Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальних інститутів

Сутність і функції соціальних інститутів. Соціальні відносини як основні елементи соціального зв'язку. "Явні" і "приховані" функції соціальних інститутів. Закріплення та відтворення суспільних відносин. Прийняття спеціальних законів або зведень правил.

Рубрика Социология и обществознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 11.06.2011
Размер файла 21,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальних інститутів

Зміст

Вступ

1. Інституційна структура

2. Сутність соціальних інститутів

3. Функції соціальних інститутів

3.1 Явні функції соціальних інститутів

3.2 Латентні функції соціальних інститутів

Висновок

Список літератури

Вступ

Роберт Кінг Мертон (1910-2002) - один з найбільших представників структурно-функціонального аналізу в США. Мертон народився у Філадельфії, здобув вищу освіту в Темпльського та Гарвардському університетах. Викладацьку діяльність він починав у Гарварді (1936-1939), потім у Тулейнском університеті (Новий Орлеан, 1933-1941), а з 1941 р. його професійна доля тісно пов'язана з Колумбійським університетом в Нью-Йорку. Тут він працював з 1942 по 1970 р. заступником директора Бюро прикладних соціальних досліджень, а з 1976 р. очолював Центр соціальних наук. З 1986 р. він був також професором Гентського університету (Бельгія), в 1957 р. обирався президентом Американської соціологічної асоціації, в 1975-1976 рр.. був президентом Товариства соціального вивчення науки, з 1971 по 1979 р. був головою Консультативної ради з освіти Меморіального фонду Дж. С. Гуггенхейма. Залишившись в Гарварді після захисту в 1936 р. докторської дисертації, він розробив тут теорію поведінки, що відхиляється, засновану на виділенні різних типів соціальної адаптації. Серед його основних робіт виділяється концепція під назвою "Явні та латентні функції соціальних інститутів".

Соціальні відносини є основним елементом соціального зв'язку, який сприяє збереженню стійкості і внутрішній єдності груп. Відносини мають місце до тих пір, поки партнери виконують свої взаємні обов'язки. Тому для групи в цілому важливо, чи всі індивіди виконують свої обов'язки, як вони їх виконують і стійкі вони. Для того щоб гарантувати стійкість соціальних відносин, від чого залежить існування групи або суспільства як цілого, створена своєрідна система установ, які контролюють поведінку членів груп і суспільства. Особливо важлива роль у цих системах "соціального контролю" належить соціальним інститутам. Завдяки соціальним інститутам закріплюються і відтворюються особливо важливі для суспільства соціальні відносини. Соціальні інститути так само, як і соціальні організації, виступають важливою формою соціальної взаємодії і одним з основних елементів соціальної культури суспільства.

1. Інституційна структура

Коли ми говоримо про систему суспільних інститутів, то чинимо соціальне будову як комплекс взаємопов'язаних функціональних сфер, в якому великі групи людей підрозділені на колективи, виконують важливі для розвитку суспільства завдання. Своєю діяльністю вони постійно культивують (вирощують, відновлюють, підживлюють, підтримують, розвивають) тканину суспільних відносин, характер соціальної організації, можливості відтворення.

Для того щоб виник і розвинувся такий структурний елемент суспільства, як соціальний інститут, потрібні особливі умови:

1) у суспільстві повинна виникнути і поширитися якась потреба, яка, будучи усвідомленою багатьма членами суспільства (як загально соціальна, або соціо розумна), стає головною передумовою становлення нового інституту;

2) повинні бути в наявності операційні засоби задоволення цієї потреби, тобто склалася система необхідних для суспільства функцій, дій, операцій, приватних цілей, що реалізують нову потребу;

3) щоб інститут міг реально виконувати свою місію, він наділяється необхідними ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими, організаційними), які суспільство має стабільно поповнювати;

4) для забезпечення саме відтворення інституту необхідна і особлива культурне середовище, тобто повинна сформуватися притаманна лише йому субкультура (особлива, система знаків, дій, правил поведінки, які відрізняють людей, що належать цьому інституту).

