Інтернет-магазин "Сквозняк"

Аналіз технологій розробки систем моніторингу і управління та різноманітності мов програмування. Створення проекту структури Інтернет-магазину, розробка бази даних, UML-діаграми та алгоритму виконання функцій додатку. Результати тестування програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.06.2015
Размер файла 1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Харківський патентно-комп'ютерний коледж

Відділення "Розробка програмного забезпечення"

Предметно-циклова комісія "Програмування"

Дипломний проект

Інтернет-магазин "Сквозняк"

Виконав

студент IV курсу групи П-11

спеціальності 5.05010301

"Розробка

програмного забезпечення"

напряму підготовки 050103

"Програмна інженерія"

Сухоручкін С.В.

Керівник Макарова І.В.

Харків - 2015 року

Реферат

програма інтернет магазин база

Дипломна робота складається з сторінок, рисунків, діаграм та 2 додатків.

Об'єкт дослідження -- "Інтернет-магазин "Сквозняк".

Мета роботи -- проаналізувати специфіку діяльності інтернет-магазину та розробити такий магазин.

У технічному завданні визначені вимоги до дипломного проекту, до надійності. Вказано призначення розробки, необхідні функціональні характеристики та вимоги до вхідних та вихідних даних. Визначені необхідні умови експлуатації, параметри технічних засобів. Описані етапи розробки програмноro продукту, порядок контролю та приймання.

У першому розділі пояснювальної записки проаналізовано існуючі технології розробки систем моніторингу і управління та різноманітність мов програмування. Також було обгрунтовано вибір технології та мов програмування для розробки.

У другому розділі пояснювальної записки спроектовано структуру додатку, розроблено базу даних. Також було розроблено UML-діаграми та алгоритм виконання функцій додатку.

У третьому розділі пояснювальної записки розраховано економічну ефективність використання системи.

У четвертому розділі пояснювальної записки розглянуто питання охорони праці та техніки безпеки.

У програмі та методиці тестування наведено результати тестування програмного продукту.

У керівництві оператора представлено опис виконання програми та повідомлення оператору.

Ключові слова: Інтернет-магазин, JOOMLA 2.5, JOOMSHOPING

Abstract

Thesis consists of pages, figures, diagrams and 2 applications.

Research object - "Online Store" Skvoznyak "".

Purpose - to analyze the specifics of the online store and develop a store.

The TOR defined the requirements for the degree project to reliability. The specified destination development required functional characteristics and requirements for input and output data. The necessary operating conditions, parameters of technology. Described stages of prohramnoro product, order control and acceptance.

The first section of the explanatory note analyzes existing technologies develop monitoring and management and a variety of programming languages. It was also justified the choice of technology and programming languages for development.

The second section of the explanatory note designed structure developed Applications database. It was also developed UML-diagram and algorithm of the functions the application.

The third section of the explanatory note calculated the cost-effectiveness of the system.

The fourth section of the explanatory note considered health and safety.

Program and methods of testing, the results of testing the software.

The manual operator is a description of the program and message to the operator.

Keywords: E-commerce, JOOMLA 2.5, JOOMSHOPING

Відомість проекту

Позначення

Найменування

Кільк. стор

Примітка

Документація

ДП5.05010301.11.15.00

"Інтернет-магазин "Сквозняк"

Відомість проекту

1

ДП5.05010301.11.15.91

"Інтернет-магазин "Сквозняк"

Технічне завдання

8

ДП5.05010301.11.15.81

"Інтернет-магазин "Сквозняк"

Пояснювальна записка

58

ДП5.05010301.11.15.51

"Інтернет-магазин "Сквозняк"

Програма та методикатестування

12

ДП5.05010301.11.15.34

"Інтернет-магазин "Сквозняк"

Керівництво оператора

15

Харківський патентно-комп'ютерний коледж

Відділення "Розробка програмного забезпечення"

Предметно-циклова комісія "Програмування"

Технічне завдання

Інтернет-магазин "Сквозняк"

Виконав

Сухоручкін С.В.

Керівник

Макарова І.В.

Харків - 2015 року

Зміст

Вступ

1. Підстава для розробки

2. Призначення розробки

3. Вимоги до програмного виробу

3.1 Вимоги до функціональних характеристик

3.2 Вимоги до надійності

3.3 Умови екплуатації

3.4 Вимоги до складу та параметрів технічних засобів

3.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

3.6 Спеціальні вимоги

4. Стадії та етапи розробки

4.1 Постановка завдання при проектуванні веб-сайту

4.2 Вибір програмних засобів для розробки веб-сайта

4.3 Розробка інтерфейсу

4.4 Розробка бази даних

4.5 Розробка адміністративної частини сайту

5. Порядок контролю та приймання

Перелік посилань

Вступ

На сьогоднішній день практично кожна організація має власний веб-сайт. В умовах використання сучасних інформаційних технологій - це необхідний чинник існування, що дозволяє розширити поле рекламної діяльності і привернути тим самим додаткових клієнтів.

Створення і розробка сайтів включає:

- затвердження первинного технічного завдання на розробку сайта;

- визначення структурної схеми сайту - розташування розділів, контента і навігації;

- веб-дизайн - створення графічних елементів макету сайту, стилів і елементів навігації;

- розробка програмного коду, модулів, бази даних і інших елементів сайту необхідних в проекті;

- тестування і розміщення сайту в мережі Інтернет;

Даний програмний продукт дозволить ТОВ "Сквозняк" продавати свої товари в мережі Internet.

1. Підстава для розробки

Підставою для розробки є завдання на дипломне проектування, видане Харківським патентно-комп'ютерний коледжем 6 квітня 2015 року. Найменування: "Інтернет магазин аніме товарів Сквозняк". На замовлення ТОВ "Сквозняк".

2. Призначення розробки

Програмний продукт призначений ознайомлювати користувачів з товарами ТОВ "Сквозняк" та надавати можливість зареєстрованим користувачам оформлювати та сплачувати замовлення цих товарів.

3. Вимоги до програмного виробу

3.1 Вимоги до функціональних характеристик

Інтернет-магазин повинен видавати користувачеві готову веб сторінку, сформовану за запитом користувача на сервері, яка відображає необхідну інформацію та кнопки для здійснення наступних запитів.

Програмний продукт повинен виконувати наступні дії:

- при обиранні конкретної категорії, сайт повинен відображати всі наявні товари цієї категорії та їх ціни;

- при обиранні конкретного товару сайт повинен надавати користувачеві розширену інформацію про цей товар;

- при використанні спеціального пошуку, відображати конкретні товари, що відповідають обраним користувачем фільтрам;

- можливість авторизації на сайті для повного доступу до функціоналу останнього та більш швидкого процесу замовлення послуг.

Замовлення товарів:

- короткий опис товарів з посиланням на повний опис на сторінці з відомостями;

- вартість товару.

