Система гарячого водопостачання

Визначення розрахункових витрат на ділянках трубопроводів. Гідравлічний розрахунок подаючих трубопроводів. Розрахунок втрат тепла подаючими і циркуляційними трубопроводами та визначення циркуляційних витрат. Втрати тиску в подаючих трубопроводах.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2012
Размер файла 148,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Основними споживачами теплової енергії є місцеві системи опалювання, вентиляції, гарячого водопостачання, системи кондиціонування повітря і технологічне навантаження.

Велика різноманітність систем гарячого водопостачання викликана прагненням здешевити систему, зменшити металоємність, зменшити або повністю виключити налагоджувальні роботи.

Найбільшого поширення набули системи, в яких поряд з подаючим стояком проходит циркуляційний стояк.

Знаходять вживання схеми із закольцованными зверху стояками і головним циркуляційним стояком. Число подаючих стояків, підключених до одного циркуляційного, може досягати 6-7.

Такі схеми легше піддаються наладці і регулюванню, оскільки мають менше число точок приєднання стояків до магістралей, і рекомендовано для будівлі висотою 9 поверхів і більш.

Системи гарячого водопостачання слід проектувати з нижньою розводкою трубопроводів, необхідно передбачати циркуляцію гарячої води.

1. Вибір вихідних даних

Район проектування - м. Орінбург.

Кількість будівель - 5.

Кількість секцій - 2.

Кількість поверхів в будівлі -10.

2. Визначення розрахункових витрат на ділянках трубопроводів

На підставі плану розміщення будівель і плану розрахункової будівлі складаємо аксонометричну схему всієї системи гарячого водопостачання. Відповідно до загальноприйнятих правил розбиваємо аксонометричну схему на розрахункові ділянки. Максимальна секундна витрата води на розрахунковій ділянці мережі qh, л/с, визначуваний по формулі:

qh= 5q0?б; (2.1)

де б - коефіцієнт, визначений залежно від загального числа приладів N на розрахунковій ділянці мережі та вірогідності їх дії Рh;

Вірогідність дії санітарно-технічних приладів на ділянках мережі визначається по формулі:

Ph=; (2.2)

Ph=;

де U - число споживачів ГВ;

qhr,u - норма витрати гарячої води споживачем під час найбільшого водоспоживання, (прил. 3 [1]), л.

Таблиця 1 - Розрахункові витрати води на ділянках мережі трубопроводів

Номер ділянки

Кількість приборів на ділянці, Nуч

P*Nуч

Коефіцієнт б

Розрахункові витрати G, кг/с

1

2

3

4

5

1-2

1

0,021

0,217

0,217

2-3

2

0,042

0,259

0,259

3-4

4

0,084

0,323

0,323

4-5

6

0,126

0,374

0,374

5-6

8

0,168

0,418

0,418

6-7

10

0,21

0,458

0,458

7-8

12

0,252

0,495

0,495

8-9

14

0,294

0,529

0,529

9-10

16

0,336

0,562

0,562

10-11

18

0,378

0,592

0,592

11-12

20

0,42

0,624

0,624

12-13

30

0,63

0,761

0,761

13-14

40

0,84

0,883

0,883

14-15

60

1,26

1,1

1,1

15-16

120

2,52

1,652

1,652

16-17

360

7,56

3,388

3,388

17-ЦТП

600

12,6

4,877

4,877

3. Гідравлічний розрахунок подаючих трубопроводів

У завдання гідравлічного розрахунку входить визначення діаметрів трубопроводів і втрат натиску на всіх ділянках розводящої мережі від теплового пункту до споживачів.

Діаметри трубопроводів приймаємо з таким розрахунком, аби при русі гарячої води від теплового пункту до найбільш віддаленого та високорозташованого водорозбірного приладу тиск в системі був використаний максимально. При цьому швидкості руху води в подаючих трубопроводах і стояках не повинні перевищувати 1,5 м/с.

Гідравлічний розрахунок зручніше починати з самого віддаленого високорозташованого водорозбірного приладу.

