Синдром емоційного вигорання та психодинамічні особливості індивіда

Суть феномена "вигорання" і особливості його прояву в професійній діяльності особи. Виявлення симптомів емоційного вигорання у викладачів вищих учбових закладів, дослідження їх психодинамічних особливостей та наявності зв'язків між цими параметрами.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.07.2013
Размер файла 66,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7,18

7,68

7

6,43

6,75

8,18

7,37

7

Як видно з таблиці 2.8 у досліджуваних з низьким показником резистенції домінуює така складова як соціальний темп 8,9 балів. Високі показники отримали такі шкали як темп 7,8 балів та соціальна ергічність 7,4 бали. Низькі показники отримали такі шкали як пластичність 6,8 балів, ергічність 5,9 балів, емоційність 5,7 балів, соціальна емоційність 5,5 бали та соціальна пластичність 4,1 бали.

У досліджуваних з середнім рівнем напруги домінує така складова як соціальний темп 8,91 балів. Високі результати отримали такі шкали як соціальна ергічність 8,41 бали, пластичність 7,94 бали, ергічність 7,85 бали, темп 7,79 балів. Низькі результати отримали такі складові як соціальна емоційність 6,2 бали, емоційність 5,67 бали та соціальна пластичність 5,44 бали.

У досліджуваних які отримали високі показники домінуючою є складова соціальний темп 8,18 балів. Високі показники також отримали соціальна ергічність 7,68 бали, емоційність 7,37 бали, ергічність 7,18 бали, соціальна емоційність 7 балів та пластичність 7 балів. Низькі показники отримали такі шкали як темп 6,75 балів та соціальна пластичність 6,43 бали.

Показники структури темпераменту за різними рівнями виснаження описані в таблиці 2.9

Таблиця 2.9

Описова статистика структури темпераменту (Русалова) в групі респондентів з різними рівнями виснаження за методикою Бойко(в балах)

Рівні виснаження

ергічність

соц ергічність

пластичність

соц пластичність

темп

соц темп

емоційність

соц емоційність

v рівень

Викладачі

(n=27)

6,7

7,37

7,05

5,51

6,55

8,74

4,96

5,74

Міліціонери

(n=25)

7,52

8,44

7,36

5,4

8,48

8,88

6,72

6,6

Середнє

(n=52)

7,09

7,88

7,21

5,46

7,48

8,8

5,8

6,15

Середній рівень

Викладачі

(n=3)

8,66

9,33

10,33

6,33

10

9,33

9

8

Міліціонери

(n=5)

9,2

9

8,8

5,2

6,4

7,4

7,8

6,8

Середнє

9

9,12

9,37

5,62

7,25

8,12

8,25

7,25

Як видно з таблиці 2.9 у досліджуваних з низьким показником виснаження домінують така складова як соціальний темп 8,8 балів. Високі показники отримали такі шкали як соціальна ергічність 7,88 балів, темп 7,48 балів, пластичність 7,21 бали та ергічність 7,09 бали. Низькі показники отримали такі шкали як соціальна емоційність 6,15 балів, емоційність 5,8 бали та соціальна пластичність 5,46 балів.

У досліджуваних з середнім рівнем напруги домінує така складова як пластичність 9,37 балів. Високі показники також отримали соціальна ергічність 9,12 бали, ергічність 9 балів, емоційність 8,25 балів, темп 8,12 балів, темп 7,25 бали та соціальна емоційність 7,25 бали. Низькі показники отримала шкала соціальна пластичність 5,62 бали.

2.2.1 Зв'язок структури темпераменту з симптомами емоційного вигорання у викладачів

Для виявлення кореляційного аналізу між структурами темпераменту та симптомами емоційного вигорання у викладачів нами був проведений кореляційний аналіз за допомогою коефіцієнту кореляції Спірмена. Кореляційний аналіз показав, що існує статистично значима середня пряма кореляція (0,464) на рівні значущості 0,01 між такими показниками як «емоційність» та «виснаження», що свідчить про зв'язок чутливості до розбіжностей реального і бажаного результату та падінням загального тонусу і ослабленням нервової системи. В першу чергу це пов'язано з тим фактом що чутливість до позитивних чи негативних емоцій певним чином впливають на людину.

