Застосування технологій веб-програмування для вирішення комерційних питань в Інтернеті

Загальні відомості про електронний бізнес. Головні переваги та недоліки електронної комерції. Автоматизованої системи і АРМ. Загальні відомості про MySQL та Microsoft Expression Web3. Опис можливостей АРМ магазину: перший вхід, функціонал, примітки.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.09.2012
Размер файла 4,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Інформаційна система - information system - це взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, використовуваних для зберігання, обробки та передачі інформації для досягнення мети керування. У сучасних умовах основним технічним засобом обробки інформації є персональний комп'ютер. Більшість сучасних інформаційних систем перетворюють не інформацію, а дані. Тому часто їх називають системами обробки даних.

Інформаційна система - сукупність, певним чином пов'язаних між собою й утворюючих деяку цілісність. В якості системи можна розглядати будь-який об'єкт дійсності.

В епоху інформації та стрімкого розвитку Інтернет-технологій, виникає необхідність в інструменті, який задовольнятиме основним вимогам інформатизованого суспільства та виконання бізнес задач. Серед таких вимог можна виділити: швидкодію розроблених додатків, їх інтерактивність, динамічність, дружній та сучасний інтерфейс взаємодії з користувачем, надійність, захищеність, зручне оновлення та деякі ін. Технологія повинна забезпечувати досить зручний та потужний функціонал і для розробників додатків, тобто підтримувати різні мови програмування, мати дружній та зрозумілий інтерфейс, нести в собі новітні методи та технології розробки, бути зручною та кросплатформенною .

Інтернет від самого початку створення завжди притягував величезні маси людей ,які прагнули обмінюватися інформацією на відстані, брати її з мережі, отримувати гроші в мережі, не виходячи з дому. І мені завжди було цікаво, як же здійснюється створення web-сервісів, web-сторінок, web-додатків, з допомогою чого будуються сценарії для роботи.

Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання в якості основного технічного засобу переробки інформації персонального комп'ютера. Технічне втілення інформаційної системи саме по собі нічого не буде значити, якщо не врахована роль людини. Інформаційні системи використовуються майже у всіх сферах, починаючи від інформаційної системи маленького кафе, і закінчуючи інформаційною системою держави чи ІС освоєння космосу.

Але так як до освоєння космосу мені поки ще далеко, то пропоную перейти до теми моєї курсової робити.

Темою моєї курсової роботи є «Застосування технологій веб-програмування для вирішення комерційних питань в Інтернеті». На мою думку, моя тема є досить актуальною в наш час. Зараз здійснюється перехід на мережі та поступово настає епоха управління підприємницьким, державним, банківським та ін.. функціоналами через мережу, а тому вивчення та використання такої скрипкової мови програмування, як PHP є досить актуальним, адже як було зазначено вище, завжди існує необхідність в універсальному та новітньому інструменті, за допомогою якого поліпшуються умови користування мережами, управління сферами діяльності та швидкої, зручності розробки додатків.

За практичну задачу своєї курсової роботи я взяв реалізацію автоматизованої системи, а конкретно АРМ-магазину у вигляді веб-сторінки за допомогою синхронізації php-запитів до бази даних із html-тегами.

У даному курсовому проекті наведені короткі теоретичні відомості про використані засоби, використані для реалізації практичної задачі, наведена конкретна постановка задачі, опис її функціональних можливостей і приклад наглядного виконання поставленої задачі.

1. Теоретичні відомості, використані для реалізації

1.1 Загальні відомості про електронний бізнес

Електронний бізнес - це бізнес, ефективність та конкурентноздатність якого базуються на використанні інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Цікавий термін електронного бізнесу подає IBM: електронний бізнес - це будь-яка ділова активність, яка використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою отримання прибутку.

Електронна комерція вважається складовою частиною електронного бізнесу. Електронну комерцію прийнято визначати як ділову активність, що передбачає взаємодію сторін електронним шляхом, без безпосереднього фізичного контакту. Часто така взаємодія передбачає операції купівлі-продажу, але поняття електронної комерції є більш широким і не обмежується тільки цим. Інтернет-комерція є більш вузьким поняттям, ніж електронна комерція. Цим терміном прийнято називати електронну комерцію, яка здійснюється через Інтернет.

