Робота з операційними системами MS DOS та Windows

Поняття "Робочий стіл". Програмна оболонка Norton Commander. Основні поняття, призначення функціональних клавіш та їх комбінації. Операційна система Microsoft Windows, основні поняття, команди роботи з файлами. Створення каталогів та файлів у MS DOS.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.05.2013
Размер файла 502,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Операційна система - комплекс взаємопов'язаних програм, призначених для взаємодії між користувачем, пристроями апаратної частини та прикладними програмами, вона є невід'ємною частиною програмного забезпечення комп'ютерних систем обробки інформації. Ця програма завантажується під час включення комп'ютера.

Для IBM- сумісних ПК створено багато ОС, серед яких найпопулярнішими є DOS, Windows, OS/2, UNIX та інші. Для роботи на ПК найчастіше використовуються системи класу Windows (95, 98, ME, NT, 2000, ХР) і MS-DOS.

Прикладне програмне забезпечення складають програми, призначені для розв'язання прикладних задач у різних галузях людської діяльності. Найпоширенішими програмами є:

- текстові редактори (Word, Записник);

- електроні таблиці (Excel);

- системи керування базами даних (Access);

- навчальні програми для шкіл, середніх і вищих навчальних закладів;

- програми перекладу з однієї мови на іншу (Play On-line);

- програми верстки друкованої продукції (Adobe, PageMaker);

- системи автоматичного проектування (CAD, ArchiCAD) тощо.

Системне програмне забезпечення складають програми, що призначені для взаємодії користувача с апаратними засобами і для взаємодії апаратних пристроїв один з одним і з центральним процесором. Основні програми системного забезпечення входять до складу операційної системи комп'ютера.

Крім ОС до системного програмного забезпечення належать:

1) сервісні програми, які призначені для створення архівів, тестування пристроїв, боротьби з комп'ютерними вірусами тощо;

2) драйвери - для взаємодії з периферійними пристроями (принтер, сканер тощо);

3) інтегровані програми середовища - комплекси спеціальних програм для розробки прикладних програм, які базуються на певній алгоритмічній мові;

4) транслятори (компілятори та інтерпретатори) - для перетворення програм, написаних алгоритмічними мовами високого рівня у машинний код.

Метою курсової роботи є:

- набуття певного обсягу знань та практичних навичок використання операційних систем MS DOS та Microsoft Windows;

- застосування команд MS DOS для роботи з файлами та папками;

- отримання навичок роботи у файловій оболонці Norton Commander;

- використання інтерфейсу Microsoft Windows для роботи в інтерактивному режимі.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Операційна система MS DOS. Загальні положення

Поняття ОС звичайно визначається через функції, які вона виконує. Однак іноді простіше пояснити: не "навіщо потрібна операційна система", а "що було б, якби її не існувало". Якби не було ОС, то з комп'ютером було б дуже складно спілкуватися. Скажімо, програміст мав би створювати програму не на якійсь зручній мові програмування, а на мові машинних кодів. Відсутність ОС загнала б у глухий кут і будь-якого користувача. В його розпорядженні не виявилося б сучасних засобів керування апаратурою (дисками, мишею, принтером) і звичних програмних додатків (ігор, антивірусів, графічних редакторів тощо).

Операційна система - це сукупність програм, які призначені для керування ресурсами комп'ютера й обчислювальними процесами, а також для організації взаємодії користувача з апаратурою.

Зупинимося докладніше на кожній із функцій ОС. Перша функція ОС - керування ресурсами комп'ютера та їх розподіл.

Ресурси - це логічні й фізичні компоненти комп'ютера: оперативна пам'ять, місце на диску, периферійні пристрої, процесорний час тощо.

Керування ресурсами полягає, наприклад, у тому, що ОС: розпізнає й обробляє команди, що надходять з клавіатури; керує роботою дисків; готує інформацію для виведення на екран монітора або на принтер тощо. При цьому ОС намагається оптимальним способом розподіляти ресурси між різними завданнями, що виконуються.

Інша функція ОС - керування обчислювальними процесами. Обчислювальним процесом (або завданням) називається послідовність дій, яка задається програмою. Переважна більшість сучасних програм сконструйовані так, що вони можуть виконуватися тільки за наявності операційної системи. У принципі, функції керування процесами можна було б передати кожній прикладній програмі, але тоді програми були б набагато більшими та складнішими. Тому зручніше мати на комп'ютері одну керуючу програму - операційну систему, послугами якої користуватимуться всі інші програми.

