Інформаційна система як частина організаційної системи, її основні характеристики

Інформаційні системи: характеристика, види і властивості. Інформаційно-правова система: поняття та основні елементи. Інформаційні системи цивільної оборони: призначення, вимоги, технічні засоби. Вимоги до збереження інформації при надзвичайних ситуаціях.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.12.2010
Размер файла 54,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Енергопостачання

Енергопостачання СРВО НС передбачити за першою категорією згідно з ПВЕ.

Реєстрація службової інформації СРВО НС

СРВО НС повинна мати засоби реєстрації службової інформації (журнали, засоби

автоматичного документування тощо). Повинна бути розроблена така документація:

· проект СРВО НС, узгоджений та затверджений у встановленому порядку;

· паспорт СРВО НС;

· журнал обліку робіт з технічного обслуговування;

· план-графік технічного обслуговування;

· журнал обліку спрацювань СРВО НС;

· журнал обліку несправностей.

Повний обсяг їх визначається Замовником за узгодженням з територіальним підрозділом МНС на стадії розробки експлуатаційної документації.

Вимоги до лінгвістичного забезпечення Всі програмно-апаратні комплекси СРВО НС повинні мати єдине лінгвістичне забезпечення.

Вимоги до програмного забезпечення (ПЗ) ПЗ повинне бути достатнім для виконання функцій СРВО НС, реалізованих із застосуванням засобів обчислювальної техніки, а також мати засоби організації необхідних процесів обробки даних, що дозволяють вчасно виконувати всі функції в усіх режимах функціонування.

Спеціалізоване програмне забезпечення (СПЗ) СРВО НС повинне являти собою комплекс програм і баз даних, які забезпечують рішення покладених відповідних функціональних завдань. СПЗ повинне розроблятися за єдиною ідеологією з урахуванням спільності завдань, розв'язуваних на різних рівнях і в різних підрозділах кожного рівня.

СПЗ повинне бути побудоване за модульним принципом з реалізацією окремих завдань в окремих програмних модулях, придатних до використання в програмному забезпеченні ПЦМ і забезпечувати можливість і зручність модифікації, розвитку та нарощування.

СПЗ повинне мати властивість прозорості при роботі з базами даних і стандартними процедурами (звертання до електронної пошти, захист від несанкціонованого доступу, видача повідомлень у канал і т.п.).

Реалізація СПЗ повинна базуватися на використанні уніфікованого програмного забезпечення щодо завдань об'єкта та архітектури (конфігурації) його технічних засобів.

Якість програмних засобів повинна бути досягнута наступними методами:

- розробкою та контролем реалізації структури програмного забезпечення;

- використанням стандартних компонентів для реалізації функціональних операцій;

- виділенням, як окремого компонента програмного забезпечення модулів, які виконують операції введення/виводу для конкретних пристроїв, стандартних програмних засобів мережної підтримки;

- використанням уніфікованих процедур обробки порушень обчислювального процесу (збій, переривання різних видів);

- єдністю стилю реалізації програмного забезпечення.

Програмне забезпечення повинне мати наступні властивості:

- функціональна достатність (повнота);

- надійність (у тому числі відновлення, наявність засобів виявлення помилок);

- адаптованість;

- модифікаційність;

- модульність побудови та зручність в експлуатації.

Програмне забезпечення повинне бути побудоване таким чином, щоб відсутність окремих даних не позначалася на виконанні функцій, при реалізації яких ці дані не використаються, а також повинне мати засоби діагностики технічних засобів СРВО НС та контролю за достовірністю вхідної та вихідної інформації.

Загальносистемне програмне забезпечення ПЦМ - операційна система ОС Microsoft Windows 2000 ХР.

Вимоги до інформаційного забезпечення

Інформаційне забезпечення СРВО НС повинне:

- являти собою сукупність екранних форм для введення інформації, завдань, вихідних документів, СРВО НС протоколів інформаційного обміну та форматів повідомлень;

взаємодіяти з базами даних;

- збирати в режимі реального часу статистичну інформацію про об'єкти і території моніторингу;

видачу довідок про дії кожного оператора за відповідний період, чергової зміни та інших осіб на вимогу.