Втрати тиску на ділянках визначаються по формулі:

(3.1)

Kl - коефіцієнт, що враховує втрати тиску в місцевих опорах: на ділянках з полотенцесушниками Kl=0,5, на прямих ділянках Kl=0,2.

Таблиця 2 - Результати гідравлічного розрахунку подаючих трубопроводів

Номер ділянки

Розрахункові витрати G, кг/с

Швидкість води в трубах w, м/с

Діаметр трубопроводу d, мм

Кl

Длина ділянки l, м

Втрати тиску

Удільні R, Па/м

На ділянці ?P=R*l, Па

??P, Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-2

0,217

1,83

15

0,5

2,1

12667

26601

39901,5

2-3

0,259

0,925

20

0,5

3

2550,6

7651,8

51379,2

3-4

0,323

1,06

20

0,5

3

3139,2

9417,6

65505,6

4-5

0,374

0,81

25

0,5

3

981

2943

69920,1

5-6

0,418

0,875

25

0,5

3

1373

4119

76098,6

6-7

0,458

0,96

25

0,5

3

1633

4899

83447,1

7-8

0,495

1,06

25

0,5

3

1962

5886

92276,1

8-9

0,529

1,15

25

0,5

3

2550,6

7651,8

103753,8

9-10

0,562

0,675

32

0,5

3

431,64

1294,9

105696,15

10-11

0,592

0,7

32

0,5

3

490,5

1471,5

107903,4

11-12

0,624

0,725

32

0,5

3,9

551,8

2152,1

110485,92

12-13

0,761

0,61

40

0,2

0,5

358

196,9

110722,2

13-14

0,883

0,49

50

0,2

1,3

133

172,9

110929,68

14-15

1,1

0,575

50

0,2

18,1

172

3424,5

115039,08

15-16

1,652

0,76

50

0,2

38,5

343,35

16000,1

134239,2

16-17

3,388

0,94

65

0,2

47,0

431,64

18560,5

156511,8

17-ЦТП

4,877

0,92

80

0,2

10

313,92

31392

194182,2

4. Розрахунок втрат тепла подаючими і циркуляційними трубопроводами та визначення циркуляційних витрат

У системах гарячого водопостачання житлових будівель з кількістю поверхів більше чотирьох з метою запобігання охолодженню води за відсутності водорозбору передбачається циркуляція гарячої води. Циркуляція здійснюється по циркуляційним трубопроводам, які прокладаються поряд з основними. При установці на подаючих стояках можливе їх закільцьовування зверху перемичками і підключення до загального циркуляційного стояка.

Кількість води, кг/с, яка повинна циркулювати в системі стояків гарячого водопостачання за відсутності водорозбору, визначається по кількості тепла, необхідного для відшкодування теплових втрат в подаючих трубопроводах, по формулі:

, кг/с (4.1)

де Qht - втрати тепла подаючими трубопроводами, кВт;

?t - розрахунковий перепад температур, що приймається в межах 5-15°C залежно від протяжності циркуляційного кільця. Приймаємо ?t=10°C;

с - теплоємність води, кДж/кг*°C.

Питомі втрати тепла на ділянці трубопроводу, Вт/м, визначаються по формулі:

, Вт/м (4.2)

де К - коефіцієнт теплопередачі неізольованої труби, приймається 11,6 Вт/м2°c;

di - діаметр трубопроводу ділянки, що розраховується, м;

- коефіцієнт корисної дії ізоляції, приймається в межах 0,6-0,8;

tср - середня температура води на даній ділянці°C;

tо - температура довкілля, приймається залежно від місця прокладки труб:

1) у приміщеннях +20°C;

2) у неопалювальних підвалах +5°C;

3) у борознах і каналах +40°C;

Втрати тепла на ділянці, кВт, визначаються по формулі:

, кВт (4.3)

де li - довжина ділянки, що розраховується, м.

Сумарні втрати тепла всією системою подаючих трубопроводів:

, кВт (4.4)

Розрахунок теплових втрат починаємо з самого віддаленого і навантаженого стояка, послідовно підсумовуючи їх до теплового пункту. Втрати тепла на аналогічних стояках приймаємо однаковими.

