Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в АР Крим у 2007/2008 році

Статистичні показники, що характеризують санаторно-курортний та туристичний комплекс АР Крим у 2007/08 р. у порівнянні з попередніми роками. Структура закладів, що забезпечують відпочинок і оздоровлення на півострові: готельне господарство, культура.

Рубрика Спорт и туризм
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 01.12.2009
Размер файла 879,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Туристичні ресурси

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ, ОРГАНІЗОВАНИЙ ВІДПОЧИНОК ТА ТУРИЗМ

В АР КРИМ

У 2007/2008 РОЦІ

Статистичний збірник

СІМФЕРОПОЛЬ

2008

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

За редакцією О.І. Пітюренко

Відповідальний за випуск О.Г. Колебаєва

У збірнику вміщено показники, що характеризують діяльність санаторно-курортного (оздоровчого) комплексу, кількість оздоровлених і ліжковий фонд в цілому по АР Крим та по регіонах республіки. Також наведено структуру закладів, що забезпечують відпочинок і оздоровлення на півострові, зокрема готельного господарства, культури і мистецтва та інше.

Головне управління

статистики в АР Крим

* адреса: вул. Ушинського, 6

м.Сімферополь, 95000

* телефон:278893

* факс:255583

* електронна пошта: crimeastat@sf.ukrstat.gov.ua

* веб-сайт: www.sf.ukrstat.gov.ua

Розповсюдження статистичних видань Головного управління статистики в АР Крим

Відділ зведених робіт та показників національних рахунків

* адреса: вул. Ушинського, 6, каб.103

м.Сімферополь, 95000

* телефон:600532

* факс:255583

* електронна пошта: crimeastat@sf.ukrstat.gov.ua

Вих.07.1-08/380

10.12.2008р.

© Головне управління статистики в АР Крим, 2008

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в АР Крим у 2007/2008 році» підготовлено відділом статистики соціальних послуг за участю відділів статистики транспорту та зв'язку, науки, інновацій та обстеження підприємств сфери послуг, соціально-трудових відносин, фінансів, будівництва та інвестицій, цін, управління статистики торгівлі.

Збірник пропонує широкий спектр статистичних показників, що характеризують санаторно-курортний та туристичний комплекс АР Крим у 2007/08р. у порівнянні з попередніми роками.

Видання складається з шести розділів, в яких наведено інформацію про мережу санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, їх ліжковий фонд та кількість оздоровлених.

Крім того, у збірнику надається інформація про діяльність готельного господарства, інвестиції, спрямовані на розвиток закладів, що забезпечують відпочинок та оздоровлення, експорт послуг цими закладами, роботу пасажирського транспорту.

Значна кількість показників наведена по регіонах республіки та у порівнянні з даними по Україні.

У збірнику використані дані інших відомств та організацій: Міністерства курортів і туризму АР Крим, Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Державної податкової адміністрації в АР Крим, Міністерства економіки АР Крим, Міністерства культури і мистецтв АР Крим та органів місцевого самоврядування.

Відділ статистики соціальних послуг

СКОРОЧЕННЯ

га - гектар

грн. - гривня

дол.США - долар США

км - кілометр

км2 - квадратний кілометр

м2 - квадратний метр

млн. - мільйон

р. - рік

р.б. - разів більше

т - тонна

тис. - тисяча

ткм - тонно-кілометр

пас.км - пасажиро-кілометр

% - відсоток

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

2005/06

-

12 місяців: з 1.10.2005р. по 30.09.2006р.

2006/07

-

12 місяців: з 1.10.2006р. по 30.09.2007р.

2007/08

-

12 місяців: з 1.10.2007р. по 30.09.2008р.

Тире (-)

-

явищ не було

Символ (х)

-

заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне

Нуль (0; 0,0)

-

явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Крапки (. . .)

-

відомості відсутні

«У тому числі», «з них»

-

наведено не всі доданки загальної суми

ЗМІСТ

Передмова

Скорочення

Умовні позначення

Коротка геополітична характеристика.

1.МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Територія і кількість наявного населення

Основні показники розвитку роздрібної торгівлі

Мережа ресторанного господарства

Мережа роздрібної торгівлі

Кількість автозаправних станцій

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Перевезення пасажирів авіаційним транспортом

Перевезення пасажирів трамвайним транспортом

Перевезення пасажирів тролейбусним транспортом

Відправлення пасажирів залізничним транспортом

Відправлення пасажирів залізничним транспортом за видами сполучення у 2007 р

Перевезення пасажирів морським транспортом у 2007р

Таксофонний парк у 2007р

Абоненти кабельного телебачення та мережі “Інтернет” за регіонами України у 2007р

Готелі та інші місця для короткотермінового проживання

Місткість готелів та інших місць для короткотермінового проживання

Обслуговано приїжджих у готелях та інших місцях для короткотермінового проживання

Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах

Кількість осіб, які оздоровлені у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах

Дитячі оздоровчі заклади (табори)

Чисельність дітей, які відпочивали влітку у дитячих оздоровчих закладах (таборах)

Розподіл санаторно-курортних (оздоровчих) закладів за типами

Розподіл ліжкового фонду санаторно-курортних (оздоровчих) закладів за типами

Кількість осіб, оздоровлених у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах довгостроково протягом 1-2 днів за типами

2. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ

Інвестиції в основний капітал по регіонах у 2006р

Інвестиції в основний капітал за видом економічної діятельності «Готелі і ресторани» по регіонах у 2007р

Введення в експлуатацію об'єктів санаторно-курортного призначення та для короткотермінового проживання

Введення в дію будівель для короткотермінового проживання, по регіонах

Кількість незавершених нежитлових будівель для публічних виступів закладів освітнього та оздоровчого призначення

Кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій санаторно-курортного, готельного та туристського комплексу

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів санаторно-курортного, готельного та туристського комплексу

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам закладів санаторно-курортного, готельного та туристського комплексу

Чисельність працівників, які мають вищу освіту

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації

Підготовка спеціалістів з вищою освітою для сфери туризму

Основні показники роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб

Мережа ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб по регіонах за 2007р.

Мережа роздрібної торгівлі підприємств-юридичних осіб у 2007р

Кількість автозаправних станцій підприємств-юридичних осіб

Перевезення (відправлення) пасажирів за видами транспорту

Розподіл обсягу пасажироперевезень за видами транспорту

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом по регіонах

Середня відстань перевезення одного пасажира автомобільним транспортом по регіонах

Середня кількість поїздок у автобусах по регіонах

Перевезення пасажирів морським транспортом по регіонах

Перевезення пасажирів морським транспортом у закордонному сполученні по регіонах

Перевезення пасажирів морським транспортом у каботажному сполученні по регіонах

Рухомий склад електротранспорту за роками випуску

Групування автомобілів, автобусів залежно від часу перебування в експлуатації у 2007 р

Розподіл автомобілів, автобусів за роками випуску у 2007р

Групування морських суден за віком з моменту випуску

Розподіл морських суден придатних до експлуатації за роками випуску на кінець 2005р

Довжина автомобільних доріг загального користування АР Крим

Благоустрій автомобільних доріг загального користування АР Крим

Продукція зв'язку

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку населенню

Розподіл доходів підприємств від надання послуг пошти та зв'язку за типами користувачів

Викиди шкідливих речовин та парникових газів в атмосферне повітря

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за регіонами

Основні показники поводження з відходами I-III класів небезпеки

Основні показники роботи підприємств готельного господарства АР Крим

Готелі та інші місця для короткотермінового проживання

Місткість готелів та інших місць для короткотермінового проживання та їх використання

Структурні підрозділи сфери сервісу у готелях та інших місцях для короткотермінового проживання

Обсяг реалізованих послуг

Середні ціни за проживання у готелях Автономної Республіки Крим

Динаміка індексів споживчих цін на окремі види послуг у 2008р

Фінансова діяльність закладів санаторно-курортного, готельного та туристичного комплексу

Експорт послуг санаторно-курортних закладів

Експорт послуг бюро подорожей та туристичних агентств

Експорт послуг готельного господарства

Динаміка темпів росту експорту санаторно-курортних, туристських і готельних послуг

Експорт санаторно-курортних, туристських і готельних послуг по регіонах

Розподіл експорту санаторно-курортних, туристських готельних послуг по регіонах за 9 місяців 2008р

3. ТУРИЗМ В АР КРИМ.