Також існує мобільна комерція, яка здійснює купівлю-продаж товарів, надання послуг та інших операцій, характерних для електронної комерції з використанням мобільних електронних пристроїв: мобільних телефонів, персональних помічників (PDA), смартфонів та ін.

Основними моделями відношень між учасниками електронної комерції є:

B2B (business-to-business) - взаємодія бізнесових структур між собою;

B2С (business-to-customer) - взаємодія бізнесових структур з кінцевими споживачами; характерними представниками цього напрямку є електронні крамниці - веб-сайти, призначені для роздрібного продажу товарів або послуг через Інтернет;

G2B - взаємодія державних структур з бізнесовими компаніями;

G2C - взаємодія державних структур з громадянами країни;

C2C - взаємодія користувачів між собою.

1.2 Переваги електронної комерції

зниження затрат на створення і підтримку систем електронної комерції порівняно з традиційними засобами;

можливість працювати 7 днів на тиждень, 24 години на добу;

полегшення виходу на ринок для невеликих компаній;

потужний рекламний потенціал; зниження затрат на рекламно-маркетингові заходи;

можливість значно збільшити кількість клієнтів без збільшення кількості працівників;

оперативність та зручність здійснення операцій;

розширення та глобалізація ринку, що пов'язано зі зняттям або послабленням територіальних обмежень.

1.3 Недоліки електронної комерції

технології є новими і недостатньо відпрацьованими;

технологічна основа електронної комерції швидко змінюється;

підвищені вимоги до безпеки;

недостатня відпрацьованість правових норм, які регулюють електронну комерцію;

глобалізація - це не тільки перевага, але й проблема, пов'язана з посиленням конкуренції.

1.4 Загальні відомості автоматизованої системи і АРМ

Автоматизована система - це система, яка складається із персоналу, комплексу засобів автоматизації його діяльності, яка реалізує інформаційну технологію виконання поставлених функцій. Якщо процес автоматизації пов'язаний в основному із обробкою інформації, то така система називається автоматизованою інформаційною системою.

Головна мета інформаційної системи полягає не у спрощенні, але в категоризації і стандартизації автоматизованого процесу, що дозволяє забезпечити стабільність роботи системи, прозорість її контролю і аналізу слабких місць.

Як правило, автоматизація збільшує вимоги до кваліфікації виконавчого персоналу, в тому числі збільшуючи їх відповідальність. У випадку правильної автоматизації діяльності організації, вона спрощує прийняття рішень і зменшує час, потрібний для вирішення проблем для керівників будь-якого рівня.

Більш вузьким поняттям автоматизованої системи являється автоматизоване робоче місце. Автоматизоване робоче місце - це програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації діяльності певного виду. АРМ об'єднує програмно-апаратні засоби, які забезпечують для взаємодію людини з комп'ютером, надає можливість вводу інформації та її виводу.

2. Програмні засоби, використані для реалізації

Для найкращої реалізації даної задачі я обрав потужний php i html редактор Microsoft Expression Web 3, а також браузер Mozilla Firefox. Помічним засобом для створення бази даних та таблиць в подальшому буде phpmyadmin - редактор бази даних MySQL.

2.1 Загальні відомості про PHP

PHP (англ. Hypertext Processor - гіпертекстовий процес) - скриптова мова програмування, яка була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією із найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-програмуванні та веб-розробок (разом із JAVA, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. Дана мова інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на сторону клієнта.

На відміну від JAVAScript, користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевагою з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок.

2.2 Особливості PHP

PHP - мова, яка може бути вбудована безпосередньо в html-код сторінок, які, в свою чергу коректно будуть оброблені PHP -інтерпретатором. Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C.

Отже, особливості PHP:

Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних

в PHP вбудовані бібліотеки для роботи зMySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase.

