Форми організації процесу навчання в загальноосвітній школі

Поняття форм організації навчання. Переваги та недоліки індивідуального навчання. Зародження концепції колективного навчання в школах Білорусії та України. Дослідно-експериментальна робота з використання форм організації навчання в загальноосвітній школі.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.08.2014
Размер файла 118,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- відіграють значну роль у профорієнтаційній роботі школи.

В залежності від дидактичної мети екскурсії бувають:

- ввідні при вивченні нового матеріалу;

- які супроводжують його вивчення;

- заключні при закріпленні вивченого.

Ввідні екскурсії призначені для попереднього набуття відповідних знань, необхідних для вивчення нової теми. Заключні екскурсії використовуються для закріплення, поглиблення і розширення набутих знань.

Часто буває і так, що одна екскурсія одночасно в собі поєднує кілька навчальних предметів. Такі екскурсії називаються комплексними. На таких екскурсіях учні отримують можливість знайомитися і вивчати об'єкти в їх цілісності.

Великого значення надавав екскурсіям В.О. Сухомлинський, вважаючи кожну подорож у природу уроком розвитку розуму, почуттів, моралі [ 6 ].

Екскурсії мають велике навчально-виховне значення. Вахтеров вважав, що екскурсії зближують школу з життям,збуджують інтерес до рідного краю, до своєї країни [ 4 ]. Екскурсії цінні тим,що на відміну від уроків в класі,учні можуть сприймати речі безпосередньо різними органами чуттів.

Екскурсії розширюють кругозір учнів, розвивають спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють практичні навички і вміння .

Екскурсії викликають у дітей інтерес і любов до природи, сприяють вихованню естетичних почуттів, бережливого ставлення до наслідків людської праці.

Підготовка до екскурсій:

1. Розробка річного календарного плану, де намічаються екскурсії з кожної теми.

2. Визначення навчально-виховної мети кожної екскурсії.

3. Вибір місця екскурсії і попереднє ознайомлення з ним.

4. Ознайомлення дітей з метою і завданнями екскурсії, з правилами поведінки на екскурсії.

5. Підбір екскурсійного спорядження та інвентарю.

6. Визначення маршруту екскурсії.

7. Розробка розгорнутого плану екскурсії за схемою:

a) дата, клас;

b) тема;

c) мета;

d) маршрут;

e) обладнання;

f) проведення екскурсії;

g) опрацювання матеріалів екскурсії.

На місці екскурсії вчитель нагадує мету і завдання.

Під час екскурсії учні повинні добре розглянути об'єкти вивчення, зробити записи . Вчитель дає вичерпні відповіді на запитання, докладно розповідає про об'єкт, що вивчається, пояснює причини виникнення явищ.

Після екскурсії обов'язково треба закріпити набуті знання, опрацювати зібраний матеріал. На наступному уроці вчитель підбиває підсумки екскурсії і пропонує учням зробити записи про свої враження від екскурсії.

5. Дослідно-експериментальна робота з використання форм організації навчання в загальноосвітній школі

Конспект уроку англійської мови, проведеного в 3-му класі.

Тема: My friend. My toys. Питальні слова.

Мета: закріпити лексику з теми; повторити вживання питальних слів; розвивати діалогічне мовлення, навички письма, увагу, спостережливість, пам'ять; виховувати бажання вивчати англійську мову; відповідальність, комунікативність.

Обладнання: картки зі словами, тексти диктанту, ілюстрації. (на перерві клас ділиться на 2 групи по 6 учнів )

Тип уроку: інтерактивний (технологія роботи в групах).

Хід уроку

I Greeting. (фронтально)

- Good afternoon, pupils!

- Today you will work in groups. It means that you must do your tasks all together. You may consult each other. В групах повинні бути лідери, які керуватимуть, слідкуватимуть за виконанням завдань.

- Разом вирішіть, хто у вашій групі буде лідером.

- Отже, завдання лідерів - керувати роботою групи, на моє прохання швидко визначати учнів, що виконуватимуть певне завдання.

- Яку назву ви дасте своїй групі? Вона повинна бути на англійській мові.

II Speaking training. (кооперативна форма навчання)

- Do you know any English poems? Let's remember them. (кожна група розповідає по черзі). You must recite each poem all together. Do it in turn.

III Lexical work. (кооперативна форма навчання)

You can see two houses on the blackboard. One house has the name "School", and other is "Toys". Each group must inhabit one house with the word which you can see on the blackboard.

