___________ 200_ р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для підготовки кваліфікованого робітника

за професією " Слюсар-ремонтник, 2-й розряд "

Термін навчання Ї 3 роки

Ліцензований обсяг прийому Ї 60 чол.

В табл. 1.2 вказаний навчальний план підготовки кваліфікованого робітника за професією "Слюсар - ремонтник".

Табл. 1.2

Навчальний план підготовки кваліфікованого робітника

п/п

Зміст

Професійно-технічної

освіти

Загальна

кількість

годин

1.Базова загальна середня освіта

3 отриманням повної загальної середньої освіти

2.І курс

II курс

ІІІ курс

З. півріччя

півріччя

півріччя

І

4.ІІ

І

5.ІІ

І

6.ІІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Гуманітарна підготовка

1.1. Українська мова

140

35

35

35

35

1.2.Українська література

70

25

25

10

10

1.3. Зарубіжна література

70

25

25

10

10

1.4.Історія України

70

25

25

10

10

1.5.Всесвітня історія

70

25

25

10

10

1.6.Іноземна мова

130

35

35

35

25

1.7.Основи правових знань

34

34

1.8.Людина і суспільство (основи філософії)

35

35

1.9.0снови економіки

34

34

Всього по п.1

653

2

Природничо-математична підготовка

2.1.Математика

250

65

65

65

55

2.2.Фізика

199

50

50

50

49

2.3. Астрономія

17

17

2.4.Хімія

120

40

40

40

2.5. Інформатика

70

35

35

2.6.Біологія, основи екології

95

30

35

35

2.7.Географія

30

30

Всього по п.2

781

3

Фізична культура і здоров'я

180

30

30

30

30

30

30

4

Допризовна підготовка (основи медико-санітарної підготовки)

140

70

35

35

5

Загально-технічна підготовка

5.1 .Електротехніка

36

36

5.2.Основи економічних знань

36

36

6

Професійно-теоретична підготовка

6.1 .Спеціальна технологія

394

79

72

6.2.Допуски і технічні вимірювання

84

16

68

6.3. Матеріали і технологія машинобудування

173

58

58

57

6.4. Автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки

34

34

6.5.Технічне креслення

55

55

Всього по н.5 п.6

812

7

Професійно-практична підготовка

1450

7.1. Виробниче навчання

828

138

138

138

60

216

138

7.2.Практика

622

100

140

382

8

Предмети що вільно обираються

8.1 .Суспільствознавство

34

25

9

8.2.Етика і психологія сімейного життя

45

45

9

Державна атестація та інші форми контролю

105

55

50

10

Консультації

350

58

58

58

58

58

60

11

Загальний обсяг навчального часу(без п.10)

4200

720

720

720

720

720

600

Виконуємо розрахунок коефіцієнтів інтелектуалоємкості (К) і загальноосвітньої бази (S) професійної підготовки. За даними Міжнародної організації праці (МОП), оптимальним є значення K = 1, S = [0,7 - 0, 9].

Коефіцієнт інтелектуалоємкості професійної підготовки:

, (1. 1)

де Ттеор - час, що відводиться на теоретичне навчання (в годинах);

Т-пр - час, що відводиться на практичне навчання (в годинах).

К= (653+781)/(14500+812)= 0.6

Коефіцієнт загальноосвітньої бази професійної підготовки:

, (1. 2)

де - час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу (в годинах);

- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу (в годинах).

S= (653+781+180+140+)/(1450+812)= 0.8

1.3 Аналіз зведено тематичного плану і програм виробничого навчання і теоретичного навчання

В табл. 1.3 характеризуються види занять згідно Положення "Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних закладах".

Табл. 1.3

Зведено-тематичний план виробничого навчання і теоретичного навчання

№ п/п

Спеціальна технологія

Виробниче навчання

Вид заняття

1

2

3

4

1

Вступ

Лекція-розповідь. На теми:

2

Розуміння термінів:

площинна та просторова

розмітки.

Лекція з елементами

бесіди. По темах:

Площинна та просторова розмітки, процес їх утворення. Принципи заправляння розмічального інструменту.

3

Навики розмітки

осьових ліній і прийоми заправки розмічальних

інструментів.

Лабораторна робота.

Заправка контурів деталей і заправка розмічального

інструменту.

4

Знання технології різки металу

Лекція-розповідь. По темах: Способи та методи різання металу. Підготовка робочого місця до роботи. Потреба безпеки праці при різці металу.

5

Процес обпилювання

металу

Лабораторна робота. Обпилювання і зачистка різних поверхонь

6

Застосування різних станків та методи контролю за точністю

виконання по квалітету

Лекції по темах: Застосування

поперечн -отрогальних, токарних, фрезерних станків та контроль за точністю виконання

7

Навики застосування

станків та контроль за точністю

Лабораторна робота.

Застосування поперечно-отрогальних, токарних, фрезерних станків та контроль за точністю виконання

1.4 Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення

Табл. 1.4

Поурочно-тематичний план теоретичного навчання з предмету "Матеріали і технологія машинобудування "спеціальності" Слюсар-ремонтник, 2-й розряд "

№ уроку

Кількість

годин на тему

Назва теми

Кількість

годин на урок

Назва теми уроку

1

2

3

4

5

1

1

Тема 1. Вступ

11

Ознайомлення з

режимом роботи. Класифікація розміток.