Для виконання третьої функції ОС - забезпечення взаємодії користувача з апаратурою - служить інтерфейс користувача ОС. До складу інтерфейсу користувача входить також набір сервісних програм - утиліт.

Утиліта - це невелика програма, що виконує конкретну сервісну функцію. Утиліти звільняють користувача від виконання рутинних і часом досить складних операцій.

Сучасні ОС надають користувачеві широкий спектр сервісних послуг. Чим досконалішою є ОС, тим зручніше у ній працювати користувачу.

Операційна система MS DOS виконує діалог з користувачем з управління комп'ютером, його ресурсами.

Для запуску операційної системи MS DOS необхідно виконати наступні дії: Пуск/ Всі програми/ Стандартні/ Команда строка

1.2 Програмна оболонка Norton Commander. Загальні положення

Norton Commander (NC) є одним з компонентів комплексу сервісних засобів, розроблених фірмою Peter Norton Corp для родини операційних систем DOS, що експлуатуються на персональних комп'ютерах.

NC підтримує всі методи доступу системи DOS і забезпечує виконання всіх його функцій.

Поряд із власним забезпеченням NC дозволяє використовувати всі команди DOS у повній та у скороченій формах.

NC забезпечує роботу як з одиночними файлами так і з цілими групами файлів; має засоби роботи з меню, яке формується користувачем; використовує функціональну клавіатуру та пристрій типу “миша”.

Для запуску NC необхідно ввійти в його директорію та викликати командою <nc.exe>.

Вікно NC складають дві панелі із переліком файлів та каталогів поточного каталогу (див. рис. 1). Нижче знаходиться командний рядок DOS. Нижче командного рядка розташовано рядок підказки, який містить призначення основних функціональних клавіш в поточному режимі. Панель, на якій знаходиться курсор називається поточною панеллю.

Справді, інтерфейс MS-DOS не дуже зручний для користувача. Необхідно пам'ятати зміст багатьох команд й особливості їх виконання. Кожну команду в MS-DOS доводиться набирати з клавіатури, що потребує чимало часу і вимагає знань щодо правил запису команд. Щоб полегшити користувачеві роботу в MS DOS, існують так звані програми-оболонки.

Працюючи з оболонкою, користувач може задавати ті самі команди MS-DOS, не вводячи текст команди. Йому досить виконувати нескладні маніпуляції в інтерфейсі оболонки: виділяти об'єкти, натискати визначені клавіші або клацати мишею.

Спектр можливостей оболонки, як правило, дуже широкий. За її допомогою легко виконуються стандартні операції з файлами і каталогами: перегляд, копіювання, переміщення, перейменування, видалення тощо. Засоби оболонки дозволяють створювати і редагувати текстові файли, працювати з архівними файлами.

Найпопулярнішою з оболонок є Norton Commander (в українській транскрипції «Нортон Коммандер»).

Ця програма, названа ім'ям свого автора - Пітера Нортона, одна з перших оболонок, призначених для MS-DOS. Оболонка Norton Commander (або скорочено NC) виявилася настільки вдалою, що подальші аналогічні програми (Volkov Commander, Disco Commander та інші) відтворюють майже всі деталі інтерфейсу й основні команди NC, доповнюючи оригінал лише новими можливостями.

Ми розглядатимемо популярну нині русифіковану версію Norton Commander 5.0 (для англомовної версії NC назви опцій будуть подані в дужках).

Рисунок 1 - Екран програми NC 5.

Призначення функціональних клавіш:

F1 - режим “допомога”;

F2 - виклик користувацького меню;

F3 - режим перегляду відзначеного файлу;

F4 - режим редагування відзначеного файлу;

F5 - режим копіювання відміченого файлу;

F6 - режим пересилання/перейменування;

F7 - режим створення директорії;

F8 - режим видалення відзначеного файлу/директорії;

F9 - встановлення режимних параметрів;

F10 - вихід з NC;

Alt+F1 - зміст дисків для лівої панелі;

Alt+F2 - зміст дисків для правої панелі;

Alt+F3 - режим перегляду вибраного файлу;

Alt+F4 - режим редагування файлу альтернативним редактором;