2.2.2 Зв'язок структури темпераменту з симптомами емоційного вигорання у міліціонерів

Для виявлення кореляційного аналізу між структурами темпераменту та симптомами емоційного вигорання у викладачів нами був проведений кореляційний аналіз за допомогою коефіцієнту кореляції Спірмена. Кореляційний аналіз показав, що існує статистично значима середня пряма кореляція (0,448) на рівні значущості 0,05 між такими показниками як «темп» та «деперсоналізація», що свідчить про зв'язок швидкості моторно рухових операцій та деформації відносин з іншими людьми: підвищенні залежності від інших або, навпаки, негативізмі, цинічності установок і почуттів по відношенню до реципієнтів.

2.3 Програма профілактики емоційного вигорання

Для профілактики й усунення симптомів емоційного згорання у фахівців була запропонована програма самодопомоги “Допоможи собі сам”, заснована на спеціальних вправах, розроблених Дж. Рейнуотер и К. Шрайнером. [24].

Програма включає 4 рівні профілактики й усунення синдрому емоційного вигорання:

1. Органічний (тілесний). Зняття фізичної напруги, втоми, головного болю, безсоння, ослаблення імунітету.

2. Емоційний. Зняття емоційної напруги, неспокою, схвильованості, відчуття тривоги, пригніченого й апатичного станів.

3. Раціональний (смисловий). Набуття сенсу своєї професійної діяльності, зняття негативного ставлення працівника до власних можливостей, формування реконструкція позитивного ставлення до себе як до фахівця, підвищення самосприйняття.

4. Поведінковий. Усунення стереотипів професійних дій, налагодження трудової дисципліни.

Програма самодопомоги “Допоможи собі сам” може проводитися не тільки в режимі індивідуального аутогенного тренування, але і в груповій. Вона викладена в лаконічній манері, опанувати фахівцеві не так складно, а головне її виконання не вимагає багато часу [24].

І Рівень - Органічний (тілесний)

Мета: релаксація, зняття напруги, втоми.

Вправа “Дихання на рахунок 7-11”

Дихайте дуже повільно й глибоко, причому так, щоб ваш цикл дихання займав близько 20 секунд. Можливо спочатку ви відчуєте утруднення. Але не треба напружуватися. Рахуйте до 7 при вдиху і до 11 при видиху.

Вправа «Зняття напруги за допомогою уяви»

Направте увагу на напружений м'яз. Уявіть, що він перетворюється на щось м'яке. Деякі люди уявляють як їх напружені м'язи перетворюються на глину, бавовну, вату.

Вправа «Самомасаж»[24]

Навіть протягом напруженого дня завжди можна знайти час і розслабитися. Ви можете злегка промасажувати певні точки тіла. Натискайте й самі підтримуйте себе. Ця вправа дозволить розслабити м'язові затиски, відвернути увагу від турбуючих думок. Його добре використовувати в умовах відпочинку, навіть короткочасного.

Вправа «Поплавець в океані».

Уявіть, що ви маленький поплавець у величезному океані. У вас немає мети, компаса, карти, веселий. Ви рухаєтеся туди, куди несе вас вітер і океанські хвилі. Велика хвиля може на деякий час накрити вас, але ви знов випірнаєте на поверхню. Спробуйте відчути ці поштовхи випірнання. Відчуйте рухи хвилі. Тепло сонця. Краплі дощу. Відчуйте, які ще відчуття виникають у вас, коли ви уявляєте себе маленьким поплавцем у великому океані.

ІІ Рівень - Емоційний [24].

Мета: зняття відчуттів пригніченості, безсилля, втому від контактів з іншими людьми.

Вправа «Передих»

Зазвичай, коли ми буваємо засмучені, ми починаємо стримувати дихання. Вивільнення дихання - один із способів - "викинути з голови».

Відкладіть убік всі проблеми. Протягом трьох хвилин дихайте поволі, спокійно і глибоко. Можете навіть закрити очі, якщо вам так більше подобається. Порахуйте до п'яти, поки робите вдих і до семи, коли видихаєте.