2

1

Тема 2. Розмітки.

10

Розмітка ліній і пазів. Методи виконання основних прийомів

рубки.

3,4

1

Тема 3. Рубка,

правка і згинання металу.

11

6

Лабораторна робота № 1 Вирубування заготовок із різної конфігурації

5,6,7

1

Тема 4. Різка

металу.

10

9

10

Способи різання

металу. Лабораторна робота №2 Різання труб груборізом. Лабораторна робота №3 Різання металу на механічних ножових станках.

8,9

1

Тема 5. Свердлильні станки, плоскошліфувальні станки, токарні і фрезерні станки і роботи, які на них виконуються.

4

10

Класифікація станків. Лабораторна робота №4 Нарізання різьби плашками.

10,11,12

1

Тема 6.Операції слюсарної обробки.

6

2

13

Методи обробки матеріалів. Розпилення та припасовка. Притирка і доводка, Лабораторна робота №5 Обробка пазів з плоскими і криволінійними поверхнями із застосуванням профільних шліфувальних насадок. Лабораторна робота №6 Притирка деталей та змазування під час обробки.

13,14

1

Тема 7.

Технологічний

процес

слюсарської

обробки .

8

7

Поняття про технологічний процес. Порядок розробки технологічних процесів слюсарської обробки. Лабораторна робота №7 Обробка поверхонь та підбір заготівки.

Механізми та машини.

15,16

1

Тема 8.

Кінематика

механізмів та

деталі машин .

9

13

Кінематичні пари і кінематичні схеми механізмів. Типи кінематичних пар. Лабораторна робота №8 Збірка деталей машин та їх з'єднання.

17,18

1

Тема 9. Робота по збірці деталей .

5

10

Нерухомі з'єднання.

Лабораторна робота №9

Клепання деталей.

Лабораторна робота №10

Пайка м'якими та твердими припоями.

19,20

1

Тема 10. Ремонт нерухомих з'єднань і трубопроводів.

7

12

Дефекти різьбових, шпонкових, штифтових з'єднань. Способи вилучення поломаних гвинтів, шпильок. Види і способи ремонту. Лабораторна робота №11

Видалення деформованих заклепок.

Табл. 1.5

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професійної підготовки " Слюсар-ремонтник, 2-й розряд " з дисципліни " Матеріали і технологія машинобудування "

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Низький

(1 - 3 бали)

Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу: спеціальні інструменти, розмітки різних типів, та не усвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається суттєвих помилок.

Середній

(4 - 6 балів)

Учень на рівні запам'ятовування без достатнього розуміння відтворює основні положення навального матеріалу: спеціальні інструменти, технологію виготовлення просторової розмітки . Виконує практичні завдання з частковою допомогою викладача. 3 помилками дає визначення основних понять: обпилення металу, припасовка та ін. Може частково обґрунтувати і проаналізувати свою відповідь. Недостатньо усвідомлено користується технічною і конструкторсько - технологічною документацією. Та все ж при відповіді припускається помилок, які самостійно виправити не може.

Достатній

(7 - 9 балів)

Учень самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять: різновиди обробки металу, методи виготовлення різних деталей та виробів . Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв'язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь у цілому правильна, логічна і достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Усвідомлено користується довідковою інформацією, технічною та конструкторсько технологічною документацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.

Високий

(10 - 12 балів)

Учень володіє глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі і здатний їх ефективно використовувати для виконання лабораторно-практичних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та між предметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації, технічної та конструкторсько-технологічної документації в межах навчальної програми. Може самостійно складати окремі її види. Практичні завдання виконує правильно у повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.

План та зміст проведення тематичної атестації

Для проведення тематичної атестації по темі «Методи виготовлення деталей» буде присвячений окремий урок в кінці вивчення даної теми. На останньому уроці по вивченні даної теми учні будуть попередженні про проведення тематичної атестації по даній темі.

План проведення уроку

Проведення перевірки присутності учнів.

Розподіл класу на 4-ри варіанта.

Видача питань кожному варіанту для проведення тематичної атестації.

Збір робіт в учнів.

Варіант 1.

Основні методи обробки металу . (46.)

Призначення квадратної та круглої ножівки. (46.)

Основні відомості про виготовлення деталей (46.)

Варіант 2.

Процеси обробки отворів нескладного контуру напильниками , їх суть і призначення. (46.)

Призначення токарних та фрезерних станків. (46.)

Методи свердління, зенкування і розвертання. (46.)

Варіант 3.

Види та застосування ремонту нерухомих з'єднань. (46.)

Класифікація деталей машин. (46.)

Застосування операцій слюсарської обробки. (46.)

Варіант 4.

Методи застосування свердлильних станків. (46.)

Основи різання. (46.)

Способи відновлення деталей. (46.)

Схема плану уроку теоретичного навчання

Тема заняття: Різка металу з поворотом полотна ножівки.

· Мета заняття: Дидактична: В результаті заняття в учнів будуть сформовані і закріплені знання про методику різки металу з поворотом полотна ножівки.

· Виховна: Показати важливість знань і умінь у галузі матеріалознавства і технології його обробки.