Alt+F7 - пошук файлу на диску;

Alt+F8 - виклик переліку попередніх введених команд DOC;

Alt+F9 - перемикання 25/49рядків екрана для EGA/VGA;

Alt+F10 - побудова дерева каталогів для активної панелі;

Ctrl+F1- вмк./вимк. панелі F1;

Ctrl+F2 - вмк./вимк. панелі F2;

Ctrl+\ - перехід в кореневий каталог;

Ctrl+Enter - пересилання в командний рядок обраного на панелі файлу;

Ctrl+B - вмк./вимк. рядка підказки щодо використання функціональних клавіш;

Shift+F4 - режим створення нового файлу.

Запуск NC і елементи інтерфейсу

Для запуску оболонки NC потрібно ввести в командний рядок ім'я програмного файла NС. exe. Звичайно всі файли цієї оболонки містяться в каталозі з ім'ям NC на системному диску С. Тому команда запуску NC має вигляд: С:\NС\NС. Цей запис спрощується, якщо у файлі автозавантаження Autoexec.bat у команді path є каталог NC. Тоді для завантаження оболонки досить у командному рядку ввести.

Оболонка NC може також завантажуватися автоматично після запуску MS-DOS, якщо у файлі Autoexec, bat записана команда пс.

Після завантаження NC на екрані з'являються дві панелі, а також інші елементи інтерфейсу, характерні для Norton Commander (1). Наведемо ці елементи.

Дві панелі звичайно блакитного кольору: ліва і права. Кожна з панелей відображає зміст якогось каталогу на одному з дисків.

Над панеллю є заголовок, у якому зазначено ім'я диска і каталогу, що відображаються (наприклад, C:\NC і С:\ - на.1).

Нижче панелей розташоване поле командного рядка MS-DOS, у який із клавіатури можна безпосередньо вводити команди для ОС. У цьому рядку розташовується запрошення MS- DOS із миготливим курсором, який відзначає позицію введення символу. У нижній частині екрана є рядок підказок для значень функціональних клавіш Fl - F10. Його називають також рядком статусу. Замість натискання клавіш можна клацнути мишею на якомусь полі рядка статусу й викликати відповідну команду.

1.3 Операційна система Microsoft Windows. Загальні положення

Якщо ви правильно увійшли до системи, то по закінченні завантаження Windows побачите на екрані зображення, яке називається «робочий стіл».

Така назва обумовлена тим, що на робочому столі, як на справжньому столі, розміщаються всі необхідні для роботи інструменти. Тільки замість реальних олівців, ручок, папок і паперів ви знайдете значки папок і додатків. Ці значки забезпечують швидкий доступ до документів і програм, з якими часто працює користувач.

З одного краю робочого стола (звичайно знизу) розміщена смужка з кнопкою Пуск - це панель завдань. З натискання кнопки Пуск можна почати будь-які дії на комп'ютері. Поверх робочого стола може розташовуватись вікно вітання Вас приветствует Windows xp. Для подальшої роботи вам необхідно закрити це вікно, клацнувши мишею по кнопці Закрыть.

Екран монітора представляється в Windows як Робочий стіл, на якому розташовуються вікна працюючих у даний момент програм. Програма також може бути представлена у вигляді невеликого зображення - іконки. Відповідно, будь-яке вікно (програма) може бути зменшене до іконки і збільшене до нормальних розмірів. Це істотно підвищує інформаційну ємність екрана під час роботи у Windows. Усе це поєднується зручним управлінням, розрахованим, головним чином, на застосування маніпулятору «миша».

Крім великого набору програм, характерних для інтегрованого середовища, - текстового і графічного редактора, бази даних тощо, - Windows підтримує великий програмний інтерфейс, що дозволяє створювати власні програми для роботи в середовищі Windows. Вивчення цього програмного інтерфейсу важливо вже й тому, що цей інтерфейс став стандартом і підтримується багатьма виробниками обчислювальної техніки та програмного забезпечення.

Запуск Windows

Операційна система Windows стартує сама, як тільки вмикається або перезавантажується комп'ютер. При цьому може з'явитися вікно з проханням ввести ім'я користувача та пароль. Якщо пароль відомий, треба набрати його та натиснути Еntеr або клацнути на кнопці ОК. Якщо паролі невідомі, спробувати натиснути Еsс або клацнути на кнопці ОК. Імовірно, пароль не був призначений.

