Використання інтерактивної дошки та програми Smart Notebook 10 на уроках української літератури

Мета використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності сучасного педагога. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, існуючі недоліки та проблеми.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.02.2015
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти і науки України

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Житомирської обласної ради

Кафедра методики викладання навчальних предметів

Курсова робота

Використання інтерактивної дошки та програми Smart Notebook 10 на уроках української літератури

Виконав Петровський Аркадій Петрович

слухач курсів підвищення кваліфікації

вчителів української мови і літератури

учитель української мови і літератури

Йосипівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ступенів»

Малинського району Житомирської області

Науковий керівник

Шуневич Оксана Михайлівна - доцент кафедри

методики викладання навчальних предметів

Житомирського ОІППО, кандидат педагогічних наук

Житомир - 2014 р

ЗМІСТ

інтерактивний дошка урок

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ

РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Переваги використання ІКТ

1.2 Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

2.1 Інтерактивні дошки - хто вони?

2.2 Педагогіка та інтерактивні дошки SMART Board

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ. Уроки української літератури в Smart Notebook

ВСТУП

Актуальність дослідження

Сучасна система навчання та виховання зумовлює нові тенденції щодо розвитку освіти в Україні. Основу сучасного інформаційного суспільства складають не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси, знання, наука, організаційні чинники, здібності людей, їхня ініціатива, креативність. З'явилась потреба у діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно збагачених громадянах, тому основним завданням освітніх закладів є розвиток індивідуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання.

Новий підхід у викладанні філологічних дисциплін вимагає працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати свою роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх талантів з метою отримання певного освітнього результату.[6, с.240].

Розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у НВП дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року». Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України №1392 від 23 листопада 2011 року)» передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання. »[1,2,3 ].

У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено: «Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, моральні, підприємливі люди, які здатні самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, бути мобільними, динамічними, конструктивними фахівцями, володіти розвиненим почуттям відповідальності за долю країни» [4, c.139].

Мета використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога дозволяє оптимізувати зміст навчання, модернізувати методи та форми організації НВП, забезпечити високий науковий і методичний рівні викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг. Інформаційна ера характеризується виникненням нових систем телекомунікаційних технологій та освіти. Освіта трансформується з соціального інституту в самостійну систему, яка визначально впливає на сферу праці та економіки і є стратегічним ресурсом держави.

Вивчення української мови та літератури може допомогти розвитку умінь критично мислити, які необхідні для ефективного використання ІКТ. Ці завдання здатні допомогти формуванню поінформованих громадян і критично мислячих читачів, які можуть перетворювати інформацію на знання. Роль Інтернету в цьому особливо значна, оскільки його використання дозволяє збільшити кількість джерел інформації і уникнути довіри тільки одному джерелу. Інтернет також сприяє тому, щоб учні опановували вміння зіставляти різні інтерпретації фактів, критично оцінювали їх і не перетворювалися на об'єкти маніпуляцій. [6, с.240].

На території України впровадження комп'ютерних технологій і засобів навчання розпочалася ще у сімдесяті роки минулого століття, але й до сьогодні вони не досить ефективно застосовуються у навчальному процесі через недостатню увагу до питань методики комп'ютерного навчання. Поява комп'ютерів не призводить до автоматичного підвищення результативності та ефективності навчального процесу. Застосування комп'ютера на уроках української мови та літератури як засобу організації навчання передбачає розв'язання питання: як поєднати сучасні інформаційно-комунікаційні технології з традиційними для навчання українській мові і літературі засобами та методами навчання. Відсутність відповіді на це питання гальмує інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій навчання в літературну освіту.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи навчання. Вдало підібрані засоби забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам'ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому ІКТ мають великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення ефективності уроку.[12, с. 6-10].

Комп`ютеризація освітніх закладів нині є неодмінною умовою розвитку країни. Однак, «залізо» не працює саме по собі - воно не може навчати і розвивати дітей. Для його оптимального використання необхідні ще дві речі: програмний супровід і, звичайно, вчитель.

Парадоксально, але, незважаючи на неабияке поширення ІКТ у повсякденному житті, вчителів ще потрібно заохочувати до використання нових технологій у навчальному процесі. А, можливо, педагогів змагання «підштовхують»? Нещодавно фінішував український конкурс зі створення мультимедійних уроків серед учителів і методистів для загальної середньої школи.