Зараз протягом 1 хвилини ви можете поспілкуватись в групі і вирішити, які ж слова "живуть" у вашому будиночку. Потім виходите по одному з групи і вписуєте кожен по одному слову. Зрозуміли? У вас є хвилина для спілкування.

- Your time is over. Go to the blackboard and write down the words in corresponding house. Then you must translate each wor

IV Розвиток діалогічного мовлення.

1) Робота з підстановчою карткою.

- Now, you will get cards with questions, but they are not complete. The first interrogative word is missed. You must put the right word at the beginning of the sentence. First of all, let's translate these words, then translate the sentances. Після цього визначіть, які слова слід вписати в речення, і призначений учень виконує це. (робота в групі)

2)"Діалог між групами".

- Now, you must ask each other these questions and answer them.

(робота в групі)

- Зараз групи по черзі ставитимуть питання представникам іншої групи. Той учень, якому адресували питання, відповідає і ставить питання члену іншої групи і т. д.

P 1( g.1 ) - Oxana, what is your friend's name?

P2 ( g.2 ) - His name is Ihor. How old is your friend?

P 3( g.1 ) - My friend Diana is 11.What is your friend's favourite toy?

P 4( g.2 ) - My friend's favourite toy is monkey .Wher was your friend born?

P 5(g.1) - My friend was born in Odesa.What form is your friend in?

….

V. Диктант "у русі". (кооперативна форма навчання)

- Now, you will write a dictation about Tommy's friend. The pupils from your group will dictate you the sentences .

- На дошці прікріплено два примірники тексту. Ваше завдання: один учень з групи підходить до дошки, читає речення тексту, намагається запамятати його, повертається до групи, диктує своє речення (що запам'ятав), а група записує його в зошити. Потім іде наступний учень і т.д.

Tommy's friend.

" My friend's name is Bill. He is a pupil. He studies in the 5th form. Bill is a very good friend. He is always ready to help me. I know him from my early age. We like to do lessons and to play together. Our favourite toys are robots."

- It is the end of dictation. Let's check your works. Give your neighbour your copy-books.

- Зараз ви отримуєте примірники з диктантом, перевірте слова на наявність орфографічних помилок.

( на перерві зошити перевіряє вчитель)

VI Game "Football".

- Do you like to play football?

-Зараз ми пограємо у словниковий футбол. На дошці поле з словами-м'ячами, по краям - ворота. Вам потрібно забити гол у ворота іншої групи, тобто до слова у воротях дібрати з поля переклад - м'яч. Зараз протягом 1 хвилини ви можете поспілкуватись в групі і визначити, які слова вам потрібно назвати. Потім називаєте по однму слову з поля і його переклад з воріт по черзі. Якщо це зроблено вірно, то група "забиває гол". Будьте уважні, щоб не забити гол у свої ворота. Ваша хвилина почалась.

(робота в групі)

- Ваш час закінчився. Розпочинаємо лінгвістичний футбол. Члени кожної групи "забиватимуть голи" за годинниковою стрілкою, по черзі кожна група.

- In this game the winner is …

VII. Summary.(фронтальна робота)

1) Home task.

2) - Both teams were good today. You worked hard during the lessons. Each pupil tried to do the best for own team. But team … was better today as other one. Lets congratulate team .. with the victory. Our lesson is over. Thank you for good work. See you tomorrow.

Конспект уроку англійської мови, проведеного в 3 класі.

Тема: Meals. Вживання заперечної форми в Present Simple.

Мета: повторити ЛМ та ознайомити з новими словами; закріплювати уміння використовувати заперечні структури в мові; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, мислення, увагу; виховувати бажання вивчати англійську мову, колективізм.

Обладнання: ілюстрації, картки зі словами, підстановчі таблиці.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

I Greeting. (фронтально)

- Good afternoon, pupils!

II. Мотивація навчальної діяльності.(фронтально)

- Today you will speak about meals. It means that you will repeat words you have known and learn new ones. Also we will train in using negative sentences in Present Simple.

III Speaking training.(індивідуальна та колективна форми роботи)

- Do you know any poems about meals? Let's remember them.

- Who wants to be the first? You are welcome.

- Let's repeat all together.

ІІІ. Повторення ЛМ. (індивідуальна форма роботи)

- Look at the blackboard. You can see some words in transcription. Your task is to spell these words under transcription.

- У вас є 2 хвилини, ви визначаєтесь як правильно написати всі слова. Потім по черзі за годинниковою стрілкою кожен виходить до дошки і записує слова під відповідною транскрипцією.

