Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

Міжнародне Співтовариство Бахаї - неурядова організація, яка офіційно представляє всесвітню громаду бахаї. Організаційні засади бахаїзму. Світова єдність як головна ідея віри бахаї. Культ поклоніння Богу. Європейський храм поклоніння бахаї у Лангенхайні.

Рубрика Религия и мифология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.04.2010
Размер файла 18,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Специфіка організації та культової практики в бахаїзмі

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві.

The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable attempt to estimate and describe the features of activity of religion of бахаї in modern world society.

1. Організаційні засади бахаїзму

Релігія бахаї як і інші релігії світу розробила у своїй догматиці організаційну і культову практику своєї віри.

Міжнародне Співтовариство Бахаї являє собою неурядову організацію, яка офіційно представляє всесвітню громаду бахаї, що налічує більш ніж 5 мільйонів послідовників з більш ніж 2112 етнічних груп та майже кожної національності, класу і професії. Міжнародне Співтовариство Бахаї має значні громади у понад 232 країнах і територіях, 175 з яких організовані на національному (регіональному) рівні. [6,с.77]

Протягом багатьох років Міжнародне Співтовариство Багаї співпрацює з ООН. МСБ підтримує цілі Декларації ООН та бере участь у вирішенні багатьох питань, що стосуються кола діяльності Організації Об'єднаних Націй, а саме: покращення статусу жінки, соціально-економічний розвиток, охорона навколишнього середовища, прав людини, моральна освіта, захист миру. Співпрацюючи з різними спеціалізованими підрозділами ООН, МСБ намагається спиратися на досвід громад бахаї в цих та інших сферах життя. За період з 1986 по 1995 рр. Міжнародне Співтовариство Бахаї взяло участь у більш ніж 140 засіданнях ООН, виступило з понад 100 заявами. [3,с.107]

У 1987 році Генеральний Секретар ООН присвоїв Міжнародному Співтовариству Бахаї звання "Посол Миру" за значний його вклад у програму та цілі Міжнародного року миру, що був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Міжнародне Співтовариство Бахаї видає щоквартальний бюлетень "ONE COUNTRY" англійською, французькою, німецькою, російською, іспанською та китайською мовами, який розповсюджується у понад 150 країнах світу. Це видання висвітлює питання соціально-економічних проектів, відносини в системі ООН та багато інших питань. [8]

Головна ідея віри бахаї - світова єдність. "Благополуччя людства, його спокій і безпека не будуть досягнуті доти, доки не буде міцно встановлена його єдність," - писав Багаулла, засновник Віри багаї. З метою зміцнення миру, єдності й справедливості Міжнародне Співтовариство Бахаї веде тісне співробітництво з ООН, підтримуючи багато її цілей і програм.

Представники бахаї були присутні у 1945 році у Сан-Франциско при заснуванні ООН. У 1947 році Департамент суспільної інформації ООН офіційно визнав громади бахаї США та Канади. Наступного року - Міжнародне Співтовариство Бахаї як міжнародну неурядову організацію.

У травні 1970 року МСБ отримало консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР), що гарантує співтовариству тісну взаємодію з Радою та її допоміжними органами у питаннях зміцнення соціально-економічного розвитку в усьому світі. У березні 1976 року співтовариству було гарантовано консультативний статус при Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ), який розширює можливості для взаємодії з ООН у питаннях зміцнення здоров'я, освіти й добробуту дітей. В 1985 р. МСБ заснувало відділ громадської інформації, а в 1989 - відділ охорони навколишнього середовища і в 1993 - відділ з питань покращення статусу жінки. [3,с.290]

Протягом останніх років відносини співтовариства з цими та іншими органами й агенціями зміцніли й поглибилися. Сьогодні, наприклад, співтовариство тісно співпрацює з Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я (ВООЗ) ООН, з Програмою захисту навколишнього середовища ООН; існують спільні проекти з Фондом розвитку для жінок. Міжнародне Співтовариство Багаї бере активну участь в консультаціях ООН стосовно прав меншості, статусу жінок, попередження злочинів, профілактики вживання наркотиків, благополуччя дітей та руху за роззброєння.

2. Культ в бахаїзмі

В бахаїзмі присутній культ поклоніння Богу ,який здійснюється завдяки храмам , зближуючи людину з Богом .

Храми бахаїзму або будинки поклоніння зведені у різних частинах світу. Двері храмів відкриті для кожної людини, яку б віру вона не сповідувала, а також для тих, хто не належить до жодної із конфесій. У бахаїстів поклоняються Єдиному Богу. Принципи всіх Пророків та релігій можна назвати універсальними, оскільки в них звучить Слово Боже із Священних Писань.

