Туристичні ресурси та соціально-економічні передумови розвитку туризму в Греції

Географічне і внутрішньополітичне положення Греції, її природно-кліматичні, соціально-економічні та культурно-історичні ресурси. Структура туристських потоків та рівень розвитку туризму в даній державі, аналіз їх використання українськими туроператорами.

Рубрика Спорт и туризм
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.04.2014
Размер файла 68,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

туризм культурний кліматичний

Туризм сьогодні є одним із провідних видів підприємництва і динамічних галузей економіки та за швидкі темпи його визнано економічним феноменом століття. У багатьох країнах туризм відіграє серйозну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, активізації зовнішньо торговельного балансу, створення додаткових робочих місць й забезпечення зайнятості населення. Вказує значний вплив таких ключових галузей, як транспорт і зв'язок, будівництво в сільському господарстві, виробництво товарів народного споживання та інші, тобто є своєрідним стабілізатором соціально економічного розвитку.

Греція є скарбницею світового мистецтва та являється джерелом мислительської думки. Заочне знайомство з давніми греками не тільки збагатить розумінням того, що все нове це добре забуте старе, а й змусить відправитися на батьківщину богів і героїв. Де за руїнами храмів і уламками історії живуть наші сучасники з тими ж радощами і проблемами, як і їхні далекі предки тисячоліття тому.

Цю країну та всі культові пам'ятки неможливо дізнатися, побувавши тут тільки раз. У кожного міста свої особливості щоб познайомитися з ними, треба приїжджати ще, і ще. До недавнього часу туризм в Греції розвивався, але, на жаль, на даний момент Греція відчуває значні труднощі залучення туристів в країну через війни.

Дана проблема є актуальною на сьогоднішній день, оскільки Греція сьогодні, як ніколи раніше, має наявність і різноманітність туристських ресурсів що відіграє велику роль у розвитку туризму в країні і є однією із туристичних центрів Європи.

Метою курсового проекту є складання туристичної характеристики Грецької Республіки та аналіз використання туристичних можливостей Греції українськими туроператорами.

Об'єктом та предметом курсової роботи є дослідження туристичних характеристик Республіки Греція.

На сучасному етапі розвитку туризму у світі спостерігається жвавий інтерес прогрес, до різних країн світу у тому числі і до Греції, та її внесок в соціально-економічний світового ринку. Цю країну на багаті ресурси в сфері розвитку туризму вивчали такі вчені як: Борис Сергійович Ляпустін фахівець у галузі загальної історії. Автор підручників, наукових статей і публікацій з історії Стародавнього світу, Ігор Євгенович Суриков доктор історичних наук, один з найбільших російських фахівців у галузі історії античної Греції.

Основними методами курсової роботи є метод критичного аналізу наукової та методичної літератури, метод статистики, синтезу, дедукції, індукції.

У відповідності з виділеною метою, об'єктом та предметом курсової роботи визначено такі завдання курсової роботи:

- скласти бібліографію;

- вивчити географічне і внутрішньо - політичне положення Греції;

- проаналізувати природно кліматичні ресурси Греції;

- охарактеризувати культурно історичні ресурси країни;

- визначити соціально економічні передумови розвитку туризму Греції;

- дослідити рівень соціально економічного розвитку та стан соціальної інфраструктури даної країни;

- визначити структуру туристських потоків та рівень розвитку туризму Греції;

- виявити основні туристські райони і центри Греції;

- проаналізувати використання туристичних можливостей Греції українськими туроператорами.

В структурі курсової роботи є: вступ, теоретична та практична частини, висновок, перелік використаних джерел (24), додатки (3). Загальний обсяг роботи - 35 сторінок.

1. Туристичні ресурси та соціально-економічні передумови розвитку туризму в Греції

1.1 Географічне і внутрішньополітичне положення Греції

Офіційна назва Республіка Греція. Столиця Афіни. Офіційна мова грецька. Грошова одиниця євро. Територія 132 тис. км. Населення 11 млн. осіб понад 95% греки, інші турки, албанці. Найвища вершина Греції гора Пантеон, 2917 м. Релігія православне християнство. Форма правління - Парламентська республіка. Форма державного устрою - унітарна держава. Народжуваність менше 15 осіб за рік на 1000 чоловік населення. Смертність 5-10 чоловік за рік на 1000 осіб населення. Природний приріст населення 0-5 чоловік за рік на 1000 чоловік населення. Переважає жіноче населення. У середньому щільність населення від 10 до 50 осіб на 1 км І 1, с. 75.

На сході Греція (Додаток А) межує з Туреччиною, а на північному заході з Болгарією, Албанією та Колишньою Югославською Республікою Македонія. Протяжність кордонів 1166 км. Греція омивається наступними морями: Егейським на сході, Іонічним на заході, Середземним на півдні. Найбільшими грецькими островами є Крит, Родос, Лесбос і Евбея. На материку розташовані Аттика, Центральна Греція, Македонія, Пелопоннес, Епір, Фессалія і Фракія. Берегова лінія простягається майже на 4000 км. Греція розташована на перехресті важливих морських, повітряних і наземних сполучень, які з'єднують розвинуті в економічному відношенні західноєвропейські країни з багатими на різноманітні ресурси державами Близького Сходу. Таке географічне положення країни з давніх часів сприяло розвитку міжнародних стосунків. П'ята частина території країни острови. Їх близько 20 тисяч, але таких, де мешкають люди - менше 200. Греція гірська країна. Гори займають 80% території країни. Найвища вершина Греції гора Олімп, 2917 м. 2, с. 315, 317.

Плоскогір'я і гори середньої висоти займають більшу частину країни. Рельєф Греції дуже різноманітний, гори чергуються нечисленними рівнинами і невеликими річками. Особливу красу надає Греції вигадливо порізана берегова лінія, що робить цю країну єдиною і неповторною в Середземномор'ї. Рельєф країни переважно гірський. На узбережжі рівнинний 2, с. 318.

Головними рисами геотуристичного положення країни є: вихід до сильно розчленованого узбережжя теплих морів з численними островами і належність території до середземноморської кліматичної зони; території країни займають середньовисокі гори і плоскогір'я; розміщення у центрі культурного світу, створеного античною еллінської цивілізацією; розташування у безпосередній близькості до європейського споживчого туристичного ринку 4, с. 114.

