Розробка Web-сайту компанії "Гранд Авто"

Загальна характеристика особливостей алгоритму просування сайту. Розробка основних елементів фірмового стилю, що складають пакет рекламної кампанії. Етапи розробки Web-сайту компанії "Гранд Авто". Особливості програмної частини і структури сайту.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.02.2012
Размер файла 3,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

15

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

сайт програмний просування

Вступ

1. Розробка основних елементів фірмового стилю

1.1 Логотип фірми

1.2 Знак фірми і фірмові кольори

2. Розробка елементів, що складають пакет рекламної кампанії

2.1 Візитна картка

2.2 Розробка рекламної листівки

3. Розробка Web-сайту компанії «Гранд Авто»

3.1 Аналіз сайтів

3.2 Структурний план сайту

3.3 Розробка дизайну сайту

3.4 Верстка сайтів

3.5 Програмна частини

3.5.1 Авторизація користувача

3.5.2 Можливість користувача залишати повідомлення

4. Охорона праці

4.1 Загальні положення охорони праці

4.2 Характеристика приміщення для роботи на ПК

4.3 Промислова санітарія

4.4 Мікроклімат

4.5 Освітлення

4.6 Шум і вібрація

4.7 Електробезпека

4.8 Пожежна безпека

5. Економічне обґрунтування

5.1 Загальні положення

5.2 Собівартість

5.3 Економічна ефективність

Висновки

Список джерел інформації

Додаток

Вступ

Мета роботи - розробити елементи фірмового стилю компанії, також розробити web-сайт компанії. Фірмовий стиль обов'язково має фірмовий блок, що складається з логотипу і знаку фірми. Знак фірми, якщо він кольоровий, повинен містить колір фірми, якщо він монохромний - потрібно пояснити вибраний колір фірми.

Елементи фірмового стилю використовуються з рекламною метою, тому вони зображуються на візитках, рекламних листівках, тощо. В цій роботі розбирається розробка візитки менеджера фірми.

Представництво фірми у мережі Інтернет дуже важливо у сучасному світі високих технологій, тому як велика кількість потенційних клієнтів для фірми знаходиться саме в мережі Інтернет. Тому фірмі потрібен власний web-сайт, який повинен відображати можливості фірми, рекламувати її, тощо. Для розробки сайту компанії потрібен аналіз схожих за тематикою сайтів, тобто потрібно проаналізувати, винести корисні і необхідні елементи з цих сайтів. Сайт компанії, як будь який сайт, має свою структуру, яка повинна робити його простим у використанні і водночас функціональним для користувача. До цієї роботи входить аналіз інших сайтів і розробка структури сайту компанії.

1. РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФІРМОВОГО СТИЛЮ

Фірма повинна мати елементи, що будуть відрізняти і виділяти її від інших фірм. Ці елементи також будуть використовуватися з рекламною і представницькою метою. Першим таким елементом є логотип фірми.

Усі елементи фірмового стилю я розробляв за допомогою середовища CorelDraw, що є програмою векторної графіки. Взагалі існує растрова і векторна двомірна графіка. Векторне відображення має дуже корисну властивість - можливість масштабувати відображення без втрати якості. Тому елементи фірмового стилю мають буди у векторному форматі, щоб не втратити якість на різних форматах печаті.

1.1 Логотип фірми

Логотип - це шрифтовий елемент, який відображає назву фірми, що робить цей елемент унікальним, тобто неповторним. Під час розробки логотипу фірми краще використовувати власні шрифтові елементи, але це не обов'язково, переважна більшість фірм використовують вже готові шрифтові набори.

Рисунок 1.1 - Розроблений логотип

Для логотипу фірми «Гранд Авто» був вибраний вже готовий шрифтовий набір Mistral розміром 14pt. Цей шрифтовий набір підтримує кириличний текст і має добрий естетичний вид, що цілком влаштовую для даної фірми.

1.2 Знак фірми і фірмові кольори

Знак фірми - це графічний елемент, що несе семантичну інформацію для клієнтів, який повинен відображати тематику фірми. Тематика фірми «Гранд Авто» - реалізація автомобілів марки «Audi», технічні послуги по гарантійному обслуговуванню, ремонт та продаж фірмових запчастин.

В якості фірмового знаку було створено зображення автомобілю:

Рисунок 1.2 -Фірмовий знак

Зображення створювалось у середовищі векторної графіки CorelDraw. Для елементів фірмового стилю дуже важливо використання саме векторного формату, тому що ці елементи будуть використовуватися при різних масштабах, а вектор має дуже корисну властивість - при зміні масштабу, якість зображення не змінюється.

Зображення створювалось за допомогою таких інструментів як «форма», «еліпс», «крива Біз'є», «прямокутник». Більшість елементів знаку мають вісь симетрії, тому за допомогою вище перелічених інструментів створювалась їх половина, а друга створювалась за допомогою інструмента «mirror», що полегшало створення знаку і підвищило точність малюнку.

Кольори, що використовувались, є кольорами фірми. Взагалі кольори у фірмовій символіці мають певне значення. Фірмова символіка має два основних кольори і один допоміжний. Червоний колір - один з основних, який символізує агресивність, сміливість. Чорний колір - другий основний, який добре поєднується з червоним, доповнює його. Срібляний колір - допоміжний, який символізує чистоту.

2.РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПАКЕТ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

Елементи фірмової символіки можуть використовуватися з рекламною метою, наприклад, візитна карточка обов'язково має фірмовий блок, так само як і фірмова листівка.

2.1 Візитна картка

Візитна картка виконується у певному розмірі, який стандартизований (90 на 50 мм), і дотримання цього стандарту важливо. Візитна картка може бути різних типів. Наприклад, персональна(директора) або фірмова. Від цього залежить її наповнення. Обов'язковим вважається зображення фірмової символіки (знак, логотип) на візитній картці.

