API-. OC Windows

32- , , Windws. I- . , .

,
18.05.2014
164,5 K

. ,

, , , , .

htt://www.llbst.ru/

 • I-

32- , , WINDWS.

.

I (lictin rgrmming Intrfc) - , , . , , - I . , , I, , .

Windws Windws I (lictin rgrmming Intrfc). Windws I - , . (DLL), krnl32. dll, usr32. dll gdi32. dll. Krnl32. dll I , . Usr32. dll . Gdi32. dll . "", dll, . Windws- , I . . , . Windws , Windws , . , DLL, . Windws , , . I : NSI Unicd. H I NSI "", , MssgBx. Unicd "W". Windws 95 NSI WIndws NT Unicd. NSI ( , NULL). NSI- - 1 . NSI , , . UNICD. UNICD - 2 , 65536 . H , includ-, .

Windws . ( , MS-DS, " ", Windws - CLLBCK) .

: (BUTTN), (LISTBX), (DIT), (STTIC) . , , , . , ( ), .

Windws . , . , 32- , BX.

, , ( ). . () : , ..

Windws . . , - .

I-

GtMdulHndl

functin GtMdulHndl (MdulNm: Chr): THndl;

.

:

MdulNm: ( ).

:

- ; 0 - .

krnl32. dll

DilgBxrm functin DilgBxrm (Instnc, THndl; TmltNm: Chr; rnt: HWnd; DilgFunc: TFrrc; Initrm: Lngint): Intgr;

, TmltNm, , , wm_InitDilg. .

:

Instnc: , .

TmltNm: ( ).

rnt: .

DilgFunc: .

Initrm: lrm wm_InitDilg.

:

nRsult ndDilg; - 1 - .

usr32. dll

xitrcss functin xitrcss (uxitCd);

().

:

uxitCd , , .

:

.

ndDilg functin ndDilg (Dlg: Hwnd; Rsult: Intgr);

. , Rsult, DilgBx.

:

Dlg: .

Rsult: .

usr32. dll

StFcus

.

HWND WINI StFcus (

windows

__in_t HWND hWnd // , . NULL, .

);

GtDC

(DC) .

HDC GtDC (

__in HWND hWnd // .

);

RlsDC

(DC), .

int RlsDC (

HWND hWnd, // , .

HDC hDC // , .

);

Bginint

.

HDC Bginint (

__in HWND hwnd,

__ut LINTSTRUCT lint

);

Txtut - .

StBkClr - .

ndint - , Bginint.

KillTimr

functin KillTimr (Wnd: HWnd, IDvnt: Intgr): Bl;

, wm_Timr.

Wnd: .

IDvnt: .

.. ; 0 - IDvnt.

StTimr

functin StTimr (Wnd: HWnd; IDvnt: Intgr; ls: Wrd; TimrFunc: TFrrc): Wrd;

, wm_Timr , ls.

Wnd: 0, .

IDvnt: , Wnd 0.

ls: .

TimrFunc: nil wm_Timr .

IDvnt, Wnd ; - ; 0 - .

GtCursrs

functin GtCursrs (vr int: Tint);

.

int: Tint.

GtDlgItm

functin GtDlgItm (Dlg: HWnd; IDDlgItm: Intgr): HWnd;

, .

Dlg: , .

IDDlgItm: .

; 0 - .

GtWindwRct

functin GtWindwRct (Wnd: HWnd; vr Rct);

Rct ( ).

Wnd: .

Rct: TRct.

lstrcy

functin lstrcy (Str1, Str2: Chr): Chr;

Str2 ( ) Str1.

Str1: ( ).

Str2: ( ).

- Str1; 0 -

DstryWindw

functin DstryWindw (Wnd: HWnd): Bl;

.

Wnd: .

- ; 0 - .

StTxtClr

functin StTxtClr (DC: HDC; Clr: TClrRf): Lngint;

, Txtut xTxtut . GDI .

DC: .

Clr: TClrRf.

RGB .

lstrln

functin lstrln (Str: Chr): Intgr;

( ) Str.

Str: ( ).

Str .

GtTxtxtntint32

GtTxtxtntint32 .

BL GtTxtxtntint32 (

HDC hdc, // DC

LCTSTR lString, //

int cbString, //

LSIZ lSiz //

);

hdc

.

lString

, . , cbString .

cbString

lString. NSI - (BYT), Unicd - (WRD).

lSiz

SIZ, , .