Серед галузей третинної діяльності найважливішими для Греції є туризм і мореплавство. Вони мають також міжнародне значення і виділяють Грецію серед інших країн. Греції притаманна висока забезпеченість туристичними ресурсами. При цьому в їх структурі зберігається паритет між природною і культурно-історичною складовою, що створює ідеальні передумови для розвитку туристичної індустрії. Із одного боку, для країни типовими є погодно-кліматична сезонна комфортність і ландшафтне різноманіття суходолу, берегів і морського дна. Із іншого пам'ятки минулого у Греції знаходяться практично на кожному кроці. Тут тісно переплелися античність і середньовіччя, епоха турецького панування і сучасність, світське і духовне життя 7, с 125.

Греція входить до ООН, ОЕСР, член НАТО та Європейського Союзу. Країна є важливим суб'єктом світової торгівлі. Її головні торгові партнери країни ЄС, США, багато країн, що розвиваються. Також, Греція одна із найбільших у світі країн туризму, яка стала важливою високоприбутковою галуззю господарства, що пов'язано з унікальним природно-ресурсним потенціалом країни, який сприяв значному розвитку аграрного сектору та туристично-рекреаційної діяльності 12, с. 356.

Здавна середземноморська країна склалася як значний район судноплавства, чому сприяла велика кількість зручних бухт, мисів, островів. Проте значних портів світового масштабу мало, більшість із них середні за вантажообігом: Аугуста (Сицилія), Таранто, Трієст, Пірей та ін. У країні є значна кількість поромних переправ (наприклад, ті, що з'єднують Грецію із Італію, Португалією, Сицилією, Сардинією, Мальтою тощо).

Греція - одна із групи країн Південної Європи зі «зручним прапором» (які мають велику кількість приписаних до свого флоту іноземних суден через низькі транспортні податки, дешеву робочу силу, що обслуговує судна, і незначні вимоги до техніки безпеки та умов праці транспортного персоналу), яка посідає третє місце у світі за тоннажем торгового флоту 29 млн. т., після якої розташовується і Мальта (13 млн. т.). Торговий флот Греції нараховує 3356 суден (це 9% всього світового флоту) 16, с 498, 499.

У внутрішньо-регіональних перевезеннях велике значення має автотранспорт. Загальна довжина автомобільних шляхів 1,18 млн. км, серед яких із твердим покриттям понад 1 млн. км. Сучасний автопарк країни складається з 49,1 млн. легкових автомобілів та 7,7 млн. вантажних автомобілів.

Залізничний транспорт має менше значення. Загальна довжина залізниць у країні становить 38 596 км. Багато тут давніх і складних перевалів і тунелів.

Авіаційний транспорт найбільшого розвитку набув в останні 10-20 років внаслідок активного поширення туризму і збільшення пасажиропотоку туристів. Нараховується 107 аеропортів, з яких найбільший в Афінах 8, с. 141.

За конституцією 1975 Греція має парламентську форму правління. Главою уряду є прем'єр-міністр керівник партії, що має більшість місць в парламенті. Уряд на чолі з прем'єр-міністром відповідально перед парламентом. Парламент складається з однієї палати, що нараховує до 300 депутатів, обраних строком на чотири роки. Глава держави Президент, який обирається парламентом строком на п'ять років і може бути переобраний ще на один термін. Президент наділений повноваженнями оголошувати війну і укладати договори з іншими країнами. Він призначає прем'єр-міністра і за рекомендацією останнього інших членів уряду. Президент може скликати спеціальні засідання парламенту і розпускати його за поданням уряду або за згодою Ради республіки 19, с. 365.

До складу Ради входять прем'єр-міністр, глава парламентської опозиції, спікер-парламенту і колишні прем'єр-міністри та президенти демократично обраних урядів. Президент має право накладати вето на законопроекти, але вето може бути подолане абсолютною більшістю голосів членів парламенту21.

У 1967-1974 діяльність політичних партій у Греції була заборонена, нові партії сформувалися тільки після повернення цивільного уряду до влади в 1974. Після введення нової конституції склалися дві основні партії, згуртовані внутрішньою дисципліною. Завдяки модифікованому принципом пропорційного представництва вони послідовно змінюють один одного при владі. Вплив дрібних партій істотно обмежена 7, с. 127.

На закінчення хотілося б відзначити, що Греція відіграє значну роль на міжнародній арені, вона є учасницею майже всіх великих міжнародних організацій. C кожним роком зростає роль Греції в цих організаціях. У рамках цих організацій Греція підтримує комплексний підхід до забезпечення безпеки в Європі. Головними аспектами цього підходу є: військово-політичний, економічно-екологічний та гуманітарний. Політично Греція нині стабільна демократія, послідовно розвиває громадянське суспільство.

Незважаючи на високий потенціал, Греція залишається країною, яка все ще не відноситься до країн-лідерів, та за багатьма соціально-економічними показниками відстає від них. Така економічна ситуація країни пояснюється тим, що це спричинено історичними особливостями її розвитку. Передусім тим, що впродовж XX століття тут існували військові режими та диктатури, що у Греції традиційні галузі виробництва й послуг і недостатньо розвинені новітні та наукоємні. Також Греція залежить від імпорту технології та капіталів, що заважає повноцінно розвивати економіку країни. Частка зайнятих у сільському господарстві країни залишилася незначною, а це в свою чергу не розвиває в повному обсязі потенційний аграрний сектор Греції. Робоча сила порівняно дешева і експортується, а внутрішній ринок праці та споживання недостатньо ємний. Всі ці недоліки негативно впливають на економічний розвиток Греції та залишають її країною міжнародного туризму.

1.2 Природно-кліматичні ресурси Греції

Природні ресурси, як і географічні, завжди були основою розвитку туризму. Природні ресурси виконують численні функції; однією з найважливіших є можливість їхнього використання як засобу відновлення фізичних і духовних сил людини. Природні туристичні ресурси варто розглядати як ресурси, що активно використовуються для збереження чи підтримки здоров'я індивідуума. До них можна віднести як окремі компоненти природи, так і весь природний комплекс. Усі природні ресурси оцінюють залежно від їх рекреаційного або туристичного потенціалу.

Клімат в Греції м'який, середземноморський: тепла волога зима і спекотне сухе літо. Купальний сезон починається з середини травня і закінчується в кінці жовтня. Квітень і травень найкрасивіші місяці, коли все цвіте і зеленіє. Це найкращий час для подорожей по історичних місцях. У червні встановлюється прекрасна погода для купання та відпочинку. Найспекотніші місяці липень і серпень. На островах спека переноситься легше через близькість моря, звідки дме легкий освіжаючий вітерець. Оксамитовий сезон вересень і жовтень. З квітня по листопад погода здебільшого безхмарна, дощі рідкісні і нетривалі, а в липні серпні їх немає зовсім 13, с. 165.