1.3.1 Поняття «Робочий стіл»

Створення нових папок та ярликів

Оберіть у лівій частині вікна Проводника диск, на якому створюється нова папка. Послідовно розкриваючи папки, дійдіть до тієї папки, всередині якої міститиметься створювана папка. Відкрийте цю папку та викличте з меню Файл команду Создать - Папка. Цю саму команду можна викликати з контекстного меню клацанням правої кнопки миші у правій частині вікна Проводника.

Після виконання зазначеної команди у списку вікна з'явиться піктограма нової папки з порожнім підсвіченим прямокутником. Уведіть ім'я нової папки в ньому прямокутнику та клацніть мишею поза піктограмою папки.

Робота з вікнами

Перехід до обраного робочого вікна

Існує два способи переходу в потрібне вікно:

1. Імена програм, що вже запущені і деяких інших елементів (наприклад, папок) можна побачити на кнопках Панелі задач. Клацнути на потрібній кнопці і на екрані з'явиться вікно необхідної програми або документу.

2. Натисканням комбінації клавіш Аlt+Таb переміщувати покажчик по панелі зі значками запущених програм і відчинених вікон. Досягнувши значка необхідного вікна, відпустити клавішу Аlt.

Вимкнення режиму ввімкнення та відновлення вікна

1. Якщо вікно необхідно не закрити, а тимчасово прибрати з екрану, необхідно клацнути на кнопці Згорнути (крайня ліва з трьох кнопок у правому верхньому куті рядка заголовка). Вікно залишиться у вигляді кнопки на Панелі задач (якщо це вікно програми) або у вигляді значка в нижній частині головного вікна (якщо це вікно документа).

2. Для відновлення вікна клацнути на цій кнопці або значку.

Зміна розміру вікна

Для зміни розмірів вікон є декілька способів:

1. Встановити маркер на рамці вікна, та перемістити її в будь-який бік або кут при натиснутій лівій клавіші миші, щоб збільшити або зменшити розміри вікна.

2. Клацнути на кнопці Розгорнути (середня в рядку невеликих кнопок у правому верхньому куті рядка заголовку), щоб вікно розгорнулося на весь екран.

3. Двічі клацнути на рядку заголовку. Вікно стане таким, яким воно було до зміни розміру.

4. Клацнути правою клавішею миші на рядку заголовка, в контекстному меню, обрати команду Розгорнути.

5. У системному меню обрати команду Розмір, а потім клавішами зі стрілками збільшити або зменшити розмір вікна.

Варіанти розміщення вікна на екрані

Вікна на екрані можна розміщувати різними способами:

1. Переміщувати вікно можна утримуючи за рядок заголовку.

2. Натиснути на Панелі задач на вільне від кнопок місце правою кнопкою миші. В контекстному меню обрати бажане розміщення вікон: Каскадом, Зверху донизу або Справа наліво.

3. Клацнути правою кнопкою миші на рядку заголовка. У контекстному меню обрати команду Перемістити, а потім за допомогою клавіш зі стрілками перемістити вікно в необхідне місце.

Закриття вікна

Вікно можна зачинити багатьма способами:

1. Клацнути на кнопці Закрити у правому верхньому куті рядка заголовку.

2. Двічі клацнути на значку системного меню в рядку заголовка.

3. Відкрити меню Файл та обрати команду Закрити. Ця команда зачинить вікно документа, але не вікно самої програми.

4. Клацнути правою кнопкою миші на рядку заголовка програми. В контекстному меню обрати команду Закрити.

Копіювання інформації з одного вікна в інше

1. Виділити інформацію, яку необхідно копіювати.

2. У меню Правка обрати команду Копіювати або натиснути комбінацію клавіш Сtrl +С.

3. Перейти у те вікно, де повинна бути розміщена інформація, що копіюється. Для цього необхідно клацнути на будь-якій частині вікна.

4. За допомогою миші встановити курсор у необхідне місце.

5. У меню Правка обрати команду Вставити або натиснути комбінацію клавіш Сtrl+V.

Переміщення інформації з одного вікна в інше

1. Виділити у вікні-джерелі інформації блок інформації, яку необхідно перенести.

