Корпоративна соціальна відповідальність компанії "Ernst & Young"

Корпоративна культура "Ернст енд Янг". Розвиток бренду роботодавця. Стратегічне партнерство з провідними вищими навчальними закладами та молодіжними організаціями. Програма підтримки працюючих мам, професійного та кар’єрного розвитку персоналу компанії.

Рубрика Социология и обществознание
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2015
Размер файла 429,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Доповідь

з дисципліни

«Соціальна відповідальність»

на тему

«Корпоративна соціальна відповідальність компанії «Ernst & Young»

Виконала: ст. гр. ЕМЕм - 11

Феденко Н.Р.

Перевірила

доц. каф. ММП Романишин С.Б

Львів - 2015

ВСТУП

Ernst & Young -- одна з найбільших у світі компаній, що надають професійні аудиторські послуги, та одна з компаній «Великої четвірки» поряд з Deloitte, KPMG та Pricewater house Coopers.

Заснована в 1989 шляхом злиття американських аудиторських компаній AC Young, заснованої Артуром Янгом в 1906 році, і Ernst & Whinney, заснованої Елвіном Ернстом в 1903 році.

Ернст енд Янг є глобальною організацією компаній-членів, в якій працюють 167 000 співробітників у понад 140 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.

В Україні компанія веде діяльність з 1991 року. Офіс розташований по вул. Хрещатик, 19A. У 2006 Україна стала офіційною країною-учасницею міжнародного конкурсу «Підприємець року», який проводить «Ернст енд Янг». Станом на лютий 2014 в офісах «Ернст енд Янг» в Україні працюють понад 500 фахівців, що надають повний спектр послуг міжнародним і українським компаніям. Український підрозділ Ернст енд Янг налічує два офіси ( у Києві та Донецьку) та підпорядковується офісу Ernst & Young у Лондоні.

Компанії було присвоєно перше місце журналом BusinessWeek's в щорічному списку «Кращих місць, де варто почати кар'єру» (англ. The Best Places to Launch a Career) в 2008 році.

У 2009 році компанія зайняла 44-е місце в списку Fortune «100 кращих компаній для роботи» (англ. 100 Best Companies to Work For) і вище місце серед «Великої четвірки».

У 2012 році Інститут Great Place to Work® (США) включив компанію EY в список кращих роботодавців серед міжнародних компаній (World's Best Multinational Workplaces). Цей список складається другий рік на основі результатів найбільшого щорічного міжнародного дослідження умов праці і включає 25 міжнародних компаній-лідерів у даній області.

У 2013 році компанія EY була визнана найкращим роботодавцем серед організацій, що надають професійні послуги, і посіла друге місце у міжнародному рейтингу 50 World's Most Attractive Employers.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ «ERNST& YOUNG»

Компанія продовжує втілювати принципи відповідального ведення бізнесу в компанії та пропагувати ті ж принципи і за її межами. Ділиться своїми найбільшим надбанням - знаннями та досвідом - із суспільством, допомагаючи всім, з ким взаємодіємо,у розкритті потенціалу. Корпоративне волонтерство продовжує залишатися рушійною силою для більшості проектів корпоративної відповідальності, і «Ернст енд Янг» горді тим, що кількість залучених спiвробiтникiв з кожним роком зростає. Цілі та напрямки діяльності Комітету з питань корпоративної відповідальності у 2011 році залишилися незмінними, кількість проектів та ініціатив зросла.

Рис.1. Управлiння корпоративною відповідальністю

Таблиця 1. Комітет соціальної відповідальності «Ернст енд Янг»

