Проект підстанції ПС-500-110-35-10

Вибір і обґрунтування двох варіантів схеми проектованої підстанції та силових трансформаторів, техніко-економічне порівняння варіантів. Вибір електричних апаратів і струмопровідних частин для заданих кіл. Заземлювальний пристрій для заданого кола.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.03.2009
Размер файла 692,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ДВОХ ВАРІАНТІВ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

2. ВИБІР СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ

4. ВИБІР СХЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ І ТРАНСФОРМАТОРА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

5. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ К. З.

6. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ І СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ЗАДАНИХ КІЛ

7. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ РП

8. РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАДАНОГО КОЛА

9. ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Основою енергетики є паливна база. Енергетика є складовою частиною енергетичного комплексу України. По розвитку і розширення електроенергетики в Україні визначальними є:

1. Концентрація виробництва енергії в наслідок будівництва РЕС, що використовують дешеве паливо і гідроенергоресурси

2. Комбінація виробництва електроенергії і тепла з метою теплопостачання міст та індустріальних центрів

3. Випереджальний розвиток атомної енергетики, особливо в районах з напруженим паливно енергетичним балансом

Енергетика як галузь має основні технічні особливості, отже процес виробництва включає такі основні особливості:

1) процес енергії є неперервним

2) виробничий процес є динамічний

3) режим виробництва електроенергії залежить від режиму споживання

В залежності від потужності і типу електростанції вони можуть працювати в трьох режимах, а саме: піковому, напівпіковому і базовому

4) продукцію енергетики не можна продавати на склад

Необхідно збільшувати виробництво електроенергії з нетрадиційних джерел, а саме: з відходів сільського господарства виготовляють біопалива.

Варто переробляти буре вугілля на рідке паливо. Використовувати геотермальні води, що рентабельно для Карпат і Криму, де на глибині 1000-2000 м, температура вод досягає70-100 оС.

Схема високої напруги 500 кВ - це схема чотирикутника. Через два автотрансформатори з'єднана схема середньої напруги 110 кВ і низької 35-10 кВ.

Схема середньої напруги - дві робочі з обхідною, від неї живляться споживачі і зв'язана з TЕС. Схема низької напруги 35 кВ - одиночна секціонована, живляться споживачі і через два трансформатори. Схема низької напруги 10 кВ - одиночна секціонована, живить 8 споживачів.

1 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ДВОХ ВАРІАНТІВ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

1. Вибір типу структурних схем

Рис. 1. 2. Схема першого варіанту проектованої підстанції

Рис. 1. 3. Схема другого варіанта проектованої підстанції

Схема високої напруги 500 кВ - чотирикутник, схема середньої напруги 110 кВ - дві робочі з обхідною, схема низької напруги 35 кВ і 10 кВ - одиночна і секціонована

2. ВИБІР СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Розраховую навантаження для автотрансформаторів першого і другого варіанту :

SАТМВА

Вибираю два автотрансформатори одного типу:

АТДЦТН-250000 / 500 / 110 [1. таблиця 3.8]

Розраховую навантаження для трансформаторів першого варіанту :

SТ МВА

Вибираю два трансформатори одного типу:

ТДН-16000 / 110 [1. таблиця 3.6]

Розраховую навантаження для трансформаторів другого варіанту :

SТ МВА

Вибираю два трансформатори одного типу:

ТРДН-25000 / 110

Дані записую в таблицю 2.1

Таблиця 2.1

Тип трансформаторів і автотрансформаторів

Sном

МВА

кВ

Uc

кВ

кВ

в-с%

в-н%

с-н%

Рх

кВт

Рк

кВт

Ціна

Примітка

АТДЦТН-250000/500/110

ТДН-16000/110

ТРДН-25000/110

250

16

25

500

121

121

121

-

-

230

10,5

10,5

13

-

-

33

10,5

10,5

18,5

-

-

200

14

25

690

58

120

270

48

49

3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ

Таблиця 3.1 Капітальні затрати

Обладнання

Ціна

тис

грн

Варіант

Перший

Другий

Кількість

одиниць

штук

Загальна

ціна

тис. грн

Кількість

одиниць

штук

Загальна

ціна

тис. грн

Трансформатори :

