Автоматизація роботи станції, що займається продажем квитків

Структура програми з описом функцій складових частин і зв'язків між ними. Розробка програми автоматизації роботи станції, що займається продажем квитків. Відомості про використання оперативної пам'яті. Формат, описання та спосіб кодування даних.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2016
Размер файла 349,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Зміст

Вступ

Постановка завдання

1. Загальні відомості

1.1 Позначення та назва програми

1.1 Програмне забезпечення, необхідне для її функціонування

1.2 Мови програмування, на яких написана програма

2. Функціональне призначення

2.1 Призначення програми

2.2 Функціональні обмеження на застосування

3. Опис логічної структури

3.1 Алгоритм програми

3.2 Методи, що використовуються

3.3 Структура програми з описом функцій складових частин і зв'язків між ними

3.4 Зв'язок програми з іншими програмами

4 Необхідні технічні засоби

4.1 Типи комп'ютерів та пристроїв, що використовуються при роботі програми

5. Виклик і завантаження

5.1 Способи виклику програми

5.2 Адреса завантаження програми

5.4 Обсяг програми

6. Вхідні дані

6.1 Характер вхідних даних

6.2 Організація вхідних даних

6.3 Попередня підготовка вхідних даних

7 Вихідні дані

7.1 Характер вихідних даних

7.2 Організація вихідних даних

7.3 Формат, описання та спосіб кодування даних

8.Опис програми і тестування програми

Висновок

Список використаної літератури

Додаток А

Вступ

Курсовий проект (робота) - це самостійно виконана і відповідно оформлена творча робота студента з вирішення конкретного практичного завдання з однієї або декількох загальнотехнічних чи спеціальних дисциплін на основі набутих теоретичних знань та умінь.

Курсовий проект виконується протягом навчального семестру у відповідності з навчальним планом спеціальності

Основною метою курсового проектування є:

навчання та набуття навиків практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних практичних задач;

розвиток творчого мислення, виявлення та формування професійних навиків студентів;

набуття навиків конструювання виробів, виконання розрахунків, письмового викладу технічних рішень та аналізу одержаних результатів;

закріплення, поглиблення та систематизація отриманих студентами в процесі навчання теоретичних знань з різних дисциплін;

набуття навиків узагальнення та аналізу результатів, отриманих іншими розробниками та дослідниками;

навчання та набуття студентами досвіду користування довідковою літературою і нормативними документами.

Мета курсового проектування з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»:

закріпити знання, одержані під час вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови;

засвоїти основні етапи розробки програмних виробів;

набути навиків при оформлення документів на програмні вироби;

одержати практичні навички з розробки програм і програмних документів.

Постановка завдання

Завданням курсового проекту є розробити програму автоматизації роботи станції, що займається продажем квитків . Дані необхідно оформити у вигляді бази даних. В програмі повинні бути реалізовано збереження даних у вихідній таблиці, яка міститиме наступні поля:

№ рейсу - номер рейсу

СтВідправлення - станція відправлення автобуса

СтПрибуття - станція прибуття автобуса

Час відправлення

Час прибуття

Вартість проїзду

Частота проходження - кількість рейсів на день

Програма повинна бути реалізована на довільну кількість записів. Всі дані, які будуть вводитися користувачем повинні бути підготовлені до зовнішнього файлу. Окрім введення і збереження даних, програма повинна виконувати також ряд інших функцій обробки цих даних, що включає наступні операції:

Виведення на екран записів БД;

Дадавання нових записів;

Видаленя вибараних записів з бази;

Збереження оновлених даних

Пошук за певним критерієм

Отже наша програма повинна бути зручною у використанні і забезпечувати ряд безперебійних операцій по обробці вхідних даних і збереженню вихідних. Алгоритм програми повинен мати чітку послідовність, забезпечуючи прямий порядок дій. Інтерфейс програми має бути простим і зрозумілим простому користувачу

1. Загальні відомості

Позначення та назва програми

Програма автоматизації роботи автостанції КТКТ ХХХХGG 00 13, дискове ім'я файлу Project1.cpp, після компіляції - Project1.exe.

1.1 Програмне забезпечення, необхідне для її функціонування

Для використання програми не треба специфічного програмного забезпечення. Для виконання приграми вистачає будь-якої ОС сімейства Windows та мінімальних системних частин комп'ютера.