Рисунок 2.1 - Візитна картка

Для фірми «Гранд Авто» була розроблена персональна візитна картка, що належить старшому менеджеру компанії. Візитна картка розроблялась в середовищі CorelDraw, за допомогою інструментів «прямокутник», «заливка», «інтерактивна прозорість». Зображенню зліва додали лінійної прозорості, що розмило кордони з чорним фоном. Фірмовий блок розташували зверху на прямокутнику з такою же лінійною прозорістю. Це чітко окреслили її розташування і виділило конкретний блок на візитній картці. З правої сторони розташували інформацію про діяльність фірми, в яку входять тільки основні пункти, тому що візитна картка має містити зжату інформацію, бо є обмеження місця. Знизу розташовані реквізити фірми, тобто контактна інформація. Шрифтові набори, що використовувалися при розробці візитної картки: Mistral 14pt, Century Gothic 8pt.

2.3 Розробка рекламної листівки

Рекламна листівка була виконана на форматі А4, рис. 2.2.

Рисунок 2.2 - Рекламна листівка

Мета використання цієї листівки - реклама авто салону. Фон листівки виконаний на металевому фоні металу.

Інформація, що знаходиться на листівці, була поділена на семантичні блоки(текстова частина, графічна частина). Текстова частина несе рекламну інформацію про авто салон, надає більш детальну інформацію про авто марку «Audi». Виконана за допомогою шрифтового профілю Arial, який зручний і легкий для читання, що не повинно визвати відчуття роздратування, а також надає тексту престижного вигляду.

Графічний блок містить фотографії авто, які є в авто салоні . Фотографії були зроблені однакового розміру та розташовані симетрично, це придає вигляду порядку та зручності при перегляді.

3.РОЗРОБКА WEB-САЙТУ КОМПАНІЇ «Гранд Авто»

Представництво фірми у мережі Інтернет дуже важливо у сучасному світі високих технологій, тому як велика кількість потенційних клієнтів для фірми знаходиться саме в мережі Інтернет. Основні важливі схожі риси сайтів, які потрібно реалізувати в дипломній роботі: сайт комерційний, тому потрібно прорекламувати сферу послуг компанії, контактна інформація має знаходитись на видному місці, бо від цього залежить кількість заказів Розробка сайту компанії повинно супроводжуватись аналізом сайтів конкурентів:

3.1 Аналіз сайтів

Рисунок 3.1

Наприклад, цей сайт має широку спеціалізацію продажу майже всіх видів авто техніки. Компанія «Гранд Авто» має вузьку спеціалізацію на авто з Японії, тому з цього сайту корисного винести можна небагато. Ідея розміщення користувачем власних об'яв, повідомлень, можливо, запитань для фірми, додасть сайту більше «життя». Щодо дизайну сайту також є певні зауваження. Наприклад, ціле розмаїття кольорів шрифтів, що негативно впливає на увазі користувача.

Рисунок 3.2

Цей сайт вже вузькоспеціалізований на авто марки Nissan, що співпадає з тематикою фірми «Гранд Авто». Корисне, що можна винести з цього сайту, це авторизація користувачів. Реалізація цього полегшить контроль над наповненням об'яв і підвищить швидкість їх розміщення на сайті.

Рисунок 3.3

Цей сайт корисний з точки зору дизайну. Приємна кольорова гамма з добре виконаними графічними елементами визивають почуття поваги і престижності сайту, отже і поваги до компанії. Розміщення на сторінці контактної інформації, зокрема можливість консультації в режимі он лайн, цікава ідея, реалізація якої потрібна для сайту компанії «Гранд Авто».

Рисунок 3.4

Проаналізувавши сайти фірм з аналогічною тематикою можна зробити висновок, який повинен бути сайт компанії «Гранд Авто». З точки зору програмного наповнення сайту, можна виділити авторизацію користувачів і їх можливість залишати повідомлення, об'яви, тощо. З точки зору дизайну, можна виділити використання фірмових кольорів. Зробив висновки з аналізу сайтів-конкурентів можна розробити структуру власного.

3.2 Структурний план сайту

Найбільш поширена структура сайту в Інтернеті - ієрархічна, тому що дозволяє легкий і зручний доступ до сторінок сайту. Ієрархічна структура типу «повний зв'язок», де користувач має можливість переходити з будь-якої сторінки сайту на будь-яку іншу, цілком відповідає вимогам. Сайт компанії «Гранд Авто», перш за все, можна віднести до комерційного типу, бо фінансується самою фірмою і основна його мета - реалізація авто. Також можна віднести його до інформаційного типу, бо є можливість залишати об'яви, повідомлення, новини, тощо. Останнє - це те, що сайт виконаний у стилі GUI(Graphic User Interface), тобто сайт містить графічні елементи.

Щодо цільової аудиторії, то це люди, що збираються придбати або продати авто, люди, яким потрібен гарантійний ремонт або фірмові запчастини. Це основний контингент, але ще можуть заходити на сайт випадкові відвідувачі. Спираючись на цільову аудиторію, можна зробити висновок, що сайту потрібна особлива практичність(usability). Користувачу повинно легко дістатись до необхідної сторінки сайту.

Логічна структура сайту - ієрархічна, повне наслідування, бо меню сайту зроблене так, що з кожної сторінки сайту можна потрапити на будь яку іншу:

Рисунок 3.1

Кожна сторінка на сайті повинна бути максимально функціональною. Головна сторінка має інформацію для користувача, як рекламного змісту, так і про мету даного сайту.

