Програмування мовою Ассемблер

Робота з цілими значеннями за допомогою арифметичних команд. Механізм роботи команд передачі керування мови Assembler. Типи даних "FPU" та система регістрів. Програма та її структура на мові Assembler, робота з директивами. Текстовий режим відеоадаптера.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 31.05.2014
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Центральна спілка споживчих товариств України

Кіровоградський кооперативний коледж

економіки і права імені М.П.Сая

Лабораторні роботи

Дисципліна: «Програмування мовою Ассемблер»

Виконав: ст.гр. РПЗ9/11-10-46

Резенко М.С.

Перевірила: Чумак К.А.

Кіровоград 2013

Практична робота №1

Тема: «Команди пересилання даних»

Мета: «Оволодіти навичками роботи з цілими значеннями за допомогою арифметичних команд»

Завдання: Обчислити вираз:

182-56 = z

Програма:

MVI A,18; A<=18

ADD A; A<=A+A

MOV B,A; B<=A

MVI A,56; A<=56

SUB B; A<=A-B

ADD A; A<=A+A

SUI 19; A<=A-19

STC

CMC

RAR

hlt

end

Практична робота №2

Тема: «Механізм роботи команд передачі керування мови Assembler»

Мета: «Оволодівання навичками роботи з командами передачі керування»

Завдання: Відлагодити програму за допомогою валідатора, у разі помилки виправити її.

Програма:

ORG 800H

LDA xxx; A(xxx)

ADD A; AA+A

ADI 25; AA+25

MOV B,A; BA

LDA yyy

ADD A

ADD A

MOV C,A; CA

MOV A,B

SUB C; AA-C

STC

CMC

RAR

ADI 12

STA zzz

HLT

xxx: DB 10

yyy: DB 16

zzz: DB 0

END

Практична робота №3

Тема: «Механізм роботи команд, обробки масивів даних, мови Assembler»

Мета: «Навчитися працювати з масивами даних»

Завдання: Відкомпілювати програму.

Програма:

ORG 800H

LDA xxx

CPI 8

JM RRR; A<=8

JZ RRR

MOV B,A

LDA yyy

SUB B

STC

CMC

RAR

JMP kon

RRR: ADD A

MVI B,18; 2x-18

SUB B

kon: STA zzz

HLT

xxx: DB 8

yyy: DB 9

zzz: DB 0

END

Практична робота №4

Тема: «Механізм роботи логічних команд, та команд зсуву даних.»

Мета: «Опрацювання логічних команд та зсуву.

Завдання: Відлагодити програму.

Програма:

ORG 800H

LDA kol

MOV B,A; к-сть елементів

MVI C,0; лічильник чисел

LXI H, MAS

NEXT: MOV A,M

ANI 80H; маска

; 10000000 B

JZ TTT

INR C

TTT: INX H

DCR B

JNZ NEXT

MOV A,C

STA REZ

HLT

KOL:DB 8

MAS: DB -2,2,-3,4,5,6,7,-12

REZ: DB 0

END

Практична робота №5

Тема: «Типи даних “FPU”. Система регістрів.»

Мета: «Оволодіти навичками роботи з типами даних “FPU”»

Завдання: Скласти підпрограму зсуву елементів масиву на певне число кроків вліво.

Практична робота №6

Тема: «Система команд FPU»

Мета: «Оволодіти навичками роботи з FPU»

Завдання: З двох масивів {x} і {y} сформувати масив {z} згідно з:

Z=(2x-18+4y)/2

Практична робота №7

Тема: «Програма та її структура на мові Assembler. Директиви.»

Мета: «Навчитися працювати з директивами мови Assembler.»

Завдання: Написати алгоритм і програму для підрахунку в однобайтному масиві чисел чисел, які мають в 7-біті одиницю, тобто кількість від'ємних чисел.

Практична робота №8

Тема: «Текстовий режим роботи відеоадаптера»

Мета: «Оволодіти навичками роботи з відеоадаптером»

Завдання: Написати алгоритм і програму для обчислення величини “z”.

z= 2x-18 якщо x<=8 x1=8 x2=10

(y-x)/2 якщо x>8 y1=9 y2=16

Практична робота №9

Тема: «Системні функції (переривання 21H). Доступ до файлів.»

Мета: «Оволодіти навичками роботи з перериваннями для роботи з файлами.»

Завдання: Необхідно підрахувати кількість букв `a' в масиві, якщо масив закінчується символом `%'.

assembler регістр директива арифметичний

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Програми і мови програмування. Алфавіт мови програмування. Лексеми, зарезервовані слова мови Pascal. Ідентифікатори, типи даних. Арифметичні вирази, операції. Стандартні функції, структура програми. Процедури введення-виведення. Правила написання команд.

  лекция [445,0 K], добавлен 24.07.2014

 • Створення програми з нетривіальною логікою на мові Асемблер, реалізуючи запропонований алгоритм за допомогою команд розгалуження та циклу. Механізми передачі керування та зміна послідовності виконання команд. Типи адресації. Команди умовного переходу.

  лабораторная работа [390,3 K], добавлен 27.02.2013

 • Галузі застосування та принцип роботи мови програмування "Пролог". Керування процесом пошуку рішень, типи даних та використання списків. Рекурсивні процедури та цикли за допомогою пошуку з поверненням. Виконання арифметичних та логічних операцій.

  курс лекций [99,7 K], добавлен 06.07.2011

 • Програма на мові програмування С++. Аналіз стану технологій програмування та обґрунтування теми. Розробка програми виконання завдання, методу вирішення задачі. Робота з файлами, обробка числової інформації і робота з графікою. Розробка програми меню.

  курсовая работа [41,0 K], добавлен 17.02.2009

 • Розробка системних програм мовою асемблера або мовою високого рівня з вставками цією мовою. Формати числових даних, виконання арифметичних операцій. Арифметичні команди над двійковими цілими, двійково-десятковими не упакованими та упакованими числами.

  методичка [232,4 K], добавлен 11.01.2010

 • Прості та умовні оператори мови С++. Робота з двовимірними масивами. Пошук та сортування даних. Робота з файлами та з динамічними структурами даних. Опис мови програмування Delphi. Складення програми до розроблених алгоритмів. Організація циклів.

  отчет по практике [4,3 M], добавлен 28.08.2014

 • Ключові поняття мови об’єктно-орієнтованого програмування C++: інкапсуляція, наслідування, абстракція, поліморфізм. Об’ява класів у мові С++. Графічні засоби. Пошук відстані між точками. Опис класів і об’єктів. Програма графічної задачі. Лістинги файлів.

  курсовая работа [144,3 K], добавлен 14.03.2013

 • Розробка візуальної програми, яка містить головне меню та забезпечує введення-виведення даних у діалоговому вікні. Створення панелі інструментів, рядку стану. Реалізація функції мовою Assembler. Створення та підключення бібліотеки Dll. Робота з файлами.

  курсовая работа [370,9 K], добавлен 01.04.2016

 • Реалізація програми на мові асемблера для процесора i8086. Регістрова структура процесора. Використання сегментних регістрів для апаратної підтримки найпростішої моделі сегментованої пам'яті. Формування арифметичних прапорців. Система команд процесора.

  контрольная работа [240,5 K], добавлен 27.02.2013

 • Дослідження основних арифметичних команд над цілими двійковими числами. Особливості безумовно-умовних переходів мови Асемблер. Відмінні риси команд умовного переходу, організації циклів, порівняння. Характеристика ознак команди безумовного переходу.

  реферат [18,9 K], добавлен 26.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.