2. У меню Правка обрати команду Вирізати або натиснути комбінацію клавіш Сtrl+Х.

3. Перейти у вікно-отримувач інформації, клацнувши на ньому.

4. За допомогою миші встановити курсор вставки в необхідне місце.

5. У меню Правка обрати команду Вставити, або натиснути комбінацію клавіш Сtrl+V.

Копіювання та переміщення інформацію методом «Drag-and-drop» (перетягти та залишити)

1. Виділити фрагмент, який необхідно копіювати або переміщувати.

2. Встановити покажчик миші на обрану ділянку документа, натиснути кнопку миші та , не відпускаючи її, перемістити виділену інформацію на нове місце.

3. Відпустити кнопку миші.

Інформація буде переміщена. Якщо ж під час переміщення фрагменту утримувати натиснутою клавішу Сtrl, то буде виконана операція копіювання, а не переміщення.

1.3.2 Головне меню кнопки «Пуск»

Панель задач та Головне меню

Панель задач розташована внизу екрана і спочатку має тільки одну кнопку Пуск. Якщо клацнути на цій кнопці, розкриється Головне меню, з якого запускаються програми, змінюються настройки Windows та виконуються інші дії.

Якщо Панелі задач не видно, необхідно підвести покажчик миші до нижньої кромки екрана - Панель задач вмить з'явиться.

Як тільки запускається чергова програма або відкривається папка, на Панелі задач праворуч від кнопки Пуск, з'являється кнопка з її назвою.

Запуск програми

1. Клацнути на кнопці Пуск на Панелі задач. Розкриється Головне меню.

2. Вказати мишею програму або групу (це пункт меню, що має підрівні), потім клацнути на ній. Можна також для виклику Головного меню натиснути комбінацію клавіш Сtrl+Esc, а потім за допомогою клавіш управління курсором переміститися до необхідного розділу та натиснути клавішу Еntеr для запуску програми.

Запуск програми командою Виконати

У Головному меню клацнути на меню Виконати.

У діалоговому вікні, яке з'явилося, вказати шлях до програми, що запускається, вказавши ім'я файлу, який необхідно виконати (наприклад, A:\SETUP). Іноді зручніше використовувати кнопку Огляд, щоб знайти та вибрати потрібний файл.

Натиснути ОК.

Запуск програми через створений документ

Зробити подвійний щиголь на значку документа або його ярлику (якщо документом недавно користувалися, його можна знайти у розділі Документи Головного меню).

Можна обрати будь-який спосіб, результат буде той самий: програма буде запущена або переміститься на передній план, поверх інших вікон (якщо вона була запущена раніше).

1.3.3 Програма Провідник

Для роботи з файлами та папками у Windows 98 передбачено програму Провідник, яка встановлюється на комп'ютері разом із системою Windows. Інтерфейс Провідника нагадує інтерфейс вікна Мой комп'юте, відрізняючись лише тим, що у Провіднику робоча ділянка вікна розділена на дві частини: панель папок та панель вмісту.

Запуск Провідника

Щоб запустити програму Провідник, клацніть правою кнопкою миші по кнопці Пуск та виберіть у контекстному меню опцію Проводник. Втім, Провідник ви можете запустити й з Головного меню, якщо пошукаєте його значок у групі Программы.

каталог файл windows комбінація

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Операційна система MS DOS

ВАРІАНТ 12

1 Усім файлам, що містяться в підкаталозі PRG підкаталогу FОХАРР та мають розширення prg привласнити розширення old.

2 Видаліть підкаталоги BIN та DOC з каталогу TP диску F:, вважаючи їх порожніми.

3 Опишіть використання символу * в командах MS DOS під час роботи з групою файлів. Наведіть приклади.

