ѕроектуванн€ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ механ≥чного цеху

’арактеристика споживач≥в силовоњ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ. –озрахунок ≥ виб≥р компенсуючих пристроњв, вим≥рювальних трансформатор≥в, автоматичних високовольтних вимикач≥в, струмопровод≥в. –озрахунок струму короткого замиканн€ ≥ захисного заземленн€.

–убрика ‘изика и энергетика
¬ид курсова€ работа
язык украинский
ƒата добавлени€ 08.10.2014
–азмер файла 103,1 K

ќтправить свою хорошую работу в базу знаний просто. »спользуйте форму, расположенную ниже

—туденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

–азмещено на http://www.allbest.ru/

«ћ≤—“  ”–—ќ¬ќ√ќ ѕ–ќ≈ “”

¬ступ

ѕерел≥к скорочень

1. ¬х≥дн≥ дан≥ на розробку курсового проекту

2. ’арактеристика споживач≥в, €к≥ будуть живитис€ в≥д даноњ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ

3. ¬иб≥р м≥сц€ встановленн€ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ та числа трансформатор≥в на н≥й

4. –озрахунок елемент≥в трансформаторноњ п≥дстанц≥њ

4.1 ¬иб≥р компенсуючих пристроњв

4.2 ¬иб≥р потужност≥ силових трансформатор≥в п≥дстанц≥њ

4.3 –озрахунок ≥ виб≥р високовольтних вимикач≥в на шинах 6-10 к¬

4.4 ¬иб≥р струмопровод≥в трансформаторноњ п≥дстанц≥њ

4.5 –озрахунок струму короткого замиканн€

4.6 –озрахунок ≥ виб≥р автоматичних вимикач≥в на шинах 0,4-0,23 к¬

4.7 –озрахунок ≥ виб≥р вим≥рювальних трансформатор≥в

5. –озрахунок захисного заземленн€

¬исновок

Ћ≥тература

¬—“”ѕ

ѕроблеми рац≥онального розпод≥ленн€ електроенерг≥њ на промислових п≥дприЇмствах €к≥ на сьогодн≥ Ї основними споживачами електроенерг≥њ в ”крањн≥, набувають ≥стотного значенн€. ÷≥ завданн€ ускладнюютьс€ пост≥йно зростаючими вимогами до €кост≥ електроенерг≥њ та до над≥йност≥ електропостачанн€ особливо на п≥дприЇмствах з високим ступенем автоматизац≥њ.

Ѕезперервн≥сть та взаЇмозв'€зок процес≥в виробництва, передач≥ ≥ споживанн€ електроенерг≥њ, в≥дсутн≥сть Їдиного р≥шенн€, ви€вленн€ ц≥лоњ област≥ прийн€тих р≥шень вимагаЇ створенн€, €ка б могла адаптувати споживач≥в електроенерг≥њ до нестаб≥льних умов розвитку енергосистеми з м≥н≥мальними витратами.

“емою даного курсового проекту Ї ,,ѕроектуванн€ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ механ≥чного цехуФ. ¬ курсовому проект≥ ми розраховуЇмо ≥ вибираЇмо компенсуюч≥ пристроњ, силову трансформаторну п≥дстанц≥ю, вим≥рювальн≥ трансформатори, високовольтн≥ вимикач≥ та вимикач≥ напруги 0,4 к¬. “акож розраховуЇмо ≥ вибираЇмо перер≥зи кабел≥в ≥ провод≥в живл€чих мереж.

ѕ≈–≈Ћ≤  — ќ–ќ„≈Ќ№

Ѕ  - блок керуванн€

Ѕ“ћ - блок трансформатор - маг≥страль

¬Ќ - висока напруга

√ѕѕ - головна понижувальна п≥дстанц≥€

≈” - електроустановка

 « - коротке замиканн€

 Ћ - кабельна л≥н≥€

 “ѕ - комплектна трансформаторна п≥дстанц≥€

 ” - компенсац≥йна установка

ЌЌ - низька напруга

ѕ« - по€снювальна записка

–  - розрахунковий коеф≥ц≥Їнт

–ѕ - розпод≥льний пункт

“ѕ - трансформаторна п≥дстанц≥€

XX - холостий х≥д

÷≈ѕ - цехове електропостачанн€

÷–ѕ - цеховий розпод≥льний пункт

–Ў - розпод≥льча шафа

1. ¬»’≤ƒЌ≤ ƒјЌ≤

Ќавантаженн€ механ≥чного цеху складаЇтьс€ з шести розпод≥льчих пункт≥в, шостий розпод≥льчий пункт живить систему вентил€ц≥њ. Ќом≥нальн≥ потужност≥ розпод≥льчих пункт≥в , коеф≥ц≥Їнт cosц та tgц приведен≥ в таблиц≥ 1.1

“аблиц€ 1.1

¬их≥дн≥ дан≥

є розпод≥льчого пункту

ном, к¬т.

 оеф≥ц≥Їнт використанн€

cosц

tgц

 мах

–ѕ1

18

0,17

0,65

1,16

2,6

–ѕ2

20

0,17

0,65

1,16

2,6

–ѕ3

15

0,17

0,65

1,16

2,6

–ѕ4

25

0,17

0,65

1,16

2,6

–ѕ5

17

0,17

0,65

1,16

2,6

–ѕ6

10

0,65

0,7

1,02

2,6

2. ’ј–ј “≈–»—“» ј —ѕќ∆»¬ј„≤¬, я ≤ Ѕ”ƒ”“№ ∆»¬»“»—я ¬≤ƒ ƒјЌќѓ “–јЌ—‘ќ–ћј“ќ–Ќќѓ ѕ≤ƒ—“јЌ÷≤ѓ

ћехан≥чний цех в≥дноситьс€ до основного виробництва. ¬ цеху обробл€ютьс€ детал≥ з металу на металообробних верстатах токарноњ, фрезерноњ, свердлильноњ, стругальноњ ≥ шл≥фувальноњ груп. “акож в цеху знаход€тьс€ зварювальн≥ трансформатори за допомогою €ких виконуютьс€ з'Їднанн€ металевих елемент≥в деталей методом зварюванн€. ¬≥дпов≥дно до сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних норм в цеху передбачена вентил€ц≥€ €ка €вл€Ї собою систему вит€жок ≥ вентил€тор≥в.

ƒоставка заготовок ≥ деталей виконуЇтьс€ кран-балками ≥ автокарами, обладнанн€ цеху розташовано так, щоб був в≥льний проњзд дл€ автокар≥в.

ќсв≥тленн€ цеху виконуЇтьс€ в денний час через в≥кна у веч≥рн≥й час за допомогою св≥тильник≥в ”ѕƒƒ–Ћ ≥ ртутними лампами високого тиску ƒ–Ћ.

∆ивленн€ електричного обладнанн€ цеху виконуЇтьс€ зм≥нним струмом з частотою 50 √ц на напругу 380 ¬. ћережа осв≥тленн€ працюЇ на зм≥нному струм≥ 50 √ц ≥ напругою 380 ¬.

ƒл€ живленн€ силових споживач≥в використовують рад≥альну, маг≥стральну або м≥шану схему.

–ад≥альна схема - це схема за €кою кожен споживач живитьс€ за своЇю окремою л≥н≥Їю дана схема над≥йна тому що кожна л≥н≥€ захищена своњм вимикачем ≥ при пошкоджен≥ з ладу виходить т≥льки один споживач.