В ході розробки сайту повинна бути розроблена та підготовлена наступна документація:

- код сайту;

- опис функціоналу сайту;

- пояснювальна записка;

- керівництво оператора;

- методика тестування;

3.2 Вимоги до надійності

Надійність сайту з боку сервера залежить від типу використовуваного устаткування, операційної системи, налаштування системи та завантаженості сервера. Надійність сайту з боку клієнта залежить від операційної системи, налаштування системи та типу використовуваного з'єднання в мережі. Також функція тестування сайту повинна виконувати перевірку вірності введеної інформації згідно з її форматом. Обробляти недопустиму інформацію та видавати клієнту пояснюючі повідомлення. Наприклад перевірка коректності введеної інформації в обов'язкові поля форм для замовлення послуг: ПІБ та обрана послуга.

3.3 Умови екплуатації

WEB-сайт має бути розміщений на цілодобово функціонуючому сервері з високою пропускною спроможністю каналу. Умови навколишнього середовища повинні відповідати умовам експлуатації серверів, які вказуються в інструкції з експлуатації сервера. Адміністратор WEB-сайту повинен стежити за станом баз даних і їх наповненням. Сайт має бути розрахований на користувача, не знайомити з програмування, кількість переходів по посиланнях для отримання необхідної інформації, яку необхідно сприйняти і переробити користувачеві для навігації по WEB- сайту, має бути мінімальною. Завантаження WEB- сторінок повинне відбуватися в середньому за 10-15 секунд. Естетичне оформлення WEB- сайту повинне викликати позитиву реакцію користувача. При їх недотриманні розробник сайту не несе відповідальність за коректність роботи сайту та збереження інформаційних ресурсів.

3.4 Вимоги до складу та параметрів технічних засобів

Технічні засоби для використання даного сайту як для серверної, так і для клієнтської частини повинні включати в себе IBM PC сумісний комп'ютер ОС Windows XP/Vista/7/8 і вище.

Вимоги до складу обладнання:

- комп'ютер з процесором Item Pentium - 100;

- оперативна пам'ять не менше 16 Mb;

- жорсткий диск об'ємом не менше 1 Gb;

- наявність адаптера підключення до мережі (мережевої карти, модему і тому подібне);

- встановлення ОС Windows XP/Vista/7/8 і вище;

- налагоджений протокол TCP/IP.

3.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Всі дані сайту повинні зберігатися в структурованому вигляді під управлінням реляційної СУБД. Винятки становлять файли даних, призначені для перегляду та скачування. Такі файли зберігаються у файловій системі, а в базі даних розміщуються посилання на них.

Для реалізації статичних сторінок і шаблонів повинні використовуватися мови HTML 4.0 і CSS. Вихідний код повинен розроблятися відповідно до стандартів W3C (HTML 4.0).

Для реалізації інтерактивних елементів клієнтської частини повинна використовуватися мова JavaScript. Для реалізації динамічних сторінок повинна використовуватися мова PHP.

Всі посилання на сайті повинні бути відносними (за винятком зовнішніх).

Усі рисунки і фото об'ємом більше 1 kb (крім елементів дизайну сторінки) повинні бути виконані з заміщуючим текстом. Всі рисунки повинні бути в форматі gif, png або jpg.

Для функціонування серверної частини сайту необхідне наступне програмне забезпечення:

- операційна система з підтримкою графічного інтерфейсу Windows, Linux або MAC;

- веб-сервер - Apache версії не нижче 2.2.22;

- СУБД - MySQL версії не нижче 3.5.1.

Для функціонування клієнтської частини сайту необхідне наступне програмне забезпечення:

- MS IE 5.0 і вище;

- Opera 6.0 і вище;

- Mozilla Firefox 1.0;

- Mozilla 1.7;

- Yandex Browser 14.12.2125.10034 і вище;

- Internex Explorer 7.0 і вище.

Сайт повинен бути доступний для повнофункціонального перегляду за допомогою вище перелічених браузерів.

3.6 Спеціальні вимоги

За замовлення ТОВ "Сквозняк" на сайті, у кожного товару, повинно бути декілька забражень самого товару. Тобто повинний бути реалізований перегляд усі зображень вибраного товару.

4. Стадії та етапи розробки

4.1 Постановка завдання при проектуванні веб-сайту

Перед автором було поставлено перше завдання: розробити структурну схему проекту веб - сайту для використання в середовищі Internet. На думку керівника диплому, веб-сайт, що розробляється, повинен володіти наступними особливостями:

- гнучкістю, зручною для адміністраторів системою управління структурою;

- веб-сайт повинен підтримувати використання графічних вставок, анімації, які повинні підсилювати емоційно-ціннісний компонент змісту, формувати мотивацію;

Проте головним завданням проектування було створення системи управління вмістом, яка б дозволяла вносити зміни веб - сайта для людей, які не мають навичок в розробці веб-сайтів.

4.2 Вибір програмних засобів для розробки веб-сайта

Враховуючи поставлені вище завдання, автор вирішив, що найбільш оптимальним засобом для розробки такого роду електронної комерції - HTML+система управління вмістом Joomla.

Joomla - це Система управління вмістом (CMS), що створена тією ж самою командою, яка отримала безліч нагород і принесла сьогоднішню популярність системі Mambo CMS [4].

Назва Joomla є фонетичною транскрипцією слова "Jumla" з мови суахілі, що означає "всі разом" або "єдине ціле". Воно було вибране, оскільки всі команди мамберів стали одностайні в бажанні захистити інтереси творців і співтовариства, яке і є дійсною причиною успіху проекту.

Ця назва була вибрана серед тисяч запропонованих співтовариством, і на додаток пройшло серйозну перевірку професіоналами брендинга і маркетингу, які також вирішили, що Joomla - це кращий вибір.

Головна відмінність Joomla від інших систем - це прагнення розробників зберегти управління настільки простим, наскільки це можливо, в той же час забезпечуючи максимальну функціональність. У результаті, не маючи спеціальної освіти, можна повністю контролювати свої сайти, замість того щоб платити надмірно великі суми грошей за закрите, таке, що є чиєюсь власністю, програмне забезпечення.

Назва "Joomla" фонетично ідентично слову "Jumla", яке в перекладі з суахілі означає "всі разом" або "в цілому", що відображає підхід розробників і співтовариства до розвитку системи.

Система управления содержанием Joomla є відгалуженням широко відомої CMS Mambo. Команда незалежних розробників відокремилася від проекту Mambo унаслідок незгоди в економічній політиці. І 16 вересня 2005 року в світ вийшла перша версія Joomla, що є по суті перейменованою Mambo 4.5.2.3 і що включає виправлення знайдених на той момент помилок і уязвимостей.

