Розрахунок трансформатора малої потужності

Розрахунок стержневого трансформатора з повітряним охолодженням. Визначення параметрів і маси магнітопроводу, значення струму в обмотках, його активної потужності. Особливості очислення параметрів броньового трансформатора, його конструктивних розмірів.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2013
Размер файла 81,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розрахунок трансформатора малої потужності

Вступ

трансформатор стержневий броньовий

Трансформатори є невід'ємними елементами багатьох електричних пристроїв і застосовуються в різних галузях електроніки, зокрема в галузі енергозабезпечення. З їх допомогою здійснюється перетворення змінного струму. Цей статичний пристрій, перетворює змінний струм однієї напруги в перемінний струм іншої напруги, але такої ж частоти.

Частини трансформатора, які забезпечують процес перетворення енергії, -- магнітопровід й обмотки -- називають його активними частинами. А трансформатори великої потужності до того ж мають систему охолодження.

Частина магнітопровода, на якій розміщені обмотки, називається стержнем, а частина, яка замикає магнітопровід-- сердечником. В залежності від особливостей конструкції та застосування трансформатори поділяють на силові, зварювальні, вимірювальні та спеціальні.

За кількістю фаз трансформатори бувають однофазні та трьохфазні. А за типом магнітопровода трансформатори розподіляються на броньові, стержневі, кільцеві. Сердечники бувають броньові із Ш-подібних пластин (обмотки розміщені на середньому стержні) і стержньові з П-подібних пластин (обмотки розміщені на одному або на двох стержнях порівну).

Для розрахунку маємо слідуючі дані:

Таблиця1 -- Таблиця вихідних даних

,ВА

, В

, В

,%

,%

, Гц

Розрахункові умови

142

180

110

6

9

10

50

0,8

Мінімум маси

1. Розрахунок стержневого трансформатора з повітряним охолодженням

Для початку потрібно підібрати конструктивні розміри магнітопровода та марку електротехнічної сталі. Основні номінальні характеристики електротехнічної сталі (питомі втрати і магнітна індукція) обраної мною марки 1212 видно з таблиці 2.

Таблиця 2 -- Таблиця питомих втрат в електротехнічній сталі в залежності від товщини та їх значення магнітної індукції

Марка сталі

Товщина, мм

Питомі втрати, Вт/кг, не більш

Магнітна індукція В, Тл, при

1212

0, 5

3,1

1,5

Підібрані середні значення слідуючі:

ККД:

;

коефіцієнт заповнення сталі:

;

коефіцієнт заповнення вікна:

;

товщина стінки каркаса:

;

щільність струму:

;

Повітряний зазор Дp=0,5 мм

коефіцієнт магнітної індукції:

.

=180*0,9=162 В*А

За допомогою формули

SP =S1 =180 знаходжу Sст*Sок:

За результатом даного обчислення обираю стрічковий магнітопровід типу ПЛР25х25, конструктивні розміри якого відображені в таблиці 3.

Таблиця 3-- Конструктивні розміри стрічкового магнітопроводу типу ПЛР25х25

Типорозмір магнітопровода

а, мм

b, мм

с, мм

А,мм

Н,мм

h,мм

Масса, г, не більш

ПЛР25х25

25

25

28

78

150

100

25

-

Для того щоб знайти масу магнітопроводу, скористаємося формулою:

Де с=0,0082 г/см3-густина матеріалу,

V-об.єм,

V=2*Н*b*a+c*b(H-h)=2*15*2,5*2,5+2,8*2,5*(15-10)=222,5 см3

m=с*V=0,0082*222,5=1,825 кг

Sct*Soc=a*b*c*h=2,5*2,5*2,8*10=175cм4

Далі обчислюю струми в первинній обмотці:

I1=S1/U1=180/110=1,636 A

та вторинній обмотці:

I2=S2/U2=162/6=27 A

Активна потужність трансформатора становить:

За результатами слідуючих обчислень маю ЕРС в первинній і вторинній обмотках:

;

.

Далі обчислюємо ЕРС одного витка:

Sct=a*b=2,5*2,5=6,25 cм2

Е1vit=4.44*f*Bм*Sст*10-4ст=4.44*50*2,121*6,25*10-4*0,9=0,265 В

Кількість витків в первинній і вторинній обмотках становить:

W1=E1/E1vit =100,1/0,265=378

W2=E2/E1vit =6,6/0,265=25

Bираховую площу перерізу:

g1= I1/j*1,15=1,636/2,63*1,15=0,541 мм2;

g2= I2/j*0,85=27/2,63*0,85=12,078 мм2

Мінімальний діаметр проводів первинної та вторинної обмоток становить:

Отримані значення діаметрів проводів підведу до їх номінальних значень та для кожної обмотки трансформатора визначаю відповідну марку провода, діаметр, масу 1 метра довжини:

Таблиця 4

Обмотка

Номінальний діаметр проводу по міді, мм

Маса одного метра мідного провода, г

Марка провода

Найбільший зовнішній діаметр проводу, мм

1

dn1=0,83

4,81

ПСДК

dp1=1,10

2

dn2=4,10

117

ПСДК

dp2=4,47

Вираховую справжню щільність струму в первинній і вторинній обмотках. За результатами обрахунків маю:

j1=I1*4/р*dn12=1636*4/ р*0,832=3,024 A

j2 =I2*4/р*dn22=27*4/ р*4,102=2,045 A

Кількість витків в одному шарі:

N1= (h*10-2*hk-2*Дp)/dp1=(10*10-2*3-2*0,5)/1,10=85

N2=( h*10-2*hk-2*Дp)/dp2=(10*10-2*3-2*0,5)/4,47=21

Кількість шарів

K1= W1/ 2*N1 = 378/2*85=3

K2= W2/2* N2 = 25/2*21=1

Далі рахую товщину первинної

б1= dp1* K1+( K1-1)* bmc1+ 2*bmo=1,10*3+(3-1)*0,09+2*0,4=4,28 мм

і вторинної обмоток

б2= dp2* K2+( K2-1)* bmc2+ bvn=4,47*1+(1-1)*0,4+0,4=4,87 мм

де bmc1=0,09 мм- міжшарова ізоляція в первинній обмотці,

bmc2=0,4 мм- міжшарова ізоляція в вторинній обмотці,

bmo= bmc1=0,4 мм- між оболонкова ізоляція,

bvn= bmc2=0,4 мм- зовнішня ізоляція.

Отже зазор між обмотками становить :

Д= c*10-2*( hk+Дp+б1+б2)=2,8*10-2(3+0,5+5,51+3,59)=2,8 мм

Середня лінія витка первинної обмотки дорівнює:

Lcp1=(20*a+20*b+4*Дp+2*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*2,5+4*0,5+2*4,28+4*3)/1000=0,123 м

Середня лінія витка вторинної обмотки дорівнює:

Lcp2=(20*a+20*b+4*Дp+2*б2+4*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*2,5+4*0,5+2*4,87+4*4,28+4*3)/1000=0,141 м

Наступним кроком рахуємо вагу міді трансформатора:

Gm1= Lcp1*W1*m1/1000=0,123*378*4,81/1000=0,223кг;

Gm2= Lcp2*W2*m2/1000=0,141*25*117/1000=0,412 кг;

та загальну вагу міді:

Gm= Gm1 + Gm2=0,223+0,412=0,635 кг

Підставляю отримані вище значення у формулу й обчислюю втрати потужності в обмотках:

;

А втрати потужності в сталі маю такими(Pyd=3,1 Вт, з таблички 2):

Gct=m

Pct=Pyd*Gct=3,1*1,825=5,656

Відомо,що при частоті 50 Гц відношення втрат у міді до втрат у сталі повинно бути в межах від 1.2 до 2.5. Отже:

Pm/ Pct=9,967/5,656=1,762

А при розрахунку мінімуму маси відношення маси сталі до маси міді повинно лежати в межах від 2 до 3. Тому:

Gct/ Gm=1,825/0,635=2,874

ККД буде слідуючим:

з1=P2*100/(P2+Pm+Pct)=129,6*100/(129,6+9,967+5,656)=89,242

Наступний крок -- визначення опору проводів:

- питомий опір міді

2. Розрахунок броньового трансформатора з повітряним охолодженням

Спочатку обираю конструктивні розміри магнітопровода і марку електротехнічної сталі -- 1512. Основні номінальні характеристики відображені в таблиці 5.

Таблиця 5 -- Основні номінальні характеристики даної електротехнічної сталі

Марка сталі

Товщина, мм

Питомі втрати, Вт/кг, не більш

Магнітна індукція В, Тл, при

1512

0,5

3,1

1,29

Підбираю такі середні значення:

коефіцієнт корисної дії:

;

коефіцієнт заповнення сталі:

;

коефіцієнт заповнення вікна :

;

товщина стінки каркаса:

;

щільність струму:

;

коефіцієнт магнітної індукції:

За допомогою формули, зазначеної нижче знаходжу співвідношення Sст*Sок:

SP =S1 =180

Виходячи з отриманого значення обираю броньовий магнітопровід стрічкового типу ШЛ 25х40.