Пропуск осіб через державний кордон України

Пропуск осіб через державний кордон в Україну

Розподіл іноземних громадян, які прибули в Україну, за країнами їх громадянства за 9 місяців 2008р

Розподіл туристів за метою відвідування та віком за 9 місяців 2008р

Розподіл туристів за категоріями та метою відвідування

Туристські стоянки горно-лісової зони Автономної Республіки Крим

Основні фінансово-економічні показники діяльності туристичних організацій

Збір податків до Зведеного бюджету АР Крим по державних податкових інспекціях

Питома вага окремих курортних регіонів у зборі податків до Зведеного бюджету АР Крим

Темпи зростання зборів податків у Зведений бюджет АР Крим по окремих галузях

4. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ

Заповідники АР Крим

Основні характеристики заповідників АР Крим

Заклади культури та мистецтв в АР Крим

Парки системи Мінкультури та мистецтв АР Крим

Театри

Забезпечення населення книжковим фондом бібліотек у 2007р

Демонстратори кіно (відео) фільмів на кінець 2007р

Заклади культури клубного типу на кінець 2007р

Музеї

Об'єкти сфери відпочинку та розваг

Спортивні споруди

5. ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ (ОЗДОРОВЧИХ) ЗАКЛАДІВ

Основні показники діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів

Структура санаторно-курортного (оздоровчого) комплексу

Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах

Кількість оздоровлених осіб у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах

Кількість санаторно-курортних (оздоровчих) закладів що звільнені від земельного податку та площа їх території

Середньооблікова кількість працюючих у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах у 2007/08р

Розподіл санаторно-курортних (оздоровчих) закладів за причинами, з яких вони не працювали протягом року

Розподіл ліжкового фонду санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, що не працювали протягом року

Розподіл санаторно-курортних (оздоровчих) закладів у 2008р., по регіонах

Темпи зростання (зниження) кількості санаторно-курортних (оздоровчих) закладів у 2008р., по регіонах

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах у 2008р., по регіонах

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах у 2007 та 2008рр., по регіонах

Кількість осіб, які оздоровлені у 2007/08р. протягом тривалого часу, по регіонах

Кількість осіб, які відпочивали у 2007/08р. протягом одного-двох днів, по регіонах

Темпи приросту (зниження) кількості оздоровлених у 2007/08р. довгостроково і протягом 1-2 днів, по регіонах

Кількість оздоровлених осіб у 2007/08р. у розрахунку на 1000 постійного населення регіону, в якому знаходиться санаторно-курортний (оздоровчий) заклад

Кількість дітей та підлітків, які оздоровлені у 2007/08р. протягом тривалого часу, по регіонах

Кількість дітей та підлітків, які відпочивали у 2007/08р. протягом одного-двох днів, по регіонах

Кількість осіб, які оздоровлені у 2007/08р. з числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Кількість осіб, які оздоровлені у 2007/08р. з числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, по регіонах

Розподіл іноземних громадян, оздоровлених протягом 2007/08р. у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах , по регіонах.

Розподіл дітей по регіонах України, з яких вони прибули на оздоровлення у санаторно-курортні (оздоровчі) заклади АР Крим у 2007/08р

Фінансові показники діяльності госпрозрахункових санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, що працювали у 2007/08р.

6. ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ (ОЗДОРОВЧИХ) ЗАКЛАДІВ ТА ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ ВЛІТКУ 2008Р

Кількість осіб, які оздоровлені у червні - серпні 2008р., по регіонах

Частка осіб, оздоровлених в санаторно-курортних і оздоровчих закладах АР Крим влітку

Кількість дітей, оздоровлених влітку 2008р., по регіонах

Кількість дітей, які оздоровлені у червні - серпні 2008р., по регіонах

Кількість оздоровлених у червні-серпні 2008р. дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, по регіонах

Дитячі оздоровчі заклади (табори) за типами

Оздоровлення дітей у закладах (таборах) за типами у 2008р

Дитячі оздоровчі табори, які працювали влітку 2008р., по регіонах

ОКРЕМІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Коротка геополітична характеристика

Автономна Республіка Крим розташована на півдні України на території Кримського півострову, який омивається Чорним та Азовським морями, займає площу 26,1 тис. км2 (без м.Севастополя) з щільністю населення у 76 осіб на 1 км2.

Відстань між крайніми точками півострова: із заходу на схід - 360 км, із півночі на південь - 180 км.

Крайні точки: на півдні - мис Сарич

на заході - мис Прибійний

на сході - мис Фонар

Відмінність Криму - у різномаїтті природних ландшафтів: від степних на півночі до вкритих лісами Кримських гір у південній частині.

Клімат. Крим займає прикордонне положення між помірним і субтропічним географічними поясами, що сприяє м'якому клімату півострова та великій кількості годин сонячного сяйва (2180-2470 годин на рік).

Температура повітря у 2007р. (За даними Центру з гідрометеорології в АР Крим; °С)

лютий - абсолютний мінімум: -24,4

липень - абсолютний максимум: +40,5

Рельєф. Кримського півострова являє собою три нерівних частини: рівнинний Крим, Керченський півострів і гірський Крим, що складається з Головної гряди Кримських гір з Південним берегом Криму, а також Внутрішньої і Зовнішної передгірних гряд.

Найвищі гірськи вершини (м)

Роман-Кош - 1545

Демір-Капу - 1540

Зентін-Кош - 1534

1. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Територія і кількість наявного населення(на 1 січня 2008р.)

Територія За даними Державного комітету України з земельних ресурсів.,

тис.км2

Кількість

населення, тис.

Відсоток

міського

населення

Щільність

населення, осіб на 1 км2

Україна

603,5

46372,7

68,3

77

Автономна

Республіка Крим

26,1

1977,1

62,9

76

області

Вінницька

26,5

1672,2

48,6

64

Волинська

20,1

1036,4

51,2

52

Дніпропетровська

31,9

3398,4

83,5

107

Донецька

26,5

4538,9

90,4

173

Житомирська

29,8

1305,5

57,3

44

Закарпатська

12,8

1242,6

37,1

97

Запорізька

27,2

1832,9

76,6

68

Івано-Франківська

13,9

1382,6

42,9

100

Київська

28,1

1737,3

60,4

62

Кіровоградська

24,6

1039,7

61,3

43

Луганська

26,7

2355,4

86,5

89

Львівська

21,8

2559,8

60,5

118

Миколаївська

24,6

1203,6

67,5

49

Одеська

33,3

2394,7

66,4

72

Полтавська

28,8

1524,9

60,4

54

Рівненська

20,1

1152,0

47,5

57

Сумська

23,8

1196,8

66,6

51

Тернопільська

13,8

1098,6

43,2

80

Харківська

31,4

2795,9

79,7

90

Херсонська

28,5

1107,5

61,1

39

Хмельницька

20,6

1350,3

53,5

66

Черкаська

20,9

1315,5

55,5

64

Чернівецька

8,1

904,5

41,5

112

Чернігівська

31,9

1135,9

61,4

36

міста

м.Київ

0,8

2740,2

100,0

3398

м.Севастополь Включаючи м.Інкерман, смт.Кача і сільські ради, підпорядковані міській раді.

0,9

379,5

93,9

439

Основні показники розвитку роздрібної торгівлі (млн.грн.)

Роздрібний

товарооборот

У тому числі

товарооборот

торгової мережі

товарооборот

ресторанного господарства

2000

2006

2007

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Україна

28757

129952

178233

26663

124747

171682

2094

5205

6551

Автономна

Республіка Крим

946

4784

6430

868

4524

6117

78

260

313

області

Вінницька

794

2959

3922

750

2874

3821

44

85

101

Волинська

575

2404

3134

527

2301

3012

48

103

122

Дніпропетровська

2380

11476

15976

2232

11121

15501

148

356

475

Донецька

2624

11430

15942

2443

10946

15344

181

483

598

Житомирська

682

2430

3321

618

2320

3190

64

110

131

Закарпатська

745

2902

3667

703

2829

3586

42

73

81

Запорізька

1376

4982

6782

1262

4804

6578

114

178

204

Івано-Франківська

588

2269

3133

545

2200

3048

43

70

85

Київська

1011

4731

6663

874

4471

6324

137

260

339

Кіровоградська

504

2021

2801

479

1972

2746

25

49

55

Луганська

1021

3767

5246

964

2644

5103

57

123

142

Львівська

1820

6883

9472

1704

6604

9120

116

279

353

Миколаївська

570

2555

3862

512

2446

3742

58

108

120

Одеська

1112

7445

9996

1024

7208

9695

88

237

301

Полтавська

1064

3468

4678

1005

3345

4543

59

122

136

Рівненська

474

2093

2747

413

1983

2601

61

110

147

Сумська

777

2155

2688

727

2047

2565

50

108

123

Тернопільська

386

1730

2252

359

1683

2196

27

47

55

Харківська

2031

9165

12312

1924

8920

11989

107

245

323

Херсонська

526

2493

3326

496

2441

3264

30

53

62

Хмельницька

561

2506

3368

530

2446

3302

31

59

66

Черкаська

657

2336

3173

605

2254

3076

52

82

97

Чернівецька

479

1806

2680

450

1756

2625

29

51

54

Чернігівська

716

2121

2863

657

2006

2729

59

115

134

міста

м. Київ

4106

25826

35990

3775

24439

34120

331

1387

1870

м. Севастополь

221

1215

1809

206

1163

1745

15

52

64

Мережа ресторанного господарства (одиниць)