CMS Joomla включає різні інструменти для виготовлення веб-сайту. Важливою особливістю системи є мінімальний набір інструментів при початковій установці, який збагачується в міру необхідності. Це знижує те, що захаращується адміністративної панелі непотрібними елементами, а також знижує навантаження на сервер і економить місце на хостингу.

Joomla -- написана на мові PHP і така, що використовує як сховище змісту базу даних MySQL. Joomla є, захищена ліцензією GPL. Одній з головних особливостей Joomla є відносна простота управління при практично безмежних можливостях і гнучкості при виготовленні сайтів. [2]

Назва "Joomla" фонетично ідентично слову "Jumla", яке в перекладі з суахілі означає "всі разом" або "в цілому", що відображає підхід розробників і співтовариства до розвитку системи.

Система управління вмістом Joomla є відгалуженням широко відомої CMS Mambo. Команда незалежних розробників відокремилася від проекту Mambo внаслідок незгоди в економічній політиці. І 16 вересня 2005 року в світ вийшла перша версія Joomla, що є по суті перейменованою Mambo 4.5.2.3 і що включає виправлення знайдених на той момент помилок і уязвимостей.

CMS Joomla включає різні інструменти для виготовлення веб-сайту. Важливою особливістю системи є мінімальний набір інструментів при початковій установці, який збагачується в міру необхідності. Це знижує те, що захаращується адміністративна панель непотрібними елементами, а також знижує навантаження на сервер і економить місце на хостингу.

4.3 Розробка інтерфейсу

Титульна сторінка (головна) будь-якого сайту повинна максимально інформативно і в стислому об'ємі відображати необхідну користувачеві інформацію про сайт. На головній сторінці необхідно помістити логотип веб-сайту, основне меню сайту (для навігації по його структурі), форму аутентифікації (входу зареєстрованих користувачів), реєстраційне посилання (реєстрація нових клієнтів).

4.4 Розробка бази даних

Оскільки сайт написаний за допомогою системи управління вмістом Joomla, база даних якої представлена у вигляді MYSQL, база даних сайта підтримуватиме ту ж структуру (Рис.1), вносячи до неї свої зміни.

4.5 Розробка адміністративної частини сайту

Адміністративна частина повинна включати: інформацію про нових користувачів, розділ настройок сайту, можливість адміністрування магазину, можливість виведення статистики по магазину, управління обліковими записами користувачів і інші можливості.

Адміністративна частина сайту представлена у вигляді системи управління вмістом.

Система управління вмістом (англ. Content management system, CMS) -- комп'ютерна програма, використовувана для управління вмістом чого-небудь (звичайний цей вміст розглядається як неструктуровані дані наочного завдання в протилежність структурованим даним, СУБД, що зазвичай знаходяться під управлінням). Зазвичай такі системи використовуються для зберігання і публікації великої кількості документів, зображень, музики або відео.

Окремим випадком такого роду систем є системи управління сайтами. Подібні CMS дозволяє управляти текстовим і графічним наповненням веб-сайту, надаючи користувачеві зручні інструменти зберігання і публікації інформації.

Зараз існує безліч готових систем управління вмістом сайту, у тому числі і безкоштовних. Їх можна розділити на три типи, за способом роботи:

Генерація сторінок за запитом. Системи такого типу працюють на основі зв'язки "Модуль редагування > База даних > Модуль уявлення". Модуль уявлення генерує сторінку із змістом при запиті на нього, на основі інформації з бази даних. Інформація в базі даних змінюється за допомогою модуля редагування. Сторінки наново створюються сервером при кожному запиті, а це створює навантаження на системні ресурси. Навантаження може бути багато разів понижена при використанні засобів кешування, які є в сучасних веб-серверах.

Генерація сторінок при редагуванні. Системи цього типу програми для редагування сторінок, які при внесенні змін до змісту сайту створюють набір статичних сторінок. При такому способі жертвуется інтерактивність між відвідувачем і вмістом сайту.

Змішаний тип. Як зрозуміло з назви, поєднує в собі переваги перших два. Може бути реалізований шляхом кешування -- модуль уявлення генерує сторінку один раз, надалі вона в рази швидше підвантажується з кеша. Кеш може оновлюватися як автоматично, по закінченню деякого терміну часу або при внесенні змін до певних розділів сайту, так і вручну по команді адміністратора.

5. Порядок контролю та приймання

Випробування представленого програмного продукту і контроль якості його роботи.

Під час випробувань перевірити працездатність програми по наступних позиціях:

- завантаження головної сторінку сайту;

- зробити замовлення товару;

- отримати інформацію про стан замовлення.

Перелік посилань

1. Коротяєв Б.І., Гришин Е.О., Устинко О.А. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: НМК ВО, 1990. - 176 с.

2. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

3. Агафонова Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие / Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под общ. ред. А.Г. Калпина; 2-е изд., перераб. и доп. - Х.: Фактор, 2000. - 542 с.

4. Елементи інформатики: довідник / В.С. Височанський, А.І. Кардаш, В.С. Костєв, В.В. Черняхівський. - К.: Наук. думка, 2003. - 192 с.

5. Буряк В.К. Формування у школярів потреби в самоосвіті // Рідна школа. - 2000. - №9. - с. 55-57.

6. Форум: Електрон. інформ. бюл. - 2005. №18. - Режим доступу:

http:www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html.

Харківський патентно-комп'ютерний коледж

Відділення "Розробка програмного забезпечення"

Предметно-циклова комісія "Програмування"

Пояснювальна записка

Інтернет-магазин "Сквозняк"

Виконав

Сухоручкін С.В.

Керівник

Макарова І.В.

Харків - 2015 року

Зміст

Вступ

1. Теоретичний розділ

1.1 Аналіз предметної області

1.2 Аналіз технологій та мов програмування

1.3 Обгрунтування вибору технологій та мов програмування

2. Проектний розділ

2.1 Розробка структури додатку

2.2 Розробка баз даних

2.3 Алгоритм функціонування сайту

3. Бізнес-план

3.1 Резюме

3.2 Оцінка ринку збуту

3.3 Конкуренція

3.4 Стратегія маркетингу

3.5 Фінансовий план

4. Охорона праці

4.1 Загальні питання охорони праці

4.2 Гігієна праці та виробнича санітарія

4.3 Організація робочого простору

4.4 Електробезпека в приміщеннях з ЕОМ

4.5 Пожежна безпека

Висновки

Перелік посилань

Додатки

Вступ

З появою веб-технологій комп'ютер починають використовувати абсолютно нові верстви населення Землі. Можна виділити дві найбільш характерні групи, що знаходяться на різних соціальних полюсах, які були стрімко залучені в нову технологію, можливо, навіть крім їх власного бажання. З одного боку, це були представники елітарних груп суспільства керівники крупних організацій, президенти банків, топ-менеджери, впливові державні чиновники і так далі. З іншого боку, це були представники найширших верств населення домогосподарки, пенсіонери, діти.