· Розвиваюча: Розвивати знання учнів у галузі матеріалознавства. Розвиток уміння аналізувати отриману навчальну інформацію.

Тип заняття: заняття вивчення нового матеріалу.

Матеріально-технічне забезпечення: квадратна, кругла і кутова слюсарська ножівка, шматок металу.

Література:

1) Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Різка металів і ріжучий інструмент. - М.: Машинобудування, 1976.

2) Нефедов Н.А., Осипов К.А. Збірник задач та прикладів по різання металів і ріжучого інструменту. - М.: Машинобудування, 1990.

3) Панова А.А. Обробка металів різанням. Довідник технолога. - М.: Машинобудування, 1988.

4) Евсеев Г.Б., Глызмаченко Д.Л. Устаткування и технологія термогазової обробки металів и неметалевих матеріалів. - М.: Машинобудування, 1974.

5) Петров Г.Л., Буров И.Р.. Абрамович В.Р. Технологія и устаткування термогазової обробки металів. - М.: Машинобудування, 1978.

6) Соколов И.И. Газова сварка и різка металів. - М.: Вища школа, 1981.

7) Спектор О.Ш. Киснева різка нержавіючих сталей. - М.: Машинобудування, 1974.

8) Васильев И.В. Дугова різка нержавіючих сталей. - М.: Машинобудування, 1969.

9) Смирнов В. О., Білецький В. С. Фізичні та хімічні основи виробництва. -- Донецьк: Східний видавничий дім, 2005.

10) Кисликов В.Ф., підручник «Будова й експлуатація автомобілів» 1999 р.

11) Грановскій Г.І., підручник «Різання металів» 1985 р.

Хід заняття

1. Вступна частина:

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до заняття;

- повідомлення теми заняття " Різка металу з поворотом полотна ножівки ";

- цільова установка заняття:

В ході заняття учням подається новий матеріал. В процесі цього учням задаються запитання по даній темі, що дозволить підтримати робочу атмосферу в класі. Запитання не є складними, носять характер узагальнення щойно сказаних слів викладача із застосуванням власного обґрунтування, причому декілька учнів одночасно можуть відповідати на одне й те ж запитання шляхом взаємодоповнення. За правильні відповіді ставляться оцінки. Таким чином запобігається бездумне конспектування під диктовку. Учні зацікавлені у результаті цього заняття, вони починають уважно слухати, намагаються прослідкувати хід думок викладача, мислять, аналізують. Як наслідок, значно зростає рівень засвоєння нового матеріалу.

- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на занятті:

У ході заняття учні записують основні положення, що диктує викладач, самостійно конспектують матеріал, що викладається, активно відповідають на поставлені запитання.

2. Основна частина:

- виклад теоретичного матеріалу:

Розповідь про види слюсарських ножівок(квадратні, круглі і кутові). Їх основні властивості. Розповідь про твердість матеріалу, ріжучу здатність полотен. Далі характеризуються основні методи і засоби збереження інструменту.

3. Заключна частина:

- закріплення нового матеріалу:

Видача зразків слюсарських ножівок для ознайомлення учнів з їхнім зовнішнім виглядом і властивостями. Побудова учнями порівняльної характеристики квадратних і кутових ножівок у вигляді таблиці.

- підведення підсумків:

· аналіз діяльності учнів у процесі всього заняття;

· аналіз причин помилок, зроблених учнями в дачі ними відповіді на запитання;

· повідомлення та обґрунтування оцінок;

· видача домашнього завдання (повідомлення номерів параграфів і сторінок в підручнику, де даний матеріал викладений більш широко);

· видача завдання на самостійне опрацювання: "З'єднання металів під тиском та температурою".

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з

навчально-виробничої

роботи

--------------------

ПЛАН

роботи кабінету "Слюсар - ремонтник"

Розглянутий і обговорений на засіданні

методичної комісії

Протокол № ____ від _______________

Голова методичної комісії

__________________________________

Луцьк 2010

І. Зміцнення матеріально-технічної бази

Зміст роботи

1. Поповнити кабінет механізованими трикотажними плоскофанговими машинами.

2. Поповнити і систематизувати зразки трикотажних виробів і текстильних волокон.

3. Розповсюдити конспект лекцій "Матеріалознавство".

4. Переоформити стенди з виробничого навчання.

5. Придбати плоскофангових автомат ПА.

ІІ. Розробка дидактичного і методичного матеріалу

Зміст роботи

Розробити робочу навчальну програму з „Матеріалознавство " для студентів групи СР-21.

Розробити календарно тематичний план з „ Матеріали і технологія машинобудування " на основі Держстандарті в для слюсарських робіт 2-го розряду.

Підготувати методичну розробку відкритого уроку.

Скласти питання для тематичних атестацій, та екзамену.

Скласти кросворди, чайнворди, ребуси на програмований матеріал предметів.

ІІІ. Календарний план роботи

Вересень

Придбати підручники: Гельберг Б.Т., Пекеліс Г.Д. Ремонт промислового обладнання. - М: Вища школа, 1981 ;

Макиєнко Н.І. Слюсарно-збірні і ремонтні роботи. - ML: Лєніздат, 1978

Підготувати план роботи факультативних занять на 2006-2007 н.р.