Таблиця 6 -- Конструктивні розміри броньового стрічкового трансформатора типу ШЛ 25х40

Тип магнітопровода

а, мм

b, мм

с, мм

h,мм

Маса, г, не більше

ШЛ 25х40

25

40

25

6,25

12,5

1470

Sct*Soc=a*b*c*h=2,5*4*2,5*6,25=156,25 cм4

Далі обчислюю струми в первинній обмотці:

I1=S1/U1=180/110=1,636 A

та вторинній обмотці:

I2=S2/U2=162/6=27 A

Активна потужність трансформатора становить:

За результатами слідуючих обчислень маю ЕРС в первинній і вторинній обмотках:

;

.

За наведеною нижче формулою визначаю ЕДС одного витка:

Sct=a*b=2,5*4=10cм2

Е1vit=4.44*f*Bм*Sст*10-4ст=4.44*50*1,824*10*10-4*0,96=0,389 В

Кількість витків в обох обмотках слідуюча :

W1=E1/E1vit =100,1/0,389=258

W2=E2/E1vit =6,6/0,389=17

Наступний крок -- обрахунок площі перерізу і діаметра проводів обмоток. Маємо: g1= I1/j*1,15=1,636/2,79*1,15=0,51 мм2;

g2= I2/j*0,85=27/2,79*0,85=11,385 мм2

Отримані значення діаметрів проводів підведу до їх номінальних значень та для кожної обмотки трансформатора визначаю відповідну марку провода, діаметр, масу 1 метра довжини:

Таблиця 7

Обмотка

Номінальний діаметр проводу по міді, мм

Маса одного метра мідного провода, г

Марка провода

Найбільший зовнішній діаметр проводу, мм

1

dn1=0,83

4,81

ПСДК

dp1=1,10

2

dn2=4,10

117

ПСДК

dp2=4,47

Реальна щільність струму в обмотках:

j1=I1*4/р*dn12=1,636*4/ р*0,832=3,024 A

j2 =I2*4/р*dn22=27*4/ р*4,102=2,045 A

Визначаємо кількість витків в одному шарі:

N1= (h*10-2*hk-2*Дp)/dp1=(6,25*10-2*3-2*0,5)/1,10=51

N2=( h*10-2*hk-2*Дp)/dp2=(6,25*10-2*3-2*0,5)/4,47=13

Кількість шарів

K1= W1/ N1 = 258/51=6

K2= W2/ N2 = 17/13=2

Далі рахую товщину первинної

б1= dp1* K1+( K1-1)* bmc1+ 2*bmo=1,10*6+(6-1)*0,09+2*0,24=7,53 мм

і вторинної обмоток

б2= dp2* K2+( K2-1)* bmc2+ bvn=4,47*2+(2-1)*0,24+0,24=9,42мм

де bmc1=0,09 мм- міжшарова ізоляція в первинній обмотці,

bmc2=0,24 мм- міжшарова ізоляція в вторинній обмотці,

bmo= bmc1=0,24 мм- між оболонкова ізоляція,

bvn= bmc2=0,24 мм- зовнішня ізоляція.

Отже, зазор між обмоткой та магнітопроводом становить :

Д= c*10- ( hk+2*Дp+б1+б2)=2,5*10-(3+2*0,5+7,53+9,42)=4,05 мм

Середня лінія витка первинної обмотки дорівнює:

Lcp1=(20*a+20*b+4*Дp+2*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*4+4*0,5+2*7,53+4*3)/1000=0,159 м

Середня лінія витка вторинної обмотки дорівнює:

Lcp2=(20*a+20*b+4*Дp+2*б2+4*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*4+4*0,5+2*9,42+4*7,53+4*3)/1000=0,193 м

Наступним кроком рахуємо вагу міді трансформатора:

Gm1= Lcp1*W1*m1/1000=0,159*258*4,81/1000=0,197 кг;

Gm2= Lcp2*W2*m2/1000=0,193*17*117/1000=0,384 кг;

та загальну вагу міді:

Gm= Gm1 + Gm2=0,197+0,384=0,581 кг

Підставляю отримані вище значення у формулу й обчислюю втрати потужності в обмотках:

;

А втрати потужності в сталі маю такими(Pyd=3,1):

Gct=m

Pct=Pyd*Gct=3,1*1,470=4,557 Вт

Відомо,що при частоті 50 Гц відношення втрат у міді до втрат у сталі повинно бути в межах від 1.2 до 2.5. Отже:

Pm/ Pct=9,039/4,557=1,983

А при розрахунку мінімуму маси відношення маси сталі до маси міді повинно лежати в межах від 2 до 3. Тому:

Gct/ Gm=1,470/0,581=2,529

ККД буде слідуючим:

з1=P2*100/(P2+Pm+Pct)=129,6*100/(129,6+9,039+4,557)=90,506

Наступний крок -- визначення опору проводів:

- питомий опір міді

Результати розрахунку стержньового і броньового трансформатора заношу до таблиці 8.