Всього

У тому числі

кафе, закусочні, буфети

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Україна

33132

26760

26159

15704

12042

11423

Автономна

Республіка Крим

1438

1831

1707

701

1213

1122

області

Вінницька

1040

1341

1285

500

366

328

Волинська

1270

1101

1021

450

276

237

Дніпропетровська

1994

1497

1461

814

732

703

Донецька

2886

2044

1965

1186

994

927

Житомирська

958

685

678

406

274

256

Закарпатська

1164

766

705

812

527

475

Запорізька

1329

899

858

693

455

442

Івано-Франківська

951

776

774

622

364

365

Київська

1323

952

927

584

353

329

Кіровоградська

711

504

507

378

213

204

Луганська

1269

902

840

371

307

297

Львівська

2537

2276

2128

1219

1009

996

Миколаївська

1043

680

621

494

356

321

Одеська

1411

1162

1147

794

557

507

Полтавська

1247

903

816

524

381

367

Рівненська

935

645

642

472

264

254

Сумська

722

1016

996

413

278

260

Тернопільська

880

892

917

288

128

119

Харківська

2135

1363

1729

923

670

666

Херсонська

819

480

479

405

277

280

Хмельницька

1099

557

527

700

274

254

Черкаська

875

514

505

409

225

222

Чернівецька

627

366

317

346

190

151

Чернігівська

877

750

698

452

368

346

міста

м.Київ

1288

1437

1508

613

685

698

м.Севастополь

304

421

401

135

306

297

Україна

1234

1247

1259

3621

2790

2799

12429

10597

10609

Автономна Республіка Крим

75

88

88

226

255

228

431

270

265

області

Вінницька

30

28

17

52

50

51

457

897

889

Волинська

33

42

40

223

134

132

564

631

598

Дніпропетровська

66

67

70

154

80

85

926

609

598

Донецька

100

97

108

187

104

103

1398

848

826

Житомирська

21

14

15

56

38

45

472

359

362

Закарпатська

66

59

50

131

99

103

149

80

76

Запорізька

25

29

24

130

74

85

464

335

303

Івано-Франківська

38

41

48

73

50

49

226

321

310

Київська

49

58

48

133

107

108

554

425

435

Кіровоградська

20

16

16

45

34

42

266

239

242

Луганська

43

39

40

80

52

50

763

504

453

Львівська

99

126

129

570

362

329

653

772

670

Миколаївська

22

13

23

130

97

77

392

213

199

Одеська

64

68

62

277

345

382

254

190

195

Полтавська

36

23

25

74

62

60

613

433

363

Рівненська

29

21

17

87

48

49

340

310

321

Сумська

22

24

26

63

56

53

223

657

656

Тернопільська

37

26

28

155

111

100

399

627

670

Харківська

60

53

58

100

70

70

1040

561

928

Херсонська

13

20

21

90

68

62

301

112

111

Хмельницька

40

26

26

162

107

105

194

149

141

Черкаська

32

29

36

75

61

61

358

199

186

Чернівецька

35

33

33

95

55

51

149

88

82

Чернігівська

23

20

23

86

71

73

315

291

256

міста

м.Київ

143

166

171

89

136

187

455

447

447

м.Севастополь

13

21

17

78

64

59

73

30

27

Мережа роздрібної торгівлі

Кількість магазинів,

одиниць

Торгова площа магазинів,

тис. м2

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Україна

77885

54581

52315

7029

6847

7493

Автономна

Республіка Крим

3051

2338

2301

268

234

258

області

Вінницька

3226

2487

2337

246

225

223

Волинська

1751

1368

1289

147

138

147

Дніпропетровська

4796

3880

3421

543

613

677

Донецька

6471

4297

4221

756

668

713

Житомирська

2902

1925

1909

238

186

186

Закарпатська

2356

1600

1475

182

146

143

Запорізька

2690

2092

1963

268

277

321

Івано-Франківська

2386

1442

1435

158

142

169

Київська

2908

2102

2057

250

237

259

Кіровоградська

2008

1440

1403

156

134

140

Луганська

3138

2066

2004

315

247

297

Львівська

5570

3850

3665

406

414

426

Миколаївська

2111

1393

1315

171

170

236

Одеська

4088

2680

2508

322

400

423

Полтавська

3356

2204

2134

241

210

238

Рівненська

1775

1404

1411

146

140

166

Сумська

2630

1437

1370

218

134

142

Тернопільська

1909

1040

986

137

90

99

Харківська

4199

2590

2395

412

440

484

Херсонська

1735

1268

1267

158

159

167

Хмельницька

2966

1772

1679

234

176

204

Черкаська

2410

1502

1446

225

151

154

Чернівецька

1402

906

875

103

72

106

Чернігівська

3153

2014

1950

234

171

168

міста

м.Київ

2368

2937

2927

427

775

830

Україна

1437

1468

1616

25361

18970

19573

Автономна Республіка Крим

1306

1182

1312

1529

1177

1155

області

Вінницька

1374

1334

1332

925

715

656

Волинська

1382

1331

1418

632

484

524

Дніпропетровська

1503

1790

1992

1634

1116

1244

Донецька

1545

1459

1571

2393

1578

1740

Житомирська

1693

1412

1429

515

389

428

Закарпатська

1443

1174

1150

521

515

502

Запорізька

1375

1501

1750

1134

727

770

Івано-Франківська

1112

1027

1226

621

410

462

Київська

1356

1352

1488

947

801

867

Кіровоградська

1360

1273

1352

812

640

643

Луганська

1216

1038

1263

1097

882

929

Львівська

1531

1614

1663

1684

1108

1129

Миколаївська

1337

1404

1959

817

512

552

Одеська

1294

1669

1765

1334

1155

1066

Полтавська

1459

1365

1560

878

696

747

Рівненська

1238

1215

1443

439

322

316

Сумська

1654

1103

1191

564

368

381

Тернопільська

1191

816

900

417

353

363

Харківська

1423

1563

1731

1677

1420

1475

Херсонська

1328

1421

1510

832

539

504

Хмельницька

1619

1294

1508

710

499

495

Черкаська

1586

1137

1170

707

516

547

Чернівецька

1110

797

1167

261

179

218

Чернігівська

1854

1482

1478

689

471

488

міста

м.Київ

1634

2850

3030

1277

1145

1082

м.Севастополь

1775

2582

3079

315

253

290

Кількість автозаправних станцій (одиниць)

2000

2006

2007

всього

у відсотках до підсумку

Україна

4030

5913

6280

100,0

Автономна

Республіка Крим

182

331

336

5,3

області

Вінницька

154

227

238

3,8

Волинська

96

125

137

2,2

Дніпропетровська

252

344

366

5,8

Донецька

407

529

582

9,3

Житомирська

115

154

154

2,5

Закарпатська

131

209

212

3,4

Запорізька

196

258

277

4,4

Івано-Франківська

91

144

162

2,6

Київська

161

299

350

5,6

Кіровоградська

147

204

214

3,4

Луганська

166

206

215

3,4

Львівська

250

321

339

5,4

Миколаївська

117

164

186

3,0

Одеська

261

355

358

5,7

Полтавська

166

235

250

4,0

Рівненська

54

122

140

2,2

Сумська

95

126

128

2,0

Тернопільська

75

144

149

2,4

Харківська

239

368

394

6,3

Херсонська

141

189

191

3,0

Хмельницька

108

182

180

2,9

Черкаська

153

179

191

3,0

Чернівецька

79

107

111

1,8

Чернігівська

88

116

128

2,0

міста

м.Київ

59

215

228

3,6

м.Севастополь

47

60

64

1,0

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом1 (млн.)

2000

2006

2007

всього

у відсотках до підсумку

Україна

2557,5

3988,0

4173,0

100,0

Автономна

Республіка Крим

139,3

138,5

135,2

3,2

області

Вінницька

87,3

101,2

109,7

2,6

Волинська

49,4

114,2

130,2

3,1

Дніпропетровська

179,6

333,4

341,9

8,2

Донецька

259,0

513,2

521,8

12,5

Житомирська

42,8

72,8

81,2

1,9

Закарпатська

33,1

55,9

62,8

1,5

Запорізька

142,1

117,1

107,1

2,6

Івано-Франківська

57,8

78,1

81,2

1,9

Київська

81,2

73,3

93,9

2,3

Кіровоградська

39,2

66,9

77,5

1,9

Луганська

129,3

276,8

312,2

7,5

Львівська

135,8

192,3

211,1

5,1

Миколаївська

29,2

114,2

128,1

3,1

Одеська

123,0

199,2

213,1

5,1

Полтавська

84,9

134,1

142,5

3,4

Рівненська

78,9

94,4

97,4

2,3

Сумська

46,8

92,0

99,5

2,4

Тернопільська

37,7

76,5

80,4

1,9

Харківська

102,2

165,2

169,3

4,1

Херсонська

34,6

92,0

78,3

1,9

Хмельницька

54,9

112,0

116,8

2,8

Черкаська

61,2

113,9

102,8

2,5

Чернівецька

23,0

31,9

34,7

0,8

Чернігівська

70,3

85,1

89,2

2,1

міста

м.Київ

402,7

515,3

523,8

12,6

м.Севастополь

32,2

28,5

31,3

0,7

Дані з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами.

Перевезення пасажирів авіаційним транспортом (млн.)

2000

2006

2007

Україна

1164

4351

4929

Автономна Республіка Крим

77

0

-

області

Дніпропетровська

88

177

235

Донецька

128

556

472

Запорізька

32

48

53

Івано-Франківська

-

-

1

Київська

-

1706

2004

Кіровоградська

23

81

90

Луганська

11

24

48

Львівська

54

107

29

Одеська

55

82

79

Полтавська

-

-

1

Рівненська

1

-

-

Харківська

11

8

1

Хмельницька

0

14

18

Чернівецька

1

-

1

міста

м.Київ

683

1547

1898

м.Севастополь

-

1

-

Перевезення пасажирів трамвайним транспортом (млн.)