У кожному соціальному інституті є своя система цінностей і нормативного регулювання, яка визначає, для чого він існує, що там гідно і негідно, як діяти в цій конкретній системі відносин.

Сучасне суспільство характеризується розростанням та ускладненням системи інститутів. З одного боку, одна і та ж базова потреба може породжувати існування півдюжини спеціальних інститутів, з іншого боку, кожен інституційний комплекс реалізує цілу гаму базових потреб.

У своєму рефераті я вже кілька разів вжив термін "соціальний інститут", але ще не дав йому визначення. Перш, ніж розглядати функції інститутів, необхідно розглянути, в чому полягає їх сутність.

2. Сутність соціальних інститутів

Поняття інститут (від лат. Institutum - встановлення, установа) вживається в трьох значеннях: 1. Назва науково-дослідних установ, а також багатьох спеціалізованих навчальних закладів 2. У дореволюційній Росії - назва привілейованих жіночих середніх навально - виховних закладів закритого типу для дочок дворян. Інститути шляхетних дівчат почали відкриватися з другої половини XVIII ст. З історії найбільш відомий Смольний інститут шляхетних дівчат - перше в Росії подібний заклад для дочок дворян з 6 до 18 років. Він був заснований в 1764 р. при Воскресенському Смольному жіночому монастирі в Петербурзі під назвою Виховне товариство благородних дівиць, а після Жовтневої революції відразу закритий. 3. Певна сукупність установ, відповідних соціальній структурі суспільства; сукупність соціальних норм та культурних зразків, які визначають стійкі форми соціальної поведінки у відповідності з цими правилами, - це соціальний інститут. Таким чином, як видно з вищенаведеного, поняття "інститут" та "соціальний інститут" не одне і те ж, перше поняття ширше другого. Але в повсякденній свідомості у людей ці поняття тотожні один одному, наприклад, частіше всього на питання, що таке "соціальний інститут", в першу чергу відповідають, що це навчальні заклади, в яких здобувають вищу освіту. Існують різні концепції соціальних інститутів, сукупність усіх наявних трактувань поняття "соціальний інститут" можна звести до наступних чотирьох підставах: 1. Група осіб, що виконують певні, важливі для всіх соціальні функції. 2. Конкретні організовані форми комплексів функцій, які виконують деякі члени групи від імені всієї групи. 3. Система матеріальних установи та форми дій, що дозволяють індивідам виконувати громадські безособові функції, спрямовані на задоволення потреб або регулювання поводження членів спільності (групи). 4. Соціальні ролі, особливо важливі для групи або спільності.

Кожен соціальний інститут, як організована соціальна система характеризується стійкою структурою і має набір певних складових елементів, більш-менш оформлених у залежності від типу інституту. 1. Кожен інститут має свою мету діяльності. 2. Він чітко визначає функції, права та обов'язки учасників інституту аналізувати взаємодії для досягнення поставленої мети. Кожен виконує свою усталену, традиційну для даного інституту соціальну роль, функцію в рамках даного інституту, завдяки чому всі інші мають досить надійні та обґрунтовані сподівання. 3. Соціальний інститут має певними засобами та установами для досягнення мети. Вони можуть бути як матеріальними, так і ідеальними, символічними. 4. Інститут має певною системою санкцій, що забезпечують заохочення бажаного і придушення не бажаного, що відхиляється. Таким чином, соціальні інститути контролюють і впорядковують поведінку індивідів, вони заохочують дії вхідних у них осіб, які узгоджуються з відповідними стандартами поведінки, і пригнічують поведінка, що відхиляється від вимог цих стандартів.

