Проектування інформаційної системи "Деревообробна фабрика"

Структура деревооброблювальної фабрики. Нормалізація відносин і побудова ER-діаграм. Показники економічної ефективності інформаційної системи. Розрахунок витрат на створення і експлуатацію системи на підприємстві. Інструкція по роботі з програмою.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.05.2012
Размер файла 3,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Новокаховський приладобудівний технікум

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

КП.5.05010301.105 ПЗ

Проектування інформаційної системи «Деревообробна фабрика»

Керівник ___________Шаповалов В. М.

“____”______________________ 2012 р.

Розробив студент ___________Зуй В. В.

“____”______________________ 2012 р.

Нова Каховка

2012

РЕФЕРАТ

Дана пояснювальна записка виконана на 33 аркушах формату А4.

Розділи та підрозділи основної частини займають 25 аркуші, текст головного модуля програми займає 6 аркуша. Додаються екранні форми програми (2 аркуша).

Програма виконана в середовищі програмування Microsoft office access 2010 і працює під управлінням операційних систем сімейства Windows (WinXP-Win7).

До пояснювальної записки додається лазерний диск з працездатною інформаційною системою, та текст пояснювальної записки.

На диску знаходяться файли:

- Дерево .mdb29 204 480 байт

- Пояснювальна записка.doc 3 148 288 байт

ЗМІСТ

Вступ

1 Аналіз предметної області

1.1 Поняття обробки деревини

1.2 Охорона і безпека праці

2 Постановка задачі

2.2 Структура дерево оброблювальної фабрики

3 Математична модель

3.1 Нормалізація відносин

3.2 Побудова ER-діаграм

4 Проектування бази даних

4.1 Опис об'єктів, які плануються до використання

4.2 Побудова форм

5 Економічна частина

5.1 Загальні положення економічної ефективності

5.2 Основні показники економічної ефективності інформаційної системи

5.3 Розрахунок витрат на створення і експлуатацію системи на підприємстві

5.4 Розрахунок економічної ефективності

5.5 Висновки по ефективності інформаційної системи

6 Інструкція для користувача

6.1 Інструкція по роботі з програмою

6.2 Рекомендовані технічні засоби

Висновок

Список використаноїітератури

Додаток А. Екранні форми

Додаток Б. Текст програми

Додаток В. Схема даних

ВСТУП

З розвитком науки і техніки та прискоренням темпу життя людини з'являється потреба у заощадженні часу. Поступово з розвитком програмного забезпечення ЕОМ з'явилися ідеї створення систем управління, які дозволяли б накопичувати і зберігати взаємозв'язані дані по цілому комплексу вирішуваних задач. Ці ідеї знайшли своє втілення в системах управління базами даних (СУБД). СУБД взаємодіють не з локальними масивами, а взаємозв'язаними за інформацією масивами, що звуться базами даних. З появою персональних комп'ютерів СУБД стають найпопулярнішим засобом обробки табличної інформації. Вони є інструментальним засобом проектування банків даних при обробці великих об'ємів інформації.

Деревообробна система має величезне значення для розвитку і функціонування економіки держави. Впровадження систем автоматики телемеханіки при порівняно незначних витратах на будівництво та експлуатацію дозволяють істотно збільшити пропускну спроможність деревообробних фабрик, підвищити продуктивність і умови праці робітників, при високій якості деревини.

Проектування програмно-технічних компонентів інформаційних систем є комплексною задачею, що включає широкий спектр питань, починаючи від адекватного моделювання наочної області, до вибору необхідних технічних і програмних засобів.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Поняття обробки деревини

автоматизація управління інформаційна система

Обробка деревини, при якій змінюються її розміри, форма та зовнішній вигляд, але залишається незмінним склад речовини деревини, проводиться ручним або механізованим способом. При окремих видах механічної обробки деревини (при пилянні, струганні, фрезерування) склад волокон може порушене, у той час як при пресуванні і гнуття залишається постійним. У більшості випадків деревина обробляється з порушенням волокон; основним способом цього виду обробки є різання.

Відомі три види різання:

— з відділенням стружки (пиляння, стругання, фрезерування, довбання, свердління);

— без відділення стружки (лущення шпону, зрізання ножової фанери, розкрій фанери, на ножицях);

— розшарування або розколювання деревини (кілки, дров, виробництво клепки для бочок, колотої драні й покрівельної тріски).

Процес різання полягає в тому, що під впливом сили в деревину впроваджується різець, перерізав волокна деревини і відокремлює від неї частинки у вигляді стружки або тирси.