(Подано транскрипції слів: meat, butter, fruit, fish, apple, dinner, orange, drink, chees, cook, pizza, onion, carrot.)

- Your time is over. Come to the blackboard one by one and write down the words. Follow your turn.

Прошу всіх приготуватися до виконання завдання. Будьте уважними, слідкуйте, коли ваша черга виходити до дошки.

IV. Check on homework. (колективна форма роботи)

- What was your homework?

- I know that you have prepared reading for today. Now we shall check your home task in game "Interpreter".

- Один ряд читає текст "Making salads" "ланцюжком", а інший перекладатиме теж "ланцюжком". Члени групи відповідають за годинниковою стрілкою.

P1 (g1) - On Sundays my sister and I like to make salads.

P2 g(2) - Щонеділі моя сестра і я любимо рoбити салати.

P 3 (g1) - I like making fruit salad.

P4 (g2) - … .

V. Розвиток навичок читання.

1) Читання.(фронтальна форма роботи)

- Look at the ex.1, p.110. You can see some pictures. What do think is this dialogue about?

- Listen to me. (вчитель читає діалог)

- А зараз ви читатимете діалог по черзі по одному реченню, а ваші товариші виправлятимуть помилки. Зверніть увагу, що виправляти помилки слід після того, як учень прочитає речення, при чому кожен висловлюється по черзі (від того, хто читав за годинниковою стрілкою). Ті помилки, що вже називали - не повторювати.

2) Перевірка усвідомлення прочитаного. Робота індивідуальними картками.

And now we shall check how well you understood the dialogue. I shall give you the cards with the sentences.

-. Ви повинні визначити, які з них відповідають змісту діалогу

Nick likes pizza. (+)

Mary likes pizza.(-)

Vicky likes pizza.(-)

Vicky likes ice-cream.(+)

Vicky is busy at the moment.(+)

- Who wants to read true sentences?

- Pupils, do you agree with answers?

VI Вивчення ЛO.

а) Представлення. (фронтально)

- Look at the blackboard. Let's read the words all together and translate them.

Hot-dog - хот-дог

Sandwich - бутерброд

Pizza - піца

Sausage - сосиски, ковбаса

Hamburger - гамбургер

Potato - картопля

б)Закріплення ЛO. (Робота в парах).

- Кожна пара за схемою складає питання, використовуючи нові слова і ті, що ви вже знаєте. Потім один учень відповідатиме на питання, а інші ставитимуть їх йому по одному кожен.

Схема

Do you like… ?

Yes, I like.

No, I don't like … .

Робота в парах.

P 1 - Diana, do you like potatoes?

P 2 - No, I don't like potatoes.

P 1 - Do you like pizza?

P 2 - Yes, I like pizza .

VII Розвиток діалогічного мовлення. (колективна форма навчання)

Рольова гра "We are in a cafe".

- Have you ever been in cafe?

- What did you eat there?

- Who works in the cafe?

- На дошці ви бачите діалог - підстановку таблицю і меню - перелік страв. Кожен учень повинен скласти діалог і потім проінсценізувати його з кимось із товаришів. Дійові особи: відвідувачі і офіціант. Продумайте діалоги, зверніть увагу на використання слів Twо/ Some.

(підготовка учнів)

Menu: pizza, sandwich, fruit salad, cake, juice, tea.

Dialogue.

Friend 1: - I don't like … , but I like … .

Friend2: - Let's take … . Twо/ Some … please.

Waiter: - Here you are. What about … ?

Friend1: - Yes, please./ No, thanks.

(інсценізація)

VIIІ. Summary.(фронтально)

1) Домашнє завдання.

2) Бесіда. Оцінювання.

- What did we speak about at this lesson?

- All pupils were good today. You worked hard during the lessons. Your marks today are ……. .

- Our lesson is over. Thank you for good work. See you tomorrow.

Інтелектуальна гра "Турнір правознавців"

Мета:в ігровій формі виявити рівень знань дітей з правознавства і визначити кращого правознавця; виховувати в учнів інтерес до правових знань.

Учасники:учні 9-11 класів.

Умови гри:Турнір проводиться в III тури і фінального змагання.

У першому турі приймають участь всі бажаючі, у II турі - чотири учасники, які набрали найвищу суму балів у І турі; у III турі -3 учні,

фінал проводиться між 2-ма найкращими учнями, знавцями права.