через стандарт відкритого інтерфейсу зв'язку з базами даних (Open Database Connectivity Standard - ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких існує драйвер.

Традиційність

Мова РНР здаватиметься знайомою програмістам, що працюють в різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з С, Perl. Код РНР дуже схожий на той, який зустрічається в типових програмах на С або Pascal. Це помітно знижує початкові зусилля при вивченні РНР. PHP - мова, що поєднує переваги Perl і С і спеціально спрямована на роботу в Інтернеті, мова з універсальним і зрозумілим синтаксисом. І хоча PHP є досить молодою мовою, вона здобула таку популярність серед web-програмістів, що на даний момент є мало не найпопулярнішою мовою для створення веб-застосувань(скриптів).

Наявність вихідного коду та безкоштовність

Стратегія Open Source, і розповсюдження початкових текстів програм в масах, безсумнівно справили благотворний вплив на багато проектів, в першу чергу - Linux хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції прихильників Open Source. Сказане відноситься і до історії створення РНР, оскільки підтримка користувачів зі всього світу виявилася дуже важливим чинником в розвитку проекту РНР. Ухвалення стратегії Open Source і безкоштовне розповсюдження початкових текстів РНР надало неоціниму послугу користувачам. Додатково, користувачі РНР в усьому світі є свого роду колективною службою підтримки, і в популярних електронних конференціях можна знайти відповіді навіть на найскладніші питання.

Ефективність

Ефективність є дуже важливим чинником при програмуванні для середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте, щоб не робили розробники PHP, виконувані файли, отримані за допомогою компіляції, працюватимуть значно швидше - в десятки, а іноді і в сотні разів. Але продуктивність PHP цілком достатня для створення цілком серйозних веб-застосувань.

2.3 Загальні відомості про MySQL

MySQL - система керування реляційними базами даних. Зараз дана система є одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.

MySQL - компактний багато нитковий сервер баз даних, який характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання. Система керування реляційними базами даних вважається гарним рішенням для малих і середніх застосувань. Вихідні коди сервера компілюються на багатьох платформах.

2.4 Загальні відомості про Microsoft Expression Web3

Microsoft Expression Web 3 - набір інструментів для створення веб-сайтів по шаблонах з можливістю вбудовування мультимедійних елементів з додатків Silverlight, Microsoft Expression Blend, Adobe Flash, Deep Zoom і Windows Media та імпорту файлів з Adobe Photoshop.

3. Опис проробленої практичної частини

АРМ магазин являє собою індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів та призначений для автоматизації професійної праці фахівця. Автоматизоване робоче місце забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран необхідних йому документів і даних. АРМ магазин забезпечує оператора всіма засобами, необхідними для виконання певних функцій.

3.1 Постановка і аналіз задачі

Задача: реалізувати APM магазин у вигляді web-сторінки, за допомогою синхронізації php-запитів до бази даних із html-тегами. Розробити користувачів магазину та реалізувати всі необхідні їм функції. Зробити робоче місце максимально ефективним та зручним в користуванні. В якості прикладу створено Троєщинський філіал магазину спортивної атрибутики “ЄС - у нас є все для спорту!”. Команда працівників буде складатися з адміністратора Дена, менеджера Діми та кладовщика Васі. Передбачене існування гостя. Отже, груп привілеїв буде чотири. Функції працівників буде розподілено наступним чином:

Менеджер - редагування, зміна кількості, бронювання продуктів;

Комірник - зміна кількості продукту на складі;

Адміністратор - доступ до всіх функцій;

Гість - перегляд таблиці товарів.

3.2 Опис можливостей АРМ магазину

Кожен, хто хоча б раз працював за комп'ютером та користувався всесвітньою мережею Інтернет, стикався з автоматизованим робочим місцем, навіть не знаючи про це. Наприклад, це могла бути електронна пошта чи якась соціальна мережа, або ж веб-сайт якоїсь фірми чи компанії, з реєстрацією.

Графічний інтерфейс АРМ магазину виглядає як типовий веб-сайт, графічна оболонка якого створена за допомогою css та html-тегів.