Результати розрахунку зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 - Втрати тепла подаючими і циркуляційними трубопроводами та визначення циркуляційних витрат

Номер ділянки

Длина ділянки l, м

Діаметр трубопроводу d, м

Середня температура води tcp,°C

Температура оточуючого середовища tо,°C

Втрати тепла

1-

Циркуляційні витрати Gц, л/с

Удільні qi, Вт/м

На ділянці Qi, кВт

1

2

3

4

5

6

7

8

10

2-3

3

0,02

50,1

20

21,93

0,066

1

0,073

3-4

3

0,02

50,3

20

22,07

0,0662

4-5

3

0,025

50,5

20

27,77

0,083

5-6

3

0,025

50,7

20

27,95

0,084

6-7

3

0,025

50,9

20

28,14

0,0844

7-8

3

0,025

51,1

20

28,32

0,085

8-9

3

0,025

51,3

20

28,5

0,0855

9-10

3

0,032

51,5

20

36,71

0,11

10-11

3

0,032

51,7

20

36,95

0,111

З урахуванням полотенцесушителей

11-12

3,9

0,032

51,9

5

16,4

0,064

0,3

0,075

12-13

0,5

0,04

52,07

5

20,57

0,01

0,078

13-14

1,3

0,05

52,1

5

25,73

0,0334

0,082

14-15

18,1

0,05

52,8

5

26,12

0,473

0,155

15-16

38,4

0,05

54,9

40

8,14

0,379

0,319

16-17

47,0

0,065

57,9

40

12,71

0,546

0,969

17-ЦТП

10,0

0,08

59,7

40

17,22

0,1722

1,611

5. Гідравлічний розрахунок циркуляційних трубопроводів

трубопровід гідравлічний циркуляційний гарячий

5.1 Визначення втрат тиску в подаючих трубопроводах при циркуляційних витратах

Таблиця 4 - Втрати тиску в подаючи трубопроводах при циркуляційних витратах

Номер ділянки

Циркуляційні витрати Gц, л/с

Діаметр трубопроводу d, м

Длина ділянки l, м

Швидкість w, м/с

Кl

Втрати тиску

Удільні R, Па/м

На ділянці ?P=R*l, Па

??P, Па

1

2

3

4

5

5

6

7

8

2-3

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

882,9

3-4

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

1765,8

4-5

0,073

0,025

3

0,175

0,5

49,05

147,15

1986,5

5-6

0,073

0,025

3

0,175

0,5

49,05

147,15

2207,2

6-7

0,073

0,025

3

0,175

0,5

49,05

147,15

2427,9

7-8

0,073

0,025

3

0,175

0,5

49,05

147,15

2648,6

8-9

0,073

0,025

3

0,175

0,5

49,05

147,15

2869,3

9-10

0,073

0,032

3

0,09

0,5

8,83

26

2908,3

10-11

0,073

0,032

3

0,09

0,5

8,83

26

2947,3

11-12

0,075

0,032

3,9

0,091

0,5

8,85

34,52

2999,1

5.2 Визначення втрат тиску циркуляційних трубопроводів

Таблиця 5 - Втрати тиску циркуляційних трубопроводів

Номер ділянки

Циркуляційні витрати Gц, л/с

Діаметр трубопроводу d, мм

Длина ділянки l, м

Швидкість w, м/с

Кl

Удільні R, Па/м

На ділянці ?P=R*l, Па

??P, Па

1

2

3

4

5

5

6

7

8

2-3

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

882,9

3-4

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

1765,8

4-5

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

2648,7

5-6

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

3531,6

6-7

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

4414,5

7-8

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

5297,4

8-9

0,073

0,02

3

0,32

0,5

196,2

588,6

6180,3

9-10

0,073

0,025

3

0,175

0,5

49,05

147,15

6401,02

10-11

0,073

0,025

3

0,175

0,5

49,05

147,15

6621,75

11-12

0,075

0,025

3,9

0,175

0,5

49,05

191,3

6908,7

12-13

0,078

0,032

0,5

0,1

0,2

9,81

4,91

6914,6

13-14

0,082

0,04

1,3

0,06

0,2

4,9

11,7

6928,6

14-15

0,155

0,04

18,1

0,13

0,2

14,72

166,43

7128,3

15-16

0,319

0,04

38,5

0,26

0,2

49,05

2285,73

9871,2

16-17

0,969

0,05

47,0

0,5

0,2

147,15

6327,45

17464,1

17-ЦТП