Уявіть, що коли Ви насолоджуєтеся цим глибоким неквапливим диханням, всі ваші неприємності і неспокій випаровуються.

Вправа «Прості твердження»

Повторення хороших, простих тверджень дозволяє опанувати емоційні переживання. Наприклад:

1. Зараз я відчуваю себе краще.

2. Я можу повністю розслабитися, а потім швидко зібратися.

3.Я опаную напругу у будь-який момент, коли я побажаю.

Постарайтеся придумати свої власні формулювання. Робіть їх короткими і позитивними, уникайте негативних слів. Дуже важливе повторення. Повторюйте їх кілька разів вголос або записуйте на папері.

Вправа «Притулок»

Уявіть собі, що у Вас є зручний надійний притулок, в якому Ви можете сховатися, коли побажаєте. Уявіть собі картину в горах або лісову долину, про яку ніхто, окрім Вас, не знає, сад на Гаїті і т.д. У думках опишіть це безпечне зручне місце. Лягаючи спати уявіть собі, що ви відправляєтеся туди. Повторюйте це кілька разів протягом дня.

Вправа «Як було б, якби»[24]

Якщо ви відчуваєте себе пригніченим, уявіть, як би ви відчували себе і як би виглядало все навколо, якби ви були життєрадісними. Якщо ви відчуваєте себе знесиленим, уявіть, яким би ви були, як би ви були повні сил. Якщо ви відчуваєте себе втомленим, знайдіть в собі ту частину, яка ніколи не втомлюється. Уявіть себе активним і енергійним. Що ви робите? Що ви відчуваєте?

Вправа «Передача енергії»[24]

Уявіть перед собою якесь джерело енергії. Воно зігріває вас, дає вам енергію. Постарайтеся відчути, як енергія впливає на передню частину вашого тіла. Вдихніть її. Представте таке ж джерело енергії за своєю стіною. Відчуйте, як хвилі енергії ковзають вниз і вгору по Вашій стіні. Помітьте джерело енергії справа. Відчуйте дію енергії на правій половині тіла. Помістіть джерело енергії зліва. Відчуйте дію енергії на ліву половину тіла. Уявіть джерело енергії над собою. Відчуйте, як енергія впливає на голову. Тепер джерело енергії знаходиться у вас під ногами. Відчуйте, як наповняться енергією ступні ваших ніг, а потім енергія піднімається вище і розповсюджується по всьому Вашому тілу. Уявіть, що ви посилаєте енергію якійсь людині, потім іншоій. Відзначте для себе, яких саме людей ви обрали. Тепер пошліть енергію своїй сім'ї, своїм друзям і знайомим.

Вправа «Храм тиші»[24]

Уявіть себе таким, що гуляє по околиці багатолюдного і галасливого міста. Постарайтеся відчути, як ваші ноги ступають по мостовій. Зверніть увагу на інших перехожих, вираз їх лиця, фігури. Відмітьте, що деякі виглядають стривоженими, інші спокійні і радісні, зверніть увагу на транспорт, його швидкість, шум, гудуть автомобілі, вищать гальма. Можливо, ви чуєте й інші чутки? Зверніть увагу на вітрини магазинів, булочну, квітковий магазин. Можливо, ви побачили в натовпі знайоме обличчя? Ви підійдете і привітаєте цю людину або пройдете мимо? Зупиніться і подумайте, що ви відчуваєте на цій галасливій діловій вулиці. Тепер поверніть за ріг і прогуляйтеся по спокійнішій вулиці. Пройшовши небагато, ви відмітите велику будівлю, що відрізняється по архітектурі від всіх інших. Велика вивіска свідчить “Храм тиші”. Ви розумієте, що цей храм - місце, де не чутні ніякі звуки, де ніколи не було вимовлено ні єдиного слова. Ви підходите і чіпаєте важкі різьблені дерев'яні двері. Ви відкриваєте їх, входите, і відразу ж виявляєтеся оточені повною і глибокою тишею. Коли ви захочете покинути будівлю, штовхніть дерев'яні двері і вийдіть на вулицю. Як ви себе тепер відчуваєте? Запам'ятаєте дорогу, яка веде до храму тиші, щоб ви могли, коли захочете знов повернутися туди.