Хід турніру:

І тур

1- й конкурс: "Питання від Феміди:

1. Найбільш впливова міжнародна організація, співзасновником якої є Україна. (ООН)

2. Як називається посада глави українського уряду? (прем'єр - міністр.)

3. Дитина, яка здобуває середню освіту (учень)

4. Певні правила соціальної поведінки (мораль)

5. Глава нашої держави.(президент)

6. Найвищий законодавчий орган України (Верховна Рада України)

7. Скільки областей входить до складу України (24)

8. Повноважний представник народу (депутат)

9. Автор першої в історії українського народу Конституції (Пилип Орлик)

10. Коли відзначають в Україні День незалежності? 9 24.08.)

11. Платежі, що є обов'язковими для внесення в державний бюджет.(податки)

12..Особа, що надає юридичну допомогу? (адвокат).

2- й конкурс. "Право у середні віки"

1. Закінчіть фразу візантійського імператора Юстиніана: "Єдина держава, єдина церква, єдиний ... ." (закон)

2. Закінчіть фразу візантійського імператора Юстиніана: "Що бажано государеві, те має силу... ."(закону)

3.Закінчіть уривок із "Салічевської правди": "Якщо вільна дівчина за власним бажанням піде за рабом, то вона ... ." (втратить свободу)

4. Закінчіть уривок із "Салічевської правди": "Якщо вільний франк у чомусь провинився, то він повинен сплатити штраф, якщо він не зможе, то в нього заберуть майно, але якщо й воно не покриє потрібної суми, то франк заплатить ... .(своїм життям).

5.Один із талмудистів твердив: ".. .Якщо чоловік побачив жінку, красивішу за його власну, то він має право ... ." (на розлучення).

б.Закінчіть фразу із землеробського закону Візантії : "Якщо хтось, побачивши в лісі вола, вб'є його і забере м'ясо, то хай йому ... . (відрубають руку).

7. Закінчіть фразу із землеробського закону Візантії : "Якщо землероб засіє чужу землю, то не матиме також і... ." ( насіння)

8. Якщо міняйла спіймали на шахрайстві, його лавку і стіл ламали. "Banka rotta " - розбита лавка.(звучить дослівний переклад) Який термін походить від цих слів? (банкрутство).

II тур

1- й конкурс. "Казки і право"

1 .Який злочин вчинили проти Дюймовочки за казкою Г.Х. Андерсена?

2. Які права Попелюшки були порушено в казці "Попелюшка"?

3. Яке покарання чекало на Вовка за вчинений ним злочин із казки 2Вовк і семеро козенят"?

4. Який злочин вчинила Снігова королева із казки "Снігова королева"?

5. Хто скоїв найнебезпечніший злочин у казці "Колобок"?

6. Назвіть персонажів, які вчинили правопорушення у казці О.Толстого "Золотий ключик"?

7. Хто вчинив правопорушення у казці Ш. Перро "Червоний капелюшок"?

2- конкурс. "Мораль - Право"

Визначити, які з наведених форм належать до моральних, а які - до правових.

1. У транспорті поступатися місцем старшим.

2. Не кажіть неправди.

3. Переходьте дорогу в зазначеному місці.

4. Не крадіть.

6. Не залишайте друзів у біді.

7. ГромадяниУкраїни перебувають під захистом держави.

8. Носити брудний одяг негарно.

9. Право приймати участь у виборах.

10. Любіть ближнього як самого себе.

Норми права

Норми моралі

ІІІ тур.

1- конкурс. "Правова павутина".

Розташувати правильно букви й визначити слова:

1. УЕТДПТА (депутат)

2. АНКОЗ (закон)

3. ЗДИЕТНПЕР (президент)

4. ОДАВАТК (Адвокат)

5. НТКОИСЯЦУІТ (Конституція)

2- конкурс. "Мої права"

За три хвилини написати якнайбільше прав, які ви маєте.

Фінал.

1- й конкурс. " Єдність прав та обов'язків.".

1 .Учні вирішили зруйнувати пам'ятник письменнику. Який обов'язок вони порушили?

2. Дорослі поїхали на природу і вирішили динамітом глушити рибу. Який обов'язок вони порушили?

3. Учень закінчив 9 класів і більше ніде не хотів навчатися. Який обов'язок він порушив?

4. У повнолітнього юнака мати отримала інвалідність. Яким є його обов'язок?

5. Ображений на владу громадянин розірвав Державний Прапор і кинув його на площі. Який обов'язок він порушив?