Ініціатором конкурсу став Національний проект «Відкритий світ». Організатори збирали від учителів з усієї країни мультимедійні розробки уроків для сьомого класу, зорієнтовані на використання не тільки комп`юра, а й іншого інтерактивного обладнання.

Педагогічний колектив нашого НВК теж взяв у цьому конкурсі активну участь. Використання інтерактивної дошки та програми SMART NOTEBOOK 10 дало змогу педагогічному колективу переглянути способи подання нової інформації учням. Адже цей комплекс дає можливість використовувати інтерактив навіть людині з невисоким рівнем володіння комп`ютерною технікою.

Перевага «смарту» в тому, що ця система забезпечує реальну інтерактивність. Дитина не лише спостерігає за презентацією, а з допомогою цієї технології може виконувати інтерактивні завдання, вправи біля дошки.І миттєво побачить результати своєї діяльності, пов`язаної з вивченням матеріалу.

Бувають випадки, коли смарт-дошка в школі є, але вона не використовується. Функціноналу її не знають, і не розуміють, що з нею робити. У кращому разі вона слугує екраном для демонстрації відеоматеріалів. Також бракує методичних розробок щодо використання ІКТ на предметних уроках. Наприклад, у класі є комп`ютери, але вони не використовуються так, як мали б. Тому вважаю, що найкращі практичні розробки та підходи, які демонстрували вчителі під час проетку «Відкритий світ», варто поширити в школах Житомирщини.

І. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування інформаційних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає.

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

При підготовці до уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Такому уроку властиві:

- Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

- Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

- Інтерактивність і діалоговий характер навчання: ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя, "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;

- Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи: підтримка в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

- Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додатки.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах як підготовки уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Під час проектування уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування - за їх допомогою вчитель може скласти авторське програмне забезпечення, яке можна використовувати на різних етапах уроку, але його створення для вчителя-предметника занадто складне питання. Розробка такого забезпечення за допомогою мови програмування вимагає від вчителя спеціальних знань і навичок та великої витрати часу.

2. Можливе при підготовці та проведенні уроку використання готових педагогічних програмних засобів (енциклопедій, навчальних програм й ін.).

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word, ще й систему баз даних Access і мультимедійні презентації PowerPoint та ін. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал. Мультимедійні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку.

1.1 Переваги використання ІКТ

- індивідуалізація навчання;

- інтенсифікація самостійної роботи учнів;

- зростання обсягу виконаних на уроці завдань;

- розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на засіб, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони розв'язують рівняння, будують графіки, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності.

Останнім часом в українських школах почали з'являтись інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами. Такі дошки супроводжуються програмним забезпеченням, створеним спеціально для навчання, однак багато вчителів все ще не наважуються працювати з ними. Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

1.2 Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

- відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів;

- час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

- у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

- недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

- відсутність контакту з учителем інформатики;

- у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

- складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять;

- не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

- у шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

- при недостатній мотивації до роботи, учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

- існує ймовірність, що захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративного.

Сучасний темп життя вимагає поєднання традиційних методів навчання природничих дисциплін з новими, заснованими на більшій інформативності, наочності, з використанням ІКТ. Разом з тим, необхідно знайти оптимальні підходи до здійснення розвитку учня, залучити його до творчості, оволодіння традиційними і сучасними методами дослідження.

ІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Потужний потік нової інформації впливає на сприйняття навколишнього світу дитиною. Раніше інформацію з будь-якої теми учень міг отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Дослідження психологів показали, що старший школяр може, читаючи зором, запам'ятати 10% інформації, слухаючи - 26%, розглядаючи - 30%, слухаючи і розглядаючи - 50%, обговорюючи - 70%, особистий досвід - 80%, спільна діяльність з обговоренням - 90%, навчання інших - 95%, а діти початкової ланки 80 % знань, вмінь та навичок здобувають через ігри, а запам'ятовують лише 10% того, що читають, 20 % того, що чують, 30% того, що бачать, 50% того, що бачать і чують одночасно, 70% того, що говорять, 90% того, що роблять і говорять одночасно.