Вправа «Пожвавлення приємних спогадів»[24]

Пригадайте той час в своєму житті, коли ви були упевнені, що по справжньому улюблені. Виберіть який - небудь епізод цього періоду і наново переживіть його у всіх деталях. Або: пригадаєте ті моменти, коли ви випробовували якісь гострі переживання. Були закохані. Вас осяяло натхнення. Ви були захоплені читанням, роботою або якоюсь іншою важливою діяльністю. Слухали музику або робили щось інше. Виберіть один з таких вищих піків Вашого життя і постарайтеся пережити його заново. Тепер спробуйте відповісти самому собі: які найістотніші особливості цього переживання? Що заважає вам переживати такі почуття зараз?

ІІІ Рівень - Раціональний (смисловий) [24].

Мета: формування/реконструкція позитивного ставлення до себе як до фахівця, підвищення прийняття, пошук нових сенсів своєї діяльності.

Вправа «Зробіть крок»

Часто джерелом неспокоїв і засмучень є реальні події, що породжують нашу невпевненість. Тут допоможе питання, звернене до самого собі:

Що слід зробити в першу чергу, щоб вийти з ситуації, що створилася?

У разі утруднень з чого почати пропонуємо список позитивних дій:

Запишіть всі свої думки, що стосуються даної проблеми.

Запишіть всі альтернативи, поступово звівши їх до двох-трьох.

Почніть з найбільш термінової проблеми.

Займіться рішенням найприємнішої і легшої частини проблеми.

Вправа «Чарівне слово»[24]

Перериває автоматичний потік думок за допомогою заспокійливого слова і фрази. Виберіть прості слова типу: мир, відпочинок, спокій. Замість слів можна вважати: 1001, 1002 і т.д. або використовувати фрази: глибоке і ще глибше розслаблення. Хай думки проносяться у Вашій голові, не давайте їм оволодіти Вами. Закрийте очі і зосередьтесь. Повторіть слово, фразу або порахуйте про себе протягом шістдесяти секунд. Дихаєте поволі й глибоко.

Вправа «Відвернення уваги»

Відвернення уваги - це спосіб позитивного відвернення, який блокує стресові думки і відчуття.

Протягом декількох хвилин сконцентруйте свою увагу на якому - небудь нейтральному предметі. Нижче приведено 4 можливості:

Запишіть 10 найменувань предметів або речей, про які ви мрієте. Це можуть бути не обов'язково важливі речі, просто ті, які приносять Вам задоволення, наприклад, домашнє свято.

Поволі злічіть предмети емоційно нейтрально забарвлені: листя на квітці, плямочки на квадраті черепиці, букви на віддрукованій сторінці і т.д.

Потренуйте свою пам'ять, згадуючи 20 здійснених Вами вчора дій.

Протягом двох хвилин займіться перерахуванням якостей, які вам в собі подобаються, і приведіть приклади кожної з них.

Ключ до використання цього способу полягає в умінні сконцентрувати увагу на нейтральних або позитивних рисах.

Вправа «Вечірній огляд»[24]

Закрийте очі, сядьте прямо. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, зосередьтесь на диханні. Потім спробуйте пригадати свій день в зворотному порядку. Пригадай всі події і всі свої дії протягом дня до моменту уранішнього пробудження, спробуйте пригадати свої сни. Робіть це без емоцій і міркувань. Згадуйте події дня, але не пожвавте їх, не фантазуйте, пригадайте, що ви говорили і думали. Не дозволяйте собі починати гру “Якби я.” Якщо вам важко зберігати безсторонність, уявіть, що це життя іншої людини, яку ви любите такою, якою вона є.