При появі технології веб, комп'ютери обернулися лицем до цих двох абсолютно протилежним категорій потенційних користувачів. Еліту об'єднувала одна межа - через високу відповідальність і практично стовідсотковій зайнятості "великі люди" ніколи не користувалися комп'ютером; типовою була ситуація, коли з комп'ютером працював секретар. У якийсь момент часу вони зрозуміли, що комп'ютер їм може бути корисний, що вони можуть результативно використовувати той невеликий час, який можна виділити на роботу за комп'ютером. Вони раптом зрозуміли, що комп'ютер це не просто модна і дорога іграшка, але інструмент отримання актуальної інформації для бізнесу. При цьому їм не потрібно було витрачати багато часу, щоб освоїти технологію роботи з комп'ютером (в порівнянні з тим, як це було раніше).

Спектр соціальних груп, що підключаються до мережі Інтернет і що шукають інформацію в WWW, весь час розширюється за рахунок користувачів, що не відносяться до категорії фахівців в області інформаційних технологій. Це лікарі, будівельники, історики, юристи, фінансисти, спортсмени, мандрівники, священнослужителі, артисти, письменники, художники. Список можна продовжувати нескінченно. Будь-який, хто відчув корисність і незамінність мережі для своєї професійної діяльності або захоплень, приєднується до величезної армії споживачів інформації в "Всесвітній Павутині".

Веб-технологія повністю перевернула наші уявлення про роботу з інформацією, та і з комп'ютером взагалі. Виявилось, що традиційні параметри розвитку обчислювальної техніки продуктивність, пропускна спроможність, ємкість пристроїв, що запам'ятовують, не враховували головного "вузького місця" системи інтерфейсу з людиною. Застарілий механізм взаємодії людини з інформаційною системою стримував впровадження нових технологій і зменшував вигоду від їх застосування. І лише коли інтерфейс між людиною і комп'ютером був спрощений до природності сприйняття звичайною людиною, послідував безпрецедентний вибух інтересу до можливостей обчислювальної техніки.

З розвитком технологій гіпертекстової розмітки в Інтернеті почали з'являтися все більше сайтів, тематика яких була абсолютно різною - від сайтів крупних компаній, що оповідають про успіхи компанії і її провали, до сайтів маленьких фірм, що пропонують відвідати їх офіси в межах одного міста.

Розвиток Інтернет-технологій послужив поштовхом до появи нової вітки в Інтернеті - Інтернет-форумів. Почали з'являтися сайти, і навіть цілі портали, на яких люди зі всіх куточків планети можуть спілкуватися, отримувати відповіді на будь-які питання і, навіть, укладати ділові операції.

Також в наш час стає поширеним купівля будь-яких товарів в інтернет-магазинах. Шопінг - заняття корисне, іноді захоплююче, що приносить як позитивні емоції, так і розчарування. Уходять у минуле ті часи, коли для того, щоб стати власником бажаного предмету, потрібно було на своїх "двух" здійснювати тривалі подорожі по офлайновим торговим місцям. Тепер в наше життя активно входять інтернет-магазини, ми все частіше робимо покупки, залишаючись на робочому місці, шляхом кількох натисків миші.

1. Теоретичний розділ

1.1 Аналіз предметної області

Internet-магазин (електронний, віртуальний, e-shop) являє собою спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

Інше визначення Internet-магазину характеризує його як реалізоване в мережі Internet представництво шляхом створення Web-сервера для продажу товарів та пов'язаних з ними послуг користувачам Internet. Кількість представлених на сервері видів товарів може коливатися від кількох одиниць до кількох тисяч.

Характерними рисами інтернет-магазинів є те, що вони можуть пропонувати значно більшу кількість товарів та послуг, ніж реальні магазини і забезпечувати споживачів значно більшим обсягом інформації, необхідної для прийняття рішення про покупку. Також завдяки використанню Internet-технологій є можливою персоналізація підходу до споживачів з врахуванням попередніх відвідувань магазину та зроблених в ньому покупок та використання інтернет-магазину як ефективного способу маркетингових досліджень (анкетування, конференції покупців і т.п.).

Internet-магазини потребують значно менших витрат на утримання та організацію роботи, оскільки у ньому значно обмеженіша матеріально-технічна база (будівлі, споруди, приміщення) та кількість обслуговуючого персоналу.

Проте Internet-магазини мають і недоліки. Основними є невизначеність реального існування товару та відповідність його основним параметрам якості, шахрайства при проведенні грошових трансакцій, проблеми з доставкою.

Основними вимогами, які ставляться користувачами до Internet-магазину є:

- зрозумілий інтерфейс та зручна система навігації по магазину;

- зручна система посилань, що дозволяє оптимальним способом одержати необхідну користувачеві інформацію;

- мінімальна кількість дій користувача для здійснення покупки.

1.2 Аналіз технології та мов програмування

Web- програмування є розділом, який орієнтований на розробку web-застосувань. Це програми, що забезпечують функціонування динамічних сайтів Всесвітньої павутини.

Мови web-програмування в основному призначені для роботи з web-технологіями. Мови web-програмування можна умовно розділити на дві пересічні групи: клієнтські та серверні.

Програми на клієнтських мовах обробляються на стороні користувача, як правило, їх виконує браузер. Це і створює головну проблему клієнтських мов - результат виконання програми (скрипта) залежить від браузера користувача. Також в різних браузерах або в різних версіях браузеру один і той же скрипт виконується по-різному. З іншого боку, якщо програміст покладає надії на серверні програми, то він може спростити їх роботу і понизити навантаження на сервер за рахунок програм, що виконуються на стороні клієнта, оскільки вони не завжди вимагають перезавантаження сторінки. Прикладом клієнтської мови є мова Java Script.

Незважаючи на схожість назв, Java Script та мова програмування Java мають дуже мало спільного. Права на назву Java належать компанії Sun Microsystems.

Java Script розроблений у компанії Netscape. На сьогоднішній день підтримується більшістю браузерів. Текст програми включається безпосередньо в HTML - документ і інтерпретується самим браузером.

Java Script є прототипно-орієнтованою сценарною мовою програмування. ECMA Scripts є діалектом мови.

Нині Java Script використовується в основному для створення вбудованих у web- сторінки сценаріїв, що дозволяють повністю управляти як самими web- сторінками, так і web-браузеррами, в яких ці web-сторінки відкриті. Таким чином, мова Java Script у більшості випадків використовується для створення інтерактивних web-сторінок і web-застосувань.

Основні архітектурні риси: динамічна типізація, слабка типізація, автоматичне управління пам'яттю, функції як об'єкти першого класу.