Розробити календарно - тематичний план на другий семестр з „Слюсарсько-ремонтних робіт" для гр. СР-31.

Винников 1.3. Пристрій свердлильних станків і робота на них. - М.: Вища школа, 1983

Макиєнко Н.І. Практичні роботи по слюсарській справі. - М.: Вища школа, 1986

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з

навчально-виробничої

роботи

--------------------

ПЛАН

роботи гуртка "Слюсар - ремонтник"

Розглянутий і обговорений на засіданні

методичної комісії

Протокол № ____ від "__"_____2010 р. Голова методичної комісії

__________________________________

Луцьк 2010

Вересень

Розглянути і обговорити контрольні питання висвітлені в лабораторних роботах на тему: "Виконання операцій на слюсарських станках".

Розглянути і обговорити питання та підготувати реферат на тему: "Новітні підходи до виготовлення деталей".

Розробити схеми: "Проектування розробки механізмів".

Розглянути та обговорити теми, які висвітленні в журналі „Сучасне виробництво" №10 за 1.10.2005.

Підготовка до тематичної атестації.

Жовтень

Розглянути і обговорити контрольні питання висвітлені в лабораторних роботах на тему: " Різання металу на механічних ножових станках ".

Обговорити питання і підготувати реферат „ Заправка контурів деталей і заправка розмічального інструменту. ".

Обговорити питання і підготувати реферат „Класифікація розміток ".

Підготовка до тематичної атестації.

Листопад

1. Обговорити періодичну пресу про новітні технології слюсарних робіт.

2. Запросити на урок слюсаря - ремонтника.

3. Підготовка до тематичної атестації.

Волинське обласне управління освіти

Луцький національний технічний університет

Професійно-технічне училище

м. Луцьк

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Предмет Ї Матеріалознавство

Професія - "Слюсар - ремонтник"

Розглянутий і обговорений на засіданні

методичної комісії

Протокол № ____ від "__"_____2010 р. Голова методичної комісії

__________________________________

Луцьк 2010

І розділ. Навчально-методична документація

Табл. 1.6

Перелік навчально-методичної документації

Назва документу

Рік затвердження

п/п

1.

Програма середньої школи.

1985

2.

Комплекс навчальної документації по курсу «Матеріали і технологія машинобудування»

1984

Комплекс навчальної документації по предмету «Матеріали і технологія машинобудування».

1987

4.

Інформаційний збірник Міністерства народної освіти України.

Жовтень, 1991

5.

Інформаційний збірник Міністерства народної освіти України.

№ 13,1993

Табл. 1.7

Перелік обладнання

Перелік обладнання

Кількість

Придбано

2006

2007

2008

2009

2010

Обладнання:

- станки для різки металу;

7

1

2

1

1

2

- інструменти для свердління ;

8

3

1

2

1

1

Кінофільми: "Основні поняття по

стандартизації і якості продукції", Згинання металу, 1978

10

4

1

2

2

1

Диафильми:

Рубка, правка, згинання і клепання металів, №1651.

7

1

1

2

1

1

Обпилення, розпилення і припасовка, № 1593

5

1

1

1

1

1

Таблиці і плакати:

. Заправка контурів деталей і

5

1

1

1

1

1

розмічального інструменту. Ремонт і збірка обладнання.

30

6

8

5

7

4

Рбота на токарних станках. Нарізання труб.

5 26

1

3

1

4

1

5

1

7

1

7

II розділ. Навчальна література з предмету

Табл. 1.8

Перелік підручників і навчальних посібників

п/ п

Вид

літератур

и

Автор, назва, рік, видання

К-сть

наявних

примірни-

Необхідно одатково придбати

Придбано

Підручників

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Підручники

Зубенко П.Н.

Картки-завдання для вивчення курсу «Ремонт промислового обладнання». -М.: Вища школа, 1980

50

20

15

15

10

10

5

Макієнко Ні.

Загальний курс слюсарської справи. -М.: Вища школа, 1984

45

35

15

5

5

5

15

Гельберг Б.Т.

Ремонт промислового обладнання. - М: Вища школа, 1981

50

40

20

10

10

10

2.

Навчальні

Плакхін А.С.

посібники

Основи гігієни праці в

машинобудуванні .-М.: Вища школа, 1981

12

10

3

3

1

3

2

Шефер С.С.

Основи промислової

санітарії. - М: Вища школа, 1981

10

12

1

3

1

4

1

Сологубов Н.Ф.

Діагностика технічного стану

металоріжущих станків і автоматичних ліній. -М.: Вища школа, 1984

15

5

5

2

3

2

3

III розділ. Види методичного посібника для викладача

Табл. 1.9

Перелік методичної літератури

№ п/ п

Види

методичного

посібника

Автор, назва, рік, видання

К-сть

наявних

примірників

Необхідно

додатково

придбати

Придбано

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Збірник

дидактичних

матеріалів

Єйнис С.М.

Технологія

слюсарських

робіт. - М.: Вища школа, 1981

40

30

10

5

10

10

5

2.

Методичні рекомендації

Тарапатов П.Г.

Технологія ремонтних і збірних робіт.

-М.: Вища школа, 1981

50

20

15

10

10

10

5

3.