ћаг≥стральна схема - це схема при €к≥й вс≥ споживач≥ живл€тьс€ одн≥Їю л≥н≥Їю ц€ схема Ї б≥льш економною але менш над≥йна тому що при виход≥ з ладу одного споживача в≥дключаютьс€ вс≥ споживач≥.

ћ≥шана схема - це схема €ка дозвол€Ї п≥дключати частину споживач≥в з рад≥альною схемою ≥ частину з маг≥стральною схемою.

—поживач≥ даного цеху живл€тьс€ за рад≥альною схемою оск≥льки вона б≥льш над≥йна.

3. ¬»Ѕ≤– ћ≤—÷я ¬—“јЌќ¬Ћ≈ЌЌя “–јЌ—’ќ–ћј“ќ–Ќќѓ ѕ≤ƒ—“јЌ÷≤ѓ “ј „»—Ћј “–јЌ—‘ќ–ћј“ќ–≤¬ Ќј Ќ≤…

¬иб≥р типу та числа трансформатор≥в та м≥сц€ розташуванн€ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ повинно бути обумовлено величною ≥ характером електричний навантажень, категор≥Їю над≥йност≥ споживач≥в, розташуванн€ навантажень на план≥ цеху, а також виробничими арх≥тектурно-буд≥вельними та експлуатац≥йними вимогами.  ≥льк≥сть трансформатор≥в на п≥дстанц≥њ залежить в≥д категор≥њ над≥йност≥ живленн€ споживач≥в.

–озр≥зн€ють три категор≥њ над≥йност≥ споживач≥в:

ƒо першоњ категор≥њ в≥днос€тьс€ споживач≥ перерва в електричному живленн≥ €ких може привести до людських жертв виходу з ладу дорогого обладнанн€, або масовому браку продукц≥њ так≥ споживач≥ живл€тьс€ в≥д двох незалежних джерел живленн€ ≥ час переключенн€ складаЇ час автоматичного включенн€ резерву (ј¬–).

ƒо другоњ категор≥њ в≥днос€тьс€ споживач≥ перерви живленн€ в €ких приводить до масового недоотпуску продукц≥њ ≥ до простоњ великоњ к≥лькост≥ робочих м≥сць або порушенню нормальноњ життЇд≥€льност≥ великоњ к≥лькост≥ людей, живленн€ споживач≥в другоњ категор≥њ виконуЇтьс€ в≥д двох трансформатор≥в п≥дстанц≥њ ≥ час в≥дключенн€ - час включенн€ резерву черговим електриком.

ƒо третьоњ категор≥њ в≥днос€тьс€ споживач≥ допом≥жних цех≥в, с≥льськогосподарського виробництва та не великих населених пункт≥в живленн€ споживач≥в третьоњ категор≥њ живленн€ виконуЇтьс€ в≥д одно трансформаторноњ п≥дстанц≥њ перерва в живлен≥ на час ремонту або зам≥ни трансформатора але не б≥льше двадц€ти чотирьох годин.

ћехан≥чний цех в≥дноситьс€ до другоњ категор≥њ, тому що споживач≥ в перерви живленн€ приводить до масового недоотпуску продукц≥њ ≥ до простою великоњ к≥лькост≥ робочих м≥сць.

“рансформаторн≥ п≥дстанц≥њ можуть бути окремо збудованими, прибудованими - вони мають одну сп≥льну ст≥ну з цехом, вбудован≥ - вони знаход€тьс€ в середин≥ робочого корпусу. ¬ даному курсовому проект≥ ми беремо прибудовану трансформаторну п≥дстанц≥ю.

ƒл€ розрахунку трансформаторноњ п≥дстанц≥њ необх≥дно знати силов≥ навантаженн€ п≥дстанц≥њ: зм≥нну потужн≥сть, максимальну потужн≥сть ≥ максимальний струм.

«м≥нна потужн≥сть це потужн≥сть споживач≥в за найб≥льш навантажену зм≥ну одна зм≥на в≥с≥м годин.

силовий трансформаторний високовольтний струмопров≥д

4. –ќ«–ј’”Ќќ  ≈Ћ≈ћ≈Ќ“≤¬ “–јЌ—‘ќ–ћј“ќ–Ќќѓ ѕ≤ƒ—“јЌ÷≤ѓ:

4.1 ¬иб≥р компенсуючих пристроњв

”становка Ѕ  в мережах напругою до 1000 ¬ дозвол€Ї знизити потужн≥сть трансформатор≥в цеховоњ “ѕ або зменшити навантаженн€ живл€чих л≥н≥й, п≥дключають Ѕ  до шинопровод≥в або до силових –ѕ.

¬изначаЇмо активну зм≥нну потужн≥сть кожноњ –ѕ за формулою:

зм =  в„–ном, (4.1.1)

де –зм - активна зм≥нна потужн≥сть кожноњ –ѕ, к¬т;

 в - коеф≥ц≥Їнт використанн€;

ном - активна потужн≥сть кожноњ –ѕ, к¬т.

ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

зм = 0,17„18 = 3,06 к¬т.

¬изначаЇмо реактивну потужн≥сть кожноњ –ѕ, п≥дключеноњ до даноњ шини за формулою:

Qзм = –зм„tgц, (4.1.2)

де Qзм - реактивна зм≥нна потужн≥сть кожноњ –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬јр;

tgц - тригонометрична функц≥€ в≥д cosц;

зм - активна зм≥нна потужн≥сть кожноњ –ѕ, к¬т.

ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

Qзм = 3,06„1,16 = 3,54 к¬јр.

¬изначаЇмо максимальну потужн≥сть за формулою:

макс =  макс„–зм (4.1.3)

де –макс - активна максимальна потужн≥сть кожноњ –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬т;

 макс - коеф≥ц≥Їнт максимума;

зм - активна зм≥нна потужн≥сть кожноњ –ѕ, к¬т

ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

макс = 2,6„3,06 = 7,9 к¬т.

¬изначаЇмо активну максимальну потужн≥сть за формулою:

Qмакс = 1,1„?Qзм (4.1.4)

де Qмакс - максимальна реактивна потужн≥сть кожноњ –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬јр;

Qзм - реактивна зм≥на потужн≥сть кожноњ –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬јр;

?–зм - активна зм≥нна потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини к¬т. ?Qзм - реактивна зм≥на потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬јр; ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

Qмакс = 1,1„ 3,54 = 3,89 к¬јр.

–озрахунком ≥нших розпод≥льчих пункт≥в проводимо аналог≥чно ≥ результати завдань звод€тьс€ в таблицю 4.1.1

“аблиц€ 4.1.1

–озрахунок силових навантажень

є –озпод≥льчого пункту

ном, к¬т

 в

cosц

tgц

«м≥нна потужн≥сть

 макс

ћаксимальна потужн≥сть

зм, к¬т

Qзм, к¬јр

макс, к¬т

Qмакс, к¬јр

–ѕ1

18

0,17

0,65

1,16

3,06

3,54

2,6

7,95

3,89

–ѕ2

20

0,17

0,65

1,16

3,4

3,94

2,6

8,84

4,33

–ѕ3

15

0,17

0,65

1,16

2,55

2,95

2,6

6,63

3,24

–ѕ4

25

0,17

0,65

1,16

4,25

4,93

2,6

11,05

5,42

–ѕ5

17

0,17

0,65

1,16

2,89

3,35

2,6

7,51

3,68

–ѕ6

10

0,65

0,7

1,02

6,5

6,63

2,6

16,9

7,29

¬сього

22,65

25,34

58,88

27,85

¬изначаЇмо фактичний tg цм кута за формулою:

tg цм = ?Qмакс / ?–макс, (4.1.5)

де ?–макс - активна максимальна потужн≥сть вс≥х –Ў п≥дключених до даноњ шини, к¬т;

?Qмакс - реактивна максимальна потужн≥сть вс≥х –Ў, п≥дключених до даноњ шини, к¬јр;

tg цм1 = 11,46/23,42 = 0,48

tg цм2 = 16,39/35,46 = 0,46

¬изначаЇмо потужн≥сть €ку потр≥бно компенсувати за формулою:

Qк = ?–мак [(tg цм - tg це)], (4.1.6)

де ?–мак - максимальна потужн≥сть навантажень вс≥х –Ў п≥дключених до даноњ шини, к¬т;

tg цм - фактичний tg кута, що в≥дпов≥даЇ навантаженню –мак ≥ Qмак

tg це - оптимальний tg кута, що надаЇтьс€ в≥д енергосистеми.