У Греції лише на рівнинах і в нижніх частинах гір поблизу моря типово виражений середземноморський субтропічний клімат з м'якою вологою зимою і жарким сухим літом нижче температура і більше випадає опадів за рік. У горах в північній і північно-східній частині Греції щорічно взимку випадає сніг, а літо, не настільки посушливе 13, с. 165.

Витягнуті, переважно з півночі на південь, хребти значна перешкода для несучих вологу західних вітрів. Західна частина Грецького півострова має більш вологий і м'який клімат, ніж його східна половина. На вітряної сторони гір випадає 1200-1400 мм. опадів, а на підвітряного удвічі менше. На рівнинах ж східній частині країни їх кількість падає до 350-500 мм. на рік. При цьому максимум припадає на листопад-грудень, коли над Середземним морем найчастіше проносяться циклони. Сухість в Греції збільшується як з заходу на схід, так і з півночі на південь 15, с. 138.

Завдяки віддачі величезних запасів тепла водної масою Середземного моря взимку підтримується досить висока температура повітря. Середня температура січня на півночі країни 4°С, а в південній частині Егейського моря 11-13°С. Негативні середньомісячні температури січня відзначаються лише в горах: на півночі Греції на висоті 700 - 800 м., на півдні ж з висоти 1400-1500 м. над рівнем моря. Однак і на низовинах взимку іноді бувають короткочасні морози, і випадає сніг, який лежить кілька годин.

Самі посушливі і найбільш жаркі місяці липень і серпень, середня температура повітря на низовинах коливається до 40° і навіть 45°. На узбережжях літню спеку пом'якшують морські бризи. У ці місяці встигає більшість фруктів інжир, гранати та ін. У вересні дозріває виноград. З жовтня починається період дощів. Північні сухі вітри поступаються місцем вологим західним і південним. Після перших рясних осінніх дощів земля знову приймає весняний вигляд: луки одягаються зеленим покровом, поля знову обробляються з гір на низовини, на зимові пасовища. Річки і струмки наповнюються водою 17, с. 53.

З квітня по листопад погода, здебільшого, безхмарна, дощі рідкісні і нетривалі, а в липні-серпні їх немає зовсім. У горах температура значно відрізняється від температури на рівнині. А Греція країна переважно гірська, і плоску землю під ногами турист може знайти, не рахуючи асфальту міст, тільки на прибережних рівнинах. Рівнини ці невеликі, але зате їх багато.

Грецію можна розділити на кілька основних кліматичних регіонів. Клімат материкової Греції схожий з кліматом Балкан, з його холодними зимами і жарким вологим літом. Аттика, центральні і східні райони Пелопонеса, Крит, острови Кіклади і Додеканес відрізняються типовим середземноморським кліматом з жарким і сухим літом і прохолодною зимою. На Криті найдовше зберігається тепла погода. На південному узбережжі купатися можна з середини квітня до листопада 14, с. 24.

У липні і серпні практично по всій країні стовпчики термометрів піднімаються до 40°С в тіні. Липень і серпень це також час, сильного північного вітру, під впливом якого в цей час виявляється все східне узбережжя материкової Греції (включаючи Афіни), а також острови Егейського моря, особливо Кіклади. Цей вітер, з одного боку, приносить відносну прохолоду. З іншого може внести незручності з літаючими по пляжу парасольками, спізнюються поромами і т.д. Західний Пелопоннес, південно-західний Епір, західна частина Центральної Греції (стерео Еллади), а також Іонічні острова. І зими там не такі холодні, як у північній Греції, однак ці райони отримують найбільшу кількість опадів, що випадають. Клімат Халкідікі, півострова Пеліон і островів в північно-східній. частині Егейського моря є чимось середнім між середземноморським кліматом і балканським кліматом північної Греції. У більшості районів Греції дощовий сезон починається в середині жовтня і тримається зазвичай до лютого. Жаркий клімат наклав свій відбиток на звички і традиції греків 20; 23.

Для країни характерний середземноморський субтропічний клімат, з м'якою вологою зимою і жарким сухим літом. Середня температура січня становить +9°С, липня +27°С. Кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід. На навітряних схилах гір за рік випадає 1200-1400 мм опадів, а на рівнинах до 350 мм., з яких 80% взимку. У горах (на висотах понад 600 м.) і на півночі країни клімат більш суворий, взимку температури падають нижче 0°С.

Купальний сезон починається в травні, коли температура води протягом місяця підвищується від +17° до +19°. У літній період (з червня по серпень) вона становить 20° 25°, у вересні та жовтні 21° 23°. В інший час року температура води біля узбережжя Греції не буває нижче +15°. Клімат найважливіший фактор для туристської діяльності. В основному туристи воліють м'який, помірний клімат 18, с. 61; 21.

З вищесказаного випливає висновок, що клімат Греції м'який, середземноморський. У Греції тепла волога зима і спекотне сухе літо. Купальний сезон у Греції починається з середини травня і закінчується в кінці жовтня, а отже, в порівнянні з іншими країнами досить тривалий купальний сезон.

Природа Греції сприяє відпочинку на морі, гірського туризму, спелеології. Західні вапняки утворюють карстові воронки і печери. Греція вважається однією з найбільш гористих країн Європи. У Скелястому гірському районі, мешкають ящірки і отруйні змії.

Греція забезпечена різноманітністю флори, неперевершеною в Європі (зафіксовано близько 5,500 рослин), що є особливо багатою щодо унікальних видів рослин. Вражає безліч диких квітів, особливо навесні, коли всі схили вкриті квітковим килимом, який, як здається, виростає прямо з каменів. Серед них анемони, гладіолуси, цикламени, іриси, тюльпани, лілії і багато інших. Візитною карткою Греції можна вважати оливкове дерево найцінніше середземноморське рослина, яка культивують тут ось вже багато тисячоліть. Грецькі оливки вважаються кращими в світі 23.

Серед тварин, що населяють Грецію, зустрічається багато диких кабанів, качок, зайців, борсуків і дикобразів. Численними є популяції бурих ведмедів, рисей і лисиць. Шакали й вовки населяють переважно північні райони материкової частини країни, а на півдні частіше зустрічаються сови, орли і куріпки. Багатство водного світу грецького узбережжя загальновідомо. Тут щорічно виловлюється величезна кількість риби і молюсків.

Найбільш великі ліси знаходяться в північній Греції, в горах Фракії, Македонії та Епірі. Крім того, на північних і східних островах Егейського й Іонічного морів, значні території покриті сосновими, а також і листяними лісами. У загальній складності, країна має більше 200 різновидів дерев і великих чагарників, а її ліси складаються, насамперед, з хвойних і листяних дерев як буки і каштани, що стоять на другому місці.