1,611

0,065

10,0

0,52

0,2

98,1

981

18641,3

6. Визначення розрахункового теплового потоку на потреби гарячого водопостачання

Тепловий потік , кВт, за період максимального водоспоживання на потреби гарячого водопостачання (з врахуванням теплових втрат) визначуваний по формулі:

, кВТ (6.1)

де - теплові втрати в системі гарячого водопостачання, кВт;

- температура холодної води в мережі водопроводу,°C; за відсутності даних приймаємо 5°C;

- максимальна годинна витрата води в системі гарячого водопостачання, м3/ч, визначуваний по формулі:

;

де - коефіцієнт, визначуваний залежно від загального числа приладів N, обслуговуваних проектованою системою, і вірогідність їх використання Phr.

Вірогідність використання санітарно-технічних приладів для системи визначаємо по формулі:

(6.2)

де - годинна витрата води санітарно-технічним приладом, (прил. 3 [1]), л/ч;

7. Вибір схеми приєднання водопідігрівачів системи гарячого водопостачання

Приєднання водопідігрівачів системи гарячого водопостачання залежно від величини співвідношення максимальної годинної витрати тепла на опалювання Qо і максимальної годинної витрати тепла на гаряче водопостачання Qгвм визначається:

а) при Qгвм/ Qо <1,0 - по двоступенева схема;

б) при Qгвм/ Qо >1,0 - по паралельній схемі;

Максимальна годинна витрата тепла на опалювання, кВт, визначуваний по формулі:

кВт (7.1)

де - питома опалювальна характеристика, Вт/ м3°C, = 1,59/3600 Вт/ м3°C;

- усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря в будівлі,°C;

- розрахункова для опалювання температура зовнішнього повітря,°C, = -31°C;

з - поправочний коефіцієнт на теплову характеристику, залежний від опалювання температури зовнішнього повітря, з=0,99;

n - кількість будівель приєднаних до теплового пункту.

8. Тепловий розрахунок водогрійної установки

Завдання теплового розрахунку установки водопідігрівання полягає в визначенні поверхні нагріву і кількості секцій підігрівачів.

Поверхня нагріву підігрівачів визначається по максимальному навантаженню гарячого водопостачання і при мінімальній температурі мережевої води, яка має місце в точці зламу температурного графіка.

8.1 Паралельна схема

1. Витрата мережевої води, що проходить через міжтрубний простір підігрівача:

(8.1)

де - температура мережевої води на вході в підігрівач;

- температура мережевої води на виході з підігрівача, приймається 30-35;

2. Витрата водопровідної води:

(8.2)

де - розрахункова температура води на гаряче водопостачання, приймається 60-65

3. Заздалегідь приймаємо швидкість руху водопровідної води усередині трубок підігрівача в межах щ=0,8-1,5 м/с і обчислюємо необхідну площу живого перетину трубок,

(8.3)

Приймаємо =1 м/с

4. Вибираємо підігрівач з площею живого перетину близьким до отриманого

Вибираємо підігрівач ПВ-z-10, він має наступні характеристики:

=0,0057 м2

=0,0122 м2

n=37 трубки

5. Дійсна швидкість води в середині трубок:

(8.4)

6. Швидкість мережевої води в міжтрубному просторі:

(8.5)

7. Середня температура мережевої води,

,

8. Середня температура водопровідної води,

,

=60- температура води що поступає в систему гарячого водопостачання

=5- температура холодної води в мережі водопроводу.

9. Коефіцієнт тепловіддачі від мережевої води до зовнішньої поверхні трубок:

(8.6)

де - еквівалентний діаметр міжтрубного простору, =0,0207 м

10. Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішніх поверхонь до водопровідної води:

де - внутрішній діаметр трубок, =0,014 м.