Вправа «Похвальне слово самому собі»[24]

Протягом десяти хвилин із закритими очима згадуйте своє життя. Почніть з найраніших спогадів. Пригадайте кожне досягнення, кожну заслугу, кожну досконалу справу, якою ви можете гордитися. Відмовтеся від будь - яких скромних і таких, що знижують ваші достоїнства зауважень (наприклад: “У інституті я був(була) перша в своїй групі. Правда, в ній було всього десять чоловік». Відкиньте другу пропозицію і складіть тільки перше!). Зверніть особливу увагу на ті події, які без вашої участі прийняли б зовсім інший оборот (наприклад, випадок, коли ви виступили і захистили Вашого товариша по роботі). І не забудете вчинки, які комусь можуть показатися легкими, але для вас важчі (наприклад, випадок, коли ви виступили проти хулігана, хоча у вас і тремтіли коліна). Запишіть коротко кожен з епізодів Вашого життя, яким ви можете гордитися, потім через певний час перечитайте ці записи очима «Об'єктивного Спостерігача», перевіряючи, чи дійсно він випробовував гордість за свої досягнення, чи не вкрались в його спогади “скромні” або знецінюючи пояснення.

Вправа «Я».[24]

Фахівець описує дію, поведінку, відношення, які бажані. При цьому слід уникати слів і виразів «не буду», «ніколи», «перестану», «ніяких». Наприклад, замість «Я перестану лаяти себе» - «Я себе прощатиму і схвалюватиму». Ця вправа знімає негативне ставлення до себе в професії, відновлює упевненість в своїх силах і можливостях.

IV Рівень - Поведінковий [24].

На поведінковому рівні зниженню напруги сприяє зміна звичних форм поведінки, звернення до улюблених занять. Це дозволяє відвернутися від неприємних думок, а іноді й знайти рішення проблеми.

Очікуваний результат:

1. Усунення емоційної напруженості, заспокоєння.

2. Ослаблення проявів стомлення, відновлення.

3. Підвищення психофізіологічної реактивності, активізація

Висновки до розділу ІІ

1. В структурі темпераменту обох вибірок домінує соціальний темп, також суттєво виражені такі показники як соціальна ергічність та пластичність. Разом з тим показники соціальної пластичності в обох групах значно нижчі. З цих даних можна зробити висновок що респонденти характеризуються такими психодинамічними особливостями як схильність до соціальної та мовленево-рухової активності, відкритість у спілкуванні, широту контактів та легкість у встановленні зв'язків. В той же час низькі показники соціальної пластичності свідчать про певну ригідність, негнучкість програм соціальної взаємодії, схильність до використання стереотипних шаблонів.

2. Виходячи з результатів отриманих за опитувальником MBI можна зробити висновки що викладачі отримали більш високі показники по всім шкалам ніж міліціонери. Такі результати можуть свідчити про те, що викладачами їхня робота суб'єктивно сприймається як емоційно перенасичена, що не дає очікуваної віддачі, що призводить до негативного оцінювання себе та приниженні власних досягнень. З іншого боку, середні та низькі показники у групі міліціонерів можуть бути результатом як більш високої дисциплінованості та навичок самоконтролю, так і початково більш низьких очікувань.

3. Аналіз результатів отриманих за методикою Бойко дозволяє стверджувати що найвираженішою фазою емоційного вигорання в обох групах є резистенція, тобто респонденти формують засоби захисту від стресогенних чинників.

4. Серед групи міліціонерів не виявлено осіб з високим рівнем виснаження, в той час як серед викладачів таких більше половини. Викладачі з високим рівнем виснаження, порівняно з викладачами з середнім рівнем характеризуються низьким рівнем ергічності, пластичності та темпу. Можна сказати що в них в цілому знижена життєва активність.

5. За таким показником як редукція власних досягнень домінують викладачі. Високий рівень редукції свідчить про тенденцію до зменшення значущості власних досягнень, обмеження своїх можливостей, у зниженні самооцінки та професійної мотивації.

6. Кореляційний аналіз не виявив суттєвих зв'язків між показниками темпераменту та проявами емоційного вигорання. Про те можна зазначити що існує статистично достовірний зв'язок у групі викладачів між емоційністю та виснаженням(r=0,464). Також виявлено кореляцію між темпом за методикою Русалова та деперсоналізацією за методикою MBI у міліціонерів. Вивчення сутності цих кореляцій на нашу думку потребує додаткових досліджень.