АТДЦТН-250000/500/110

ТДН-16000/110

ТРДН-25000/110

Комірки ВРП:

ВН

СН1

СН2

НН

376

48

66

1100

42,6

13,6

2,807

2

2

-

1

10

9

11

752

96

-

1100

426

122,4

30,9

2

-

2

1

10

9

11

752

-

132

1100

426

122,4

30,9

Всього :

2527,3

2563,3

У зв'язку з інфляцією ціни збільшуємо в 8 разів

К1=20218,4 тис.грн.

К2=20506,4 тис.грн.

Розраховую втрати електроенергії в автотрансформаторі:

WАТ

Розраховую втрати електроенергії в трансформаторах:

?Wтр1=3939411,4 кВт•год

?Wтр2=4232197,2 кВт•год

Втрати електроенергії для першої схеми:

?W1=?WAT+?WT1=3669903,3+269508,1=3939411,4 кВт*год

Втрати електроенергії для другої схеми:

?W2=?WAT+?WT2=3792465,5+439731,7=4232197,2 кВт*год

Розраховуємо затрати електричної схеми

Збитки рахуємо методом приведених розрахункових затрат :

З1 = рн К + В + Зб=0,12•20218,4+2486,4+0=4912,6

Аналогічно розраховуємо затрати для другої схеми

Збитки рахуємо методом приведених розрахункових затрат :

З1 = рн К + В + Зб=0,12•20506,4+2568,5+0=2563,5

Рн=0,12; Зб=0

Для подальших розрахунків вибираю 1 варіант.

4. ВИБІР СХЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ І ТРАНСФОРМАТОРА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Таблиця 4.1-Розрахункові і паспортні дані трансформаторів ВП

Вид споживачів

Встановлена міцність

cos?

tg?

Навантаження

одиниць кВт к-сть

всього кВт

Pуст

кВт

Qуст

квар

Охолодження
АТДЦТН-250000/500/110
ТДН-16000/110
Підігрів ВВБ-330
У-110
МКП-35
КРУ-10
Опалення і освітлення ОПУ
Освіт. і вентиляція ЗРУ
Освіт.і вентиляціяОРУ-330
Компресори

Підзарядно-зарядний агрегат

44,4х2
1,5х2
4,6х4
11,3х10
4,4х9
1х11
-
-
-
-

2х23

88,8
3
18,4
113
39,6
11
30
5
10
40

46

0,85
1
1
1
1
1
1
1
1

1

0,62
0
0
0
0
0
0
0
0

0

75,5
2,6
18,4
113
39,6
11
30
5
10
40

46

0,5
1,9
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Всього

391,1

2,4

Розраховую потужність для вибору трансформатора ВП:

Вибираю два трансформатори типу 2хТН-

250/10

Рисунок 4.1- Схема власних потреб трансформатора

На підстанціях потужність в. п. вибирається по навантаженнях в. п. з коефіцієнтом навантаження і одночасності, при цьому окремо враховуємо літнє і зимове навантаження, а також навантаження в період ремонтних робіт на підстанції

5. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Рисунок 5.1 - Структурна схема підстанції

Вибираю турбогенератор: Вибираю трансформатор:

ТВФ-63-2ЕУЗ [1. таблиця 2.1] ТДН-80000/110[1. таблиця 3.8]

Sном=78,76 МВА Sном=80 МВА

Для розрахунку малюю схему заміщення

Рисунок 5.2- Схема заміщення

Розраховую опори:

Xтв=0,5(Uкв-с%+Uкв-н%+Uкс-н%)=0,5(13+33-18,5)=13,75

Xтс=0,5(Uкв-с%+ Uкс-н%+Uкв-н%)=0,5(13+18,5-33)=0

Xтн=0,5(Uкв-н%+ Uкс-н% +Uкв-с%)=0,5(33+18,5-13)=19,25

Спрощую схему:

Рисунок 5.3 - Спрощена схема

Спрощую схему до точки заміщення К-1

Види струмів к. з. в початковий момент

Рисунок 5.4 - Спрощена схема точки К-1

Визначаю ударний струм

Ку=1,981 [2. таблиця 3.7]

Визначаю аперіодичну складову струму:

Та=0,54 [2. таблиця 3.8]

tвв=0.025c, tрз=0,01,?а=tвв+ tрз=0,025+0,01=0,035c

Іатат1ат2=1,14 кА

Визначаю періодичну складову струму к. з.