, .

, - .

MvWindw

MvWindw . , . , - .

BL MvWindw (

HWND hWnd, //

int x, //

int y, //

int nWidth, //

int nHight, //

BL bRint //

);

hWnd

.

X

.

Y

.

nWidth

.

nHight

.

bRint

, . - (TRU), WM_INT. - (FLS), - . , ( ) , .

, .

DstryWindw

functin DstryWindw (Wnd: HWnd): Bl;

.

Wnd: .

- ; 0 - .

1. (ush, )

HINT. sm

.386

;

. MDL FLT, stdcll

includ hint. inc

;

IFDF MSM

; LINK. X

includlib C: \msm32\lib\usr32. lib

includlib C: \msm32\lib\krnl32. lib

includlib C: \msm32\lib\gdi32. lib

LS

; TLINK32. X

includlib C: \lib\imrt32. lib

NDIF

; - ------------------------------------------------

;

_DT SGMNT DWRD UBLIC US32 'DT'

MSG MSGSTRUCT <? >

HINST DD 0;

DB "DIL1",0

HIN DB "HINTW",0

XX DD?

YY DD?

; - ------------------------------

R1 RCT <? >

R2 RCT <? >

S SIZ <? >

S INTSTR <? >

T INT <? >

; -,

H1 DD 0

H2 DD 0

; -

HINTS DB 60 DU (?)

;

HINT1 DB " ",0

HINT2 DB " ",0

;

DC DD?

;

1 DD?

_DT NDS

;

_TXT SGMNT DWRD UBLIC US32 'CD'

STRT:

;

USH 0

CLL GtMdulHndl@4

MV [HINST], X

; - ---------------------------

USH 0

USH FFST WNDRC

USH 0

USH FFST

USH [HINST]

CLL DilgBxrm@20

CM X,-1

JN KL

KL:

; - ----------------------------

USH 0

CLL xitrcss@4

; - ----------------------------

;

;

; [B+014]; LRM

; [B+10]; WRM

; [B+0CH]; MS

; [B+8]; HWND

WNDRC RC

USH B

MV B,S

USH BX

USH SI

USH DI

; - -----------------------------

CM DWRD TR [B+0CH],WM_CLS

JN L1

;

;

L4:

USH 2;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL KillTimr@8

;

USH 0

USH DWRD TR [B+08H]

CLL ndDilg@8

JM FINISH

L1:

CM DWRD TR [B+0CH], WM_INITDILG

JN L2

;

;

USH FFST TIMRC

USH 500; 0.5 .

USH 2;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL StTimr@16

JM FINISH

L2:

CM DWRD TR [B+0CH],WM_CMMND

JN L3

; ?

CM WRD TR [B+10H],2

JN L3

JM L4

L3:

FINISH:

DI

SI

BX

B

MV X,0

RT 16

WNDRC ND

; - --------------------------------------------

;

;

; [B+014]; LRM - Windws

; [B+10]; WRM -

; [B+0CH]; WM_TIMR

; [B+8]; HWND

TIMRC RC

USH B

MV B,S

;

USH FFST T

CLL GtCursrs@4

;

MV X,T. X

MV XX,X

MV X,T. Y

MV YY,X

;

;

USH 1

USH DWRD TR [B+08H]

CLL GtDlgItm@8

USH FFST R1

USH X

CLL GtWindwRct@8

;

USH 2

USH DWRD TR [B+08H]

CLL GtDlgItm@8

USH FFST R2

USH X

CLL GtWindwRct@8

;

INC 1

MV CX,XX

MV DX,YY

;

. IF H1==0 && 1>5

. IF DX<=R1. B && DX>=R1. T && CX>=R1. L && CX<=R1. R

;

USH FFST HINT1

USH FFST HINTS

CLL lstrcy@8

; -

USH 0

USH FFST HINT

USH DWRD TR [B+08H]

USH FFST HIN

USH [HINST]

CLL CrtDilgrm@20

MV H1,X

;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL StFcus@4

;

MV 1,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

. IF H1! =0

. IF (DX>R1. B || DX<R1. T) || (CX<R1. L || CX>R1. R)

;

USH H1

CLL DstryWindw@4

MV H1,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

. IF H2==0 && 1>5

. IF DX<=R2. B && DX>=R2. T && CX>=R2. L && CX<=R2. R

;