Qк1 = 23,42[(0,48 - 0,292)] = 4,40

Qк2 = 35,46[(0,46 - 0,292)] = 5,95

ќск≥льки потужн≥сть €ку необх≥дно компенсувати дуже мала то комплектн≥ конденсаторн≥ установки не ставимо.

4.2 ¬иб≥р потужност≥ силових трансформатор≥в п≥дстанц≥њ

«агальне навантаженн€ на шинах п≥дстанц≥њ визначаЇтьс€ складанн€м розрахункового силового ≥ осв≥тлювального навантаженн€. –озрахункове реактивне навантаженн€ на шинах п≥дстанц≥њ при на€вност≥ компенсац≥њ визначаЇтьс€ з урахуванн€м сумарноњ потужност≥ вс≥х батарей конденсатор≥в, п≥дключених на напругу 0,4 к¬ до вузл≥в живленн€.

ѕотужн≥сть силового трансформатора вибираЇтьс€ на основ≥ середнього ≥ максимального навантаженн€ цеховоњ “ѕ ≥ компенсац≥њ реактивноњ потужност≥ при напруз≥ 380 ¬ дл€ нормального ≥ авар≥йного режим≥в.

Ќа двотрансформаторних п≥дстанц≥€х обидва трансформатори повинн≥ в нормальному режим≥ нести повне навантаженн€. ѕри виход≥ ≥з ладу одного трансформатора другий повинен прийн€ти на себе все навантаженн€ п≥дстанц≥њ, з вимиканн€м ус≥х споживач≥в 3-њ категор≥њ над≥йност≥ та з урахуванн€м допустимого перевантаженн€ до - 40% б≥льше ном≥нальноњ потужност≥.

¬ нормальному режим≥ роботи коеф≥ц≥Їнт завантаженн€ трансформатора приймаЇтьс€: при на€вност≥ споживач≥в 1-њ категор≥њ над≥йност≥ - 0,65-0,7; другоњ категор≥њ - 0,7-0,8; 3-њ категор≥њ - 0,9-0,95.

„исло ≥ потужн≥сть трансформатор≥в вибираЇтьс€ за граф≥ком навантажень споживача ≥ за п≥драхованими величинами середньоњ ≥ максимальноњ потужност≥, €кщо нема граф≥ка навантажень споживача, потужн≥сть трансформатор≥в вибирають на основ≥ розрахункового максимального навантаженн€.

ƒл€ промислових п≥дприЇмств час максимального

навантаженн€ припадаЇ на першу зм≥ну (окр≥м специф≥чного виробництва) ≥ складаЇ 8 годин.

—ередньодобове навантаженн€ 8ср. споживач≥в першоњ та другоњ категор≥њ складаЇ 75% в≥д максимального навантаженн€ ≥ визначаЇтьс€ за зм≥нним навантаженн€м, за формулою:

Sср = (4.2.1)

де Sср - повна середн€ потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬ј

?–зм - активна зм≥нна потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬т

?Qзм - реактивна зм≥нна потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬јр;

Sср1 = = 13,78 к¬ј.

Sср2 = = 20,20 к¬ј.

ћаксимальне навантаженн€ на шинах складаЇ:

Sмак = (4.2.2)

де Sмакс - повна максимальна потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬ј

?–мак - активна максимальна потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬т;

?Qмакс - реактивна максимальна потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до даноњ шини, к¬јр;

Sмак1 = = 25,63 к¬ј.

Sмак2 = = 35,66 к¬ј.

якщо за категор≥Їю над≥йност≥ вибираЇтьс€ двотрансформаторна п≥дстанц≥€, то подальш≥ розрахунки провод€тьс€ дл€ шини з б≥льшою потужн≥стю навантаженн€ ≥ обидва трансформатори вибираютьс€ за цими розрахунками.

¬изначаЇмо коеф≥ц≥Їнт заповненн€ граф≥ка:

 з.г.= Sср / Sмакс, (2.2.3)

де Sср, Sмакс середнЇ ≥ максимальне навантаженн€ трансформатора, к¬ј.

«а значенн€м  з.г. ≥ часу максимуму t = 8 годин визначаЇмо коеф≥ц≥Їнт допустимого навантаженн€  н. стор≥нка 222 мал. 5.48 [5]

 з.г. = 33,98/65,13 = 0,52

Ќом≥нальна потужн≥сть трансформатора:

Sном.р = Sмакс /  н, (2.2.4)

де Sном.р - ном≥нальна розрахункова потужн≥сть трансформатора, к¬ј;

Sмак - максимальна потужн≥сть вс≥х –ѕ, п≥дключених до одн≥Їњ шини, к¬ј

 н = 1,17

Sном.р = 65,13/1,17 = 55,66 к¬ј.

¬ибираЇмо тип трансформатора “ћ«-63/10/0,4.

 оеф≥ц≥Їнт завантаженн€ в нормальному режим≥ визначаЇтьс€ за формулою:

 з.т = Sмакс / n„Sном, (2.2.5)

де n - к≥льк≥сть тр ансформатор≥в на п≥дстанц≥њ,

Sном - ном≥нальна паспортна потужн≥сть вибраного типу трансформатора, к¬ј

 з.т = 65,13/ 2„63 = 0,51

ƒл€ двотрансформаторноњ п≥дстанц≥њ перев≥р€Їмо вибраний тип трансформатора на роботу в авар≥йному режим≥. ѕри в≥дключенн≥ одного трансформатора в пер≥од максимуму, допустиме навантаженн€ на робоч≥й трансформатор дор≥внюЇ 140%.

1,4„Sном = 0,75„Sмакс

де Sном - ном≥нальна паспортна потужн≥сть вибраного типу трансформатора;

Sмакс - максимальна потужн≥сть вс≥х –ѕ п≥дключених до двох шин п≥дстанц≥й 0,4-0,23к¬.

1,4„55,66 = 0,75„35,66; 77,92 ? 26,74

Ќер≥вн≥сть виконуЇтьс€ трансформатори вибрано в≥рно.