І'ном= І'ном1+ І'ном2=5,15 кА

Визначаємо відношення:

Якщо відношення більше 1, то по кривих [1. рисунок 3.26]

Іnt1по1*0,98=0,11*0,98=0,12 кА

Це віддалена точка tnt=Iпo=const

Х27192022=10,13

Спрощуємо схему до точки заміщення К-2

Визначаємо струм к. з. до точки К-2

Визначаємо ударний струм

Ку=1,608

іуу1у2=10,9 кА

Рисунок 5.5- Спрощена схема до точки К-2

Визначаємо аперіодичну складову струму

Та=0,22c [2. табл. 3.8]

tвв=0,08c

tрз=0,01c

?а=tвв+ tрз=0,08+0,01=0,09

Іатат1ат2=10,4 кА

Визначаю періодичну складову струму:

І'ном= І'ном1+ І'ном2=23,4 кА

Визначаю відношення

Це віддалені точки tnt=Iпo=const

Х2824222019=16,69

Х292423=7,72

Спрощую схему до точки К-3

Визначаю струм к. з. в початковий момент

Рисунок 5.6 - Спрощена схема точки К-3

Визначаємо ударний струм:

Ку=1,82 [2. таблиця 3.7]

іуу1у2=26,8 кА

Визначаю аперіодичну складову струму:

Та=0,05 [2. табл. 3.8]

tвв=0.1

tрз=0,01

?а=tвв+ tрз=0,1+0,01=0,11

Іатат1ат2=13,1 кА

Визначаю періодичну складову струму в момент часу t

І'ном= І'ном1+ І'ном2=257,8 кА

Визначаю відношення:

Ця точка віддалена tnt=Iпo=const

Таблиця 5.1- Розраховані струми к. з. в точках

Точки

к-з

Іпо, кА

іу, кА

іат, кА

Іпт, кА

К-1

К-2

К-3

0,87

4,8

10,4

2,4

10,9

26,8

1,14

10,4

13,1

0,87

4,8

10,4

6. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ І СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ЗАДАНИХ КІЛ

a. Вибір вимикачів і роз'єднувачів на 500 кВ

Таблиця 6.1- Розрахункові паспортні дані

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові дані

Паспортні дані

Вимикача

Роз'єднювача

1

2

3

4

5

6

7

Uдоп?Uн

Імахном

Іntвідк

іатамах

Іпопр.ск

іупр.ск

Вк2tт

2500 кВ

289 А

0,87 кА

1,14 кА

0,87 кА

2,4 кА

946 кА2с

500 кВ

2000 А

35,5 кА

20,1 кА

40 кА

102 кА

4800 кА2с

500 кВ

3200 А

-

-

-

160 кА

7938 кА2с

Визначаю номінальний струм:

Вибираю вимикач і роз'єднювач:

ВВБ-500Б-35,5/2000 [1. таблиця 5.2]

РНД-500-1/3200У1 [1. таблиця 5.5]

Вибір вимикачів і роз'єднувачів на 110

Таблиця 6.2

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові дані

Паспортні дані

Вимикача

Роз'єднювача

1

2

3

4

5

6

7

Uдоп?Uн

Імахном

Іntвідк

іатамах

Іпопр.ск

іупр.ск

Вк2tт

110 кВ

1312 А

4,8 кА

10,4 кА

4,8 кА

10,9 кА

2,7 кА2с

110 кВ

2000 А

40 кА

13 кА

40 кА

102 кА

4800 кА2с

110 кВ

2000 А

-

-

-

100 кА

120 кА2с

Розраховуємо номінальний струм

Вибираю вимикач і роз'єднувач

ВВУ-110Б-40/2000У1 [1. таблиця 5.2]