Принцип роботи полягає в тому, що Інтернет-cторінка, яка написана на мові програмування PHP5, синхронізується з базою даних за допомогою веб-додатку phpMyAdmin. Надзвичайно зручний у використанні, такий що кожен коистувач зможе з легкістю налаштувати потрібні йому конфігурації.

Для кожної групи користувачів розроблені свої функції.

комірник(storekeeper) може приймати товар на склад і списувати його зі складу (у разі замовлення його з магазину);

менеджер(manager) має можливість змінювати вартість, кількість та опис товару, ставити або знімати його з броні;

адміністратор(admin), крім вищезазначених прав, може додавати або видаляти користувачів, зміювати їхні привілеї, додавати, видаляти і редагувати категорії товарів;

гість(guest) має доступ до головної сторінки - опису товарів та до налаштувань користувача.

3.3 Перший вхід в АРМ

Стартова сторінка АРМ магазину складається з двох полів. У перше поле «Username» вводиться логін користувача, в друге «Password» вводиться його пароль. Якщо ж логін чи пароль вводяться невірно, то користувач отримує повідомлення «Wrong username or password!», і може повернутися на попередню сторінку та повторити операцію. Якщо ж все введено вірно, то користувач переадресовується на наступну сторінку. Перед Вами відкривається табличка з найменуваннями товару, його описом, категорією, до якої відноситься той чи інший товар, унікальним кодом, кількістю, яка є в наявності, вартістю та кількістю заброньованих одиниць. Також присутня можливість пошуку товару, який цікавить користувача, за одним із стовпчиків. В залежності від того, під яким логіном Ви зайшли, перед Вами зверху таблички з'являються кнопки, які виконують певні функції. Є три види користувачів: комірник, менеджер та адміністратор. Відповідно до цього існує три різних інтерфейси роботи з АРМ магазином. Користувач гість доступу до функцій не має. Для тестового входу ввести логін - guest, пароль - guest.

Мал. 1 - Стартова сторінка

3.4 Функціонал АРМ магазину

Всі функції АРМ магазину можна розділити на три групи за приналежністю до певного середовища, в якому вони діють: користувальницькі, функції для роботи з товарами в магазині та функції для роботи з товарами на складі. Розглянемо їх детальніше.

Користувальницькі функції:

Додавати користувачів

Видаляти користувачів

Змінювати атрибути користувачів (логін, пароль, привілеї)

Змінювати персональні налаштування

Додавання користувачів

Щоб додати нового користувача, потрібно проробити наступні дії:

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку або на поле «Add user»

Після цього відкривається сторінка налаштувань, яка показана на Мал.2, потім потрібно:

Додати користувача, вписавши у відповідні поля логін та пароль

Обрати привілеї, для нового юзера

Натиснути на іконку

Мал. 2 - Додавання користувачів

Видалення користувачів

Щоб видалити користувача, треба проробити наступні операції:

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку або поле «Delete user»

Після цього відкривається сторінка налаштувань, яка показана на Мал.3, потім потрібно:

Натиснути на іконку

Мал. 3 - Видалення користувачів

Зміна атрибутів користувачів

Щоб змінити атрибути користувача, треба проробити наступні дії:

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку

У відповідних полях змінити інформацію (пароль, логін, привілеї)

Сторінка редагування атрибутів показана на Мал.4

Мал. 4 - Зміна атрибутів користувачів

Зміна персональних налаштувань

Щоб змінити персональні налаштування, треба проробити наступні дії:

Натиснути на іконку

Змінити інформацію, вписавши у відповідні поля нову

Натиснути «Submit»

Сторінка редагування персональних налаштувань показана на Мал.5. Персональні дані може змінити будь-який користувач.