Таблиця 3.1. Експлуатаційна документація, яку Розробник передає Замовникові

Найменування документа

Тверда копія, кількість комплектів

Примітка

Паспорт

1

Формуляр

1

Інструкція по експлуатації

3

Програма й методика випробувань

3

Посібник адміністратора

*

* Тверді копії в складі проектно-кошторисної документації

Посібник оператора

*

Посібник користувача

*

Доступ до інформаційних ресурсів повинен надаватися користувачам СРВО НС з урахуванням їх повноважень.

Залежно від типу запиту, користувачі повинні мати змогу одержувати електронні документи, файли з результатами обробки запиту (текстові та графічні файли даних, спеціальним чином підготовлені та оброблені фахівцями звітні матеріали і т.п.).

Система класифікації та кодування повинна відповідати наступним вимогам:

- нормативним документам і системі класифікації, прийнятої в Україні;

- зручності опису, класифікації, кодування та використання;

- можливості доповнення класифікаторів і кодів у процесі розробки та експлуатації.

Уніфіковані форми документів у системі документації повинні задовольняти наступним вимогам:

- забезпечувати зручність (наочність) форм документів для візуального сприйняття;

- придатності форм використовуваних документів до машинної обробки;

- наявності єдиних правил створення та оформлення документів;

- допускати зміни форм вхідних і вихідних документів у процесі розробки та експлуатації СРВО НС.

Вимоги до організаційного забезпечення

СРВО НС повинна коректно накладатися на існуючу систему оповіщення, розширюючи та поліпшуючи її функціональні можливості.

Перелік основної та додаткової літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. К.: Юрінком, 1996.

2. Розпорядження КМУ від 04.03.2004 р. №109-р.„Про затвердження Комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації МНС на 2004-2010 роки”.

3. „Правила увлаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення”. Наказ МНС України від 15.05.2006 р. № 288, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 р. за № 785/12659.

4. „Про затвердження Технічного рішення побудови комп'ютеризованої системи контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів”. Наказ МНС України від 24.05.2007 р. № 370.

5. „Про затвердження Комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації МНС на 2004-2010 роки”. Розпорядження КМУ від 04.03.2004 р. №109-р.

6. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. ГОСТ 34.602-89

7. Копылов В. А. Информ. право. М., 1997; Держ. управління: теорія і практика. К, 1998;

8. Горьовий Л. Є. [та ін]. Комп'ютеризована система інформ.-аналіт. забезпечення законотв. та правозастос. діяльності. К, 1998;

9. Селіванов А. М, Семко В. В. Правові питання інформатизації держ. регулювання підприємництва в Україні. «Право України», 1998, № 11.

10. Іванов В. Ф. Законод. забезпечення механізму доступу до інформації (зарубіж. досвід). К, 1997; Зак-во України про інформацію. К, 1998;

11. Костецька Т. А. Право на інформацію в Україні. К, 1998.

12. "Інформаційні системи в економіці "Автоматизовані інформаційні технології в банківській діяльності / Під ред. Г.А. Тіторенко.- М.: Фінстройінформ, 1998.

13. Закарян І., Філатов І. Інтернет як інструмент для фінансових інвестицій. - Спб.: BHV, 2000

14. Автоматизовані інформаційні технології в економіці. Підручник / Під общ. ред. І.Т. Трубіліна. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 416 с.

15. Автоматизовані інформаційні технології в економіці // Під ред. Г.А. Тіторенко. - М.: ЮНІТІ., 2002 . - 399 с.

16. Андрєєв а.А. Автоматизовані інформаційні технології в економіці. План-конспект лекційного курсу. Міжнародний інститут економіки і права, 1997. - 46 с.

17. Банки і банківська справа/ Під ред. І.Т. Балабанова. - Спб.: Пітер, 2001.