Незважаючи на схожий з С синтаксис, Java Script в порівнянні з мовою С має корінні відмінності:

- об'єкти, з можливістю інтроспективної;

- функції як об'єкти першого класу;

- автоматичне приведення типів;

- автоматичне складання сміття;

- анонімні функції.

У мові відсутні такі корисні речі, як:

- модульна система: Java Script не надає можливості управління залежностями і ізоляцією зон видимості;

- стандартна бібліотека: зокрема, відсутній інтерфейс програмування застосувань по роботі з файловою системою, управлінню потоками введення-виведення, базових типів для бінарних даних;

- стандартні інтерфейси до web-серверів і баз даних;

- система правління пакетами, яка б відстежувала залежності і автоматично встановлювала їх.

Серверні мови програмування відповідно працюють на стороні сервер У взаємодії з базами даних вони підтримують зв'язок між користувачем і сервером. Отримуючи запит з адресою web-документу від браузеру, серверні програми зв'язуються з базою даних. БД віддає інформацію про web-сторінку скриптам сервера , і ті обробивши її, посилають для інтерпретації браузеру клієнта, який і виводить результат спільної роботи на монітор.

Гідністю серверних мов є їх безмежні можливості і те, що їх робота не схильна до дії користувачів і прихована від поглядів. Недолік - залежність від програмного забезпечення хостера. Прикладом серверної мови є мова РНР.

РНР - скриптована мова програмування загального призначення, Нині підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів і є одним з лідерів серед мов програмування, динамічних web-сайтів, що застосовуються для створення.

Існують три основні області, де використовується PHP.

- створення скриптів для виконання на стороні сервера;

- створення скриптів для виконання в командному рядку;

- створення застосувань GUI, що виконується на стороні клієнта.

- створення кросс-платфомених застосувань. PHP - GTK є розширенням PHP і не поставляється разом з дистрибутивом PHP.

Для реалізації управління базами цих сайтів використовуються СУБД MySQL.

MySQL є вільною реляційною системою управління базами даних.

MySQL є рішенням для малих і середніх застосувань.

Входить до складу серверів WAMP, AppServ, LAMP і в портативні складки серверів Денвер, XAMPP. Зазвичай MySQL використовується як сервер, до якого звертається локальні або видалені клієнти, проте в дистрибутив входить бібліотека внутрішньго сервера, що дозволяє включати MySQL в автономні програми.

Гнучкість СУБД MySQL забезпечуються підтримкою великої кількості типів таблиць.

Користувачі можуть вибрати як таблиці типу MyISAM, що підтримують повнотекстовий пошук, так і таблиці InnoDB, підтримувальні транзакції на рівні окремих записів. Більше того, СУБД MySQL поставляється із спеціальним типом таблиць EXAMPLE, що демонструє принципи створення нових типів таблиць. Завдяки відкритій архітектурі і GPL - ліцензуванню, в СУБД MySQL постійно з'являється нові типи таблиць.

1.3 Обгрунтування вибору технологій та мов програмування

При написанні дипломного проекту були використані мови програмування на технології AJAX, Microsoft SQL Server, PHP, Java Script та HTML, а також каскадні таблиці стилів CSS та система керування реляційними базами даних MySQL.

HTML (Hyper Text Markup Language - мова розмітки гіпертекстових документів), що надає широкі можливості по форматуванню і структурній розмітці документів, організації зв'язків між різними документами, засоби включення графічної і мультимедійної інформації.

HTML-документи є видимими за допомогою спеціальної програми - браузера. Найбільшого поширення в даний час набули браузеры Mozilla Firefox і Internet Explorer компанії Microsoft (MSIE). Реалізації Mozilla Firefox доступні практично для всіх сучасних програмних і апаратних платформ, реалізації MSIE доступні для всіх Windows платформ, Macintosh і деяких комерційних Unix-систем.

HTML-документ складається з тексту, що є змістом документа, і тегів, що визначають його структуру і зовнішній вигляд при відображенні браузером. Простий html-документ виглядає таким чином:

<html>

<head>

<title>Название</title>

</head>

<body>

<p>Тело документа

</body>

</html>

Як видно з прикладу, тег є ключовим словом, поміщеним в кутові дужки. Розрізняють одинарні теги, як, наприклад, <p>, і парні, як <body> </body>, в останньому випадку дія тега розповсюджується тільки на текст між його відкриваючою і закриваючою дужкою. Теги також можуть мати параметри - наприклад, при описі сторінки можна задати колір фону, колір шрифту і т.д.: <Body bgcolor="white" text="black">.

Текст всього документа полягає в теги <html>, сам документ розбивається на дві частини - заголовок і тіло. Заголовок описується тегами <head>, в яких можуть бути включені назва документа (за допомогою тегов <title>) і інші параметри, що використовуються браузером при відображенні документа. Тіло документа поміщене в теги <body> і містить власне інформацію, яку бачить користувач. За відсутності тегів форматування весь текст виводиться у вікно браузера суцільним потоком, переклади рядків, пропуски і табуляції розглядаються як пробільні символи, декілька пробільних символів, що йдуть підряд, замінюються на один. Для форматування використовуються наступні основні теги:

<p> - початок нового абзацу, може мати параметр, що визначає вирівнювання:

<p align=right>;

<br> - переклад рядка в межах поточного абзацу;

<u></u> - виділення тексту підкресленням

Посилання на інший документ встановлюється за допомогою тега <а href="URL">...</a>, де URL - повна або відносна адреса документа. При цьому текст, ув'язнений в тег <a>, зазвичай виділяється підкресленням і кольором, і після натискання мишею по цьому посиланню браузер відкриває документ, адреса якого вказана в параметрі href. Графічні зображення вставляються в документ за допомогою тега <img src="URL">.

CSS (Cascading Style Sheets) - каскадні таблиці стилів, які застосовуються для візуального форматування документу в мовах розмітки. CSS використовується для того, щоб визначити кольори, шрифти, верстку та інші аспекти вигляду сторінки. CSS значно зменшує об'єм коду, дозволяє виносити стилі в окремий файл, який можна повторно використовувати.

Java Script (написання сценаріїв для Web-сторінок) - мова опису сценаріїв, підтримується більшістю браузерів. Код Java Script інтерпретується самим браузером і може бути вбудований безпосередньо в текст сторінки HTML.

PHP (генерація HTML-сторінок на сервері) - скрипкова мова програмування, створена для генерації HTML-сторінок на стороні web-сервера.

У даному проекті PHP є базовою мовою програмування. Вона була вибрана з-поміж інших аналогічних мов програмування через свою простоту в освоєнні, популярність серед програмістів, наявність вихідного коду та безкоштовність.

Відмінність PHP від Java Script полягає в тому, що PHP-скрипт виконується на сервері,а клієнту передається результат роботи, тоді як Java Script-код повністю передається на клієнтську машину і тільки там виконується.

Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або Pascal.

Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних :

- в PHP вбудовані бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, mySQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase;

- через стандарт відкритого інтерфейсу зв'язку з базами даних (Open Database Connectivity Standard -- ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких існує драйвер.

Ефективність є виключно важливим чинником при програмуванні для розрахованих на багато користувачів середовищ, до яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретуючих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте, щоб не робили розробники PHP, виконувані файли, що відкомпілювалися, працюватимуть значно швидше - в десятки, а іноді і в сотні разів. Але продуктивність PHP цілком достатня для створення цілком серйозних web-додатків.

З точки зору системи типізації, PHP є мовою програмування з динамічною типізацією. Немає необхідності явного визначення типу змінних, хоча така можливість існує. В разі звернення до змінної, інтерпретатор PHP трактує її тип відповідно до контексту. За необхідності можливе приведення змінної до певного типу за допомогою відповідних конструкцій мови. Це може знадобитись, якщо зважити, що значення змінної можуть трактуватись по-різному в залежності від її типу. Також можливе визначення типу відповідної змінної на певному етапі виконання сценарію. Імена змінних чутливі до регістру символів.

До базових типів належать булеві дані, цілі та дійсні числа із плаваючою комою, а також стрічки. Булеві дані виражають істинність значення. Цілі числа можуть бути подані у вісімковому, десятковому та шістнадцятковому вигляді. Розмір цілого числа може змінюватись залежно від платформи, як правило, розрядність становить 32 біти. PHP не підтримує беззнакові цілі числа. Дійсні числа із плаваючою комою можуть бути подані в десятковій або експоненційній формі.

Мова явно підтримує HTTP cookies відповідно до специфікацій Netscape. Це дозволяє проводити встановлення та читання невеликих сегментів даних на стороні клієнта.

PHP надає можливість організації роботи з користувачем протягом сеансів (сесій). В сесії можна зберігати різні дані, включаючи об'єкти.

MySQL (система керування реляційними базами даних) - це одна з найпоширеніших СУБД (систем управління базами даних) в Інтернеті. Це досягнуто завдяки вдалому поєднанню користувацьких властивостей відкритому коду і добрій технічній підтримці. Характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання. Для некомерційного використання MySQL є безкоштовним.

MySQL розглядається як основа для не надто складних проектів (кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн), які не вимагають високого рівня збереження даних, як форуми, системи ведення статистики, електронні магазини, тощо.

Можливості серверів MySQL:

- простота у встановленні і використанні;

- підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із БЛ;

- висока швидкість виконання команд:;

- наявність простої і ефективної системи безпеки;

- написаний під десятки видів ОС.

Для мови PHP MySQL виступає як стандарт де-факто, і бібліотека для звернення до MySQL скомпільована в ядро PHP.

Використання PHP дозволяє додавати багато інтерактивних характеристик, як наприклад зворотний зв'язок, гостьова книга, "залишити повідомлення", лічильник, і більш розвинені характеристики сайту, як управління контентом свого сайту, просунуте управління повідомлень і адміністрування свого сайту в цілому.

Саме тому для розробки дипломного проекту було використано мови програмування та технології AKAX, Microsoft SQL Server, PHP, Java Script та HTML, CSS та MySQL.

2. Проектний розділ

2.1 Розробка структури додатку

При розробці проекту було проведене детальне опрацювання його структури.

Структура web-сайту представлена у вигляді двох частин: клієнтської та адміністративної. Адміністративна частина дозволяє адміністратору додавати товари, редагувати їх, переглядати замовлення, створювати новини, видаляти коментарі [1].

Клієнтська частина доступна усім відвідувачам сайту. Вона забезпечує доступ до товарів, останніх новин, замовлення послуг. Причому доступ до коментарів для неавторизованих користувачів є обмеженим.

Структура web-сайту має бути логічною та зручною.

2.2 Розробка баз даних

СУБД проявляє себе як потужний інструмент у тому випадку, коли інформація, яку необхідно організувати і якою вже необхідно маніпулювати, стає об'ємною і складною, унаслідок чого записи стають незрозумілими і важкооброблюваними уручну. Звичайно, бази даних можуть використовуватися великими корпораціями, оброблювальними мільйони транзакцій, які обробляє одна людина в особистих цілях.

СУБД часто застосовується для таких завдань, для вирішення яких зазвичай використовуються картотеки [2].

СУБД MySQL класифікується як реляційна система управління базами даних (RDBMS - relationaldatabasemanagemetsystem). Слово "реляційна" позначає популярний різновид СУБД, в яких відстежується "відповідність" записів в одній таблиці на "відповідність" записів в іншій таблиці. Потужність реляційних СУБД полягає в їх здатності вибирати відповідні дані з цих таблиць і створювати відповіді на питання, які не можна отримати лише з однієї такої таблиці.

Для спілкування з СУБД MySQL застосовується мова SQL (StucturedQueryLanguage - мова структурованих запитів). В даний час SQL э стандартом робот из базами даних, і всі основні СУБД розуміють його. SQL включає багато різних типів операторів, розроблених для взаємодії з базами даних.

Запити до бази даних можна вводити лише після підключення до сервера. Для введення запиту MySQL достатнє його надрукувати, ввести в кінці крапку з комою і натиснути клавішу <Enter>. Після введення запиту MySQL передає його серверу на виконання. Після обробки запиту сервер передає результат клієнтові MySQL. Клієнт відображує отриманий результат.

MySQL відображує результат запиту і рядок, який показує, із скількох рядків складається результат і скільки часу витрачено на виконання запиту. Програма MySQL сприймає крапку з комою як закінчення запиту, тому в міру необхідності запити можуть займати декілька рядків. Вибірка існуючих даних фактично є найчастішою операцією при роботі з базами даних. У числі інших найбільш часто використовуваних операцій над таблицями баз даних є вставка нових даних, їх модифікація і видалення[3].

На підставі аналізу області і побудованої інфологічної моделі розроблена реляційна база даних "Интернет-магазин "Сквозняк"". Для реляційної бази даних проектування фізичної структури полягає в тому, щоб розбити всю інформацію по таблицях, а також визначити склад полів для кожної з цих таблиць і встановити зв'язки між таблицями.

У кожній таблиці присутнє унікальне ідентифікаційне поле, яке дозволяє однозначно ідентифікувати запис таблиці. Така структура виключає надмірність даних, дозволяє прискорити відбір записів по умові, виключає вірогідність конфліктів при спільній роботі декількох користувачів.

Рисунок 3.1 - Схема бази даних

2.3 Алгоритм функціонування сайту

Рисунок 3.2 - Схема головної сторінки

Сайт складається з декількох сторінок. Вони пов'язані між собою посиланнями та пунктами головного меню. Головне меню на кожній сторінці та має незмінну структуру. Додаткове меню відсутнє або унікальне для кожного розділу [4].