Чистота обробки поверхні деревини (за ГОСТ 7016-54) характеризується ступенем її гладкості, кількістю і розміром нерівностей і залежить від багатьох факторів: породи, структури і вологості деревини, напрямку волокон до оброблюваної площині; товщини стружки, що знімається; кутів і швидкості різання; діаметра робочих валів і числа різців; якості заточування різців і точності установки; стану обладнання; способів відламування стружки.

Більш чиста поверхня деревини виходить при різанні вздовж волокон, при підпорі волокон деревини перед різцем і надламані стружки. Для цієї мети в верстатах на валах є стружколомателя і притиски. У рубанки волокна підпирає льоток (з боку підошви), а стружку надломлює подвійна залізяка; крутий край накладки служить, стружколоматель. При знятті більш тонкої стружки поверхню деревини виходить чистішим, ніж при знятті товстої.

Для отримання чистої поверхні велике значення має якість заточування різців: тупий різець не перерізає і не розділяє волокна, а мне їх і розриває - в результаті виходить нечиста поверхня; гострий різець легко розрізає і розділяє волокна деревини. Обробляти деревину слід за напрямком волокон, так як при обробці проти шару виходить менш чиста поверхня (з відщепів, відколами, задираками).

При різанні деревини прагнуть затратити найменше сили і дістати поверхню з найменшою шорсткістю. Для досягнення цієї мети необхідно знати, які фактори впливають на силу різання і шорсткість поверхні. Вище ми ознайомились з тим, як впливає на силу різання і шорсткість поверхні напрямок волокон, які кути різання слід брати для відповідного напрямку. Великий вплив на силу різання і шорсткість поверхні мають також кути, що утворюються при різанні деревини.

1.2 Охорона і безпека праці

Основні вимоги по охороні і безпеці праці полягають в системі правових норм, правил виконання роботи і приймання на роботу.

Техніка безпеки:

1. Всі робітники, що влаштувалися на фабрику, проходять навчання безпечним методам праці, а перед допуском до роботи інженерно-технічні працівники, відповідальні за безпеку роботи, інструктують їх за правилами безпеки. Повторний інструктаж по безпеці праці проводиться не рідше за один раз у три місяці.

2. Робітник, що наймається на роботу має бути кваліфікованим. В визначені строки найманий працівник має проходити підтвердження кваліфікації.

3. Станки, мають відповідати стандартам та правилам роботи.

4. Працівник має проходити плановий медичний огляд.

5. Підприємство має проходити технічний огляд (плановий та поточний), в разі виявлення непридатності обладнання необхідно провести ремонтні роботи чи вилучення даного пристрою з організації як механізм, що не відповідає стандартам та правилам перевезень.

6. Всі робітники повинні дотримуватись правил з техніки безпеки.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

2.1 Аналіз завдання

Завданням даної курсової роботи є побудова інформаційної системи і виконання над нею заданих операцій. Інформаційна система включає в себе таблиці, запити, форми і звіти. Дана робота призначена для полегшення і координації роботи менеджерів деревооброблю-вальної фабрики. За допомогою програмних засобів користувач може наочно переглянути потрібну йому інформацію. Скорочується трудомісткість, час пошуку необхідного одержувачу товару, час пошуку інформації про сюжеті замовленні; проводиться автоматичний облік виконаної роботи, що полегшує і прискорює процес збору і обробки інформації. Для користувача є можливість перегляду інформації як про метеріали і його замовників, так і про співробітників.

Користувач, як секретар фабрики, так і звичайний студент або людина, що цікавиться інформацією про якийсь товар, може вивести на екран список клієнтів, терміни оплати, адресу доставки і кількість замовленого. Однак тільки співробітник має можливість змінити інформацію про матеріали, внести нову інформацію, попередньо ввівши пароль. Будь-який користувач може переглянути статистику, тобто дізнатися кількість матеріалів, що є на складі. Значну роль відіграє в програмі функція пошуку. Користувач може знайти будь-якого співробітника по його прізвищі та імені або по його відділу. При цьому програма виведе дані про співробітника, який задовольняє введеним умовам.

Дана програма грає важливу роль в її практичному застосуванні і звільняє користувача від трудомісткою паперової роботи.