1.2 Мови програмування, на яких написана програма

Програма написана мовою С в середовищі Borland C++ Builder. C++ Builder -- програмний продукт, інструмент швидкої розробки додатків (RAD), інтегроване середовище розробки (IDE), система, яка використовується програмістами для розробки програмного забезпечення на мові програмування C++.

Спочатку розроблявся компанією Borland Software, а потім її підрозділом CodeGear[ru], який сьогодні належить компанії Embarcadero Technologies.

C++ Builder об'єднує в собі комплекс об'єктних бібліотек (STL, VCL, CLX, MFC та ін.), компілятор, зневаджувач, редактор коду та багато інших компонентів. Цикл розробки аналогічний Delphi. Більшість компонентів, розроблених в Delphi, можна використовувати і в C++ Builder без модифікації, але зворотнє твердження не вірне.

C++ Builder містить інструменти, які за допомогою drag-and-drop дійсно роблять розробку візуальною, спрощує програмування завдяки вбудованому WYSIWYG-редактору інтерфейсу

2. Функціональне призначення

2.1 Призначення програми

Програма призначення для автоматизації роботи автостанції. Автовокзамл або автостанція -- комплекс будівель і споруд для обслуговування пасажирів міських, приміських і міжміських автобусів, лінійного персоналу, рухомого складу і зберігання вантажів. Основні частини автостанції або автовокзалу -- вокзальна будівля, перони для посадки і висадки пасажирів, під'їзд до перону, як правило, ізольований від дороги загального користування.

Автостанції влаштовуються на кінцевих і транзитних пунктах автобусного сполучення, автовокзали -- зазвичай тільки на кінцевих.

У вокзальній будівлі розташовані зал очікування, каси для продажу квитків, часто також підприємства громадського харчування та роздрібної торгівлі, камери зберігання, а також службові приміщення (диспетчерська, адміністративні приміщення).

На території автовокзалів і автостанцій є простір для стоянки рухомого складу між рейсами, на великих автовокзалах -- також пристрої для миття автобусів.

Для автоматизації роботи вище описаного закладу було поставлено розробити програму, яка здійснювала б певні операції автоматично.

2.2 Функціональні обмеження на застосування

Функціональних обмежень на застосування програми немає.

3. Опис логічної структури

3.1 Алгоритм програми

Для комп'ютерних програм алгоритм є списком деталізованих інструкцій, що реалізують процес обчислення, який, починаючи з початкового стану, відбувається через послідовність логічних станів, яка завершується кінцевим станом. Перехід з попереднього до наступного стану не обов'язково детермінований -- деякі алгоритми можуть містити елементи випадковості.

Поняття алгоритму належить до підвалин математики. Обчислювальні процеси алгоритмічного характеру (як-то арифметичні дії над цілими числами, знаходження НСД двох чисел тощо) відомі людству з глибокої давнини. Проте, чітке поняття алгоритму сформувалося лише на початку XX ст

Наша програма повинна мати чіткий, сформований алгоритм, який дозволить швидко працювати програмі і безперебійно оброблювати вхідні і вихідні дані.

Алгоритм нашої програми виглядає наступним чином:

Початок роботи програми. Запуск скомпільованого нами файлу.

Ініціалізація об'єктів програми.

Налаштування зв'язку програми з зовнішнім файлом.

Вивантаження даних з файлу в об'єкти програми

Далі алгоритм програми залежатиме від користувача. Якщо користувач натисне кнопку Пошук введе дані в задані поля і натисне кнопку Знайти то програма виконуватиме пошук за допомогою SQL запиту. Якщо ж користувач натисне кнопку Вийти програма припинить виконання і алгоритм закінчиться.

Для кращого розуміння алгоритму програми складемо його блок-схему (див.рис.3.1.1)

.

Рис.3.1.1. Блок-схема програми

3.2 Методи, що використовуються

Для реалізації алгоритму програми використовуються стандартні методи середовища програмування Borland C++ Builder, зокрема:

ADO -- прикладний програмний інтерфейс для доступу до даних, розроблений компанією Microsoft (MS Access, MS SQL Server) і заснований на технології компонентів ActiveX. ADO дозволяє представляти дані з різноманітних джерел: (реляційної СУБД, текстових файлів тощо) в об'єктно-орієнтованому програмуванні виді.