Комітет

Співробітник відділу

Основні сфери залучення в діяльність комітету

Наталія Теленкова

Внутрішні служби

Керівник комітету, координація роботи всiх груп

Олексій Кредісов

Керуючий партнер

Координація роботи, група з розвитку корпоративної відповідальності

Віктор Коваленко

Відділ послуг в галузі сталого розвитку

Група з розвитку корпоративної відповідальності

Наталія Крівцова

Внутрішні служби, відділ персоналу

Освітні проекти

Єлизавета Максимець

Внутрішні служби, відділ персоналу

Освітні проекти

Ольга Данченкова

Внутрішні служби, відділ маркетингу

Комунікації КСВ

Юлія Биба

Внутрішні служби, юридична служба

«Зелена Група», група по роботі з дитячими будинками

Катерина Горбунова

Відділ послуг в галузі IT ризиків

Група по роботі з дитячими будинками, освітні програми для сиріт

Микола Єрін

Відділ аудиту

Програми корпоративного волонтерства

Катерина Кайда

Внутрішні служби, відділ персоналу,

Група по роботі з дитячими будинками, група по роботі

з важкохворими дітьми

Наталія Вишневецька

Донецьк

ГГрупа з розвитку корпоративної відповідальності

Середня плинність кадрів збільшилася з 14% у 2010 році до 23% у 2011 році, що ми пов'язуємо із пожвавленням ринку праці у післякризовий період. Плинність кадрів розраховується як відношення співробітників, що звільнилися з компанії протягом року, до загальної кількості співробітників на кінець звітного періоду.

Частка співробітників середнього віку в компанії (30-50 років) поволі зростає та становить вже 31% порівняно з 29% у 2010 році. Більшість наших співробітників (67%) молодші за 30 років, що пояснюється великою часткою набору до компанії випускників і студентів у порівнянні із досвідченими фахівцями. Молодь традиційно переважає у сфері аудиторських послуг, де часті відрядження є основною умовою роботи.

молодіжний партнерство кар'єрний підтримка

Рис.2. Колектив «Ернст енд Янг» в Україні за віком

62% співробітників компанії - жінки. Корпоративна культура і умови праці забезпечують кар'єрні можливості як для чоловіків, так і для жінок. При розгляді питань оплати праці або просування по службі немає жодної гендерної диференціації. Працівники жіночої статі переважно працюють на посадах спеціалістів та займають посади середньої управлінської ланки, на позиціях вищої управлінської ланки переважають чоловіки.

Рис.3. Колектив «Ернст енд Янг» в Україні за статтю, 2010 і 2011 фінансові роки

Корпоративна культура даної компанії ґрунтується на принципах взаємної поваги, відкритості, ініціативності та роботи в команді. У ході спільної роботи створюється перспективи розвитку для колег і клієнтів, а також робиться внесок у розвиток суспільства, в якому живемо і працюємо.

Талановиті та енергійні співробітники є запорукою привабливості даної компанії на ринку праці. Співробітники допомагають виконувати зобов'язання перед клієнтами, і «Ернст енд Янг» робить все можливе для того, щоб залучати професіоналів високого класу, зацікавлювати їх роботою і сприяти у розкритті здібностей.

Компанія допомагає співробітникам розвиватися в професійному та особистісному плані, пропонуючи їм як навчальні програми, так і систему наставництва протягом всього періоду роботи в компанії. Співробітники виконують цікаву роботу, що вимагає повної віддачі, постійного розвитку та самовдосконалення, і дає їм можливість професійно зростати та ставити перед собою нові цілі.

Як глобальна організація, підтримують співробітників, які мають бажання працювати в різних галузях і напрямках діяльності в різних містах і країнах світу, де представлена наша компанія. У масштабах всієї міжнародної практики компанія прагне, щоб професійні цілі співробітників збігалися з потребами клієнтів.

Стратегія розмаїття. Втілення стратегії розмаїття, що передбачає усвідомлення та толерантне ставлення усіх працівників до відмінностей в мисленні, ментальності, культурі, стилі управління, лідерському підході, віці, досвіді, гендерній приналежності інших людей, є одним із головних пріоритетів компанії.

Корпоративна культура «Ернст енд Янг», що спирається на збалансований, взаємопов'язаний колектив, сприяє втіленню стратегії розмаїття та розкриттю потенціалу всіх співробітників компанії, адже це дозволяє підтримувати високий рівень якості надання послуг нашими фахівцями, а також створювати конкурентні переваги та утримувати лідерські позиції на ринку.