2.2 Структура деревооброблювальної фабрики

Підприємства лісопромислового комплексу зайняті заготівлею, механічною та хімічною переробкою деревини та інших лісових багатств. Основними його галузями є лісове господарство, власне лісова промисловість або лісозаготівельна, а також деревообробна (виробництво пиломатеріалів, фанери, сірників, столярних виробів, меблів), целюлозно-паперова (виробництво целюлози, паперу, картону) і лісохімічна (виробництво каніфолі, скипидару, спирту, смол тощо).

Початковою стадією у лісовиробничому комплексі є лісове, господарство і лісозаготівля. Підприємства галузі зайняті лісорозведенням, а також рубанням лісу, трелюванням його до транспортних шляхів, доставкою, до споживача. В Україні виділяють два великі лісозаготівельні райони: Поліський і Карпатський.

Підприємства деревообробної промисловості розміщені більш рівномірно на території країни, що спричинено впливом різних чинників на розміщення підприємств окремих підгалузей. Так, лісопильна промисловість (розпилювання деревини на дошки) розвинута переважно в районах лісозаготівель, тобто Карпатах, Поліссі. Сюди ж тяжіють і підприємства з виробництва деревно-стружкових і деревно-волокнистих плит, фанери, що дозволяє комплексно використовувати відходи на лісокомбінатах.

2.3 Деревообробна галузь в Україні

Протягом десятиліття у лісовій і деревообробній галузях, що входять до складу Державного комітету промислової політики України, різко знизилася частка державних підприємств, натомість кількість орендних, акціонерних та приватизованих підприємств на промисловому ринку досягла 93,7%. Від початку 2010 р. приватним підприємствам вдалося підняти продуктивність на 18%. Жодна галузь не досягла таких успіхів. Якщо говорити про доцільність змін форми власності у лісовій та деревообробній галузях, то на користь такого заходу скажемо, що процес приватизації активно триває навіть на залізничному і авіаційному транспорті.

Державний комітет промислової політики України у період становлення лісової та деревообробної галузей організаційно і фінансово підтримував національну індустрію. За допомогою комітету було вирішено низку складних проблем: прискорено будівництво заводів деревинно - стружкових плит, технічно переобладнано чимало підприємств, налаштовано надходження лісосировини з інших країн у обмін на метал, нітропродукцію. Щодо імпорту готових до вжитку товарів національного виробника, то основним суб'єктом економічних зв'язків з Україною у цій ділянці і надалі виступатимуть країни співдружності. На європейському ринку попитом користуються лише українські заготовки та напівфабрикати.

Україна на даному етапі перебуває у стані розвитку ринкових відносин, і тому, хоча підприємства з виготовлення меблів отримали значну самостійність, більшість із них зорієнтована на високі ціни, незначний асортимент і обсяг продукції, максимальні прибутки. Додайте до цього низьку виконавчу дисципліну кооперованих поставників, зменшення надходжень лісу.

Для поступального розвитку деревообробної промисловості необхідно і надалі збільшувати лісовий фонд України. Успіх у цій справі можливий лише за умови нормативно встановленої функції контролю держави за використанням деревини, концентрації та розвитку потужностей з її переробки. Провідні науковці та спеціалісти галузі розробили відповідні нормативні документи з використання сировинних відходів, але життєвонеобхідні документи, на жаль, залишаються поза увагою законодавчої влади.

Пріоритетною у галузі повинна бути продукція, що виготовляється з цінних деревних порід, особливо модифікованої деревини м' яких листяних порід. Для ефективної господарської діяльності важливо об'єднати усі етапи виробництва з переробки круглого лісу на пиломатеріали, де одночасно відбувається випуск специфікованих пиломатеріалів і меблевих заготовок, які звідси надходять до споживача. Незадовільними на сьогодні є потужності з лісопиляння на великих деревообробних підприємствах, що завантажені на 38-41%. Замовник у цьому році не отримає 1,1 млн. куб. м пиломатеріалів. Відповідно на випуск деревних плит та іншої продукції не надійде майже 500 тис. куб. м відходів, що знизили б потребу лісу на 1,2 млн. куб. м.

3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

3.1 Нормалізація відносин

Очевидно, що якість розробленої бази даних цілком залежить від якості виконання окремих етапів її проектування. Величезне значення має якісна розробка логічної моделі бази даних, тому що вона, з одного боку, забезпечує адекватність бази даних предметної області, а з іншого боку, визначає структуру фізичної бази даних й, отже, її експлуатаційні характеристики.

Ті самі дані можуть групуватися в таблиці-відносини, різними способами, тобто, можлива організація різних наборів відносин взаємозалежних інформаційних об'єктів предметної області. Групування атрибутів у відносинах повинно бути раціональним, що гранично скорочує дублювання даних і процедури, що спрощують, їхню обробку й відновлення.

