Розрахунок світлового потоку джерел світла за кривими світлорозподілення

Визначення світлового потоку джерела світла, що представляє собою кулю, що світиться рівномірно. Розрахунок зональних світлових потоків для кожної десятиградусної зони за допомогою таблиці зональних тілесних кутів. Типи кривих розподілу сили світла.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.03.2014
Размер файла 39,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

4

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. РОЗРАХУНОК СВІТЛОВОГО ПОТОКУ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ЗА КРИВИМИ СВІТЛОРОЗПОДІЛЕННЯ

ЗАДАЧА 1

Визначити світловий потік джерела світла, що представляє собою кулю, що світиться рівномірно, сила світла якої в усіх напрямках простору становить 75 кд (рис. 1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

4

Рис. 1. До розрахунку світлового потоку кулі, що світиться рівномірно

Рівняння

.

в нашому випадку при = I = const прийме вигляд:

.

Підставляючи значення сили світла, одержуємо:

ЗАДАЧА 2

Розрахувати світловий потік світильника, значення сили світла якого наведені в таблиці:

б

5

15

25

35

45

55

65

75

85

, кд

234

229

206

185

167

140

114

16

3

Рішення

Розрахунок світлового потоку ведемо по рівнянню (1), визначаючи зональні світлові потоки для кожної десятиградусної зони, користуючись таблицею десятиградусних зональних тілесних кутів (табл. 1).

(1)

де -- сила світла для середини зони ;

-- тілесний кут розглянутої зони.

Розрахунок зональних світлових потоків зручно звести в таблицю:

б

5

15

25

35

45

55

65

75

85

, кд

234

229

206

185

167

140

114

16

3

Дщ, ср

0,095

0,283

0,463

0,628

0,774

0,897

0,993

1,058

1,091

22,3

64,7

95,7

116

129

125

113

17

3,3

Загальний світловий потік світильника буде дорівнювати сумі зональних світлових потоків у межах від б = 0 до б = р/2

ЗАДАЧА 3

світловий потік джерело крива

Розрахувати світловий потік світильника за кривою розподілу сили світла (рис. 2), визначити до якого типу відноситься ця крива.

Размещено на http://www.allbest.ru/

4

Рис. 2

Рішення

Розрахунок світлового потоку ведемо по рівнянню (1), визначаючи зональні світлові потоки для кожної десятиградусної зони, користуючись таблицею десятиградусних зональних тілесних кутів (табл. 1).

(1)

де -- сила світла для середини зони ;

-- тілесний кут розглянутої зони.

Розрахунок зональних світлових потоків зручно звести в таблицю:

б

5

15

25

35

45

55

65

75

85

, кд

300

275

260

250

210

100

75

0

0

Дщ, ср

0,095

0,283

0,463

0,628

0,774

0,897

0,993

1,058

1,091

28,5

77,825

120,38

157

162,54

89,7

74,475

0

0

Загальний світловий потік світильника буде дорівнювати сумі зональних світлових потоків у межах від б = 0 до б = р/2

Визначимо середню силу світла

Розрахуємо фактичний коефіцієнт кривої розподілу сили світла

Виходячи з того, що фактичний коефіцієнт розподілу сили світла

l,3 ? < 2

а зона напрямку максимальної сили світла ми можемо віднести дану криву до типу Д (косинусна).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Прожектори – пристрої, що призначені для перерозподілу світлового потоку в середині малих тілесних кутів. Розрахунок наближеного значення фокусної відстані та коефіцієнтів аберації зон. Визначення кривої сили світла для безабераційного відбивача.

  курсовая работа [708,4 K], добавлен 03.06.2017

 • Визначення коефіцієнтів відбиття поверхонь в телятнику. Вибір джерела світла, норм освітленості та коефіцієнтів запасу використання світлового потоку. Світлотехнічна відомість, розрахунок опромінювальної мережі та комунікаційно-захисних апаратів і щитів.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 26.01.2011

 • Характеристика світла як потоку фотонів. Основні положення фотонної теорія світла. Визначення енергії та імпульсу фотона. Досліди С.І. Вавилова, вимірювання тиску світла. Досліди П.М. Лебєдева. Ефект Компотна. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

  лекция [201,6 K], добавлен 23.11.2010

 • Вивчення сутності дифракції світла - будь-якого відхилення світлових променів від прямих ліній, що виникають у результаті обмеження чи перекручування хвильового фронту. Обчислення розподілу інтенсивності світла в області дифракції. Дифракція Фраунгофера.

  реферат [577,0 K], добавлен 04.12.2010

 • Загальне поняття інтерференції хвиль. Інтерференція монохроматичних світлових хвиль. Екстремальні значення результуючої інтенсивності. Форми інтерференційних смуг. Способи розподілу пучків світла. Просторова і тимчасова когерентність оптичних джерел.

  контрольная работа [412,4 K], добавлен 08.12.2010

 • Оптика – вчення про природу світла, світлових явищах і взаємодії світла з речовиною. Роль оптики в розвитку сучасної фізики. Предмет і його віддзеркалення. Явища, пов'язані з віддзеркаленням та із заломленням світла: міраж, веселка, північне сяйво.

  курсовая работа [32,1 K], добавлен 05.04.2008

 • Природне та поляризоване світло, їх схожі та відмінні риси, особливості випромінювання. Різновиди поляризованого світла, їх отримання за допомогою поляризаторів та вивчення за допомогою аналізаторів. Особливості поляризації світла при відбиванні.

  реферат [699,1 K], добавлен 06.04.2009

 • Вибір джерела випромінювання для освітлювальної установки. Розрахунок освітлення основних приміщень методом коефіцієнта використання світлового потоку. Компоновка освітлювальної та опромінювальної мережі. Вибір й розрахунок проводів, способу їх прокладки.

  курсовая работа [92,0 K], добавлен 20.07.2011

 • Огляд і аналіз основних німецькомовних джерел на тему комбінаційного і мандельштам-бріллюенівського розсіювання світла. Комбінаційне розсіювання світла, приклади спектрів. Хвильові вектори фотонів всередині кристалу та зміна енергії оптичних квантів.

  реферат [95,4 K], добавлен 30.03.2009

 • Вибір джерела випромінювання для освітлювальної установки. Вирішення задачі розташування світильників. Методика техніко-економічного співставлення варіантів освітлення. Визначення коефіцієнту використання світлового потоку, вибір методу розрахунку.

  курсовая работа [160,1 K], добавлен 13.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.