Соціальні інститути можна розглядати як з боку зовнішньої, формальної структури, так і внутрішньої, змістовної діяльності. Зовні соціальний інститут являє собою "сукупність осіб, установ, постачених визначеними матеріальними засобами і здійснюючих конкретну соціальну функцію. Зі змістовної сторони - це певний набір доцільно орієнтованих стандартів поведінки певних осіб у певних ситуаціях. Розглянемо як приклад юстицію як соціальний інститут. Із зовнішнього боку вона являє собою сукупність осіб (судді, адвокати, обвинувачі та ін), установ (прокуратури, суди та ін.), матеріальних засобів (фінанси, уніформа судді, машини для перевезення ув'язнених та ін.), які здійснюють правосуддя, а з внутрішньої ( змістовної) - сукупність стандартизованих зразків поводження правомочних осіб, що забезпечують дану соціальну функцію. Стандарти поведінки даних осіб знаходять вираження в соціальних ролях, характерних для системи юстиції (роль прокурора, судді, адвоката, присяжного засідателя, укладеного і т.д.). Окрім наявності стійкої внутрішньої структури, соціальні інститути відрізняються різноманіттям і динамічністю своїх функцій.

3. Функції соціальних інститутів

Американський соціолог Р. Мертон, багато зробив для становлення структурно-функціонального підходу, першим пропонує розрізняти "явні" і "приховані (латентні)" функції соціальних інститутів. Дана відмінність функцій було введено їм для пояснення певних суспільних явищ, коли необхідно враховувати не лише очікувані та спостережувані слідства, але невизначені, побічні, вторинні. Терміни "явне" і "латентне" він запозичив у Фрейда, який використовував їх зовсім в іншому контексті. Р. Мертон пише: "В основі розмежування між явними і латентними функціями лежить таке: перші відносяться до тих об'єктивних і навмисним наслідків соціальної дії, які сприяють пристосуванню або адаптації деякої певної соціальної одиниці (індивідуум, підгрупа, соціальна чи культурна система), другі належать до ненавмисних і неусвідомленим наслідків того ж самого порядку ". Як приклад Р. Мертон призводить ритуальні танці племені Хопі по викликанню рясного дощу, що мають латентну функцію зміцнення групової солідарності, підтримки стійкості і безперервності племені незалежно від того, чи піде після цього церемоніалу дощ чи ні.

соціальний інститут зв'язок суспільний

3.1 Явні функції соціальних інститутів

Явні функції соціальних інститутів носять навмисний характер і усвідомлюються людьми. Зазвичай вони формально заявлені, записані в статутах або декларовані, закріплені в системі статусів і ролей (наприклад, прийняття спеціальних законів або зведень правил: про освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення тощо), тому більш підконтрольні суспільству. Основний, загальною функцією будь-якого соціального інституту є задоволення соціальних потреб, заради яких він був створений і існує. Для здійснення цієї функції кожному інституту доводиться виконувати ряд функцій, що забезпечують спільну діяльність людей, що прагнуть до задоволення потреб. Це такі функції; функція закріплення і відтворення суспільних відносин; регулятивна функція; інтегративна функція; транслює функція; комунікативна функція. Розглянемо більш детально, що означають ці функції.

1. Функція закріплення та відтворення суспільних відносин - це система правил і норм поведінки, що закріплюють, стандартизирующих поведінку кожного члена інституту і роблять це поведінка передбачуваним.

2. Регулятивна функція - це вироблений соціальним інститутом шаблон поведінки, норм і контролю, що регулює взаємини між членами суспільства (тобто соціальний інститут, як елемент соціального контролю).

3. Інтегративна функція - це процеси згуртування, взаємозалежності і взаємо відповідальності членів соціальних груп, що відбуваються під впливом інституто аналізованих норм, правил, санкцій і систем ролей.

4. Транслює функція - це передача соціального досвіду приходить у соціальний інститут новим людям як за рахунок розширення соціальних кордонів інституту, так і зміни поколінь, для цього в кожному інституті передбачений механізм, що дозволяє індивідам соціалізуватися до його цінностей, норм і ролям.

5. Комунікативна функція - це поширення виробленої в інституті інформації як усередині інституту з метою управління та контролю за дотриманням норм, так і передача її при взаємодії з іншими інститутами. Якщо інститут не може впоратися з виконанням своїх явних функцій, то його неодмінно чекають дезорганізація і зміни.