РНДЗ1-110/2000У1

Вибір вимикачів на 10 кВ

Таблиця 6.3

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові дані

Паспортні дані

1

2

3

4

5

6

7

Uдоп?Uн

Імахном

Іntвідк

іатамах

Іпопр.ск

іупр.ск

Вк2tт

10 кВ

924 А

10,4 кА

13,1 кА

10,4 кА

26,8 кА

23,8 кА2с

10 кВ

1000 А

40 кА

7,07 кА

55 кА

128 кА

6979 кА2с

Вираховую максимальний струм

Вибираю вимикач

ВЭМ-10Э-1000/20У3 [1. таблиця 5.2]

b. Вибір трансформаторів струму і напруги на 500 кВ

Таблиця 6.4- Розрахункові і паспортні дані

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові дані

Паспортні дані

1

2

3

4

5

6

Uдоп?Uн

Імахном

іудоп

Вк2tт

Z2?Z2ном

Клас точності

500 кВ

289 А

2,4 кА

946 кА2с

7,84 Ом

0,5

500 кВ

1000 А

180 кА

4624 кА2с

30 Ом

0,5

Навантаження трансформатора струму

Таблиця 6.5

N

п/п

Прилад

Тип

Навантаження

А

В

С

1

2

3

4

5

Амперметр

Ватметр

Варметр

Ліч. активної енергії

Ліч. реактивної енергії

Э335

Д335

Д335

САЗ-И670

СР-И676

0,5

0,5

0,5

2,5

2,5

0,5

-

-

-

2,5

0,5

0,5

0,5

2,5

2,5

Всього

6,5

3

6,5

Визначаю опір даних приладів:

Визначаю допустимий опір приладів:

Zпр=Z2ном-Zпр-Zн=30-6,5-0,1=23,4 Ом;

Визначаю переріз контролного кабеля:

Вибираю контрольний кабель АКГВГ з перерізом 4-6 мм2

Z2=Zпр+Zпр+Zн=1,24+6,5+0,1=7,84 Ом;

Вибираю трансформатор напруги

Таблиця 6.6

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові дані

Паспортні дані

1

2

3

Uдоп?Uн

S2?S2ном

Клас точності

500 кА

64 ВА

0,5

500 кА

500 ВА

0,5

Вибираю трансформатор напруги:

НДЕ-500-729 [1. таблиця 5.13]

Навантаження трансформатора напруги

ВА

Таблиця 6.7

Прилад

Тип

S однієї обмотки

Число обмоток

cosf

sinf

Число приладів

Потужність

P

Вт

Q

вар

Вольтметр

Ватметр

Варметр

Ліч. актив. енергії

Ліч. реакт. енергії

ФНП

Э335

Д335

Д335

Е839

Е830

Фил

2

1,5

1,5

2

3

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1

0,38

0,38

-

0

0

0

0,62

0,62

-

2

2

2

2

2

2

4

6

6

80

12

6

-

-

-

19

29

-

Всього

31

48

Вибираю контрольний кабель з алюмінієвими проводами

АКВРГ-2,5 мм2 механічної міцності

c. Вибір трансформатора струму і напруги на 110 кВ

Дані трансформатора струму

Таблиця 6.8

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові данім

Паспортні дані

1

2

3

4

5

6

Uдоп?Uн

Імахном

іудоп

Вк2tт

Z2?Z2ном

Клас точності

110 кВ

13,2 А

102 кА

2,7 кА2с

6,9 Ом

0,5

110 кВ

2000 А

212 кА

13872 кА2с

20 Ом

0,5

Вибираю трансформатор струму

ТФЗМ-110Б-ІІІ [1. таблиця 5.9]

Навантаження трансформатора струму

Таблиця 6.9

N

п/п

Прилади

Тип

Навантаження

А

В

С

1

2

3

4

Амперметр

Ватметр

Ліч. активної енергії

Ліч. реактивної енергії

Э335

Д335

САЗ-N670

СРН-N670

0,5

0,5

2,5

2,5

0,5

-

-

2,5

0,5

0,5

2,5

2,5

Визначаю опір даних пристроїв

Визначаю допустимий опір з'єднювальних провідників:

Zпр=Z2ном-Zпр-Zн=20-6-0,1=13,9 Ом;

Визначаю переріз контрольного кабеля:

Вибираю контрольний кабель з алюмінієвими проводами АКРВГ з перерізом 4-6 мм2

Z2=Zпр+Zпр+Zн=0,8+6+0,1=6,9 Ом;

Вибираю трансформатор напруги

Дані трансформатора напруги 10 кВ

Таблиця 6.10

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові дані

Паспорті дані

1

2

3

Uдоп?Uн

S2?S2ном

Клас точності

110 кВ

136 ВА

0,5

110 кВ

400

0,5

Вибираю трансформатор напруги

ННФ-110-83У [1. таблиця 5.13]

Навантаження трансформатора напруги

Таблиця 6.11

Прилад

Тип

S однієї обмотки

Число обмоток

cosf

sinf

Число приладів

Потужність

P

Вт

Q

вар

Вольтметр

Ватметр

Варметр

Ліч. актив. енергії

Ліч. реакт. енергії

ФНП

Э335

Д335

Д335

Е839

Е830

Фил

2

1,5

1,5

2

3

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1

0,38

0,38

-

0

0

0

0,62

0,62

-

4

4

4

4

4

4

8

12

12

16

24

12

-

-

-

38,9

58

-

Всього

96

96,9

ВА

Вибираю контрольний кабель з алюмінієвим проводом

АКВРГ-2,5 мм2 за умови

d. Вибір трансформатора струму і напруги на 10 кВ

Дані трансформатора струму

Таблиця 6.12

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові данім

Паспортні дані

1

2

3

4

5

6

Uдоп?Uн

Імахном

іудоп

Вк2tт

Z2?Z2ном

Клас точності

10 кВ

924 А

26,8 кА

23,8 Ом

0,7 кА2с

0,5

10 кВ

1000 А

158 кА

7969 Ом

0,8 кА2с

0,5

Вибір трансформатора струму

ТЛЛН-10 [1. таблиця 5.9]

Навантаження трансформатора струму

Таблиця 6.13

N

п/п

Прилади

Тип

Навантаження

А

В

С

1

2

3

Амперметр

Ватметр

Ліч. активної енергії

Э335

Д335

САЗ-N630

0,5

0,5

2,5

0,5

-

2,5

0,5

0,5

2,5

Визначаю опір даних приладів:

Визначаю допустимий опір:

Zпр=Zпр+Zпр+Zн=0,8-0,14-0,1=0,56 Ом;

Визначаю переріз контрольного кабеля:

мм2

Вибираю контрольний кабель АКРВГ з перерізом 4-6 мм2

Z2=Zпр+Zпр+Zн=0,04+0,14+0,56=0,7 Ом;

Вибираю трансформатор напруги

Дані трансформатора напруги

Таблиця 6.14

N

п/п

Умова вибору

Розрахункові дані

Паспорті дані

1

2

3

Uдоп?Uн

S2?S2ном

Клас точності

10кВ

218 ВА

0,5

10кВ

400 ВА

0,5

Вибираю трансформатор напруги:

ЗНОЛ.06-10-77-У3 [1. таблиця 5.13]

Навантаження трансформатора напруги

Таблиця 6.15

Прилад

Тип

S однієї обмотки

Число обмоток

cosf

sinf

Число приладів

Потужність

P

Вт

Q

вар

Вольтметр

Ватметр

Ліч. актив. енергії

Д335

Д331

Э829

2

1,5

10

1

2

2

1

1

0,38

0

0

0,62

4

4

4

8

12

80

-

-

194

Всього

100

194

ВА

Вибираю контрольний кабель АКРВГ з перерізом 2,5 мм2 за умови механічної міцності.

e. Вибір гнучких шин на 500 кВ

АТДЦТН-250000/500/110

Uном=500 кВ

Sном=250 МВт

іу=2,4 кА

Tmax=5000

jе=1 [1. таблиця 4.5]