Об'єктна модель ADO складається з наступних об'єктів високого рівня і сімейств об'єктів:

Connection (представляє підключення до віддаленого джерела даних)

Recordset (представляє набір рядків, отриманий від джерела даних)

Command (використовується для виконання команд і SQL-запитів з параметрами)

Record (може представляти одну запис об'єкта Recordset або ж ієрархічну структуру, що складається з текстових даних)

Stream (використовується для читання і запису потокових даних, наприклад, документів XML або двійкових об'єктів)

Errors (представляє помилки)

Fields (представляє стовпці таблиці бази даних)

Parameters (представляє набір параметрів SQL-інструкції)

Properties (представляє набір властивостей об'єкта)

3.3 Структура програми з описом функцій складових частин і зв'язків між ними

Структура програми являє собою набір функцій. Наша програми містить 5 функцій.

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

Стандартна функція середовиша Borland C++ Builder. Під час виконання цієї функції відбувається створення об'єктів програми і початок відображення форми для взаємодії з користувачем. Тут ми описуємо два методи

DataSource1->DataSet->Active=true; - активуємо зв'язок програми з зовнішнім файлом

Form1->Height=460; - задаємо висоту вікна програми

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

Функція викликається шляхом натиснення клавішою миші на кнопку Пошук, розміщеної у вікні програми. Під час виконання цієї функції ми здійснюємо збільшення висоти вікна і відображаємо додаткові елементи, необхідні для виконання наступної функції.

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)

Функція активізується шляхом натиснення клавішою миші на кнопку Знайти, розміщеної у вікні програми. Під час виконання даної функції відбувається виконання SQL запита за допомогою компонента ADOQuery бібліотеки ADO.

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

Ця функція повертає початкові розміри вікна і скриває додаткові компоненти.

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

Функція закриває вікно програми і припиняє виконання алгоритму

3.4 Зв'язок програми з іншими програмами

Програма не має зв'язки з іншими програмами.

4. Необхідні технічні засоби

4.1 Типи комп'ютерів та пристроїв, що використовуються при роботі програми

При роботі програми використовується IBM-сумісний комп'ютер. Будь-яких інших специфічних чи додаткових пристроїв програма не потребує

5. Виклик і завантаження

5.1 Способи виклику програми

Виклик програми виконується завантаженням на виконання файлу Project1.exe

5.2 Адреса завантаження програми

Адреса завантаження визначається операційною системою автоматично.

5.3 Відомості про використання оперативної пам'яті

Програма при роботі не ініціює запити на виділення оперативної пам'яті, крім тої, що виділена їй для роботи операційною системою.

5.4 Обсяг програми

Файл Project1.cpp має обсяг 2Кб , файл Project1.exe - 35Кб

6. Вхідні дані

6.1 Характер вхідних даних

Вхідні дані для роботи програми являють дані про розпорядок руху автобусів по станціям введені користувачем

6.2 Організація вхідних даних

Вхідні дані організовуються у вигляді таблиці.

6.3 Попередня підготовка вхідних даних

Попередня підготовка вхідних даних не обов'язкова.

7. Вихідні дані

7.1 Характер вихідних даних

Вихідними даними є інформація про рейси автобусів, які зберігаються у вигляді таблиць БД

7.2 Організація вихідних даних

Вихідні дані організовані у вигляді таблиці, що видає програма на екран. Дані організовують базу даних для автоматизації роботи

7.3 Формат, описання та спосіб кодування даних

програма автоматизація продаж

Текстові повідомлення, що виводяться на екран.

8.Опис програми і тестування програми

Після програмування нашого проекту його необхідно відкомпілювати. Для цього натискаємо клавішу F9. Якщо програма не містить помилок то компілятор видасть повідомлення про успішне завершення і запустить наш проект на виконання. Тут ми вже зможемо протестувати створену програму. Тестування повинне забезпечити перевірку працездатності функцій для всіх варіантів вхідних даних.

Наша програма розпочинатиметься виводом на екран монітора комп'ютера головного вікна (див рис.8.1).