3.2 Латентні функції соціальних інститутів

Латентні (приховані) функції, на відміну від явних, не заплановані заздалегідь, носять ненавмисний характер і їх наслідки усвідомлюються не відразу і не завжди (якщо навіть усвідомлюються і зізнаються, то вважаються побічним продуктом), а часом і зовсім залишаються неусвідомленими до кінця. Дуже часто на практиці деякі інститути продовжують існувати, хоча вони не тільки не виконують своїх функцій, але і деколи навіть перешкоджають їм. Це є доказом того, що у даного інституту існують приховані функції, які задовольняють потреби певних соціальних груп. Найчастіше подібне явище можна спостерігати серед політичних інститутів, у яких латентні функції розвинені в дуже великій мірі. Хоча латентні функції дуже важко розпізнати, саме вони становлять особливий інтерес для соціолога. Р. Мертон підкреслював, що, якщо соціолог обмежує себе вивченням тільки явних функцій, вивчаючи проблему, досягне та чи інша організація чи установа, створені для певних цілей, свої цілі, то він "перетворюється на вправного реєстратора вже відомих систем поведінки. Його оцінки та аналіз обмежені питанням, поставленим перед ним не теоретиком, людиною справи, наприклад, чи отримаємо ми такі-то і такі-то результати від введення нової системи оплати. Але озброєний поняттям прихованої функції соціолог направляє своє дослідження саме в ту область, яка є найбільш обіцяє для теоретичного розвитку соціології. Він розглядає відомий (або планований) вид соціальної практики, щоб встановити його приховані, неусвідомлювані функції (звичайно, так само, як і явні функції). Він розглядає, скажімо, віддалені наслідки нової зарплати для профспілки, у якому складаються робочі , або ж наслідки деякою пропагандистської кампанії не тільки для реалізації поставленої перед нею мети збільшення патріотичного запалу, але і для її впливу на свободу вираження думок людьми в тому випадку, коли вони розходяться з офіційною політикою, і т.д. Коротше, ми вважаємо, що специфічний інтелектуальний внесок соціолога полягає насамперед у вивченні ненавмисних наслідків (до яких відносяться приховані функції) соціальної практики, так само як і у вивченні очікуваних наслідків (серед яких знаходяться явні функції). Є підстави вважати, що саме в тому пункті, де дослідне увагу соціологів зміщується з площини явних у площину прихованих функцій, соціологи вносять свій специфічний і головний внесок у дослідження суспільства ".

Р. Мертон вважає, що "відкриття в області прихованих функцій представляють собою більший приріст соціологічного знання, ніж відкриття в області явних функцій". Дуже часто вивчення латентних функцій призводить до парадоксальних висновків. Наприклад, Т. Веблен, вивчаючи латентні функції придбання, накопичення і споживання, у своїй книзі "Теорія бездіяльного класу" (М., 1984) приходить до наступного парадоксу, люди купують дорогі товари не тому, що дорогі товари перевершують за якістю інші, більш дешеві товари, а саме тому, що вони дорогі і символізують "фінансову силу", "високий соціальний статус", тобто виробництво предметів споживання виконує і латентну, приховану функцію - задовольняє потребу людей у підвищенні власного престижу.

Висновок

При розгляді функцій, виконуваних соціальними інститутами, не слід забувати, що один інститут може (найчастіше так і буває) виконувати одночасно кілька функцій; різні інститути можуть виконувати загальні функції; в інституту на різних щаблях розвитку суспільства можуть відпадати одні і виникати нові функції, або значення однієї і тієї ж функції може з часом або зростати, або зменшуватися; один і той же інститут у різних суспільно-економічних формаціях може виконувати різні функції. Вивчення суспільства завжди було важким завданням, оскільки люди складові це саме суспільство, були і залишаються індивідуальними, неповторними. Таким чином, це дуже ускладнювало вивчення суспільства.