Отже, мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, ігор у мобільних телефонах, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. З використанням комп'ютерів, комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного учня. Головне завдання вчителя - навчити кожну дитину за короткий проміжок часу з великої кількості отриманої інформації сприйняти, осмислити і застосувати в практичній діяльності саме ту, яка допоможе йому в формуванні життєвих компетенцій. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці, могла їх оцінити та бачила практичне їх застосування.

Сьогодні «наші учні - діти вже нового інформаційного суспільства, на відміну від більшості вчителів. Учні цілком виправдано вважають своїх учителів не здатними дати їм те, чого вони потребують, уроки в школі нудними, а знання, які вони отримають на уроках, непотрібними» [12, с. 6]. Тому допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Роль комп'ютера на уроці - це допомага вчителю зробити урок динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, що запам'ятовується надовго:

Комп'ютер - це засіб нового виміру у просторі навчання. Необхідний помічник учителя, інструмент для досягнення педагогічних цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем.

Комп'ютер ні в якому разі не замінить традиційного підручника, живого спілкування з учителем, впливу особистості вчителя на учнів.

Комп'ютер - це засіб, який дозволяє оптимізувати навчальний процес, але спочатку вчителеві треба докласти чимало зусиль для опанування зазначеним засобом. Разом з тим, педагог підбирає матеріал до уроків, удосконалює методику викладання з точки зору застосування на уроці комп'ютерної техніки.

Важливого значення набуває підготовка викладача до використання ІКТ. Вона передбачає оволодіння вчителем певними уміннями та навичками, які свідчать про його досконале володіння комп'ютером на рівні середнього рівня досвідченого користувача. А саме, підготувати комп'ютер до роботи, завантажити необхідну програму на виконання, вміти зберегти інформацію, скористатись принтером. На превеликий жаль, більшість вчителів не готова до застосування ІКТ саме з цієї причини [13].

Перед учителем постає завдання: сприймати свій урок не тільки як навчально-виховну проблему, а й окреслювати шляхи вирішення цієї проблеми стосовно кожної дитини. Диференційований підхід є важливим на всіх етапах засвоєння знань і вмінь.

Необхідно переосмислити процес навчання, вийти за межі традиційного уявлення про урок. У першу чергу, звернімо увагу на характер взаємодії «учень - учитель». Педагог тепер не тільки «головний герой», а й часто непомітний помічник учня, коли необхідно лише спрямувати хід думки, а не «давати готове». Знання, набуті у результаті самостійних зусиль, запам'ятовуються краще. Ця особливість впливає на відбір та організацію змісту навчання, на визначення методів і форм. Навчання з ІКТ стає каталізатором актуальної педагогічної думки, орієнтованої на розвиток особистості учня, для підвищення його творчої активності.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах уроку, при цьому комп'ютер може виконувати функції вчителя: джерело навчальної інформації; наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю.

У процесі проектування уроку з ІКТ вчитель може використовувати:

1. Мови програмування. За їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх використання для викладача-предметника складне.

2. Використання готового програмного забезпечення (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерних технологій під час вивчення хімії відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, під час повторення пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель демонстрував на уроці. При цьому він може зупинити експеримент чи повторити ту необхідну частину. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.

3. Пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора MS Word і мультимедійні презентації MS PowerPoint.

Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

Мультимедійні презентації дають можливість вчителю при незначних витратах часу підготувати наочність до уроку.

Переваги використання ІКТ

- Індивідуалізація навчання.

- Інтенсифікація самостійної роботи учнів.

- Зростання обсягу виконаних завдань на уроці.

- Розширення інформаційних потоків при використанні мережі Internet.

- Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм організації роботи на уроці.

Але, поряд з перевагами, виникають різні проблеми як у процесі підготовки до уроку, так і під час його проведення, а саме:

- відсутність вдома відповідного технічного та програмного забезпечення в учнів та вчителів;

- недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

- відсутність контакту з учителем інформатики та ін.

Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів. Від того, наскільки досконало учень володіє комп'ютером на рівні користувача залежить, чи досягне праця вчителя успіху.

2.1 Інтерактивні дошки - хто вони?

Все частіше в навчальних закладах можна почути термін «Інтерактивна дошка» і навіть «Мультимедійна дошка», дедалі більше учнів та викладачів зі щирим захопленням оглядають це «чудо техніки».

