Інформаційні технології

Інформаційна технологія як система методів і способів збору, передачі, нагромадження, збереження, подання й використання інформації на основі застосування технічних засобів, етапи їх розвитку. Розповсюдження та використання інформаційних технологій.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 12.06.2014
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Загальна характеристика комунікацій та інформації. Розвиток інформаційних систем в медичних закладах. Госпітальні інформаційні системи та телемедичні технології. Інформаційні технології в медичній освіті та в науці України, перспективи їх розвитку.

  реферат [28,8 K], добавлен 10.03.2011

 • Потреба людини в кодованих сигналах спілкування на ранніх етапах історії. Інформаційні технології - технологічна підтримка природних можливостей людини з накопичення та передачі знань. Властивості інформаційних технологій, їх засоби та користувачі.

  презентация [3,0 M], добавлен 18.11.2015

 • Поняття інформаційних технологій, їх види та етапи розвитку. Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій у різних сферах діяльності: рівні операційної діяльності, у керуванні та прийнятті управлінських рішень. Перспективи їх розвитку.

  контрольная работа [21,3 K], добавлен 07.02.2011

 • Поняття та властивості інформаційних технологій. Поява персональних комп’ютерів - принципова модернізація ідеї автоматизованого управління. Технічна база і компоненти інформаційних технологій. Завдання сучасних інформаційних технологій, їх класифікація.

  реферат [39,1 K], добавлен 16.08.2010

 • Інформаційний простір бізнесу. Нова роль бібліотеки. Інформаційний ринок у країнах Центральної і Східної Європи. Технології комерційного поширення інформації. Правове середовище інформаційної діяльності. Використання сучасних маркетингових технологій.

  курсовая работа [30,0 K], добавлен 03.04.2004

 • Поняття про інформаційні технології, етапи розвитку та види. Огляд сучасних інформаційних технологій. Моделювання факторів ризику знищення людства. Загальна характеристика програмного засобу GPPS – World для дослідження локальних моделей розвитку людства.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.05.2016

 • Інформаційні системи - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації, класифікація. Застосування ІС в проектуванні, організаційному і технологічному керуванні; інженерних розрахунках; створенні графічної документації.

  презентация [807,0 K], добавлен 19.03.2011

 • Нові інформаційні технології (НІТ) як сукупність нових засобів і методів обробки, зберігання і передачі інформації. Технологічна основа та основні принципи створення НІТ. Класифікатори техніко-економічної інформації в фінансовому контролі й аудиті.

  контрольная работа [21,5 K], добавлен 27.09.2010

 • Уточнення змісту понять "технологія", "інформаційні технології" та "інформаційно-комунікаційні технології". Основні методи, методики та зміст інформаційних засобів навчання іншомовного спілкування, що використовуються педагогами вищих навчальних закладів.

  статья [26,8 K], добавлен 31.08.2017

 • Інформаційна система НБУ грунтується на використанні інформаційних технологій. Основні функції інформаційної системи реалізуються в процесі роботи на автоматизованому робочому місці (АРМ) спеціаліста. Моделі інформаційних систем НБУ та захист інформації.

  контрольная работа [23,2 K], добавлен 13.08.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.