USH FFST HINT2

USH FFST HINTS

CLL lstrcy@8

; -

USH 0

USH FFST HINT

USH DWRD TR [B+08H]

USH FFST HIN

USH [HINST]

CLL CrtDilgrm@20

MV H2,X

;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL StFcus@4

;

MV 1,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

. IF H2! =0

. IF (DX>R2. B || DX<R2. T) || (CX<R2. L || CX>R2. R)

;

USH H2

CLL DstryWindw@4

MV H2,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

;

_ND:

B

RT 16

TIMRC ND

;

HINT RC

USH B

MV B,S

CM DWRD TR [B+0CH],WM_INITDILG

JN N_INIT

;

;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL GtDC@4

MV DC,X

;

USH FFST HINTS

CLL lstrln@4

;

USH FFST S

USH X

USH FFST HINTS

USH DC

CLL GtTxtxtntint32@16

; -

USH 0

USH S. Y

DD S. X,2

USH S. X

SUB YY, 20

USH YY

DD XX,10

USH XX

USH DWRD TR [B+08H]

CLL MvWindw@24

;

USH DC

USH DWRD TR [B+08H]

CLL RlsDC@8

;

USH 0

USH 6000; 6 .

USH 3;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL StTimr@16

JM FIN

N_INIT:

CM DWRD TR [B+0CH],WM_INT

JN N_INT

;

;

USH FFST S

USH DWRD TR [B+08H]

CLL Bginint@8

MV DC,X

;

USH RGBB

USH X

CLL StBkClr@8

USH RGBT

USH DC

CLL StTxtClr@8

;

USH FFST HINTS

CLL lstrln@4

USH X

USH FFST HINTS

USH 0

USH 0

USH DC

CLL Txtut@20

;

USH FFST S

USH DWRD TR [B+08H]

CLL ndint@8

JM FIN

N_INT:

CM DWRD TR [B+0CH],WM_TIMR

JN FIN

;

;

; 6 .

USH 3

USH DWRD TR [B+08H]

CLL KillTimr@8

USH DWRD TR [B+08H]

CLL DstryWindw@4

FIN:

B

RT 16

HINT ND

_TXT NDS

ND STRT

HINT. INC

;

;

RD = 255

GRN = 255

BLU = 150

RGBB qu (RD r (GRN shl 8)) r (BLU shl 16)

;

RD = 20

GRN = 20

BLU = 20

RGBT qu (RD r (GRN shl 8)) r (BLU shl 16)

;

WM_CLS qu 10h

WM_INITDILG qu 110h

WM_CMMND qu 111h

WM_TIMR qu 113h

WM_STTXT qu 0Ch

WM_CMMND qu 111h

WM_INT qu 0Fh

;