Певний набір відносин має кращі властивості при включенні, модифікації й видаленні даних, якщо він відповідає певним вимогам нормалізації відносин. Нормалізація відносин - це формальний апарат обмежень на їхнє формування, що дозволяє усунути дублювання даних, забезпечити їхня несуперечність і зменшити витрати на підтримку бази даних.

Наприклад, при включенні в таблицю поля, значення якого не залежить від первинного ключа. В цьому випадку з'являється можливість втрати інформації. Але важливо інше: повторюючи одні і ті ж дані, не тільки перероблюємо масу зайвої роботи, але і неминуче помиляємось. Тому потрібно намагатися виключати з таблиці поля, які не зв'язані з первинним ключем. Для цього, крім оперативної, можна створити декілька допоміжних таблиць.

При проектуванні таблиць рекомендуються наступні правила:

1. Слід уяснити собі, що є первинний ключ таблиці.

2. Якщо первинний ключ не проглядається, подумати, чи правильно підібраний склад полів.

3. Якщо первинний ключ безперечний, то до нього можна дописати будь-які атрибути, що залежать тільки від ключа.

Якщо при перегляді бази даних в парі таблиць знайдуться однойменні поля, котрі не входять в первинний ключ жодної з цих таблиць, - це помилка нормалізації. Система не зможе контролювати правильний зміст цих полів.

3.2 Побудова ER-діаграм

Можливо виділити такі потрібні нам сутності: «Види» , «Замовники» , «Складає» і

«Заказ».

Рис.3.1 Діаграма сутностей

Кожен екземпляр об'єкта «Вибір бази даних» обов'язково повинен брати участь в зв'язкуз об'єктом «Вибір таблиці», отже, їх ступінь участі в цьому зв'язку обов'язкова. Ступінь зв'язку сутностей «Вибір бази даних» та «Вибір таблиці» - 1: N, то є один вид деревини може використовуватися в для різних видів мебелі.

Заказ Вид дерева

- Код заказа - Код

- Код замовники - Назва

- Кількість

- Вид дерева

Замовники Склад

- Код - Код на складі

- Назва фірми - Вид

- - Кількість

Рис. 3.2 Відносини між атрибутами

Кожен екземпляр об'єкта «Вибір бази даних» не обов'язково повинен брати участь в зв'язку отже, тупінь їх участі вданому зв'язку необов'язкова. Ступінь зв'язку сутностей «Вибір бази даних» і «Вибір таблиці» - 1: N, то є один вид деревини може використовуватися в різних вида обробки одночано

4 ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

4.1 опис об'єктів, які плануються до використання

Таблиці - це основні об'єкти будь-якої бази даних. По-перше, в таблицях зберігаються всі дані, що є в базі, а по-друге, таблиці зберігають і структуру бази (поля, їх типи і властивості). Коли оператор заповнює форму, він тим самим заповнює даними одну або кілька таблиць. Коли той же користувач задає базі який-небудь запит, то ініціалізує процедуру звертання до деякої кількості таблиць. Для вирішення поставленої задачі необхідно створити 2 таблиці: «Продукція », «Кузовний ремонт», «Діагностика», «Ремонт дрібних деталей» (Табл. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

Таблиця 4.1

Заказ

Імя Поля

Тип даних

Розмір

Індексація

Код заказа

Числовий

Довге ціле

Ні ( Не допускаються співпадання)

Код Замовника

Числовий

Довге ціле

Ні (Не допускаються співпадання)

Кількість

Числовий

Довге ціле

Так (Допускаються співпадання)

Вид деревини

Текстовий

Довге ціле

Так (Допускаються співпадання)

Таблиця 4.2

Склад

Поле

Тип

Розмір

Індексація

Код на складі

Числовий

Довге ціле

Ні ( Не допускаються співпадання)

Вид

Текстовий

Довге ціле

Так (Допускаються співпадання)

Кількість

Числовий

Довге ціле

Так (Допускаються співпадання)

Таблиця 4.3

Види Деревини

Поле

Тип

Розмір

Індексація

Код

Числовий

Довге ціле

Ні ( Не допускаються співпадання)

Назва

Текстовий

Довге ціле

Так (Допускаються співпадання)

Таблиця 4.4

Замовники

Поле

Тип

Розмір

Індексація

Код.