Мал. 5 - Зміна персональних налаштувань

Функції для роботи з товарами в магазині:

Додавати товари

Списувати товари

Встановлювати ціну на товари

Змінювати ціну на товари

Змінювати опис товарів

Бронювати товар на складі

Знімати бронь з товару зі складу

Пошук товару у різних категоріях

Впорядкування товару за різними категоріями

Відображення кожної категорії окремо

Додавання товару

Щоб додати новий товар потрібно:

Натиснути на іконку або на поле «Add product»

У відповідні поля вписати інформацію про новий товар

Вибрати категорію

Натиснути «Submit»

Для повернення на головну сторінку натиснути

Сторінка додавання товару показана на Мал.6. Унікальний код товару code генерується самостійно і може приймати будь-яке значення від 1 до 99999.

Мал. 6 - Додавання товару

Списуваня (видалення) товару

Щоб видалити товар потрібно:

Натиснути на іконку або поле «Delete product»

Натиснути на іконку

Мал. 7 - Видалення товару

Редагування інформації про товар

Щоб змінити інформацію про товар потрібно:

Натиснути на іконку або поле «Edit product»

Змінити будь-яку інформацію про товар

Підтвердити натисканням відповідної іконки ( редагування , видалення , бронювання , скасування броні )

Мал. 8 - Редагування інформації про товар

Пошук товару у різних категоріях

Щоб здійснити пошук товару у різних категоріях потрібно у полі «Search» написати ключове слово, вибрати категорію і натиснути кнопку «Search». Пошук товару показаний на Мал. 9.

Мал. 9 - Пошук товару у різних категоріях

Впорядкування товару за різними категоріями

При натисканні на одне із полів code, category, price, title, description, amount, reserved інформація у стовпчику впорядковується за зростанням або за спаданням. Демонстрація на Мал. 10 (впорядкування кількості товару за спаданням).

Мал. 10 - Впорядкування кількості товару за зростанням

Відображення кожної категорії окремо

Щоб переглянути товари певної категорії потрібно у полі «Choose Category» вибрати ту, товари якої бажає переглянути користувач і натиснути кнопку «Submit» Демонстрація на Мал.11 (відображення категорії stuff).

Мал. 11 - Відображення категорії stuff

Функції для роботи з товарами на складі:

Приймати товар на склад

Списувати товар зі складу

Здійснювати бронювання товару на складі

Зняття броні з товару зі складу

Функції для роботи з категоріями:

Додати нову категорію

Видалити категорію

Редагувати категорію

Додавання категорії

Щоб додати нову категорію, потрібно виконати наступні дії:

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку або на поле «Add category»

Ввести в поле «Enter new category» відповідні дані

Натиснути на іконку

Мал. 12 - Додавання нової категорії

Видалення категорії

Щоб видалити категорію, потрібно виконати наступні дії:

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку або поле «Delete category»

Біля категорії, яку потрібно видалити натиснути на іконку

Мал. 13 - Видалення категорії

Редагування категорії

Щоб редагувати категорію, потрібно виконати наступні дії:

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку

Натиснути на іконку або поле «Edit category»

Мал. 14 - Редагування категорії

3.4 Примітки щодо магазину

електронний бізнес магазин мicrosoft

У кожного товару є свій унікальний код code, який надається йому адміністратором. При додаванні одиниці товару неможливе існування двох товарів з однаковими кодами.

Кількість товарів, які є в наявності та кількість товарів, які заброньовані не можуть бути від'ємними, а також при створенні товару, якщо не вказується кількість заповнюються автоматично нулями.

Передивитися всі дії, які були виконані користувачем, можна у спеціальному log-файлі (Мал. 15).

Мал. 15 - Log-файл

Висновки

Розуміння особливостей технологій PHP, MySQL є необхідною умовою для отримання максимальної користі та ефективності при розробці web-додатків. Автоматизоване робоче місце, як засіб електронного бізнесу, є індивідуальним комплексом технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран необхідних йому даних. Автоматизоване робоче місце забезпечує оператора всіма засобами необхідними для виконання певних функцій.

Розробники та ІТ-спеціалісти можуть розраховувати на PHP та MySQL, як на потужні й надійні, розвинені технології для створення веб-додатків, які забезпечують безпеку досягнення, інструменти управління, а також оновлення, необхідні для створення, тестування і розгортання об'єктів високої надійності і безпечного програмного забезпечення.