3.3 Розробка дизайну сайту

Дизайн сайту компанії «Гранд Авто» виконувався у фірмових кольорах, з головною метою, націленою на практичність. Перше, це назва фірми, яка розташована по середині зверху. Нижче по бокам зображення авто марки, реалізація якої є основним видом діяльності фірми. А по середині анімаційний кліп, зроблений за допомогою тримірного графічного пакету 3ds max, який згодом був збережений у флеш форматі. Низ сторінки сайту містить меню(зліва), рекламний банер (по центру) і поле для наповнення, в якому буде інформація відповідна до сторінки сайту (Сервіс, Головна, авто, контакти).

Рисунок 3.2 - Дизайн сайту

Дизайн сайту розроблений в середовищі CorelDraw, який згодом потрібно перенести у формат, який розуміють Інтернет браузери. Тобто потрібно зверстати web-сайт. Для цього потрібно використовувати мову розмітки гіпертексту HTML, а для програмної частини(авторизація користувачів, можливість залишати повідомлення), потрібно використовувати мову PHP разом з MYSQL.

3.4 Верстка сайтів

Мова HTML використовується вже досить давно. Для сучасної верстки сайтів використовується розширена мова HTML, яка більш сувора до синтаксису і помилок у коді. Ця мова називається XHTML і має різновиди. Верстка сайту виконувалася у пакеті Adobe Dreamweaver CS4 на мові XHTML 1.0 Transitional. Верстати сайт можна за допомогою таблиць або за допомогою блоків. Блочна верстка більш ціниться на ринку, тому що вона не суперечить принципу, меті і структурі HTML. Верстка сайту виконувалася за допомогою блоків і має таку структуру:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">//інформація про тип документу

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head> //заголовок документу

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />

//тип наповнення документа й кодування сторінки

<link href="common.css" rel="stylesheet" rev="stylesheet" type="text/css" />

//підключення таблиці стилей

<title>GrandAuto Avtoservice</title>//заголовок сторінки

</head>

<body>//основна частина документу

<div id="main"> //головний блок сторінки

<div id="header"> //заголовок на сторінці

<div id="header_text"></div> //текст заголовку

<div id="header_flash"></div> //флеш елемент заголовка

</div>

<div id="other"> //центральна частина сторінки

<div id="menu"> //меню на сторінці

</div>

<div id="center"> //банер

</div>

<div id="content"> //наповнення сторінки

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

3.5 Програмна частина

Для реалізації програмної частини(авторизація користувачів, можливість залишати повідомлення) мови XHTML недостатньо, бо це мова розмітки тексту, а не мова програмування. Для Web програмування використовують дві технології ASP і PHP. Для програмування сайту компанії «Гранд Авто» була вибрана мова PHP. Синтаксис PHP схожий на синтаксис мови «С, С++», тому його легко зрозуміти. Програмування для Web розуміє створення бази даних (БД), в якій буде зберігатися вся необхідна інформація для сайту. Це дає можливість динамічної зміни контенту сайту, зображення, тощо. Для цього була вибрана система управління базами даних (СУБД) MYSQL, яка має власну мову. «PHP+MYSQL» - це серверна технологія, тобто код буде виконуватися на сервері, а не на комп'ютері користувача. Це з однієї сторони добре для безпеки сайту, а з іншої погано, бо з кількістю користувачів зростає навантаження на сервер. Тому потрібно якомога зменшити код PHP, який виконується на стороні сервера. Для цього можна перенести перевірку коректності заповнення інформації користувачем на сторону клієнта. Це можна зробити, за допомогою мови JavaScript. Тобто при програмуванні для Web, для повної роботи сторінки сайту використовували чотири різні мови:

- мову XHTML для розмітки тексту, зображень, тощо;

- мову PHP для програмної частини сайту на стороні сервера;

- мову БД MYSQL для обміну даними сервера з клієнтом;

- мову JavaScript для програмної частини на стороні клієнта.

3.5.1 Авторизація користувача

Перше, що потрібно зробити для сайту - це авторизація користувачів. За допомогою мови MYSQL була створена таблиця користувачів, яка має такі поля:

Id - ідентифікаційний номер користувача, унікальний номер за яким можна знайти повну інформацію пор користувача, тому це ключове поле;

Login - ім'я за яким користувач проходить авторизацію на сайті;

Password - пароль користувача;

Email - адреса електронної пошти користувача;

Prava - права користувача, тобто його можливості на сайті.

Для роботи з базою даних потрібно написати декілька функцій. Їх було винесено в окремий файл «db_fns.php», що було зроблено для легкості пошуку і доступу.

<?php //початок коду на мові php

function db_connect() //функція для підключення к БД

{

$result = @mysql_connect("localhost", "root", "root"); //підключення к БД

if (!$result) return false; //перевірка результату підключення

if (!@mysql_select_db("grandauto")) return false; //вибір конкретної БД з набору і перевірка результату

mysql_query("SET NAMES cp1251"); //вибір кодування для БД

return $result; //функція повертає результат

}

function db_result_to_array($result) //функція, яка адаптує дані з БД у масив

{

$res_array = array(); //створення масиву

for ($count=0; $row = @mysql_fetch_array($result); $count++)

$res_array[$count] = $row; //у циклі передаємо у масив всі строки

return $res_array;

}

function GetMesseges() //функція для повідомлень, яка бере з БД всі повідомлення

{

if (!db_connect()) return false; //підключення к БД

return db_result_to_array(mysql_query("SELECT * FROM `messeges` ORDER BY `id`")); //передаємо з БД дані у масив, за допомогою описаних функцій

