Управління праці і соціального захисту населення

Види державної соціальної допомоги окремим категоріям населення, порядок її надання, припинення виплати, визначення розміру. Кошторис доходів та видатків в управлінні праці та соціального захисту населення. Фінансування та сплата податків управлінням.

Рубрика Социология и обществознание
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 16.10.2009
Размер файла 43,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

· Пенсійного Фонду;

· Фонду соціального страхування на випадок безробіття;

· Фонд Соціального страхування при тимчасовій непрацездатності;

· Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Із заробітної плати працівників бюджетної сфери утримуються внески у фонди:

Ш Пенсійний Фонд - 1-2%;

Ш Фонд соціального захисту на випадок безробіття - 0,5%;

Ш Фонд Соціального страхування при тимчасовій непрацездатності - 0,5-1%;

Ш Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - диференційовані ставки в залежності від рівня ризику.

Управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі сплачує також такі податки:

§ плата на землю;

§ податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів.

ВИСНОВКИ

Фінансування Управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі фінансується з державного бюджету.

Основне призначення управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі це:

o забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;

o удосконалення форм засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

o призначення та організація виплати пенсій, здійснення контролю за їх призначенням та виплатою, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

o призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива;

o у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічного розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

o забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

o сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

При цьому управління праці і соціального захисту населення здійснює:

v виплата допомоги інвалідам;

v виплата допомоги інвалідам з дитинства;

v виплата інших допомог;

v працевлаштування інвалідів та контроль за умовами їх праці.

Соціальне страхування являє собою систему заходів щодо матеріального забезпечення населення в старості, на випадок захворювання чи втрати працездатності в працездатному віці, на випадок безробіття, підтримки материнства й дитинства, охорони здоров'я громадян в умовах страхової медицини, при виході на пенсію тощо.

Система соціального страхування реалізується через систему соціального захисту окремих категорій населення. Створення фондів соціального страхування цільового призначення, по суті є об'єктивним процесом фінансового забезпечення соціальних потреб населення у зв'язку з настанням або виникненням відповідних обставин. Управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі організовує свою діяльність відповідно до кошторису доходів та видатків.

Система соціального страхування потребує реформування, яке на нашу думку доцільно здійснювати через збільшення виплат державної соціальної допомоги, спрощення процедури її надання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Голос України. - 1996. - 13 липня.

2. Закон України «Про Державний бюджет на 2008 рік». // Відомості Верховної Ради - 2007р.

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний Бюджет України на 2009 рік». // Вісник Податкової служби України. -№ 15 (квітень). - 2008. - с.29.

4. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» № 400/97 - ВР від 26.06.1997р. // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 12.

5. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 16/98-ВР від 04.01.1998р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 21.

6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» № 1105-12 від 23.09.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 40.

7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 2213-111 від 02. 03.2000р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 21.

8. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» № 2181- 3 від 21.12.2000рю // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 16.

9. Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» №2213-3 від 11.01.2001р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 21.

10. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та поховання» № 2240-3 від 18.01.2001р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 21.

11. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-4 від 09.07.2003р. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003. - № 70.

12. Андріїв В. Соціальне страхування: історія, проблеми // Соціальний захист. - 2006-7. - № 2. С.43-51.

13. Бандур С. І., Кучинська О. О. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку // Стоян О. М. Україна: утвердження незалежної держави: 1991 - 2007р. К.,2001.

14. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: навч. Посіб.; -К.: «Олан», 2008. - 312 с.

15. Ганко А. Фінансовий механізм реалізації державної програми соцзахисту // Соціальний захист. - 2004. - № 5. - с.45-47.

16. Губар О. Є. Соціальне стахування у забезпеченні суспільного добробуту // Фінанси України. - 2006. - № 8. - С. 130-137.

17. Губар О. Є. Організаційні та правові засади соціального страхування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 7-8. С. 155-162.

18. Демченко О. Проблеми страхування від нещасних випадків // Соціальний захист. - 2002. - № 3. - С.25-27.