6. Юнак відмовляється йти на службу до лав Збройних Сил України без поважних причин. Який обов'язок він порушує?

7. Юнак вирішив зробити приємність подрузі, спиляв в лісі ялинку і приніс її в дарунок коханій. Який обов'язок він порушив?

2-й конкурс. "Світлофор"

У кожного учасника фіналу є червона та зелена картки.

Підтвердьте твердження зеленою карткою,

спростуйте твердження червоною карткою., підняттям карток вгору.

1. Конвенція про права дитини - основний документ держави.

2. Браконьєрство (незаконне полювання)- злочин проти навколишнього середовища.

3. Державний Прапор України жовто - блакитного кольору.

4. Вірш Т.Г.Шевченка "Реве застогне Дніпр широкий..." було покладено в основу тексту Державного гімну України.

5. Акт про незалежність України було проголошено 16 липня 1990 року.

6. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року.

7. "Пригоди Шерлока Холмса" написав Артур Конан Дойл.

З- й конкурс. "Я-Президент України"

Конкурс ораторського мистецтва. Протягом 3-х хвилин необхідно переконати журі, що в майбутньому ви станете найкращим президентом України.

Підбиття підсумків, нагородження переможця.

Засідання клубу правових знань " Юний правознавець"

Тема:Перше і остання знайомство з Кримінальним Кодексом України.

Мета: продовжити роботу щодо свідомого засвоєння учнями правових знань з теми " Кримінальне право в Україні", вироблення в учнів стійких переконань у необхідності дотримання правомірної поведінки, розвивати вміння орієнтуватися в життєвих ситуаціях, проводити профорієнтаційну роботу.

Форма проведення: "круглий стіл" .

Обладнання:

1. Кримінальний Кодекс України.

2. Таблиця: " Обсяг юридичної відповідальності неповнолітніх".

3. Наочний матеріал " Основні види покарань за ККУ" .

Хід засідання

1) Вступне слово вчителя.

- Пропонуємо вашій увазі перше і, сподіваємось, останнє знайомство з кримінальним законодавством України.

Про існування Кримінального кодексу ви всі знаєте, але хотілося би дещо детальніше, на конкретних прикладах з життя ознайомити вас із суттю цього документа.

Отже, перегорнемо сторінки Кримінального кодексу України...

2) Основна частина.

Учень 1. Нині діючий Кримінальний кодекс України набрав чинності 1 вересня 2001 року і має завдання охороняти державний лад, осіб та права громадян, правопорядок від злочинних посягань.

Учень 2. Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає лише особа, яка винна у вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила передбачене кодексом суспільне небезпечне діяння. Кримінальне покарання застосовується тільки за вироком суду. Особи, які вчинили злочин, піддягають відповідальності на підставі цього кодексу.

Головуючий: Але давайте спочатку визначимо, що означає саме поняття "злочин", "тяжкий злочин", вчинення злочину умисно або з необережності? І Звернімося за відповіддю до сторінок Кримінального кодексу.

Підготовлений заздалегідь виступ учня

Злочином визнається передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на власність, особу, права громадян, на правопорядок.

Тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, що являють собою підвищену суспільну небезпеку. До тяжких злочинів належать: особливо небезпечні державні злочини, бандитизм, контрабанда, масові безпорядки, виготовлення або збут підроблених грошей, умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, грабіж за обтяжуючих обставин, зґвалтування, одержання хабарів.

Злочин вважається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільне небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільне небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Злочин визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання небезпечних наслідків своєї дії, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

Головуючий : Отже, ми з'ясували, що таке злочин і тепер поговоримо про відповідальність неповнолітніх, яка передбачена Кримінальним кодексом.

Виступ учня (пояснення до таблиці):

Повній кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло 16 років, Особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, несуть часткову відповідальність лише за вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне або особливо злісне хуліганство, знищення майна, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення дій, що можуть викликати аварію поїзда. Коли суд визнає, що злочин, який вчинила особа у віці до 18 років, не становить великої суспільної небезпеки, можливе не застосування кримінального покарання, а лише заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням.

Сам факт неповноліття винного у скоєнні злочину враховується судом як пом'якшуюча обставина. Для осіб, що вчинили злочин уперше в неповнолітньому віці, передбачено полегшені, порівняно з дорослими злочинцями, умови відбування покарання.