Загалом, мені здається, що актуальність моєї курсової роботи досить висока, так як використання PHP та MySQL здобуває все нових і нових прихильників. І до того ж можливості PHP можуть бути обмеженими тільки вашою уявою. Шляхом надання всеосяжної і послідовної моделі програмування дозволяє створювати додатки, які працюють так, як ви хочете.

Перелік посилань

1. http://web.znu.edu.ua/lab/mathdep/mme/IV/soei/soei31.htm - відомості про АРМ та їх організацію

2. http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/15/1.html - загальні дані про інформатизоване суспільство

3. http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/15/4.html - відомості про АСУ.ъ

4.http://ru.wikipedia.org/wiki - відомості про АСУ

5. http://prodcs.ru/ - архітектура і принципи побудови сучасних АСУ

6. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. - М.: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. - 288 с.

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированное_рабочее_место - відомості про АРМ

8. http://www.php.net/ - дані про PHP

9. http://pk-electronics.ru/productions.php?key=01/04 - приклад АРМ магазину

10. http://www.progz.ru - різноманітна інформація по коду

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні відомості середовища програмування Delphi, умови та особливості ефективного застосування його можливостей. Методологія розробки прикладного програмного забезпечення, його характеристика та структура, елементи, головні вимоги до функціональності.

  курсовая работа [6,7 M], добавлен 11.09.2014

 • Вибір засобів створення електронної системи. Загальні відомості про електронний підручник. Технології розробки та структурна організація проекту. Метод підготовки тестування при розробці курсу дистанційного навчання. Етапи написання тестової програми.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 20.02.2012

 • Переваги електронної комерції. Історія створення та мова WEB-сценаріїв PHP. Розробка системи доступу до бази даних магазину за допомогою WEB-каталогу, який надає інформацію про товари в зручній для клієнта формі, використовуючи нові Internet-технології.

  курсовая работа [78,2 K], добавлен 28.12.2013

 • Дослідження ключових інструментів електронної торгівлі: системи електронних платежів, переказів грошових коштів, обміну даними та глобальної мережі Інтернет. Характеристика використання інформаційних технологій у виробничій та збутовій сфері комерції.

  реферат [20,9 K], добавлен 14.05.2011

 • Загальні відомості, методи та постановка задачі динамічного програмування. Практичне застосування методу динамічного програмування на прикладі розподілення вантажів між 4-ма торговими суднами. Рекурентна природа обчислень в динамічному програмуванні.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.05.2015

 • Переваги електронного ринку над традиційним. Характеристика платіжної системи PayCash (Україна). Класифікація програмного забезпечення електронної комерції. Відкрите інформаційне суспільство, види віртуальних підприємств. Поняття інтернет-трейдингу.

  реферат [687,2 K], добавлен 07.02.2011

 • Використання комп'ютерних технологій та програмного забезпечення. Загальні відомості про середовище візуального програмування Delphi 7. Аналітичний огляд програм, які вирішують задачі методом Крамера або методом Гауса. Розробка програми "Лічильник задач".

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.04.2014

 • Комп'ютерні телекомунікації - перспективна технологічна основа дистанційної освіти. Загальні відомості про електронні підручники. Традиційнні алгоритмічні мови. Створювання мультимедійного комплексу, основні етапи. Гіпертекстові і гіпермедіа засоби.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 08.03.2013

 • Етапи проектування ІС, алгоритм і необхідність нормалізації. Загальні відомості про роботу з базами даних, їх супроводження у середовищі MS Access. Методика та особливості проектування інформаційної системи "Теорія та практика прикладного програмування".

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.03.2010

 • Архітектура Web-баз даних. Загальні відомості про мову SQL. Створення таблиць баз даних. Використання бібліотеки для пошуку інформації. Аутентифікація за допомогою РНР й MySQL. Зберігання паролів в окремому файлі на сервері, використання бази даних.

  курсовая работа [913,8 K], добавлен 12.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.