11. Коефіцієнт тепловіддачі від мережевої до водопровідної води:

(8.7)

где - товщина стінки трубок, м =0,001 м;

- коефіцієнт теплопровідності латуні, приймаємо рівним 104,7 Вт/(м•оС);

m - коефіцієнт враховує забруднення трубок m=0,8

Середній температурний напір:

(8.8)

де - більший і менший перепади температур в підігрівачі, оС

16. Необхідна поверхня нагріву:

(8.9)

17. Кількість стандартних секцій підігрівача:

(8.10)

Приймаємо 6 стандартних секцій.

8.2 Двоступенева змішана схема

1. Витрата мережевої води, що проходить через міжтрубний простір підігрівача:

(8.11)

де - температура мережевої води в подаючій магістралі в точці зламу температурного графіка, ;

- температура мережевої води в зворотній магістралі після системи опалювання в крапці зламу температурного графіка, приймається 42-43;

2. Витрата водопровідної води:

(8.12)

де ф120 - розрахункові температури мережевої води в подаючій і зворотній магістралях, приймаються згідно завданню,.

3. Розрахункова витрата мережевої води на введення, а також витрату через І рівень підігрівача:

(8.13)

Розрахунок підігрівача І рівні, кВт:

4. Теплове навантаження першого рівня.

(8.14)

5. Температура мережевої води на виході з рівня, оС:

(8.15)

6. Середній температурний натиск, оС:

(8.16)

де - більший і менший перепади температур в підігрівачі, оС

7. Середня температура мережевої води, оС:

, (8.17)

8. Середня температура водопровідної води, оС:

9. Заздалегідь приймаємо швидкість руху водопровідної води усередині трубок підігрівача в межах щ=0,8-1,5 м/с і обчислюємо необхідну площу живого перетину трубок

(8.18)

10. Вибираємо підігрівач з площею живого перетину близькою до отриманого.

Вибираємо підігрівач ПВ-Z-10, він має наступні характеристики:

=0,0057 м2

=0,0122 м2

n=37 трубки

11. Дійсна швидкість води усередині трубок:

(8.19)

12. Швидкість мережевої води в міжтрубному просторі:

(8.20)

13. Коефіцієнт тепловіддачі від мережевої води до зовнішньої поверхні трубок, Вт/(м2 оС):

(8.21)

14. Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні трубок до водопровідної води:

(8.22)

15. Коефіцієнт теплопередачі від мережевої до водопровідної води:

(8.23)

16. Необхідна поверхня нагріву:

(8.24)

17. Кількість стандартних секцій I рівня:

(8.25)

Приймаємо 6 стандартних секцій.

Розрахунок підігрівача ІІ рівня.

18. Теплове навантаження ІІ рівня, кВт:

(8.26)

19. Середній температурний натиск, оС:

(8.27)

де - більший і менший перепади температур в підігрівачі, оС

20. Середня температура мережевої води, оС:

, (8.28)

21. Середня температура водопровідної води, оС:

(8.29)

22. Дійсна швидкість води усередині трубок:

(8.30)

23. Швидкість мережевої води в міжтрубному просторі:

(8.31)

24. Коефіцієнт тепловіддачі від мережевої води до зовнішньої поверхні трубок:

(8.32)

де - еквівалентний діаметр міжтрубного простору (VI.13 [2]) =0,0207 м

25. Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішніх поверхонь до водопровідної води:

(8.33)

де - еквівалентний діаметр трубного простору

26. Коефіцієнт тепловіддачі від мережевої до водопровідної води:

(8.34)

де - товщина стінки трубок, м =0,001 м;

- коефіцієнт теплопровідності латуні, приймаємо рівним 104,7 Вт/(м•оС);

m - коефіцієнт враховує забруднення трубок m=0,8

27. Необхідна поверхня нагріву:

(8.35)

28. Кількість стандартних секцій підігрівача IІ рівні:

(8.36)

Приймаємо 7 стандартних секцій.