Дуже часто для підлітка, що вперше вчинив злочин, замість кримінального покарання застосовують наступні примусові заходи виховного характеру: зобов'язання попросити пробачення, застереження, передача під нагляд, але найбільш суворий захід виховного характеру -- направлення до спеціальних навчально-виховних установ (школи, професійні училища соціальної реабілітації для порушників 11--18-річного віку).

Головуючий: Кримінальний кодекс як офіційний документ визначає мету та види покарань. Це також треба знати кожному громадянину України. Нині в Україні функціонує 120 тюрем на 160 тис. місць. Засуджено понад 100 тис. підлітків, 527 тис. взято на облік у КМСН.

Учень. Покарання не тільки є карою за вчинення злочину, але й має на меті виправлення і перевиховання засуджених, точне виконання законів, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами,

Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принижувати людську гідність.

До осіб, які вчинили злочин, можуть застосовуватись такі основні покарання; позбавлення волі, вправні роботи, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, штраф, догана та інші.

Крім основних до засуджених можуть застосовуватись такі додаткові покарання; конфіскація майна, позбавлення батьківських прав.

Треба окремо відзначити, що у нашій країні вже немає виняткової міри покарання -- смертної кари , що замінена по життєвим ув'язненням. Де-юре (юридичне) це закріплено в новому Кримінальному Кодексі, а де-факто (фактично) мораторій на цю міру покарання в Україні введено з 11.03,1997 року.У 72 країнах світу заборонено застосовувати цю міру покарання до неповнолітніх.

Головуючий: Кримінальний кодекс України досить об'ємний за своїм змістом. Неможливо за одне засідання його вивчити чи перечитати. Окремо, в кожній частині кодексу мова йдеться про;

*державні злочини;

*злочини проти власності;

*злочини проти життя, здоров'я, честі і гідності особи;

*злочини проти політичних, трудових прав громадян;

*службові злочини;

*військові злочини;

*злочини проти правосуддя;

*злочини проти громадської безпеки, громадської порядку та людського здоров'я.

Зупинимося на розділі, де мова йде про злочин проти громадської безпеки. Які злочини тут фігурують, яка міра покарання передбачена за скоєння саме такого роду злочинів?

Пропонуємо ознайомитися з деякими статтями цього розділу.

(Учні по черзі зачитують статті з кодексу закріплюють їх).

1 .Хуліганство. Хуліганство, тобто навмисні дії, ш грубо порушують громадський порядок. Карається позбавленням волі на строк від 6 місяців.

2.3лісне хуліганство. Дії, що визначаються цинізмом, зухвалістю, вчинені раніше судимою особою. Карається позбавленням волі на строк д 3 років.

3. Знищення і руйнування пам'яток культури (позбавлення волі на строк до З років).

4. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння /позбавлення волі на строк ДОІ року).

5. Глум над могилою (позбавлення вол; на строк до 3 років).

6. Придбання або збут майна за відома здобутого злочинним шляхом (позбавлення волі на строк до 2 років).

7. Угин автотранспортних засобів позбавлення волі: на строк до 1 року)

8. Самовільна зупинка поїзда без потреби (до 2 років позбавлення волі):

9. Незаконне везіння зберігання, виготовлення і збут вогнепальної чи холодної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (позбавлення волі до 5 років),

10. Виготовлення, придбання, зберігання або збут отруйних і сильнодіючих речовин (позбавлення волі па строк до 3 років)

11. Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилка або збут наркотичних, речовин (позбавлення волі на строк до 10 років).

12. Посів або вирощування заборонених культур, що містять речовини (позбавлення волі на строк до 5 років).

13. Схилення до вживання наркотичних речовин (позбавлення волі на строк до 5 років). 7

14. Крадіжка -- позбавлення волі на строк до 3 років.

15. Грабіж -- до 5 років позбавлення волі.

16. Крадіжка вчинена повторно чи за попереднім зговором групою осіб -- до 7 років позбавлення волі, а грабіж за цих самих обставин -- до 8 років

позбавлення волі.

Головуючий. Тепер перейдемо до реальних прикладів з життя. Я зачитаю вам ситуації, а ви спробуйте самі визначити міру покарання. А потім заслухаємо коментарі працівника правоохоронних органів, який присутній на нашій годині спілкування.

Приклад 1

Пізно ввечері на неосвітленій ділянці вулиці, в 50 метрах від підземного пішохідного переходу, автомобілем, який рухався із швидкістю 40 км/год, було збито громадянина Р. Водій і свідки-пішоходи кинулися на допомогу постраждалому, який непритомним лежав на дорозі. Разом з усіма до постраждалого підбіг хлопець, який раптом схопив його шапку і барсетку, що лежали на дорозі, та кинувся навтьоки. Люди викликали "швидку допомогу" та надали першу допомогу постраждалому.

