Програмне забезпечення ПК

Системне та прикладне програмне забезпечення ПК. Файлові менеджери. Системи автоматизованого проектування, управління базами даних. Текстові та табличні процесори. Операційна система WINDOWS XP. Робота з довідковою інформацією. Графічний редактор Paint.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2008
Размер файла 54,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6

-

Міністерство освіти і науки України

Промислово - економічний коледж

Національного авіаційного університету

Домашня модульна контрольна робота № 1

з предмету:

«Інформатика та комп'ютерна техніка»

Київ 2006

Промислово - економічний коледж

Національного авіаційного університету

Циклова комісія програмування та обчислювальної техніки

Дисципліна “Інформатика та комп'ютерна техніка”

Домашня модульна контрольна робота № 1

Варіант № 8

1. Програмне забезпечення ПК. Системне та прикладне програмне забезпечення.

2. Операційна система WINDOWS XP. Робота з довідковою інформацією WINDOWS XP.

3. Практична робота. Використовуючи графічний редактор Paint намалюйте державні прапори.

4. Контрольна робота повинна мати колонтитули :

· верхній колонтитул - нумерацію сторінок.

· нижній -контрольна робота, гр. 300-КД, прізвище та ім`я.

5. Виконану контрольну роботу вивести на друк.

6. Створити і вивести на друк титульний лист для контрольної роботи з відповідними атрибутами студента і викладача.

Голова циклової комісії

_____________________

“___””_________”2006р.

1.ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПК. Системне та прикладне програмне забезпечення.

Програмне забезпечення (ПЗ)- сукупність програм, мов програмування, спеціальних процедур, правил і документації, необхідних для використання програмних продуктів.

Усі програми, з якими працюють на сучасних комп'ютерах, можна розділити на 3 категорії:

Програмне забезпечення

Системні програми

Інструментальні системи

Прикладні програми

· СИСТЕМНІ ПРОГРАМИ- ті, що використовуються для забезпечення працездатності комп'ютера, експлуатації інших програмних продуктів - прикладних та інструментальних, надання користувачеві ПЕОМ деяких додаткових послуг під час роботи з ПЕОМ. Вони є необхідним додатком до технічних засобів ПЕОМ;

· ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ- програми, необхідні користувачеві для його професійної діяльності. Одну частину прикладного програмного забезпечення складають так звані ППП- фахові пакети прикладних програм, іншу - прикладні програми загального призначення, наприклад, текстові та графічні редактори, табличні процесори, системи управління базами даних.

· ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ - системи програмування, що забезпечують створення нових програм для ПЕОМ.

СИСТЕМНІ ПРОГРАМИ. Невід'ємною частиною системного програмного забезпечення (СПЗ) є операційні системи(ОС), які служать для організації виконання програм і взаємодії користувача з комп'ютером.

Операційна система - комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи й процесами, що використовують ці ресурси при виконанні обчислень.

Природно, що від типу ПЕОМ і її можливостей залежить тип операційної системи. ІВМ РС - сумісні персональні комп'ютери звичайно функціонують під управлінням операційних систем, створених фірмою MICROSOFT (MS-DOS, WINDOWS 95, 98, ME, 2000, NT, XP) або OC UNIX.

Порівняльні характеристики різних операційних систем будуть розглянуті пізніше.

Нині ПЕОМ під управлінням відповідних операційних систем підтримують широкий спектр режимів роботи, а саме:

· Однопрограмний;

· Багатопрограмний одного користувача;

· Багатопрограмний багатьох користувачів;

· Система віртуальних машин.

Драйвери. Є важливим класом системних програм: розширюють можливості операційних систем з керування різними пристроями введення/ виведення ПЕОМ- клавіатурою, маніпулятором „миша”, жорстким диском, оперативною пам'яттю. З допомогою драйверів можливе підключення до комп'ютера нових пристроїв або нестандартне використання різноманітних пристроїв.