IFDF MSM

XTRN CrtDilgrm@20: NR

XTRN StFcus@4: NR

XTRN lstrcy@8: NR

XTRN DstryWindw@4: NR

XTRN lstrln@4: NR

XTRN GtDlgItm@8: NR

XTRN GtCursrs@4: NR

XTRN Txtut@20: NR

XTRN StBkClr@8: NR

XTRN StTxtClr@8: NR

XTRN Bginint@8: NR

XTRN ndint@8: NR

XTRN GtTxtxtntint32@16: NR

XTRN MvWindw@24: NR

XTRN GtWindwRct@8: NR

XTRN RlsDC@8: NR

XTRN GtDC@4: NR

XTRN SndDlgItmMssg@20: NR

XTRN xitrcss@4: NR

XTRN GtMdulHndl@4: NR

XTRN DilgBxrm@20: NR

XTRN ndDilg@8: NR

XTRN StTimr@16: NR

XTRN KillTimr@8: NR

LS

XTRN CrtDilgrm: NR

XTRN StFcus: NR

XTRN lstrcy: NR

XTRN DstryWindw: NR

XTRN lstrln: NR

XTRN GtDlgItm: NR

XTRN GtCursrs: NR

XTRN Txtut: NR

XTRN StBkClr: NR

XTRN StTxtClr: NR

XTRN Bginint: NR

XTRN ndint: NR

XTRN GtTxtxtntint32: NR

XTRN MvWindw: NR

XTRN GtWindwRct: NR

XTRN RlsDC: NR

XTRN GtDC: NR

XTRN SndDlgItmMssg: NR

XTRN xitrcss: NR

XTRN GtMdulHndl: NR

XTRN DilgBxrm: NR

XTRN ndDilg: NR

XTRN StTimr: NR

XTRN KillTimr: NR

CrtDilgrm@20 = CrtDilgrm

StFcus@4 = StFcus

lstrcy@8 = Istrcy

DstryWindw@4 = DstryWindw

lstrln@4 = Istrln

GtDlgItm@8 = GtDlgItm

GtCursrs@4 = GtCursrs

Txtut@20 = Txtut

StBkClr@8 = StBkClr

StTxtClr@8 = StTxtClr

Bginint@8 = Bginint

ndint@8 = ndint

GtTxtxtntint32@16 = GtTxtxtntint32

MvWindw@24 = MvWindw

GtWindwRct@8 = GtWindwRct

RlsDC@8 = RlsDC

GtDC@4 = GtDC

SndDlgItmMssg@20=SndDlgItmMssg

xitrcss@4 = xitrcss

GtMdulHndl@4 = GtMdulHndl

DilgBxrm@20 = DilgBxrm

ndDilg@8 = ndDilg

StTimr@16 = StTimr

KillTimr@8 = KillTimr

NDIF

;

;

MSGSTRUCT STRUC

MSHWND DD?

MSMSSG DD?

MSWRM DD?

MSLRM DD?

MSTIM DD?

MST DD?

MSGSTRUCT NDS

;

RCT STRUC

L DD?

T DD?

R DD?

B DD?

RCT NDS

;

SIZ STRUC

X DD?

Y DD?

SIZ NDS

; Bginint

INTSTR STRUC

hdc DWRD 0

frs DWRD 0

lft DWRD 0

t DWRD 0

right DWRD 0

bttm DWRD 0

fRs DWRD 0

fIncU DWRD 0

Rsrv DB 32 du (0)

INTSTR NDS

;

INT STRUC

X DD?

Y DD?

INT NDS

HINT. RC

//

#dfin WS_SYSMNU 0x00080000L

//

#dfin WS_VISIBL 0x10000000L

//

#dfin WS_BRDR 0x00800000L

// TB

#dfin WS_TBST 0x00010000L

//

#dfin S_LFT 0x0000L

//

#dfin WS_CHILD 0x40000000L

// -

#dfin BS_USHBUTTN 0x00000000L

//

#dfin BS_CNTR 0x00000300L

// - ""

#dfin WS_U 0x80000000L

// - Windws 95

#dfin DS_3DLK 0x0004L

//

DIL1 DILG 0, 0, 240, 100

STYL WS_SYSMNU | DS_3DLK

CTIN " "

FNT 8, "ril"

{

// , 1

CNTRL "", 1, "dit", S_LFT | WS_CHILD

| WS_VISIBL | WS_BRDR

| WS_TBST, 100, 5, 130, 12

// , 2

CNTRL "", 2, "buttn", BS_USHBUTTN

| BS_CNTR | WS_CHILD | WS_VISIBL | WS_TBST,

180, 76, 50, 14

}

//

HINTW DILG 0, 0, 240, 8

STYL DS_3DLK | WS_U | WS_VISIBL | WS_BRDR

FNT 8, "MS Sns Srif"

{

}

2 (INVK).

HINT. SM

.386

;

. MDL FLT, stdcll

includ hint. inc

;

IFDF MSM

; LINK. X

includlib C: \msm32\lib\usr32. lib

includlib C: \msm32\lib\krnl32. lib

includlib C: \msm32\lib\gdi32. lib

LS

; TLINK32. X

includlib C: \lib\imrt32. lib

NDIF

; - ------------------------------------------------

;

_DT SGMNT DWRD UBLIC US32 'DT'

MSG MSGSTRUCT <? >

HINST DD 0;

DB "DIL1",0

HIN DB "HINTW",0

XX DD?

YY DD?

; - ------------------------------

R1 RCT <? >

R2 RCT <? >

S SIZ <? >

S INTSTR <? >

T INT <? >

; -,

H1 DD 0

H2 DD 0

; -

HINTS DB 60 DU (?)

; 36

HINT1 DB " ",0

HINT2 DB " ",0

;

DC DD?