Числовий

Довге ціле

Ні ( Не допускаються співпадання)

Назва фірми

Текстовий

Довге ціле

Так (Допускаються співпадання)

4.2 Побудова форм

Форми дозволяють користувачеві керувати даними, що зберігаються в конкретній СУБД, дозволяють зв'язувати воєдино різноманітні дискретні модулі СУБД, перетворюючи їх у цілісний закінчений інструмент для певної роботи. Форма може бути створена на основі таблиці, запиту або певної комбінації форм та запитів. В останньому випадку використовуються складні форми. Одночасно з цим у формі можна розмістити спеціальні елементи управління (лічильники, списки, що розкриваються, перемикачі, прапорці і інше) для автоматизації введення. Для введення даних і перегляду інформації, що зберігається в таблицях, створені наступні форми:

1) Головна форма - створена в програмі Microsoft Access 2010. Що призначена для вибору бази даних .

2) Про Автора - інформація про автора.

4) Пошук по базі даних- форма в якій проводится пошук по базі.

5) Вибір таблиці - який саме предмет потрібно вибрати.

6) Показати зображення - зображення вибраного предмету.

4.3 Використані технічні та програмні засоби

Програмний продукт розроблявся на комп'ютері з наступними характеристиками:

- процесор -AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 Ghs;

- оперативна пам'ять - 4 Gb (DDR2);

- об'єм пам'яті відеоадаптера - 1 Gb (Inno3D GeForce 4 MX);

- вінчестер - Samsung 500Gb;

- DVD-RW - Sony DVD-RW CRX220E1;

- операційна система -Windows 7 32х;

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

5.1 Загальні положення економічної ефективності

Необхідність вдосконалення методів і прийомів визначення економічної ефективності і розрахунків пояснюється тим, що упровадження обчислювальної техніки - дорогий процес, і тому доцільність витрат на створення і упровадження інформаційної системи повинна бути серйозно обґрунтована. На створення інформаційної системи потрібні одноразові витрати на її розробку і придбання необхідного комплексу технічних засобів. Економічна ефективність системи визначається з урахуванням одноразових витрат і поточних витрат.

Для розрахунку економічної ефективності складається план аналітичної роботи, визначаючий цілі аналізу, перелік питань, що підлягають вивченню, підбір даних, використовуваних при аналізі, перевірку якості зібраних матеріалів, збіг планових і звітних показників. При розрахунку економічної ефективності інформаційної системи виробляли порівняння показників, визначення впливу окремих чинників обліку на показники, оцінка роботи і розкриття резервів, що висловлене в подальших підрозділах.

5.2 Основні показники економічної ефективності інформаційної системи

Економічна ефективність витрат на створення інформаційної системи визначається відношенням економії, одержаної в результаті її функціонування, до капітальних витрат на розробку і упровадження системи. Економія від упровадження і експлуатації будь-якої інформаційної системи складається з економії у сфері управління. Це витікає з того, що основна роль системи полягає у тому, що вона покликана замінити управляючі функції людини (економія у сфері управління) з метою підвищення, продуктивності суспільної праці (економія у сфері виробництва) .

До основних показників, що визначають ефективність упровадження системи відносяться:

ЄГ - річна економія, одержана в результаті упровадження системи;

К - капітальні витрати на розробку, упровадження, придбання необхідних технічних засобів;

С - річна собівартість системи;

Є - річний економічний ефект;

ЕР - розрахунковий коефіцієнт ефективності;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності;

Трудомісткість розробки програм найсильніше залежить від витрат праці на безпосередню розробку програм ЗР, які включають зарплату програміста, кількість розробників і час на розробку програми. Витрати ЗР розраховуються по формулі:

(5.1)

tp- час, що витрачається на розробку ;

Cз- розмір заробітної платні програміста;

n - кількість розробників;

Hз- нарахування на зарплату (26-70%).

Для розробки програмних засобів ІС необхідно орієнтовно 5 місяців. Середня заробітна платня програміста складає 3000 грн. Для вирішення задачі необхідно 1 розробник. Підставляючи дані у формулу (5.1) одержимо:

5.3 Розрахунок витрат на експлуатацію

Поточні витрати на експлуатацію системи ЗЄП складаються з витрат на електроенергію ЗЄЛ, експлуатаційних витрат на витратні матеріали ЗЄ і витрат на заробітну платню обслуговуючого персоналу ЗЗП .

Для того, щоб визначити витрати на електроенергію необхідно визначити яку кількість ПК буде підключено до джерела живлення, які периферійні пристрої, яку потужність споживають ті і інші споживачі, яку кількість часу буде підключений ПК до джерел електроживлення і т.д.