Розвиток бренду роботодавця. «Ернст енд Янг» приділяє значну увагу розвитку бренду компанії як роботодавця з метою залучення та утримання найкращих фахівців та підвищення рівня залученостi співробітників. У 2014 році було вжито таких заходів у даному напрямку:

* стратегічне партнерство з провідними вищими навчальними закладами та молодіжними організаціями, реалізація освітніх проектів, спрямованих на розвиток лідерських якостей сучасної молоді та побудову мостів між академічною освітою та реальною практикою ведення бізнесу, активне використання найбільш популярних соціальних мереж як сучасних інструментів спілкування з молоддю та промоції проектів та ініціатив компанії;

* промоція програм професійного та кар'єрного розвитку персоналу компанії, які передбачають комплексне поєднання коучингу, досвіду роботи та професійного навчання, підвищення ефективності інституту наставництва, розвиток глобальних програм мобільності, які дозволяють співробітникам отримати досвід роботи не тільки в українських офісах компанії, а й за кордоном, тощо;

* забезпечення рівних та комфортних умов праці для співробітників, запровадження низки нових рішень для підтримки балансу між роботою та особистим життям - аби співробітники «Ернст енд Янг» були натхненні роботою в компанії;

* подальше вдосконалення комунікаційної стратегії, запровадження нових способів комунікації з персоналом.

Глобальне внутрішнє опитування працівників (Global People Survey).Кожні два роки проводиться ґрунтовне опитування співробітників за 74 показниками. Результати опитування 2014 року були порівняні з результатами 2012 року, що дозволило нам оцінити ефективність заходів, запроваджених за результатами попереднього дослідження. Серед тверджень, які отримали найбільшу кількість позитивних відповідей, наступні:

* 87% наших співробітників вважають, що їм довіряють приймати рішення, необхідні для ефективного виконання роботи;

* 86% пишаються тим, що працюють в «Ернст енд Янг»;

* для 88% співробітників є дуже важливим середовище, в якому цінується розмаїття та взаємопов'язаність.

Таблиця 2. Участь у опитуванні персоналу в Україні

Категорія

% позитивних відповідей, 2014

% позитивних відповідей, 2012

Втілення наших цінностей

78%

79%

Розмаїття та взаємопов'язаність

77%

78%

Корпоративна відповідальність

77%

73%

Командна робота

77%

76%

Якість у всьому, що ми робимо

76%

74%

Стратегія і лідерство

73%

76%

Індекс залученості

71%

74%

Ефективність менеджерів

70%

73%

Розвиток співробітників

65%

68%

Визнання та винагорода

65%

66%

Значно підвищився відсоток позитивних відповідей щодо обізнаності про дії компанії, спрямовані на захист довкілля -- 82% у порівнянні із 70% у 2009р. Також підвищився відсоток розуміння працівниками, за якими критеріями і як оцінюється ефективність їхньої діяльності -- 68% у порівнянні з 62% у 2009 р.

Менше позитивних відповідей було отримано на запитання щодо можливостей формування навичок, які потрібні для успішного виконання обов'язків на майбутніх посадах в разі просування -- 67% на відміну від 74% у 2009 р. Бали за «значущий діалог стосовно розвитку Вашої кар'єри» та «можливості кар'єрного росту», як і попереднього року, дали трохи менше половини опитаних (48% та 49% відповідно).

Результати опитування стали підґрунтям для оцінки ефективності роботи з персоналом та визначення пріоритетів на наступні роки. Найбільше уваги буде приділено розвитку персоналу, наставництву і коучингу, а також пошуку рiшень щодо зняття напруження, пов'язаного з ненормованим робочим графіком.

День Персоналу (Staff Day) Традиція щорічних зустрічей колективу з керівництвом компанії на рівні України та СНД була встановлена у листопаді 2010 року. Презентації, проведені 10 представниками усіх бізнес-підрозділів, ознайомили колектив з ринковою стратегією компанії, пріоритетами на наступний рік, а також з ініціативами стосовно персоналу.

Зустріч передбачала також безпосереднє спілкування працівників з топ-менеджментом. Під час SMS-сесії співробітники «Ернст енд Янг» ставили запитання керівництву щодо таких сфер: перспективи розвитку практики в Україні, наставництво, можливості кар'єрного росту, програми мобільності, послуги медичного страхування тощо. У підсумку, співробітники змогли отримати відверті відповіді на актуальні запитання, а керівництво - ідеї покращень у різних аспектах ведення бізнесу. Такий формат зустрічі сприяє ефективному діалогу та взаєморозумінню в колективі, тому проведення офіційного Дня Персоналу стане щорічним.