Методичні посібники

Якуба Ю.А.

Виробниче

навчання

слюсарів-ремонтників. Методичний посібник. -М.: Вища школа, 1982

50

20

10

10

10

15

5

IV розділ. Засоби навчання при вивченні окремих тем, розділів і вузлових питань навчального матеріалу з навчального предмета

Табл. 1.10

Перелік посібників для вивчення окремих тем, підтем і вузлових питань навчального матеріалу з навчального предмета

Теми, підтеми,

Вузлові питання

навчального

матеріалу предмета

Кількість годин

Назва посібника

Є в наявності

Необхідно

додатково придбати

Придбано

2005

2006

2007

2008

2009

Площинна та

просторова

розмітки. Технологія різки

металу. Заправка контурів

деталей

10

Аршинов В.А.,

Алексєв Г.А. Різка металів та ріжущий

інструмент. -М:

Машинобудув ння, 1976. Довідник: Арбузов М.О.

Довідник молодого слюсаря-ремонтника. -М.: Вища школа, 1985

40

40

5

10

10

10

5

Застосування

станків та

методи

контролю за

точністю.

4

Покровський Б.С.,

Евстигнеев Н.А. Збірник дидактичних матеріалів по загальним слюсарським роботам. -- М.: Вища школа, 1985

30

40

5

5

10

7

3

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ПТЗО. ПЕДАГОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Листок індивідуальних спостережень

1. Прізвище - Іваничук.

2. Ім'я - Давид.

3. По-батькові - Васильович.

4. Дата народження - 25.11.1991 р.

5. Індивідуальний номер - 003.08.

6. Табельний номер - 08.

7. Місце проживання - Волинська обл., Луцький р-н, с. Буяни, вул. Миру, 17.

8. Телефон - 0508316236.

В табл. 2.1 вказані відомості про сім'ю учня.

Табл. 2.1

Відомості про сім'ю

Відомості:

БАТЬКО

МАТИ

П. І. Б.

Іваничук Василь Іванович

Іваничук Лілія Валеріанівна

Домашня адреса

Волинська обл., Луцький р-н, с. Буяни, вул. Миру, 17

Волинська обл., Луцький р-н, с. Буяни, вул. Миру, 17

Місце роботи, адреса, телефон

Безробітний

Працівник

Бюджет сім'ї

1000гр

ПРИМІТКИ: сім'я благополучна, батьки цікавляться справами дітей.

Разом з учнем проживають: сестра - Іваничук Любава Василівна.

П. І. Б. класного керівника, № школи, у якій навчався учень до вступу в даний навчальний заклад, коротка характеристика:

Ворошик О.В., Торчинська ЗОШ І-ІІІ ступеня - клас з поглибленим вивченням природничих наук, зокрема математики.

В табл. 2.2 вказуються і аналізуються педагогічні спостереження інженера-педагога за учнем в ході його навчання.

Табл. 2.2

Педагогічні спостереження

№ п/п

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дата

1

Не підготувався до семінарського заняття з соціології, так як на його думку він не зможе застосовувати його на практиці у майбутньому.

09.01.10

2

Майже на всіх лекціях Давид не сумує. Весело спілкується з товаришами. Інколи в кінці заняття може отримати від викладача написання реферату. Так було і сьогодні. Після усіх занять Давид пішов до бібліотеки готувати реферат.

04.03.08

3

Захистив 3 лабораторних роботи з фізики.

23.03.10

4

На лекції з фізики уважно слухав викладача і конспектував необхідний матеріал.

06.04.10

5

Хоч цілий модуль займається дурницями, написав контрольну краще за свого друга - відмінника

12.04.10

6

Зробив три практичні роботи з системного аналізу. Розуміє даний предмет, має здібності, треба постійно удосконалювати і розвивати уміння і навички.

14.05.10

7

Допоміг Візнюку Віталію у пошуках матеріалів для курсової роботи з професійної педагогіки. Керували цим вчинком дружні відносини та наявність вільного часу.

11.05.10

8

Пропустив практичне заняття з предмету соціологія. Взагалі заняття відвідує систематично, але даним предметом не цікавиться тому що, віддає перевагу точним наукам.

21.05.10

В табл. 2.3 описується індивідуальна характеристика учня, мотиви його поведінки, методи і засоби реалізації планів педагога, а також контрольне спостереження.

Табл. 2.3

Індивідуальні спостереження

№ п/п

Спостереження

1

Індивідуальна характеристика

Не відволікаючись, уважно слухає викладача і самостійно конспектує потрібний матеріал; впевнено відповідає на поставлені запитання; непостійний у своїх поглядах, проте прислухається до думки інших; відноситься до оточуючих так, як хотів б, щоб ставились до нього; має оптимістичне відношення до своєї майбутньої професії.

2

Мотиви поведінки

Прагнення у майбутньому стати висококваліфікованим робітником; бажання зарекомендувати себе й завоювати довіру та повагу одногрупників та викладачів; дуже позитивно дивиться у майбутнє.

3

Методи і засоби реалізації планів педагога

Після проведеної роботи учень чіткіше визначив пріоритети отримання обраної професії, свої сильніші та слабші сторони набуття даного фаху.