Д=4

Розраховую максимальний струм шин

Імахдоп; Ідоп=1180 А; d=36,2;2х АС-700/86

Виконуємо перевірний розрахунок по умові корони:

Визначаю напруженість довшого провода

кВ/см

1,07Е 0,9Е0 ; 17,6 кВ/см 27,33 кВ/см

Вибираю струмопровід від трансформатора до збірних шин по jе:

2хАС-700/86

f. Вибір гнучких шин на 110 кВ

Uном=10 кВ

jе=1 А/мм2

Імахдоп; Ідоп=1660 А; d=26,6; [2. табл. 7.35]

Вибираю гнучкі шини по умові Імахдоп

Визначаю перевірочний розрахунок по умові корони:

кВ/см

Визначаю напруженість довшого провода

кВ/см

1,07Е?0,9Е0

Ченв= 8,2?28,2

Вибираю струмопровід від трансформатора до збірних шин по jе:

2хАС-650/79

g. Вибір гнучких шин на 6 кВ

Uном=10 кВ

іу=26,8 кА

Іп0=10,4

Вк=23,8 кА

Розраховую максимальний струм шин

Вибираю шини (60х10) Ідоп=1115 А

Перевіряємо шини на термічну стійкість

54 мм 600 мм

Умова виконується

Перевіряю на електродинамічну і механічну стійкість.

Визначаємо відстань l при умові, що частота власних коливань буде більша 200 Гц

Якщо розміщені на ребро:

Якщо шини розміщені лежачи:

Механічний розрахунок однополюсних шин:

Згинаючий момент:

Н / м

Напруженість в шинах:

Н / м

МПа см3

Шини по механічній міцності підходять

7. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПРИСТРОЮ

Всі апарати РП переважно розміщують на невисоких опорах (металевих або залізобитонних). По території РП передбачаються проїзди для можливості механізації монтажу і ремонту обладнання. Шини можуть бути гнучкими із багатопровідних проводів чи з жорстких труб. Гнучкі шини кріпляться з допомогою підвісних ізоляторів на порталах, а жорсткі з допомогою опорних ізоляторів на залізобитонних чи металевих опорах.

Застосування жорсткої ошиновки дозволяє відказатися від порталів і зменшитиплощадку РП.

Конструкції РП різноманітні і залежать від схеми електричних з'єднань, від типів вимикачів, роз'єднювачів і їх взаємного розміщення.

На РП 500 кВ всі вимикачі розміщують в один ряд біля другої системи шин, що полегшує їх обслуговування. Такі ВРП називають однорядними на відміну від других компоновок, де вимикачі лінії розміщені в одному ряду, а вимикачі трансформаторів в другому.

Кожний полюс шинних роз'єднювачів другої системи шин розміщений під проводами, які відповідають фазі збірних шин. Таке розміщення дозволяє виконати з'єднання шинних роз'єднювачів безпосередньо під збірними шинами і на цьому же рівні приєднати вимикач. Роз'єднувачі мають полюсне управління.

Збірні шини і ошиновка комірок використана подвійним проводом 2хАС з дистанційними розпорками, установка в сторону шинних апаратів-одним проводом по фазі. Лінійні і шинні портали і всі опори під апаратами--стандартні, залізобитонні.

8 РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАДАНОГО КОЛА

Рис.8.1 - Сітка заземлення

Грунти в місці спорудження: верхній-суглинок, нижній-глина.

Допустимий опір 0,5 Ом.

Визначаю допустиму напругу дотику

Uдоп.дот.=400 В

Питомий опір

Визначаю коефіцієнт дотику

Визначаю потенціал на заземлювачі

Визначаю допустимий опір заземляючого пристрою

кА

Перетворюю дійсний план заземляючого пристрою у квадратну модель з стороною 52,9 м.

м

Визначаю кількість комірок по стороні квадрата

шт.

m=6 шт.

Визначаю довжину смуг в розрахунковій моделі

м

Визначаю довжину сторін комірки

м

Кількість вертикальних заземлювачів по периметру контура

шт.

nв =22 шт.