2000

2006

2007

Україна

1381

1083

1027

Автономна Республіка Крим

14

10

13

області

Вінницька

40

63

62

Дніпропетровська

287

234

225

Донецька

299

192

193

Житомирська

14

16

17

Запорізька

79

73

61

Луганська

47

14

13

Львівська

59

59

52

Миколаївська

54

49

40

Одеська

93

65

62

Сумська

8

8

8

Харківська

122

130

118

міста

м.Київ

265

170

163

Перевезення пасажирів тролейбусним транспортом (млн.)

2000

2006

2007

всього

у відсотках до підсумку

Україна

2582

1788

1621

100,0

Автономна

Республіка Крим

124

66

70

4,3

області

Вінницька

59

79

76

4,7

Волинська

48

43

31

1,9

Дніпропетровська

206

102

86

5,3

Донецька

376

207

218

13,4

Житомирська

94

100

80

4,9

Закарпатська

-

-

-

-

Запорізька

82

34

27

1,7

Івано-Франківська

28

23

21

1,3

Київська

19

8

6

0,4

Кіровоградська

42

20

19

1,1

Луганська

190

103

104

6,4

Львівська

41

39

37

2,3

Миколаївська

44

14

12

0,7

Одеська

96

64

57

3,5

Полтавська

97

41

50

3,1

Рівненська

37

34

29

1,8

Сумська

36

28

26

1,6

Тернопільська

36

25

19

1,2

Харківська

127

140

113

7,0

Херсонська

50

75

47

2,9

Хмельницька

60

66

67

4,2

Черкаська

39

23

22

1,3

Чернівецька

71

51

47

2,9

Чернігівська

101

63

43

2,7

міста

м.Київ

307

262

253

15,6

м.Севастополь

172

78

61

3,8

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (млн.)

2000

2006

2007

всього

у відсотках до підсумку

Україна

498673,3

448421,7

447093,7

100,0

Автономна

Республіка Крим

29189,4

22962,7

23455,4

5,2

області

Вінницька

20614,3

17381,8

16832,6

3,8

Волинська

5340,6

5170,6

5413,2

1,2

Дніпропетровська

61264,4

37553,0

37928,9

8,5

Донецька

53803,2

49057,9

48519,8

10,9

Житомирська

16149,4

12158,7

11812,8

2,6

Закарпатська

9258,0

9259,1

9470,2

2,1

Запорізька

27342,9

17210,2

17287,7

3,9

Івано-Франківська

7392,8

5924,9

6125,4

1,4

Київська

62357,7

79505,3

78330,2

17,5

Кіровоградська

5101,5

4598,2

5060,9

1,1

Луганська

14415,2

12693,0

12812,7

2,9

Львівська

34302,9

29985,0

30546,9

6,8

Миколаївська

2510,4

3119,4

2732,2

0,6

Одеська

13292,2

17914,8

17890,8

4,0

Полтавська

15144,0

15460,3

16740,2

3,8

Рівненська

8196,1

7545,6

7217,0

1,6

Сумська

16840,5

14784,9

14887,2

3,3

Тернопільська

6635,3

5077,6

4379,9

1,0

Харківська

43358,4

46969,5

47084,2

10,5

Херсонська

3773,7

2896,8

2593,1

0,6

Хмельницька

11973,0

10637,7

10097,2

2,3

Черкаська

3922,4

5367,2

5015,2

1,1

Чернівецька

3950,3

2533,4

2338,9

0,5

Чернігівська

22544,7

12654,1

12521,1

2,8

Відправлення пасажирів залізничним транспортом за видами сполучення у 2007р.

Пасажирів, тис.

У тому числі

за видами сполучення

Питом. вага у загальному підсумку, %

у

прямому

у

місцевому

у

приміському

Україна

447093,7

41721,2

18453,8

386918,7

100,0

Автономна

Республіка Крим

23455,4

5036,7

1088,5

17330,2

5,3

області

Вінницька

16832,6

1034,1

1668,6

14129,9

3,8

Волинська

5413,2

446,8

127,3

4839,1

1,2

Дніпропетровська

37928,9

2407,6

739,4

34781,9

8,5

Донецька

48519,8

3173,7

551,3

44794,8

10,9

Житомирська

11812,8

304,8

368,5

11139,5

2,6

Закарпатська

9470,2

623,3

565,9

8281,0

2,1

Запорізька

17287,7

1258,2

585,4

15444,1

3,9

Івано-Франківська

6125,4

500,1

374,0

5251,3

1,4

Київська

78330,2

9487,1

3311,8

65531,3

17,5

Кіровоградська

5060,9

527,8

240,1

4293,0

1,1

Луганська

12812,7

1202,8

334,6

11275,3

2,9

Львівська

30546,9

2379,3

1408,9

26758,7

6,8

Миколаївська

2732,2

637,9

239,4

1854,9

0,6

Одеська

17890,8

2351,7

1090,9

14448,2

4,0

Полтавська

16740,2

962,2

566,3

15211,7

3,7

Рівненська

7217,0

600,7

358,8

6257,5

1,6

Сумська

14887,2

913,8

1098,2

12875,2

3,3

Тернопільська

4379,9

676,4

184,6

3518,9

1,0

Харківська

47084,2

4086,2

1175,7

41822,3

10,5

Херсонська

2593,1

923,7

378,1

1291,3

0,6

Хмельницька

10097,2

819,4

904,5

8373,3

2,3

Черкаська

5015,2

598,5

360,8

4055,9

1,1

Чернівецька

2338,9

256,2

170,4

1912,3

0,5

Чернігівська

12521,1

512,2

561,8

11447,1

2,8

Перевезення вантажів і пасажирів морським транспортом у 2007р.

Перевезено вантажів, тис.т

Вантажооборот, млн.ткм

Перевезено пасажирів, тис.

Пасажирооборот, млн.пас.км

Україна

9123,9

12894,9

7690,8

96,6

Автономна Республіка Крим

944,3

108,5

1363,5

46,0

області

Донецька

94,7

59,6

-

-

Запорізька

-

-

35,1

0,4

Миколаївська

18,9

0,0

-

-

Одеська

2820,5

3849,7

65,8

22,0

Херсонська

762,3

70,9

-

-

міста

м.Київ

4236,9

8332,7

16,3

12,6

м.Севастополь

246,3

473,5

6210,1

15,5

Таксофонний парк у 2007р.(одиниць)

Таксофони за видами

місцеві

універсальні

у тому числі в

міський

місцевості

сільський місцевості

Україна

31

47282

44951

2331

Автономна

Республіка Крим

-

3051

2727

324

області

Вінницька

-

1363

1243

120

Волинська

-

707

619

88

Дніпропетровська

3

3878

3825

53

Донецька

19

4597

4508

89

Житомирська

-

1154

1115

39

Закарпатська

-

614

523

91

Запорізька

-

2834

2768

66

Івано-Франківська

-

856

802

54

Київська

-

1170

1074

96

Кіровоградська

-

812

775

37

Луганська

-

1832

1793

39

Львівська

-

2338

2313

25

Миколаївська

-

1429

1230

199

Одеська

-

2996

2791

205

Полтавська

-

980

947

33

Рівненська

-

702

676

26

Сумська

-

811

799

12

Тернопільська

-

761

713

48

Харківська

-

3869

3677

192

Херсонська

-

1623

1327

296

Хмельницька

-

1169

1070

99

Черкаська

-

877

859

18

Чернівецька

-

803

788

15

Чернігівська

-

844

821

23

міста

м.Київ

7

4084

4084

х

м.Севастополь

2

1128

1084

44

Абоненти кабельного телебачення та мережі “Інтернет” за регіонами України у 2007р. (тис.)

Абоненти кабельного

телебачення

Абоненти мережі “Інтернет”