ФАЙЛОВІ МЕНЕДЖЕРИ. Інша назва цього різновиду системних програм - програмні оболонки. Вони забезпечують більш зручний та наочний спосіб спілкування користувача з комп'ютером. Найпоширеніші файлові менеджери - NORTON COMMANDER,XTREE PRO GOLD.PC SHELL,WINDOWS NAVIGATOR,WINDOWS COMMANDER та інші. Перші 3 програми працювали під керуванням операційної системи MS-DOS.

ДОПОМІЖНІ ПРОГРАМИ,АБО УТИЛІТИ .Це системні програми допоміжного призначення. Серед них можна виділити:

· Архіватори, які шляхом застосування спеціальних методів „ спакування” інформації дозволяють стискати інформацію на дисках, створюючи копії файлів меншого розміру, а також об'єднувати копії декількох файлів в один архівний файл. Найпоширеніший архіватор- WINZIP,WINRAR.

· Програми створення резервних копій, які дозволяють швидко копіювати інформацію з жорсткого диску комп'ютера на дискети. Найвідоміша з них програма - Norton backup;

· Антивірусні програми, призначені для попередження зараження комп'ютерів та ліквідації його наслідків. Найпоширеніші з них - Norton antivirus, doctor web, kaspersky antivirus;

· Програми керування пам'яттю:

· Програми динамічного стиснення дисків;

· Програми для оптимізації дисків;

· Програми діагностики комп'ютера;

· Програми керування локальною мережею.

Прикладні програми.

Табличні процесори. Забезпечують зручну роботу з великими масивами чисел та іншої інформації, наданої у вигляді таблиць. При роботі з табличними процесорами на екран виводиться прямокутна таблиця, у комірках якої можуть знаходитись числа, пояснювальні тексти та формули для розрахунків певних значень. Усі табличні процесори дозволяють перераховувати значення елементів таблиць за певними формулами, будувати за даними таблиць різноманітні графіки. Табличний процесор ms excel зі складу пакета Microsoft office має великі можливості для опрацювання діаграм і графіків та може використовувати таблиці, створені в інших табличних процесорах - lotus 1-2-3,Quattro pro.

Текстові процесори. Це потужні програми для роботи з текстом. Текстовий процесор MS WORD зі складу пакету MICROSOFT OFFICCE, чи не найпоширеніша у світі прикладна програма, можливості якої можуть бути порівняні з можливостями настільної видавничої системи

Системи управління базами даних. Такі програми дозволяють керувати великими інформаційними масивами - базами даних. Ms access зі складу пакета Microsoft office - зручний та потужний засіб управління базами даних, який має всі можливості реляційних баз даних і дозволяє створювати досить складні програмні застосування, з якими буде зручно працювати користувачеві.

Графічні редактори. Прикладні програми, що дозволяють створювати та редагувати малюнки на екрані комп'ютера. Звичайно користувачу надається можливості малювання прямих і кривих ліній, різноманітних геометричних фігур, створення написів різними шрифтом. Більшість графічних редакторів дозволяють обробляти зображення, отримані з допомогою сканерів.

Системи автоматизованого проектування (САПР). Програми, що дозволяють здійснювати креслення та конструювання різноманітних механізмів з допомогою комп'ютера. Найпоширеніші САПР- AutoCAD, ArchiCad.

2. Oпераційна система WINDOWS XP.

РОБОТА З ДОВІДКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ WINDOWS XP.

Windows має могутню довідкову систему, що дає можливість вивчати операційну систему і її компоненти, одержувати довідки та роз'яснення з незрозумілих питань, а також здійснювати пошук і усунення пошкоджень у системі. Вікно розділу довідкової системи має спільні риси з вікном папки (панель інструментів), з діалоговим вікном (елементи керування) і з вікнами деяких додатків, наприклад, з вікном Провідника (дві панелі).