Визначаю загальну довжину вертикальних заземлювачів

м

Визначаю відносну глибину

Визначаю загальний опір складного заземлювача

Ом

Визначаю при : ; ; ;

Ом

Визначаю напругу дотику

В

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П., “Электрическая часть электростанций и подстанций” Москва. Энергоатомиздат, 1989

2. Рожкова Л.Д., Козулин В.С., “Электрооборудование станций и подстанций” Москва. Энергоатомиздат, 1987

3. Неклепаев Б.Н. “Электрическая часть электростанций и подстанций” Москва. “Энергия”

4. Двоскин Л.И.,”Схемы и конструкции распределительных устройств” Москва. Энергоатомиздат

5. “Правила устройства электроустановок” -6-с-изд М: Энергоатомиздат, 1986

6. “ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей”-13-с-изд М: Энергоатомиздат, 1987


Подобные документы

 • Вибір та обґрунтування принципової схеми електричної станції. Вибір електрообладнання станції для варіантів її конфігурації: турбогенераторів, трансформаторів зв'язку, секційного реактору. Техніко-економічне порівняння варіантів. Розрахунок струмів КЗ.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 22.10.2012

 • Вибір генераторів та силових трансформаторів. Техніко-економічне порівняння варіантів схем проектованої електростанції. Розрахунок струмів короткого замикання та захисного заземлення. Конструкція розподільчого пристрою. Вибір теплотехнічного устаткування.

  дипломная работа [319,7 K], добавлен 08.04.2015

 • Вибір трансформаторів підстанції. Розрахунок струмів КЗ. Обмеження струмів КЗ. Вибір перерізів кабельних ліній. Вибір електричних апаратів і провідників розподільчих пристроїв. Вибір трансформаторів струму. Вибір шин і ізоляторів. Власні потреби підстанці

  курсовая работа [560,2 K], добавлен 19.04.2007

 • Вибір числа й потужності трансформаторів ТЕЦ-90. Техніко-економічне порівняння структурних схем. Вибір головної схеми електричних сполук, трансформаторів струму і струмоведучих частин розподільних пристроїв. Розрахунок струмів короткого замикання.

  курсовая работа [210,4 K], добавлен 16.12.2010

 • Обґрунтування роду струму й напруги, схеми зовнішнього й внутрішнього електропостачання трансформаторної підстанції. Розрахунок електричних навантажень. Визначення числа й потужності цехових трансформаторів і підстанції. Вибір марки й перетину кабелів.

  курсовая работа [490,9 K], добавлен 23.11.2010

 • Загальні положення проектування електричних мереж. Покриття потреб мережі в активній та реактивній потужності. Вибір трансформаторів. Критерії раціональної схеми електромережі на підставі техніко-економічного порівняння конкурентоздатних варіантів.

  курсовая работа [725,2 K], добавлен 21.02.2012

 • Роль підстанції в заводській системі електропостачання. Зв'язок підстанції з енергосистемою. Характеристика споживачів підстанції. Розрахунок електричних навантажень. Вибір числа і потужності силових трансформаторів. Компенсація реактивної потужності.

  дипломная работа [420,9 K], добавлен 13.11.2011

 • Вибір і обґрунтування схеми електричних з’єднань електричної підстанції. Розрахунок струмів короткого замикання. Вибір комутаційного обладнання та засобів захисту ізоляції від атмосферних перенапруг. Розрахунок заземлення та блискавко захисту підстанції.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 27.04.2011

 • Аналіз трансформаторної підстанції і її мереж на РТП 35/10 "Ломоватка", існуючих електричних навантажень. Електричні навантаження споживачів, приєднаних до існуючих мереж 10 кВ. Розрахунок необхідної потужності та вибір трансформаторів на підстанції.

  курсовая работа [348,1 K], добавлен 20.03.2012

 • Вибір потужностей понижуючих трансформаторів підстанції, їх навантажувальна здатність. Обгрунтування принципової електричної схеми. Розрахунок струмів короткого замикання. Компонування устаткування підстанції і конструкції розподільчих пристроїв.

  курсовая работа [517,3 K], добавлен 15.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.