Вартість витрат на електроенергію ЗЄЛ на рік розраховується по формулі:

(5.2)

Р - споживана потужність;

Тном - час роботи ПК в рік;

Скч- вартість 1 кВт/год.

Середня споживана потужність ПК складає 300 Вт/год. Час роботи ПК складає 8,5 годин в день. Вважаємо, що в році 265 робочих днів. Вартість споживаної електроенергії - 0,36 грн. за 1 кВт/год. Розрахуємо річні витрати на електроенергію:

Разом з використовуванням ПК необхідно використовувати місцеве освітлення, витрати на яке також потрібно враховувати при розрахунку. Річні витрати на місцеве освітлення розраховуються аналогічно і складають :

Сумарні витрати на споживання електроенергії за рік складають:

Зарплата одного працівника складає 1500 грн. в місяць. Для роботи з інформаційною системою досить 1 користувача. Підставивши дані у формулу розрахуємо річний фонд заробітної платні працівників:

Визначимо сумарні поточні витрати на експлуатацію системи:

5.4 Річна собівартість

Річна собівартість проекту С складається з поточних витрат на експлуатацію системи і капітальних вкладень з урахуванням нормативного коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень Ен. Значення коефіцієнта Ен=0,15.

Для того, щоб визначити річну собівартість проекту, підставимо розраховані вище капітальні витрати і сумарні експлуатаційні витрати:

(5.3)

Підставляючи у формулу (5.3) розраховані вище капітальні і поточні витрати, розрахуємо річну собівартість системи:

5.5 Розрахунок економічної ефективності

Основним показником визначаючим економічну доцільність витрат на створення системи, є річний економічний ефект.

Економічний ефект від упровадження інформаційної системи можна виразити доходом, підвищенням продуктивності праці, скороченням чисельності персоналу, енергоспоживання і іншими економічними показниками.

Вибір найкращих економічних і функціональних критеріїв для узагальнення опису ефективності створення і використовування підсистеми залежить від їх призначення, області застосування і інших чинників.

Річну економію, одержану в результаті упровадження системи, ЄГ найпростіше і узагальнено можна описати сумарним доходом від використовування пропонованої системи. Цей прибуток можна представити як різницю витрат між існуючою технологією рішення задачі і пропонованим варіантом її рішення з урахуванням витрат, що знижують граничний дохід:

(5.4)

ЗО - витрати по існуючому варіанту;

С - витрати по пропонованому варіанту.

Для розрахунку витрат по існуючому варіанту враховується загальний об'єм робіт в рік при експлуатації інформаційної системи і вартість виконаних робіт (заробітна платня на одну людину). Розрахуємо витрати на заробітну платню одного робітника З раб:

Для роботи з існуючою інформаційною системою достатньо 3 користувача. Розрахуємо річні витрати по існуючому варіанту:

Підставляючи дані у формулу (5.4) можна розрахувати річну економію:

Узагальнюючим показником розрахунку економічної ефективності витрат на створення інформаційної системи є розрахунковий коефіцієнт ефективності витрат ЕР, який визначається по формулі:

(5.5)

Підставивши у формулу (5.5) розраховані вище показники, визначимо значення коефіцієнта ефективності витрат:

Ефективність системи визначається рівнем коефіцієнта ефективності витрат, якщо одержаний коефіцієнт буде менше нормативного, то упровадження системи не виправдовує необхідних витрат, тобто система нерентабельна .

Якщо розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень на створення системи більше нормативного, то пропоновану систему можна вважати ефективною.

Іншим показником, що визначає економічну ефективність розробленої системи, є термін окупності капітальних витрат Т - показник, що характеризує період часу, протягом якого загальні витрати відшкодовуються за рахунок економії поточних витрат і додаткового прибутку від реалізації продукції. Його величина є зворотній розрахунковому коефіцієнту ефективності:

(5.6)

Підставивши відповідні значення маємо:

Річний економічний ефект пропонованої інформаційної системи розраховується по методиці визначення економічної ефективності використовування в народному господарстві нової техніки і винаходів. У розрахунку використовується єдиний нормативний коефіцієнт капітальних вкладень рівний 0,15. Розрахунок річного економічного ефекту від упровадження пропонованої системи виробляється по формулі:

(5.7)

5.6 Висновки по ефективності інформаційної системи

Розрахунковим шляхом встановлено, що коефіцієнт ефективності капітальних вкладень на створення системи складає 0,71 при терміні окупності капітальних витрат, рівному близько 1,4 років. Отже, пропоновану систему можна вважати ефективною.