У богослужіннях бахаї не проголошують проповідей, не виконують жодних специфічних обрядів, які притаманні для їхньої релігії. Ви можете почути у них молитви чи окремі уривки з Писань Авраама, Кріпни, Мойсея, Зороастри, Будди, Христа, Магомета, Баби та Багаулли. Їхні тексти часто супроводжуються музикою і виконуються хором. [6.с.76]

Будинки поклоніння є на усіх п'яти континентах. Архітектура символізує Бога, усіх Богонатхнених Пророків та усі релігії. Кожен храм має дев'ять входів. Через них символічно може прийти віруючий будь - якої з всесвітньовідомих релігій, звернутися у молитві до Єдиного Бога, що втілений в куполі як довершеній споруді. Храми являють собою відкриті приміщення. Гармонійні композиції внутрішнього оздоблення часто відображають ідею бахаї про єдність у розмаїтті . [5,с.123]

Перший з них побудований в Ашхабаді ще за часів царської влади .В 1902 році Абдула-Бага затвердив проект спорудження будинку поклоніння в Ашхабаті ,автором якого став російський архітектор Волков. Того ж року заклали перший камінь у цьому будівництві. На церемонії був присутній генерал-губернатор Туркестану Куропаткін .З 1907 року в храмі щонеділі проводились молитовні богослужіння ,відзначалися свята бахаї. Після репресій 1938 року ,коли громада Туркестану позбулася багатьох своїх членів через депортації та численні арешти, храм бахаїзму закрили для богослужінь .У 1948 році храм бахаї в Ашхабаті зазнав численних руйнувань , а у 1963 році взагалі був знищений , як багато інших культових споруд .[4,С.251]

Європейський храм поклоніння бахаї знаходиться у Лангенхайні (Німеччина), що на заході від Франкфурта. Щорічно на початку літа у ньому проводяться духовні фестивалі для всіх , хто сповідує ідею єдності , братства та любові. Храм поклоніння бахаї, що в Азії у передмісті Нью-Делі відомий у всьому світі як храм Лотоса. Він був збудований архітектором Сахбою , який став згодом головним автором проекту спорудження святих терас на горі Кармель у місті Хайфа (Ізраїль ) . На Африканському континенті перший будинок поклоніння бахаї був споруджений на одній із чудових гір Канпали в Уганді . Храм бахаї на Американському континенті (поблизу Чикаго) є національним надбанням та гордістю усіх його мешканців , він входить до реєстру пам'яток національного значення США . Біля нього збудували допоміжний заклад - будинок для пристарілих .

Архітектура будинків поклоніння пронизана оптимізмом, притаманним громаді бахаї ; вони твердо переконані ,що з часом більша частина людства буде сповідувати вчення Багаулли , вірять також , що загальна криза , яка все більше поглиблюється, стане тим чинником , який примусить людей усього світу звернутись до пошуку істини , а це призведе до збільшення ролі духовності у житті людей. Відкритість архітектури храмів , злиття у проектах різних стилів , богослужіння , з яких виключено проповіді (так званий церковний ритуал) - все це відображає прагнення до радісного майбутнього.[2,С.82]

У бахаїзмі немає професійних священиків , які б вирізнялися від єдиновірців особливими привілеями , оскільки вважається , що тільки в період свого дитинства людство потребувало духовного керівництва , справжнє призначення якого зробити людей здатними обходитися без нього, дивитися на божественні явища своїми очима й сягати власним розумом. Нині завдання духовенства визнається виконаним ,і мета вчення бахаїзму - завершити цю роботу , зробити людей незалежними від усього ,крім Бога , щоб вони могли звертатися до нього безпосередньо через посланців. На відміну від християнства, бахаїзм не має вироблених ритуалів і церемоній. Батьки виховують дитину на засадах власного вчення : з п'ятнадцяти років вона стає особисто відповідальною за виконання заповідей вчителя. Людина ,яка визнає Багауллу Божим пророком , заявляє про свою віру найближчим місцевим духовним зборам, які після розгляду прохання приймають Ії без будь-яких церемоній перед громадою. Якщо людина вирішує , що більше не вірить у вчення Багаулли й хоче вийти з громади , вона вільна це зробити , повідомивши місцеві духовні збори . Багаулла звів обряди до мінімуму. Він наказав кожному щодня читати одну з трьох обов'язкових молитов , і, крім того , читати інші молитви й тексти Святого письма ,як у повсякденному житті , так і на загальних зборах бахаї .[6,С72]

В бахаїзмі є свій власний календар, що складається з 19 місяців ,в кожному з яких 19 днів .