7. Для профілактики емоційного вигорання можна використовувати такі вправи як «Дихання на рахунок» «Зняття напруги за допомогою уяви», «Самомасаж» та інші.

Висновки

1) Синдром вигорання -- складний психофізіологічний феномен, який визначається як емоційне, розумове й фізичне виснаження через тривалість емоційного перевантаження. Він виражається в депресивному стані, відчутті втоми й спустошеності, недостатку енергії і ентузіазму, втраті здатності бачити позитивні результати своєї праці, негативній установці відносно роботи й життя взагалі;

2) В.В. Бойко розглядає «вигорання» як вироблений особою механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані психотравмуючі дії, придбаний стереотип емоційного, частіше за все професійну поведінку;

3) Згідно з поглядами В.М. Русалова, темперамент - це психосоціобіологічна категорія, одне з незалежних базових утворень психіки, що визначає все багатство змістовних характеристик людини

4) В структурі темпераменту обох вибірок домінує соціальний темп, також суттєво виражені такі показники як соціальна ергічність та пластичність. Разом з тим показники соціальної пластичності в обох групах значно нижчі. З цих даних можна зробити висновок що респонденти характеризуються такими психодинамічними особливостями як схильність до соціальної та мовленево-рухової активності, відкритість у спілкуванні, широту контактів та легкість у встановленні зв'язків. В той же час низькі показники соціальної пластичності свідчать про певну ригідність, негнучкість програм соціальної взаємодії, схильність до використання стереотипних шаблонів.

5) Виходячи з результатів отриманих за опитувальником MBI можна зробити висновки що викладачі отримали більш високі показники по всім шкалам ніж міліціонери. Такі результати можуть свідчити про те, що викладачами їхня робота суб'єктивно сприймається як емоційно перенасичена, що не дає очікуваної віддачі, що призводить до негативного оцінювання себе та приниженні власних досягнень. З іншого боку, середні та низькі показники у групі міліціонерів можуть бути результатом як більш високої дисциплінованості та навичок самоконтролю, так і початково більш низьких очікувань.

6) Кореляційний аналіз не виявив суттєвих зв'язків між показниками темпераменту та проявами емоційного вигорання. Про те можна зазначити що існує статистично достовірний зв'язок у групі викладачів між емоційністю та виснаженням(r=0,464). Також виявлено кореляцію між темпом за методикою Русалова та деперсоналізацією за методикою MBI у міліціонерів. Вивчення сутності цих кореляцій на нашу думку потребує додаткових досліджень.

7) Програма профілактики й усунення синдрому емоційного вигорання включає в себе 4 рівні:

а. Органічний (тілесний). Зняття фізичної напруги, втоми, головного болю, безсоння, ослаблення імунітету.

б . Емоційний. Зняття емоційної напруги, неспокою, схвильованості, відчуття тривоги, пригніченого й апатичного станів.

в. Раціональний (смисловий). Набуття сенсу своєї професійної діяльності, зняття негативного ставлення працівника до власних можливостей, формування реконструкція позитивного ставлення до себе як до фахівця, підвищення самосприйняття.

г. Поведінковий. Усунення стереотипів професійних дій, налагодження трудової дисципліни.

Література

1.Абрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика//Психологический журнал. - 1985. - №6. - с.107-115.2.Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткина А.М. Метод исследования уровня субъективного контроля// Психологический журнал.-1984.-№3.-с.3-9.3.Баробанова М.В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального сгорания»// Вестник МГУ.-Сер.14, Психология.- 1995.- №1. - С. 54-584.Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других.-М.:Наука,1996.-154 с.5. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций. Москва, Смысл, 1999. 534 с.

6. Макаревич Р.А. Влияние психологической напряженности на процесс общения

учителя с учащимися//Психология учителя.-М, 1989.- стр. 45-67.

