З. Фрейд про психоаналіз

Біографія З. Фрейда (прихід його в медицину, передумови для створення праць про психоаналіз). Надання переваги методу вільних асоціацій та аналізу сновидінь, відмова від гіпнозу. Погляд на походження істеричної дисоціації (розщеплення свідомості).

Рубрика Психология
Предмет Психологія
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Шабуня Т.В.
Дата добавления 19.01.2012
Размер файла 104,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Прихід Фрейда в медицину. Перший учитель Фрейда. Передумови створення психоаналізу. Внесок Фрейда в психологію і праці Фрейда. Життєвість, практична значимість поставлених Фрейдом проблем. Належне визнання теорії Фрейда. Розгорнута теорія особистості.

  реферат [27,5 K], добавлен 01.12.2008

 • Філософія і психоаналіз. Психоаналіз З. Фрейда. Особливості поглядів наступників З. Фрейда. Існування несвідомого шару людської психіки, у надрах якого відбувається особливе життя. Відносини між свідомістю й несвідомим. Психоаналіз - як метод психотерапії

  контрольная работа [24,0 K], добавлен 24.12.2004

 • Психоаналіз як медичний метод, який направлений на лікування певних форм нервових розладів за допомогою психологічної техніки. Глибинна психологія Фрейда. Технічні прийоми и процес психоаналізу. Мета та наслідки відтворення конфлікту пацієнтом.

  реферат [19,9 K], добавлен 15.06.2009

 • Становлення та розвиток психоаналізу. Психоаналіз як група психологічних теорій особистості. Структурна модель психіки, модель особистості, створена Фрейдом. Комплекс Едіпа та Електри. Етапи розвитку особистості в класичному психоаналізі, приклади тестів.

  контрольная работа [49,3 K], добавлен 08.10.2009

 • Порядок та етапи формування основних ідей вчення Зиґмунда Фрейда, розробка ним основ психоаналізу. Суперечність між формальним визначенням місця й ролі позасвідомого в психіці людини та фактичним знанням головних його рис в психоаналізі З. Фрейда.

  реферат [20,6 K], добавлен 14.04.2010

 • Визначення структури особистості по З. Фрейду та характеристика концепції лібідо. Дослідження співвідношення трьох компонентів підсвідомості - ід, его та супер-его. Сутність поняття невротичного симптому. Психотерапевтичні методи у психоаналізі.

  курсовая работа [41,8 K], добавлен 13.02.2015

 • Сновидіння як психічний феномен, їх роль в людському існуванні. Історія виникнення наукового інтересу до сновидінь, свідомість і несвідоме. З. Фрейд і Д. Юнг про принципи функціонування свідомості. Розуміння походження сновидінь, техніка їх тлумачення.

  курсовая работа [31,9 K], добавлен 20.06.2009

 • Коротка біографія одного з найвідоміших психологів XX в. З. Фрейда, його інтерес до неусвідомлюваних процесів. Особливості феномена постгіпнотичного вселяння, думки Фрейда про свідомість, передсвідомість й несвідоме. Проведення асоціативного експерименту.

  реферат [26,6 K], добавлен 19.07.2010

 • Биография. Приход Фрейда в медицину. Предпосылки создания психоанализа. Первое упоминание о сексуальности. Ошибки Фрейда в разработке теории психоанализа. Мировое признание Фрейда. Недостатки подхода, основанного только на изучении сексуальности.

  реферат [29,9 K], добавлен 23.07.2008

 • Особливості формування образу як структурного компоненту картини світу особистості. Сім’я як мала соціальна група та її вплив на формування свідомості підлітків. Дослідження ідеального "образу матері" у підлітків за допомогою методу вільних асоціацій.

  курсовая работа [188,9 K], добавлен 04.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.