всього

у тому числі домашні

всього

у тому числі домашні

Україна

3237099

3215165

1374571

997150

Автономна

Республіка Крим

99242

98585

35079

27221

області

Вінницька

53849

53582

27022

19810

Волинська

47362

47347

16745

11204

Дніпропетровська

432291

432058

116754

95852

Донецька

239715

239317

65994

53583

Житомирська

65498

65379

12589

9248

Закарпатська

50296

50208

10405

7259

Запорізька

136358

136206

65705

44921

Івано-Франківська

34564

34505

16427

13440

Київська

49719

49698

24447

21977

Кіровоградська

42095

41993

10881

7346

Луганська

140087

139777

17104

12331

Львівська

156650

155659

78877

61408

Миколаївська

61900

60779

18087

14373

Одеська

128073

126565

154886

133210

Полтавська

110158

110012

28426

20379

Рівненська

30627

30614

13017

9707

Сумська

126731

126384

24249

20262

Тернопільська

52088

52046

16688

11682

Харківська

235884

235864

108864

55822

Херсонська

51181

50953

23683

16484

Хмельницька

63882

63801

25699

18859

Черкаська

69307

69156

16543

12788

Чернівецька

21638

21632

11533

9393

Чернігівська

63038

63014

18250

13531

міста

м. Київ

589635

575389

406254

266531

м. Севастополь

85231

84642

10363

8529

Готелі та інші місця для короткотермінового проживання

Кількість готелів,

одиниць

Кількість номерів, одиниць

Середня житлова площа одного

номеру, м2

2000

2006

2007

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Україна

1308

1269

1420

51012

53645

62165

18,5

20,9

21,1

Автономна

Республіка Крим

89

81

82

5570

6464

6777

17,8

20,1

19,7

області

Вінницька

32

24

23

1166

809

780

19,1

20,0

20,1

Волинська

32

27

28

1137

1010

1122

18,4

18,6

17,4

Дніпропетровська

84

106

107

2941

4189

4209

19,7

23,8

23,1

Донецька

73

70

70

3240

3289

3350

17,6

21,0

21,0

Житомирська

37

34

42

1155

983

1290

20,2

24,9

25,5

Закарпатська

39

39

45

1395

1651

1821

16,8

19,2

21,0

Запорізька

59

35

32

1823

1461

1455

15,9

16,2

18,4

Івано-Франківська

34

37

34

1188

1290

1496

16,8

20,1

18,1

Київська

46

38

35

1369

1311

1186

16,2

14,5

15,6

Кіровоградська

21

18

16

520

645

631

19,4

14,0

14,2

Луганська

43

79

83

1851

2012

2134

16,4

20,8

20,4

Львівська

55

110

128

2526

4306

4463

16,2

19,6

20,4

Миколаївська

44

27

84

1143

669

4303

18,1

20,4

18,1

Одеська

96

76

80

3674

3273

3701

20,6

23,2

22,8

Полтавська

65

45

43

1647

1270

1262

16,6

19,2

19,9

Рівненська

23

22

23

1018

1196

1241

15,6

18,6

19,2

Сумська

46

42

39

898

824

1060

20,5

20,8

19,9

Тернопільська

27

29

37

1187

1123

1283

23,0

24,3

24,4

Харківська

76

48

48

2328

1895

1856

21,1

23,5

25,2

Херсонська

47

32

38

1247

989

1686

19,9

20,6

19,4

Хмельницька

30

22

27

763

726

972

19,6

19,6

19,5

Черкаська

36

33

53

1215

1002

1589

17,4

19,4

19,8

Чернівецька

18

17

27

943

1041

1370

14,6

20,8

24,1

Чернігівська

52

50

62

822

946

1287

16,3

17,5

25,5

міста

м.Київ

95

117

123

7637

8627

9186

20,6

22,8

23,7

м.Севастополь

9

11

11

609

644

655

22,0

19,4

19,8

Місткість готелів та інших місць для короткотермінового проживання

Одноразова місткість готелів,

місць

Середня місткість одного

підприємства,

місць

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Україна

102906

110669

135199

79

87

98

Автономна

Республіка Крим

11357

13542

14012

127

167

169

області

Вінницька

2464

1596

1553

77

67

68

Волинська

2378

1948

2075

74

72

74

Дніпропетровська

6025

11194

10924

72

106

102

Донецька

5910

5718

5805

81

82

83

Житомирська

2312

1864

3627

62

55

86

Закарпатська

2839

3496

3801

73

90

84

Запорізька

3554

2510

2427

60

72

76

Івано-Франківська

2305

2444

2899

68

66

85

Київська

2693

2391

2233

59

63

64

Кіровоградська

970

1152

1134

46

64

71

Луганська

3297

4553

4722

77

58

57

Львівська

4893

9438

9780

89

86

76

Миколаївська

2490

1405

11235

57

52

134

Одеська

8161

6611

7425

85

87

93

Полтавська

3421

2686

2632

53

60

61

Рівненська

1833

2503

2675

80

114

116

Сумська

2372

1955

2446

52

47

63

Тернопільська

2478

3061

4298

92

106

116

Харківська

4859

3463

3360

64

72

70

Херсонська

2817

2121

4590

60

66

121

Хмельницька

1578

1388

1750

53

63

65

Черкаська

2491

1921

3960

69

58

75

Чернівецька

1793

2665

4678

100

157

173

Чернігівська

1887

2143

3486

36

43

56

міста

м.Київ

14478

15589

16377

152

133

133

м.Севастополь

1251

1312

1295

142

128

130

Обслуговано приїжджих у готелях та інших місцях для короткотермінового проживання (осіб)

2000

2006

2007

всього

у тому числі

іноземців

всього

у тому числі

іноземців

всього

у тому числі

іноземців

Україна

3287396

358446

4196234

874628

4560164

953572

Автономна

Республіка Крим

204469

37442

282543

76568

340753

88555

області

Вінницька

67517

4216

69710

3737

76399

4091

Волинська

92584

4002

90315

12413

122389

23871

Дніпропетровська

194927

19118

231121

21909

242085

25922

Донецька

154935

14258

211857

48634

207056

59493

Житомирська

59761

2763

89954

4828

92215

4664

Закарпатська

84248

9222

121016

33793

127013

29207

Запорізька

148854

9958

108030

12520

105961

13485

Івано-Франківська

58182

4624

68380

6292

68537

6645

Київська

97507

15053

121505

21183

141364

21703

Кіровоградська

31566

1809

36280

2202

37940

1922

Луганська

47652

1818

93328

4219

86140

4982

Львівська

164286

32628

278167

57934

303188

65757

Миколаївська

40135

2439

65151

4351

117452

12267

Одеська

243127

19022

295468

60639

298504

63965

Полтавська

125303

5057

87843

4455

90587

5058

Рівненська

66401

4168

95955

5334

89880

3787

Сумська

59539

3424

70189

4900

66122

3947

Тернопільська

51628

3682

67675

7272

71321

6811

Харківська

143236

10672

168748

17416

191731

27234

Херсонська

63975

1642

44383

5801

57328

4737

Хмельницька

46818

3469

80828

2698

104503

4279

Черкаська

73738

3657

110741

8579

105672

5924

Чернівецька

52938

5783

60123

8267

64438

8090

Чернігівська

56217

6763

96485

15825

111736

15438

міста

м.Київ

810232

129302

1112379

413837

1195811

427536

м.Севастополь

47621

2455

38060

9022

44039

14202

Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади (одиниць)

2000

2007

2008

всього

у відсотках до підсумку

Україна

3327

3110

3073

100,0

Автономна

Республіка Крим

519

556

553

18,0

області

Вінницька

31

31

30

1,0

Волинська

84

72

68

2,2

Дніпропетровська

236

162

158

5,1

Донецька

521

367

357

11,6

Житомирська

33

22

23

0,8

Закарпатська

65

69

61

2,0

Запорізька

189

199

201

6,5

Івано-Франківська

41

35

35

1,1

Київська

157

86

88

2,9

Кіровоградська

34

42

41

1,3

Луганська

144

93

92

3,0

Львівська

148

124

121

3,9

Миколаївська

172

164

163

5,3

Одеська

338

420

432

14,1

Полтавська

50

45

44

1,4

Рівненська

40

25

23

0,8

Сумська

55

31

28

0,9

Тернопільська

18

18

17

0,6

Харківська

79

95

96

3,1

Херсонська

127

235

236

7,7

Хмельницька

21

20

18

0,5

Черкаська

80

61

61

2,0

Чернівецька

16

14

12

0,4

Чернігівська

61

45

42

1,4

міста

м.Київ

50

53

47

1,5

м.Севастополь

18

26

26

0,9

Кількість ліжок (місць)1 у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах (у місяць максимального розгортання, одиниць)

2000

2007

2008

всього

у відсотках до підсумку

Україна

501669

465749

461552

100,0

Автономна

Республіка Крим

121576

122097

121116

26,2

області

Вінницька

5898

5917

5995

1,3

Волинська

4389

4351

4169

0,9

Дніпропетровська

27419

21498

21340

4,6

Донецька

64628

50145

50177

10,9

Житомирська

4888

2902

2769

0,6

Закарпатська

6913

6372

6118

1,3

Запорізька

33859

29264

31070

6,7

Івано-Франківська

4670

3597

3653

0,8

Київська

20610

13589

13586

2,9

Кіровоградська

2790

3102

2727

0,6

Луганська

12815

7006

6281

1,4

Львівська

23878

19020

19796

4,3

Миколаївська

29476

27372

26979

5,9

Одеська

49361

56137

55611

12,1

Полтавська

7558

6694

6406

1,4

Рівненська

3388

3289

2873

0,6

Сумська

4848

3699

3271

0,7

Тернопільська

2467

2330

2075

0,5

Харківська

12140

12188

12239

2,7

Херсонська

31315

37367

36976

8,0

Хмельницька

2060

2123

1943

0,4

Черкаська

6509

6428

6656

1,4

Чернівецька

1578

1430

1330

0,3

Чернігівська

5558

5459

5043

1,1

міста

м.Київ

8415

8206

7118

1,5

м.Севастополь

2663

4167

4235

0,9

Включно з ліжками (місцями) у закладах, що з різних причин не працювали протягом року.