Список літератури

1. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий/1986 г.

2. Справочник по теплоснабжению и вентиляции / Щекин Р.В., Корнеевский С.М., Бем Г.Е. и другие/1986 г.

3. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / Манюк В.И., Коноплинский Я.И., Хиж Э.Б. и другие/1988 г.

4. Строй А.Ф., Скальский В.Л. Расчет и проектирование тепловых сетей.- Киев: Будiвельник, 1981. - 144 с.

5. Теплоснабжение /А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов, В.Н. Братенков, В.И. Терлецкая.- М.: Стройиздат, 1982. - 336 с.

6. Методические указания к курсовой работе «Горячее водоснабжение по курсу «Теплоснабжение» / Сост.: Кичатов В.Н., Олексюк А.А. - Макеевка, 1989 г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка система санітарно-технічного обладнання житлового будинку. Визначення діаметрів труб, їх ухилів і заглиблення. Розрахунок систем холодного і гарячого водопостачання. Гідравлічний розрахунок горизонтальних внутрішніх каналізаційних трубопроводів.

  курсовая работа [63,9 K], добавлен 05.11.2013

 • Розрахунок витрат гарячого теплоносія, площі поперечного перерізу трубки, кількості трубок в теплообмінному апараті, площі поперечного перерізу міжтрубного простору, процесу теплообміну в теплообмінному апараті. Втрати тепла з гарячої гілки теплотраси.

  курсовая работа [587,0 K], добавлен 17.10.2013

 • Визначення розрахункових витрат води. Обґрунтування прийнятої схеми очистки. Розрахунок насосної станції. Водопостачання теплоелектростанції потужністю 2400 мВт. Насосне підживлення технічного водопостачання з річки. Споруди з обороту промивної води.

  дипломная работа [471,3 K], добавлен 05.03.2011

 • Визначення діаметрів труб. Підбір труб згідно ГОСТ 8734–75. Розрахунок втрат напору на дільницях трубопровідної системи, підвищення тиску в гідросистемі від зупинки гідродвигуна. Конструктивні параметри шестеренного гідродвигуна для приводу лебідки.

  курсовая работа [319,7 K], добавлен 07.01.2014

 • Визначення гідростатичного тиску у різних точках поверхні твердого тіла, що занурене у рідину, яка знаходиться у стані спокою. Побудова епюр тиску рідини на плоску і криволінійну поверхні. Основні рівняння гідродинаміки для розрахунку трубопроводів.

  курсовая работа [712,8 K], добавлен 21.01.2012

 • Вибір та розрахунок елементів схеми для сонячного гарячого водопостачання; проект геліоколектора цілорічної дії. Розрахунок приходу сонячної енергії на поверхню, баку оперативного розходу води, баку акумулятора, теплообмінників, відцентрового насосу.

  дипломная работа [823,4 K], добавлен 27.01.2012

 • Гідравлічний розрахунок газопроводу високого тиску, димового тракту та димової труби. Визначення тиску газу перед пальником. Розрахунок витікання природного газу високого тиску через сопло Лаваля. Розрахунок витікання повітря через щілинне сопло.

  курсовая работа [429,8 K], добавлен 05.01.2014

 • Ознайомлення із дією сонячних електростанцій баштового типу. Визначення сонячної радіації та питомої теплопродуктивності установки. Оцінка показників системи гарячого водопостачання. Аналіз ефективності використання геліоустановки й визначення її площі.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 30.09.2014

 • Визначення розмірів пазів статора. Розрахунок магнітної індукції і напруженості на всіх ділянках магнітного кола. Активний і реактивний опір обмоток статора і ротора. Визначення величини складових втрат в асинхронному двигуні, його робочі характеристики.

  курсовая работа [5,1 M], добавлен 06.09.2012

 • Розрахунок потреби в стиснутому повітрі, продуктивності компресорної станції, гідравлічного опору ділянок труб. Оцінка ефективності варіантів підбору компресорів КС. Визначення витрат за ділянками мережі, температури і вологомісткості в її точках.

  курсовая работа [394,3 K], добавлен 03.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.