4.3 –озрахунок ≥ виб≥р високовольтних вимикач≥в на сторон≥ 6 - 10 к¬

¬иб≥р високовольтних вимикач≥в та роз'Їднувач≥в виконуЇтьс€ за умов:

- в залежност≥ в≥д м≥сц€ встановленн€ ( внутр≥шнЇ або зовн≥шнЇ);

- за ном≥нальною напругою:

Uном ? Uроб, (4.3.1)

де Uном - ном≥нальна напруга апарата за каталогом, к¬;

Uроб - робоча напруга приЇднанн€, де буде встановлено апарат, к¬;

- за ном≥нальним струмом:

ном ? ≤роб, (4.3.2)

де ≤ном - ном≥нальний струм апарата за каталогом, ј;

роб - робочий струм приЇднанн€, де буде встановлено апарат, кј:

дл€ вимикач≥в на л≥н≥њ:

роб =n „ Sном „  з.т / Uн, (4.3.3)

де Sном - ном≥нальна повна потужн≥сть трансформатора, к¬ј;

 з т. - коеф≥ц≥Їнт завантаженн€ трансформатора;

Uном - напруга на ввод≥ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ, к¬;

n - к≥льк≥сть трансформатор≥в на п≥дстанц≥њ;

роб = 2 „ 63 „ 0,51 /„ 10 = 3,71 ј

дл€ вимикач≥в м≥ж секц≥€ми:

роб = Sном „  з.т / Uн, (4.3.4)

де Sном - ном≥нальна повна потужн≥сть трансформатора, к¬ј;

 з т. - коеф≥ц≥Їнт завантаженн€ трансформатора;

Uном - напруга на ввод≥ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ, к¬;

роб = 63 „ 0,51 / „ 10 = 1,85 ј

¬ибираЇмо вимикач типу ¬ћћ-10

ном, кј

в≥дкл, кј

уд, кј

„ас,с

ћаса,т

в≥дкл.

вкл.

паузи јѕ¬

загальна

масла

0,2

10

25

0,12

0,2

0,5

0,10

0,004

0,2

10

25

0,12

0,2

0,5

0,10

0,004

ѕерев≥рка вибраних апарат≥в зд≥йснюЇтьс€ за умов:

- перев≥рка на динам≥чну ст≥йк≥сть:

дин ? ≥у, (4.3.5)

де ≥дин - ампл≥тудне значенн€ струму динам≥чноњ ст≥йкост≥ за каталогом, кј;

у - миттЇве значенн€ струму короткого замиканн€ в точц≥ приЇднанн€, де буде встановлено апарат, кј; 25 ? 0,96

у = „  у „ ≤к.з., (4.3.6)

де  у - ударний коеф≥ц≥Їнт, визначаЇтьс€ €к  у =1,3 дл€ трансформатор≥в 630- 1000 к¬ј;  у =1,2 дл€ трансформатор≥в 100 - 400 к¬ј;

у = „ 1,2 „ 0,57 = 0,96 кј.

к.з =Sк / „ Uн, (4.3.7)

де Sк - струм к.з. на сторон≥ 6-10 к¬ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ, ћ¬ј;

Uном - ном≥нальна напруга високоњ сторони трансформаторноњ п≥дстанц≥њ, к¬.

к.з = 10 / „ 10 = 0,57 „ = 570 ј

- перев≥рка на терм≥чну ст≥йк≥сть:

„ ? , (4.3.8)

де - струм терм≥чноњ ст≥йкост≥ апарата за каталогом дл€ вибраного вимикача, кј2

- час проходженн€ струму терм≥чноњ ст≥йкост≥ апарата за каталогом, с;

- тепловий ≥мпульс струму  .«. дл€ в≥дпов≥дного приЇднанн€ за розрахунком, кј2 * с.

„ 0,12 = 12

= „, (4.4.9)

де ≤к.з - струм короткого замиканн€ на висок≥й сторон≥, кј;

= „= 0,03 кј2 * с.

12 ? 0,003

¬ибран≥ високовольтн≥ вимикач≥ також перев≥р€ютьс€ за ном≥нальним струмом в≥дключенн€ та за ном≥нальною потужн≥стю в≥дключенн€:

ном.откл. ? ≤к.з, (4.4.10)

де ≤ном.откл. - ном≥нальний струм в≥дключенн€ вимикача, кј;

к.з - струм короткого замиканн€, кј; 10 ? 0,57

Sном ? Sк, (4.4.11)

де Sном - ном≥нальна потужн≥сть в≥дключенн€ вимикача, ћ¬ј;

Sк - потужн≥сть струму короткого замиканн€, ћ¬ј.

63 ? 10 „

Ќер≥вн≥сть виконуЇтьс€, автоматичний вимикач вибрано в≥рно.

–езультати вибору високовольтних апарат≥в сл≥д занести до таблиц≥ 4.3.1

“аблиц€ 4.3.1

¬иб≥р захисноњ апаратури на шинах 10-6 к¬

Ќайменуванн€ елемента

“ип апарата

—п≥вв≥дношенн€ паспортних та розрахункових даних

Uном/Uроб к¬

ном/≤роб, ј

дин/≥у, кј

„/

ном.откл./≤к.з, кј

Sном/Sк, ћ¬ј

јвтоматичний вимикач на л≥н≥њ

¬ћћ-10

10/10

0,2/3,71

0,96/25

12/0,03

10/0,57

63/10

јвтоматичний вимикач м≥ж секц≥€ми

¬ћћ-10

10/10

0,2/1,85

0,96/25

12/0,03

10/0,57

63/10

4.4 ¬иб≥р струмопровод≥в трансформаторноњ п≥дстанц≥њ на сторон≥ 6-10 к¬

“рансформаторна п≥дстанц≥€ живитьс€ в≥д енергетичноњ системи кабельною л≥н≥Їю напругою в 6 к¬ або 10 к¬.

¬изначаЇмо розрахунковий струм кабельноњ л≥н≥њ при живленн≥ трансформатора, за формулою:

р = n „ Sном „  з.т / Uн, (4.4.1)

де Sном - ном≥нальна повна потужн≥сть трансформатора, к¬ј;

 з т. - коеф≥ц≥Їнт завантаженн€ трансформатора;

Uн - напруга на ввод≥ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ, к¬;

n - к≥льк≥сть трансформатор≥в на п≥дстанц≥њ.

р = 2 „ 63 „ 0,51 / 10 = 3,71 ј

ƒопустимий струм 75 ј ≥ тод≥ перер≥з буде 16 мм2; 3,71 ? 75

ѕерев≥р€Їмо вибраний перер≥з кабелю на динам≥чну ст≥йк≥сть до струм≥в короткого замиканн€.

Sм≥н = ≤к.з „ / C, (4.4.2)

де ≤к.з - струм короткого замиканн€, розрахований в розд≥л≥ 5.4.2, кј

t - час спрацьовуванн€ захисту, 0,3с

— - коеф≥ц≥Їнт, що в≥дпов≥даЇ р≥зниц≥ тепла, €ке вид≥л€Їтьс€ у пров≥днику до короткого замиканн€ ≥ п≥сл€ нього . ƒл€ алюм≥н≥Ївих жил — = 85

Sм≥н = 570 „ / 85 = 4 мм2

4 ? 16

ќск≥льки вибраний перер≥з 4 мм2 задовольн€Ї умовам терм≥чноњ ст≥йкост≥, тому беремо перер≥з 16 мм2.

4.5 –озрахунок струму короткого замиканн€

¬ електричному устаткуванн≥ можуть виникати р≥зн≥ види короткого замиканн€, що супроводжуютьс€ р≥зким зростанн€м струму. “ому електроустаткуванн€, що встановлюЇтьс€ на трансформаторн≥й п≥дстанц≥њ та в системах електропостачанн€, повинно бути ст≥йким до струм≥в короткого замиканн€.

–озрахунок струм≥в короткого замиканн€ ( «) рекомендуЇтьс€ виконувати у такому пор€дку:

1. Ќа схем≥ електропостачанн€ визначаютьс€ точки, дл€ €ких розраховуютьс€ струм  «: шини –”, к≥нц≥ живл€чоњ л≥н≥й, виходи л≥н≥й ≥з –”.