2.1.1 Створення каталогів та файлів у MS DOS

F:\>md F:\FOXPRO<-ENTER

F:\>md F:\TP<-ENTER

F:\>md F:\ FOXPRO \FOXAPP<-ENTER

F:\>md F:\ FOXPRO \RUN<-ENTER

F:\>md F:\ FOXPRO \FOXAPP\LIBS<-ENTER

F:\>md F:\ FOXPRO \FOXAPP\MUNUS<-ENTER

F:\>md F:\ FOXPRO \FOXAPP\PRG<-ENTER

F:\>md F:\ FOXPRO \FOXAPP\SCREENS<-ENTER

F:\>md F:\TP\BGI<-ENTER

F:\>md F:\TP\BIN<-ENTER

F:\>md F:\TP\DOC<-ENTER

F:\>md F:\TP\EXAMPLES<-ENTER

F:\>md F:\TP\EXAMPLES\BGI<-ENTER

F:\>md F:\TP\EXAMPLES\BREAKOUT<-ENTER

F:\>md F:\TP\EXAMPLES\TVDEBUG<-ENTER

F:\>md F:\TP\EXAMPLES\TVDEMO<-ENTER

F:\>md F:\TP\EXAMPLES\TVFM<-ENTER

Використані команди при створенні дерева каталогів:

md ”ім'я папки” - створює папку з вказаним ім'ям;

2.1.2 Основні поняття та команди MS DOS, що використані в індивідуальному завданні

Відповіді на питання свого варіанту:

1. Для того щоб змінити розширення файлу у MS DOS, необхідно ввести команду перейменування файлу. Це є команда ren. У даному завідав ні це буде мати такий вигляд:

F:\ FOXPRO \FOXAPP\PRG>ren*.prg file.old

2. Для видалення каталогу існує команда rd, але вона застосовується лише в тому випадку коли каталог, який видаляємо, є порожнім. У даному завданні це буде мати такий вигляд:

F:\TP>rd F:\TP\BIN<-ENTER

F:\TP>rd F:\TP\DOC<-ENTER

3. Символ * означає, що замість нього може бути підставлене будь - яке число будь - яких символів.

Наприклад:

Нас цікавлять ехе-файли, які починаються з літери g, то потрібно записати це так g*.ехе.

Короткі висновки по п.2.1

При виконанні даного завдання було набуто певного обсягу знань та практичних навичок використання операційної системи MS DOS . Навчились застосовувати команди MS DOS для роботи з файлами та папками. У даній частинні ми навчились надавати команди MS DOS для роботи з файлами та каталогами.

2.2 Програмна оболонка Norton Commander

ВАРІАНТ 12

1 F8, F10.

2 Shift+F4 ''datad.txt" Enter, Alt+F7 "file1.txt" Enter, Alt+F8.

3 Установити в лівій панелі режим відображення дерева каталогів.

Відсортувати файли за розмірами.

2.2.1 Створення каталогів та файлів у Norton Commander

Рисунок 2 - Дерево каталогів

Поточним є каталог C111

E:\ -> F7 ->A->Enter

E:\ -> F7 ->B->Enter

E:\ -> F7 ->C->Enter

E:\ -> F7 ->D->Enter

E:\ -> F7 ->E->Enter

E:\ -> F7 ->F->Enter

E:\ -> F7 ->G->Enter

E:\ -> F7 ->H->Enter

E:\ -> F7 ->J->Enter

A->F7 ->A1->Enter

A1->F7 ->A11->Enter

A11->F7 ->A111->Enter

B->F7->B1-> Enter

B1->F7->B11-> Enter

B11->F7->B111-> Enter

C->F7->C1-> Enter

C1->F7->C11-> Enter

C11->F7->C111-> Enter

C111->Shift+F4-> Приходько1.txt> Enter

C111 ->Shift+F4-> Приходько2.txt> Enter

C111 ->Shift+F4-> Приходько 3.txt> Enter

C111 ->Shift+F4-> Приходько 4.txt> Enter

F->Shift+F4-> Приходько 1.txt> Enter

F->Shift+F4-> Приходько 2.txt> Enter

F->Shift+F4-> Приходько 3.txt> Enter

F->Shift+F4-> Приходько 4.txt> Enter

H ->Shift+F4-> Приходько 1.txt> Enter

H ->Shift+F4-> Приходько 2.txt> Enter

H ->Shift+F4-> Приходько 3.txt> Enter

H ->Shift+F4-> Приходько 4.txt> Enter

Використані команди при створенні дерева каталогів:

Shift+F4->``ім'я файлу'' - створення файлу з даним ім'ям;

F7->``ім'я папки'' - створення папки з даним ім'ям;

2.2.2 Основні поняття, призначення функціональних клавіш та їх комбінації в індивідуальному завданні

1. F8 - режим видалення відзначеного файлу\директорії;

F10 - вихід із NC.