Кількість осіб, які оздоровлені у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах1

2000

2006/07

2007/08

всього

у відсотках до підсумку

кількість оздоровлених у розрахунку на 1000 постійного населення регіону, в якому знаходиться заклад, осіб

Україна

2869976

3485910

3591924

100,0

778

Автономна

Республіка Крим

782274

1070058

1081163

30,1

5511

області

Вінницька

52116

78605

81340

2,3

488

Волинська

28692

36281

38666

1,1

374

Дніпропетровська

113129

171325

178348

5,0

525

Донецька

300861

295262

300309

8,4

664

Житомирська

32490

20588

23625

0,6

181

Закарпатська

55944

78404

92046

2,6

742

Запорізька

183765

222545

236249

6,6

1290

Івано-Франківська

38536

49045

52628

1,5

381

Київська

80658

67382

70640

2,0

408

Кіровоградська

8292

26449

29006

0,8

281

Луганська

115030

57872

56598

1,6

241

Львівська

236678

261333

279778

7,8

1101

Миколаївська

98947

146812

150463

4,2

1251

Одеська

214457

303077

306535

8,5

1286

Полтавська

60412

74944

81878

2,3

540

Рівненська

31958

31014

30603

0,8

266

Сумська

17663

18407

25353

0,7

212

Тернопільська

20163

20160

16721

0,5

153

Харківська

69709

77152

70041

1,9

252

Херсонська

163847

180673

178165

4,9

1611

Хмельницька

15662

20097

23174

0,6

172

Черкаська

36541

43105

45018

1,2

343

Чернівецька

6152

2315

2310

0,1

26

Чернігівська

23729

19084

21568

0,6

191

міста

м.Київ

65014

81903

88201

2,4

327

м.Севастополь

17257

32018

31498

0,9

835

Особи, оздоровлені протягом тривалого часу і 1-2 днів.

Дитячі оздоровчі заклади (табори)

Кількість закладів

У них місць

2000

2007

2008

2000

2007

2008

Україна

7615

18363

18672

227179

225728

217700

Автономна

Республіка Крим

257

638

665

26248

33313

32333

області

Вінницька

64

729

765

5835

5963

5775

Волинська

162

575

586

2335

3897

3712

Дніпропетровська

207

864

961

14066

11931

11237

Донецька

494

938

938

33488

29475

28287

Житомирська

28

662

641

2709

2790

2875

Закарпатська

50

552

570

3662

6541

6954

Запорізька

193

350

373

18922

18206

17933

Івано-Франківська

84

915

876

3643

4359

4388

Київська

200

402

410

4259

4262

4577

Кіровоградська

311

537

566

3271

3297

3287

Луганська

587

903

1008

15060

14117

13138

Львівська

32

880

853

3631

3541

3359

Миколаївська

326

555

552

11276

6099

5538

Одеська

406

1190

1247

8668

15417

13037

Полтавська

884

1042

1037

7816

6416

6399

Рівненська

27

472

559

2840

2105

2165

Сумська

504

790

796

5955

5905

5454

Тернопільська

50

611

582

2640

2494

2616

Харківська

301

949

925

12156

9328

9524

Херсонська

478

644

568

18030

17370

16302

Хмельницька

1052

867

884

3738

2741

2142

Черкаська

541

1021

1038

3074

4096

4143

Чернівецька

49

402

403

3990

3826

4156

Чернігівська

56

563

560

2952

3987

4046

міста

м.Київ

237

226

226

3910

1555

1655

м.Севастополь

35

86

83

3005

2697

2677

Чисельність дітей, які відпочивали влітку у дитячих оздоровчих закладах (таборах) (осіб)

2000

2007

2008

Кількість оздоровлених дітей у відсотках до загальної кількості дітей 7-16 років

всього

у відсотках до підсумку

Україна

1004578

2043643

2020431

100,0

42

Автономна

Республіка Крим

93003

149952

146844

7,3

30

області

Вінницька

18157

81796

83605

4,1

45

Волинська

15453

52789

51488

2,5

40

Дніпропетровська

46503

108924

110377

5,5

46

Донецька

122839

129370

125155

6,2

33

Житомирська

10127

56012

52115

2,6

36

Закарпатська

16156

89035

89376

4,4

52

Запорізька

61035

75863

72119

3,6

26

Івано-Франківська

11883

91771

96311

4,8

56

Київська

23002

41776

39864

2,0

26

Кіровоградська

24511

45171

44607

2,2

42

Луганська

63536

78130

81831

4,1

43

Львівська

10745

98320

87778

4,3

32

Миколаївська

33060

47834

44468

2,2

33

Одеська

46415

154170

145991

7,2

54

Полтавська

58440

60073

60809

3,0

43

Рівненська

12531

48632

68863

3,4

44

Сумська

37282

57663

59719

3,0

52

Тернопільська

9816

53495

50252

2,5

38

Харківська

37290

117857

115915

5,7

53

Херсонська

76155

101176

96421

4,8

40

Хмельницька

78736

99187

95792

4,7

66

Черкаська

32629

65469

65189

3,2

49

Чернівецька

12763

60242

57085

2,8

53

Чернігівська

10580

41154

40103

2,0

41

міста

м.Київ

30557

20531

20068

1,0

26

м.Севастополь

11374

17251

18286

0,9

41

Розподіл санаторно-курортних (оздоровчих) закладів за типами

Кількість закладів тривалого перебування

У тому числі

Кількість самостійних закладів 1-2 денного перебування

санаторії

пансіонати з лікуванням

санаторії профілакторії, курортні поліклініки, бальнеогрязе лікарні

будинки відпочинку

пансіонати відпочинку

бази

відпочинку та інші оздоровчі заклади

дитячі оздоровчо-санаторні позаміські заклади цілорічної дії

всього

з них дитячі

із загальної кількості - санаторії для хворих на туберкульоз

всього

з них дитячі

2000

Україна, одиниць

3229

480

185

99

55

69

388

38

228

2010

16

98

АР Крим в Україні, %

16,1

26,0

17,8

21,2

12,7

30,4

3,4

28,9

42,1

12,5

12,5

-

2007

Україна, одиниць

3063

471

171

94

50

52

279

30

272

1934

25

47

АР Крим в Україні, %

18,1

24,6

17,0

20,2

12,0

46,2

2,5

20,0

46,0

14,2

8,0

4,3

2008

Україна, одиниць

3032

465

171

91

49

53

271

32

270

1916

25

41

АР Крим в Україні, %

18,2

24,7

17,0

19,8

12,2

49,1

2,2

18,8

45,9

14,2

8,0

4,9

Розподіл ліжкового фонду санаторно-курортних (оздоровчих) закладів за типами

(у місяць максимального розгортання)

Всього у

закла-дах трива-

лого

перебу-вання

У тому числі у

У самостійних

закладах

1-2 денного перебування

санаторіях

пансіонатах

з лікуванням

санаторіях-профілакторіях,

бальнеогря-зелікарнях

будинках відпочинку

пансі-онатах відпо-чинку

базах

та

інших закладах

відпо-чинку

дитячих

оздоровчо-санаторних позаміських закладах

цілорічноїдії

всього

з них

у

дитя-чих

із загальної кількості - у санаторіях для хворих на туберкульоз

всього

з них у

дитячих

2000

Україна, одиниць

492169

135590

34941

15913

9616

14964

31436

8929

53994

237728

9528

9500

АР Крим в Україні, %

27,4

32,6

39,6

30,3

19,7

58,0

3,4

21,0

47,6

13,1

50,7

-

2007

Україна, одиниць

461766

130929

33421

14031

7509

12140

22218

3892

59691

223686

10210

3983

АР Крим в Україні, %

26,4

36,4

38,9

29,6

19,3

60,7

1,5

26,9

48,4

14,7

38,5

2,8

2008

Україна, одиниць

458231

129027

32396

13526

7220

12887

21092

3716

59596

221295

10618

3321

АР Крим в Україні, %

26,4

35,6

38,9

29,5

20,1

63,9

1,6

27,9

48,4

14,5

43,2

3,4

1 Включно з ліжками (місцями) у закладах, що з різних причин не працювали протягом року.

150

2. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ

Інвестиції в основний капітал по регіонах у 2006р.(у фактичних цінах; тис.грн.)

Готелі

і

ресторани

У тому числі

готелі

інші місця для короткотермінового проживання

ресторани

Автономна

Республіка Крим

400201

71380

308907

17901

м.Сімферополь

26583

19889

335

6246

м.Алушта

95817

5350

90402

58

м.Армянськ

768

-

524

244

м.Джанкой

-

-

-

-

м.Євпаторія

25994

3872

19986

2126

м.Керч

668

47

564

35

м.Красноперекопськ

-

-

-

-

м.Саки

-

-

-

-

м.Судак

17565

1865

14675

1025

м.Феодосія

14379

484

13154

715

м.Ялта

173780

36724

130291

6701

Бахчисарайський

7987

564

7299

124

Білогірський

25

-

25

-

Джанкойський

-

-

-

-

Кіровський

-

-

-

-

Красногвардійський

132

-

-

132

Красноперекопський

3

-

-

3

Ленінський

6714

2469

4168

-

Нижньогірський

25

-

-

25

Первомайський

19

-

19

-

Роздольненський

134

-

93

41

Сакський

1523

60

1463

-

Сімферопольський

17417

43

16172

295

Совєтський

55

-

44

11

Чорноморський

2255

13

1342

120

Підприємства, розташовані за межами АР Крим

8358

-

8358

-

Інвестиції в основний капітал за видом економічної діятельності «Готелі і ресторани» по регіонах у 2007р.(у фактичних цінах; тис.грн.)

