Розвиток мовлення молодших школярів

Поняття мовлення та його психофізіологічні основи. Особливості розвитку мовлення молодших школярів. Експериментальне вивчення рівня розвитку мовлення школярів молодших класів в процесі навчання. Аналіз результатів дослідження, висновки та рекомендації.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.07.2010
Размер файла 159,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Під час проведення дослідження було виявлено, що розвиток мовлення учнів молодшого шкільного віку в процесі навчальної діяльності досягає досить високого рівня. Учні інтенсивно засвоюють мовлення вчителя і з відносною легкістю, усвідомлено відтворюють його.

Під час проведення даного курсового дослідження була підтверджена гіпотеза дослідження, що особливості вивчення рівня розвитку мовлення молодших школярів в процесі навчальної діяльності проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостей учнів.

Список використаної літератури

1. Блонський П. Психология молодшого школяра. - М., 1997.

2. Венгер Л. А., Мухина Ст З. Психология. - М., 1988.

3. Вікова і педагогічна психологія. / Під. редакцією Гамезо М. Ст, Матюхиной М. Ст, Міхальчик Т. З. - М., 1984.

4. Вігодський л.с. Міслення і мова. - М.,1982.

5. Дьяченко М. І., Кандібовіч Л. А. Психологія. Словарь-справочник. - Мінськ, 1998.

6. Жукаускене Р. Радісна психологія. - Відень., 1996.

7. Зеньковський Л. Психология дитинства. - М., 1996.

8. Казакова Ст Р., Кондратьева Л. Л. Психологія. - М., 1989.

9. Карпова С.Н., Труве Е.І. Психологія мовного розвитку дитини. - Ростов-на-Дону, 1987.

10. Кулагина І. Ю. Возрастная психологія. - М., 1998.

11. Люблінська психологія А. А. Детськая. - М., 1971.

12. Немов Р.С. Психологія. Книга 1 - 3. - М.,1995.

13. Новоторцева Н.В. Розвіток мови дітей. - М., 1995.

14. Обухова А.Ф. Дітяча психологія. - М., 1995.

15. Піаже Ж. Мова і мислення дитяті. М., 1994.

16. Психологія. Словник. Під общ. ред. А.В. Петровського. - М., 1990.

17. Селезнева Е.П. Розвіток мови дітей. - М., 1984.

18. Тіхєєва. Е.І. Розвіток мови дітей. - М., 1985.


Подобные документы

 • Види та психофізіологічні основи мовлення у молодшому шкільному віці. Дослідження розвитку мовлення в дитини як процесу оволодіння рідною мовою, умінням користуватися нею як засобом пізнання навколишнього світу, засвоєння досвіду, набутого людством.

  курсовая работа [60,8 K], добавлен 05.01.2014

 • Суть поняття тривожності молодших школярів та теоретико-методологічний аналіз проблеми. Причини тривожності. Експериментальне визначення особистісної шкільної тривожності у дітей молодших класів. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби її подолання.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.06.2010

 • Характеристика та психологічні особливості розвитку функцій мовлення в дошкільному віці. Методи і методики дослідження мовлення як складової виховного процесу. Зміна мовлення дошкільників в умовах експериментального формування їх потреби в спілкуванні.

  курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.03.2010

 • Психічний розвиток школярів початкових класів загальноосвітніх шкіл, формування їх особистості та пізнавальної активності. Характеристика навчальної діяльності молодших школярів у працях провідних психологів. Основні тенденція в розвитку уяви учнів.

  реферат [27,4 K], добавлен 27.09.2009

 • Увага як один з ключових компонентів серед психічних процесів людини, один з вирішальних аспектів навчальної діяльності. Поняття уваги і основні форми вияву уважності. Експериментальне дослідження розвитку уваги молодших школярів та аналіз результатів.

  курсовая работа [121,5 K], добавлен 07.08.2009

 • Вікові психологічні особливості розвитку особистості молодших школярів. Роль особистості вчителя в становленні особистості учня. Дослідження рівня самоефективності в Я-концепції школярів. Співвідношення між рівнем самоефективності та емоційним станом.

  дипломная работа [183,6 K], добавлен 27.05.2013

 • Теоретичні основи проблеми розвитку мовних здібностей у молодших школярів з точки зору психології. Шляхи та методи розвитку мовлення. Розробка та методика проведення заняття в початкових класах загальноосвітньої школи. Робота над словниковим запасом.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 12.11.2012

 • Характеристика основ розвитку пасивного та активного мовлення людини. Визначення вікових особливостей дітей від одного до трьох років у контексті формування навичок мовлення. Розгляд заїкання як різновиду мовлення, дослідження шляхів його подолання.

  курсовая работа [61,0 K], добавлен 05.11.2015

 • Теоретичний аналіз проблеми мотиву та мотивації у підходах зарубіжних та вітчизняних учених. Характеристика мотивації в структурі учбової діяльності молодших школярів, її експериментальне дослідження. Корекція мотивів учбової діяльності молодших школярів.

  дипломная работа [358,8 K], добавлен 20.09.2009

 • Вивчення специфіки психологічного становлення учнів молодшого шкільного віку. Практичне дослідження ідеалів випускників початкової школи. Аналіз особливостей виховання моральних цінностей молодших школярів. Рекомендації зі сприяння формуванню ідеалів.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.