У Греції багато заповідних територій, оскільки країна була передана їх захисту через міжнародні угоди. Її національні парки включають Олімп (на кордонах Фессалії і Македонії), Парнас і Ити (центральна Греція), Преспа і Вікос Аоос (Епір), Парніфа (Аттика) і Самарія (о. Крит). Є також 11 заболочених земель, 51 охоронюваний природний пам'ятник, 113 птахів і 300 заповідників 24.

Національних парків охоронюваних в природній територій у Греції не багато. Причина цього криється в порівняно невеликій території країни, її значної заселеності, і звичайно, багатовікової господарської діяльності людей. Найкраще первозданна природа збереглася в острівній частині країни, на невеликих клаптиках суші, розсипаних на просторах Іонічного і Егейського морів 24.

З природних об'єктів на Криті дійсно своєю мальовничістю виділяється Каньйон Самарія, вапнякові стіни якого досягають висоти 300 м., до того ж, ці схили досить і досить круті. Найбільш ефектним ділянкою каньйону визнано місце його звуження, яке називається Залізні ворота. Висота скель тут знаходиться в районі 500 метрів, а відстань між протилежними стінами всього лише 3-5 м. знизу і трохи більше (10-15 м.) зверху Залізних воріт. Прохід через такі «ворота» дійсно запам'ятається в яскравих фарбах і надовго 23.

Серед рідкісних представників флори парку утворює густі зарості ялівець смердючий. Смуга очеретів по берегах озер дає притулок безлічі птахів, особливо водоплавних. Тут, зокрема, мешкають кучерявий і рожевий пелікани, чаплі, качки і баклани. Парк є також місцем життя такого рідкісного в Європі звіра, як видра. «Мікра - Преспа» віднесений ЮНЕСКО до водно-болотних угідь міжнародного значення 24.

Підводячи підсумки, можна сказати, що Греція різноманітна заповідними територіями, різними видами тварин і рослин, що немало важливо для екологічного туризму, який з кожним роком розвивається більше і більше. Природа сама створила майданчик для розвитку туристського бізнесу. Річки (дуже популярна риболовля в Греції, багато туристів відвідують це країну, що б насолодитися задоволенням, одержуваних від риболовлі), озера, гори, рослинний і тваринний світ усе це основні ресурси країни, на яких тримається туризм.

1.3 Культурно-історичні ресурси Греції

До культурно історичних рекреаційних ресурсів належать історичні, пам'ятки, пам'ятки сучасної архітектури, унікальні споруди тощо. Культурно історичний потенціал, матеріальні та духовні цінності народу дуже важливі для формування світогляду задоволення матеріальних, а серед них і туристичних потреб. У розвинутих країнах світу це значний туристичний ресурс, який активно використовують для отримання прибутку. У Греції більшу частину доходів, яку дає рекреаційне господарство, отримують завдяки вмілій експлуатації історико-культурного потенціалу. Цьому сприяє належна організація туристичних послуг.

Серед культурно-історичних об'єктів провідна роль належить пам'яткам історії і культури, які мають найбільшу привабливість і на цій основі слугують головним засобом задоволення потреб пізнавально-культурної рекреації. З давніх часів культура грає важливу роль в Греції. Влітку спектаклі грецької драми граються в стародавніх театрах, де їх дивилися ще на зорі цивілізації. Колискою західної науки, мистецтва, і політики була є і буде Стародавня Греція. Крім мистецтва тут існують ще і традиційні народні ремесла, такі як вишивання, ткацтво, виробництво гобеленів 3, с. 14.

Географічне положення Греції в якійсь мірі визначило її історичний і культурний розвиток. Сусідство з регіонами, де зародилися стародавні цивілізації, дало можливість грекам увійти в тісні культурні контакти з ними. Стародавня Греція внесла неоціненний внесок у європейську культуру. Література, архітектура, філософія, науки, система державності, закони, мистецтво і міфи заклали основу сучасної європейської цивілізації 5, с. 18.

У Аттиці знаходиться столиця держави Афіни. Ця область має велику кількість старожитностей і культових споруд історичного значення: на мисі Суніон храми Посейдона і Афіни; в Бравроніі храм Артеміди; в Рамнунде храм Немезіди; в Марафоні місце перемоги греків над персами; в Елефсіне храм Деметри; є також пам'ятники візантійської епохи монастирі Кесар'яні і Дафні 4, с. 119.

У країні налічується понад 260 музеїв, значна частина експозиції яких розташована просто неба, на руїнах храмів, цирків, культових споруд і носить переважно археологічний характер 22; 24.

Можна виділити кілька найбільших соціокультурних центрів, таких як: Кносський палац ровесник Єгипетських пірамід і Стоунхенджа, самий таємничий пам'ятник античності. Він був побудований близько 2000 р. до н.е. і став одним з найзначніших споруд мінойської культури. Поки не був зруйнований і завалений під час страшного землетрусу і виверження вулкана, що поклали край усій мінойській цивілізації. І лише недавно, на початку XX століття, він був знайдений в ході розкопок і постав перед нами у всій своїй красі.

Загальна площа споруди складає 20 тисяч квадратних метрів. Система вікон і дверей продумана таким чином, щоб максимально використовувати природне світло, а також регулювати освітлення в будівлях. У палаці була створена система водопроводу13, с. 163.

Стародавні пам'ятники і музеї Родосу. Головними дорійськими містами Родосу є Ліндос, Камірос, Яліссос. У археологічних музеях Родосу представлені експонати, знайдені археологами по час розкопок. У районі Ялісос відкритий цікавий археологічний заповідник Філерімос, де знаходиться дорийский фонтан 6-го століття до н.е., а також пам'ятники візантійського та лицарського періодів панування. Туристи можуть відвідати монастир Святої Богородиці з раннього християнськими катакомбами. Старе місто Родосу оточують кріпосні стіни, побудовані в 15-му столітті н.е., загальною протяжністю 4 км. Вони утворили рів, який на багатьох ділянках був подвійним. Фортифікаційні споруди складалися з стін порту, портових молів і стін, що захищали місто з суші. В цілому, фортеця мала сім воріт і чотири вежі 7, с. 135.

Грецьке театральне мистецтво розвивалося досить довгий час. Досі традиції давньогрецького виконання простежуються в декількох театрах світу. Театральне мистецтво приділяє увазі участь глядача в постановці поряд з актором. В Дельфах щорічно проводиться Театральний фестиваль, який проводиться Міжнародним комітетом.

Зараз у Греції діють кілька театрів. Кілька найвідоміших з них: Театр «Акторіонес» в Греції, а конкретніше, в Афінах, дозволить побачити своїми очима давньогрецькі спектаклі в тому вигляді, як їх ставили і представляли стародавні греки. Театр Сан-Джіакомо є першим театром Греції сучасності. Він з'явився на початку XVIII століття, проте потім його перетворили на ратушу. Стародавній театр Діоніса, а також театр під відкритим небом дадуть Вам уявлення про давньогрецьких постановках 14, с. 26.