В умовах відсутності понятійного апарату й визнаної термінології в галузі інформатизації освіти, термін «Інтерактивна дошка» хоча і є очевидно некоректним, але покликаний відобразити суб'єктивні відчуття користувача від інформації, яка «ожила» під пальцями, що торкаються поверхні дошки. При цьому інтерактивна дошка у більшості випадків при поверховому ознайомленні з нею сприймається як деякий самодостатній пристрій, який з якоїсь причини підключений до комп'ютера й інколи -- до мультимедійного проектора.

Інтерактивна дошка являє собою периферійний пристрій комп'ютера і виконує роль додаткового комп'ютерного монітора. Інтерактивна дошка відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри -- для зручності в роботі з аудиторією.

Подібно до звичайного комп'ютерного монітора управління прикладними програмами комп'ютера здійснюється або курсором мишки, або з екранної клавіатури, що виведена на поверхню дошки. Роль курсору мишки на цьому вторинному моніторі з сенсорною поверхнею виконує будь-який твердий предмет, зокрема палець, фломастер або указка.

Дошки відрізняються ціною, габаритами, вагою, матеріалами виготовлення та технологією, яка використовується для зчитування координат курсору мишки із сенсорної поверхні дошки.

Інтерактивна дошка створена для використання у комплекті з комп'ютером і мультимедійним проектором і складає програмно-технічний або програмно-технологічний навчальні комплекси.

Такі комплекси, головним чином, відрізняються один від одного не вагогабаратними й технічними характеристиками інтерактивних дошок, проекторів і комп'ютерів, а можливостями програмного забезпечення інтерактивної дошки, що входить до комплекту з ними.

Нині у світі існує 11 основних виробників інтерактивних дошок. Перший і безперечний лідер серед них -- компанія SMART Technologies Inc., яка спільно зі своїм акціонером та стратегічним партнером корпорацією Intel створила якісно інший програмний та технологічний продукт -- SMART Board Interactive White Board, який став основним компонентом програмно-технологічних навчальних комплексів.Подібні комплекси з 2000 року стали базовим інструментом ІКТ в системах освіти 150 країн світу, зокрема в США та країнах-учасницях Болонської угоди.

2.2 Педагогіка та інтерактивні дошки SMART Board

Навчання за допомогою інтерактивних дошок SMART Board мало чим відрізняється від звичних методів викладання. Основи успішного проведення уроку ті самі, незалежно від технологій й устаткування, що використовує викладач. Насамперед, будь-яке заняття повинне мати чіткий план і структуру та досягати певних цілей і результатів. Все це допомагає учням краще засвоїти матеріал і співвіднести його з тим, що вони вже знають.
Стандартний шкільний урок може розвиватися так:

- підготовка до початку заняття;

- пояснення цілей заняття;

- введення в нову тему або завдання (може повторюватися кілька разів протягом заняття, тому що є його основою);

- розвиток теми при участі учнів;

- обговорення наприкінці заняття того, що було пройдено, а також самого процесу навчання.

Структура уроку завжди залишається та ж - неважливо, використовується інтерактивна дошка чи ні. Але в деяких випадках інтерактивна дошка SMART Board може стати гарним помічником, наприклад, при, так би мовити, індуктивному методі викладання, коли учні приходять до тих або інших висновків, сортуючи отриману інформацію.

Вчитель може по-різному класифікувати матеріал, використовуючи різні можливості дошки: переміщати об'єкти, працювати з кольорами, - при цьому, залучаючи до процесу учнів, які потім можуть самостійно працювати в невеликих групах. Іноді можна знову звертати увагу учнів на дошку, щоб вони поділилися своїми думками й обговорили їх перед тим, як продовжити роботу. Але важливо розуміти, що ефективність роботи з дошкою багато в чому залежить від самого викладача та від того, як він застосовує ті або інші її можливості.

ВИСНОВКИ

Використання можливостей інформаційних і комунікаційних технологій з метою інтенсифікації навчання змінює характер розвитку, набуття і розповсюдження знань; відкриває можливості для оновлення змісту навчання і методів викладання; розширює доступ до загальної та професійної освіти; якісно змінює роль вчителя у навчальному процесі (він веде з учнем/учнями постійний діалог, який перетворює інформацію на знання та розуміння, створює разом з учнем на ґрунті сучасних технологій відповідне навчальне середовище й існує в ньому, впливаючи на його розвиток і збагачення).