Отже, розглянувши культ бахаїзму, можна відверто сказати ,що останній не є універсальним і нічим суттєво не відрізняється від інших культів інших релігій , хоча, як пишуть бахаїські богослови , в нас немає глави церкви і священиків ,але це неправда, бо главою усіх бахаї є нащадок Багаулли.

Список використаних джерел і літератури

1.Зданович Л. Великие тайны пророков. -Спб., изд. «Виче », 2006, с.465

2.Ишен. История мирових религий. -СПб., узд. «Виче», 2007, с. 380

3.Людство у пошуках Бога, вид. «Вартова башта», 2004, с. 125

4.Павлов С. В. Географія релігій: Навчальний посібник/ за ред. Мезенцева К. В., Любіцева О. О. - К.: Артек, 1999. - 504с.

5.Релігієзнавчий словник/ за ред. А. Колодного і Б. Лобовика. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 392с.

6.Релігійна панорама//Конфесії бахаї. -№6. - 2004. -С.76-85

7. Шевченко В.М. Словник - довідник з релігієзнавства. - К.: «Наукова думка»,2004, с.56

8. [Електроний ресурс.] www. Bahai. org. ru //Послання Багаулли

9. [Електроний ресурс.] www. Bahai. org. ua // культ у релігії бахаї.


Подобные документы

 • Інституційно-еклезіологічне становлення УПЦ КП. Етапи інституціалізації в період незалежності. Канонічні засади діяльності УПЦ КП, її суспільно-національна складова. Національне наповнення культової практики. Культ святих і свят, соціальне душепастирство.

  курсовая работа [114,6 K], добавлен 15.06.2015

 • Із стародавніх японських релігійних вірувань сформувалися уявлення синто-основної релігії Японії. Основу цієї течії складає поклоніння силам природи. У сучасній Японії є частка населення, що одночасно сповідає дві релігії, - буддизм та синтоізм.

  реферат [12,0 K], добавлен 19.12.2008

 • Возведение Храма Христа Спасителя по указу императора Александра I в благодарность Богу за спасение России в Отечественной войне 1812 г. Закладка основания храма в 1839 году митрополитом Филаретом. Освещение основания храма в год коронации Александра III.

  презентация [1,6 M], добавлен 26.11.2013

 • Визначення віри у контексті різноманітних підходів дослідження. Її особливості у світлі психології релігії. Опис самозаглиблення, муки бажань та екстазу як форм виявлення релігійної віри. Зміст та причини виникнення масового релігійного фанатизму.

  контрольная работа [33,0 K], добавлен 29.09.2010

 • Єдність віри Закарпаття: мукачівська єпархія від XVII ст. Михайло Оросвигівський (Андрела): життєвий шлях уніатського священника, критичне ставлення до вчення папських місіонерів та місцевих попів. Перехід до православ’я - гонитва, полеміка з католиками.

  реферат [13,1 K], добавлен 19.08.2008

 • Культ животных, культ фараонов, региональные культы. Представления о загробной жизни. Храмы и особенности культового ритуала в Египте. Легенда об Осирисе и Исиде. Солярный культ бога Ра. Религиозные обязанности фараона. Значение египетской мифологии.

  контрольная работа [42,6 K], добавлен 20.08.2015

 • Особливості нетрадиційних культів. Характерні риси неохристиянських об'єднаннь, саєнтологічних, або наукоподібних, напрямів, культів неореалістів та сатанинських груп. Основоположні істини віри Церкви Муна, віровчення кришнаїзма, Великого Білого Братства.

  реферат [19,0 K], добавлен 04.10.2009

 • Становление религии, ее зарождение в первобытном обществе. Первобытная община и тотемизм. Культ мертвых. Магия и религия. От животного-родича к животному-предку. Брачные и пищевые запреты. От животного-тотема к животному-богу.

  реферат [27,3 K], добавлен 12.12.2006

 • Слово Аллаха. Історія створення та форма Корану. Збірник проповідей Мухамеда. Древні списки Корану. "Фатиха" складається з семи аятов. Зміст Корану. Боротьба з багатобожжем, затвердження монотеїзму головна ідея Корану.

  реферат [22,7 K], добавлен 27.07.2002

 • Молитва - акт любви, в которой любовь к Богу проявляется более всего, так как все способности человеческой души через молитву сознательно обращаются к Богу и соединяются с Ним. Значение и виды молитвы. Умственная молитва и религиозное размышление.

  реферат [26,2 K], добавлен 11.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.