}

function AddMessege($id_u,$text) //функція додавання повідомлень в БД

{

if (!db_connect()) return false; //підключення к БД

$datetime = date("Y-m-d H:i:s"); //змінна, яка містить дату і час

return mysql_query("INSERT INTO `messeges` VALUES(NULL,".$id_u.",'$text','".$datetime."')"); //запит на вставку даних в БД

}

?>

Для авторизації користувача потрібна форма, в якій він буде вводити свою інформацію. Але для перевірки цієї інформації спочатку потрібно користувача зареєструвати. Для цього була створена спеціальна форма, яка буде використовуватися як для авторизації так і для реєстрації:

<?php

if(isset($_REQUEST['mess'])) //якщо є повідомлення від сервера

echo('<h1><b>'.$mess.'</b>!</h1>'); //показати повідомлення

?>

<h1>Добро пожаловать, <b><?php echo($login) ?></b>!</h1> //Ім'я користувача

<form id="log_form" name="log_form" action="autentic.php" method="post">

//форма для реєстрації/авторизації метод передачі даних post, через заголовок

<label>Логин</label><input id="login" name="login" type="text" />

//поле для ім'я користувача

<label>Пароль</label><input id="password" name="password" type="password" /> //поле для паролю користувача

<input id="reg" type="submit" value="OK" /> //кнопка підтвердження даних

<a href="#" onclick="return AddRegForm();">Зарегистрироваться</a>

//кнопка реєстрації, що додає необхідні поля і змінює тип форми

<?php

if($id_user!=-1) //якщо користувач авторизувався показати

{

echo('<a href="index.php?event=1">Выход</a>'); //можливість виходу

echo('<a href="index.php?event=2&id='.$id_user.'" onclick="return confirm(\'Вы уверены?\');" >Удалить профиль</a>'); //можливість удалити свій профіль з сайту

}

?>

</form>

Для реєстрації користувача потрібні ще поля: поле для підтвердження паролю, поле для адреси електронної пошти. За допомогою можливостей мови JavaScript, до вже існуючої форми додаються необхідні поля і змінюється її значення. Це значно економить ресурси сервера (не створюється додаткова сторінка для реєстрації, код додавання полів виконується на стороні клієнта).

var isEdit=true; //змінна для виконання функції один раз

function AddRegForm() //функція додавання полів і зміни значення форми

{

if(isEdit) //якщо функція визивається один раз

{

form=document.getElementById("log_form");//змінна, що відповідає формі

a=document.getElementById("reg"); //змінна, що відповідає кнопці «зареєструватися»

newnode=document.createElement("span"); //змінна нового елементу на формі

newnode.innerHTML="<label>Повтор</label><input id=\"password2\" name=\"password2\" type=\"password\" /><label>Email</label><input id=\"email\" name=\"email\" type=\"text\" />"; //додавання до нового елементу необхідних полів

form.insertBefore(newnode,a); // додавання до форми нових полів перед кнопкою «зареєструватися»

form.action='autentic.php?event=2'; //змінюється значення форми з авторизації на реєстрацію

}

isEdit=false; //якщо функція виконана, зупиняє її наступне виконання(до обновлення сторінки)

return true;

}

Отже, цю форму можна використовувати як для реєстрації, так і для авторизації, в залежності від параметру «action» у формі. Якщо значення цього параметру «autentic.php», виконується код на авторизацію, а якщо додана змінна таким чином - «autentic.php?event=2», виконуються код на реєстрацію:

<?php

include("user_fns.php"); //додається файл з необхідними функціями

if(!isset($_REQUEST['event'])) //якщо форма використовується для аторизації

{

session_start(); session_unset(); //розпочато нову сесію і її обнуління

if ( isset($_REQUEST['login']) && isset($_REQUEST['password']) )

{//якщо ім'я і пароль користувача задані

$login=$_REQUEST['login']; //змінна для ім'я

$password=$_REQUEST['password']; //змінна для паролю

if (check_password($login, $password, $id, $prava))

{//якщо так імя і пароль існують в БД передаємо інформацію про користувача до сесії

$_SESSION["id_user"]=$id;

$_SESSION["prava"]=$prava;

$_SESSION["login"]=$login;

}

}

}

else if($_REQUEST['event']==2)

{ //якщо форма використовується для реєстрації

AddUser($_REQUEST['login'],$_REQUEST['password'],&$id,$_REQUEST['email'],&$mess); //додаємо користувача до БД

echo('

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

<!--

parent.location.href=\'index.php?mess='.$mess.'\';

//-->

</script>

'); //перехід на головну сторінку з певним повідомленням від серверу

}

?>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

<!--

parent.location.href='index.php';

//-->

</script> //перехід на головну сторінку при авторизації

Функції, які потрібні для авторизації/реєстрації описані в окремому файлі «user_fns.php»:

<?php

include_once ("db_fns.php"); //додаємо функції для роботи з БД

function check_password($login, $password, &$id, &$prava)

{ //функція для перевірки ім'я і паролю користувача

$privilegies=0; //змінна прав користувача на сайті

if (!db_connect()) return false; //підключення до БД

$result = mysql_query("select * from `users` where `login`='$login' and `password` = password('$password')"); //запит з БД строки з даним ім'ям і паролем

if (!$result) return false; //перевірка результату

if (mysql_num_rows($result)>0)

{ //якщо така строка існує повертаємо ідентифікаційний номер і права користувача для запису до сесії

$row = mysql_fetch_array($result);

$id=$row["id"]; $prava=$row["prava"]; return true;

}

else return false;

}

function AddUser($login,$password,&$id,$email,&$mess)

{ //функція додавання користувача до БД при реєстрації

if (!db_connect()) return false; //підключення до БД

$check_log=mysql_query("SELECT `id` FROM `users` WHERE `login`='".$login."'"); //запит чи існую вже таке ім'я користувача

if(mysql_num_rows($check_log)>0)