Готелі і ресторани

У тому числі

готелі

інші місця для короткотермінового проживання

ресторани

Автономна

Республіка Крим

825148

281522

505774

36061

м.Сімферополь

59939

40480

1128

18160

м.Алушта

177516

105288

68090

4138

м.Армянськ

320

-

320

-

м.Джанкой

18

-

-

18

м.Євпаторія

39357

14435

21250

3672

м.Керч

2229

4

1624

11

м.Красноперекопськ

5

-

-

5

м.Саки

254

-

254

-

м.Судак

15775

489

10942

4344

м.Феодосія

4958

1725

2710

469

м.Ялта

461920

104498

354307

3059

Бахчисарайський

11752

4

11748

-

Білогірський

241

-

125

116

Джанкойський

-

-

-

-

Кіровський

-

-

-

-

Красногвардійський

27

-

-

27

Красноперекопський

10

-

-

10

Ленінський

3279

2986

257

25

Нижньогірський

120

-

-

120

Первомайський

715

-

18

-

Роздольненський

95

-

57

38

Сакський

2154

400

1750

-

Сімферопольський

28704

779

27771

150

Совєтський

86

-

7

79

Чорноморський

3021

16

2009

792

Підприємства, розташовані за межами АР Крим

12653

10418

1407

828

Введення в експлуатацію об'єктів санаторно-курортного призначення та для короткотермінового проживання

2000

2007

9 місяців

2007

2008

Санаторії, ліжок

-

12

-

-

Будинки відпочинку та пансіонати, місць

500

248

140

147

Готелі, місць

-

359

301

140

Мотелі, місць

-

30

-

-

Введення в дію будівель для короткотермінового проживання, по регіонах

Введено в дію, місць

Фактична вартість основних фондів, тис.грн.

9 місяців

9 місяців

2007

2008

2007

2008

Пансіонати і місця для короткотермінового проживання

140

147

6702

7617

м.Алушта

64

61

5092

1915

м.Євпаторія

76

-

1610

-

м.Феодосія

-

26

-

347

м.Саки

-

18

-

30

м.Ялта

-

18

-

4858

Ленінський

-

24

-

467

Санаторії-профілакторії та центри функціональної

реабілітації

38

20

905

1801

м.Ялта

38

20

905

1801

Готелі

301

140

61101

35972

м.Алушта

130

24

43831

1400

м.Феодосія

-

80

-

1284

м.Ялта

131

36

16870

33288

Сакський

40

-

400

-

Туристсько-оздоровчі комплекси

38

-

905

-

м.Євпаторія

-

-

-

-

м.Ялта

38

-

905

-

Кількість незавершених нежитлових будівель для публічних виступів закладів освітнього та оздоровчого призначення (на початок року;одиниць)

2007

2008

всього

у тому числі санаторії-профілакторії та центри функціональної реабілітації

всього

у тому числі санаторії-профілакторії та центри функціональної реабілітації

Автономна

Республіка Крим

95

23

91

15

м.Сімферополь

9

5

7

-

м.Алушта

15

8

15

5

м.Армянськ

1

-

1

-

м.Джанкой

-

-

-

-

м.Євпаторія

6

4

6

2

м.Керч

2

-

2

-

м.Красноперекопськ

1

-

1

-

м.Саки

2

-

2

-

м.Судак

1

-

1

-

м.Феодосія

6

1

4

1

м.Ялта

8

2

10

7

Бахчисарайський

3

-

3

-

Білогірський

3

-

3

-

Джанкойський

9

1

9

-

Кіровський

1

-

1

-

Красногвардійський

1

-

1

-

Красноперекопський

-

-

-

-

Ленінський

1

1

1

-

Нижньогірський

2

-

1

-

Первомайський

6

-

6

-

Роздольненський

1

-

-

-

Сакський

2

-

2

-

Сімферопольський

9

1

9

-

Совєтський

5

-

5

-

Чорноморський

1

-

1

-

Кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій санаторно-курортного, готельного та туристського комплексу

Середньооблікова кількість

штатних працівників, осіб

9 місяців 2008 до

9 місяців 2007,

відсотків

У відсотках до

загальної кількості працівників за

9 місяців 2008

2002

9 місяців

2007

2008

По всіх видах діяльності

458577

406709

409953

100,8

100,0

з них

у санаторно-курортних закладах, готелях, закладах відпочинку та туризму

25859

30219

31076

102,8

7,6

у тому числі

санаторно-курортні заклади

18921

19592

19886

101,5

4,9

готелі

774

1982

2169

109,4

0,5

інші місця для короткотермінового проживання

5332

6591

6811

103,3

1,7

туристичні агентства та

бюро подорожей

832

2054

2210

107,6

0,5

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів санаторно-курортного, готельного та туристського комплексу

Середньомісячна

заробітна плата, грн.

9 місяців 2008 до

9 місяців 2007,

відсотків

У відсотках до середнього рівня по всіх видах діяльності за 9 місяців 2008

2002

9 місяців

2007

2008

По всіх видах діяльності

358,46

1163,90

1579,08

135,7

100,0

з них

у санаторно-курортних закладах, готелях, закладах відпочинку та туризму

370,41

1085,44

1404,98

129,4

89,0

у тому числі

санаторно-курортні заклади

366,29

1079,88

1371,15

127,0

86,8

готелі

465,82

1300,21

1752,29

134,8

111,0

інші місця для коротко-термінового проживання

355,08

986,88

1293,06

131,0

81,9

туристичні агентства та бюро подорожей

473,68

1247,53

1718,44

137,7

108,8

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам закладів санаторно-курортного, готельного та туристського комплексу

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на

Темп зростання, відсотків

У відсотках до суми

заборгованості в економіці АР Крим

Сума заборгованості у розрахунку на одного штатного працівника1, грн.

1 жовтня 2007, тис.грн.

1 жовтня 2008, тис.грн.

По всіх видах діяльності

44678,6

46209,7

103,4

100,0

2632,7

з них

у санаторно-курортних закладах, готелях, закладах відпочинку та туризму

435,3

134,7

30,9

0,3

1723,1

у тому числі

санаторно-курортні заклади

29,2

-

-

-

-

готелі

-

-

-

-

-

інші місця для короткотермінового проживання

406,1

112,3

27,7

0,2

х

туристичні агентства та бюро подорожей

-

22,4

х

0,0

1723,1

1 По економічно активних підприємствах.

Чисельність працівників, які мають вищу освіту (на кінець року; осіб)

Закінчили навчальні заклади

I-II рівня акредитації

III-IV рівня акредитації

I-II рівня акредитації

III-IV рівня акредитації

2006

2007

По всіх видах діяльності

з них

98127

106886

99396

113491

у санаторно-курортних закладах, готелях, закладах відпочинку та туризму

4725

4882

5483

4999

у тому числі

санаторно-курортні заклади

3716

3037

3791

3219

готелі

171

568

535

589

інші місця для короткотермінового проживання

544

940

910

794

туристичні агентства та бюро подорожей

294

337

247

397

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації (на кінець року; осіб)

Чисельність працівників

навчено новим професіям (первинна підготовка, перепідготовка)

підвищили

каліфікацію

навчено новим професіям (первинна підготовка, перепідготовка)

підвищили

каліфікацію

2006

2007

По всіх видах діяльності

з них

9254

32203

9382

38356

у санаторно-курортних закладах, готелях, закладах відпочинку та туризму

364

1075

278

1222

у тому числі

санаторно-курортні

заклади

249

811

221

847

готелі

3

24

13

50

інші місця для короткотермінового проживання

78

177

41

147

діяльність туристичних агентств та бюро подорожей

34

63

3

178

Підготовка спеціалістів з вищою освітою для сфери туризму (на початок навчального року; осіб)

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах»

Чисельність студентів

185

245

174

Прийом

96

100

-

Випуск спеціалістів1

21

28

27

1 Відповідно за 2006, 2007, 2008рр.

Основні показники роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб

2000

2006

2007

Роздрібний товарооборот підприємств,

включаючи ресторанне господарство, млн. грн.

9460,4

4784,0

6430,0

Товарооборот торгової мережі

8676,4

4523,6

6116,9

Товарооборот ресторанного господарства

784,0

260,4

313,1

Питома вага ресторанного господарства, %

8,3

5,4

4,9

Мережа ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб по регіонах за 2007р. (одиниць)

Всього

Фабрики-кухні

Ресто-

рани

Кафе, закусочні, буфети, кіоски та інші

Бари

Їдальні

Автономна

Республіка Крим

1707

4

88

1122

228

265

м.Сімферополь

671

2

22

523

51

73

м.Алушта

89

-

6

57

15

11

м.Армянськ

7

-

-

4

-

3

м.Джанкой

20

-

-

17

2

1

м.Євпаторія

161

-

6

129

16

10

м.Керч

71

-

3

24

11

33

м.Красноперекопськ

10

-

1

7

2

-

м.Саки

7

-

1

4

2

-

м.Судак

74

-

6

46

17

5

м.Феодосія

120

-

4

71

17

28

м.Ялта

191

1

22

86

64

18

Бахчисарайский

28

-

2

16

4

6

Білогірський

10

-

-

3

3

4

Джанкойський

14

-

-

5

1

8

Кіровський

7

-

-

7

-

-

Красногвардійський

36

-

4

20

7

5

Красноперекопський

16

-

-

13

-

3

Ленінський

24

-

1

15

5

3

Нижньогірський

34

-

1

28

-

5

Первомайський

15

1

-

3

4

7

Роздольненський

13

-

1

8

1

3

Сакський

21

-

-

8

-

13

Сімферопольський

28

-

4

12

4

8

Совєтський

14

-

1

3

1

9

Чорноморський

26

-

3

13

1

9

Мережа роздрібної торгівлі підприємств-юридичних осіб у 2007р.