4

Контрольне спостереження

Здібний реагувати на зміни, проте спочатку старанно їх обдумує, обговорює. Яскраво виражена потреба відчувати себе впевнено.

Плани педагога щодо учня

Запросити на виховну годину куратора працівника по слюсарських роботах для обміну думками, передовим досвідом з планування і організації роботи в напрямі «Виготовлення деталей», що сприятиме зацікавленню студентів, розвитку у них естетичних потреб, художніх смаків, знаходження себе в суспільному житті через емоційне спрймання та відношення до краси.

Провести екскурсію в музей «Сторінками розвитку комп'ютерних технологій», що дозволить наочно побачити експозицію з історії створення комп'ютера, що сприяє кращому засвоєнню раніше вивченому навчальному матеріалу.

Провести тренінг «Чому я обрав таку професію?». Це дозволить студентам усвідомити необхідність навчання, що призведе до більш високих досягнень і більшої продуктивності, сприяє згуртуванню колективу, створює сприятливий мікроклімат серед студентів, призводить до соціальної компетентності і самоповаги.

Щодо учня, за яким проводилося спостереження застосуємо метод проведення дослідження. Тобто залучимо його до підготовки для виступу на конференції з питання «Обробка металу. Знання технології різки металу», що закінчиться виступом на конференції.

В результаті застосування даного методу в учня розвинуться навички самостійно шукати і аналізувати інформацію, практичні навички діяльності, розподіл часу, виступати на публіці, впевненості у власних силах, вмінні висловити власну думку.

Отже, у вище проведеному дослідженні ми виявили: стійке відношення до навчання, манеру і стиль спілкування з товаришами, педагогами, дорослими; розробили на основі виявлених мотивів поведінки план розвитку і самовдосконалення особистості, через блокування негативних емоцій. Дійшли висновку, що обрані нами методи і засоби реалізації планів виховання є ефективними як для індивідуальної корекції лише можливого редагування, заміна засобів відповідно до напрямку підготовки учнів ПТУ.

Рекомендації учневі: розвивати, удосконалювати знання, вміння, навички, працювати «над собою», відповідально ставитись до навчання.

Рекомендації батькам учня: слідкувати за підготовкою домашніх завдань, цікавитись і рахуватись з думкою учня, стимулювати і заохочувати до навчальної діяльності.

Рекомендації педагогу (собі): звертати увагу на задатки і схильності учня, залучати до позакласної роботи (організація гуртка, створення і поновлення бази кабінету).

РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ПСИХОЛОГІЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ»

На етапі зрілої юності виникає нова соціальна ситуація розвитку, центром якої є перехід до самостійного життя (початок професійного становлення, реалізації життєвих планів). Продовжується інтенсивний розвиток самосвідомості, молоді люди самовизначаються в системі моральних цінностей, принципів, норм і правил поведінки,усвідомлюють особисту соціальну відповідальність.

Соціальна ситуація розвитку в період зрілої юності. На зміну ранньому віку приходить зріла юність - період, коли закінчується перехід від дитинства до дорослості.

В цей період завершуються процеси біологічного дозрівання, однією з найважливіших потреб особистості стає інтелектуальний розвиток, посилюється емоційна стабільність, у міжособистісних стосунках важливого значення набуває спілкування з ровесниками, особливо з представниками протилежної статі, тривають саморозвиток і самовдосконалення.

У період зрілої юності відбувається суттєва перебудова особистості, зумовлена змінами соціальної ситуації розвитку. Ці зміни можуть бути пов'язані зі вступом до вищого навчального закладу, початком трудової діяльності тощо. В цьому віці людина мусить самостійно приймати та реалізувати рішення, розробляти життєві плани, будувати власне життя. Вона переходить від пізнання світу до його перетворення починає активно самостверджуватись у професійній діяльності.

Вибір професії та навчання у вищій школі свідчить про професійне самовизначення особистості. Це дуже непростий і важливий етап, оскільки від правильного вибору професії залежить майбутнє людини, її самореалізація, задоволеність життям. Професійне самовизначення відбувається з урахуванням життєвих цінностей особистості. Якщо головним для неї є суспільний престиж, визнання, то професію вона обирає, орієнтуючись на існуючу в суспільстві моду щодо професії. При виборі професії зважають і на соціальні, матеріальні вигоди (соціальний статус, заробітну плату, пільги та ін.). Нерідко професійний вибір є результатом пасивної згоди з бажанням батьків або романтичного , некритичного інтересу до певної професії. Цілком імовірно, що такий вибір може спричинити у майбутньому глибокі розчарування, спонукати людину до запізнілих пошуків себе у професії, стримувати її соціальний та особистісний розвиток. З огляду на це важливо, щоб професійне самовизначення відбувалося свідомо, на основі всебічного врахування уподобань, здібностей, можливостей особистості, відповідності їх вимогам спеціальності, що обирається.

Вищий навчальний заклад є найважливішим етапом освоєння професії, початком професійного становлення. Воно полягає в активному, свідомому утвердженні людини у професійній позиції на основі засвоєння певної системи знань, норм, цінностей, оволодіння професійними уміннями. В зрілому юнацькому віці відбувається адаптація студента-новачка до навчального закладу, діяльності в умовах вищої школи. Колишній школяр мусить суттєво перебудувати свої уявлення про навчання, звички, поведінку, на нових засадах забезпечити власну самоорганізацію.