{ //якщо існує, повідомити про це користувача і зупинити реєстрацію

$mess="Такой логин уже зарегистрирован!";

return false;

}

else

{ //якщо такого ім'я не існує в БД

$result = mysql_query("INSERT INTO `users` VALUES (NULL, '".$login."', PASSWORD('".$password."'), '".$email."' , 0)"); //запит на вставку даних в БД

$mess="Вы успешно зарегистрировались! "; //повідомлення про успіх

}

if (!$result) return false; //перевірка результату

$id=mysql_insert_id(); //ідентифікаційний номер користувача

return true;

}

function DelUser($id){ //функція виделення користувача

if (!db_connect()) return false; //підключення до БД

if (!mysql_query("DELETE FROM `users` WHERE `id`=".$id." LIMIT 1 "))

return false; else return true; //перевірка запиту на виделення

} ?>

3.5.2 Можливість користувача залишати повідомлення

Повідомлення потрібно зберігати, тому потрібна ще одна таблиця в БД, яка має назву «messages» і містить такі поля:

Id - ідентифікаційний номер повідомлення

Id_u - ідентифікаційний номер користувача, який його залишив

Text - текст повідомлення

Date - дата і час, коли повідомлення було залишено.

Функції для додавання і перегляду повідомлень описані вище у розділі «авторизація користувача» при описі файлу «db_fns.php». Повідомлення знаходяться на головній сторінці під назвою «Дошка об'яв». Для їх зображення використовувався невпорядкований список (тег <ul>).

<h1>Доска обьявлений и сообщений</h1>

<ul>

<?php include_once("db_fns.php"); //функції для роботи з БД

$M = GetMesseges(); //повертається в змінну всі повідомлення з БД

$count = count($M); //рахується кількість повідомлень

for($i = 0; $i < $count ;$i++)

{ //в циклі зображуються всі повідомлення

echo('<li>'.$M[$i]['id'].'. '.$M[$i]['text'].' | '.$M[$i]['date'].'</li>');

}

if($id_user!=-1)

{ //якщо користувач авторизований він може залишати повідомлення

echo('

<form id="mes_form" name="mes_form" action="index.php?event=3" method="post"> //форма для додавання повідомлень в БД

<textarea name="text" rows="1" cols="1"></textarea> //текст

<input type="submit" value="OK" /> //кнопка відправки

</form>

');

}

?>

</ul>

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Загальні положення охорони праці

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону праці" [1] під охороною праці розуміється система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. На основі вимог КЗОТ конкретні заходи по створенню здорових та безпечних умов праці, попередженню нещасних випадків та професійних захворювань регламентуються спеціальними правилами та нормами. Згідно з Законом України «Про охорону праці» нормативні акти можуть бути як єдиними для всіх галузей народного господарства, так і спеціальними для даної галузі. Державні міжгалузеві й галузеві нормативні акти про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надана сила правових норм, обов'язкових для виконання.

Даний розділ дипломного проекту присвячений розгляду питань охорони праці при роботі за комп'ютером.

4.2 Характеристика приміщення для роботи на ПК

Приміщення для роботи на комп'ютері - обчислювальний центр (ОЦ). Він має бути світлим, сухим і теплим. Підлога має бути рівною, без щілин, щільною, мати не слизьку зручну для прибирання поверхню, і триматися в чистоті.

Радіатори й трубопроводи опалювальної та водопровідної систем обладнуються діелектриками (дерев'яними та ін.), закриваються огородженнями.

Категорія приміщення по вибуховій та пожежній небезпеці - в тому, що присутні тверді горючі речовини та матеріали. Клас приміщення по пожежній небезпеці - П-II а, ступінь вогнестійкості дому - II. 2.

4.3 Промислова санітарія

Продуктивність праці багато в чому залежить від умов на виробництві, таких як освітлення, склад повітря, шуми, шкідливі випромінювання. Ці параметри окремо та разом впливають на організм людини.

По енерговитратам організму людини науково-дослідницька робота відноситься до категорії 1а (легка), тому що відбувається сидячи, не потребує систематичного фізичного напруження або підняття і перенесення важких речей (витрати енергії при виконанні роботи - до 120 Ккал/год).

Обладнання робочих місць має забезпечувати необхідні умови освітлення приміщень та робочих місць, ергономічні характеристики основних елементів робочого місця, а також враховувати небезпечні та шкідливі фактори (присутність шуму, вібрації, пилу, озону, оксидів азоту, аероіонізації, електромагнітного, ультрафіолетового, інфрачервоного та м'якого рентгенівського випромінювання, електростатичного поля між екраном і оператором).

Для забезпечення нормальних умов праці санітарні норми ДСаНПиН 3.3.2-007-98 встановлюють на одне робоче місце об'єм виробничого приміщення не менш 20 м3, площу - не менш 6м2.

Вимоги до відео терміналів згідно «Правил охорони праці при експлуатації ПК» приведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Вимоги до відео терміналів

Найменування параметру

Значення параметру

1 Яскравість знаку (фону), кд/м2

35-120

2 Зовнішня освітленість екрану, лк

100-250

3 Нерівномірність яскравості у робочій області екрану , не більш

1,7:1

4 Відхилення форми робочої зони екрана від прямокутника:

- по горизонталі та по вертикалі, не більш

- по діагоналі, не більш

2%

4%

5 Розмір мінімального елемента зображення (пікселя) для монохромних зображень, мм

0,3

6 Співвідношення ширини екрану до висоти для великих букв

0,7-0,9іі

4.4 Мікроклімат

Мікроклімат виробничої середи - поєднання температури, відносної вологості та швидкості руху повітря. Великий вплив на мікроклімат мають джерела тепла у приміщеннях (обладнання, прилади освітлення, працюючий персонал). На організм людини і роботу обладнання також сильно впливає відносна вологість повітря. При відносній вологості більше 75 - 80% знижується опір ізоляції, змінюються робочі характеристики елементів ПК.