Рис.8.1. Головне вікно програми

Як видно з рисунку вище наша програма містить один запис представлений у вигляді таблицю. В даному вікні ми можемо добавити нові дані. Для цього необхідно натиснути на кнопку у вигляді плюса («+»). Після цього в нашій таблиці додасться новий пустий рядок (див. рис.8.2)

Рис.8.2. Додавання записів

Після додавання нового рядка ми можемо водити дані у відповідні колонки. Після введення даних вони автоматично збережуться у вихідному файлі і будуть доступними у подальшій роботі програми. На рисунку 8.3 зображено приклад введення даних в таблицю.

Рис.8.3. Введення даних

На головній формі програми внизу розташовано дві кнопки: Пошук і Вийти. Перша дозволяє нам здійснити пошук певного рейсу за певними критеріями. Натиснувни на цю кнопку головне вікно зміниться і будуть додані поля для вводу критеріїв пошуку (див. Рис. 8.4.)

Рис.8.4. Вікно з критеріями для пошуку

Як видно з вище показаного рисунку в нас є можливість здійснити пошук по чотирьом полям. Після введення критеріїв пошуку нам необхідно натиснути кнопку Знайти і в головній таблиці будуть відображатись лише ті записи, які відповідають критеріям відбору (див. рис. 8.5)

Рис.8.5. Пошук даних

Для того щоб повернуться до початкового перегляду та редагування даних потрібно натиснути на кнопку Назад. Після цього вікно програми повернеться до свого початкового положення і будуть доступні всі дані із файлу (див. рис. 8.6)

Рис.8.6. Вікно початкового перегляду

Для видалення даних з зовнішнього файлу необхідно просто вибрати відповідний запис в таблиці і натиснути на кнопку мінус («-»). Перед нами з'явиться повідомлення для підтвердження видалення.. Дані автоматично видаляться і з БД.(див. рис. 8.7)

Рис.8.7. Видалення даних

Для редагування даних потрібно вибрати відповідну клітинку і змінити інформацію (див. рис. 8.8)

Рис.8.8. Редагування даних

Після завершення роботи з програмою натискаємо кнопку Вийти а натискаємо на хрестик в правому верхньому углі робочого вікна. Всі дані при цьому збережуться автоматично.

Провівши тестування створеної програми можна зробити висновок, що програма працює без помилок і забезпечує повноцінну роботу при будь-яких вхідних даних. А також здійснює збереження даних без втрат.

Висновок

В ході виконання завдання курсової роботи мною було розроблено проект програми автоматизації роботи автостанції,.. В програмі реалізовано збереження і відображення даних у вигляді таблиці БД, яка містить наступні поля:

№ рейсу - номер рейсу

СтВідправлення - станція відправлення автобуса

СтПрибуття - станція прибуття автобуса

Час віправлення

Час прибуття

Вартість проїзду

Частота проходження - кількість рейсів на день

Програма повноцінно працює при будь-яких вхідних даних і може бути впроваджена у виробництво і застосовуватись компаніями, що займаються даним видом роботи.

Також програма дає можливість шукати певні рейси за певними критеріями.

Список використаної літератури

Інформатика. Мова програмування С++. Спецкурс. 10-12 класи. Навчальний посібник / Лєхан С.А. - Шепетівка, «Аспект», 2007 - 160 с.

Об'єтно-орієнтоване програмування мовою С++, Навчальний посібник,Т.Є.Рак, Львів,2011 - 401с

Борис Пахомов - C C++ и MS Visual С++ 2010 для начинающих - БХВ-Петербург, 2011 - 736 с.

Додаток А

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

{

DataSource1->DataSet->Active=true; //активуємо звязок з БД

Form1->Height=460; //задаємо висоту вікна

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

Form1->Height=640;

Button3->Visible=true; //показуємо кнопки поля і мітки

Button4->Visible=true;

GroupBox1->Visible=true;

Label1->Visible=true;

Label3->Visible=true;

Label4->Visible=true;

Label5->Visible=true;

Edit1->Visible=true;

Edit2->Visible=true;

Edit3->Visible=true;

Edit4->Visible=true;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

Form1->Close(); //закриваєм форму

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

Form1->DBGrid1->DataSource->DataSet=ADOTable1; //задаємо відображення даних з таблиці