;

1 DD?

_DT NDS

; 45

_TXT SGMNT DWRD UBLIC US32 'CD'

STRT:

;

INVK GtMdulHndl,0

MV [HINST], X

; - ---------------------------

USH 0

USH FFST WNDRC

USH 0

USH FFST

USH [HINST]

CLL DilgBxrm@20

CM X,-1

JN KL

KL:

; - ----------------------------64

INVK xitrcss,0

; - ----------------------------

;

;

; [B+014]; LRM

; [B+10]; WRM

; [B+0CH]; MS

; [B+8]; HWND

WNDRC RC

USH B

MV B,S

USH BX

USH SI

USH DI

; - --------------------------- - 83

CM DWRD TR [B+0CH],WM_CLS

JN L1

;

;

L4:

USH 2;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL KillTimr@8

;

INVK ndDilg,DWRD TR [B+08H],0

JM FINISH

L1:

CM DWRD TR [B+0CH], WM_INITDILG

JN L2

;

; 103

USH FFST TIMRC

USH 500; 0.5 .

USH 2;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL StTimr@16

JM FINISH

L2:

CM DWRD TR [B+0CH],WM_CMMND

JN L3

; ?

CM WRD TR [B+10H],2

JN L3

JM L4

L3:

FINISH:

DI

SI

BX

B

MV X,0

RT 16

WNDRC ND

; 128---------------------------------------------

;

;

; [B+014]; LRM - Windws

; [B+10]; WRM -

; [B+0CH]; WM_TIMR

; [B+8]; HWND 133

TIMRC RC

USH B

MV B,S

;

USH FFST T

CLL GtCursrs@4

;

MV X,T. X

MV XX,X

MV X,T. Y

MV YY,X

;

; 147

INVK GtDlgItm,DWRD TR [B+08H],1

INVK GtWindwRct,X,FFST R1

;

INVK GtDlgItm,DWRD TR [B+08H],2

INVK GtWindwRct,X,FFST R2

; 165

INC 1

MV CX,XX

MV DX,YY

;

. IF H1==0 && 1>5

. IF DX<=R1. B && DX>=R1. T && CX>=R1. L && CX<=R1. R

;

INVK lstrcy,FFST HINTS,FFST HINT1

; - . 176

USH 0

USH FFST HINT

USH DWRD TR [B+08H]

USH FFST HIN

USH [HINST]

CLL CrtDilgrm@20

MV H1,X

;

INVK StFcus,DWRD TR [B+08H]

; 190

MV 1,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

. IF H1! =0

. IF (DX>R1. B || DX<R1. T) || (CX<R1. L || CX>R1. R)

;

INVK DstryWindw,H1

MV H1,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

. IF H2==0 && 1>5

. IF DX<=R2. B && DX>=R2. T && CX>=R2. L && CX<=R2. R

;

INVK lstrcy,FFST HINTS,FFST HINT2

; - 212

USH 0

USH FFST HINT

USH DWRD TR [B+08H]

USH FFST HIN

USH [HINST]

CLL CrtDilgrm@20

MV H2,X

;

INVK StFcus,DWRD TR [B+08H]

;

MV 1,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

. IF H2! =0

. IF (DX>R2. B || DX<R2. T) || (CX<R2. L || CX>R2. R)

; 242

INVK DstryWindw,H2

MV H2,0

JM _ND

. NDIF

. NDIF

;

_ND:

B

RT 16

TIMRC ND

;

HINT RC

USH B

MV B,S

CM DWRD TR [B+0CH],WM_INITDILG

JN N_INIT

;

;

USH DWRD TR [B+08H]

CLL GtDC@4

MV DC,X

;

INVK lstrln,FFST HINTS

; 262

INVK GtTxtxtntint32,DC,FFST HINTS,X,FFST S

; -

USH 0

USH S. Y

DD S. X,2

USH S. X

SUB YY, 20

USH YY

DD XX,10

USH XX

USH DWRD TR [B+08H]

CLL MvWindw@24

;

INVK RlsDC,DWRD TR [B+08H],DC

;

INVK StTimr,DWRD TR [B+08H],3,6000,0

JM FIN

N_INIT:

CM DWRD TR [B+0CH],WM_INT

JN N_INT

;

;

INVK Bginint,DWRD TR [B+08H],FFST S

MV DC,X

;

INVK StBkClr,X,RGBB

INVK StTxtClr,DC,RGBT

;

INVK lstrln,FFST HINTS

INVK Txtut,DC,0,0,FFST HINTS,X

;

INVK ndint,DWRD TR [B+08H],FFST S

JM FIN

N_INT:

CM DWRD TR [B+0CH],WM_TIMR

JN FIN

;

;

; 6 .