2.1) Shift+F4 - режим створення файлу;

"datad.txt " - назва створюваного файлу;

Enter - виконання операції.

2) Alt+F7 - пошук файлу на диску;

"file1.txt" - назва файлу, який шукається;

Enter - виконання операції.

3) Alt+F8 - виклик попередньо введених команд MS DOS.

3. Треба натиснути клавішу F9 і клацнути мишею по опції Ліва(Left). У спадаючому меню обрати Дерево каталогів(Tree).

Для того щоб відсортувати файли в будь - якій панелі за розмірами необхідно зробити:

Викликати меню Left(ліва) або Right(права) і обрати одну із команд Size(за розміром).

Короткі висновки по п.2.2

Протягом виконання індивідуального завдання було вивчено команди, як створювати директорії, редагувати і копіювати, видаляти файли, перегляд файлів для перегляду треба виділити потрібний файл та натиснути клавішу F3(View). Таким чином ми переходимо до режиму перегляду файлу.

2.3 Операційна система Microsoft Windows

ВАРІАНТ 12

1.Знайти всі файли і папки:

а) назва яких починається з літери «а»;

б) створені за останні три дні;

в) розміром не більше 21 Кбайт.

2. Як здійснюється перевірка фізичної поверхні диска?

3. У папці Мої документи знайти три файли різного типу, які були створені за останній тиждень. У кореневому каталозі диска F (див.рис.1.4): створити нову папку NEW_№1_№2, де №1 - номер групи, №2 - номер студента за журналом. У новоствореній папці створити папки, які б утворювали структуру, наведену на рис. 3.4 (дерево 7). Послідовно кожний зі знайдених файлів перенести в одну із створених папок кожного рівня таким чином, щоб у папці першого рівня знаходився файл найбільшого розміру, у папці другого - файл другий за розміром і т.д.

2.3.1 Створення каталогів та файлів у Windows

Нехай поточним є диск Е:\ :

Для того щоб створити папку треба відкрити ту папку чи диск де треба створити папку і один раз натиснути праву кнопку миші,обрати пункт создать,потім обрати пункт папку,ввести ім'я і натиснути Enter.

Е:\->в.к.м. ->создать->папку->BP-> Enter

Е:\->в.к.м. ->создать->папку->INI31-> Enter

Е:\->в.к.м. ->создать->папку->RTL-> Enter

BP-> в.к.м. ->создать->папку->DOC -> Enter

BP-> в.к.м. ->создать->папку->DVA -> Enter

BP-> в.к.м. ->создать->папку->F -> Enter

DOC -> в.к.м. ->создать->папку->WIN -> Enter

DOC -> в.к.м. ->создать->папку->STD -> Enter

DOC -> в.к.м. ->создать->папку->DOORS -> Enter

в.к.м. -викликаємо контекстне меню.

2.3.2 Основні поняття, команди роботи з файлами

1. Для того щоб зробити пошук файлів ті папок,заходимо в меню Пуск і обираємо Пошук.

А). У пункті Назва вводимо а*.*;

Б). У пункті Дата створення обираємо за останні три дні;

В). У пункті Розмір, обираємо Ввести розмір і вводимо не більше 21Кбайт;

2. Утиліта Перевірка диску(Scandisk) як раз і призначена для цього. Вона перевіряє структуру даних, папок, таблиць розміщення файлів, шукає втрачені ланцюги даних(кластери). І по змозі прибирає найдені помилки.

3.Натискаємо на кнопку Пуск, яка знаходиться у лівому краю Панелі завдань і там обираємо пункт Пошук, обираємо пункт Файлі і папки, а там вже у пункті Дата створення обираємо коли вони були створені, у даному випадку це за останній тиждень, і потім натискаємо справа внизу на кнопку Знайти і знаходимо всі файлі, які знаходяться в потрібній папці.

Щоб створити папку у кореневому каталозі диска F:, необхідно відкрити її, викликати контекстне меню обрати Создать, Папку і вводимо її назву, NEW15 12. Потім створюємо потрібні папки, які відповідають дереву каталогів №7. Для того щоб перемістити потрібний файл, треба відкрити папку де він знаходиться,потім відкрити папку куди треба його перемістити і перетягти його туди.

Короткі висновки до п. 2.3

Виконуючи завдання, робота з Windows, було вивчено,як можна декількома способами видаляти, копіювати, створювати та переміщувати файли та папки, як виконувати пошук.