На самому верху сторінки знаходяться Пункти меню:

- "Главная";

- "Новости";

- "Товары";

- "Информация";

- "Найти товар";

- "О магазине";

- "Полезности".

Зліва знаходиться меню з реєстрацією та авторизацією на сайті. Під ним знаходиться рубрикатор (перелік усіх видів товарів):

- аніме фігурки (маленькі/великі);

- навески (кулони/брелки/підвіски для мобільного/браслети/кільця);

- плюшеві іграшки;

- манга (Фабрика комиксов/XL Media/Palma Press/Comix Art/Манга разное/ Истари комикс)

- комиксы;

- товары по фільмам и играм;

- косплей (парики /контактные линзы /костюмы /элементы косплея /Нэко-ушки);

- одежда (кугуруми /футболки /шапки&кепки /шарфы /тапочки /ремни перчатки /колготки /толстовки /другое);

- кошельки;

- сумки (Сумки А4 /Сумки А5-почтальонки /Сумки разное);

- рюкзаки.

Зправого боку знаходиться "Корзина" та "Нужная информация".

Посередині знаходиться банер рекламою нових товарів, акцій, тощо. Під ним знаходиться каталог з новми товарами, тобто він виводить останні добалені товари.

Знизу знаходиться футер з контактною інформацією та гіперсилками на сайти-партнери.

3. Бізнес-план

3.1 Резюме

У дипломній роботі розроблений Інтернет-магазин з продажу аніме товарів "Сквозняк".

Цей програмний продукт не є збитковим, бо він має можливості надання необхідної користувачам інформації, що є актуальною на даний момент, також він має ергономічний дизайн та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить роботу з Інтернет-магазином легкою та приємною.

Витрати на розробку складають 35672 грн.

Прибуток від реалізації даного програмного продукту без врахування ПДВ буде складати 53965 грн.

3.2 Оцінка ринку збуту

Даний програмний продукт є індивідуальним замовленням для компанії "ТОВ Сквозняк".

Програмні продукти конкурентів менш конкурентоспроможні, бо значно поступаються у надійності та функціональності.

Прогноз обсягів продажу даного програмного продукту наведений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Прогноз обсягів продажу

Періоди

Споживачі

Кількість

Перший рік реалізації програмного продукту

Січень

Магазин "Сквозняк"

90

Лютий

105

Березень

115

Квітень

105

Травень

90

Червень

130

Липень

105

Серпень

90

Вересень

105

Періоди

Споживачі

Кількість

Жовтень

120

Листопад

130

Грудень

115

Всього за рік

1300

Другий рік реалізації програмного продукту

1 квартал

Магазин "Сквозняк"

300

2 квартал

320

3 квартал

310

4 квартал

360

Всього за рік

1300

Всього за 2 роки

3.3 Конкуренція

У результаті дослідження товарного ринку було виявлено конкурента та був зроблений аналіз показників їх діяльності. За результатами проведено ранжирування фірм-конкурентів.

Вивчаючи фірми-конкуренти здійснено ранжирування нашого програмного продукту та програмних продуктів - конкурентів. Результати ранжирування наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Аналіз фірм-конкурентів

Ключові фактори успіху

Результати ранжирування фірм-конкурентів

за силою-слабкістю позицій на ринку

1

2

3

4

5

Швидкодія

Х4

Х2

Х1

X3

0

Ефективність

Х2

Х3

0

X1

Х4

Функціональність

Х4

Х1

X2

0

Х3

Собівартість

Х3

0

Х2

Х1

Х4

Ціна

Х2

Х4

0

Х3

Х1

Що ближче до максимального балу, тим конкурентоздатніша фірма.

Тут Х1, Х2, Х3, Х4 - фірми конкуренти;

0 - розробник цього програмного продукту

Х1 = 2+4+3+4+5 = 18 б.;

Х2 = 3+1+2+3+1 = 10 б.;

Х3 = 5+2+4+1+4 = 16 б.;

Х4 = 1+5+1+5+2 = 14 б.;

0 = 4+3+5+2+3 = 17 б.

Найбільш конкурентною для розробника цього програмного продукту є фірма-конкурент Х1, яка набрала 18 балів.

Наступним кроком в оцінці програмного продукту конкурента є аналіз технічних та економічних показників - ключових факторів успіху конкуруючих програмних продуктів. Перелік цих показників внесено у таблицю 3.3.

Таблиця 3.3 - Матриця рангів технічних та економічних параметрів

Параметри

Одиниці виміру

Значення параметру

Вага параметру aj, bj

Одиничний параметричний показник, qj

Одиничний параметричний індекс іjt, іjе

Новий виріб Pjн

Аналог виріб Pjа

Технічні параметри

Універсальність

%

75

53

0,3

1,42

0,426

Ресурсоємність

Кб

215

170

0,4

0,79

0,316

Швидкодія

сек

0,02

0,035

0,3

1,75

0,525

Всього

1

1,267

Економічні параметри

Собівартість

грн

35672

31391

0,5

0,88

0,44

Ціна

грн

46374

49592

0,5

0,94

0,47

Всього

1

0,91

Таблиця розраховується таким чином.

Відбір технічних та економічних показників, які належить оцінювати називають ключовими факторами успіху. Перелік показників заносимо у стовпчик 1 таблиці. Далі заповнюються одиниці виміру та значення параметрів на базі експертних оцінок.

Вага технічного () та економічного () параметру (формула 3.1, 3.2).

при , (3.1)

при , (3.2)

де - кількість параметрів.

Одиничний параметричний показник () (формула 3.3, 3.4).

при , (3.3)

при , (3.4)

де - величина j-го параметру виробу.

Одиничний параметричний індекс технічного () та економічного () параметру (формула 3.5, 3.6).

, (3.5)

. (3.6)

Зведений параметричний індекс технічного () та економічного () параметру (формула 3.7, 3.8)

, (3.7)

. (3.8)

Розрахунок інтегрального показника відносної конкурентоспроможності () нового виробу по відношенню до виробу конкурента (формула 3.9).

. (3.9)

якщо К>1 - новий програмний продукт перевищує програмний продукт - конкурента;

К<1 - поступається;

К=1 - знаходиться на одному рівні.

К > 1, отже пропонує новий програмний продукт переважає Х3 програмним продуктом конкурентів.

За розрахунками конкурентоспроможності, виявлено, що даний програмний продукт конкурентоздатний.

3.4 Стратегія маркетингу

Для успішного супроводження програмного продукту на ринку та досягнення запланованого об'єму продаж необхідно ретельно спланувати рекламну компанію, котра дала б можливість усім потенційним користувачам дізнатись про існування та переваги розробленого програмного продукту. Рекламна компанія буде проводиться засобами електронної комерції, на IRC; та сайтах з новинами.

