Чи є мораль критерієм людяності?

Здатність людини мислити, аналізувати, цим самим виправляти свої помилки та не допускати подібних негативних ситуацій. Мораль як культура спілкування. Вміння розрізняти добро і зло, вірність і підступність, чесність і брехню, відданість і зраду.

Рубрика Философия
Вид эссе
Язык украинский
Дата добавления 24.10.2014
Размер файла 12,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Семінар № 1. Письмове есе

31 АК група

Кришталевич Аліна

мораль культура спілкування добро

Чи є мораль критерієм людяності?

Ти знаєш, що ти - людина?

Ти знаєш про це, чи ні?

Усмішка твоя-єдина,

Мука твоя - єдина,

очі твої - одні.

/ В. Симоненко /

Своє ессе, я хочу розпочати зі слів відомого українського письменника, я вважаю, що вони якнайкраще передають зміст даного питання. Пишу відповідь на поставлене запитання : «Чи є мораль критерієм людяності?»,- так, безсумнівно і беззаперечно.

Ти знаєш, що ти - людина? Скільки сили в цих словах? Вона наповнені гордістю, добром, щирістю, відповідальністю і навіть величністю. А й справді саме такі якості, як людяність, доброта, здатність до співпереживання, співчуття відрізняє людину від тварини .

Тисячі років назад більша частина людей не мала належних умов життя, чітко визначених територій проживання, і навіть виховання, але вже в той час були мислителі,філософи, а отже була і мораль. На мою думку, мораль-це не тільки виховання, а й здатність людини мислити,аналізувати, цим самим виправляти свої помилки та не допускати подібних негативних ситуацій. Скільки людину не вчи правилам етикету, вихованню та моралі, якщо вона не їх не розуміє, то всеодно не дотримуватиметься і не усвідомить їх значущість. Ще я розумію мораль,як культуру спілкування і культуру вчинків. Часто моральність людини судять з її зовнішнього вигляду чи одному вчинку, це неправильно,адже представник певної субкультури, панк наприклад, може мати більше моралі,людяності і виховання,ніж людина в діловому костюми чи навіть просто якась бабуся. Часто певні життєві обставини спонукають нас робити не зовсім хороші вчинки, можливо якоюсь мірою нелюдяні по відношенню до інших людей,але це не означає, що наша моральність падає, а людяність зникає.

Моральність виникла як особлива діяльність, а вийшло так через відносини між людьми, їх умови життя, писані і неписані закони, які сприяють вихованню. Колись не було чітко виведених законів моральності, можливо і законів в цілому, але люди самі розуміли, як треба чинити, як не треба, вони навчилися розрізнятися добро і зло, вірність і підступність, чесність і брехню, відданість і зраду, саме життя навчило їх моралі та людяності.

Етика є вчення про мораль, але етика не створює моралі, мораль виникає сама в ході людського розвитку та життя. Ми всі хочемо до себе гарного ставлення,розуміння з боку інших, підтримки і допомоги - це і є людяність або честь називатися Людиною. Поведінка людей може бути морально і аморальною. Відомий український педагог і письменник В.Сухомлинський навчав своїх вихованців моралі такими словами:

"Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки, запитуючи сам себе: чи не робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре"

Чи людяність це? Звісно,що так! Люди часом дуже жорстокі, вони зневажають бідних, старих,немічних,інвалідів чи жебраків. Проблема людяності і моральності- це нерозуміння, відчуженість, кожен сам за себе, мабуть ніхто нікому не бажає щастя, грає наш егоцентризм, власне Я..

На завершення напишу, людяність-це талант і велика праця, не стати таким же безсердечним деревом як і всі, це не просто моральний вибір, це спосіб життя. Кожен сам обирає, яким шляхом йому іти, але слід пам ятати,що рано чи пізно наша дорога закінчиться і дуже хочеться,щоб обернувшись, ми побачили квітучий і прекрасний сад, а не спалені і брудні мости, дим і сморід власної душі..

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Общечеловеческие нормы и ценности в религии и философии - правда, стыд, терпимость и сострадание. Определение философских категорий добра и зла. Наличие уважения к человеческому достоинству в реальных делах и поступках как основной критерий морали.

  презентация [337,8 K], добавлен 12.06.2013

 • Мораль та її роль в саморозгортанні людини як творця свого суспільства, своєї цивілізації. Увага до проблем моральної свідомості і культури в новому історичному контексті. Особливість моралі як регулятора людських взаємин. Форми суспільної свідомості.

  статья [29,1 K], добавлен 20.08.2013

 • Зависимость философских категорий добра и зла от моральных принципов общества. Необходимость помощи бездомным людям и брошенным животным, асоциальным элементам. Формирование этики и морали как порядочного отношения совести к происходящему в государстве.

  творческая работа [17,2 K], добавлен 02.04.2011

 • Характеристика аксиологии как учения о ценностях. Добро и зло – основные категории этики. Понятие вины, совести, счастья, эгоизма, морали, долга, чести, фатализма, справедливости, оптимизма, пессимизма. Этика как учение о нравственности и морали.

  контрольная работа [71,7 K], добавлен 14.03.2011

 • Отличия понятий "мораль" и "нравственность". Рассмотрение различных подходов в восприятии императивности морали. Сопоставление взглядов на мораль и этические ценности Ф. Ницше и Ф.М. Достоевского, проблема "смерти Бога" и "сверхчеловека" в их творчестве.

  дипломная работа [141,0 K], добавлен 11.10.2012

 • Изучение культурфилософии - раздела философии, исследующего понятие и значение культуры. Анализ сущности культуры - комплекса, включающего знания, верования, искусство, мораль, обычаи, иные способности и навыки, усвоенные человеком, как членом общества.

  реферат [40,0 K], добавлен 18.06.2010

 • Суть твердження "мислити логічно" – мислити точно, не допускаючи протиріч в міркуваннях, вміти викривати логічні помилки. Логічна структура та контекст запитання: місце, час, умови, за яких відбувається діалог. Відповідь - думка, викликана запитанням.

  реферат [72,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Формы морали как основные препятствия на пути возвышения человека и установления между людьми искренних отношений. Вопрос о ценности моральных ценностей и тем. Задачи философской этики. Воздействие на мораль античной философии и христианской религии.

  реферат [34,3 K], добавлен 08.02.2011

 • Зрада з біологічної точки зору. Основні причини прояву зрадництва. Поняття вірності та її залежності від моральних засад людини. Негативні сторони невірності. Приклади взаємодій двох суб'єктів на різних рівнях рефлексії. Категорія зради в Християнстві.

  реферат [16,3 K], добавлен 23.06.2014

 • Знакомство с наиболее актуальными проблемами выбора профессии на всю жизнь. Общая характеристика высказываний З. Фрейда. Философия общества как положительная мораль, представляющая обществу возможность прогрессивного движения от простого к сложному.

  лекция [26,5 K], добавлен 05.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.