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 [2] оптимальні показники мікроклімату для роботи категорії 1а надані в таблиці 4.2

Таблиця 4.2 - Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія важкості робіт по енерговитратам

Період року

Температура, С°

Відносна вологість,%

Швидкість руху повітря,м/с

Легка -І а

Холодний

22-24

40-60

0,1

Теплий

23-25

40-60

0,1

В даний час для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи, так і технічні засоби. До числа організаційних відносяться раціональна організація проведення робіт та організація правильного чергування праці і відпочинку. Технічні засоби включають вентиляцію, кондиціювання повітря та систему опалення.

4.5 Освітлення

Робота оператора ПК багато в чому залежить від освітлення. Освітлення приміщень поділяється на штучне і природне. Природне освітлення здійснюється через бокові отвори, орієнтовані переважно на північ. Стан освітлення виробничих, службових і допоміжних приміщень регламентується СНиП II -4-79 [3].

Дана робота проводилась з природним та штучним освітленням. Згідно СНиП II -4-79 були проаналізовані комфортні умови тривалої зорової роботи (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3 - Характеристика виробничого освітлення

Показник

Значення

Мінімальний розмір об'єкта розрізнення , мм

0,3 - 0,5

Фон

Світлий

Контраст об'єкта розрізнення із фоном

Середній

Розряд зорової роботи

III

КПОнIII, % при бічному освітленні

2

КПОнIV, % при бічному освітленні

1,35

Освітленість E, Лк, при загальному освітленні

500

Тип ламп

Газорозрядні

Згідно СНиП II природне освітлення нормується коефіцієнтом природного освітлення (КПО), який залежить від поясу світового клімату. Місто Харків знаходиться у IV поясі світового клімату.

4.6 Шум і вібрація

У приміщенні ОЦ причиною шуму є прилади та обладнання (комп'ютери, пристрої друку та ін.). Рівень звуку у приміщенні, де працює персонал не має перевищувати 50 ДбА. Основні методи захисту від шуму та вібрації:

- зниження шуму й вібрації в джерелі;

- зниження шуму й вібрації на шляху розповсюдження;

- застосування індивідуальних засобів захисту;

- організаційно-профілактичні методи захисту.

4.7 Електробезпека

Обчислювальний центр є користувачем електричної енергії (трьохфазна мережа з напругою 220В й частотою 50Гц).

Конструктивні заходи безпеки направлені на запобігання можливості дотику оператора до струмоведучих частин. Для цього всі рубильники встановлені в закритих корпусах, всі струмоведучі частини розміщені в захисних коробах або покриті шаром ізоляції, який виключає можливість дотику до них. Ступінь захисту обладнання відповідає ІР44 (де 4 - захист від попадання твердих тіл розміром більше за 1мм; 4 - захист від бризок) відповідно ПУЄ-87.

Прийнято перший клас захисту від враження електричним струмом обслуговуючого персоналу тому, що комп'ютер має робочу ізоляцію та елементи занулення.

Схемно-конструктивні заходи електробезпеки гарантують безпеку людини при дотику до металевих не струмоведучих частин електричних апаратів при випадковому пробої ізоляції та виникнення електричного потенціалу на них.

Оскільки напруга менше 1000В, однак більше 42В, з метою захисту від ураження електричним струмом застосовується занулення.

4.8 Пожежна безпека

Згідно з вимогою ДБН В. 1.1-7-2002 [4] пожежна безпека забезпечується наступними мірами:

- системою запобігання пожеж;

- системою пожежного захисту;

- організаційними заходами щодо пожежної безпеки.

Як повідомлення при пожежі використовуються термоелектричні датчики диференціальної дії. При виборі засобу гасіння пожежі для забезпечення безпеки людини від можливості поразки електричним струмом у приміщенні передбачено використати вуглекислотний вогнегасник. Вогнегасник перебуває на видному й легкодоступному місці. При виникненні пожежі передбачена можливість повідомлення в пожежну охорону по телефону. Ступінь вогнестійкості будинку - II. Організаційними заходами протипожежної профілактики є навчання виробничого персоналу протипожежним правилам, видання необхідних інструкцій і плакатів, засобів наочної агітації, план евакуації.

5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

5.1 Основні положення

Дипломний проект містить такі складові, як розробка фірмового стилю компанії «Гранд Авто» та представництво у мережі Інтернет, тобто сайт компанії. Розробка цих складових - певний вид робіт, для якого доцільно використовувати витратний спосіб ціноутворення: собівартість плюс прибуток з урахуванням ПДВ [1].

Собівартість робіт включає в себе наступні види витрат: обіговий капітал - у вигляді поточних витрат, тобто власне виконання робіт; основний капітал -додавання до собівартості робіт амортизаційних відрахувань.

Відповідно до П(С)БО 16 [2] собівартість робіт по створенню фірмового стилю та сайту компанії включає:

1) прямі матеріальні витрати;

2) прямі витрати на оплату праці (зарплатня та інші виплати робітникам);

3) інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи);

4) загальновиробничі витрати (зарплатня та відрахування керівника проекту);

5) адміністративні витрати (оренда приміщення та комунальні витрати, амортизація обладнання, зарплатня та відрахування на соціальні заходи керівництва, податки, витрати на зв'язок та ін.).

5.2 Собівартість

1) Прямі матеріальні витрати: витрати на копіювання сайту та графічних елементів фірмового стилю - 10 грн., витрати на роздруківку макетів - 50 грн., разом - 60 грн.