Через сторіччя, театр ніколи не припиняв існувати і впливати на спосіб життя і думки греків. Сьогодні в межах програми літніх фестивалів грецькі драми проводяться в древніх театрах, де вони ставилися спочатку. У 20-му столітті, нове покоління акторів і режисерів представило більш просунуті концепції постановки деяких текстів і театральні концепції, такі як реалізм, натуралізм, класицизм і романтизму. У цьому контексті слід згадати імена діректора К. Хрістоманос (творця «Нової сцени»), Ф. Іконому (засновника «Королівського театру»), Фотос Політіс (засновник «Національного театру») і його наступника Д. Рондіріса.

В Греції дуже багато підземних музеїв один з яких Метро Аттики - це офіційна транспортна система яка є одночасно і археологічним музеєм за час будівництва нових станцій і переходів метрополітену було виявлено безліч предметів часів Античності, виявлені фрагменти стародавніх архітектурних споруд 20; 23.

Загальне число знахідок перевищує 10 000. Тепер вони прикрашають метро Аттики. На станціях з'явилися вбудовані в стіну скла, через які можна розглянути різні старовини акведук, побудований 2500 років тому, фрагменти катакомб, прикрашені різьбленням саркофаги, домашнє начиння стародавніх греків, амфори і фрагменти візантійських мозаїк.

Найбільш ефектними з оформлення є центральні станції Акрополіс (неподалік від Парфенона) і Дафні, де пасажири афінського метро можуть познайомиться з найбільш цінними експонатами цього незвичайного підземного музею 20; 23.

Отже, можна впевнено зробити висновок, що з давніх часів мистецтво грає важливу роль в Греції. Країна вважається родоначальницею всієї європейської культури, саме тому, цю країну відвідуює величезна кількість туристів, щоб подивитися на культурно-історичні цінності цієї країни, поглянути на колиску сучасної культури. Влітку спектаклі грецької драми граються в стародавніх театрах, де їх дивилися ще на зорі цивілізації. У наші часи в Греції популярно образотворче мистецтво і народні ремесла. Культура Стародавньої Греції внесла неоціненний внесок у розвиток туризму сьогодні. Багато туристів приїжджають відвідати головні визначні пам'ятки Греції, бажаючи пізнати історію Стародавньої Греції, ознайомитися з побутом цього народу.

1.4 Соціально-економічні передумови розвитку туризму Греції

Туризм як вид соціально-економічної діяльності і як індустрія, що виробляє послуги, необхідні для задоволення потреб, що виникають у процесі подорожей, являє собою найважливішу сферу економіки, подальший розвиток і вдосконалення якої сприятиме збільшенню доходів держави. Туристичний бізнес в Європі стає все більш складним оскільки в ньому пересікаються інтереси різноманітних державних та комерційних підприємств і служб. В міжнародному туризмі активно беруть участь страхові компанії, банки, клуби, федерації, торгівельні компанії. Все більшу роль відіграє активізація економічних зв'язків між країнами на основі міжнародного поділу праці. В Греції можна відзначити стійкий стан ролі туризму, але слід контролювати положення, регулюючи рівень навантажень. Країна готова до сталого розвитку туризму11, с. 126.

У Греції туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм робить величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку 11, с. 127.

У свою чергу, на розвиток туризму впливають різні фактори: демографічні, природно-географічні, соціально-економічні, історичні, релігійні і політико-правові. Економічний розвиток туризму в Греції характеризується вражаючими даними по світовому економічному ринку. Вони показують, що туризм є найбільш динамічною галуззю і його роль у економіці безперервно зростає. Також він надає потужний вплив на зайнятість населення. Туризм є фундаментальною основою економіки даної країни. Основу сучасного туристського ринку, як в якісному, так і в кількісному відношенні складають оплачувані відпустки працівників 12, с. 359.

За останніми даними, керівництво держави дійшло висновку, що саме туристичний бізнес в Греції здатний взяти на себе основні турботи про виведення країни із затяжного економічного занепаду. Зараз ситуація в Греції дійсно критична зовнішній борг країни досяг рекордної цифри в 340 мільярдів євро. Не дивно, що керівництво держави, налякане нинішнім станом речей, зважилося на ряд реформ, які повинні будуть максимально спростити в'їзд туристів на територію країни, повернуть Греції колишню славу одного з туристичних центрів Європи 11, с. 126.

В принципі, туристичний бізнес в Греції і зараз справа дуже прибуткова. За офіційними даними, доходи від туризму становлять приблизно 18 відсотків ВВП країни. Крім того, велика частина населення цієї балканської держави працює саме в туристичному бізнесі. Зараз уряд країни розробляє проект цілого комплексу реформ, які повинні дати поштовх до подальшого розвитку туристичної галузі. Наприклад, буде або скасований, або серйозно скорочено цілий ряд митного контролю. Крім того, туристам стане легше і дешевше оплачувати різні податки і послуги. За прогнозами уряду, вже в поточному році ці зусилля почнуть приносити результат, і кількість туристів у Греції збільшиться у порівнянні з минулим туристичним сезоном.

Залежно від рівня економічного розвитку країни застосовують різні методи планування розвитку. Проте всі вони мають загальні характеристики і в основному складаються з трьох етапів:

- збір та аналіз інформації про ресурси;

- застосування аналітичного інструментарію;

- аналіз рішень і вибір пріоритетного варіанту 17, с. 56.

Отже, можна зробити висновок, що органи планування в особі держави і місцевих жителів повинні визнати, що розвиток туризму для країни бажаний вибір. Для складання плану розвитку необхідно мати чітке уявлення про цілі, які повинні бути досягнуті за допомогою туризму. Цими цілями можуть бути: повний розподіл прямих і непрямих доходів від туризму між найбільшою частиною місцевого населення; збереження природних, соціально-культурних ресурсів як складової частини розвитку туризму; максимізація надходження іноземної валюти для зміцнення платіжного балансу країни; залучення платоспроможних клієнтів; збільшення зайнятості; підтримка відстаючих регіонів за допомогою збільшення доходів та зайнятості населення цих регіонів 24.

2. Сучасний стан туристичної діяльності Греції

2.1 Рівень соціально-економічного розвитку та стан соціальної інфраструктури Греції

Економіка розвивається динамічно, країна входить до індустріально-аграрних країн із середнім рівнем розвитку. Приріст ВВП у другій половині 90-х років XX ст. становив близько 3-4%. На початку XXI ст. він коливався у цих межах і у 2010 р. досяг 223,5 млрд. дол. (22,8 тис. дол. на душу населення). Цей показник є одним із найнижчих у Єврозоні та поступається лише Португалії.