2. —кладаЇтьс€ розрахункова схема, €ка Ї частиною схеми електропостачанн€, за €кою у нормальному режим≥ в≥д джерела живленн€ в розрахункову точку прот≥каЇ струм  «. Ќа розрахунков≥й схем≥ вказуютьс€ характеристики ус≥х њњ елемент≥в (л≥н≥й, трансформатор≥в ≥ т.д.)

3. Ќа основ≥ розрахунковоњ схеми складаЇтьс€ схема зм≥щенн€, де елементи схеми позначен≥ у вигл€д≥ опор≥в. ќпори можуть визначатись у в≥дносних одиниц€х або в омах. ќпори на схем≥ нумеруютьс€ у вигл€д≥ дробу (у чисельнику записуЇтьс€ пор€дковий номер опору, у знаменнику - величина опору)

4. ¬изначаютьс€ базисн≥ величини: потужн≥сть, напруга ≥ струм.

5. —хема зам≥щенн€ перетворюЇтьс€ ("згортаЇтьс€") ≥ приводитьс€ до одного результуючого опору, дл€ €кого ≥ визначаЇтьс€ струм ≥ потужн≥сть  «.

≤снуЇ дек≥лька способ≥в розрахунку струм≥в короткого замиканн€. ¬ даному проект≥ проводимо розрахунок струм≥в короткого замиканн€ на шинах низькоњ напруги трансформаторноњ п≥дстанц≥њ.

ѕ≥д час розрахунку повинн≥ враховуватись активн≥ опори мереж≥ короткого замиканн€. ѕотужн≥сть системи необмежена ≥ напруга на сторон≥ вищоњ напруги трансформатора пост≥йна. ƒл€ проведенн€ розрахунку необх≥дно знати тип вимикача ≥ тип трансформатора.

«находимо оп≥р системи:

с = U2ном / Sв≥дкл, (4.5.1)

де Uном - ном≥нальна напруга низькоњ сторони, к¬;

Sв≥дкл - ном≥нальна потужн≥сть в≥дключенн€ високовольтного вимикача, ћ¬ј

с = / 100 = 0,0016 мќм.

«находимо оп≥р трансформатора у в≥дносних одиниц€х:

г*т = ƒ– / Sном.т, (4.5.2)

’*т = , (4.5.3)

де ƒ– - втрати потужност≥ в м≥д≥, ¬т

Sном.т - потужн≥сть трансформатора, к¬ј

U - ном≥нальна напруга низькоњ сторони, к¬

г*т = 3,7 / 63 = 0,05

’*т = = 0,39

¬изначаЇмо оп≥р трансформатора, приведений до напруги 0,4 к¬:

’т = ’о*( U2ном / Sном), (4.5.4)

rт = г*т(U2ном / Sном), (4.5.5)

јктивний оп≥р шин го = 0,06 ќм/м при L = 250 мм з питомим опором

’о = 0,179 ќм/м,

’т = 0,179 * (0,42 / 63) = 0,006 мќм.

rт = 0,05 „ (0,42 / 63) = 1,0-4 = 0,1мќм.

¬изначаЇмо сумарний активний ≥ реактивний оп≥р ланцюга короткого замиканн€ (без врахуванн€ опору кабелю напругою до 1000 ¬):

?’=’т+’ш+’с, (4.5.6)

де ’т оп≥р трансформатора, мќм

ш.оп≥р шин, мќм;

с, - оп≥р системи, мќм;

?’=0,006+0,015+0,0016 = 0,022 мќм.

?r = rт + rа + rш

де rт - оп≥р трансформатора, мќм

rа - перех≥дний оп≥р автомата, мќм

rш - перех≥дний оп≥р на шин≥ в точц≥ к.з, мќм

?r = 0,1 + 15 + 0,015 = 15,11 мќм.

¬изначаЇмо повний оп≥р ланцюга короткого замиканн€

Z? = (4.5.8)

де Z? - повний оп≥р ланцюга короткого замиканн€, мќм;

?r - сумарний активний оп≥р ланцюга короткого замиканн€, мќм;

?X - сумарний реактивний оп≥р ланцюга короткого замиканн€, мќм.

Z? = = 15.09 мќм.

¬изначаЇмо струм короткого замиканн€:

кз = Uном.т / ( „ Z?), (4.5.9)

кз = 400 / ( „ 15,09) = 15 кј

¬изначаЇмо ударний струм:

у = „  у „ ≤кз, (4.5.10)

у = „ 1,2 „ 0,015 = 25 кј

де  у - ударний коеф≥ц≥Їнт, визначаЇтьс€ €к  у = 1,3 дл€ трансформатор≥в 630-1000 к¬ј;  у = 1,2 дл€ трансформатор≥в 100-400 к¬ј

¬изначаЇмо д≥юче значенн€ повного струму короткого замиканн€

у = ≤к „ , (4.5.11)

де ≤у - д≥юче значенн€ повного струму короткого замиканн€, кј.

к - струм короткого замиканн€, кј.

у = ≤к „ = 11 кј.

4.6 –озрахунок ≥ виб≥р автоматичних вимикач≥в та запоб≥жник≥в на сторон≥ 0,4-0,23 к¬ “ѕ

–озрахунок ≥ виб≥р автоматичних вимикач≥в на шинах 0,4-0,23 к¬ починаЇтьс€ з визначенн€ схеми живленн€ розпод≥льчих шаф, що п≥дключаютьс€ до даноњ шини трансформаторноњ п≥дстанц≥њ.

«а рад≥альною схемою живленн€ кожна розпод≥льча шафа живитьс€ за окремою л≥н≥Їю, тому автоматичний вимикач кожноњ л≥н≥њ вибираЇтьс€ за сумарним ном≥нальним струмом вс≥х споживач≥в п≥дключених до даноњ шафи.

якщо схема живленн€ маг≥стральна ≥ за одн≥Їю л≥н≥Їю живл€тьс€ дек≥лька –Ў, то автоматичний вимикач вибираЇтьс€ за сумарним ном≥нальним струмом ус≥х споживач≥в п≥дключених до вс≥х розпод≥льчих шаф, €к≥ живл€тьс€ даною л≥н≥Їю.

ƒл€ вибору захисноњ апаратури, що захищаЇ –Ў в≥д струм≥в короткого замиканн€ та в≥д перевантаженн€ необх≥дно знати ном≥нальний струм вс≥х споживач≥в, що живл€тьс€ в≥д даноњ шафи.

ном = –ном / „ Uном „ cosц „ з, (4.6.1)

де ≤ном - ном≥нальний струм вс≥х споживач≥в кожноњ розпод≥льчоњ шафи, ј;

ном - ном≥нальна потужн≥сть вс≥х споживач≥в кожноњ розпод≥льчоњ шафи, к¬т;

Uном - ном≥нальна напруга розпод≥льчоњ шафи, к¬;

Cos ц - коеф≥ц≥Їнт потужност≥;

з - коеф≥ц≥Їнт корисноњ д≥њ

ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

ном = 18 / „ 0,38 „ 0,65 „ 0,88 = 47,87 ј.

–озраховуЇмо струм розч≥плювана автоматичного вимикача:

роз. = ≤ном./ kпоп, (4.6.2)

де ≤роз. - струм розч≥плювача автоматичного вимикача, ј;

ном - ном≥нальний струм вс≥х споживач≥в –ѕ, ј;

 поп - тепловий коеф≥ц≥Їнт поправки 0,85

ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

роз. =47,87 / 0,85 = 56,31 ј.