Нагорода «Співробітник року» Для визнання досягнень наших працівників на початку 2011 року було введено нову ініціативу -- конкурс «Співробітник року». Оцінювалися такі якості працівників: цілеспрямованість, ставлення до роботи (вміння бути позитивно налаштованим у складних умовах), вирішення складних завдань, досягнення в консультуванні/навчанні інших співробітників компанії і т.д. Взяти участь у конкурсі можуть усі співробітники - від молодшого фахівця до партнера.

Навчання і розвиток. Підхід компанії до навчання співробітників полягає у розкритті їх потенціалу -- через програму професійного та кар'єрного розвитку «Ернст енд Янг» і Ти» (Ernst & Young and You або EYU). Програма поєднує навчання, досвід та коучинг і передбачає, що кожний співробітник управляє власною кар'єрою. Компоненти програми EYU Досвід - найкорисніший досвід наші співробітники здобувають у процесі роботи. Тому отримання практичних навичок є невід'ємною частиною нашої системи професійного розвитку співробітників.

У рамках кожного напрямку діяльності фахівці підбирають завдання таким чином, щоб не тільки надавати клієнтам послуги високої якості, але й забезпечувати кожному співробітникові ідеальні умови для професійного росту, удосконалення лідерських якостей і розвитку навичок побудови успішних відносин.

Навчання - всі співробітники мають доступ до високоякісного навчання за спеціальним, структурованим учбовим планом, що враховує специфіку конкретного відділу і компанії в цілому. Учбовий план забезпечує надання кожному співробітнику знань та навичок, які необхідні для досягнення найвищої майстерності в професії.

Коучинг -- це формат ефективного спілкування в команді під час виконання повсякденних завдань. Підхід «Ернст енд Янг» і Ти» розглядає такий формат спілкування як невід'ємну складову культури компанії; розвиток навичок коуча для співробітників-наставників є частиною програми навчання.

Рис.4.Кар'єрний ріст у компанії

Інститут наставництва .Значну роль в розвитку співробітників відіграють наставники. Наставництво - це цілеспрямований діалог між наставником та підопічним, який має формальну та неформальну частини, та покликаний допомогти підопічному реалізувати свій потенціал в рамках компанії. 100% співробітників «Ернст енд Янг» в Україні, від молодшого фахівця до партнера, мають наставника з першого дня роботи в компанії. Наставниками виступають співробітники компанії, що знаходяться на дві-три кар'єрні сходинки вище за свого підопічного.

У рамках Процесу управління ефективністю діяльності та розвитком на початку року кожен наставник допомагає своєму підопічному визначити цілі та розробити план особистісного та професійного розвитку, а потім регулярно оцінює його досягнення та корегує дії, якщо необхідно. Наприкінці кожного року в компанії проводяться так звані «круглі столи», де всі наставники та керівники підрозділів колегіально обговорюють та затверджують оцінку ефективності діяльності та визначають рекомендації щодо кар'єрного просування кожного співробітника. Для того, щоб інститут наставництва працював ефективно, компанія приділяє багато уваги навчанню самих наставників. У 2011 році було проведено 15 тренінгів та 15 індивідуальних сесій, спрямованих на розвиток навичок коучингу та побудови змістовних бесід із підопічними щодо можливостей їхнього професійного і кар'єрного зростання.

Інститут кураторства. Окрім наставника, кожен співробітник має куратора зі складу партнерів, що є додатковою можливістю персональної та професійної підтримки в «Ернст енд Янг» в Україні. Кураторство полягає у наданні вказівок та порад стосовно кар'єри. Завдяки цьому інституту партнери можуть передати своїм підопічним досвід і навички для максимального досягнення поставлених цілей.

Програми мобільності. Програми мобільності - програми короткострокового або тривалого переведення на роботу в інші офіси компанії. Такий формат дозволяє співробітнику здобути досвід професійної діяльності в нових умовах та здобути навички вирішення цікавих і нестандартних завдань. Окрім того, такий досвід сприяє розширенню кругозору, розвитку комунікаційних навичок, залученню до нової культури та ментальності, розвиває толерантність та відчуття принципу різноманітності. Щоб стати учасником програми мобільності, співробітник має відповідати певним критеріям: насамперед, мати достатній досвід роботи в компанії в рідній країні, високу оцінку ефективності за попередні роки, достатні знання мови тощо.