Розроблені останніми роками мультимедійні навчальні технології, побудовані на іграх або у яких використовуються елементи ігри, впевнено займають свою нішу в навчально-виховному процесі.

Мультимедійні навчально-ігрові посібники відрізняються між собою за змістом і структурою, але мають спільні риси: вони включають як віртуальний світ, в якому є місце дитині з різноманітними сюжетними схемами поведінки, так і певний набір завдань, вправ або тестів. У процесі використання МНП в учнів у тій чи іншій мірі задіяна значна кількість аналізаторів (зоровий, слуховий, руховий, тактильний).

Впровадження МНП має відбуватися поетапно, з дотриманням певних методичних умов та передбачає творче застосування різноманітних форм і методів навчання. Крім того, МНП може бути лише доповненням до інших засобів навчання, а вчитель має залишатися центральною фігурою в організації навчально-виховного процесу як на уроці, так і в позакласній, зокрема самостійній, роботі учнів.

У процесі дослідження доведено, що використання інтерактивної дошки на етапі пояснення нового матеріалу сприяє заощадженню часу для навчально-тренувальних вправ та урізноманітненню занять з української літератури. Учитель має змогу образно й динамічно моделювати на екрані інтерактивної дошки будь-який літературний процес або явище, реалізувати задумане дидактичне завдання, презентувати статичні або динамічні таблиці, флеш-ігри. Застосування SMART Board із навчально-тренувальною метою сприяє активізації розумових здібностей учнів і забезпечує зворотний зв'язок.

Отже, ефективність навчального процесу має підвищуватися за рахунок впровадження інтерактивної дошки на тих етапах навчання, які є недостатньо ефективними у їх традиційній організації, дотримуючись принципу педагогічної доцільності. Використовуючи інтерактивну дошку на уроках української літератури, слід враховувати пізнавальні закономірності навчальної діяльності учнів, їх підготовленість до сприймання і засвоєння навчального змісту комп'ютерними технологіями. Важливо забезпечити органічне поєднання інтерактивних технологій зі словом вчителя, іншими засобами навчання, відповідність між змістом і навчально-виховним завданням уроку, застосування різних методичних прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальних можливостей учнів. Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури - підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Отже, дійшли до висновку, що використання комп'ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп'ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу у своїй діяльності прагнемо урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторним, пам'ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові-це значить «шукати енергію слова в енергії душі».

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження я вбачаю у розгляді можливостей щодо застосування технології SMART Board на уроках української літератури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».

2. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

4. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті//ІІ Всеукраїнський з'їзд працівників освіти/Міністерство освіти і науки України. - К., 2002.

5. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід,

перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. - К.: Наукова думка,

2003.

6.Інформаційні технології в навчанні. - К.: Видавнича група ВНV, 2006. - 240 с.

7.Освітні технології: навч. - метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. ; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А.С.К. , 2001. - 256 с.

8. Газнюк Ю.Ю. Комп'ютер і сучасна проекційна техніка / Ю.Ю.Газнюк // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1998. - № 1.

9. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі/За матеріалами: Освіта.ua. Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804

10. Драйден Г. Вос Дж. Революція в навчанні. /Г.Вос Дж.Драйден. - Львів, 2005.

11. Морзе Н.В. Роль міжнародної програми «Навчання для майбутнього» у Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки //Виступ на міжнародному форумі «Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» у рамках програми «Intel. Навчання для майбутнього». - Київ, 17.04.2008 р.

12. Носкова М.В. Проблема мотивації педагогів до використання інформаційно-комуні-каційних тех-нологій у навчальному процесі /М.В.Носкова // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2009. - №1. - С. 6 - 10.

13. Рибянцева К. А. Передумови та проблеми використання ІКТ. Режим доступу: http://klasnaocin-ka.com.ua/ blog-13/ribyantsevak/

14. Спірін О.М. Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / О.М.Спірін // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2011. - №1. - С.15-18.