USH 3

USH DWRD TR [B+08H]

CLL KillTimr@8

INVK DstryWindw,DWRD TR [B+08H]

FIN:

B

RT 16

HINT ND

_TXT NDS

ND STRT

HINT. INC

;

;

RD = 255

GRN = 255

BLU = 150

RGBB qu (RD r (GRN shl 8)) r (BLU shl 16)

;

RD = 20

GRN = 20

BLU = 20

RGBT qu (RD r (GRN shl 8)) r (BLU shl 16)

;

WM_CLS qu 10h

WM_INITDILG qu 110h

WM_CMMND qu 111h

WM_TIMR qu 113h

WM_STTXT qu 0Ch

WM_CMMND qu 111h

WM_INT qu 0Fh

;

IFDF MSM

XTRN CrtDilgrm@20: NR

StFcus RT: DWRD

lstrcy RT: DWRD,: DWRD

DstryWindw RT: DWRD

lstrln RT: DWRD

GtDlgItm RT: DWRD,: DWRD

XTRN GtCursrs@4: NR

Txtut RT: DWRD,: DWRD,: DWRD,: DWRD,: DWRD

StBkClr RT: DWRD,: DWRD

StTxtClr RT: DWRD,: DWRD

Bginint RT: DWRD,: DWRD

GtTxtxtntint32 RT: DWRD,: DWRD,: DWRD,: DWRD

ndint RT: DWRD,: DWRD

XTRN MvWindw@24: NR

GtWindwRct RT: DWRD,: DWRD

RlsDC RT: DWRD,: DWRD

XTRN GtDC@4: NR

SndDlgItmMssg RT: DWRD,: DWRD,: DWRD,: DWRD,: DWRD

xitrcss RT: DWRD

GtMdulHndl RT: DWRD

XTRN DilgBxrm@20: NR

; XTRN ndDilg@8: NR

ndDilg RT: DWRD,: DWRD

XTRN StTimr@16: NR

StTimr RT: DWRD,: DWRD,: DWRD,: DWRD

XTRN KillTimr@8: NR

LS

XTRN CrtDilgrm: NR

XTRN GtCursrs: NR

XTRN MvWindw: NR

XTRN GtDC: NR

XTRN DilgBxrm: NR

XTRN StTimr: NR

XTRN KillTimr: NR

CrtDilgrm@20 = CrtDilgrm

GtCursrs@4 = GtCursrs

MvWindw@24 = MvWindw

GtDC@4 = GtDC

DilgBxrm@20 = DilgBxrm

StTimr@16 = StTimr

KillTimr@8 = KillTimr

NDIF

;

;

MSGSTRUCT STRUC

MSHWND DD?

MSMSSG DD?

MSWRM DD?

MSLRM DD?

MSTIM DD?

MST DD?

MSGSTRUCT NDS

;

RCT STRUC

L DD?

T DD?

R DD?

B DD?

RCT NDS

;

SIZ STRUC

X DD?

Y DD?

SIZ NDS

; Bginint

INTSTR STRUC

hdc DWRD 0

frs DWRD 0

lft DWRD 0

t DWRD 0

right DWRD 0

bttm DWRD 0

fRs DWRD 0

fIncU DWRD 0

Rsrv DB 32 du (0)

INTSTR NDS

;

INT STRUC

X DD?

Y DD?

INT NDS

Allbest.ru


 • 32- API-. , Windows - . .

  [105,1 K], 10.02.2015

 • Windows. 32- . . . API-. .

  [501,1 K], 18.05.2014

 • API , GDI32.DLL. ++ Microsoft Visual C++ .

  [2,8 M], 27.01.2010

 • . . API-. 32- . , .

  [150,4 K], 18.05.2014

 • , . , , . , .

  [1,2 M], 07.07.2012

 • , , - Delphi. . . .

  [1,2 M], 04.08.2014

 • , . 32- Assembler WINDOWS. invoke, "".

  [252,6 K], 20.02.2015

 • . . . . , .

  [2,2 M], 08.06.2017

 • C# Visual Studio.NET. . .

  [773,0 K], 14.03.2013

 • Delphi. . , .

  [506,5 K], 21.02.2011

, , ..
PPT, PPTX PDF- .
.