Рис.5. Час, присвячений тренінгам в «Ернст енд Янг» в Україні, 2010 і 2011 фінансові роки

Успіх «Ернст енд Янг» і успіх наших клієнтів залежить від наших співробітників, тому ми приділяємо особливу увагу їх професійному розвитку.

У кожного співробітника є можливість брати участь у спеціальних навчальних заходах протягом усього періоду роботи в компанії - від першого тренінгу «Ласкаво просимо до «Ернст енд Янг» і до програм навчання для нових партнерів. Компанія забезпечує фінансову підтримку працівників у програмах їх професійної освіти та сертифікації. У 2011 році наші співробітники, які надають послуги клієнтам, взяли участь у більш ніж 90 навчальних курсах, присвятивши своєму професійному розвитку біля 11 тисяч навчальних годин. У зв'язку з пожвавленням бізнес-активності і збільшенням кількості проектів, кількість часу, що присвячувався навчанню та сертифікації, зменшилася і становить у середньому 86 годин для співробітників, що надають послуги клієнтам (порівняно зі 114 годинами у 2010 році).

Таблиця 3. Професійна сертифікація в «Ернст енд Янг» в Україні, 2011 фінансовий рік

Програми сертифікації

Співробітники «Ернст енд Янг», що отримали сертифікати

Співробітники «Ернст енд Янг», що проходять навчання за програмою сертифікації

ACCA

42

190

CPA

7

Сертифікат аудитора України, сертифікат НБУ

17

CIMA, CFA

3

6

PMP

1

1

CISA, CISSP, CISM

9

1

CIA

2

Cертифікат з оцінки

16

Успіх «Ернст енд Янг» і успіх наших клієнтів залежить від наших співробітників, тому ми приділяємо особливу увагу їх професійному розвитку.

У кожного співробітника є можливість брати участь у спеціальних навчальних заходах протягом усього періоду роботи в компанії - від першого тренінгу «Ласкаво просимо до «Ернст енд Янг» і до програм навчання для нових партнерів.Компанія забезпечує фінансову підтримку працівників у програмах їх професійної освіти та сертифікації. У 2011 році наші співробітники, які надають послуги клієнтам, взяли участь у більш ніж 90 навчальних курсах, присвятивши своєму професійному розвитку біля 11 тисяч навчальних годин. У зв'язку з пожвавленням бізнес-активності і збільшенням кількості проектів, кількість часу, що присвячувався навчанню та сертифікації, зменшилася і становить у середньому 86 годин для співробітників, що надають послуги клієнтам (порівняно зі 114 годинами у 2010 році).

Програма підтримки працюючих мам. Корпоративна культура «Ернст енд Янг» передбачає рівні кар'єрні можливості як для чоловіків, так і для жінок. Більше половини нашого колективу в Україні складають жінки, більшість з них поєднують кар'єру з материнством. Для співробітниць, які мають неповнолітніх дітей, баланс між сім'єю та досягненнями на роботі є особливо актуальним. За результатами опитування, яке було проведено наприкінці 2010 фінансового року, розроблена комплексна Програма підтримки працюючих мам, яка наразі включає наступні компоненти:

* «мамина година» -- можливість використовувати одну годину протягом дня (п'ять годин на тиждень) на власний розсуд для жінок із дітьми віком до 14 років; від початку програми у жовтні 2010 року співробітниці компанії використали понад 1200 годин;

* гнучкий робочий графік для співробітниць-мам;

* додаткова виплата за перші 12 тижнів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами - при цьому сукупний дохід співробітниці (виплата з Фонду соціального страхування та доплата компанії) складає не менше 80% основного окладу;100% компенсація п'яти днів на рік відсутності через хворобу дитини, незалежно від стажу роботи та розміру заробітної плати (на додачу до п'яти днів, які компенсуються усім працівникам);

* розширення опцій програми медичного страхування для дітей співробітників, а саме збільшення кількості клінік, які надають послуги в рамках програми страхування, розширення переліку послуг, що надають клініки тощо;

* подарунки від компанії співробітникам, у яких народжується дитина;

* домовленість із Управлінням освіти Печерського району про прийом дітей наших співробітників до одного з дитячих садочків, що знаходиться поруч із офісом;

* організація спортивних та розважальних заходів для дітей співробітників.