¬ибираЇмо за струмом розч≥плювача автоматичний вимикач, так щоб виконувалась нер≥вн≥сть:

¬ибираЇмо вимикач типу ¬ј88-33 з ≤роз.ном =63ј.

роз ? ≤роз .ном (4.6.3)

де ≤роз .ном - струм розч≥плювача вибраного за каталогом вимикача, ј.

56,31 ? 63

¬становлюЇмо неможлив≥сть спрацюванн€ автоматичного вимикача в процес≥ запуску електроприводу споживача з максимальною потужн≥стю, п≥дключеного до даноњ –ѕ.

¬изначаЇмо пусковий короткочасний струм споживача з максимальною потужн≥стю, п≥дключеного до даноњ –ѕ:

пус. = kпус„≤ном, (4.6.4)

де kпус - коеф≥ц≥Їнт пуску споживача з максимальною потужн≥стю

ном - ном≥нальний струм споживача з максимальною потужн≥стю, п≥дключеного до даноњ –ѕ, ј.

ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

пус. = 6 „ 47,87 = 287

¬изначаЇмо струм миттЇвого спрацьовуванн€ автоматичного вимикача, ј:

ср.ел. = kн „ ≤кор, (4.6.5)

де ≤кор - короткочасний струм споживач≥в, п≥дключених до даноњ –ѕ, ј;

kн - коеф≥ц≥Їнт неточност≥ спрацьовуванн€ в≥дс≥чки, kн =1,25;

ѕроводимо розрахунок дл€ –ѕ1

ср.ел. = 1,25 „ 287 = 358 ј.

ѕерев≥р€Їмо вибраний автоматичний вимикач, на неможлив≥сть спрацюванн€ в процес≥ запуску електроприводу споживача з максимальною потужн≥стю, п≥дключеного до даноњ –ѕ. ѕовинна виконуватись нер≥вн≥сть:

ср.ел ? ≤ср.ел .ном., (4.6.6)

де ≤ср.ел .ном - струм миттЇвого спрацьовуванн€ вибраного за каталогом вимикача, ј; 358 ? 1600

ѕерев≥р€Їмо вибраний автоматичний вимикач, на спрацюванн€ при короткому замиканн≥ на шин≥ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ. ѕовинна виконуватись нев≥рн≥сть:

к.з ? ≤ср.ел .ном., (4.6.7)

де ≤ср.ел .ном - струм миттЇвого спрацьовуванн€ вибраного за каталогом вимикача, кј;

к.з - струм короткого замиканн€ низькоњ сторони п≥дстанц≥њ, розрахований в розд≥л≥ 5.4.7, кј;

1500 ? 1600

¬ибираЇмо запоб≥жник дл€ захисту трансформатора на п≥дстанц≥њ.

ѕЌ2 - 400 Uном=380 ¬, струм плавкоњ вставки ≤ном = 400ј.

¬изначаЇмо струм плавкоњ вставки запоб≥жника:

вс ? ≤кор, (4.6.8)

де ≤кор - короткочасний струм споживач≥в , п≥дключених до вс≥х –ѕ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ, ј;

а - коеф≥ц≥Їнт зниженн€ пускового струму, дл€ легкого пуску а = 2,5.

200 ? 164

–озрахунком ≥нших обчислень дл€ розпод≥льчих пункт≥в проводимо аналог≥чно ≥ результати завдань звод€тьс€ в таблицю 4.5.1

“аблиц€ 4.5.1

є –ѕ

ном

роз

роз .ном

роз ? ≤роз .ном

пус

ср.ел, ј

ср.ел ? ≤ср.ел .ном

к.з ? ≤ср.ел .ном

вс ? ≤кор

“ип вимикача

“ип запоб≥жника

–ѕ1

47,87

56,31

63

56,31 ? 63

287

358

358 ? 1600

15000 ? 1600

200 ? 164

¬ј88-33

ѕЌ2-400

–ѕ2

53,18

62,56

63

62,56 ? 63

319

398

398 ? 1600

15000 ? 1600

¬ј88-33

ѕЌ2-400

–ѕ3

39,89

46,92

50

46,92 ? 50

299

373

373 ? 1600

15000 ? 1600

¬ј88-33

ѕЌ2-400

–ѕ4

66,48

78,21

80

78,21 ? 80

398

497

497 ? 1600

15000 ? 1600

200 ? 186

¬ј88-33

ѕЌ2-400

–ѕ5

45,20

53,17

63

53,17 ? 63

271

338

338 ? 1600

15000 ? 1600

¬ј88-33

ѕЌ2-400

–ѕ6

24,69

29,04

32

29,04 ? 32

148

185

185 ? 1600

15000 ? 1600

¬ј88-33

ѕЌ2-400

4.7 –озрахунок ≥ виб≥р вим≥рювальних трансформатор≥в

¬иб≥р та перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в струму на шинах 0,4-0,23 к¬

ќбираЇмо трансформатор типу “ѕЋ-10.—трум первинноњ обмотки 200 ј,терм≥чна ст≥йк≥сть 45 кј, час проходженн€ струму терм≥чноњ ст≥йкост≥ за каталогом 3с, динам≥чна ст≥йк≥сть 175 кј,вим≥р обмоток Sном = 10 к¬.

¬иб≥р вим≥рювальних трансформатор≥в струму виконуЇтьс€ за умов:

- в залежност≥ в≥д м≥сц€ встановленн€ ( внутр≥шнЇ або зовн≥шнЇ);

- за ном≥нальною напругою:

Uном ? Uроб (4.7.1)

де Uном - ном≥нальна напруга трансформатора за каталогом, к¬;

Uроб - робоча напруга приЇднанн€, де буде встановлено трансформатор струму, к¬; 10 ? 0,4

- за ном≥нальним струмом:

ном ? ≤роб.макс, (4.7.2)

де ≤ном - ном≥нальний струм трансформатора за каталогом, ј;

роб.макс. - робочий максимальний струм приЇднанн€, де буде встановлено трансформатор струму, кј.

139 ? 200

135 ? 200

ѕерев≥рка вибраного трансформатора струму на динам≥чну ст≥йк≥сть зд≥йснюЇтьс€ за умов:

дин ? ≥у, (4.7.3)

де ≤дин - ампл≥тудне значенн€ струму динам≥чноњ ст≥йкост≥, вибраного трансформатора струму за каталогом, кј;

у - миттЇве значенн€ струму короткого замиканн€ в точц≥ приЇднанн€, де буде встановлено трансформатор струм,кј;

ѕерев≥рка на терм≥чну ст≥йк≥сть виконуЇтьс€ за умови:

I2t*tt ? Bk, (4.7.4)

де I2t - струм терм≥чноњ ст≥йкост≥ вибраного трансформатора струму за каталогом, кј2;

tt - час проходженн€ струму терм≥чноњ ст≥йкост≥ за каталогом, с;

¬к - тепловий ≥мпульс струму  .«. дл€ в≥дпов≥дного приЇднанн€ за розрахунком, кј2*—; 6075 ? 675

«находимо ном≥нальне навантаженн€ вторинноњ обмотки у заданому клас≥ точност≥,ќм:

Zн2 = Uном / Iном, (4.7.5)

де Uном - ном≥нальна потужн≥сть ,к¬

ном- ном≥нальний струм вибраний за каталогом,ј

10000 / 200 = 50

ѕерев≥рка виконуЇтьс€ дл€ одного приЇднанн€ за вказ≥вкою викладача.