Таблиця 8 -- Результати розрахунку

Дані розрахунку

Тип магнітопроводу

Броньовий

Стержневий стрічковий

1

180

180

2

162

162

3

1,29

1,5

4

1,636

1,636

5

27

27

6

258

378

7

17

25

8

0,806

0,83

9

3,807

3,921

10

0,581

0,635

11

1,470

1,825

12

9,039

9,967

13

4,557

5,656

14

1,983

1,762

15

2,529

2,874

16

90,506

89,242

17

1,289

1,456

18

0,004

0,005

Висновок

Стержневий і броньовий -- основні види трансформаторів, що експлуатуються на залізниці. Тому в цій курсовій роботі були здійснені розрахунки цих трансформаторів. Мета даної роботи -- освоїти методику оптимального проектування однофазних трансформаторів, тобто вибирати основні електричні і конструктивні параметри трансформатора: марку сталі сердечника, тип магнітопровода, магнітну індукцію, конструкцію. За даними розрахунків були накреслені дві проекції трансформатора із поздовжнім й поперечним перерізами, на яких вказані основні розміри сердечника обмоток, між обмотувальної ізоляції і каркасу котушок.

Використана література

1. Методические указания № 1011.

2. Бабаев М.М., Кустов Г.М., Светличный В.И. Методические указания к выполнению курсового проекта по электрическим машинам для студентов специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». - Часть 1: Расчет трансформаторов рельсовых цепей магистральных железных дорог. - Харьков, 1987.

3. Токарев Б.Ф. Электрические машины: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1990.-624 с.: ил. ISBN 5-283-00595-Х

4. Конспект лекцій.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Конструктивна схема трансформатора. Конструкція магнітної системи та вибір конструкції магнітопроводу. Розрахунок обмоток трансформатора, втрат короткого замикання, тепловий розрахунок і розрахунок систем охолодження. Визначення маси основних матеріалів.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 31.05.2010

 • Обгрунтування прийнятих рішень при проектуванні силового трансформатора. Визначення основних електричних величин, обмотки та розмірів трансформатора. Розрахунок параметрів короткого замикання, магнітної системи і маси сталі. Тепловий розрахунок обмоток.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 06.09.2012

 • Розрахунок параметрів силового трансформатора, тиристорів та уставок захисної апаратури. Переваги та недоліки тиристорних перетворювачів. Вибір електродвигуна постійного струму і складання функціональної схеми ЛПП, таблиці істинності і параметрів дроселя.

  курсовая работа [374,8 K], добавлен 25.12.2010

 • Огляд переваг стрічкового способу формування магнітопроводу. Вивчення конструкції трансформатора. Розрахунок значення коефіцієнту трансформації, габаритної потужності обмотки. Знаходження кількості витків первинної котушки. Визначення потрібних дротів.

  контрольная работа [205,3 K], добавлен 11.03.2015

 • Аналіз роботи і визначення параметрів перетворювача. Побудова його зовнішніх, регулювальних та енергетичних характеристик. Розрахунок і вибір перетворювального трансформатора, тиристорів, реакторів, елементів захисту від перенапруг і аварійних струмів.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.05.2015

 • Обґрунтування необхідності визначення місця короткого замикання в обмотках тягового трансформатора. Алгоритм діагностування стану тягового трансформатора. Методика розрахунку частоти генератора. Визначення короткозамкнених витків в обмотці трансформатора.

  магистерская работа [2,3 M], добавлен 11.12.2012

 • Розрахунок параметрів схеми заміщення трансформатора, напруги короткого замикання, зміни вторинної напруги та побудова векторної діаграми. Дослідження паралельної роботи двох трансформаторів однакової потужності з різними коефіцієнтами трансформації.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.08.2011

 • Вивчення конструкції трансформатора та його паспорту. Дослідження методики виконання маркування виводів фазних обмоток. Визначення індукції у стрижні трансформатора, обмоток вищої і нижчої напруги. Розрахунок напруги та числа витків додаткової обмотки.

  лабораторная работа [127,5 K], добавлен 28.08.2015

 • Вибір силових трансформаторів на підстанціях електричної мережі. Техніко-економічне обґрунтування вибраних варіантів схем електричної мережі. Розрахунок втрати потужності в обмотках трансформатора. Розподіл напруг по ділянкам ліній електропередач.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.09.2013

 • Вибір напівпровідникового перетворювача, розрахунок параметрів силового каналу вантажопідйомного візка. Вибір електричного двигуна та трансформатора. Розрахунок статичних потужностей механізму, керованого перетворювача, параметрів механічної передачі.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 01.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.