Загальні висновки до роботи

У комплексі програм, який міститься у файлі MS DOS. Sys, дозволено управляти оперативною і дисковою пам'ятю та організацію обчислюваного процесу.

Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення підкаталогів , запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.

Крім великого набору програм, характерних для інтегрованого середовища - текстового і графічного редактора, бази даних тощо, Windows підтримує великий програмний інтерфейс, що дозволяє створювати власні програми для роботи в середовищі Windows. Вивчення цього програмного інтерфейсу важливо вже и тому, що цей інтерфейс став стандартним і підтримується багатьма виробниками обчислюваної техніки та програмного забезпечення.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1 Гончаров А.В. Самоучитель. Компютер для менеджера. - СПБ: Питер, 2001. - 462с.

2 Фигурнов В.Э. IBM для пользователей. - М.: Финансы и статистика, 1994. 282с.

3 Симпсон А. Windows: Библиотека пользователя.- М.:Диалектика, 1999. - 863 с.

4 Ицкович И.А. Программирование для ЭВМ. - М.:Наука, 1999. - 264с.

5 Лойко А.Ф., Николаева Е.Г. Методические указания. Основы современных операционных систем / - Харьков, 2003 - 36 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Склад сучасного настільного персонального комп'ютера. Системне та прикладне програмне забезпечення. Взаємодія користувача з операційною системою MS DOS. Програмна оболонка Norton Commander. Операційна система Microsoft Windows. Основні поняття та команди.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2013

 • Поняття дискової операційної системи. Класифікація операційних систем. Упорядкування файлів за характеристиками в Norton Commander. Користування операційною системою Windows і програмами, що входять до її складу. Архівація файлів, редактори Word та Excel.

  контрольная работа [2,2 M], добавлен 16.07.2010

 • Поняття та класифікація операційної системи. Історія появи Windows 7. Нововведення інтерфейсу Windows 7: екран привітання, робочий стіл, панель задач. Описання стандартних програм Windows 7. Огляд захисту та продуктивності даної операційної системи.

  дипломная работа [166,3 K], добавлен 18.06.2011

 • Робочий стіл, панель інструментів, меню. Основні дії над об’єктами в ОС Windows. Створення папок та ярликів. Перейменування, переміщення, знищення та копіювання папок та файлів. Прийоми керування за допомогою миші. Запуск блокнота та його призначення.

  лабораторная работа [5,2 M], добавлен 15.10.2015

 • Методи роботи з операційною системою Windows: основні елементи інтерфейсу, механізми створення папки та ярлика. Призначення програми "Проводник". Алгоритм видалення, перейменування, копіювання файлів і папок. Критерії пошуку та структура вікна Windows.

  лабораторная работа [20,1 K], добавлен 13.12.2010

 • Багатозадачна операційна система Linux. Поняття операційної системи і дистрибутиву. Команди операційної системи та файлова система Linux. Розгляд структури каталогів та основні команди. Інформація про поточний каталог, створення, зміна та знищення.

  реферат [20,0 K], добавлен 15.03.2009

 • Особливості розвитку та загальна характеристика операційних систем сімейства Windows. Організація роботи в Windows, опис базових об'єктів (файлів, папок, додатків, документів) та набір дій з ними. Застосування Провідника для роботи з файлами та папками.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 20.12.2012

 • Призначення і характеристика операційної системи Windows 98. Огляд основних можливостей. Встановлення ОС Windows 98. Основні компоненти вікон. Панель задач, головне початкове меню. Перемикання між програмами. Відкриття документів, планування завдань.

  дипломная работа [138,9 K], добавлен 28.10.2014

 • Загальні поняття про файлові менеджери Windows XP: Провідник, Windows Commander, Far. Опис основних можливостей та функціональних особливостей даних файлових менеджерів, їх відмінні риси. Використання методів і способів їх роботи на практиці на сьогодні.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 10.02.2011

 • Аналіз функціонування файлового менеджера WINDOWS COMMANDER. Ключові якості програми: операцї з файлами, управління архівами, локальні меню, вбудований FTP-клієнт. З'днання з іншим комп'ютером. Контрольні суми. Функції різних версій WINDOWS COMMANDER.

  дипломная работа [48,2 K], добавлен 14.12.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.