15.Сиротенко К. Інформаційні технології - фактор формування Школи майбутнього / К.Сиротенко // - Директор школи. - 2010. - №6.

16. Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп'ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. - К.: Атіка, 2004.

17. SMART Board - офіційний сайт - режим доступу: http://www.smartboard.com.ua/articles/115/

18. SMART Board - режим доступу: http://hohoshko.blogspot.com/

19.Нові іновації від SMART Board- режим доступу: http://www.smartboard.com.ua/articles/91/

ДОДАТОК

Використання інтерактивної дошки на уроці - це відмінна допомога вчителеві. Особливо це стосується української літератури, оскільки процес вивчення літератури вимагає від учнів посидючості, уваги. Щоб урізноманітнити урок і захопити учнів, ми використовуємо комп'ютери і інтерактивні дошки. Використання мультимедійних технологій дозволяє зробити урок не тільки цікавим, але і дає можливість перетворювати виконання «нудних» завдань по теорії літератури в гру, використовувати барвисті ілюстрації, узяті з Інтернету, прослуховувати «живі» записи носіїв мови. Інтерактивна дошка використовується вчителем і при поясненні нового матеріалу і тестуванні знань учнів.

У програмі Smart Notebook вчитель вчиться сам робити тести для своїх учнів, тим самим перетворюючи перевірку знань на гру, шоу, в якому може брати участь весь клас.

І вчитель, який вже освоїв і активно застосовує на уроці інтерактивні технології, розуміє важливість і необхідність їх використання.

Але є вчителі, які використовують інтерактивну дошку на уроці як екран для проектора. В цьому випадку ІД не має ніяких переваг в порівнянні із звичайною білою дошкою. І вчитель, що не має достатніх знань для роботи з ІД, відноситься до неї як до якоїсь неприємності. Але якщо вчитель докладе зусилля і згає свій вільний час на створення інтерактивних уроків, то з часом у нього накопичиться бібліотека уроків за програмою Smart Notebook 10. А ще через якийсь час він відмітить, що (знаю з свого досвіду), на створення презентації доводиться витрачати все менше і менше часу, оскільки з'явився досвід роботи з програмою Smart Notebook і те, що раніше займало цілу годину, тепер можна зробити за 20 хвилин.

На своїх уроках я використовую програму Notebook, що входить в програмне забезпечення SMART Board. Дана програма дозволяє не тільки самому створювати свої уроки, але і містить колекцію інтерактивних завдань, які можна використовувати на уроках. І найголовніше, не потрібно придумувати різні вправи, а просто один раз вивчити можливості SMART Board і ввести в завдання потрібний для уроку матеріал.

Далі я хотів би розповісти про ці вправи.

У додатках я покажу завдання, які діти із задоволенням виконують на дошці SMART Board на моїх уроках. Для того, щоб почати працювати з вправами, потрібно увійти до програми Notebook, вибрати розділ Lesson Activity Toolkit і знайти потрібне завдання. Нижче я спробую описати запропоновані вправи.

Казка «Летючий корабель». Аналіз реального і фантастичного в казках.

Казка «Летючий корабель»

Завдання:

Розмістити послідовність подій у казці.

Завдання:

Що відбулося потім?

Послідовність виконання:

Натисни на «чарівний» куб та підбери опорне слово до відповідного малюнка.

Гра: «Хто що зробить?»

Установи відповідність.

Завдання:

Упізнай Іванових побратимів і посади їх на корабель.

Завдання:

Порівняйте українську казку з російською. Перегляд мультфільму «Летючий корабель»

Завдання:

Який Іван, коли …

Флеш - гра

Завдання:

Посортуй прислів`я, які відповідають, або не відповідають казці.

Перевіряємо правильність виконання

Казка «Про Жар-Птицю та вовка»

Казка «Про Жар-Птицю та вовка»

Завдання:

Знайди в тексті подію

Сторінка - чомучка

Гра: «Упізнай героя та опиши його»

Завдання:

Дібрати антоніми до слів.

Завдання:

Переказати всі події, у яких розповідається про панну.

Флеш-гра:

Натиснувши на род жабки, вилітає слово, до якого необхідно дібрати синонім

Флеш - гра:

Особливості казки

Завдання:

Герої ще яких казок опинилися в подібній ситуації?

Завдання:

Упізнай героя казки.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.