Є певний відсоток мам, які не завжди мають змогу скористатися окремими пільгами, запропонованими компанією, через завантаженість на роботі. Проте опитування, що було проведено у червні 2011 року, показало: 77% співробітниць-мам вважають, що Програма сприяє покращенню балансу між роботою та особистим життям. Більшість матерів зазначили, що цінують запровадження такої Програми, адже це свідчить про небайдужість керівництва компанії до їх проблем.

Компанія «Ернст енд Янг» приділяє постійну увагу екологічним аспектам своєї діяльності. За допомогою консультацій та порад нашого відділу послуг у сфері сталого розвитку (CCaSS) ми допомагаємо нашим клієнтам бути екологічно сталими. Наш еко-менеджмент спрямований на мінімізацію витрат ресурсів в процесі здійснення діяльності компанії. Одним із напрямів діяльності комітету з питань корпоративної відповідальності, а саме «Зеленої Групи», є моніторинг екологічних показників діяльності компанії, ініціювання позитивних змін там, де це можливо, просвітницька діяльність, спрямована на співробітників компанії, а також підтримка зовнішніх екологічних програм, які мають на меті підвищення екологічної свідомості та практичні дії щодо поліпшення екологічного стану країни.

Посади дерево - інвестуй у майбутнє 16 жовтня дружня команда працівників «Ернст енд Янг» та членів їх сімей взяла участь в екологічній акції «Посади дерево -- інвестуй у майбутнє», організованій мережею Глобального Договору в Україні. Захід був присвячений висадці дерев та кущів у парку «Дорогожичі» міста Києва. Спільними зусиллями представників бізнесу, студентства та громади Києва було висаджено близько 250 дерев (липи, акації, обліпихи, фруктові дерева) та 500 кущів.

Протягом 20 років свого існування в Україні компанія «Ернст енд Янг» приділяє велику увагу освітнім ініціативам для студентів та молоді. За останній рік ми реалізували або підтримали ряд проектів в цьому напрямку.

Завдяки втіленню та підтримці профорієнтаційних проектів, компанія «Ернст енд Янг» будує нові містки між академічною освітою та майбутнім місцем роботи сьогоднішнього студентства.

«Ернст енд Янг» посилює стратегічне партнерство із AIESEC в Україні AIESEC-- міжнародна молодіжна організація, що об'єднує активну молодь більш ніж 100 країн, яка зростає професійно через спільні проекти та ініціативи і прагне змінити світ на краще. AIESEC в Україні існує з 1994 року і об'єднує більш ніж 800 студентів із 50 вузів. Ми вже другий рік поспіль є стратегічним партнером AIESEC в Україні. Олексій Кредісов, керуючий партнер «Ернст енд Янг», та Марина Захар'їна, керівник відділу персоналу, увійшли до Консультаційної Ради AIESEC, що покликана допомогти розробити стратегію та аналізувати досягнення організації протягом року. У 2011 році фахівці компанії «Ернст енд Янг» взяли участь у таких освітніх ініціативах як «Ярмарок талантів», «Форум кар'єри», семінари із розвитку лідерських навичок, HR-Evolution, Green Rush та «Світ без кордонів».

Виховання підприємницьких та лідерських якостей молоді. В компанії «Ернст енд Янг» вірять, що підприємці є важливою рушійною силою позитивних змін. Розвиваючи лідерські якості молоді, ми закладаємо основу майбутнього успіху держави. Залучаючи молодь до соціальних ініціатив, ми підвищуємо рівень соціальної відповідальності майбутніх підприємців.

LDS (Leadership Development Seminar). «Ернст енд Янг» підтримує проект LDS -- семінар з розвитку лідерських і професійних навичок, що проводить організація AIESEC. В 2011 це був триденний семінар, в якому взяли участь 150 студентів із 15 міст України.

День лідерства. Наша компанія приєдналася до освітньої програми в рамках Leadership day, що проходив цього року в Донецьку, де надала лідерам AIESEC корисну інформацію стосовно коучінгу та наставництва.