ƒл€ розрахунку значенн€ Z2 спочатку сл≥д скласти схеми п≥дключенн€ прилад≥в до вторинноњ обмотки трансформатор≥в струму, пот≥м визначити оп≥р обмоток прилад≥в, реле, провод≥в ≥ контакт≥в.

Ќавантаженн€ на вторинну обмотку трансформатор≥в струму розраховуЇтьс€ за формулою:

Z2 = Zприл + Zпров + Zк, (4.7.6)

де Zприл - сумма опор≥в прилад≥в п≥дключена до вторинноњ обмотки, ќм; оп≥р токових обмоток прилад≥в та реле:

Zпров - оп≥р з'Їднувальних провод≥в м≥ж трансформатором струму та приладами,ќм.

дл€ л≥чильник≥в активноњ енерг≥њ Zла = 0,04 ќм

дл€ л≥чильник≥в реактивноњ енерг≥њ Zлр = 0,02 ќм

дл€ амперметра Zа = 0,07 ќм

дл€ реле струму Zрст = 0,02 ќм

дл€ реле диференц≥йного захисту Zрдз = 0,4 ќм

дл€ реле напр€му потужност≥ Zрнп = 0,4 ќм

ќп≥р з'Їднувальних провод≥в визначаЇтьс€ за формулою:

Zпров = , (4.7.7)

де Lpоз - розрахункова довжина з'Їднувальних провод≥в (рекомендуЇтьс€ дл€ –” - 10 к¬ приймати Lpоз = 3-4 м)

г - питома пров≥дн≥сть матер≥алу проводу ( дл€ м≥д≥ г = 58 м/ќм мм2)

g - площа перер≥зу проводу, мм2

Zк - оп≥р перех≥дних контакт≥в, €кий приймаЇтьс€ 0,1 ќм.

Zпров = = 0,02 ќм

ѕ≥д час перев≥рки трансформатор≥в струму за класом точност≥ повинна виконуватись умова:

Zн2 ? Z2, (4.7.8)

де Zн2 - ном≥нальне навантаженн€ вторинноњ обмотки у заданому клас≥ точност≥, ќм;

Z2 - навантаженн€ на вторинну обмотку, €ке складають п≥дключен≥ до нењ прилади, реле, з'Їднувальн≥ проводи та контакти, ќм.; 50 ? 1,97

¬иб≥р та перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в напруги на шинах 6-10к¬.

¬иб≥р вим≥рювальних трансформатор≥в напруги виконуЇтьс€ за умови:

- в залежност≥ в≥д м≥сц€ встановленн€ ( внутр≥шнЇ або зовн≥шнЇ);

- за ном≥нальною напругою:

Uном ? Uроб, (4.7.9)

де Uном - ном≥нальна напруга трансформатора за каталогом, к¬;

Uроб - робоча напруга приЇднанн€, де буде встановлено трансформатор напруги, к¬.; 10 ? 10

¬ибраний трансформатор повинен бути перев≥рений за роботою в клас≥ точност≥ Ђ0,5ї, тому, що до його вторинноњ обмотки п≥дключен≥ л≥чильники грошового розрахунку. ѕовинна виконуватись умова:

Sн2 ? S2, (4.7.10)

де Sн2 - ном≥нальна потужн≥сть трансформатора в клас≥ точност≥ Ђ0,5ї, ¬ј;

S2 - потужн≥сть, €ку споживають прилади та реле, п≥дключен≥ до вторинноњ обмотки трансформатора, ¬ј; 640 ? 400

5. –ќ«–ј’”Ќќ  «ј’»—Ќќ√ќ «ј«≈ћЋ≈ЌЌя

¬иконуючи розрахунок заземленн€ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ напруг 6-10/0,4 к¬, необх≥дно визначити к≥льк≥сть електрод≥в заземленн€, що приварюютьс€ до сталевоњ полоси заземленн€. “реба враховувати, що на сторон≥ високоњ напруги нейтраль ≥зольована, на сторон≥ низькоњ напруги нейтраль глухо заземлена.

–озрахунок починаЇмо з визначенн€ струму однофазного замиканн€ на землю в мереж≥ 6-10 к¬:

3= Uном „ (35 „ Lкаб + Lп), (5.1.1)

де Uном - ном≥нальна напруга високоњ сторони, к¬;

Lкаб - довжина кабельноњ л≥н≥њ, км;

Lп - довжина пов≥тр€ноњ л≥н≥њ, км.

10 „ (35 „ 0,2 + 0) = 70 ј.

¬изначаЇмо оп≥р заземлюючого пристрою дл€ високовольтноњ мереж≥ при загальному заземлен≥:

R3 = Uном / ≤3, (5.1.2)

де Uном - ном≥нальна напруга високоњ сторони, к¬;

3 - струму однофазного замиканн€ на землю в мереж≥ 6-10 к¬, ј.

10 / 70 = 0,14 ќм.

¬ електроустановках з напругою до 1000 ¬ з ≥зольованою ≥ глухо заземленою нейтраллю оп≥р заземлюючого устрою не повинен бути б≥льш н≥ R 3 = 4 ќм. ѕриймаЇмо менший оп≥р заземлюючого пристрою при загальному заземлен≥.

¬изначаЇмо величину питомого опору ірунту, на €кому стоњть трансформаторна п≥дстанц≥€:

?опр = –зад „ ш, (5.1.3)

де ?зад - питомий оп≥р ірунту, ќм*см;

ш - коеф≥ц≥Їнт п≥двищенн€ опору 1,4.

100 „ 1,4 = 140 ќм.

ƒл€ заземлювач≥в вибираЇтьс€ прутковий електрод d = 12 мм ≥ довжиною 5м, оп≥р одного заземлювача, його оп≥р:

Rопр = 0,00227 „ ?опр (5.1.4)

де з - коеф≥ц≥Їнт екрануванн€ (при в≥дстан≥ м≥ж електродами 10 м з = 0,8)

R3 - оп≥р заземлюючого пристрою, ќм;

Rопр - оп≥р одного заземлювача, ќм.

0,00227 „ 140 = 0.31 ќм.

 ≥льк≥сть вертикальних електрод≥в заземленн€ визначаЇтьс€ за формулою:

n = Ronp / з „ R3, (5.1.5)

де з - коеф≥ц≥Їнт екрануванн€ (при в≥дстан≥ м≥ж електродами 10 м з = 0,8)

R3 - оп≥р заземлюючого пристрою, ќм;

Rопр - оп≥р одного заземлювача, ќм.

0,31 / 0,8 „ 0,14 = 2,76 Ш 3 шт.

ћ≥н≥мальна к≥льк≥сть електрод≥в заземленн€ три штуки.

¬»—Ќќ¬ќ 

¬трати електроенерг≥њ на п≥дприЇмств≥ виникають за рахунок неправильно вибраних тип≥в ≥ потужностей силових трансформатор≥в на п≥дстанц≥њ. якщо потужн≥сть силових трансформатор≥в завищена, то трансформатори будуть працювати в недовантаженому режим≥ при цьому частина електроенерг≥њ буде втрачатись. “ому трансформатори п≥дстанц≥й вибирають так, щоб коеф≥ц≥Їнт навантаженн€ був не менше 0,6. “акож дл€ втрат електроенерг≥њ вибирають найб≥льш сучасн≥ типи трансформатор≥в.

