Електричний розрахунок освітлювальних мереж

Розрахунок на мінімум розхідного матеріалу заданої мережі, розробка її схеми, визначення моменту навантаження на кожній ділянці схеми. Вибір стандартної величини перерізу кабелю головної ділянки. Розрахунок фактичних утрат напруги, перевірка перерізів.

Рубрика Физика и энергетика
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.06.2010
Размер файла 121,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Курсова робота

на тему:

«Електричний розрахунок освітлювальних мереж»

Завдання

Рис. 1 Принципова електрична схема живлення мережі освітлення

Розрахувати на мінімум провідникового матеріалу освітлювальну мережу, схема якої приведена на рис. 1, для чого:

1. Накреслити схему мережі і нанести на неї вихідні дані згідно свого варіанта.

2. Визначити допустиму утрату напруги в мережі.

3. Для кожної ділянки мережі розрахувати момент навантаження в .

4. Визначити приведений момент навантаження для головної ділянки (А-В).

5. Розрахувати переріз кабелю головної ділянки.

6. Вибрати стандартну величину перерізу кабелю головної ділянки.

7. Розрахувати дійсну утрату напруги на головній ділянці по обраному перерізу і значенню моменту навантаження головної ділянки.

8. Визначити розрахункові утрати напруги для наступних ділянок по формулі:

9. Розрахувати переріз наступних ділянок ВС, BD, та DE по і відповідним приведеним моментам навантаження. Вибрати стандартні перерізи.

10. Визначити фактичні утрати напруги на ділянках ВС, BD, та DE.

11. Визначити розрахункові утрати напруги для наступних ділянок за ВС, BD, та DE і розрахувати їхні перерізи і дійсні утрати напруги.

12. Перевірити всі вибрані перерізи по допустимому нагріванні і у випадку не виконання умови на якій-небудь із ділянок, збільшити його переріз і перерахувати наступну за даною ділянкою мережі по допустимій утраті напруги.

13. На розрахунковій схемі для кожної ділянки вказати переріз проводу чи кабелю і величину дійсних утрат.

Напругу живлення прийняти рівною 380/220 В.

Вихідні дані

Таблиця 1 - Параметри трансформатора та мережі живлення

Трансформатор

Мережа живлення

1600

18

6,6%

0,9

0,95

170

56

46

21

Таблиця 2 - Параметри групової мережі живлення

Групова мережа

11

42

20

35

30

2,5

3,5

1,5

4,5

3

1. Допустима втрата напруги в мережі

· формула для розрахунку:

;

· її складові:

, ; ;

; ; ;

Тоді:

· втрати напруги в трансформаторі:

· допустимі втрати напруги в мережі:

2. Для кожної ділянки мережі розраховуємо момент навантаження в .

Результати розрахунків зводимо в табл. 3.

Таблиця 3 - Моменти навантаження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DE

BD

BC

AB

2,5

3,5

1,5

2,5

3,5

1,5

4,5

4,5

3

12

19,5

7,5

27

11

11

11

42

42

42

20

35

30

21

46

56

170

27,5

38,5

16,5

105

147

63

90

157,5

90

252

897

420

4590

3. Приведений момент навантаження для головної ділянки (АВ):

Потрібний переріз жил кабеля головної ділянки:

4. Стандартна величина перерізу жил кабеля головної ділянки:

5. Дійсна втрата напруги на головній ділянці:

6. Розрахункові втрати напруги для наступних ділянок:

7. Переріз жил кабеля ділянок ВС, BD та DE:

Ділянка ВС.

Приведений момент навантаження:

Потрібний переріз жил кабеля:

Стандартна величина перерізу жил кабеля:

Дійсна втрата напруги:

Розрахункові втрати напруги для 1-3 ділянок:

Ділянка BD.

Приведений момент навантаження:

Потрібний переріз жил кабеля:

Стандартна величина перерізу жил кабеля:

Дійсна втрата напруги:

Розрахункові втрати напруги для наступних ділянок:

Ділянка DE.

Приведений момент навантаження:

Потрібний переріз жил кабелю:

Стандартна величина перерізу жил кабелю:

Дійсна втрата напруги:

Розрахункові втрати напруги для 7-9 ділянок:

9. Визначаємо розрахунковий та вибираємо стандартний переріз жил провідників 1-9 ділянок.

Формула для розрахунку:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Результаті розрахунку зводимо в табл. 4.

Таблиця 4 - Розрахунок перерізів жил провідників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27,5

38,5

16,5

105

147

63

90

157,5

90

12

12

12

32

32

32

12

12

12

1,55

1,55

1,55

2,68

2,68

2,68

1,88

1,88

1,88

1,49

2,07

0,89

1,22

1,71

0,73

3,98

6,98

3,98

1,5

2,5

1

1,5

2

1

4

10

6

10. Дійсна витрата напруги на 1-9 ділянках

Формула для розрахунку:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Результати розрахунку зводимо в табл. 5, а отримані значення вказуємо на рис. 1.

Таблиця 5 - Розрахунок дійсних втрат напруги в 1-9 ділянках

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27,5

38,5

16,5

105

147

63

90

157,5

90

12

12

12

32

32

32

12

12

12

1,5

2,5

1

1,5

2

1

4

10

6

1,53

1,28

1,38

2,19

2,3

1,97

1,8

1,31

1,07

11. Розрахункові значення струмів окремих ділянок

Для визначення розрахункових струмів окремих ділянок використовуємо формули:

- для ділянок АВ, ВС, BD:;

- для ділянок DE, 4-6:;

- для ділянок 1-3, 7-9:.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Результати розрахунків зводимо в табл. 6.