Але для початку рекламна компанія обмежиться розсилкою електронних листів потенційним покупцям. В листах буде знаходитись детальна інформація про даний програмний продукт, що досить зручно та вигідно. Також у листі вказується адреса домашнього сайту розробника, де можна буде внести свої пропозиції.

Витрати на розробку наведені у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 - Розрахунок трудових витрат

Найменування операції

Кількість годин

Аналіз

15

Проектування

85

Кодування

200

Налагодження

15

Тестування

10

Впровадження

10

Оформлення документації

25

Всього

355

Трудовитрати, які потребують для розробки програмного продукту складають 355 годин.

Розрахуємо час роботи на машині

200 + 15 + 10 + 10 = 235 годин.

Розрахуємо немашинний час

15 + 85 + 25 = 125 годин.

Розрахуємо вартість машинного часу (електроенергія)

Велектр.ен. = машинний час * потужність машини * тариф (3.10)

Велектр.ен.= 235 годин * 0,3 КВтчас * 1,68 грн. = 118,44 грн.

Розрахуємо заробітну плату розробника програмного продукту. Витрачений час на розробку програмного продукту - 360 годин, тариф за годину роботи - 35 грн., звідси

35 грн. * 360 год. = 12600 грн.

Додаткова заробітна плата (20-50% від основної ЗП)

12600 грн. * 0,4 = 5040 грн.

Відрахування на соціальні потреби (38% від ФОП)

(12600 грн. + 5040 грн.) * 0,38 = 6703,2 грн.

Накладні витрати (40-100% від ФОП)

17640 грн. * 0,5 = 8820 грн.

Розрахуємо вартість матеріалів (Таблиця 3.5 Витрати на матеріали)

Таблиця 3.6 - Витрати на матеріали

Матеріали

Кількість,

шт

Ціна за одиницю, грн.

Вартість, грн

Папір

250

0,3

75

Ручка

5

2,5

12,5

Хостинг

1

550

550

Домен

1

55

55

Всього

692,5

Суму витрат на розробку програмного продукту занесемо в таблицю 3.7.

Таблиця 3.7 - Витрати на розробку програмного продукту

Статті витрат

Вартість, грн.

Матеріали

692,5

Вартість електроенергії

118,44

Основна заробітна плата

12600

Додаткова заробітна плата (20 - 50% від ФОП)

5040

Соціальні відрахування (38% від ФОП)

6703,2

Накладні витрати (40 - 100% від ФОП)

8820

Виробнича собівартість

33974,14

Невиробничі витрати (5% від виробничої собівартості)

1698,71

Повна собівартість

35672,85

Прибуток

10701,86

Ціна програмного продукту

46374,71

Розрахуємо витрати на адаптацію(накладні витрати програмного продукту, які складають 3-10% від виробничої собівартості програмного продукту)

33974,14 грн. * 0,05 = 1698,71 грн.

Визначимо повну собівартість розробленого програмного продукту

33974,14 грн. + 1698,71 грн. = 35672,85 грн.

Розрахуємо прибуток

35672,85 грн. * 0,3 = 10701,86 грн.

Ціна:

35672,85 грн. + 10701,86 грн. = 46374,71 грн.

3.5 Фінансовий план

Цей розділ узагальнює і систематизує всі матеріали попередніх розділів та представляє їх у вартісному вираженні.

З урахуванням раніш визначених витрат на розробку програмного продукту заповнюємо таблицю 3.9.

Таблиця 3.9 - Доходи та витрати

Показники

Витрати до поч. реалізації

1 рік

2 рік

Всього

Обсяг продаж (шт.)

1300

1300

2600

Доходи від реалізації (грн.)

62500

62500

125000

1. Постійні витрати

- Матеріали

692,5

-

-

692,5

- Електроенергія

118,44

-

-

118,44

- Основна зарплата

12600

-

-

12600

- Додаткова зарплата

5040

-

-

5040

- Соціальні відрахування

6703,2

-

-

6703,2

- Накладні витрати

8820

-

-

8820

- Кредит

10000

-

-

10000

- Відсоток за кредит (20%)

-

-

2000

2000

Всього постійних витрат:

43974,14

-

2000

45974,14

2.Змінні витрати

- Оновлення

1500

1500

3000

- SEO-підтримка

1000

1000

2000

Всього змінних витрат:

2500

2500

5000

Всього витрат:

43974,14

2500

4500

50974,14

Прибуток:

-43974,14

60000

58000

74025,86

Податок на прибуток (17%)

-

10200

9860

20060

Чистий прибуток:

-43974,14

49800

48140

53965,86

Будуємо графік беззбитковості та розраховуємо точку беззбитковості програмного продукту.

(3.11)

де - витрати;

- ціна.

= 917 шт

4. Охорона праці

4.1 Загальні питання охорони праці

Одним із найважливіших завдань охорони праці є забезпечення таких умов праці, які б виключали можливість дії на працівників різних небезпечних і шкідливих виробничих факторів.


Подобные документы

 • Інтернет-магазин як веб-сайт, що рекламує товар, приймає замовлення на покупку. Процес створення програмного продукта від викладення вимог до написання коду, відладки та тестування. Потреби адміністраторів інтернет-магазину. Мова програмування сайту.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.11.2010

 • Створення програми, що видає результати голосування та підсумки виборів. Алгоритм розробки програми. Опис структури даних та вимоги до них, стандартних процедур та функцій, файлів та їх призначення. Приклад тестування та результати роботи програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

 • Основні підходи до проектування баз даних. Опис сайту Інтернет-магазину, характеристика його підсистем для обробки анкет і запитів користувачів. Розробка концептуальної, інфологічної, даталогічної, фізичної моделей даних. Побудова ER-моделі в CASE-засоби.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 01.02.2013

 • Розробка сайту інтернет-магазину комп’ютерної техніки. Структура об’єктів і зв’язків предметної області: головна, таблиці менеджерів, складу, інформація про товар, сторінки користувачів, покупців. Створення резервної копії бази даних, рhp програма.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 06.08.2013

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа [633,3 K], добавлен 11.07.2015

 • Обґрунтування потреби, поняття, класифікація, проектування та етапи розробки веб-сайту. Вибір програмних засобів, розробка інтерфейса і бази даних. Динамічна мова розмітки гіпертекстових документів DHTML. Розміщення категорій товарів в on-line магазині.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 04.08.2009

 • Загальне поняття про Інтернет-магазини, їх характерні особливості. Специфіка розвитку Інтернет-комерції в Україні. Оцінка та аналіз діяльності Інтернет-магазину "Rozetka", його переваги та недоліки. Проектування сайта магазину "Оfficetehnik.ua".

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 03.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.