Зразок відповіді. У діях водія немає порушень Правил дорожнього руху. Він не винний у тому, що сталося, тому не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Хлопець, який схопив речі постраждалого, скоїв пограбування. При цьому злочин завершений, до того ж наявна обтяжуюча обставина -- скоєння злочину щодо особи, яка знаходиться в безпорадному стані.

Приклад 2.

Група хлопців -- 16-річні Андрій (керівник групи), Євген, Дмитро, 14-річний Віктор і 12-річні Руслан та Павло вечорами майже кожного дня збиралися на подвір'ї школи, вживали алкоголь, а часом і наркотичні речовини. Одного разу, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння і скориставшись відсутністю охоронця, який захворів, вони розбили камінням шибки у вікнах школи та кількох кіосків неподалік, розкидали товари з цих кіосків, розчавили пакети з молоком та соком. Коли двоє перехожих спробували їх зупинити, Андрій, Євген і Дмитро накинулися на них, намагаючись збити з ніг, і лише поява наряду міліції допомогла припинити їх дії.

Зразок відповіді. Група хлопців скоїла хуліганські дії. При цьому дії старших скоріше за все будуть кваліфіковані за ч. З ст. 296 Кримінального кодексу України у зв'язку з опором громадянам, які намагалися припинити хуліганські дії. До відповідальності можуть бути притягнуті лише ті, хто досягнув 14 років, щодо молодших будуть застосовуватися виховні заходи примусового характеру.

Приклад 3.

На сімейне свято до громадянина К. завітали кілька друзів. Час минав непомітно, невдовзі декілька гостей разом з господарем зайшли до однієї з кімнат, де господар вирішив похвалитися колекцією вогнепальної зброї різних часів. Гості зацікавлено роздивлялися на зброю, часом зазираючи у стволи, натискаючи на спускові гачки. Раптом з одного з мушкетів, який здавався небоєздатним від віку, пролунав постріл, куля влучила в гостя, що стояв навпроти. Незважаючи на надану допомогу, постраждалий помер.

Зразок відповіді Сталося вбивство з необережності. Винний -- гість, який здійснив постріл, буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Можливе також притягнення до відповідальності і господаря -- за незаконне зберігання вогнепальної зброї (якщо він не мав дозволу на зберігання зброї) або за недбале зберігання зброї, якщо такий дозвіл був.

Приклад 4.

Група підлітків віком від 13 до 17 років вночі, зламавши замок, проникла до магазину і вкрала товарів на суму 5 тисяч гривень.

Зразок відповіді: злочин скоєно, до кримінальної відповідальності будуть притягнуті підлітки, які досягли 14 років, щодо молодших можуть бути вжиті примусові заходи виховного характеру.

Приклад 5.

Група молодиків уночі намагалася відкрити автомобіль з метою його викрадення, їх було затримано нарядом патрульно-постової служби міліції.

Зразок відповіді: йдеться про замах на злочин, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

( Виступ представника правоохоронних органів, дільничного інспектора)

3) Заключне слово вчителя

Ось і закінчилось наше перше і, сподіваюсь, останнє знайомство з Кримінальним кодексом України. Сьогодні нам вдалось перегорнути тільки деякі сторінки кодексу, ознайомившись лише з окремими його статтями. Сподіваюсь, що всі ви зрозуміли, що було вкладено в поняття "останнє знайомство". Бажаю вам ніколи більше до нього не звертатись, крім випадків, якщо ви будете працювати в правоохоронних органах. Треба бути законослухняними, поважати і не порушувати закони, що діють у нашій державі. Завжди пам'ятайте, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Будьте розсудливими, обмірковуйте свої вчинки, вчіться на помилках інших людей.

Висновки

У курсовій роботі нами були досліджені форми організації навчання, їх структурні компоненти та доцільність функціонування.

Зроблений нами аналіз педагогічної літератури щодо досліджуваної проблеми дозволив говорити про те, що педагогічна наука за всіх часів прагнула знайти шляхи передачі знань, умінь та навиків дітям. Вченими висвітлено багато інформації з даного питання.

Історії світової педагогічної думки і практиці навчання відомі найрізноманітніші форми організації навчання. Їх виникнення, розвиток, поступове відмирання окремих із них пов'язане з вимогами, потребами суспільства, що розвивається. Кожний новий історичний етап в розвитку суспільства накладає свій відбиток і на організацію навчання. В результаті педагогічна наука накопичила значний емпіричний матеріал в цій області.