Таблиця 6 - Розрахункові значення струмів окремих ділянок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DE

BD

BC

AB

11,9

16,7

7,2

8

11,2

4,8

21,5

21,5

14

19

31

12

43,2

12. Вибір виду провідника та перевірка вибраних перерізів провідників за допустимим нагріванням

При виборі допустимих значень струмів використовуємо додатки В, Г, Д, Е.

Результати вибору зводимо в табл. 7 та табл. 8.

Рис. 2 Принципова електрична схема мережі освітлення з вихідними даними та результатами розрахунків

Таблиця 7 - Вибір провідників та допустимих значень струмів для ділянок АВ, ВС, BD, DE

AB

BC

BD

DE

Вид провідни-ка

кабель

чотирижильний

з алюмінієвими

жилами

кабель

чотирижильний

з алюмінієвими

жилами

кабель

чотирижильний

з алюмінієвими

жилами

кабель

чотирижильний

з алюмінієвими

жилами

Спосіб

прокладання

у повітрі

у повітрі

у повітрі

у повітрі

16

2,5

10

4

43,2

12

31

19

Таблиця 8 - Вибір провідників та допустимих значень струмів для ділянок 1-9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вид провідника

провід з полівінілхлоридною ізоляцією

Спосіб прокладання

відкрито

1,5

2,5

1

1,5

2

1

4

10

6

11,9

16,7

7,2

8

11,2

4,8

21,5

21,5

14

23

30

17

23

26

17

41

80

50

Умова для всіх ділянок освітлювальної мережі виконується - перевірка вибраних перерізів провідників за допустимим нагріванням є задовільною.

Висновок

В даній розрахунково-графічній роботі розрахували на мінімум провідникового матеріалу освітлювальну мережу, схема якої була приведена на рис. 1. Визначили допустиму утрату напруги в мережі, що становить. Для кожної ділянки мережі розрахували момент навантаження, результати розрахунку в таблиці 3 - Моменти навантаження.

Визначили приведений момент навантаження для головної ділянки (А-В), що становить . Розрахували переріз кабеля головної ділянки, що дорівнює та перерізи всіх інших ділянок. Визначили розрахункові та фактичні втрати напруги для всіх заданих ділянок, визначили переріз кабелю на всіх заданих ділянках, результаті розрахунку занесли в таблиці 7, 8.


Подобные документы

 • Вибір оптимальної схеми цехової силової мережі, розрахунок електричних навантажень, вибір кількості та потужності трансформаторів цехової підстанції. Вибір перерізу провідників напругою понад і до 1 кВ, розрахунок струмів короткого замикання і заземлення.

  курсовая работа [844,7 K], добавлен 12.03.2015

 • Вибір джерел світла і світильників. Розрахунок адміністративного приміщення. Вибір схеми мережі і напруги живлення. Розмітка плану електроосвітлювальної мережі. Розрахунок кількості світильників, їх розташування. Вибір проводів і спосіб їх прокладки.

  реферат [1,8 M], добавлен 25.08.2012

 • Вибір схеми приєднання силового трансформатора до мережі. Аналіз пошкоджень і ненормальних режимів роботи підстанції. Вибір реле захисту лінії високої напруги. Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи з максимальним навантаженням.

  курсовая работа [737,3 K], добавлен 21.01.2013

 • Стисла характеристика району та споживачів. Вибір схеми електричної мережі. Визначення потоків потужності. Вибір номінальної напруги лінії мережі, перерізів проводів повітряних ліній та трансформаторів. Регулювання напруги на підстанціях споживачів.

  курсовая работа [667,6 K], добавлен 25.12.2013

 • Проектування електричної мережі напругою 330/110/10 кВ. Вибір перетину і марки проводів повітряних ліній за значенням навантаження на кожній ділянці, визначення параметрів схем заміщення. Визначення потужності трансформаторів підстанцій ПС1 і ПС2.

  курсовая работа [425,8 K], добавлен 14.03.2016

 • Розрахунок робочого освітлення в сільськогосподарських приміщеннях. Вибір напруги і схеми живлення, розміщення освітлювальних щитів, трас прокладки освітлювальної мережі, марок проводів і способу їх прокладки. Розрахунок пускової та захисної апаратури.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 13.06.2010

 • Розрахунок робочого освітлення приміщення для підготовки кормів телятника, вентиляційної камери, складу кормів. Вибір напруги і схеми живлення, щитів, марки проводів і способу їх прокладання. Перевірка вибраного перерізу дроту по умовному нагріву.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.10.2013

 • Розрахунок струмів та напруг на ділянках без урахування втрат та вибір проводів. Техніко-економічне порівняння двох схем електричної мережі. Визначення довжин ліній. Аварійний режим роботи електричної схеми Б. Режим мінімального її навантаження.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.02.2014

 • Огляд сучасного стану енергетики України. Розробка системи електропостачання підприємства. Розрахунок графіків електричних навантажень цехів. Вибір компенсуючих пристроїв, трансформаторів. Розрахунок струмів короткого замикання. Вибір живлячих мереж.

  курсовая работа [470,0 K], добавлен 14.11.2014

 • Визначення теплового навантаження району. Вибір теплоносія та визначення його параметрів. Характеристика котельного агрегату. Розрахунок теплової схеми котельної. Розробка засобів із ремонту і обслуговування димососу. Нагляд за технічним станом у роботі.

  курсовая работа [8,5 M], добавлен 18.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.