Немалу молодих людей відразу після закінчення школи включаються у практичну діяльність. Адаптаційний період у такому разі є досить складним, адже вони змушені не тільки звикати до нових умов діяльності, а й одночасно вчитися виконувати її. Трудові будні часто не виправдовують їхні очікування щодо роботи та професійного зростання, їхню адаптацію можуть полегшити терпимість, розуміння й зацікавлена допомога батьків і співробітників. Як свідчить практика, щирі й вимогливі взаємини з колегою-наставником відіграють провідну роль у забезпеченні оптимального, безболісного переходу юнака до стосунків у світі дорослих.

Зрілий юнацький вік пов'язаний з обов'язковою участю людини в суспільному житті, усвідомленням особистої громадянської відповідальності за те, якою є і має бути її держава. Цю можливість і водночас громадську відповідальність вона реалізовує свою участь у виборах. У цей період людина вперше стає об'єктом психологічного тиску різноманітних політичних технологій, що нерідко сковує, а то й паралізує її раціональний особистісний вибір. Вистояти попри цих тисків допоможуть об'єктивний, безпристрасний аналіз різноманітної, в тому числі протилежної за змістом, інформації, намагання розпізнати справжніх і оманливих друзів, осмислена світоглядна і громадська позиція. За гострої конкуренції на ринку праці, ознаки якої помітні і в сучасній Україні, молодим людям непросто влаштувати своє життя. Немало їх не може ні працевлаштуватися через відсутність вільних робочих місць, ні розпочати навчання через матеріальні нестатки. Нерідко ускладнюють входження в самостійне життя низький рівень домагань, інфантильність, несформованість системи життєвих цінностей або орієнтація на штучні цінності. Усе це повинна враховувати школа, готуючи своїх випускників до самостійного життя. Не менш важливим є вироблення й реалізація відповідної гуманітарної, соціальної політики держави.

Вікові особливості прийняття рішень про кар'єру на етапі зрілої юності. В зрілому юнацькому віці актуальною стає проблема незалежного життя. Для ЇЇ розв'язання необхідні вміння організовувати свою діяльність, приймати відповідальні рішення і втілювати їх у життя. Вони передбачають наявність певних психологічних передумов, передусім цілісності Я, яке володіє необхідним досвідом екзистенційних переживань вибору між власним буттям і небуттям, між добром і злом.

Прийняття рішень про кар'єру вимагає від людини з'ясування для себе життєвої мети. Моральна мета (морально-духовного самоствердження та самореалізації, творення добра) мобілізує сили особистості на тривалий період. Конкретні цілі такою властивістю не наділені, тому після їх досягнення швидко настає спад активності.

Важливу роль у прийнятті рішень про кар'єру відіграє соціально-психологічний реалізм - здатність визначити відповідність свого Я соціальному простору, з яким пов'язане професійне зростання. Впливають на рішення про кар'єру і такі психологічні утворення, як концепція свого життя і Я-концепція. У зв'язку з цим важливо допомогти молодій людині виробити адекватне уявлення про своє життя і про себе, що є важливою передумовою успішного здійснення життєвих намірів.

Розв'язання життєвих завдань передбачає прогнозування, орієнтацію на майбутнє й усвідомлення, наскільки є можливим втілення конкретних планів. Для цього людині потрібно мати уявлення про діяльність, з якою вона збирається мати справу, осмислити і вибудувати проект свого майбутнього. За таких умов її теперішнє, справи найближчої і віддаленої перспектив сприйматимуться як конкретні кроки до нього.

Розвиток самосвідомості в зрілому юнацькому віці. Суттєвою складовою особистісного розвитку юнака є становлення його самосвідомості. Пов'язане воно як із продовженням розумового розвитку, так і з появою нових ситуацій, кутів зору, під якими він себе розглядає.

Зріла юність може оперувати гіпотетичними твердженнями, уявленнями, які фігурують тільки у думках, незалежно від можливості їх конкретно перевірити. Такі когнітивні орієнтації задовольняють потребу юної особистості щодо формування змісту ідентичності, оскільки з-поміж багатьох можливих та уявних зв'язків вона повинна обирати завжди конкретні. Ці її вибори стосуються особистих, професійних, сексуальних та ідеологічних обов'язків.

У цьому віці розвиток самосвідомості продовжується досить інтенсивно, хоч і не так бурхливо, як у період ранньої юності. Рівень домагань стабілізується, самооцінка стає незалежною від зовнішніх оцінок.

Становлення ідентичності тісно пов'язане з рефлексією, детермінованою передусім когнітивними новоутвореннями, зміною соціальних стосунків, потребою подолання внутрішніх конфліктів. З її допомогою відбувається реалізація потреби в самоусвідомленні, зумовленої суперечностями між уявленнями про себе, що існували в ранній юності, прагненнями самоствердження, незалежності, пошуку реалістичного погляду на світ і себе.