6 ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

6.1 Інструкція по роботі з базою даних

Програма запускається подвійним клацанням по значку або ярлику бази даних «Дерево». Після запуску бази автоматично з'являється головна форма, з якої проводиться управління автоматизованою системою. На цій формі розташовані кнопки, по натисканню яких проводиться виклик відповідної інформації:

1) Кнопка «Фірми» - викликає форму «Фірми», в цій формі користувач оглядає інформацію про фірми та може внести свої зміни;

2) Кнопка «Відходи» - викликає форму «Відходи», В цій формі користувач оглядає інформацію про відходи деревини.

3) Кнопка «Звіт по складу» - викликає форму «Звіт по складу», в якій знаходиться інформація про залишки деревини на складі;

4) Кнопка «Про розробника» - викликає форму «Информация о разработчике»;

6.2 Рекомендовані технічні засоби

Для використання програми достатньо мати комп'ютер з наступною конфігурацією:

- Процесор - Celeron, Pentium з частотою 500МГц і більше;

- Обсяг вільної зовнішньої пам'яті - не менш 300 Мбайтів;

- Оперативна пам'ять - 256Мб і більше;

- Пам'ять відеоадаптера - 64Мб і більше;

- CD-ROM чи CD-RW.

Висновок

В процесі виконання даної курсової роботи була спроектована автоматизована система, яка дозволяє автоматизувати процес управління деревообробною фабрикою. Управління ведеться з головної форми шляхом натискання кнопок, для виклику допоміжних форм.

Програма рекомендується для використання у деревообробній прмисловості. При виконані роботи дотримані норми до розробки програмного забезпечення та оформлення звітів. Програмний продукт пройшов перевірку. Під час тестування помилок не виявлено, і ще раз доведено зручність розрахунків з допомогою використання обчислювальної техніки.

Переваги даного продукту: видача графічної інформації (при аналізі); зручність заповнення й корегування бази даних; наявність процедур заповнення й корегування бази даних в одному режимі; надійність у роботі; наявність запитальної системи - звітні документи з різною комбінацією показників, що включають у них; зручний формат вихідних документів.

Автоматизація процесів розрахунків значно полегшує роботу користувача при роботі з задачами різного об'єму .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Денисенко А.Ф. Основы охраны труда: Конспект лекций в 2-х ч.

2. Дещинський, О.С. Мурін та ін. Основи охорони праці Навчальний посібник/ За ред. Я.І. Бедрія. - 3-тє вид., переробл. і доп. - Львів: “Магнолія плюс”, видавець СПД ФО В.М. Піча, 2004.- 240с.

3. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів в 5-ти томах К ; 1995г.

4. Лапин В.М. Безпека життєдіяльності людини. -К.: 1999.

5. Основи економічної праці, 2000

6. Гончаров А.Ю. ACCESS 2003, 2004

7. Ткаченко Д.С. СУБД MS Access 2007 - это просто!, 2009

Додаток А. Екранні форми

Головна форма

Інформаці про виконавця роботи

Звіт по складам

Форма відброси

Додаток Б. Текст програми

Option Compare Database

Private Sub Отходи_Click() //нажатие на кнопку відходи

On Error GoTo Err_ Отходи _Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = ChrW(1088) & ChrW(1072) & ChrW(1073) & ChrW(1086) & ChrW(1090) & ChrW(1085) & ChrW(1080) & ChrW(1082)

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_Отчет_Click: //вихід з форми Отчет

Exit Sub

Err_ Отчет _Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_ Отчет _Click

End Sub

Private Sub Отчет _Click() //Відкриття форми Отчет

On Error GoTo Err_ Отчет _Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = ChrW(1074) & ChrW(1099) & ChrW(1087) & ChrW(1091) & ChrW(1089) & ChrW(1082) & ChrW(32) & ChrW(1087) & ChrW(1088) & ChrW(1086) & ChrW(1076) & ChrW(1091) & ChrW(1082) & ChrW(1094) & ChrW(1080) & ChrW(1080)

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_ Отчет _Click: //Закриття цієї форми

Exit Sub

Err_ Отчет _Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_ Отчет _Click

End Sub

Private Sub Склад_Click() //Відкриття форми Склад

On Error GoTo Err_ Склад _Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = ChrW(1047) & ChrW(1072) & ChrW(1088) & ChrW(1087) & ChrW(1083) & ChrW(1072) & ChrW(1090) & ChrW(1099)