19. Кікіян Т. Страхова пенсійна виплата - чи можна її надати більш цивілізованого вигляду? // Україна: аспекти праці. 2006. - № 3. - С. 29-33.

20. Кичко І. І. Страхування як елемент фінансового механізму соціального захисту. // Фінанси України. - 2007. - № 4. - с. 148.

21. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії // Соціальний захист. - 2007. - № 2. - С. 20-24.

22. Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення? // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 34. - С.5.

23. Новіков В. Соціальна політика і пенсійне забезпечення // Соціальний захист. - 2008. - спецвипуск. - с. 41-46.

24. Основи законодавстваУкраїни про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 16/98 - ВР від 04.01.1998р. // Все про бухгалтерський облік. - 2008. - № 21.

25. Трубич С. Ю., Швець В. Є. Формування системи соціального страхування // Фінанси України. - 2007. - № 2. - С. 110.

26. Фурман В. М. Страхові послуги для населення. // Фінанси України. - 2007. - № 4. -с. 139.

27. Фурман В. М. Страхування та роль в соціально-економічних процесах. // Фінанси України. - 2008. - № 8. - с. 145.

28. Юрій С. І., Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: підручник. -К.:Кондор. - 2007. - с. 464.


Подобные документы

 • Поняття, види та заходи соціального захисту населення. Соціальний захист як складова соціальної політики. Необхідність розробки Соціального кодексу України. Основні складові елементи та принципи системи соціального захисту населення на сучасному етапі.

  реферат [23,3 K], добавлен 12.08.2010

 • Формування системи соціального захисту в Україні. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини в сфері соціального захисту населення, пенсійне забезпечення як його форма. Діяльність Управління праці і соціального захисту Деражнянської міської ради.

  дипломная работа [4,9 M], добавлен 11.03.2011

 • Основні принципи системи соціального захисту населення, які закладені в Конституції України. Матеріальна підтримка сімей із дітьми шляхом надання державної грошової допомоги. Реалізація програми житлових субсидій. Індексація грошових доходів громадян.

  реферат [23,9 K], добавлен 13.12.2011

 • Стан соціального захисту економічно активного населення та нагальні проблеми, що потребують вирішення. Правові засади й основні складові соціального захисту інвалідів в Україні. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення.

  контрольная работа [35,4 K], добавлен 23.04.2008

 • Сутність і механізми соціального захисту на ринку праці, його державне регулювання. Стан активної і пасивної політики сприяння зайнятості населення. Соціальний захист незайнятої молоді. Пропозиції щодо підвищення ефективності системи соціального захисту.

  курсовая работа [155,8 K], добавлен 25.03.2011

 • Поняття соціальної політики та соціальної держави. Концептуальні засади захисту населення. Формування системи соціальних допомог, її законодавче та фінансове підґрунтя. Вдосконалення системи фінансування соціального захисту за умов ринкової економіки.

  дипломная работа [434,3 K], добавлен 29.04.2011

 • Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту. Еволюція системи соціального захисту у вітчизняній економіці. Аналіз нормативно-правової бази здійснення соціального захисту. Проблеми соціальної політики України, шляхи подолання.

  курсовая работа [84,1 K], добавлен 08.03.2010

 • Доходи населення. Структура доходів населення. Заборгованість із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. Питання охорони праці. Пенсийне забеспечення. Зайнятисть населення та стан на ринку праці. Соціальний захист населення.

  курсовая работа [92,5 K], добавлен 26.04.2002

 • Порівняльний аналіз ознак, притаманних як соціальним, так і адміністративним послугам, зокрема у сфері соціального захисту населення в Україні. Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання послуг.

  статья [18,5 K], добавлен 14.08.2017

 • Дослідження функцій територіальних центрів соціального обслуговування, основними завданнями яких є організація допомоги в обслуговуванні одиноких непрацездатних громадян у сфері соціального захисту населення. Реформування соціальної сфери з боку держави.

  статья [23,9 K], добавлен 20.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.