2) Прямі витрати на оплату праці включатимуть зарплатню дизайнера, програміста, тестера, верстальника.

Для обґрунтування прямих витрат на оплату праці робітників використовувалися ціни, що складають не менше середньої зарплатні аналогічних посад м. Харкова:

- для дизайнерів - 4 000 грн/міс., при роботі 8 годин на день і 20 днів на місяць 25 грн/год.;

- для програмістів у сфері Інтернет технологій - 8 000 грн/міс. і 50 грн/год.;

- для робітників, що тестують і перевіряють працездатність продукції, а також верстальників 6 000 грн/міс. і 40 грн/год.

Реальні строки виконання замовлення визначає керівник проекту. Прямі витрати на оплату праці представлені в таблиці 5.1.

Таблиця 5. 1 - Прямі витрати на оплату праці

Виконавець

Види робіт

Розцінка, грн/год.

Час на виконан-ня, год.

Сума, грн.

Дизайнер

Створення графічних елементів фірмового стилю та дизайн сайту

25

40

1 000 0

Програміст

Розробка функціональної частини сайту

50

72

3 600 0

Верстальник

Верстка сайту

40

32

1 280 0

Тестер

Тестування сайту на коректність роботи

40

16

640 0

Разом

6 520 0

3) Інші прямі витрати, тобто відрахування на соціальні заходи становлять (пенсійний фонд - 33,2%, Фонд СС з ТВП - 1,4%, Фонд СС на випадок безробіття - 1,6%, Фонд СС від нещасних випадків - 0,56% [3]) 36,76% від фонду прямої оплати праці, відповідно, 2396,76 грн.

4) Загальновиробничі витрати - зарплатня керівника проекту, яка становить 10 000 грн., із відрахуваннями - 13 676 грн., проте, поточне замовлення у керівника проекту зайняло ј частину місяця, тому на собівартість цього проекту, відповідно, відносимо 3 419 грн. (ј зарплатні керівника проекту).

5) Адміністративні витрати визначаються з урахуванням кількості та вартості замовлень у поточному місяці. Сума адміністративних витрат поточного періоду, процент участі, а також сума адміністративних витрат, яка буде віднесена на собівартість проекту представлені в таблиці 5.2.

Амортизація устаткування (табл. 5.2) розраховується прямолінійним методом як сума амортизації комп'ютерів, програмного забезпечення, офісної техніки (принтери, копіри, сканери, багатофункціональні прилади, телефони, факси та ін. вартість яких перевищує вартість малоцінних предметів) та офісних меблів, за формулою:

А = УАі,

де УАі - сума амортизаційних відрахувань, грн..

Ставки амортизації визначаються відповідно до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» [4], а саме: комп'ютери, ПЗ та офісна техніка (4 група основних фондів) - 15% у квартал, або 60% за рік, офісні меблі (2 група основних фондів) - 10% у квартал, або 40% за рік.

Доцільно розраховувати амортизацію для цілої групи основних фондів за формулою:

,

де Аі - сума амортизаційних відрахувань конкретної групи основних фондів, грн/міс.;

ОФі - вартість конкретної групи основних фондів грн.;

НА - ставка амортизації для конкретної групи основних фондів, %.

Вартість 2 групи основних фондів складає 12 000 грн., 4 групи - 100 000 грн. Загальна сума інвестиції, що потрібна для реалізації проекту, дорівнює 112 000,00 грн. Але ОФ використані лише на 10%, тому необхідна для реалізації проекту сума інвестицій дорівнює 11 200,00 грн. А сума амортизаційних відрахувань дорівнює:

Податки (табл. 5.2) дорівнюють сумі єдиного податку та податку за кожного найманого працівника. Сума єдиного податку складає 200 грн/міс. [5], податок за кожного найманого працівника становить 50% суми єдиного податку (100 грн. на працівника). На підприємстві працюють 15 працівників, сума податку складає:

П = 200 + 15Ч100 = 1 700 грн.

Таблиця 5.2 - Адміністративні витрати

Найменування витрат

Сума витрат, грн

Процент участі у проекті, %

Сума, віднесена на собівартість, грн

Оренда приміщення

10 000

10

1 000,00

Комунальні витрати

2 000

10

200,00

Амортизація основних фондів, формули (6.1), (6.2)

5 400

10

540,00

Зарплата адміністрації

15 000

10

1 500,00

Відрахування із з/п адміністрації (36,76%)

5 514

10

551,40

Податки, формула (6.3)

1 700

10

170,00

Витрати на зв'язок (телефон, Інтернет)

1 000

10

100,00

Разом

4 061,40

На основі розрахунків, проведених вище, собівартість проекту становить (табл. 5.3):

Таблиця 5.3 - Собівартість розробки фірмового стилю та сайту компанії «Гранд Авто».

Найменування витрат, грн.

Сума, грн.

1

Прямі матеріальні витрати

60,00

2

Прямі витрати на оплату праці

6 520,00

3

Інші прямі витрати

2 396,76

4

Загальновиробничі витрати

3 419,00

5

Адміністративні витрати

4 061,40

Разом

16 457,16

Як указано вище, для визначення ціни використовувався прямий метод ціноутворення: собівартість плюс прибуток, з урахуванням ПДВ. Оскільки компанія-виконавець не є платником ПДВ, ціна не буде зростати на суму ПДВ. Оптимальний прибуток для підприємства становить 45% від собівартості. Ціна буде розраховуватися за формулою:

Ц = С + Пр,

де Ц - ціна розробки фірмового стилю та сайту компанії «Гранд Авто», грн.;

С - собівартість виконання замовлення, грн.;

Пр - прийнятний прибуток компанії-виконавця від виконання замовлення, %.