«меншенн€ витрат електроенерг≥њ при робот≥ верстат≥в дос€гаютьс€ тим, що двигуни верстат≥в не працюють в режим≥ холостого ходу дл€ цього необх≥дно вимикати верстати коли роб≥тники йдуть на перерву або не маЇ навантаженн€ дл€ даного верстату.

«береженн€ електроенерг≥њ за рахунок зменшенн€ робочих годин мереж≥ осв≥тленн€, дл€ цього необх≥дно п≥дтримувати у чистому стан≥ в≥кна та використовувати сучасн≥ схеми включенн€ ≥ виключенн€ мереж осв≥тленн€ з фотоелементами, €к≥ автоматично вмикають осв≥тленн€ при зниженн≥ загальноњ осв≥тленост≥ цеху ≥ в≥дключають осв≥тленн€ при зб≥льшенн≥ загальноњ осв≥тленост≥ цеху. ƒан≥ шафи дозвол€ють вмикати ≥ вимикати осв≥тленн€ в режим≥ ручного управл≥нн€.

«меншенн€ споживанн€ електроенерг≥њ п≥дприЇмствами також в≥дбуваЇтьс€ при використанн≥ р≥зних вид≥в компенсуючи пристроњв, дл€ цього на трансформаторних п≥дстанц≥€х встановлюють комплексуючи або використовують асинхронн≥ двигуни, що працюють в режим≥ холостого ходу.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. ¬асилева ѕ.ќ. ≈лектропостачанн€. —уми: ”н≥верситетська книга, 2008

2.  онюхов ≈.ј. Ёлектроснабжение объектов. - ћ: ћастерство, 2009.

3. ћазепа —.—, ћарущак я.ё. ≈лектрообладнанн€ промислових п≥дприЇмств. - Ћьв≥в: ћагнол≥€ плюс, 2010

4. ћихайленко ¬.™. ≤нженерна граф≥ка. - Ћьв≥в: Ќовий св≥т, 2002

5. –удницький ¬.√. ¬нутр≥шньоцехове електропостачанн€.- —уми: ”н≥верситетська книга, 2009

6. ¬ан≥н ¬.¬., Ѕлок ј.¬. ќформленн€ конструкторськоњ документац≥њ. - Ќавч. ѕ. ƒЅЌ ƒержавн≥ буд≥вельн≥ норми -  .: ƒержавний ком≥тет ”крањни з буд≥вництва та арх≥тектури, 2011

8. ƒ—“”. —истема конструкторськоњ документац≥њ. -  . ƒержкомм≥стобудуванн€ ”крањни, 2006

9. ƒ—“”, —ѕƒЅ. ќсновн≥ вимоги до робочоњ документац≥њ. -  . ƒержкомм≥стобудуванн€ ”крањни, 2009

10. ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю курсового проектуванн€ в коледж≥. - ’арк≥в: ’ћ , 2010

–азмещено на Allbest.ru


ѕодобные документы

 • –озрахунок навантаженн€ дл€ обмоток трансформатор≥в та струм≥в короткого замиканн€. ≈лектроустаткуванн€ вимикач≥в, роз'Їднувач≥в ≥ трансформатор≥в власних потреб п≥дстанц≥њ струму. –≥чна в≥дпустка електроенерг≥њ, калькул€ц≥€ соб≥вартост≥ њњ трансформац≥њ.

  дипломна€ работа [215,2 K], добавлен 15.12.2010

 • ѕ≥драхунок електричних навантажень у населеному пункт≥: визначенн€ допустимоњ втрати напруги; виб≥р трансформаторноњ п≥дстанц≥њ; електричний розрахунок ≥ виб≥р провод≥в при сумарних наведених економ≥чних затратах; заземленн€ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ.

  курсова€ работа [1,6 M], добавлен 25.02.2012

 • ¬иб≥р ≥ обірунтуванн€ схеми електричних зТЇднань електричноњ п≥дстанц≥њ. –озрахунок струм≥в короткого замиканн€. ¬иб≥р комутац≥йного обладнанн€ та засоб≥в захисту ≥зол€ц≥њ в≥д атмосферних перенапруг. –озрахунок заземленн€ та блискавко захисту п≥дстанц≥њ.

  курсова€ работа [1,7 M], добавлен 27.04.2011

 • ќбірунтуванн€ роду струму й напруги, схеми зовн≥шнього й внутр≥шнього електропостачанн€ трансформаторноњ п≥дстанц≥њ. –озрахунок електричних навантажень. ¬изначенн€ числа й потужност≥ цехових трансформатор≥в ≥ п≥дстанц≥њ. ¬иб≥р марки й перетину кабел≥в.

  курсова€ работа [490,9 K], добавлен 23.11.2010

 • ¬иб≥р оптимальноњ схеми цеховоњ силовоњ мереж≥, розрахунок електричних навантажень, виб≥р к≥лькост≥ та потужност≥ трансформатор≥в цеховоњ п≥дстанц≥њ. ¬иб≥р перер≥зу пров≥дник≥в напругою понад ≥ до 1 к¬, розрахунок струм≥в короткого замиканн€ ≥ заземленн€.

  курсова€ работа [844,7 K], добавлен 12.03.2015

 • јнал≥з трансформаторноњ п≥дстанц≥њ ≥ њњ мереж на –“ѕ 35/10 "Ћомоватка", ≥снуючих електричних навантажень. ≈лектричн≥ навантаженн€ споживач≥в, приЇднаних до ≥снуючих мереж 10 к¬. –озрахунок необх≥дноњ потужност≥ та виб≥р трансформатор≥в на п≥дстанц≥њ.

  курсова€ работа [348,1 K], добавлен 20.03.2012

 • ¬иб≥р потужностей понижуючих трансформатор≥в п≥дстанц≥њ, њх навантажувальна здатн≥сть. ќбгрунтуванн€ принциповоњ електричноњ схеми. –озрахунок струм≥в короткого замиканн€.  омпонуванн€ устаткуванн€ п≥дстанц≥њ ≥ конструкц≥њ розпод≥льчих пристроњв.

  курсова€ работа [517,3 K], добавлен 15.03.2012

 • –озрахунок електричних навантажень населеного пункту.  омпенсац≥€ реактивноњ потужност≥. ¬изначенн€ координат трансформаторноњ п≥дстанц≥њ та авар≥йних режим≥в роботи мереж≥. ¬иб≥р апаратури захисту в≥д короткого замиканн€, перевантаженн€ та перенапруги.

  курсова€ работа [361,3 K], добавлен 07.01.2015

 • ѕроектуванн€ п≥дстанц≥њ ѕ—3, напругою 110/10 к¬. ќбгрунтуванн€ вибору схеми електричних зТЇднань з вищоњ та нижчоњ стор≥н, прийн€тт€ р≥шенн€ щодо вибору обладнанн€ ≥ його компонуванн€.  ласиф≥кац≥€ п≥дстанц≥й. –озрахунок струм≥в короткого замиканн€.

  курсова€ работа [501,2 K], добавлен 22.04.2011

 • ¬иб≥р генератор≥в та силових трансформатор≥в. “ехн≥ко-економ≥чне пор≥вн€нн€ вар≥ант≥в схем проектованоњ електростанц≥њ. –озрахунок струм≥в короткого замиканн€ та захисного заземленн€.  онструкц≥€ розпод≥льчого пристрою. ¬иб≥р теплотехн≥чного устаткуванн€.

  дипломна€ работа [319,7 K], добавлен 08.04.2015

–аботы в архивах красиво оформлены согласно требовани€м ¬”«ов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
–екомендуем скачать работу.