Form1->Height=460; //приховуємо кнопки поля і мітки

Button3->Visible=false;

Button4->Visible=false;

GroupBox1->Visible=false;

Label1->Visible=false;

Label3->Visible=false;

Label4->Visible=false;

Label5->Visible=false;

Edit1->Visible=false;

Edit2->Visible=false;

Edit3->Visible=false;

Edit4->Visible=false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)

{

Form1->ADOQuery1->SQL->Clear(); //очищаєм SQL запит

Form1->ADOQuery1->Active=false; //деактивовуємо SQL запит

Form1->ADOQuery1->SQL->Add("SELECT *"); //вводимо SQL запит

Form1->ADOQuery1->SQL->Add("FROM Розклад");

Form1->ADOQuery1->SQL->Add("WHERE СтВідправлення LIKE \'"+ Edit2->Text + "%\' AND ");

Form1->ADOQuery1->SQL->Add(" СтПрибуття LIKE \'" + Edit1->Text + "%\' AND ");

Form1->ADOQuery1->SQL->Add(" Час_відправлення LIKE \'"+ Edit4->Text +"%\' AND ");

Form1->ADOQuery1->SQL->Add(" Час_прибуття LIKE \'" + Edit3->Text + "%\'");

Form1->ADOQuery1->Active = true; //ативовуємо SQL запит

Form1->DBGrid1->DataSource->DataSet=ADOQuery1; //задаємо відображення даних з SQL запиту

}

//---------------------------------------------------------------------------

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проектування програми з метою автоматизації обліку продажу квитків на автостанції та отримання потрібної інформації. Розробка структур та вибір методів обробки даних. Алгоритми функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників їх роботи.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 07.01.2012

 • Методи та елементи, що використовуються для реалізації алгоритму програми. Структура додатку з описом функцій складових частин і зв'язків між ними. Типи комп'ютерів та пристроїв, що використовуються при роботі програми. Організація вхідних даних.

  курсовая работа [363,2 K], добавлен 01.04.2016

 • Загальний опис та порівняльна характеристика методів k-середніх і деревовидної кластеризації, умови їх ефективного використання. Алгоритм програми, її структура з описом функцій складових частин і зв'язків між ними. Принципи тестування даної програми.

  курсовая работа [224,4 K], добавлен 01.04.2016

 • Позначення і назва програми, забезпечення, необхідне для її функціонування. Опис логічної структури, алгоритм, структура. Типи комп'ютерів і пристроїв, що використовуються при роботі програми. Формат, описання та спосіб кодування вхідних і вихідних даних.

  курсовая работа [163,6 K], добавлен 01.04.2016

 • Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми для автоматизації роботи автопідприємства. Перелік та опис використаних компонентів та основних процедур програми. Опис структур та методів обробки даних. Інструкція для користувача.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 15.02.2012

 • Параметри вибору операційної системи для автоматизації роботи підприємства з продажу. Реалізація автоматизованої системи "автозапчастини" засобами MS Access. Побудова запитів на мові SQL, створення вiдповiдних макросів та модулів, заповнення таблиць.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.04.2011

 • Мови програмування, на яких написана програма побудови замкнутих багатокутників. Функціональні обмеження на застосування. Методи та елементи, що використовуються. Структура програми з описом функцій складових частин. Зв'язок програми з іншими програмами.

  курсовая работа [76,6 K], добавлен 01.04.2016

 • Створення програми розв’язку розгалужених прикладів. Типи комп'ютерів та пристроїв, що використовуються при роботі програми. Попередня підготовка вхідних даних. Формат, описання та спосіб їх кодування. Опис і тестування програми, її виклик і завантаження.

  курсовая работа [150,3 K], добавлен 01.04.2016

 • Розробка алгоритму роботи програми, її загальна характеристика та функціональні особливості, умови ефективного використання. Способи виклику та адреса завантаження, відомості про використання оперативної пам'яті. Посібник системного програміста.

  курсовая работа [182,6 K], добавлен 07.06.2016

 • Розробка бази даних для автоматизації облікової інформації в системі управління базами даних Access з метою полегшення роботи з великими масивами даних, які існують на складах. Обґрунтування вибору системи управління. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа [550,9 K], добавлен 04.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.