У виробництві ВВП майже 28% припадає на промисловість і 16% - на сільське господарство. У промисловості найбільше розвинуті легка і харчова галузі, діють підприємства чорної і кольорової металургії. У сільському господарстві переважає землеробство. Вирощують зернові, цукровий буряк, бавовну, тютюн, поширене овочівництво та виноградарство. Важливою галуззю економіки є мореплавання: з майже 3,4 тис. грецьких кораблів більше 2/3 знаходиться під прапорами інших країн. Головними портами є Пірей, Салоніки, Елефсіс. Більшість мешканців зайнято дрібним підприємництвом (обслуговування, торгівля, туризм) 19, с. 501.

Значні кошти надходять від туризму (близько 10 млн. туристів на рік). Країна експортує швейні та текстильні вироби, цемент, мінеральну сировину, сільськогосподарські продукти. Основними зовнішньоторговими партнерами є Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія. Греко-український товарообіг у 2003 р. становив близько 230 млн. дол. 19, с. 503.

З середини ХХІ століття в більшості показників Греція поступається своїм партнерам по ЄС. Сильні позиції в грецькій економіці займає американський, французький, німецький, італійський та швейцарський капітал. Іноземна участь складає: в обробній промисловості 25%, в галузі послуг 22%, в банківській системі 16%, в добувних галузях ?10%. Сучасна національна економіка країни активно адаптується до процесів західноєвропейської інтеграції 19, с. 504.

Промисловість має високий рівень монополізації (200 компаній отримують 50% усіх прибутків промисловості) і водночас великою чисельністю малих підприємств (120 тис. підприємств, з них лише 700 мають понад 100 працюючих). На мікропідприємствах (4-6 чол.) працюють робітники дуже високої кваліфікації. ВВП по секторах: сільське господарство 8,3%; промисловість 27,3%, послуги 64,4%. Інфляція: 2,04% (2000 р).

Потреби Греції в рідкому паливі на 95% покриваються за рахунок імпорту. Використовуються також запаси місцевого бурого вугілля. Виробництво електроенергії, що складає державну монополію, швидко розвивалося з середини 1960-х років за рахунок пуску нових тепло - і гідроелектростанцій. ГЕС виробляють біля третини всієї електроенергії, інше припадає на частку ТЕС.

За даними Index of Economic Freedom, складеним The Heritage Foundation, станом на 2010 рік Греція посідає 73-тє місце в світі: ВВП $330,0 млрд. Темп зростання ВВП 2.9%. ВВП на душу населення $29 361. Прямі закордонні інвестиції $ 6,6 млн. Імпорт (машини і обладнання, нафта і нафтопродукти, мінеральна сировина, товари широкого споживання, продовольство) $ 22,2 млрд. Експорт (сировина боксити, нікель, марганець, сільгосппродукти тютюн, текстиль, оливкова олія, овочі, фрукти, консервовані продукти, зернові) $ 12,9 млрд. Близько 60% товарообігу Греції припадає на країни ЄС, а інші на країни сходу12, с. 358.

Промисловий потенціал країни в основному сконцентровано в районі Афін і Салонік. Тут випускається у вартісному вираженні близько 50% промислової продукції країни. Сільськогосподарське виробництво найбільш розвинене у Македонії і окремих місцевостях Пелопоннесу. Менш процвітаючі області Фессалія, західний Пелопоннес і Крит (окрім Іракліону). Найбідніші райони Греції острови Егейського та Іонічного морів, Епір, Фракія і східний Пелопоннес, де переважає натуральне господарство, скотарство і кустарні промисли. Тіньова економіка за оцінками складає близько 20%. При цьому значною проблемою для Греції залишається корумпованість та тіньовий сектор економіки 12, с. 359.

З позиції туриста можна сказати, що розвиток транспортної системи і зв?язку є вельми широким спектором в розвитку даної країни, щодо дорожньої мережі, охорони здоров?я і освіти то тут держава не жалкує фінансування, адже вважає що здоров?я і освіта є важливим чинником благополуччя населення, торгівля, готельне господарство і громадське харчування є запорукою успіху туристичної інфраструктури, в країні багата різновидність місць розміщення та харчування, існує досить потужна інфраструктура для відпочинку туристів.

Часи, коли Греція була країною з одним з найменших рівнів злочинності в Європі, залишилися в минулому. З урахуванням того, що половина населення країни зосереджені в мегаполісах - Афінах та Салоніках, перебування у великих міських центрах не виключає відповідних ризиків. Наплив нелегальних мігрантів з мусульманських та африканських країн - основні фактори, що вплинули на різке погіршення криміногенної обстановки у великих міських центрах. Небачені у минулому шокуючі місцеву громадськість злочини - стали тепер частиною щоденної поліцейської звітності 12, с. 359.

Отже можна зробити підсумок, що Грецька Республіка має багато можливостей швидко розвиватися в плані соціально економічного розвитку та покращувати стан соціальної інфраструктури, що сприятиме покращенню рівня життя греків, а також розвиткові туристичного відпочинку.

2.2 Структура туристських потоків та рівень розвитку туризму Греції

Греція приваблює іноземних гостей своєю багатою історією та традиціями з давніх часів. Але в останні десятиліття значно виріс пляжний туризм. Греція знаменита своїми легендарними корабельними аваріями, це сприяє розвиткові екстрим-туризму на воді до місць затонених кораблів. Також на морському узбережжі у туристів завжди має популярність дайвінг. У морі багато рифів і скель, ущелин і печер, які занурені в найчистіші води і приваблюють тисячі дайверів заглибитися у вивчення своїх загадкових пристроїв.

Особливу увагу туристичною адміністрацією Грецією приділяється просуванню, крім літніх відпусток, зимових туристичних курортів, терапевтичних курортів, еко-туризму, робочих бізнес-поїздок (діловий туризм), поїздок пов'язаних з вивченням історії та культури Греції. У наступні роки робиться великий наголос на розвиток усіх видів туристичного бізнесу, в тому числі круїзного бізнес-туризму (плануються створюватись корабельні лайнери, які будуть спрямовані на ділові зустрічі, конференції і т.д.).

Країна в цілому являє собою унікальне зібрання пам'яток давньої і прадавньої культури під відкритим небом. У кожному місті є музей або археологічні визначні пам'ятки, розвалини цирків, театрів, культових і храмових споруд. Крім того, туристів приваблюють: красива природа країни, велика берегова лінія, придатна для організації морських курортів; безліч активних видів відпочинку і розваг, сувенірних і інших товарів туристського попиту; смачна і різноманітна національна кухня, а також традиційна привітність та гостинність.

