Дослідження трифазного синхронного генератора

Експериментальні способи зняття характеристик трифазного синхронного генератора. Схема вмикання генератора. Зовнішня характеристика як залежність напруги від струму навантаження при сталому струмі збудження. Регулювальна характеристика, коротке замикання.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2015
Размер файла 204,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторна робота

з дисципліни "Електротехніка"

Розробив Хмара А.О.

Перевірив Апухтін О.С.

Вступ

1. Мета роботи

Ознайомитися з експериментальними способами зняття характеристик синхронного генератора, особливостями основних характеристик генератора.

2. Обладнання та прилади.

Трифазний синхронний генератор, привідний АД, комплект К50, амперметр, трифазний трансформатор (навантаження).

3. Зміст роботи.

1. Зняті характеристики:

· холостого ходу Ea= (I3) при відсутності навантаження (Іа=0), n=const

· зовнішню U= (I) при I3=const, n=const.

· регулювальну I3= (I) при U=const, n=const.

· короткого замикання Ik= (I3) при n=const, U=0

2. Результати вимірювань та обчислень.

1. Збираємо схему (рис.1.1)

Рисунок 1.1 - Схема вмикання трифазного синхронного генератора

2. Знімаємо характеристику холостого ходу

Характеристика холостого ходу являє собою випадок навантажувальної характеристики, коли Іа=0. Для одержання характеристики холостого ходу, обертаючи ротор генератора з номінальною частотою та змінюючи струм збудження, фіксуємо напругу на вихідних зажимах. Особливістю зняття характеристики холостого ходу є вимога міняти струм збудження поступово та тільки в одну сторону.

Таблиця 2.1 - Характеристика холостого ходу при Ia=0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

45

62

104

124

137

150

158

166

173

Рисунок 2.2 - Характеристика холостого ходу

3. Знімаємо зовнішню характеристику

Зовнішня характеристика являє собою залежність напруги від струму навантаження при сталому струмі збудження. За експериментально знятими зовнішніми характеристиками визначається зміна напруги при збільшенні та зменшенні навантаження.

Таблиця 3.1 - Зовнішня характеристика при Із=const

130

116

113

106

98

89

82

52

43

0

2,1

3

4,3

5,4

6,2

7

8,2

9

Рисунок 3.2 - Зовнішня характеристика

4. Знімаємо регулювальну характеристику

Регулювальна характеристика - це залежність сили струму збудження від сили струму навантаження при сталій напрузі на виході.

Таблиця 4.1 - Регулювальна характеристика при U=соnst=173В

3

3,5

5

7

9

3

3,2

4

4,5

6

Рисунок 4.2 - Регулювальна характеристика

5.3 Знімаємо характеристику короткого замикання

Ця характеристика є особливим випадком регулювальної характеристики при U=0, але зі зміненою залежністю величин І та Із.

Таблиця 5.1 - Характеристики короткого замикання

1 фаза

2 фази

3 фази

0

5

0

5

0

5

0

2

0

1

0

0,5

трифазний синхронний генератор замикання

Рисунок 5.2 - Характеристика короткого замикання

Висновки: При виконанні роботи ознайомились з основними характеристиками трифазного синхронного генератора. Зняли основні характеристики та ознайомились з методикою їх отримання, та схемами необхідними для цього.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Общие понятия и определения в математическом моделировании. Основные допущения при составлении математической модели синхронного генератора. Математическая модель синхронного генератора в фазных координатах. Реализация модели синхронного генератора.

  дипломная работа [339,2 K], добавлен 05.10.2008

 • Параллельная работа синхронного генератора с сетью, регулирование его активной и реактивной мощности. Построение векторных диаграмм при различных режимах нагрузки. Схема подключения синхронного генератора к сети с помощью лампового синхроноскопа.

  контрольная работа [92,0 K], добавлен 07.06.2012

 • Устройство синхронного генератора, экспериментальное подтверждение теоретических сведений о его свойствах. Сбор схемы генератора, пробный пуск и проверка возможности регулирования параметров. Анализ результатов эксперимента, составление отчета.

  лабораторная работа [221,2 K], добавлен 23.04.2012

 • Конструкция синхронного генератора и приводного двигателя. Приведение генератора в состояние синхронизации. Способ точной синхронизации. Процесс синхронизации генераторов с применением лампового синхроноскопа. Порядок следования фаз генератора.

  лабораторная работа [61,0 K], добавлен 23.04.2012

 • Установившийся режим трехфазного короткого замыкания синхронного генератора. Физические явления при внезапном трехфазном коротком замыкании в цепи синхронного генератора без автоматического регулятора напряжения. Процессы изменения магнитных потоков.

  лекция [76,5 K], добавлен 11.12.2013

 • Побудова схеми з'єднань силового ланцюга трифазного тиристорного перетворювача, його регулювальна характеристика. Принцип дії трифазного автономного інвертора напруги з постійними кутами провідності ключів. Формування напруги на навантаженні АІН.

  контрольная работа [3,1 M], добавлен 13.03.2013

 • Основні частини трифазного генератору: статор і ротор. Зв'язана трифазна чотирипровідна система. Перший закон Кірхгофа. З'єднання фаз генератора зіркою. Формули фазної та лінійної напруг. З'єднання фаз навантаження трикутником. Потужності трифазного кола.

  лекция [65,6 K], добавлен 25.02.2011

 • Загальні відомості про трифазні системи. Переваги трифазного струму. З’єднання трифазних кіл електричного струму зіркою або трикутником при симетричному навантаженні. Переключення навантаження із зірки на трикутник. Схеми випрямлячів трифазного струму.

  курсовая работа [986,4 K], добавлен 08.05.2014

 • Расчет пазов и обмотки статора, полюсов ротора и материала магнитопровода синхронного генератора. Определение токов короткого замыкания. Температурные параметры обмотки статора для установившегося режима работы и обмотки возбуждения при нагрузке.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 20.06.2014

 • Расчет и оптимизация геометрических и электрических параметров трехфазных обмоток статора синхронного генератора. Конструирование схемы обмотки, расчет результирующей ЭДС с учетом высших гармонических составляющих. Намагничивающие силы трехфазной обмотки.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.