Всі організаційні форми навчання взаємозв'язані між собою і спрямовані на виконання навчально-виховних завдань. Під час уроків розвиваються наукові поняття і практичні вміння. Їх розвиток триває і поглиблюється під час виконання домашніх завдань, позаурочної роботи і на екскурсіях, під час позакласної роботи.

Узагальнивши все, можна зробити висновок, що найбільш стійкішою формою організації навчання виявилась класно-урочна система, яка й сьогодні є основною в загальноосвітній школі. Вона полягає в тому, що навчальна робота проводиться з групою учнів постійного складу, однакового віку і рівня підготовки (класом), протягом певного часу і за встановленим розкладом (у формі уроку).

Позитивним у класно-урочній системі навчання є:

а) керівна роль вчителя;

б) зміна видів занять;

в) можливість використання різних методів навчання;

г) забезпечення активності учнів;

д) раціональне використання часу;

е) забезпечення послідовного, систематичного вивчення матеріалу.

Недоліками класно-урочної системи навчання є:

а) вчитель у процесі навчання розраховує на середнього учня;

б) ніхто з учнів не може "спішити" відповідно до своїх можливостей;

в) важко здійснювати індивідуальний підхід до учнів;

г) учні залишаються на повторний курс, якщо не засвоїли якісь предмети.

Організаційні форми навчання дуже різноманітні за змістом, структурою, способами організації навчальної діяльності.

Визначаючи методику проведення уроків, вчителю слід врахувати змістові особливості різних предметів, істотні відмінності розвитку дітей різного шкільного віку, умови, в яких працюють класи в різних типах шкіл, матеріальне забезпечення тощо.

Отже, не можна сліпо застосувати єдину структуру, підганяти зміст конкретного уроку під універсальний тип комбінованого, механічно йти за методичними розробками, а необхідно пристосовуватися до кожної ситуації, до кожного учня. Для якісного оновлення уроку у центрі уваги вчителя має бути організація навчальної діяльності учнів залежно від її змісту і готовності дітей. Саме це особливо впливає на навчальні результати, розвиток особистості, її емоції та почуття.

І скільки б не було методичних рекомендацій, щоразу, коли виникає потреба їх застосувати, учителеві слід обміркувати різні варіанти. Щоб не помилитися, маємо добре орієнтуватися в тому надбанні, яке є в сучасних посібниках, статтях, збірниках із досвіду роботи найкращих учителів. Щоб опанувати на творчому рівні нові методики, потрібно, аби на окремому уроці й у системі уроків класовод досягав взаємозв'язку навчального розвивального й мотиваційного компонентів навчальної діяльності, утверджував гуманні взаємовідносини в класі, активно використовував різні форми співробітництва з учнями. Для цього в процесі підготовки та проведення уроку мудрий учитель не тільки орієнтується на його зміст, а й одночасно продумує, як це зробити з найбільшою користю для розвитку особистості дітей, збереження їх емоційного благополуччя, оптимізму, розвитку позитивного ставлення до навчання, уміння вчитися.

Використана література

1. Дидактика середньої школи під ред. М.Н.Скаткіна: 2-ге вид. - М., 1982.

2. Лернер И.Я. Дидактические мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.

3. Махмутов М.І. Сучасний урок. - М., 1985.

4. Нарочна Л.К.,Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства. - К.: "Вища школа", 1990.

5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори:У 5 т. -- К.," Радянська Школа", 1977. - Т.5.

6. Сухомлинський В.О. "Серце віддаю дітям". - К.," Радянська Школа", 1977.

7. Сухомлинський В.О. "Сто порад вчителю".- К.," Радянська Школа", 1978.

8. Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - К.: " Радянська Школа", 1954 - т.1.

9. Харламов И.Ф. Педагогика - М., 1990.

10. Яковлева А.М., Афонська Т.М. Тлумачний словник. - Харків, 2007.

11. О.Біда. Структура і методика інтерактивного уроку. - Початкова школа.2007,7. с.12-15

12. С.Іванішена. Форми та методи інтерактивного навчання. - Початкова школа.2006,3. с.5-9

13. М.Іванчук. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання. -Початкова школа.2006,8. с. 19-22.

14. О.Комар. Інтерактивні технології - технології співпраці. - Початкова школа.2005,2. с.7-12

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.