Обсяг туристських потоків становить приблизно 12 млн. осіб щорічно. Для Греції - туризм найбільше джерело іноземної валюти і найважливіша індустрія, яка забезпечує роботою кожного десятого жителя країни. Афіни - столиця Греції, найбільше місто країни, з передмістями складає майже 4 млн. жителів. Щорічно тут буває безліч туристів зі всього світу. Основними туроутворюючими країнами для Греції є Великобританія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція і т.д.

Що стосується основних цілей подорожі, то переваги у туристів з різних країн різні. Так, основна маса туристів з Великобританії відвідує Грецію заради відпочинку, набагато менша частина британців прагне до ознайомлення з історичними пам'ятками. Більшість туристів з Японії, Іспанії, Італії, США віддають перевагу екскурсіям, що відноситься до пізнавального туризму. Цим пояснюється те, що пересування туристів по країні сильно розрізняються у туристів різних країн, наприклад, іспанці й американці прагнуть зупинитися в столиці, де є безліч визначних пам'яток, німці, шведи, англійці вважають за краще зупинятися островах. Що стосується вікового розподілу, то більше молоді туристи, незалежно від національності, віддають перевагу екскурсіям по всій країні і, як правило, протягом відпустки відвідують кілька туристських місцевостей.

Туризм у Греції поступово розвивається та забезпечує великі надходження в іноземній валюті. Щороку країну відвідує біля 10 млн. туристів, доходи від цього складають біля 4 - 5 млрд. доларів (4 - 5% від ВВП). В історичній області Аттика, на півдні омивається водами Саронічної затоки, розташовані Афіни. У Аттиці же знаходиться і головний морський порт Греції - Пірей. Крім знаменитого аттичного сонця ця частина Греції вражає незвичайним розмаїттям ландшафту. Це міфічна краса гір Пандіфа, Пентелі, Гіміт і море з мереживним узбережжям і пляжами. Деякі пляжі Греції - місце розмноження великоголових черепах і морських котиків. Кількість молодих людей, які приїжджають з України до Греції, зростає з кожним роком. У Греції було всього 4 міжнародних дитячих табори у 1990-х рр. - зараз їх 28, і більшість їхніх мешканців - діти з Росії та України.

7 вересня 2011 року Федерація грецьких туристських підприємств опублікувала дані про рух з 13 країн світу в Грецію: за період січень ? серпень 2011 року в країну прилетіло 7888228 туристів, лише на 1,02% менше туристів, ніж у відповідний період 2010 року (відповідно 7969281).

Розподіл групового туризму за цілями подорожей (Додаток Б).

Розвиток міжнародного туризму в Греції визначається пріоритетними для туристів чинниками привабливості: вигідна система оподаткування; сучасна банківська мережа; добре налагоджена структура телекомунікацій; повна конфіденційність, що забезпечується державою у всіх питаннях, що стосуються засновників компаній і банківських рахунків; наявність широкого спектра оздоровчих центрів; наявність молодіжних таборів; зростання ділових зв'язків; розвинена інфраструктура туризму; високий рівень обслуговування; комфортний клімат; велика тривалість туристського сезону; поєднання відпочинку біля моря з оглядом визначних пам'яток.

За висновком Європейської Комісії, найчистіші пляжі Європи знаходяться саме в Греції.

Кількість туристів, які відвідують Грецію, зростає з кожним роком і зараз досягає приблизно 10 млн. осіб. 40% відпочиваючих - німці і жителі Британських островів (Додаток В). Греція - країна з високим рівнем відвідуваності, для туристів досить безпечна. У сфері зайнятості індустрія туризму є вкрай вигідною справою і за престижністю поступається лише державному сектору.

Отже, можна зробити висновок з вище сказаного, що найбільша кількість іноземних туристів приїжджає до Греції з метою туризму, розваг та культурної діяльності, більша ж частина етнічних греків подорожує до країни з метою відвідування друзів та родичів.

2.3 Основні туристські райони і центри Греції

Греція історично і географічно розділена на декілька областей, кожна з яких багата туристськими ресурсами і приваблива для гостей. У Аттиці знаходиться столиця держави Афіни. Тут створено багато шедеврів світової архітектури. У центрі Афін височить хол Акрополя з пам'ятниками епохи Перікла і пагорб Лікабет з мальовничою церківкою св. Георгія, там же храми Зевса, Нікі та інші пам'ятки античності.

Афіни виникли приблизно в 3000 р. до н.е. Афіни відомі своїми уславленими вченими, філософами, спортсменами. Саме тут пройшли перші в історії Олімпійські ігри, в яких сьогодні беруть участь спортсмени з більшості країн світу. Це місто знахідка для археологів і людей, що захоплюються культурологією. Туристи можуть отримати приємні враження від Акрополя, Храму Посейдона, руїн храму Афіни, Могильного пагорба Марафон, Національного археологічного музею, Візантійського музею 7, с. 134.

Сьогодні столиця Греції є сучасним упорядкованим містом, який щорічно приймає мільйони туристів з усього світу. Афіни відрізняються правильним плануванням міста. Усі значимі вулиці грецької столиці зосереджені навколо двох площ Синтагма і Омонія. Тому туристи не зможуть загубитися у величезному місті 7, с. 134.

Салоніки друге за величиною і за значимістю місто в Греції. Воно веде свою історію з 315 р. до н.е. Саме тоді він був заснований Кассандром Македонським. Місто було названо ім'ям коханої свого покровителя і сестри Олександра Македонського Салоніки (або Фесалонікі). І з тих пір це грецьке місто пише літопис своєю яскравою, насиченою подіями історії життям.

Салоніки відрізняються від інших грецьких міст. І, перш за все, ритмом життя. Якщо в Афіни, Родос, Дельфи їдуть шукачі пригод, романтики і люди, що захоплюються історією, то Салоніки приваблюють тих, хто звик відпочивати яскраво і з комфортом. Біла вежа. Символ Салоніків і дивовижний історичний пам'ятник, побудований в XV столітті. Колись місто було оточене стіною з білого каменю, і ця вежа служила спостережним пунктом. Сьогодні в ній розташований музей, в якому зберігаються експонати різних періодів життя Салоніків, починаючи від античності і закінчуючи візантійським періодом 10, с. 81.