7.Наенко Н.И. Психическая напряженность.- М, 1976.8.Ожегов. В. Словарь русского языка.-М,1984.9.Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии. Эмпирическиеисследования//Психологический журнал.- 2001.- №1.-С.16-21.10.Практическая психодиагностика. Методика и тесты. Учебное пособие.-Самара: Изд. Дом «БАХРАХ»,1998.-672 с.11.Психологическое обеспечение профессиональной деятельности/ Боровикова С.А., Водолазскова Т.П.-СПб.: ИздательствоС-П ун-та, 1991.-151С.12.Психология. Словарь/ Петровский А.В. Ярошевский М.Г. 2-е издание исправленное и дополненное.-М.: Политиздат, 1990.- 494 С.13. Русалов В.М. Формально-динамические свойства индивидуальности человека (темперамент). Краткая теория и методы измерения для различных возрастных групп. Методическое пособие. М., ИП РАН, 2004. 136 с.

14. Русалов В.М. Пол и темперамент // Психол. журн. Том 14. 1993. N 6. С. 55-64.

15. Русалов В.М. Теоретические проблемы построения специальной теории индивидуальности человека // Психол. журн. 1986. Том 7. N 4. С. 23-35.

16. Русалов В.Н. Опросник структуры темперамента. М., Смысл, 1992. 37 с

17.Синдром сгорания. Защитные механизмы.-Меры профилактики//Вестник АТЭПП.- 1995. -№1. С 8-9.18.Словарь-справочник по социальной работе/ Холостова Е.И..- М.:Юрист,2000г.- 424 с.

19. Социальная работа: Теория и практика: Учебное пособие.-М.: ИНФРА, 200120.Топчий Л.В. Кадровое обеспечение социальных служб: состояние и перспективы развития.-М ,1997.21. Физиологические и психические основы труда.-М.: Политиздат, 1974.- 98 с.22.Фирсов М.В. Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М.: Владос,2001.- 432с.23.Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» учителя// Вопросыпсихологи.-1994.- №6.-С. 34-56.24.http://www.openclass.ru/pages/83473

25. http://testoteka.narod.ru/lichn/1/10.html

26.ttp://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/oprosnik-vyigoranie-mbi-29930.html

27. http://psylist.net/praktikum/19.htm

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні аспекти вивчення синдрому емоційного вигорання в професійній діяльності особи. Специфіка діяльності спеціаліста органів внутрішніх справ. Фактори, що впливають на деформацію особи спеціаліста ОВС. Гендерні особливості емоційного вигорання.

  дипломная работа [80,9 K], добавлен 26.12.2012

 • Синдром "професійного вигорання": психологічні особливості у працівників освітніх організацій. Виникнення та поширення синдрому психічного "вигорання". Синдром "емоційного вигорання" вчителя та формування його готовності до педагогічної діяльності.

  курсовая работа [42,3 K], добавлен 06.08.2008

 • Емоційне вигорання і робота психолога. Моделі синдрому емоційного вигорання. Психологи як потенційна жертва синдрому емоційного вигорання. Проблема самодопомоги у діяльності практикуючих психологів. Особливості профілактики синдрому емоційного вигорання.

  курсовая работа [56,1 K], добавлен 09.06.2010

 • Поширеність синдрому емоційного вигорання: етіологія, діагностика та ключові ознаки. Особливості синдрому у представників деяких професій. Організаційна культура і вигорання персоналу. Запобігання вигоранню та управління стресом у масштабі організації.

  курсовая работа [66,5 K], добавлен 18.03.2015

 • Теоретичні підходи до вивчення феномену емоційного "вигорання". Особливості прояву цього явища у працівників органів внутрішніх справ різної статі. Характеристика емоційних бар'єрів у спілкуванні та схильності до немотивованої тривоги з гендерних позицій.

  дипломная работа [292,2 K], добавлен 28.12.2012

 • Історія дослідження, причини виникнення та аспекти емоційного вигорання. Симптоми професійного вигорання організацій. Вигорання працівників психологічних служб. Правила для зниження ризику розвитку профдеформацій. Профілактика та подолання стресу.

  реферат [45,6 K], добавлен 21.12.2011

 • Основні чинники і симптоми професійного вигорання. Особливості прояви синдрому вигорання в медицині. Методики, які вивчають синдром професійного вигорання. Практичне дослідження синдрому вигорання в умовах медичного закладу, результати обстеження.

  курсовая работа [122,8 K], добавлен 15.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.