Р. Мертон, при вивченні соціальних інститутів, виділяв явні та латентні функції цих інститутів, які представляють собою не тільки характеристики соціальної структури суспільства, але і є індикатором його загальної стабільності. Для стабільного суспільства характерно:

* присутність чітких, зрозумілих функцій;

* перевага формальних функцій інститутів;

* незмінність функцій.

Для нестабільного суспільства характерно:

* амбівалентність (подвійність) функцій;

* перевага реальних функцій інститутів;

* перетворення функцій.

Таким чином, вивчення суспільства в цілому і соціальних інститутів зокрема дуже складно і вимагає постійного оновлення даних про розвиток суспільства, його структуру та функції.

Список літератури

1) Волков Ю.Г., Мостова І.В. Соціологія: підручник для вузів. / / Москва: Гардаріки, 2002

2) Голенкова З.Т., Коровін В.Ф. Американська соціологічна думка: Тексти. / / Москва: изд. МДУ, 1994.

3) Новикова С.С. Соціологія: історія, основи, інституціоналізація в Росії. / / Воронеж: НВО "МОДЕК", 2000.

4) Осипов Г.В. Історія соціології в Західній Європі і США. Підручник для вузів. / / Москва: Норма, 2001.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Суть соціальних інститутів. Економіка, політика і сім’я як соціальні інститути. Зміст поняття "соціальна організація". Типи соціальних організацій. Роль соціальних інститутів і соціальних організацій у житті суспільства. Функції у суспільстві.

  контрольная работа [33,5 K], добавлен 24.03.2004

 • Поняття соціальних інститутів, їх структура, функції та види. Дослідження соціального устрою суспільства на прикладі художніх творів, визначення ціннісних орієнтацій, особливостей національного менталітету, народних традицій та стилю виховання дітей.

  практическая работа [18,5 K], добавлен 24.11.2011

 • Демографічна політика як цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення. Сутність потенційної демографії. Метод потенційної демографії при розрахунку соціального збитку.

  контрольная работа [56,6 K], добавлен 09.09.2010

 • Характеристики демографічної політики як діяльності державних органів та соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення. Концепція розвитку дітонародження в Росії. Здійснення планування сім'ї шляхом контролю репродуктивних дій.

  реферат [22,3 K], добавлен 10.06.2011

 • Дослідження поняття особистості, з точки зору соціології, яка розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, її участь у змінах та розвитку суспільних відносин, вивчає зв’язки особистості і соціальних груп, особистості і суспільства.

  реферат [33,1 K], добавлен 23.09.2010

 • Соціальний контроль: його сутність і функції та види у сфері праці. Типи та механізми соціального контролю. Функції соціального контролю в сфері праці. Спостереження за поведінкою, її оцінка з погляду соціальних норм. Реакція на поведінку у формі санкцій.

  контрольная работа [29,8 K], добавлен 08.11.2010

 • Цілі та категорії соціології особистості, її наукові теорії. Соціальна типологія особистості. Поняття, агенти та інститути соціалізації, її етапи, стадії та фази. Соціальні функції соціального контролю. Типологія та характерні риси соціальних норм.

  лекция [1,2 M], добавлен 04.09.2011

 • Теорії розвиненого індустріального суспільства Макса Хоркхаймера й Теодора Адорно. Науково-технічний прогрес як основа соціальних трансформацій у розвиненому індустріальному суспільстві. Сплав індустріально-економічних, соціальних і культурних інститутів.

  реферат [25,3 K], добавлен 26.06.2010

 • Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма. Розробка методу соціології. Основні ознаки соціальних фактів. Соціальна зумовленість поведінки людей та соціальне здоров'я по Дюркгейму. Основні джерела соціальної еволюції. Характерна ознака соціальних явищ.

  реферат [16,4 K], добавлен 25.08.2010

 • Державні і недержавні соціальні служби. Соціальне обслуговування та його принципи. Сутність соціального обслуговування і соціальної служби в Україні. Мережа організацій, причетних до розв'язання соціальних проблем в Україні. Соціальні служби на місцях.

  реферат [17,4 K], добавлен 30.08.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.