Кількість магазинів,

одиниць

Торгова площа

магазинів,

м2

Забезпеченість населення торговою площею на 1000 осіб, м2

Кількість кіосків,

одиниць

Автономна

Республіка Крим

2301

258510

1312

1155

м.Сімферополь

569

100843

2795

214

м.Алушта

95

7039

1346

60

м.Армянськ

16

767

303

11

м.Джанкой

62

5679

1483

62

м.Євпаторія

127

17026

1382

94

м.Керч

147

24743

1661

65

м.Красноперекопськ

35

3295

1084

38

м.Саки

56

5703

2254

41

м.Судак

53

2875

975

29

м.Феодосія

134

12192

1149

79

м.Ялта

285

27931

1974

94

Бахчисарайский

74

5068

563

52

Білогірський

57

3045

475

33

Джанкойський

35

2173

286

38

Кіровський

15

739

136

21

Красногвардійський

104

8520

938

34

Красноперекопський

25

1667

556

7

Ленінський

50

3774

587

21

Нижньогірський

41

2398

463

36

Первомайський

37

2556

700

14

Роздольненський

43

3441

986

21

Сакський

64

4873

633

16

Сімферопольський

93

6324

412

48

Совєтський

29

2053

597

5

Чорноморський

55

3786

1187

22

Кількість автозаправних станцій підприємств-юридичних осіб (одиниць)

2000

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

182

331

336

м.Сімферополь

48

70

66

м.Алушта

6

14

11

м.Армянськ

-

5

3

м.Джанкой

17

9

10

м.Євпаторія

2

19

20

м.Керч

11

13

14

м.Красноперекопськ

7

6

7

м.Саки

13

3

3

м.Судак

-

3

3

м.Феодосія

6

15

19

м.Ялта

1

22

24

Бахчисарайский

3

17

17

Білогірський

3

13

17

Джанкойський

-

14

16

Кіровський

4

7

7

Красногвардійський

7

16

14

Красноперекопський

-

6

6

Ленінський

8

11

12

Нижньогірський

7

12

15

Первомайський

2

2

2

Роздольненський

4

6

5

Сакський

-

7

8

Сімферопольський

25

32

28

Совєтський

5

2

2

Чорноморський

3

7

7

Перевезення (відправлення) пасажирів за видами транспорту

(млн.)

2000

2006

2007

9 місяців 2008

Всі види транспорту

307,1

238,8

242,7

199,9

Автомобільний1

139,3

138,5

135,2

101,4

Залізничний

29,2

23,0

23,4

19,0

Морський

0,7

1,2

1,4

1,1

Авіаційний

0,1

0,0

-

0,0

Тролейбусний

123,6

66,2

69,7

65,5

Трамвайний

14,2

9,9

13,0

12,9

1 У цій та наступних таблицях дані з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних автобусами підприємців-фізичних осіб.

Розподіл обсягу пасажироперевезень за видами транспорту (у відсотках)

2000

2007

Автомобільний (1)

Залізничний (2)

Морський (3)

Тролейбусний (4)

Трамвайний (5)

9 місяців 2008

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом по регіонах1 (тис.)

2000

2006

2007

9 місяців 2008

Автономна

Республіка Крим

139269,2

138517,0

135188,7

101424,3

м.Сімферополь

24018,1

78876,3

74052,5

57366,5

м.Алушта

1098,9

1032,1

1192,3

999,2

мАрмянськ

657,6

172,0

346,1

371,6

м.Джанкой

1809,4

1424,7

1893,7

1432,1

м.Євпаторія

5661,1

8368,7

11339,1

7155,2

м.Керч

56762,7

19953,4

16429,1

12426,8

м.Красноперекопськ

1572,4

1149,8

1058,2

380,3

м.Саки

838,2

2499,9

2680,9

2408,7

м.Судак

2489,0

1395,1

2208,5

1500,2

м.Феодосія

15103,5

3944,6

4148,9

2953,3

м.Ялта

9211,0

2811,9

3504,4

2681,6

Бахчисарайський

8573,7

5348,1

5385,0

4265,7

Білогірський

1886,9

283,5

321,0

507,8

Джанкойський

462,4

1314,1

1062,1

658,9

Кіровський

54,4

283,1

273,3

205,4

Красногвардійський

766,3

1332,3

1295,5

1001,3

Красноперекопський

40,8

21,2

21,6

275,8

Ленінський

925,2

980,6

995,7

889,1

Нижньогірський

258,5

459,0

528,9

458,1

Первомайський

27,2

225,4

205,2

97,0

Роздольненський

-

284,2

308,4

244,7

Сакський

2665,7

2206,9

2252,2

1033,1

Сімферопольський

4304,6

3587,4

3175,7

1702,5

Совєтський

81,6

428,1

427,2

317,9

Чорноморський

-

134,6

83,2

91,5

1 Див. виноску до табл. 2.16.

Середня відстань перевезення одного пасажира автомобільним транспортом по регіонах (км)

2000

2006

2007

9 місяців 2008

Автономна

Республіка Крим

11,8

13,8

15,7

18,3

м.Сімферополь

12,4

11,1

13,2

16,9

м.Алушта

18,1

26,1

27,3

28,4

м.Армянськ

10,3

14,9

10,7

11,5

м.Джанкой

14,9

11,5

16,4

16,2

м.Євпаторія

22,0

17,4

12,4

13,6

м.Керч

10,5

11,5

40,6

46,6

м.Красноперекопськ

18,2

33,7

9,7

13,7

м.Саки

9,9

8,6

17,8

16,7

м.Судак

16,0

14,0

11,3

13,6

м.Феодосія

7,6

9,8

14,1

16,6

м.Ялта

13,9

14,3

16,3

19,5

Бахчисарайський

12,6

15,4

15,8

16,1

Білогірський

14,8

51,9

73,4

87,4

Джанкойський

9,9

18,5

19,2

18,6

Кіровський

9,9

43,0

48,1

54,8

Красногвардійський

16,8

31,8

32,6

29,5

Красноперекопський

9,9

17,4

17,9

19,7

Ленінський

22,9

24,3

24,9

25,6

Нижньогірський

9,9

57,4

59,4

75,6

Первомайський

9,9

30,1

31,4

26,4

Роздольненський

-

67,8

72,6

72,3

Сакський

9,9

29,7

31,8

30,6

Сімферопольський

10,5

30,0

37,6

49,8

Совєтський

9,9

51,4

55,6

62,7

Чорноморський

-

20,3

22,2

29,5

Середня кількість поїздок у автобусах по регіонах1 (у розрахунку на 1 особу наявного населення; одиниць)

2000

2006

2007

Автономна


Подобные документы

 • Особливості географічного положення Автономної республіки Крим. Рекреаційний потенціал Криму та основні курортні регіони. Санаторно-курортний туризм , спеціалізація кримських санаторіїв, "зелений туризм". Фактори інвестиційної привабливості Криму.

  реферат [11,7 K], добавлен 23.01.2009

 • Початок заснування готелів в Криму, ретроспективний аналіз розвитку туристичного господарства. Основні етапи та динаміка розвитку готельного бізнесу Криму за часів незалежної України. Характеристика розвитку санаторно-курортних комплексів регіону.

  курсовая работа [49,1 K], добавлен 02.05.2012

 • Сутність, значення і місце санаторно-курортних закладів у господарстві регіону. Передумови їх розвитку і розміщення у Причорноморському економічному районі. Огляд організації індустрії оздоровлення та відпочинку. Проблеми та напрями подальшого розвитку.

  курсовая работа [57,8 K], добавлен 02.04.2013

 • Особливості санаторно-курортної галузі, як складової туристичної індустрії: поняття, зміст, види та склад послуг. Регіональні особливості розвитку санаторно-курортних закладів України на прикладі комплексу "Синяк". Основні проблеми та шляхи їх вирішення.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 28.11.2010

 • Перелік основних місць відпочинку Криму з зазначенням їх специфіки (місце відпочинку, які краще лікувати захворювання). Перелік най відоміших фірм, які надають послуги з курортно-санаторного лікування, з зазначенням їх адреси та директорів або менеджерів.

  контрольная работа [25,9 K], добавлен 19.07.2009

 • Поняття про туристсько-рекреаційний потенціал, основні критерії його оцінювання. Туристично-рекреаційні ресурси Марокко: природні та історико-культурні. Туристична інфраструктура держави: готельне та санаторно-курортне господарство сучасного Марокко.

  курсовая работа [45,5 K], добавлен 17.03.2011

 • Відпочинок людини старшого віку як вид діяльності. Проблеми організації та форми відпочинку літніх людей: ізотерапія, музикотерапія, ігрова терапія, глинотерапія, гарденотерапія, спорт, активний відпочинок. Умови, необхідні для організації відпочинку.

  реферат [26,8 K], добавлен 09.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.