18. Глазиріна І.Б.,супонін А.Д., Худенко т.Н. Сучасні інформаційні технології і мережі. Навчальний посібник для студентів вузів. - М.: Вид-во сучасного гуманітарного університету, 2000. - 86 с.

19. Інформатика. Енциклопедичний словник для початківців. М.: Педагогіка Прес, 1994. - 352 с.

20. Інформаційні системи в економіці / Під ред. В.В. Дика. - М.: Фінанси і статистика, 1998.

21. Комп'ютерні технології обробки інформації. Під ред. Назарова с.В. М.: "Фінанси і статистика", 1995. - 248 с.

22. Корнєєв і.К., Машурцев в.А. Інформаційні технології в управлінні. - М: ІНФРА-М, 2001. - 158 с.

23. Шафрін Ю. Основи комп'ютерної технології. Навчань. допомога для 7-11 кл. М.: ABF, 1996. - 560 с.

24. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с.

25. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.

26. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997. - 592с.

27. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

28. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.

29. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.

30. Лук`янова В.В. Комп`ютерний аналіз даних: Посібник. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. - 344с. (Альма-матер)


Подобные документы

 • Поняття комп’ютерної мережі та її призначення. Організація корпоративної комп’ютерної мережі. Характеристика інформаційної системи Верховної Ради України. Основні типові функціональні підсистеми інформаційної системи державної судової адміністрації.

  контрольная работа [97,1 K], добавлен 20.07.2011

 • Основні вимоги до технічних засобів, що підтримують "1С: Підприємство". "1С: Підприємство" - універсальна програма автоматизації діяльності підприємства. Основні компоненти інформаційної технології, що використовується в інтелектуальній системі.

  контрольная работа [349,1 K], добавлен 07.09.2010

 • Комп’ютерні інформаційні системи СППР (системи підтримки прийняття рішень). Призначення, переваги, компоненти, архітектура. Приклади використовуваних СППР, їх основні види і опис. Нейронні мережі та СППР. Чинники, які сприяють сприйняттю і поширенню СППР.

  курсовая работа [323,7 K], добавлен 28.12.2010

 • Інтегрована інформаційна система менеджменту фірми SAP R/3. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства. Характеристика системи Scala. Характеристика змін в системі управління в результаті впровадження інформаційної системи управління.

  контрольная работа [163,0 K], добавлен 27.07.2009

 • Що таке інформаційна система. Для чого вона призначена. Що таке економічна інформація. Класифікація ІС по різних ознаках. Характеристика проектного способу дослідження діяльності підприємства. Визначення системи підтримки прийняття рішення.

  контрольная работа [86,8 K], добавлен 06.07.2007

 • Інформаційні системи в економіці. Загальна характеристика казначейства. Підходи до створення проекту інформаційної системи для автоматизованого вирішення функціональних задач. Формування звітів в Державну Податкову Адміністрацію та Пенсійний фонд.

  дипломная работа [235,7 K], добавлен 05.05.2009

 • Характеристика інфологічної та даталогічної моделі бази даних. Поняття та класифікація управлінських інформаційних систем. Інформаційні системи управління технологічними процесами. Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект.

  контрольная работа [11,9 K], добавлен 29.10.2009

 • Особливості створення і призначення сучасних економічних інформаційних систем. Характеристика корпоративних інформаційних систем: системи R/3, системи управління бізнесом і фінансами SCALA 5та системи управління ресурсами підприємства ORACLE APPLICATION.

  курсовая работа [42,1 K], добавлен 19.05.2010

 • Коротка характеристика поколінь розвитку інформаційних систем. Функціональні, технічні, організаційні, документальні, алгоритмічні та програмні системи. Загальне поняття про зовнішню та внутрішню інформацію. Побутові та професійні персональні комп'ютери.

  лекция [1,2 M], добавлен 14.04.2014

 • Історія створення и основні характеристики системи SWIFT, напрямки її діяльності та ефективність. Структура SWIFT, основні відділи та їх функції. Принципи створення автоматичних інформаційних систем. Призначення і можливості системи "клієнт-банк".

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 26.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.