Створення асемблерних програм з використанням процедур, умовних та безумовних переходів

Розробка програми на мові програмування Асемблер для обчислення виразу. Розрахунок значень А, В, С у процедурах. Аналіз отриманих результатів за допомогою відлагоджувальника Turbo Debugger при різних заданих значеннях та перевірка їх правильності.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.01.2013
Размер файла 203,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

З дисципліни: «Системне програмування»

Тема: «Створення асемблерних програм з використанням процедур, умовних та безумовних переходів»

Завдання для виконання роботи

Мета роботи: написати асемблерну програму для обчислення виразу з використанням процедур, умовних та безумовних переходів.

1. Написати програму на Асемблері для обчислення виразу згідно з варіантом. При написанні програми значення А, В, С обчислювати у процедурах. Результат обчислень записати в змінну Y. Перевіряти парність чи непарність варіанта програмно.

, В=2(А+5), С=5(В-А).

N - номер варіанта

2. Проаналізувати отримані результати за допомогою відлагоджувальника TD при різних заданих значеннях та переконатися в їхній правильності.

3. Вивчити функціональні можливості TD і навчитися ним користуватися.

Текст програми

програмування асемблер процедура відлагоджувальник

model small

stack 100h

.data

y dw ?

n dw 6

x dw 50

a dw ?

b dw ?

c dw ?

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

call znah_a

call znah_b

call znah_c

mov ax,x

cmp ax,20

ja br_20

mov ax,a

mul x

add ax,b

sub ax,c

mov y,ax

jmp kinec

br_20:

cmp ax,40

jae br_40

mov ax,a

add ax,b

mul x

mov y,ax

mov ax,3

mul c

sub y,ax

jmp kinec

br_40:

mov ax,a

add ax,b

sub ax,c

imul x

sub ax,20

nex ax

mov y,ax

kinec:

mov ax, 4c00h

int 21h

znah_a proc

mov ax,n

mov bx,2

xor dx,dx

push ax

div bx

cmp dx,0

pop ax

je parne

add ax,10

mov a,ax

ret

parne:

add ax,2

mov bx,5

mul bx

mov a,ax

ret

endp znah_a

znah_b proc

mov ax,a

add ax,5

shl ax,1

mov b,ax

ret

endp znah_b

znah_c proc

mov ax,b

sub ax,a

mov bx,5

mul bx

mov c,ax

ret

znah_c endp

end

Виконання програми

X=10

X=30

X=50

Висновок

На даній лабораторній роботі було написано програму на мові Асемблер для обчислення виразу з використанням процедур, умовних та безумовних переходів. Було одержано виконувану програму, при цьому при трансляції вказавши ключ \zi, а при компонуванні - ключ \v. Отриману програму було проаналізовано за допомогою відлагоджувальника Turbo Debugger при різних значеннях х. Всі результати були перевірені. Отже програма працює правильно.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Мова Асемблера, її можливості та команди. Розробка алгоритму програми, його реалізація в програмі на мові Асемблера. Введення елементів матриці та обчислення cуми елементів, у яких молодший біт дорівнює нулю. Методи створення програми роботи з матрицями.

  контрольная работа [50,3 K], добавлен 12.08.2012

 • Загальна структура комп'ютера, архітектура процесора типу Intel 8086. Принцип роботи пам'яті, її види (постійна та оперативна). Основи програмування на мові асемблер та її синтаксис. Особливості використання позначок, кодів команд, операндів і директив.

  лабораторная работа [36,0 K], добавлен 27.02.2013

 • Розробка та виконання простих програм, програм з розгалуженням, з використанням функцій, масивів, рядків, функцій та структур. Динамічні структури даних. Написання програми обчислення струму по відомих значеннях напруги і опору електричного ланцюга.

  курсовая работа [471,0 K], добавлен 02.06.2016

 • Редагування за допомогою текстового редактора NotePad вхідного файлу даних. Програмна реалізація основного алгоритму з використанням засобів об'єктно-орієнтованого програмування. Об’ява та опис класів і об'єктів. Розробка допоміжних програмних засобів.

  курсовая работа [69,4 K], добавлен 14.03.2013

 • Використання ітерацій для обчислення приблизних значень величин. Розробка ітераційних алгоритмів з перевіркою правильності введення даних. Побудова блок-схеми і програмування мовою Turbo Pascal обчислення значення функції, розкладеної в степеневий ряд.

  лабораторная работа [197,2 K], добавлен 16.12.2010

 • Основні розрахунки резисторів мікросхеми. Розробка алгоритму рішення задачі методом блок-схем. Характеристика та розробка програми на мові С++ з використанням принципів модульного і структурного програмування. План тестування і налагоджування програми.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 05.12.2012

 • Програма на мові програмування С++. Аналіз стану технологій програмування та обґрунтування теми. Розробка програми виконання завдання, методу вирішення задачі. Робота з файлами, обробка числової інформації і робота з графікою. Розробка програми меню.

  курсовая работа [41,0 K], добавлен 17.02.2009

 • Створення двух файлів В1 і В2 з шести двоцифрових цифр з введенням в довільному порядку цифр з клавіатури із записуванням парних цифр в файл В3, а непарних - у файл В4. Процес розробки програми за допомогою мови "Асемблер". Блок-схема алгоритму задачі.

  курсовая работа [37,6 K], добавлен 26.11.2011

 • Розробка програми на мові програмування С++ з використанням об'єктно-орієнтованого програмування. Робота з файлами, графікою, класами, обробка числової інформації. Графічні засоби мови програмування. Алгоритм задачі та допоміжні програмні засоби.

  курсовая работа [102,5 K], добавлен 14.03.2013

 • Розробка програми реєстрації і автоматизованого створення звіту на рік по викраденим машинам. Математична модель задачі, структура зберігаючих даних. Створення алгоритмів основної програми на мові Turbo Pascal і процедур Vvod і Red. Вихідний код програми.

  курсовая работа [25,4 K], добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.