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_ Склад _Click:

Exit Sub

Err_ Склад _Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Практика_Click

End Sub

Private Sub Склади _Click() //Відкриття форми Склади

On Error GoTo Err_ Склади _Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = ChrW(1088) & ChrW(1072) & ChrW(1073) & ChrW(1086) & ChrW(1090) & ChrW(1085) & ChrW(1080) & ChrW(1082)

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_ Склади _Click:

Exit Sub

Err_ Склади _Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_ Склади _Click

Private Sub Кнопка5_Click()//Запуск запиту «дерева»

On Error GoTo Err_Кнопка5_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Exit_Кнопка5_Click:

Exit Sub

Err_Кнопка5_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Кнопка5_Click

End Sub

Private Sub Кнопка25_Click()//Друк звіту «Про дерева»

On Error GoTo Err_Кнопка25_Click

Screen.PreviousControl.SetFocus

DoCmd.FindNext

Exit_Кнопка25_Click:

Exit Sub

Err_Кнопка25_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Кнопка25_Click

End Sub

Private Sub Про_Автора_Click()//Відкриття форми Інформація про розробника

On Error GoTo Err_Про_Автора_Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1086) & ChrW(1079) & ChrW(1088) & ChrW(1086) & ChrW(1073) & ChrW(1086) & ChrW(1090) & ChrW(1095) & ChrW(1080) & ChrW(1082)

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_Про_Автора_Click:

Exit Sub

Err_Про_Автора_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Про_Автора_Click

End Sub

Private Sub Автор_Click()

On Error GoTo Err_Автор_Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1086) & ChrW(1079) & ChrW(1088) & ChrW(1086) & ChrW(1073) & ChrW(1086) & ChrW(1090) & ChrW(1095) & ChrW(1080) & ChrW(1082)

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_Автор_Click://закриття форми Інформація про розробника

Exit Sub

Err_Автор_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Автор_Click

End Sub

Private Sub Кнопка28_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка28_Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1086) & ChrW(1079) & ChrW(1088) & ChrW(1086) & ChrW(1073) & ChrW(1086) & ChrW(1090) & ChrW(1095) & ChrW(1080) & ChrW(1082)

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_Кнопка28_Click:

Exit Sub

Err_Кнопка28_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Кнопка28_Click

End Sub

End Sub

Додаток В. Схема даних

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Компоненти структурно-інформаційної системи. Розділення інформаційної системи (ІС) на окремі частини (декомпозиція) як метод проектування. Склад і зміст робіт на стадії робочого проектування ІС, його технологічна мережа. Система захисту інформації.

  контрольная работа [34,2 K], добавлен 20.09.2009

 • Методика та основні етапи проектування інформаційної системи "Меблевий салон", опис необхідних для цього даних і джерела їх отримання. Побудова ER-діаграми та порядок її нормалізації. Методи створення таблиць та форм, можливості їх змін, редагування.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 08.12.2009

 • Даталогічне проектування баз даних та концептуальне (інфологічне) проектування (побудова ER-діаграми та нормалізація даних) інформаційної системи. Фізичне проектування інформаційних систем (СУБД Access: об’єкти бази, створення таблиць, запитів та форм).

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 09.01.2010

 • Проектування інформаційної системи; концептуальне (інфологічне) проектування, побудова ER-діаграми, нормалізація даних. Даталогічне проектування баз даних, фізичне проектування інформаційних систем. СУБД Access: об'єкти, створення таблиць, запитів, форм.

  курсовая работа [13,9 M], добавлен 09.01.2010

 • Розробка моделі системи "Автомобільного магазину". Вивчення основи мови моделювання UML. Створення її для визначення, візуалізації, проектування й документування програмних систем. Використання діаграм кооперацій, послідовності, станів та класів.

  курсовая работа [257,8 K], добавлен 10.12.2014

 • Розробка інформаційної системи для автоматизації, підвищення ефективності та спрощення роботи відділень та приймальної комісії. Опис основних класів, варіантів взаємодії системи. Процес авторизації реєстратора. Процес створення запиту в системі.

  курсовая работа [694,9 K], добавлен 16.12.2014

 • Життєвий цикл інформаційної системи як упорядкована сукупність змін його стану між початковим і кінцевим станами. Умови забезпечення адаптивного характеру розвитку ІС. Технологія проектування інформаційної системи, технологічна мережа проектування.

  реферат [252,2 K], добавлен 20.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.