Світ без кордонів. Компанія «Ернст енд Янг» підтримує проект AIESEC «Світ без кордонів», який спрямовано на розвитоку старшокласників лідерського потенціалу та навичок. В основі проекту - освітньо-розвиваюча програма для старшокласників київських шкіл, яка складається з уроків особистісного розвитку від іноземних студентiв. Навчання відбувається у форматі тренінгів, дискусій, рольових ігор та майстер-класів. Усі заходи проводяться англійською мовою, тож розвиваються й мовні навички учасників. Тематика заходів різноманітна та насичена: культурна толерантність, комунікація, ораторське мистецтво, організація часу, постановка та досягнення цілей, лідерство, робота в команді, управління фінансами, глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. Щоб допомогти школярам у виборі майбутньої професії, проводяться профорієнтаційні конференції для старшокласників за участю фахівців різних напрямків. Близько 500 учнів з 12 київських шкіл в 2011 році розширили рамки розуміння світу разом з проектом «Світ без кордонів».

ВИСНОВОК

Ернст енд Янг» є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Колектив компанії нараховує 152 000 співробітників у різних країнах світу, яких об'єднують спільні цінності та високі стандарти якості послуг. Ми створюємо перспективи, розкриваючи потенціал наших співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Компанія постійно розширюємо перелік наших послуг з урахуванням потреб клієнтів у різних регіонах СНД. У 18 офісах нашої фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Тольятті, Південно-Сахалінську, Алмати, Астані, Атирау, Баку, Києві, Донецьку, Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську) працюють 4000 спеціалістів. В Україні компанія веде діяльність з 1991 року. Зараз в офісах «Ернст енд Янг» в Україні працюють понад 500 фахівців, що надають повний спектр послуг міжнародним і українським компаніям.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Види підходів до концепції корпоративної соціальної відповідальності. Соціальні відповідальність бізнесу та економічні показники компанії. Характеристика українського середовища. Особливості соціальної корпоративної відповідальності компанії "Київстар".

  курсовая работа [32,3 K], добавлен 23.08.2011

 • Соціальна робота як вид професійної допомоги окремій особистості, сім'ї чи групі осіб з метою забезпечення їм належного соціального, матеріального та культурного рівня життя. Особливості розвитку програм підготовки соціальних працівників у США.

  контрольная работа [21,4 K], добавлен 20.02.2011

 • Освіта як пріоритетна галузь соціально-економічного розвитку суспільства. Мета і пріоритетні напрями соціальної політики з розвитку освіти. Розвиток освіти в Україні, що є невід'ємно пов'язаним із становленням української держави. Зміни в системі освіти.

  реферат [28,2 K], добавлен 09.08.2010

 • Дослідження сутності та завдань державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури в регіонах країни. Характеристика механізму та інструментів забезпечення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури на основі програмно-цільового підходу.

  статья [45,8 K], добавлен 20.08.2013

 • Програмування як інструмент реалізації соціальної політики, класифікація соціальних програм. Методичні підходи до оцінювання ефективності соціальних програм. Особливості застосування соціальних програм в сучасних умовах розвитку українського суспільства.

  реферат [28,0 K], добавлен 04.06.2013

 • Соціально-економічне становище українського села. Джерело підтримки добробуту сільських сімей. Соціальна сфера і розвиток громад. Проблеми та перспективи земельних відносин на селі. Роль особистих селянських господарств в життєдіяльності населення.

  дипломная работа [118,7 K], добавлен 01.06.2010

 • Стратегічна мета та методи трансформації українського суспільства відповідно до теорії синергетики. Прогнозування соціального розвитку держави, шляхи його стабілізації. Соціальне партнерство й підвищення його ролі в соціально-трудових відносинах.

  реферат [31,7 K], добавлен 04.07.2009

 • Завдання соціальної політики України та напрямки її здійснення; сутність, принципи, пріоритети та функції соціальної держави. Сутність закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Складові колективного договору.

  контрольная работа [48,4 K], добавлен 30.05.2010

 • Социальное партнерство, как специфический тип общественных отношений, его понятие и признаки. Социальное партнерство, как идеология цивилизованного общества рыночной экономики. Социальное партнерство в индустриально развитых странах и социальные группы.

  реферат [14,4 K], добавлен 14.11.2008

 • Зв'язок прискорення соціальних і технологічних змін та адаптації зовнішнього й внутрішнього середовища людини. Пояснення історичного розвитку, економічного прогресу, трансформацій у всіх надбудовних інститутах суспільства, розвитку соціальних відносин.

  реферат [27,9 K], добавлен 16.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.