Пр = С*45% = 16 457,16*0,45 = 7 405,72 грн

Ц = 16 457,16 + 7 405,72 = 23 862,882 грн

Таким чином, запропонована ціна на розробку фірмового стилю та сайту компанії «Гранд Авто» обґрунтована та адекватна ринковим умовам м. Харкова.

5.3 Економічна ефективність

Економічний ефект від реалізації продукту може бути підрахований за допомогою системи показників: чиста приведена цінність (NPV), період окупності (Т), індекс доходності (ID).

Чиста приведена цінність розраховується за формулою:

,

де NPV -- чиста приведена цінність проекту;

?К -- сума інвестицій на реалізацію;

i-- приріз щорічного прибутку який буде забезпечено проектом;

e -- норма дисконту, в десятковому дробу (20%);

i -- рік розрахунку;

t -- період розрахунку 2 роки.

Розрахунок періоду окупності

Т =

Розрахунок індексу дохідності:

1,39

Отже, даний проект обґрунтований, цілком окупається за 2,15 роки, а ціна 23 865,00 грн. адекватна ринковим умовам м. Харкова. Індекс доходності доволі низький, але це пов'язано з невеликим періодом розрахунку.

ВИСНОВКИ

Отже, у результаті дипломного проекту були розроблені такі складові рекламної кампанії: фірмова символіка - логотип фірми, знак фірми, кольори фірми; візитна кратка, як складова пакету рекламної кампанії; веб-сайт автосалону, як рекламне представництво у мережі Інтернет.

Отримані знання і досвід роботи з сучасним програмним забезпеченням, тому проект допоміг отримати безцінний досвід, як у сфері програмування (мови PHP, JavaScript), веб-технологій (MYSQL, HTML), (CorelDraw, Photoshop, Dreamweaver), який можна використати для подальшого розвитку автосалону.

Також були враховані економічні питання і питання охорони праці.

Бібліографічний список

1. Кирсанов Д. «Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова». - СПб: Символ-Плюс, 1999 - 376 с.: цв. ил.

2. Кузнецов М.В., Симдянов И.В., Голышев С.В. «РНР 5 на примерах». -- СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -- 576 с : ил.

3. PHP 5. Полное руководство.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. - 752 с. : ил. - Парал. тит.

4. Хернандес М. - SQL-запросы для простых смертных (Лори, 2003, 473стр)

5. Базы данных в Интернете: практическое руководство по созданию Web-приложений с базами данных. - Изд. 2-ое, испр. - М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2000. - 448 с.: ил.

ДОДАТОК

Схема бази даних веб-сайту фірми автосалону

Размещено на Allbest


Подобные документы

 • Види сайтів та характеристика сайту-візитки, сайту-магазину, новинного сайту та соціальних мереж. HTML та CSS як основа шаблону сайту та стилю оформлення. Розробка структури та вибір дизайну порталу новин, його програмний код та вигляд у браузері.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 20.10.2013

 • Вивчення особливостей використання всесвітньої мережі Інтернет, адресації інформації, вірусних загроз. Розробка та підготовка сайту до експлуатації за допомогою візуального редактора Front Page. Характеристика дизайну та структури створеного web-сайту.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.11.2012

 • Опис механізмів передачі даних між сторінками. Розробка доступного та зручного інтерфейсу веб-сайту компанії "Artput" для відвідувачів сайту і для адміністратора. Установка Apache 1.3.29 та PHP 4.3.4 під Windows XP. Структура веб-сервера та веб-сайту.

  дипломная работа [5,0 M], добавлен 24.09.2012

 • Структура, характеристики та принципи розробки сучасного сайту-візитки. Розробка дизайну. Характеристика сайту кав’ярні. Основні вимоги до програми та до інтерфейсу. Опис проектних рішень, інструментів та підходів до розробки з обґрунтуванням їх вибору.

  дипломная работа [3,2 M], добавлен 19.03.2017

 • Розробка динамічних та статичних зображень для сайту за допомогою відеоредактора Adobe After EffectCS6 та графічного редактора Adobe Photosop CS6. Розробка структури сайту. Багатоваріантний аналіз розв’язку задачі. Створення анімованого логотипу.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 07.12.2014

 • Основні особливості функціонування, переваги та недоліки даних CMS. Створення інформаційного ресурсу для будівельної компанії "Фарлеп". Встановлення Drupal та зміна теми сайту. Покращення функціональних можливостей CMS Drupal за допомогою модулів.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 22.11.2013

 • Опис інформаційного забезпечення системи для розробки сайту. Технічне завдання на розробку web-сторінки. Комплект засобів, проектування та завантаження сторінок. Тестування сайту в різних браузерах. Розрахунок собівартості та ціни програмного продукту.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 14.05.2012

 • Розробка сайту, який буде мати можливість наповнення інформацією про стан команд та їх гравців у лізі в режимі реального часу. Переваги використання технології web 2.0. Написання програмного коду веб-сайту та його реалізація, головна сторінка Index.php.

  дипломная работа [3,4 M], добавлен 18.08.2014

 • Структура клієнтської частини. Вибір елементів HTML4 і HTML5 для представлення контенту. Структурування інформаційного наповнення сайту. Забезпечення взаємодії серверної частини web-додатків з клієнтською. Програмування скриптів засобами JavaScript.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 13.01.2014

 • Вибір мови програмування та середовища розробки. Основні можливості мови php та сервера MySQL. Основні переваги середовища розробки NetBeans. Macromedia Dreamweaver як один з популярних середовищ розробки сайтів. Розробка програмного коду сайту.

  контрольная работа [3,0 M], добавлен 16.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.