На лівій панелі вікна є три вкладки: Содержание, Указатель і Поиск. Вкладка Содержание являє собою список за абеткою основних розділів довідки. Цією вкладкою користуються в тих ви-падках, коли відома тема, щодо якої потрібно одержати довідку, і, можливо, відомий розділ. Структура довідкової системи, що відкривається з цієї вкладки, найбільше відповідає структурі звичайної книжки, і, таким чином, цей режим можна використовувати для вивчення системи. Вкладку Указатель застосовують у тих випадках, коли потрібно одержати довідку щодо конкретного терміна. Вкладку Поиск використовують для встановлення кола розділів, що стосуються слова, питання, об'єкта, дії, які вас цікавлять.

Панель інструментів вікна довідкової системи містить кілька кнопок, що мають суто навігаційне призначення. Загальна націленість Windows на роботу з Інтернетом позначилася і на довідковій системі. Тут можна знайти засоби для підключення до Мережі й одержання звідтіля довідкової інформації. Довідкова система Windows організована таким чином, щоб оновлюватися через Інтернет за потреби. За задумом розробників, усі зміни Windows, проведені в компанії Місrosoft, мають негайно знаходити висвітлення на серверу компанії, а через нього й у зареєстрованих користувачів системи. Робота зі структурою категорій, розділів і статей довідкової системи, відображуваної на лівій панелі, не повинна становити труднощів навіть для користувачів - початківців. Закриті розділи та категорії відображаються значком згорнутої книжки, розкриті розділи - значком розгорнутої книжки. Конкретні статті відображаються значком розгорнутої книжки. Конкретні статті відображаються значком зі знаком питання. Клацнувши по статті, відкриваємо на правій панелі її зміст.

Вікна довідкової системи мають стандартні кнопки управління розміром вікна. Розмір вікна можна змінювати загальноприйнятим методом розтягування рамки за допомогою миші. Додаткова можливість - зміна співвідношення розмів лівої та правої панелей. Це виконується перетягуванням розділової смуги за допомогою миші при натиснутій лівій кнопці.

3.практична робота. використовуючи графічний редактор Paint намалюйте державні прапори.


Подобные документы

 • Склад сучасного настільного персонального комп'ютера. Системне та прикладне програмне забезпечення. Взаємодія користувача з операційною системою MS DOS. Програмна оболонка Norton Commander. Операційна система Microsoft Windows. Основні поняття та команди.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2013

 • Класифікація програмного забезпечення, системне та прикладне забезпечення, інструментальні системи. Програмна складова комп'ютерної системи, опис алгоритмів розв'язання певної задачі. Класифікація операційних систем, основні групи прикладних програм.

  презентация [945,0 K], добавлен 01.04.2013

 • Характеристика "Турбо САП" - універсальної системи автоматизованого проектування керуючих програм для верстатів з ЧПК. Загальне призначення, програмне забезпечення, експлуатаційні можливості. Специфіка роботи з інтерактивною графічною оболонкою системи.

  контрольная работа [12,0 K], добавлен 07.10.2009

 • Основні характеристики мови "С ++". Сучасне системне та прикладне програмне забезпечення. Середовище програмування Borland Builder С++. Перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується в обчислювальному центрі. Розробка програми Шифр Цезаря.

  отчет по практике [307,5 K], добавлен 28.09.2015

 • Знайомство з інтерфейсом ОС Linux, робота з довідковою системою Linux. Робота з утилітами командного рядка. Символічні посилання та архівація даних. Пошук файлів за критеріями. Робота з програмою Midnight Commander. Використання офісних додатків.

  методичка [396,5 K], добавлен 17.05.2011

 • Особливості використання інформаційних систем у фінансово-економічних установах, використоване програмне забезпечення. Основи роботи з базами даних Acces та програмою бухгалтерського обліку 1С. Правила переходу від програми 1С Бухгалтерія 6.0 до 1С 7.7.

  контрольная работа [17,4 K], добавлен 05.02.2009

 • Інфологічна модель програмного забезпечення. Формалізація технології проектування інформаційної системи. Єдина система класифікації і кодування. Проектування технологічних процесів обробки даних в діалоговому режимі. Класифікація діалогових систем.

  контрольная работа [126,9 K], добавлен 22.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.