Дельфи давньогрецьке місто в південно-західній Фокіді, загально-грецький релігійний центр з храмом і оракулом Аполлона. Саме загадкове і таємниче місце в Греції це, безумовно, Дельфи. Все, що залишилося від стародавнього міста, центру античної цивілізації це руїни храму Аполлона, музей, в якому зібрано близько 6000 експонатів, тераси, на яких колись височіли храми, і ця особлива, ні з чим незрівнянна атмосфера Дельф 8, с. 144.

Родос вважається найбільш сонячним островом Греції загальною площею 1398 км.І, розташований на південному сході Греції в Егейському морі, в 270 морських милях від столиці країни. Це четвертий за величиною грецький острів, а його населення налічує 125 тис. чоловік. Клімат Родосу середземноморський, з м'якою зимою. Більше 300 сонячних днів у році. Довжина острова складає 78 км., а ширина 38 км. в найширшому місці. Омивається із заходу Егейським морем, а зі Сходу - Середземним.У місті розташований замок Кастелане, який був колись місцем зустрічі середземноморських купців. Туристичною «родзинкою» острова є так звана «долина метеликів». Із найближчих околиць до долини злітаються десятки тисяч метеликів, яких приваблює особливий ароматом смоли, яку виділяють дерева, що тут ростуть.

Родос один з головних туристичних центрів Греції. Родос був визнаний ЮНЕСКО пам'ятником світової культурної спадщини. На острові Родос також розташовується знаменитий білий місто Ліндос, в якому збереглися руїни храму Афіни Ліндосской і Акрополь. А ще саме на острові Родос знаходиться легендарна долина метеликів. Більше ніде на земній кулі немає такого скупчення величезних, яскравих, неймовірних метеликів. Що так сильно приваблює туристів з усього світу 7, с. 136; 9, с. 33.

Крит найбільший грецький острів і п'ятий за величиною в Середземному морі, знаходиться в 110 км від Європи, в 175 км. від Азії і в 300 км. від Африки. Туристичні пам'ятки Криту включають: археологічні розкопки в Кноссі, Мальє, Фесті, Гортіне і т.д.; венеціанський замок Фортеця в Ретімноні, самарійськую ущелині, плоскогір'я Лассіті і печера Зевса. Головною визначною пам'яткою Криту є Кносс. З природних визначних пам'яток виділяється найбільше в Європі ущелині Самарія. Крит найбільший острів Греції. Пляжно-купальний сезон тут починається вже в квітні, а закінчується у кінці жовтня. Крит - один із центрів давньої егейської культури. У 1900 р. у результаті археологічних розкопок на Криті виявлено Кноський палац, який перетворився на одну із найбільших атракцій острова 2, с. 20.

Не менш привабливою є і материкова частина Греції. Особливою популярністю користується район півострова Халкідікі, який, у свою чергу, складається з трьох півостровів, які носять назву Кассандра, Ситонія і Святий Афон. Кожен православний мріє здійснити паломництво на гору Афон, яка вважається однією із головних православних святинь. На горі протягом століть існують православні монастирі. Наразі їх 20 і вони утворюють особливу адміністративну одиницю Греції із широкими правами самоуправління. Згідно давніх церковних приписів, на Афон допускаються лише чоловіки будь-якого віросповідання 2, с. 21.

Столиця Греції Афіни визнаний центр світового туризму. Головними туристичними об'єктами є давньогрецькі і давньоримські пам'ятки: Акрополь, Одеон, театр Діоніса, храм Зевса Олімпійського, Ареопаг, Лікавіт, храм Гефеста, Башта Вітрів, Афінська агора. У місті свої послуги пропонують кілька десятків музеїв з унікальними експозиціями, які знайомлять із матеріальною і духовною культурою різних епох. Серед них Національний археологічний музей, Національний історичний музей, Новий музей Акрополя, Археологічний музей кераміки та багато ін.

2.4 Аналіз використання туристичних можливостей країни українськими туроператорами


Подобные документы

 • Туристичні ресурси: поняття, класифікація. Соціально-економічні передумови розвитку туризму в Німеччині. Характеристика природних та культурно-історичних ресурсів країни. Карта орієнтації виробництва регіонів. Гірськолижні курорти та біосоціальні ресурси.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 02.01.2014

 • Географічне положення Греції. Природні рекреаційні ресурси. Природні і штучні озера, водоспади Греції. Міста і острови Греції. Руїни Елевсіна, монастир Дафні та храм Посейдона. Визначні пам'ятки (культурно-історичні ресурси) та кліматичні ресурси.

  презентация [3,7 M], добавлен 30.05.2019

 • Основні тенденції розвитку туризму в Греції: загальні відомості про країну, її природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси. Особливості туристичного районування. Опис основних екскурсійних маршрутів Греції: Акрополь, Храм Зевса Олімпійського.

  дипломная работа [126,5 K], добавлен 22.07.2011

 • Географічне і економіко-географічне положення Кіпру. Природні та історико-культурні ресурси, природоохоронні території, соціально-економічні умови країни. Розвиток рекреаційного господарства і туризму. Туристичні і курортні центри, їх характеристика.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 20.05.2014

 • Природні, соціально-економічні та історичні передумови розвитку туризму в Індонезії. Опис культурно-історичних ресурсів. Аналіз місця країни на ринку туристичних послуг світу. Оцінка туристичних ресурсів та інфраструктури для розвитку релігійного туризму.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 29.11.2014

 • Аналіз основних видів туризму та туристських центрів. Перспективи розвитку туризму в Греції та шляхи оптимізації використання туристського потенціалу країни. Міжнародні туристські відносини Греції з іншими країнами. Розробка туру "Прадавня Греція".

  курсовая работа [472,7 K], добавлен 04.09.2013

 • Географічне положення та кліматичні особливості Греції. Матеріально-технічна база рекреації і туризму. Основні курортні регіони та їхня специфіка. Фауна, охоронні природні території та пам’ятки природи. Основні напрямки туристських потоків у країні.

  контрольная работа [41,5 K], добавлен 19.12.2013

 • Законодавче регулювання і динаміка розвитку туризму в Україні. Географічного положення, історико-культурні ресурси, архітектурні і сакральні пам’ятки Волині. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 13.10.2014

 • Аналіз розвитку історико-культурного туризму, встановлення туристичного потенціалу Хмельницької області. Культурні пам'ятки, історичні місця, музеї, музейні комплекси, туристичні маршрути. Проблеми і перспективи розвитку історико-культурного туризму.

  курсовая работа [90,5 K], добавлен 07.05.2012

 • Аналіз методики туристичного вивчення природно-географічної характеристики країни. Ознайомлення з практичними аспектами дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів Греції. Розгляд перспектив розвитку партнерства між Грецією та Україною в галузі туризму.

  курсовая работа [668,3 K], добавлен 14.06.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.