Розвиток рефлексії та самосвідомості у період зрілої юності активізують такі фактори:

новий соціальний статус особистості (відносна самостійність, суспільні престиж і значущість майбутньої професійної діяльності);

зміна виду діяльності (нею стає спеціальна навчальна і практично-професійна діяльність);

нові форми діяльності, що передбачають більшу самостійність, свободу вибору;

розширення соціального оточення, сфери контактів, а відповідно, і кола значущих інших;

¦ досягнення віку юридичної та громадянської зрілості, що передбачає відповідальність за свої вчинки перед суспільством.

Усі ці фактори зумовлюють зміну критеріїв самооцінки, уявлень юнака про себе, розвиток його пізнавальних інтересів та соціальних мотивів навчальної, практично-професійної діяльності. Потреба в професійному становленні, самоствердженні, суспільному визнанні тощо сприяє подальшому розвитку самосвідомості, у структурі якої все вагомішим стає професійний компонент, який психологи трактують як професійну самосвідомість.

У зрілому юнацькому віці становлення самосвідомості зумовлюється внутрішніми суперечностями особистості, найвідчутнішими серед яких є:

потреба в соціальному визнанні та обмеженні можливості її реалізації;

потреба в самостійності і проекційне ставлення дорослих, зокрема батьків;

потреба самоосмисленні, самоідентифікації та недостатня або суперечлива інформація про себе, а також несформоване вміння інтегрувати, переосмислювати цю інформацію;

потреба в розумінні і відчуття самотності, відчуженості;

¦ потреба в професійному самовизначенні та недостатні можливості, мотивація у реалізації вибору.

Подоланню цих суперечностей сприяє активне самопізнання юнаків. Певною мірою вирішує їх акт вибору професії та вступу до вищого навчального закладу.

На етапі зрілої юності завершується перехід від дитинства до дорослості. Молода людина стає суб'єктом свого життя (обирає професію, вступає до навчального закладу, починає трудову діяльність, бере участь у суспільному житті, приймає рішення про кар'єру, реалізує конкретні життєві плани).У цьому віці завершується біологічне дозрівання, встановлюється емоційна стабільність, важливою потребою стає інтелектуальний розвиток, стабілізується рівень домагань і самооцінка, ставлення ідентичності, що пов'язане з особистою рефлексією.

На завершення етапу зрілої юності у молодої людини уже сформовані важливі особистісні структури (самосвідомість, спонукальна та емоційно-вольова сфери), загальні властивості особистості (характер, здібності), індивідуальність, інтелект. Юнаки та дівчата досягають значного рівня соціального розвитку, про що свідчить їхня активна участь у різних сферах суспільного життя.

ВИСНОВОК

Отже, в результаті виконання курсової роботи були розв'язані наступні завдання та сформовані відповідні уміння:

актуалізація набутих знань про зміст освіти в ПТНЗ шляхом проведення аналізу документів, у яких він відображений (кваліфікаційна характеристика, навчальний план);

визначення загально - технічних і спеціальних дисциплін в навчальному плані;

підготовки кваліфікованих робітників;

розроблення комплексу навчально-методичного забезпечення (поурочно-календарного плану, плану уроку визначеного типу, критерії оцінки, плану та змісту проведення тематичної атестації, плану роботи кабінету, плану роботи гуртків, паспорта комплексно-методичного забезпечення);

підбір і аналіз психолого-педагогічної літератури;

ведення педагогічного спостереження за учнем, на основі якого розроблені методи удосконалення учня як особистості, рекомендації для учня, його батьків, викладача (для себе);

ведення психолого-педагогічного дослідження за темою: «Психологія самовизначення особистості», на основі якого були зроблені висновки щодо основних елементів що впливають на адаптацію та представлення дійсності у свідомості учнів ПТУ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. / Бабанский Ю. К. / - М.: Педагогика, 1989.

2. Божович Л.І. Психологічні особливості особистості старшокласника. / Божович Л.І. / - М.: Знання, 1972.

3. Глас Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. / Глас Дж. / - М.: Прогресе, 1976.

4. Захарова А.В. Психологическое обучение старшеклассников. / Захарова А.В. / - М.: Педагогика, 1976.

5. Ендальцев В.С. Выбор профессии. Социальные, экономические и педагогические факторы. / Ендальцев В.С. / - К.: Вища школа, 1982.

6. Климов Е.А. Шлях до професії. / Климов Е.А. / - Л., 1974.

7. Кон И.С. Психология ранней юности. / Кон И.С. / - М.: Просвещение, 1980.

8. Кон И.С. Психология старшеклассника. / Кон И.С. / - М.: Просвещение, 1989.

9. Костюк Г.С. Роль професійного самовизначення в формуванні особистості. / Костюк Г.С. / - Київ, 1971.

10. Крягжде С.П. Психологія формування професійних інтересів. / Крягжде С.П. / - Вільнюс, 1981.

11. Матусевич В.А., Оссовский В.Л. Социальная микросреда и выбор профессии. / Матусевич В.А., Оссовский В.Л. / - К.: Наукова думка, 1982.

12. Методы системного педагогического исследования: Учебное пособие. / Под. ред. Н.В. Кузьминой. / - Л.: Из-во Ленинградского университета, 1980.

13. Сибирская М.П. Проблемы формирования профессиональной активности в учащихся. / Сибирская М.П. / - СПб., 1995.

Размещено на www.allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.